Юриспруденция, право, государство

 • 621. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
  Информация пополнение в коллекции 05.06.2010

  Ця форма ефекту виявляється у більш ранньому отриманні деякого економічного результату. Наприклад, у випадку експорту ранній вихід на зовнішній ринок з новим товаром може забезпечити зростання конкурентоспроможності та привести до збільшення попиту. У випадку імпорту виграш у часі може виявитися у більш швидкому постачанні товарів, необхідних для реконструкції підприємства, або товарів споживчого призначення; у прискореному введенні у дію виробничого або соціального об'єкта, який споруджується за допомогою іноземної фірми; у швидкому наданні ліцензії на застосування нової технології або ноу-хау, які дозволять організувати нове, більш ефективне виробництво. Економічною компенсацією за надання товарів, послуг або знань у більш ранні строки є підвищений рівень затрат, який є наслідком підвищеної ціни або оплати товарів та послуг у кредит, що так само збільшує сумарні затрати. Формальне врахування різночасності затрат та результатів, а також можливого кредитування ЗЕО здійснюється за допомогою методів дисконтування та врахування кредитного впливу.

 • 622. Аналіз поняття "партійні системи"
  Информация пополнение в коллекции 02.03.2011

  Всього можна окреслити чотири основні соціально-політичні поділи, які становлять основні лінії політичних конфліктів:

  1. Соціоекономічний (класовий) поділ. Цей тип наявний в усіх демократичних політичних системах і найповніше відображає структуру партійних систем. Також виражається в конкуренції між партіями (блоками) лівиці та правиці. Однак, останнім часом зменшується вплив цього типу конфлікту на характер політичного змагання.
  2. Релігійний поділ. Організаційним вираженням цього типу поділу є конкуренція політичних партій, які представляють релігійну та світську субкультури. Предметом конкуренції стають моральні проблеми, а також проблеми місця і ролі церкви та релігії в житті суспільства. Цього поділу немає у всіх державах Західної Європи, хоча в деяких з них він набув соціального характеру з важливим значенням. Однак сьогодні цей поділ втрачає свою політичну значущість.
  3. Культурно-етичний поділ. Вираженням є участь у політичній конкуренції партій, які представляють інтереси національних меншин (субкультур). Проявляється він лише в гетерогенних суспільствах, де етнічні проблеми набувають політичного характеру. Багато дослідників вважають, що процес модернізації спричинив остаточне вилучення з політичного змагання традиційних територіальних (етнічних чи мовних) конфліктів.
  4. Поділ центер-периферія. Організаційним вираженням цього типу поділу є змагання між політичними партіями представниками регіональних інтересів і партіями прихильниками централізованої державної організації. Регіоналізм перших у цьому випадку не пов'язаний з етнічними чи мовними відмінностями. [5, c.406-416]
 • 623. Аналіз правового становища прокуратури Румунії
  Информация пополнение в коллекции 28.06.2010

  Одним словом, румунську прокуратуру фактично не торкнулися важливі інституціональні зміни, що відбулися після 1990 року. Навпаки, прокуратура зберегла багато з тих повноважень, якими вона користалася в період диктатури. До того ж, більшість прокурорів, що одержали свої призначення в період правління Чаушеску, усе ще займають колишні посади. Разючий приклад такого збереження наступності в умовах змін демонструє кар'єру Олександру Тукуляну, який, будучи прокурором високого рангу в Бухаресті, ухвалив у 1985 році продовжити термін попереднього (досудового) слідства дисидента Георга Урсу, згодом убитого у вязниці. Не дивно, що Тукуляну був понижений у посаді (у грудні 1989 року), але продовжував працювати в прокуратурі. У червні 1990 року він знову проявив себе, розпорядившись про арешт декількох сотень громадян на тій підставі, що вони брали участь у "антикомуністичних і антиурядових" демонстраціях, проведених в Університетському Сквері в Бухаресті. У результаті Тукуляну був знову підвищений по службі, зайнявши посаду глави Департаменту Кримінальних Розслідувань, вищої посади в рамках апарата Генерального прокурора. І незважаючи на те, що в листопаду 1996 року вибори, які відбулися, привели до влади тих же демонстрантів з Університетського Скверу, яких Тукуляну відправив у в'язницю. В 1990 року, його професійна кар'єра продовжували свій "метеоритний шлях". Зберігаючи свою високу посаду в апараті Генерального прокурора, у червні 1998 року він був обраний парламентом членом Вищої Ради Магістратури. До всього іншого, його ім'я згадувалося в пресі, як можливого кандидата на посаду Генерального прокурора.

 • 624. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини
  Информация пополнение в коллекции 22.06.2010

  Здійснюючи свою владу, Національна Асамблея здійснює наступні повноваження:

  1. приймає Конституцію Республіки Угорщина;
  2. приймає закони;
  3. визначає план соціально-економічного розвитку країни;
  4. визначає баланс державних фінансів, затверджує державний бюджет та забезпечує його виконання;
  5. приймає рішення щодо програми Уряду;
  6. укладає міжнародні договори, що мають особливе значення для міжнародних відносин Республіки Угорщина;
  7. приймає рішення щодо оголошення війни та укладення миру;
  8. у випадку стану війни чи виникненя загрози збройного нападу з боку іноземних держав (небезпека війни) оголошує кризовий стан і створює Раду оборони;
  9. у випадку збройних дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи захоплення влади, а також у випадку небезпечних актів насильства збройних чи підготовлених з допомогою зброї, що загрожують безпеці життя і майна громадян, та у випадках стихійного лиха чи промислових катастроф (надалі усе разом: неминуча потреба) оголошує надзвичайний стан;
  10. приймає рішення про розгортання Збройних сил за межами або всередині країни;
  11. обирає Президента Республіки, Премєр-міністра, членів Конституційного Суду, Уповноваженого Національної Асамблеї з прав людини та Уповноваженого Національної Асамблеї з прав національних та етнічних меншин, Голову та заступника Голови Державного аудиторського управління, Голову Верховного Суду та Генерального прокурора;
  12. за рекомендацією Уряду, поданою після отримання рішення Конституційного Суду, розпускає місцеві представницькі органи, діяльність яких суперечить Конституції; приймає рішення щодо назв, території та розташування округів, щодо надання містам привілеїв округів та щодо формування районів столичного міста;
  13. має виключне право оголошувати амністію.
 • 625. Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська
  Контрольная работа пополнение в коллекции 31.01.2011

  Із практики є незрозумілим, яким чином можливо продовжити та (або) чи можна продовжувати термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, у разі:

  1. наявності рішення про передачу або надання іншій особі в користування земельної ділянки, на якій розташований рекламоносій; чи про надання дозволу або згоди на розроблення проекту відведення на вказану ділянку;
  2. розташування рекламоносія всупереч вимог ДСТУ, БДН, Типових правил, тощо;
  3. відсутності у розповсюджувача зовнішньої реклами на місце розташування рекламоносія договору про надання в користування місць, для розташування спеціальних конструкцій або наявність заборгованості по договору;
  4. зміни містобудівної ситуації, де розташування рекламоносія на попередньому місці є недоцільним (непередбаченим), що підтверджується відповідними висновками, схемами, планами, рішеннями;
  5. розташування рекламної конструкції з порушенням вимог та умов погоджень органів, передбачених п.16 Типових правил, тощо.
 • 626. Аналіз проблем перегляду судових рішень
  Контрольная работа пополнение в коллекции 24.11.2010

   

  1. Конституція України від 28.06.1996 року зі змінами, внесеними Законом України „Про внесення змін до Конституції України” N 2222-IV від 08.12.2004 року, ВВР, 2005, N 2, ст.44
  2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
  3. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. N 697-XII. З наступними змінами і доповненнями.
  4. Кримінально-процесуальний кодекс України: За станом на 1 січня 2008 р.- Х.: Одіссей, 2008.- 264 с.
  5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. Офіційний текст К.: Атіка, 2004. 460 с.
  6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 р./ Ред.: Харитонова Є.О., Харитонова О.І., Голубєва Н.Ю.- К.: Правова єдність, 2008.- 740 с.
  7. Господарське законодавство України: Ред.: Жук Л.А., Неживець О.М.- К.: Кондор, 2007.- 718 с.
  8. Коваленко Є.С. Кримінальний процес в Україні: Навчальний посібник. К. Юрінком Інтер. 2004р
  9. Конституційне право України: Підручник// За ред. В. Ф. Погорілка - К.: Наукова думка, 2006 - 344 с.
  10. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. / А.О. Галай, С.Г. Стеценко, С.М. Тимченко, О.Ф. Штанько.- К.: Правова єдність, 2008.- 202 с.
 • 627. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку
  Курсовой проект пополнение в коллекции 21.06.2010

  У березні долар досяг нових трирічних максимумів проти кошика валют. За словами аналітиків, позитивна динаміка піднялася на гребені нових страхів щодо стану світової економіки, які змушували інвесторів кидати все, і скуповувати американські активи, навіть незважаючи на те, що американський уряд вже відкрито оголошував про свою стурбованість дефіцитом бюджету. За словами Бена Бернанке, світові кредитори можуть відмовитися від інвестицій в економіку США, якщо уряд не зможе взяти під контроль дефіцит бюджету. 'У нормальних умовах зростаючий дефіцит працює проти валюти', - зазначив Ганс Редекер з BNP Paribas [26]. 'Проте зараз йде процес відмови від позикових коштів з боку фінансових інститутів, які намагаються очистити свої баланси. Це і спричиняє за собою природний попит на долари '. Аналітики вважають, що основна частина процесу в контексті субстандартної іпотеки та інших структурних продуктів вже завершилася, на валютному ринку ця тема, як і раніше залишається одним з ключових каталізаторів рухів. Крім того, після колапсу Lehman Brothers почався масовий вихід з спекулятивних позицій, який призвів до утворення доларового дефіциту. Американська валюта буде користуватися підтримкою незважаючи ні на які негативні дані, поки не зміниться ситуація навколо.

 • 628. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
  Курсовой проект пополнение в коллекции 11.06.2010

  ВАТ «КГМК Криворіжсталь» м. Кривий ріг, ВАТ «Азовсталь» м. Маріуполь, ТОВ ТД «Запоріжсталь» м. Київ, ВАТ «Харцизський трубний завод» м. Харцизськ, ВАТ «Дніпропетровський завод ім. Петровського» м. Дніпропетровськ, ВАТ «Дружковський завод» метизу м. Дружковка, ТОВ «Українська гірничо-металургійна компанія» м. Київ, корпорація «ІСД» м. Донецьк, ТОВ «Регіон» м. Донецьк, НПІГ «Інтерпайп» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Компанія Схід» м. Донецьк, ДПРССП «Кредо» м. Донецьк, ТОВ «ЕСТ» м. Донецьк, ЗАТ «ЛСТК» м. Луганськ, ТОВ «Індустрія Інвест» м. Запоріжжя, КОКБ «Квант» м. Алчевськ, ТОВ «Лайт Інжиніринг» м. Алчевськ, ТОВ «Ай-дар» м. Луганськ, ЧП Овчаренко Н.Ф. м. Алчевськ,Чп Резніченко А.В. м. Алчевськ, ЧП «Євростандарт-плюс» м. Алчевськ, СМП «Віал» м. Алчевськ, ТОВ НПП «Промвок» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Аті-Трейд» м. Луганськ, ТОВ «Укрбізнес-альянс» м. Луганськ, ТОВ «Химсервіс-плюс» м. Донецьк, ТОВ «СБТ» м. Луганськ, ТОВ «Укрметаллорукав» м. Краматорськ, ТОВ «Легенда» м. Алчевськ, ЧП «Ава-Імпекс» м. Алчевськ, ЧП «Мідлайн» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Віссон-Трейд» м. Алчевськ, «Донбасспромойл» м. Донецьк, ВАТ «ЛіндеГазУкраїна» м. Алчевськ, ТОВ «С.П.Е.К. Інтернешнл Ко» м. Київ, МСП ПКФ «Імпульс» м. Донецьк, ТОВ «Химпромресурс» м. Донецьк, ДП з ІЇ «ЕСЬКО» м. Маріуполь, АОЗТ «Харьковстройкомплект» м. Харків, ВАТ «Часовоярський вогнетривкий комбінат» р. Годинник-яр, ТОВ «Северодонецкжелезобетон» м. Сєвєродонецьк, КП «Лісичанський завод ЖБІ» м. Лісичанськ, ТОВ «Комплект» м. Маріуполь, ТОВ «ДЗЖБІ» м. Донецьк, ЗАТ «Бетон-Нова» р. Дебальцево пос. Миронівський, ТОВ ПФ «Гидрожелезобетон» м. Годинник-яр, ТОВ «Інбіко» м. Алчевськ, ВАТ «Донцемент» пос. Новоамвросиевськоє, ТОВ «СВД» м. Донецьк, ТОВ ПСП «Азовінтекс» м. Маріуполь, ТОВ «Укрпромарматура» м. Алчевськ, ЧП «Евродон» м. Алчевськ, ЗАТ «Керамік» м. Артемовськ, ТОВ «Цегла» м. Зімогорье, КОКБ «Квант» м. Алчевськ, ТОВ «Бучанський завод стеклоїзделій» м. Золить, ТОВ «Торговельно-промислова компанія» м. Львів, ВАТ «Ізоляція» м. Донецьк, НПП «Добробут Лтд» м. Київ, ТОВ «Шифер Краматорська» м. Краматорськ, ТОВ «Тетра» м. Лісичанськ, ТОВ «Укртеплоїзоляция» м. Сєвєродонецьк, ТОВ «Донінтрейд» м. Донецьк, ЗАТ «Скляний завод «Пролетар» м. Лісичанськ, АОЗТ НВО «Практика» м. Київ, ЗАТ «Алчевськкоксохимремонт» м. Алчевськ, ТОВ «спектр-постачання» м. Дніпропетровськ, ПСО КП «Алчевськстрой» р. Алчевськ, ЧП Евенко А.А. м. Донецьк.

 • 629. Аналоги наркотических средств
  Информация пополнение в коллекции 21.06.2010

  Так же к ним можно отнести 3,4-метилен-диокси-диметамфетамин (МДМА, который также называется «экстази» или «XTC»). Синтезированный в 1914 году МЕТИЛЕНДИОКСИМЕТАМФЕТАМИН (МДМА, известный под "уличным" названием "ЭКСТАЗИ") некоторое время использовался в психиатрии в качестве средства, снижающего беспокойство и придающее пациенту эмоциональную открытость. Отсутствие информации о тяжелых побочных эффектах и привыкании, свойственных другим подобным средствам, обусловило его популярность и отсутствие социального противодействия распространению в обществе. Долгое время считалось, что МДМА и родственные соединения безопасны для употребления в обществе близких друзей для отдыха, расслабления и снятия барьеров при общении. Однако, по мере ознакомления с последствиями применения этих соединений отношение к ним стало меняться, и в официальном заключении ДЕА (Drug Enforcement Administration, Управление по борьбе с распространением наркотиков, США), посвященном соединениям этой группы, были высказаны соображения о ложности распространенного мнения о безопасности их использования для человека. Было установлено, что, подобно всем амфетаминам, МДМА опасно для людей с нарушениями системы кровообращения и с сердечными расстройствами, появились сообщения о вредных побочных эффектах, о психотических отклонениях и мозговых нарушениях среди лиц, употреблявших МДМА. В результате были приняты срочные правительственные акты, которые позволили ДЕА рассматривать нелегальное применение МДМА и родственных соединений как угрозу общественному здоровью и объявить их средствами, запрещенными к применению.

 • 630. Аналогии в праве
  Курсовой проект пополнение в коллекции 12.03.2006

  Во-вторых, круг отношений, которые признаются правовыми, законодатель закрепляет по отраслям права посредством специализированных норм. Такие нормы предназначены для установления круга отношений, входящих в сферу правового регулирования. Так, ст. 2 ГК РФ имеет заголовок «Отношения, регулируемые гражданским законодательством». В ч. 1 названной статьи предусмотрено, что «гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников». В ст. 2 «Отношения, регулируемые семейным законодательством» Семейного кодекса РФ записано: «Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными липами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей». Аналогичным образом фиксируется круг правовых отношений и в других отраслях права.

 • 631. Английская буржуазная революция 17в.
  Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

  Как показал опыт первых двух лет законодательной деятельности Долгого парламента, цель оппозиции, заключалась в попытке низвести его исполнительную власть до положения еще одного «дополнительного» сословия. Точнее говоря, парламент претендовал на то, чтобы решение всех важнейших вопросов внешней и внутренней политики происходило по формуле: “Король в парламенте и через парламент”. В этот период Долгим парламентом был проведен ряд важных преобразований. В 1643 был упразднен епископат и введено пресвитерианское устройство церкви. Земли епископов и роялистов были конфискованы в пользу государства и пущены в распродажу. В результате этих мер значительная часть земельной собственности перешла в руки буржуазии и джентри. Закрепить новый статус этих земель был призван Акт 1646г об отмене системы феодальных рыцарских держаний “на общем праве” . Таким образом, было осуществлено одностороннее решение аграрного вопроса, выгодное только буржуазии и новому дворянству. Однако начало гражданской войны потребовало от парламента ответа на отправной по сути вопрос: к чему в конечном счете сводится цель его военной политики? И тогда оказалось, что пресвитерианское большинство палаты общин пуще огня боялось военной победы над королем, так как это могло развязать революционную инициативу народных низов города и деревни, и без того “сверх меры осмелевших”. В ряде городов, в том числе в Лондоне, под давлением снизу произошли перевороты, в результате которых к власти пришли вместо роялистски настроенной правящей олигархии выходцы из менее состоятельных и более демократических кругов. Для решения этой проблемы в сентябре 1643 г. был заключен военный союз с шотландцами. В “обмен” на военную помощь против Карла I

 • 632. Английская революция
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  После этих событий парламент, в лице пресвитерианского большинства, продолжил свои попытки добиться соглашения с королём. Эти переговоры с полностью себя дискредитировавшим монархом оживили крайние настроения в армии, где было сильно влияние левеллеров, и привели к обострению отношений с парламентом (движение в армии, целями которого были наказание короля и окончательное свержение монархии). В попытке столкнуть между собой две основные группы своих противников - левеллеров и индепендентов парламент выпускает из лондонской тюрьмы Тауэр лидера левеллеров Джона Лильберна в надежде, что он подвергнет критике действия индепендентской армейской верхушки и тем самым внесёт раскол в ряды оппонентов пресвитериан. Но эти ожидания не оправдались: Лильберн заявил о своей поддержке Кромвелю в его действиях, тем самым, значительно ухудшив положение парламента. 16 ноября была опубликована «Ремонстрация армии», составленная при непосредственном участии зятя Кромвеля Генри Айртона (1611-1651), бывшего одним из его ближайших соратников. В этом документе указывались как экономические требования, касавшиеся армии (выплата жалования и т. д.), так и политические, касавшиеся уже всего населения страны (права и свободы всем жителям Англии). Следующим шагом стала так называемая «Прайдова чистка» (6 декабря), когда с помощью военного отряда под руководством полковника Прайда из палаты общин были насильно выдворены все пресвитериане, власть в стране перешла в руки индепендентов. Из 143 членов палаты осталось всего порядка 50 человек или «охвостье» Долгого парламента, просуществовавшее до самого его закрытия в 1653 году. Кромвель, всё это время находившийся на севере, вернувшись в столицу, одобрил «чистку. Его отсутствие объяснялось тем, что Кромвель не знал какую позицию занять по политическим вопросам. 23 декабря палата общин выпускает постановление, в котором говорится, что король является главным виновником всех несчастий страны. 1 января 1649 года своим решением она объявляет короля главным виновником гражданской войны против парламента, союзником ирландцев и шотландцев в борьбе с английским государством. Но палата лордов в свою очередь отвергает это решение, что в течение нескольких дней приводит к её роспуску. 4 января палата общин принимает при закрытых дверях постановление, передававшее ей всю полноту власти: она становится носителем верховной власти в Англии, постановления которой имеют силу закона без согласия короля и палаты лордов. В документе было написано «… общины Англии, заседающие в парламенте, объявляют, что народ после бога является первоисточником (the original) всякой справедливой власти. Они также объявляют, что общины Англии, заседающие в парламенте, будучи избранными и представляя народ, имеют высшую власть в этой стране. Они также объявляют: что постановлено или объявлено как закон общинами, заседающими в парламенте, имеет силу закона и обязательно для народа этой страны, хотя бы и не было на это согласия или подтверждения короля и палаты лордов».

 • 633. Английский парламент
  Информация пополнение в коллекции 09.12.2008
 • 634. Англо-американская модель менеджмента
  Информация пополнение в коллекции 12.01.2009

  Как уже отмечалось, в Соединенных Штатах разработаны, пожалуй, самые строгие нормы раскрытия информации. В других странах, использующих англо-американскую модель управления, требования к раскрытию информации тоже высоки, однако не до такой степени, как в США, где корпорации должны публиковать самую различную информацию. В годовой отчет или в повестку дня ежегодного общего собрания акционеров должны быть включены следующие сведения (официальное название документа "Извещение для акционеров для получения доверенности на голосование"): финансовая информация (в США эти данные публикуются ежеквартально); данные о структуре капитала; справку о прежней деятельности назначаемых директоров (включая имена, занимаемые должности, отношения с корпорацией, владение акциями в корпорации); размеры зарплаты (вознаграждения), выплачиваемой исполнительным директорам (высшее руководство), а также сведения о выплате вознаграждения каждому из пяти наиболее высокооплачиваемых руководителей (их имена должны быть указаны); данные о всех акционерах, владеющих свыше 5% акционерного капитала; сведения о возможном слиянии или реорганизации; предполагаемых поправках к Уставу, а также имена лиц или корпораций, приглашаемых для аудиторской проверки.

 • 635. Англосаксонская правовая система
  Дипломная работа пополнение в коллекции 12.01.2009

  Обычно тот, кто просил о такой привилегии, обращался к канцлеру высшему должностному лицу Короны и просил о выдаче предписания (writ) суду рассмотреть дело при условии оплаты канцлеру судебных издержек. Кроме того, можно было обратиться с жалобой (quirela,billa) прямо в суд. Некоторые предписания были простым отражением судебной практики, основанной на жалобах. Получить предписание канцлера или прямое согласие суда принять дело к рассмотрению было не так просто. Королевская власть в XIII веке была не столь либеральна, чтобы канцлер легко мог сам выдать предписание или судьи могли согласиться рассматривать дело в любом случае. Долгое время этому предшествовал тщательный учет обстоятельств дела, и перечень случаев, когда выдавались предписания, расширялся очень медленно. Их насчитывалось всего 56, когда в 1227 году составили их первый список для судей, и 76 в 1832 году, когда была проведена большая судебная реформа. Однако расширение компетенции королевских судов не связано только с увеличением перечня оснований исков. Оно не находится также и в прямой зависимости от закона, именуемого. Вторым Вестминстерским статутом (1285 г.), который уполномочил канцлера выдавать предписания “в случае подобия” (in cjnsimili casu), то есть тогда, когда ситуация была весьма сходна со служившей основанием для выдачи предписания. Для расширения компетенции королевских судов была использована другая техника. Истец в специальном предварительном документе декларации детально излагал фактические обстоятельства дела и просил королевских судей, учтя эти факты, принять спор к рассмотрению. Эти новые иски, при которых суды сами признавали свою компетенцию, получили название исков super casum. Со временем круг данных исков расширился и они получили разные специальные названия в зависимости от фактических обстоятельств, обусловивших их судебное рассмотрение: иск о возмещении вреда вследствие неисполнения обязательств, иск о прекращении незаконного владения и т.д.

 • 636. Англо-саксонская правовая система
  Информация пополнение в коллекции 04.10.2011

  Исторически заимствованная США англосаксонская система Common Law, согласно которой суд при постановлении решения опирается в большинстве случаев не на писаный закон или статью кодекса, а на ранее принятое судебное решение по сходному делу, способствовала созданию специфического типа законности, а именно законности в форме прецедента. Частое обращение судов в условиях прецедентной системы к широким и не всегда логически оправданным аналогиям приводило к смешению правовых и моральных норм и тем самым позволяло превращать мнение суда о господствующей морали в действующую норму права, на основе которой принимается решение суда по конкретному делу. При такой форме законности американский суд наряду с функцией применения права неизбежно наделяется и функцией правотворчества. Система Common Law приводила к тому, что провозглашаемый американской правовой идеологией принцип законности, предполагавший в классическом виде господство единой и устойчивой системы санкционированных верховной властью общеобязательных норм права, в условиях США никогда не имел под собой реальной почвы.

 • 637. Анитмонопольное регулирование: российский и зарубежный опыт
  Реферат пополнение в коллекции 09.12.2008

  Неоднозначность исхода процесса формирования структуры рынка в результате стратегических шагов действующих на нем компаний с точки зрения воздействия на интересы потребителя и общества в целом диктует необходимость индивидуальной оценки при разборе конкретных антимонопольных дел. Вместе с тем существует ряд общих правил (законов) обязательных для выполнения в любом случае. К их числу относится, прежде всего, перечень видов коммерческой практики, запрещенных законом т.е. так называемых нарушений per se . Доктрина нарушений per se была выдвинута в 1940г. В их число вошли, прежде всего, такие нарушения, как:

  • Горизонтальное фиксирование цен (т.е. заключение соглашения цен на рынке между действующими на нем компаниями-поставщиками.)
  • Бойкот (полное или частичное прекращение деловых отношений с аутсайдерами-поставщиками или потребителем продукции в целях навязывания своих условий ее реализации).
  • Раздел рынка между компаниями поставщиками на сферы сбыта.
  • Раздел и закрепление покупателей между компаниями-поставщиками в результате договоренности между последними.
  • Лишение конкурентов возможности действовать на данном рынке.
 • 638. Антидемократические режимы и пути их преодоления
  Курсовой проект пополнение в коллекции 26.11.2008

   

  1. Абдуллаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права / Учебник. СПб.: Питер, 2003. 576 с. (Серия «Учебник для вузов»).
  2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е издание. М.: Юриспруденция, 1999. 528 с.
  3. Зорькин В.Д., Кутафин О.Е. Постатейный научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации (Официальный текст на 1 августа 2003 г.). - ЗАО «Библиотечка «Российской газеты», 2003 г. 921 с. С. 7.
  4. Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы современности. М., 1994. 564 с. - С. 52.
  5. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е издание, испр. И доп. М.: Спарк, 2000. 511 с.
  6. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. - ОАО «Издательский дом «Городец»; «Формула права», 2003 г. 432 с.
  7. Лукьянов А. «А начинали с разрушения командно-бюрократической системы» // Российская Федерация. 1994. № 22-24.
  8. М.Н. Марченко. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие. М.: Юрист, 2005. 656 с.
  9. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в сравнительной перспективе. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. 631 с.
  10. Монтескье Ш. О духе законов. Избр. произв.: M , 1995. 431 с.
  11. А.С. Пиголкин, Ю.А Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др. Общая теория права: Учебник для юридических вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 384 с.
 • 639. Антидемпинговые и специальные пошлины, применяемые при импорте товаров в Республику Беларусь
  Информация пополнение в коллекции 21.07.2012

  Нормативный правовой акт Товары Изъятия Антидемпинговые и специальные пошлины, установленные национальным законодательством Республики Беларусь Антидемпинговые пошлины Не установлены Специальные пошлины Указ N 543 Происходящие из Украины преформы, ввозимые для изготовления изделий емкостью не более 2 литров (3923 30 101 0 ТН ВЭД ТС) - Указ N 498 Сетки стеклянные (стеклосетки), являющиеся изделиями из стеклянного волокна, в которых два или более слоя параллельных нитей (ровингов) скреплены химическим, механическим или тканым способом, с открытой ячейкой размером 1 мм и более по любой ее стороне, классифицируемые в подсубпозициях 7019 19 100, 7019 19 900, 7019 32 000, 7019 39 000 9, 7019 40 000 0, 7019 51 000 0, 7019 52 000 0, 7019 59 000 0, 7019 90 100 0, 7019 90 910 0, 7019 90 990 0 ТН ВЭД ТС Действие специальной пошлины не распространяется на сетки стеклянные (стеклосетки), происходящие из государств - участников Таможенного союза, а также из наименее развитых стран (территорий), которым предоставляются тарифные преференции Республики Беларусь Антидемпинговые и специальные пошлины, установленные решениями Комиссии Таможенного союза Антидемпинговые пошлины Решение КТС N 698 Машиностроительный крепеж (болты и гайки), изготавливаемый методом холодной деформации (болты и гайки, кроме гаек с номинальным диаметром метрической резьбы от 20 миллиметров включительно до 30 миллиметров включительно) или горячей деформации (гайки с номинальным диаметром метрической резьбы от 20 миллиметров включительно до 30 миллиметров включительно) с последующей нарезкой или накаткой резьбы в холодном состоянии, происходящий из Украины и классифицируемый кодами 7318 15 810 0, 7318 16 100 0, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0 ТН ВЭД ТС Не взимается при ввозе машиностроительного крепежа, произведенного публичным акционерным обществом "Дружковский метизный завод", при условии представления предусмотренного его ценовыми обязательствами сертификата производителяРешение КТС N 699 Никельсодержащий плоский прокат из коррозионностойкой стали (в листах или рулонах) с содержанием никеля 2,5 мас. % или более, происходящий из Федеративной Республики Бразилии, Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао), Республики Корея, Южно-Африканской Республики и классифицируемый кодами 7219 11 000 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219 23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34 100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0, 7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 800 0 ТН ВЭД ТС Не распространяется на разновидности никельсодержащего плоского проката из коррозионностойкой стали по перечню согласно приложению 2 к Решению КТС N 699 (горячекатаный прокат шириной более 2000 мм; горячекатаный прокат толщиной менее 2 мм; горячекатаный прокат длиной более 6500 мм; холоднокатаный прокат толщиной менее 0,3 мм или более 3 мм; холоднокатаный прокат толщиной от 0,3 мм и до 3 мм включительно и шириной более 1500 мм; с полимерным покрытием; произведенный из марок стали 1.4310 (AISI 301 по ASTM) и 1.4372 (AISI 201 по ASTM) по EN 10088-2 / EN 10151 толщиной 0,3 мм)Решение КТС N 700 Нити синтетические нейлоновые линейной плотности от 29 до 250 текс включительно, происходящие из Украины и классифицируемые кодами 5402 19 000 0, 5402 45 000 0, 5402 51 000 0 и 5402 61 000 0 ТН ВЭД ТС - Решение КТС N 701 Подшипниковые трубы, происходящие из Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао) и классифицируемые кодами 7304 51 120 0, 7304 51 180 1, 7304 51 180 9, 7304 51 810 0, 7304 51 890 0, 7304 59 320 0, 7304 59 380 0, 7304 59 920 0, 7304 59 930 0, 7304 59 990 0 ТН ВЭД ТС - Решение КТС N 702 Обсадные трубы, происходящие из Украины и классифицируемые кодами 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 3, 7304 24 100 4, 7304 24 100 9, 7304 24 900 1, 7304 24 900 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 3, 7304 29 100 4, 7304 29 100 9, 7304 29 900 1 и 7304 29 900 9 ТН ВЭД ТС Не взимаются в период действия международного договора, предусмотренного Решением Комиссии Таможенного союза от 19.05.2011 N 648, при наличии сертификатов производителя и в пределах объемов, определенных таким международным договором. Таким договором является Соглашение от 23.09.2011 Насосно-компрессорные трубы, происходящие из Украины и классифицируемые кодами 7304 24 100 1, 7304 24 100 2, 7304 24 100 9, 7304 29 100 1, 7304 29 100 2, 7304 29 100 9 ТН ВЭД ТС Нефтепроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно, газопроводные трубы диаметром до 820 миллиметров включительно и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 миллиметров включительно, происходящие из Украины и классифицируемые кодами 7304, 7305 и 7306 ТН ВЭД ТС Решение КТС N 705 Товары, происходящие из Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао), классифицируемые кодами 8482 10 100 1, 8482 10 100 2, 8482 10 100 9, 8482 10 900 1, 8482 10 900 2, 8482 10 900 3, 8482 10 900 8, 8482 20 000 1, 8482 20 000 2, 8482 20 000 9, 8482 30 000 1, 8482 30 000 9, 8482 50 000 1, 8482 50 000 2, 8482 50 000 9, 8482 80 000 1, 8482 80 000 2, 8482 80 000 9, 8482 91 100 0, 8482 91 900 0, 8482 99 000 0 ТН ВЭД ТС - Специальные пошлины Решение КТС N 703 Следующие крепежные изделия, классифицируемые кодами 7318 15 810 0, 7318 15 890 0, 7318 15 900 9, 7318 16 910 9, 7318 16 990 0, 7318 21 000 9 ТН ВЭД ТС: - болты из черных металлов с шестигранной или полукруглой головкой и (или) усом и (или) квадратным подголовником, с номинальным наружным диаметром резьбы от 6 до 30 миллиметров включительно в комплекте с гайками и (или) шайбами или без них, с покрытием или без, с маркировкой или без, кроме болтов, имеющих дополнительные элементы конструкции (пазы, проточки, прорези, отверстия, насечки, выступы на головке или стержне болта), или болтов с фланцем, болтов с буртом и (или) заостренным концом стержня; - гайки шестигранные из черных металлов с номинальным внутренним диаметром резьбы от 5 до 30 миллиметров включительно, с покрытием или без, с маркировкой или без, кроме гаек, имеющих дополнительные элементы конструкции (пазы, проточки, прорези, отверстия, насечки, выступы на гайке), или гаек с фланцем, гаек с буртом и глухих (колпачковых) гаек; - шайбы из черных металлов пружинные одновитковые с номинальным внутренним диаметром от 6 до 42 миллиметров включительно, с покрытием или без, с маркировкой или без Действие не распространяется на ввоз крепежных изделий, происходящих из развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, за исключением Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао) Решение КТС N 704 Столовые приборы из коррозионностойкой стали, классифицируемые кодами 8211 91 300 0, 8215 20 100 0, 8215 99 100 0 ТН ВЭД ТС Действие не распространяется на ввоз столовых приборов из коррозионностойкой стали, происходящих из развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, за исключением Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао) Решение КТС N 706 Трубы из коррозионностойкой стали наружным диаметром до 426 мм включительно, классифицируемые кодами 7304 11 100 1, 7304 11 100 2, 7304 11 100 9, 7304 11 300 1, 7304 11 300 2, 7304 11 300 9, 7304 11 900 1, 7304 11 900 2, 7304 11 900 9, 7304 41 000 9, 7304 49 100 0, 7304 49 920 0, 7304 49 990 0, 7306 11 110 0, 7306 11 190 0, 7306 11 900 0, 7306 40 200 1, 7306 40 200 9, 7306 40 800 9 ТН ВЭД ТС Действие не распространяется на трубы из коррозионностойкой стали, происходящие из развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза, за исключением Бразилии и Китайской Народной Республики (включая Тайвань и специальные административные районы Китая Гонконг и Макао)

 • 640. Антидемпинговый процесс по законодательству России и праву ВТО
  Информация пополнение в коллекции 15.12.2009

  Заинтересованными лицами признаются: заявитель; российский производитель аналогичного (непосредственно конкурирующего) товара; объединение российских производителей, большинство участников которого производят такой товар; иностранный экспортер товара и иностранный производитель товара, являющегося объектом расследования; российский импортер товара или объединение российских импортеров, большинство участников которого являются импортерами такого товара; правительство иностранного государства; уполномоченный орган страны происхождения товара или экспорта такого товара; уполномоченный орган союза иностранных государств, в который входят страны происхождения такого товара или его экспорта; потребитель или объединение потребителей товара; федеральные органы исполнительной власти; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; иные лица, права и интересы которых затрагиваются данным расследованием; лица, которые способны оказать содействие в проведении расследования.