14. ОБЛІКОВЕЦЬ (реєстрація бухгалтерських даних)
 • 140. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ)

 • 141. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ)

 • 142. УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

 • 143. ФОРСУННИК

 • 144. ЧЕРГОВИЙ БІЛЯ ЕСКАЛАТОРА

 • 145. ЧЕРГОВИЙ БЮРО ПЕРЕПУСТОК

 • 146. ЧИСТИЛЬНИК

 • 147. ШВЕЙЦАР

 • 148. ШТЕМПЕЛЮВАЛЬНИК ЕТИКЕТОК

 • 15. ГАЗІВНИК

 • 15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ

 • 15. ІНЖЕНЕР

 • 15. КОМІВОЯЖЕР

 • 15. Методы определения численности работников кадровых служб

 • 15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

 • 16. ГАЗОГЕНЕРАТОРНИК

 • 16. Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом

 • 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК

 • 16. ІНЖЕНЕР З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

 • 16. КОПІЮВАЛЬНИК ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • 16. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

 • 17. ГАЗОРЯТІВНИК

 • 17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА

 • 17. Информационное обеспечение системы управления персоналом

 • 17. ІНЖЕНЕР З ІНСТРУМЕНТУ

 • 17. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ

 • 18. ГАРДЕРОБНИК

 • 18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ

 • 18. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ

 • 18. МЕХАНІК ЦЕХУ

 • 18. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ

 • 18. Техническое обеспечение системы управления персоналом

 • 19. ГЕНЕРАТОРНИК АЦЕТИЛЕНОВОЇ УСТАНОВКИ

 • 19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ

 • 19. ІНЖЕНЕР З МЕТРОЛОГІЇ

 • 19. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом

 • 19. ОПЕРАТОР КОПІЮВАЛЬНИХ ТА РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ МАШИН

 • 19. РЕФЕРЕНТ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 2. АГЕНТ З НЕРУХОМОСТІ

 • 2. АДМІНІСТРАТОР

 • 2. АПАРАТНИК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

 • 2. БУХГАЛТЕР (З ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)

 • 2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

 • 2. Место управления персоналом в системе современных наук

 • 2. Механизм и технологии взаимодействия государства и промышленных

 • 2. Механизмы реализации государственной кадровой политики в

 • 2. Модели работника

 • 2. Мораль государственных и муниципальных служащих

 • 2. Мотивация карьеры и антимотивационные факторы

 • 2. Общая схема найма персонала

 • 2. Определение понятия мотивация

 • 2. Основные тенденции в развитии государственной службы в современных

 • 2. Персонал как объект управления

 • 2. Понятие кадрового потенциала общества

 • 2. Понятие кадровой политики

 • 2. Предмет, объект и задачи курса

 • 2. Регламентация УП

 • 2. Состав административно-политической элиты Российской Федерации

 • 2. Трудовая адаптация

 • 2. Цели и приоритеты ГКП.

 • 2.1 Основные направления повышения устойчивости деловой организации

 • 2.1. Краткая история управления персоналом

 • 2.2. Особенности кадровой политики в неустойчивых деловых организациях

 • 2.2. Управление человеческими ресурсами в бывшей СССР

 • 2.3. Концепция управления человеческими ресурсами и особенности ее

 • 2.3. Функция управления человеческими ресурсами современной корпорации

 • 2.4. Кто должен управлять персоналом: линейные руководители или

 • 20. ДВІРНИК

 • 20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)

 • 20. ІНЖЕНЕР З МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

 • 20. Кадровая политика организации

 • 20. ПАСПОРТИСТ

 • 20. ТЕХНІК

 • 21. Автоматизированные информационные системы управления персоналом

 • 21. ДЕЗАКТИВАТОРНИК

 • 21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ

 • 21. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ

 • 21. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ

 • 21. ТЕХНІК З ІНСТРУМЕНТУ

 • 22. ДЕЗІНФЕКТОР

 • 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО

 • 22. ІНЖЕНЕР З НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 • 22. РАХІВНИК

 • 22. Система стратегического управления персоналом организации

 • 22. ТЕХНІК З МЕТРОЛОГІЇ

 • 23. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З ГАЗОВОГО ТА РІДИННОГО КОНТРОЛЮ

 • 23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 • 23. ІНЖЕНЕР З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • 23. Кадровое планирование

 • 23. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ)

 • 23. ТЕХНІК З НАЛАГОДЖУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ

 • 24. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З МАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ

 • 24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ

 • 24. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

 • 24. Правовое обеспечение системы управления персоналом

 • 24. СЕКРЕТАР НЕЗРЯЧОГО ФАХІВЦЯ

 • 24. ТЕХНІК З НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • 25. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ

 • 25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ

 • 25. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

 • 25. Методы определения потребности в персонале

 • 25. СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА

 • 25. ТЕХНІК З ПЛАНУВАННЯ

 • 26. ДЕФЕКТОСКОПІСТ РЕНТГЕНО-, ГАММА-ГРАФУВАННЯ

 • 26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ

 • 26. ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

 • 26. Наем персонала

 • 26. СЕКРЕТАР-СТЕНОГРАФІСТКА

 • 26. ТЕХНІК З ПРАЦІ

 • 27. ДОЗИМЕТРИСТ

 • 27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО

 • 27. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 • 27. Оценка кандидатов при приеме на работу

 • 27. СТАТИСТИК

 • 27. ТЕХНІК ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 • 28. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ

 • 28. ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • 28. МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ

 • 28. Маркетинговый подход к определению потребности в персонале, путям

 • 28. СТЕНОГРАФІСТКА

 • 28. ТЕХНІК-КОНСТРУКТОР

 • 29. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ

 • 29. ІНЖЕНЕР З ПАТЕНТНОЇ ТА ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

 • 29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)

 • 29. Отбор персонала

 • 29. ТАБЕЛЬНИК

 • 29. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ

 • 3. а. Пассивность работника

 • 3. АГЕНТ КОМЕРЦІЙНИЙ

 • 3. АПАРАТНИК ПОВІТРОПОДІЛУ

 • 3. АРХІВАРІУС

 • 3. б Мотивационные факторы

 • 3. БУХГАЛТЕР-РЕВІЗОР

 • 3. в Методы улучшения параметров работ

 • 3. ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ПРОМИСЛОВІСТЬ), ГОЛОВНИЙ ДИСПЕТЧЕР (ТРАНСПОРТ,

 • 3. Задачи управления персоналом

 • 3. Кадровые процессы: сущность и тенденции развития

 • 3. Методы и источники изучения курса

 • 3. Опыт «системы услуг» государственной службы США

 • 3. Основные признаки административно-политической элиты

 • 3. Персонал, как объект изучения

 • 3. Положения о подразделениях

 • 3. Президентская программа подготовки кадров для народного хозяйства

 • 3. Стратегии управления персоналом

 • 3. Субъекты и объекты кадровой политики

 • 3. Сущность и организация отбора персонала

 • 3. Характеристики современного этапа управления персоналом

 • 3.1. Кризис организационной системы и его влияние на трудовую сферу

 • 3.1. Процессы управления персоналом

 • 3.2. Антикризисное управление и роль арбитражного управляющего в

 • 3.2. Стратегия развития организации и управления персоналом

 • 3.3. Информационная, потенциальная и применяемая модели управления

 • 3.3. Планирование численности персонала

 • 30. Деловая оценка персонала

 • 30. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

 • 30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

 • 30. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ЛОГІСТИКИ

 • 30. ТАКСУВАЛЬНИК

 • 30. ТЕХНІК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ

 • 31. ЕМУЛЬСОВАР

 • 31. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

 • 31. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ПЕРСОНАЛУ

 • 31. Состав расходов на оплату труда

 • 31. ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ

 • 31. ЧЕРГОВИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПО МІНІСТЕРСТВУ (ВІДОМСТВУ)

 • 32. Аттестация персонала

 • 32. ЗАПРАВНИК ПОЛИВАЛЬНО-МИЙНИХ МАШИН

 • 32. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ

 • 32. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З РЕКЛАМИ

 • 32. ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ

 • 33. ЗАРЯДНИК ВОГНЕГАСНИКІВ

 • 33. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ

 • 33. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗБУТУ

 • 33. Подбор и расстановка персонала

 • 33. ТОВАРОЗНАВЕЦЬ

 • 34. ЗАРЯДНИК ПРОТИГАЗОВИХ КОРОБОК

 • 34. ІНЖЕНЕР ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

 • 34. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 • 34. Профориентация персонала

 • 34. ФАХІВЕЦЬ

 • 35. Адаптация персонала

 • 35. ЗАРЯДНИК ХОЛОДИЛЬНИХ АПАРАТІВ

 • 35. ІНЖЕНЕР-ДОСЛІДНИК

 • 35. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) ІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • 35. ФАХІВЕЦЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ МАЙНОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ

 • 36. ЗЛИВАЛЬНИК-РОЗЛИВАЛЬНИК

 • 36. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК

 • 36. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ

 • 36. Организация системы обучения персонала

 • 36. ХРОНОМЕТРАЖИСТ

 • 37. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

 • 37. КАСТЕЛЯНКА

 • 37. Методы и виды обучения персонала

 • 37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ

 • 38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ

 • 38. КЛЕЄВАР (загальні професії для всіх галузей)

 • 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ

 • 38. Сущность мотивации трудовой деятельности

 • 39. ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ

 • 39. КОМЕНДАНТ

 • 39. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

 • 39. Содержательные теории мотивации

 • 4. АГЕНТ РЕКЛАМНИЙ

 • 4. АПАРАТНИК ХІМВОДООЧИЩЕННЯ

 • 4. АСИСТЕНТ РЕФЕРЕНТА

 • 4. ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ

 • 4. ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ

 • 4. Должностные инструкции

 • 4. Изменение методов воздействия на людей

 • 4. История развития управления персоналом

 • 4. Классические теории, теории человеческих отношений,

 • 4. Компетенция персонала

 • 4. Порядок найма и увольнения

 • 4. Пути повышения эффективности системы государственного управления

 • 4.1. Основные требования к профессиональным и личностным качествам

 • 4.1. Подбор кандидатов

 • 4.2 Профессиограмма работников неустойчивых деловых организаций и

 • 4.2. Отбор персонала в организацию

 • 4.3 Методика формирования межфункциональных групп в неустойчивых

 • 4.3. Оптимизация численности сотрудников

 • 4.4. Система моделей управления человеческими ресурсами в

 • 4.5. Исследование основных составляющих трудовой комфортности и

 • 4.6. Ограничительные факторы достижения уровня допустимого риска в

 • 40. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

 • 40. КОМІРНИК

 • 40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)

 • 40. Процессуальные теории мотивации

 • 41. Заработная плата как метод мотивации персонала

 • 41. КОНСЕРВУВАЛЬНИК УСТАТКУВАННЯ ТА МЕТАЛОВИРОБІВ

 • 41. МАТЕМАТИК

 • 41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ

 • 42. КОНТРОЛЕР З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

 • 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

 • 42. Модели и системы заработной платы

 • 42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 • 43. КОТЛОЧИСТИЛЬНИК

 • 43. Наиболее эффективные методы мотивации трудовой деятельности

 • 43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ

 • 43. ПЕРЕКЛАДАЧ

 • 44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ

 • 44. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ

 • 44. Понятие и этапы карьеры

 • 44. ПСИХОЛОГ

 • 45. КУБІВНИК

 • 45. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ

 • 45. Планирование деловой карьеры

 • 45. СОЦІОЛОГ

 • 46. КУР'ЄР

 • 46. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ