Информация по предмету Психология

 • 341. Втрата близької людини
  Другое Психология

  Не менш важливої представляється робота психолога по визначенню й вираженню почуттів до померлого. Треба допомогти виразити самі важкі емоції - гнів і тугу. Вони пов'язані із захисними механізмами раціоналізації, які не дозволяють людині віддатися потоку почуттів, бути природним у прояві гніву й туги. Захисні механізми раціоналізації, якщо їх використовувати в зовнішньому діалозі психолога й людини, що горює, можуть допомогти у визначенні й вираженні почуттів через позначення предмета почуттів. Як відомо, коли називають саме почуття, це актуалізує його зміст, а коли обговорюється предмет почуттів, то можна будувати відношення до цього предмета. Психолог може (можливо, повинен) задавати питання про події й предмети, які створюють зміст переживання: "Про що ви нудьгуєте? Про що жалуєте? Про що не жалуєте? і т.д." Треба прагнути в спілкуванні з людиною, яка пережила втрату до того, щоб вона побачила предмет своєї туги й гніву у всьому різноманітті його якостей - позитивних і негативних, щоб був баланс у цих оцінках стосовно загубленої людини. Це зовсім не виходить, що треба спеціально шукати негативні якості в людині й називати їх - побутова етика давно регулює цю й аналогічні ситуації правилом: "Про мертвих - добре або ніяк". Умовчання - це форма створення підтексту в будь-якому тексті; у консультуванні важливо, щоб людина почала будувати свій текст, у цьому випадку орієнтований на слухача-психолога.

 • 342. Вчення Зигмунда Фрейда
  Другое Психология

  Поряд з позасвідомим і дитячою сексуальністю Фрейд аналізує роль сновидінь у житті людини. Сновидіння, на думку вченого, «розкріпачує» зміст позасвідомого, адже психологічна природа сну пов'язана із втратою інтересу до зовнішнього світу. Людина, вважає Фрейд, без особливого бажання існує в реальному світі й робить усе можливе, аби хоча б тимчасово «повернутися» в материнське лоно. Сон і є тим станом, який нагадує людині утробне існування: тепло, темно, нема ніяких зовнішніх подразників. Фрейд намагається виявити часові й просторові аспекти сновидінь, простежити дію принципу «логіка алогічність» у снах людини. Він переконаний, що «сновидіння ніколи не відтворює альтернативу «або або», а містить обидві її складові як рівнозначні, в одному й тому ж зв'язку». Ось чому при відтворенні альтернативи «або або», з якою ми зустрічаємося уві сні, її слід «передавати словом «і». Фрейд доклав чимало зусиль, щоб розробити новий поняттєвий апарат для аналізу природи сну й сновидінь або ж пристосувати існуючі поняття до нового контексту. Аналіз численних сновидінь пацієнтів та своїх власних учений проводив, спираючись на поняття «регресія», «конфлікт волі», «подібність», «спільність», «узгодженість», «нова єдність» та ін. Розробка нового поняттєвого апарату потрібна була Фрейду для тлумачення сновидіння, тобто «заміщення сновидіння прихованими його думками», адже Фрейд визнавав «існування прихованих думок як психічного матеріалу найвищого порядку, який має всі ознаки найвищої розумової діяльності, але не потрапляє у сферу свідомості до того часу, поки сновидіння не спотворять його». Такі «приховані думки» є, вважає Фрейд, у кожного, бо навіть «найнормальніша людина» здатна бачити сни.

 • 343. Вы хотите, чтобы Вас слышали?
  Другое Психология

  Все это, конечно, здорово, подумает читатель, но вряд ли применимо в реальной жизни, В самом деле, ну кто будет рассказывать притчи начальнику, метафоры покупателю, да и какой подросток станет слушать сказки. Вот в психотерапии еще куда ни шло. Но вспомним, к доктору человек обращаются, когда обыденные способы решения задачи не помогают. Значительно проще промолчать у начальника, обругать покупателя и накричать на ребенка. Это то мы и делаем каждый день, а про себя думаем: "Какие же они все идиоты", да они ли, или нам все же попробовать общаться по-другому. Необязательно всем рассказывать длинные истории, ведь часто достаточно нескольких фраз, как в анекдоте. Может быть поэтому мы так любим слушать и пересказывать анекдоты, ведь это та же самая закодированная стратегия, только в очень утрированном виде. А еще вспомните, случалось ли Вам быть свидетелями ситуации, когда одна меткая и во время брошенная фраза полностью изменяла расстановку сил.

 • 344. Выбираем профессию вместе
  Другое Психология

  Обращение подростков за советом к родным и близким. Нередко и эти советы бывают ориентированы на существующие (или существовавшие ранее) предрассудки о том, что более «престижно» и «перспективно», а что менее. Их представления о «правильном» выборе часто отстают от реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-экономическими периодами развития страны. Подростки могут ориентироваться в своем выборе на стереотипы общественного сознания, культивируемые современными средствами массовой информации (СМИ) молодежную прессу, теле- и радиопрограммы и т.п. Нередко СМИ производится ориентация не на конкретные профессии, а на определенный образ жизни. А, как известно, в молодом возрасте человек выбирает не столько профессию, сколько образ и стиль жизни, где профессия всего лишь «средство» достижения желаемого. Проблема здесь в том, что культивируемый (а точнее пропагандируемый) образ жизни достаточно стандартный, в чем-то пошлый (многократно тиражируемый), ориентированный на невзыскательный вкус и именно потому такой притягательный и соблазнительный для неокрепшей души самоопределяющегося подростка.

 • 345. Выбор мужчины для совместной жизни (12 причин)
  Другое Психология

  Итак, гений определен, свадьба сыграна, мама невесты отрыдала свое по этому поводу и даже тихонько смирилась с судьбой дочери. Дальше начинается сам процесс. И тут в принципе не важно, является ли избранник на самом деле гением или же нет. Даже лучше, если нет, если через несколько лет брака выяснится, что взор юноши горел исключительно предвкушением выпивки, а бледен он был из-за банальной ломки. Вот тогда леди сможет насладиться собственной жертвенностью. Она ночей не досыпала (интересно, а кто ей мешал дрыхнуть, словно пшеницу продавши?), она экономила на всем, чтобы обеспечить ему достойный уровень жизни (вообще-то он ее об этом не просил), она пренебрегла собственной карьерой (если честно, то ни на какой работе ее просто больше двух лет не держали), а он, паразит эдакий, даже палец о палец не ударит, чтобы реализовать свой талант!

 • 346. Выготский Л.С. о кризисе трех лет
  Другое Психология

  Итак, семь симптомов, включенных Выготским в первый пояс.

  1. Негативизм. Его возникновением первым характеризуется наступление кризиса. Все поведение ребенка идет вразрез с тем, что говорят ему взрослые: он не хочет что-нибудь делать только потому, что это предложил кто-нибудь из взрослых., т.е. это реакция не на содержание действия, а на сам факт предложения взрослым этого действия. Ребенок может отказываться делать даже то, что ему особенно приятно, это будет значить, что при столкновении мотивов победил негативизм. Негативная реакция отличается от обычного непослушания двумя существенными моментами. Во-первых, здесь на первый план выступает социальное отношение, т.е. негативизм адресован человеку. Во-вторых, появляется способность действовать наперекор своему аффекту.(В раннем детстве наблюдается полная зависимость поведения от аффекта). Итак, негативизм - это такая тенденция, где мотив находится вне данной ситуации - это признак развития.
  2. Упрямство. Это такая реакция ребенка, когда он настаивает на чем-то не потому, что ему этого сильно хочется, а потому, что он этого потребовал. Мотивом упрямства является то, что ребенок связан своим первоначальным решением. От обычной настойчивости упрямство отличает два момента: первый - отношение к мотивировке (сходное с негативизмом), т.е. ребенок может настаивать на том, чего ему вовсе и не хочется; второй - новое отношение к самому себе - ребенок поступает так, потому что он так сказал, и держится своего решения до победного конца. До наступления кризиса такого отношения к самому себе не наблюдалось.
  3. Строптивость. Эта тенденция скорее направлена против норм воспитания, против образа жизни, сложившегося к трем годам, чем против конкретного человека или конкретного указания - она безлична. Ее отличительное свойство - тенденциозность, т.е. проникнутость скрытым бунтом против всего, что раньше окружало ребенка.
  4. Своеволие. Оно заключается в проявлении гипертрофированной тенденции к самостоятельности. Теперь ребенок хочет все делать и решать сам. Это желание часто неадекватно возможностям ребенка, что вызывает конфликты со взрослыми.
  5. Протест-бунт. Поведение ребенка приобретает вид протеста, словно ребенок находится в состоянии войны с окружающими. Ссоры и конфликты становятся привычным делом.
  6. Обесценивание. В глазах ребенка обесценивается то, что раньше было привычно, интересно, дорого. Могут обесцениваться нормы поведения (ребенок вдруг начинает грубить и ругаться), старые привязанности к вещам (ребенок может сломать недавно любимую игрушку), и т.п.
  7. Деспотизм в семье с одним ребенком и ревность в семье, где двое и больше детей. Ребенок стремится проявлять деспотическую власть над членами семьи. Он диктует свои условия: чего он не хочет, что хочет; что будет делать, чего не будет; что должны и чего не должны делать все вокруг. Та же тенденция к власти в семье, где несколько детей служит источником ревности к другим детям.
 • 347. Выдающиеся психологи России
  Другое Психология

  Анатолий Александрович Смирнов родился 24 октября 1894 г. в городе Руза Московской губернии в семье присяжного поверенного. Он рано потерял мать и воспитывался в семье тетки. После окончания в 1912 г. Варшавской гимназии А. А. Смирнов поступил на историко-филологический факультет Московского государственного университета. В том же году при университете был основан Институт психологии, директором которого стал Г.И. Челпанов. Под его влиянием А.А. Смирнов заинтересовался психологией, занимался изучением детерминантного и ассоциативного течения представлений. В мае 1916 г. А.А. Смирнов окончил университет с дипломом первой степени, а в июле женился на Марии Федоровне Капустинской. В том же году он был призван в армию, а по возвращении работал в культурно-просветительском отделе Московского совета рабочих депутатов. В июле 1919 г. он был призван в Красную армию, где прослужил до августа 1921 г. Служба проходила в Москве, и он имел возможность продолжать научную деятельность. В сентябре 1920 г. он стал ассистентом Психологического института, а с января 1922-го - научным сотрудником первого разряда. В период с 1921 по 1924 г. Смирнов также работал преподавателем психологии в Академии социального воспитания. В это время он продолжал подробное изучение психологической сущности представлений. В ноябре 1923 г. Г.И. Челпанова отстранили от руководства институтом, вместе с ним ушли и некоторые его ученики, среди которых был и А.А. Смирнов.

 • 348. Выдающийся советский педагог А.С.Макаренко
  Другое Психология

  Одним из важнейших законов коллектива Макаренко считал «закон движения коллектива». Если коллектив достиг поставленной цели, а новых перспектив перед собой не поставил, наступает самоуспокоение, нет больше стремлений, воодушевляющих участников коллектива, нет у него будущего. Развитие коллектива останавливается. Коллектив всегда должен жить напряженной жизнью, стремлением к определенной цели. В соответствии с этим Макаренко впервые в педагогике выдвинул и разработал важный принцип, который он назвал «системой перспективных линий». «Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость... Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, это сила и красота. И то и другое определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе... Воспитать человека значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость. Можно написать целую методику этой важной работы. Она заключается в организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной постановке более ценных», писал Макаренко в «Педагогической поэме».

 • 349. Выработка условного рефлекса в экспериментах И.П. Павлова
  Другое Психология

  В процессе работы И.П. Павлов открыл и сформулировал ряд условий, необходимых для образования условных рефлексов:

  1. Условный и безусловный раздражители должны совпадать во времени. Например, если звук звонка или загорание лампочки соединить с кормлением, то эти, ранее безразличные раздражители через несколько сочетаний начинают вызывать у собаки пищевую реакцию. Эта реакция на ранее безразличный раздражитель, который приобрел теперь сигнальное значение для проявления пищевой реакции, и есть условный рефлекс.
  2. Условный раздражитель должен несколько упреждать безусловный. Например, при обучении собаки хождению рядом словесная команда «рядом» должна несколько (на 1-2 секунды) предшествовать рывку поводком, вызывающему ответную безусловно-рефлекторную реакцию. Если раздражитель, который должен стать условно-рефлекторным сигналом, предшествует действию безусловного раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс не на 2-3 секунды, то такой условный рефлекс называют совпадающим. Условный рефлекс может быть выработан и если условный раздражитель упреждает безусловный, и на более длительное время (до 2-3 минут). Такой условный рефлекс носит название запаздывающего. Он будет вырабатываться медленнее, чем совпадающий. В качестве примера выработки подобного рефлекса можно привести тот факт, что многие современные городские собаки спустя некоторое время после установки в квартире домофона начинают лаять на его сигнал, больше напоминающий звонок телефона, чем дверной, хотя между этим сигналом и приходом в квартиру посторонних людей проходит некоторое время. Звонок телефона при этом обычно не вызывает у собак никакой реакции.
  3. Полушария головного мозга животного во время выработки условного рефлекса должны быть свободны от других видов деятельности. Если производить дрессировку кобеля на небольшом расстоянии от суки в период течки или на участке, где побывала такая сука, половой безусловный рефлекс неизбежно будет затруднять выработку условного. Если перед началом занятий не погулять с собакой и не дать ей возможность опорожнить мочевой пузырь и прямую кишку, раздражения, идущие от этих внутренних органов, будут также затормаживать выработку условных рефлексов.
  4. Сила безусловного раздражителя при выработке условного рефлекса должна быть большей, чем сила условного раздражителя. Так, например, условный раздражитель большой силы (например, сильный звук, окрик и т.п.) может затормозить у собаки проявление безусловного рефлекса (например, пищевого). Безусловный рефлекс в это время должен быть в достаточно возбудимом состоянии. Если условный рефлекс вырабатывается на основе пищевого, необходимо, чтобы собака была достаточно голодна; накормленная собака будет слабо реагировать на пищевое подкрепление, и условный рефлекс будет вырабатываться медленнее, чем у голодной.
 • 350. Выработка эмоциональной устойчивости
  Другое Психология

  Как ни одиозно это звучит, но в осознании того, что вы способны изменить свой мир, включая ваше тело, просто изменив восприятие, есть невероятная свобода. То, как вы воспринимаете себя, сразу же вызывает в вашем теле безграничные изменения. Для примера: в России пенсионный возраст равен 60 годам у мужчин и 55 годам у женщин. За день до того, как работник достигнет этого возраста, он трудится на благо общества. На следующий день он уже находится на иждивении у общества. Медицинские результаты этого сдвига в восприятии бывают катастрофическими. В первые же годы после выхода на пенсию резко возрастает количество инфарктов и раковых заболеваний и здоровые до пенсии люди безвременно умирают. Ранняя смерть после выхода на пенсию обусловлена тем, что в восприятии человека кончились дни, когда он мог быть полезен. Это всего лишь представление, но для того, кто в этом убежден, оно оборачивается болезнью и смертью. Для сравнения: в обществах, где пожилой возраст не помеха труду, старики остаются необычайно бодрыми. Они чувствуют себя и двигаются с легкостью, какую редко встретишь у наших пожилых людей.

 • 351. Выразительные движения
  Другое Психология

  Результаты, к которым привели эти исследования, можно отчасти объяснить отличием тех экспериментальных условий, при которых наблюдались эмоции в этих лабораторных исследованиях, от реальных условий, в которых мы в жизни или даже на сцене, наблюдая игру актёров, по выражению лица судим об эмоциях. Так, в частности на фотографиях дано лишь статическое, застывшее выражение, между тем как в жизни мы наблюдаем динамику, переход от одного выражения к другому, изменение выражения, и именно в этом изменении собственно и заключается выражение. В одном, изолированно взятом, выражении лица, естественно, не всегда можно расчленить его общее характерологическое выражение и специальное выражение того или иного эмоционального состояния, - лишь в игре этого лица, в переходе от одного выражения к другому выступит выражение изменяющихся эмоциональных состояний; между тем в этих опытах одно выражение лица рассматривается вне соотношения с другими. Далее, само лицо рассматривается в отрыве от всего человека и вне его конкретных отношений к той ситуации, из которой возникает и к которой относится эмоция. В вышеперечисленных исследованиях эксперимент так именно и ставился: суть вопроса (в опытах Шермана, например) именно к тому и сводилась: можно ли, не зная "стимула", вызывающего эмоцию, определить её по одному лишь выражению лица, вне конкретной ситуации? В этой постановке вопроса вскрываются принципиальные теоретические предпосылки этих исследований. Они заложены в порочном бихевиористическом представлении о том, будто эмоция - это интраорганическая реакция, реакция, ограниченная поверхностью организма; между тем в действительности органические реакции это не эмоция, а лишь компонент эмоции, конкретное значение которого определяется из целого, в состав которого он входит; значение же эмоции в целом раскрывается из отношения человека к окружающему, к другим людям. В изолированно взятом выражении лица напрасно ищут раскрытие существа эмоции; но из того, что по изолированно взятому выражению лица, без знания ситуации, не всегда удаётся определить эмоцию, напрасно заключают, что мы узнаём эмоцию не по выражению лица, а по ситуации, которая её вызывает. В действительности из этого можно заключить только то, что для распознания эмоций, особенно сложных и тонких, выражение лица служит не само по себе, не изолированно, а в соотношении со всеми конкретными взаимоотношениями человека с окружающим. Выразительные движения - это выразительный "подтекст" (см. главу о речи) к некоторому тексту, который необходимо знать, чтобы правильно раскрыть смысл подтекста.

 • 352. Выход из психологического рабства
  Другое Психология

  Устойчивые навыки выражать себя, реагировать определённым образом создают впечатление обо мне и вписаны в характеристику моей личности я ошибочно воспринимаю некий набор психологических привычных реакций за то, что есть Я сам (отождествление сложившегося внешнего образа с большим содержанием моего внутреннего мира) следует помнить, что у каждого взрослого (опытного) человека уже сформировано несколько образов его «проявленного Я».

 • 353. Выявление роли сказки в формировании личностных черт
  Другое Психология

  Дядюшка Гром обрадовался такому совету: «Послушай, Солнце, ты бываешь везде, заглядываешь во все уголки матушки Земли. Найди мне, пожалуйста, невесту!» Солнце с удовольствием согласилось и сразу отправилось на поиски: оно очень внимательно разглядывало матушку Землю, смотрело в озера и реки, желая найти там невесту для дядюшки Грома. От такого пристального взгляда в реках и озерах стала нагреваться вода и подниматься паром вверх, превращаясь в густой туман. Туман поднимался в высокое голубое Небо и, подсвеченный солнечными лучами, превратился в розовые, белые, голубые Облака. Откуда ни возьмись, появился забияка Ветер. Он-то и согнал эти разноцветные облака в большую фиолетовую Тучу. Туча была величава и красива. «Чем не невеста для дядюшки Грома?» подумало Солнце и попросило: «Послушай, Ветер, проводи, пожалуйста эту красавицу к дядюшке Грому!» Резвый Ветер согласился и немедленно доставил Тучу к пещере. Гром выглянул из своего жилища и замер... Он увидел великолепную, освещенную Солнцем, запутанную в розовое кружево Тучу. Он даже не смог по своему обыкновению поворчать. «Ра-тара-та! Проворковал Гром. Какая Вы очаровательная и прелестная! У Вас, похоже, очень серьезный характер, Мне это тоже нравится. Не хотели бы Вы выйти за меня замуж?» Туче очень понравились слова дядюшки Грома, его вежливость и восхищение. Она, конечно же, согласилась, только если он всегда будет таким влюбленным и внимательным.

 • 354. Габитарный имидж
  Другое Психология

   

  1. Алешина Ю.Е., Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины.// Вопросы психологии, 1991. - №4., с.74-82.
  2. Вейнигер Пол и характер. М., 1992.
  3. Виноградова Т.В. и др. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчины и женщины: роль биологических и социальных факторов // Вопросы психологии, 1993. - №2., с.63-71.
  4. Кузин Р.А. Имидж бизнесмена: Практическое пособие. М., «Ось-89», 1996.
  5. Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии., 1981. - №2., с.47-57.
  6. Люшер М. Сигналы, выражаемые одеждой // Люшер М. Сигналы личности. Воронеж., 1993. - /Гл.3/. с.37-52.
  7. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Ибо о том, как создать свой имидж. 2-е изд. М.: Дело., 2000.
  8. Попова Л.В. Проблема самореализации одаренных женщин // Вопросы психологии., - 1996. - №2., с.37-41.
  9. Поченцов Г.П. Имиджелогия. М., 2000.
  10. Сорины, сестры. Истоки имиджа или одежды женщины в азбуке общения. М.: «Издательство Гном и Д.», 2000 (Одежда плюс психология)
  11. Сорины, сестры. Необходимый имидж или как произвести нужное впечатление с помощью одежды. М.: «Издательство Гном и Д.», 2000.
  12. Сорины, сестры. Язык одежды или как понять человека по его одежде. М.: «Издательство Гном и Д.», 2000.
  13. Храмченко Е. Психология взаимоотношений между мужчиной и женщиной // Прикладная психология и психоанализ. 2001. - №3,4.
  14. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного общения. М.: Культура и спорт., ЮНИТИ., 1994.
  15. Эйтвин Г., Бриза О. Имидж современного мужчины. М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001.
 • 355. ГАМКергическая теория депрессии у человека
  Другое Психология

   

  1. И.В. Белозерцева, Б.В. Андреев, Ж-л ВНД, 47(6), 1024 - 1031 (1997).
  2. А.В. Калуев, Эксп. клин. фарм., 60(5), 3 7 (1997).
  3. А.В. Калуев, Н.А.Нуца, Эксп. клин. фарм., 61(5), 69 74 (1998).
  4. K.O. Alley, S.K. Kulkarni, Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol., 339(3), 306 - 311 (1989).
  5. S.V. Argyropoulos, D.J. Nutt, Eur. Neuropsychopharm., 9(6), 407 412 (1999).
  6. M.L. Barbaccia, S. Lello, T. Sidiropoulou et al., Psychoneuroendocrinol., 25, 659-675 (2000).
  7. V. Benjamini, L.L. Skalitz, S.R.L. Joka, R. Andreatini, Eur. J. Pharmacol., 347, 23 27 (1998).
  8. F.M. Besag, Drug Saf., 24(7), 513 - 536 (2001).
  9. P. Boyer, Acta Psych Scand, 406, 24 29 (2000).
  10. F. Borsini, S. Evangelista, A. Meli, Eur. J. Pharmacol., 121(2), 265 268 (1986).
  11. F. Borsini, A. Mancinelli, V. DArkano, S. Evangelista, A. Meli, Pharmacol. Biochem. Behav., 29(9), 275 279 (1988).
  12. L. Chang, C.C. Cloak, T. Ernst, J. Clin. Psych., 64(3), 7 14 (2003).
  13. K. Chopra, J. Kunchandy, S.K. Kulkarni, Arch. Int. Pharmacodyn. Thar., 294, 56 63 (1988).
  14. R.J. Davidson, Biol. Psych., 51, 68 80 (2002).
  15. M. Davis, P.J. Whalen, Mol. Psych., 6(1), 13 34 (2001).
  16. R.C. Drugan, S.M. Paul, J.N. Crawley, Brain Res., 631(2), 270 - 276 (1993).
  17. J.C. Do-Rego, C. Saudeau, G. Chapouthier, J. Costentin, Pharmacol. Biochem. Behav., 72, 411 416 (2002).
  18. W.C. Drevets, Ann. N.Y. Acad. Sci., 877, 614 637 (1999).
  19. H.M. Emrich, D.V. Zervessen, W. Kissling et al., Arch. Psych. Nervenkr., 229, 1-16 (1980).
  20. E. Estrada-Camarena, C.M. Contreras, M. Saavedra et al., Behav. Brain Res., 134, 175 183 (2002).
  21. A. Fernandes Teruel, F. Boix, P. Escorihuela et al., Eur. J. Pharmacol., 152 (1-2), 1 - 7 (1988).
  22. M. Freeman, S.A. Freeman, S.L. McElroy, J. Affect. Disorders, 68, 1 23 (2002).
  23. D.A. Finn, M.T. Rutledge-Gorman, J.C. Crabbe, Neurogenet., 4, 109 135 (2003).
  24. G.C.Y. Fong, B.M.Y. Cheung, C.R. Kurama, Med. Prog., 2, 1 8 (2003).
  25. W.S. Gilmer, Expert Opin. Pharmacother., 2(10), 1597 1608 (2001).
  26. R. Gomez, C.R. Vargas, M. Wajner, H.M.T. Barros, Brain Res., 968, 281 284 (2003).
  27. M.S. George, A. Guidotti, D. Rubinov et al., Biol. Psych., 35 (10), 775 780 (1994).
  28. S.N. Ghaemi, J.J. Katzow, S.P. Desai, F.K. Goodwin, J. Clin. Psych., 59 (8), 426 429 (1998).
  29. A. Guidotti, Neuropharmacol., 30 (12), 1425 1433 (1991).
  30. T. Hayase, Y. Yamamoto, K. Yamamoto, BMC Pharmacol., 2, 1 9 (2002).
  31. J.P. Herman, A. Renda, B. Bodie, Biol. Psych., 53, 166 174 (2003).
  32. K. Hirani, R.T. Khisti., C.T. Chopde, Neuropharmacol., 43, 1339 1350 (2002).
  33. A.M. Jasnow, K.L. Hubman, Brain Res., 920 (1-2), 142 150 (2001).
  34. S.R.L. Joka, L.L. Scalitz, V. Benjamini et al., Eur. Neuropsychopharmacol., 10, 223 228 (2003).
  35. A.V. Kalueff, D.J. Nutt, Depression Anxiety, 4, 100 110 (1996-1997).
  36. J.P. Kelly, A.S. Wrynn, B.E. Leonard, Pharmacol. Ther., 74(3), 299 316 (1997).
  37. R.T. Khisti, S.N. Penland, M.J. VanDoren et al, World J. Biol. Psych., 3, 87 95 (2000).
  38. R.T. Khisti, C.T. Chopde, S.P. Jain, Pharmacol. Biochem. Behav., 67, 137 - 143 (2000).
  39. E.R. Korpi, G. Grunder, H. Luddens, Prog. Neurobiol., 67, 113 159 (2003).
  40. M.L. Kram, G.L. Kramer, M. Steciuk et al., Neurosci Res., 38, 193 198 (2000).
  41. J.H. Krystal, G. Sanacora, H. Blumberg et al., Mol. Psych., 7, 71 80 (2002).
  42. A. Kugaya, G. Sanacora, N.P.L.G. Verhoeff et al., Biol. Psych., 53, 1 8, (2003).
  43. I.P. Lapin, CNS Drug Dev., 7(4), 471 - 481 (2001).
  44. K.G. Lloyd, B. Zibkovic, D. Sanger et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., 241(1), 245 250 (1987).
  45. K.G. Lloyd, B. Zibkovic, B. Skatton et al., Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psych., 13(3-4), 341 351 (1989).
  46. R.B. Lydiard, J. Clin. Psych., 64, 1 7 (2003).
  47. R. Nesse, Neurosсi Biobehav. Revs, 23, 895 - 903 (1999).
  48. E.J. Nestler, E. Gould, H. Manji et al., Biol. Psych., 52, 503 528 (2002).
  49. H. Nishimura, Y. Ida, A. Tsuda, M. Tanaka, Pharmacol. Biochem. Behav., 33 (1), 227 231 (1989).
  50. D. Nutt, Understanding Mental Health, Octopus Ltd, Bristol (2001), 1 - 3.
  51. D.Nutt, Eur. Neuropsychopharm., 10(4), 433 437 (2001).
  52. D.J. Nutt, J.C. Ballender, D.Sheehan, H.U. Whittchen, Int. J. Neuropsychopharmacol., 5, 315 325 (2002).
  53. G. Obrocea, R.M. Dunn, M.A. Frye et al., Biol. Psych., 51, 253 260 (2002).
  54. F. Petty, A.D. Sherman, Pharmacol. Biochem. Behav., 18(4), 649-50 (1981).
  55. F. Petty, J. Affect. Disorders, 34, 275 281 (1995).
  56. R.M. Post, T.A. Ketter, K. Denicoff et al., Psychopharmacol., 128(2), 115 129 (1996).
  57. V. Raghavendra, G. Kaur, S.K. Kulkarni, Eur. Neuropsychopharmacol., 10, 473 481 (2000).
  58. D. Reddy, TINS, 24(3), 103 106 (2001).
  59. L. Rago, R.A. Kiivet, A. Adojaan et al., Pharmacol. Toxicol., 66(1), 41 44 (1990).
  60. H.A. Ring, R. Crellin, S. Kirker, E.H. Reynolds, J. Neurol. Neurosurg. Psych., 56(8), 925 - 928 (1993).
  61. A. Roy, Neuropharmacol., 30 (12), 1441 1444 (1991).
  62. R. Rupprecht, Psychoneuroendocrinol., 28, 139 168 (2003).
  63. G. Sanacora, G.F. Mason, D.L. Rothman, J.H. Krystal, Am. J. Psych., 154(4), 663 665 (2002).
  64. G. Sanacora, G.F. Mason, D.L. Rothman et al., Am. J. Psych., 160(3), 577 579 (2003).
  65. J.J. Sandford, S.V. Argyropoulos, D.J. Nutt, Pharmacol. Ther., 88, 197 227 (2000).
  66. Y. Sheline, Biol. Psych., 54, 338 352 (2003).
  67. I.S. Shiah, L.N. Yatham., Y.C. Gau, G.B. Baker, Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psych., 27, 419 423 (1998).
  68. S. Shibata, H. Nakanishi, S. Watanabe, S. Ueki, Pharmacol. Biochem. Behav., 21(2), 225 230 (1984).
  69. T. Skrebuhova, L. Alikmats, V. Matto, Meth. Find. Exp. Clin. Pharmacol., 21(3), 173 178 (1999).
  70. B. Spivak, R. Maayan, M. Kotler et al., Psychol. Med., 30(5), 1227 1231 (2000).
  71. I. Sundman-Erikkson, P. Alard, J. Affect. Disorders, 71, 29 33 (2002).
  72. I. Sundstrom Poromaa, S. Smith, M. Gulinello, Arch. Women Ment. Health, 6, 23 - 41 (2003).
  73. G. Szymczyk, I. Zebrovska-Lupina, Pol. J. Pharmacol., 52(5), 337 344 (2000).
  74. G. Tunnicliff, E. Malatynska, Neurochem. Res., 28(6), 965 976 (2003).
  75. O.Yu. Vekovisheva, Academic Dissertation, Tampere (2003).
  76. M. Uzunova, M. Ceci, C. Kohler et al., Brain Res., 976, 1 8 (2003).
  77. T. Yoshikawa, A. Watanabe, Y. Ishitsuka et al., Genome Res., 4, 357 366 (2002).
  78. D.A. Yurgelun-Todd, S.A. Gruber, G. Kanayama et al., Bipolar Disorders, 2(3), 237 248 (2000).
  79. Вестник биологической психиатрии №12, 2003г. электронный бюллетень РОБП и УОБП.
 • 356. Гендерные различия в социально-психологической адаптации персонала
  Другое Психология

  Мы же полагаем, что определения доминирующих стратегий и стилей взаимодействия людей различных поколений в организациях, позволит оптимизировать взаимоотношения между сотрудниками разного возраста, снизить конфликтность в деловой среде. В связи с этим, целью нашего исследования, проводимого на протяжении двух лет, было выявление особенностей межпоколенного взаимодействия сотрудников коммерческих организаций. Выборку составили работники двух возрастных категорий: 18-35 лет 40 человек; 36-50 лет 42 человека. Диагностический комплекс включал следующие методики: методика Ф. Фидлера модифицированная Т.Л. Крюковой и В.И. Кашницким для изучения установки личности по отношению к «значимым другим»; «Опросник межличностных отношений» Щутца (ОМО) для выявления доминирующих стратегий взаимодействия сотрудников; методика измерения социального интереса А. Адлера; индивидуально-типологический опросник Л. Собчик для определения стилей межличностных отношений в организациях. С помощью методики Ф. Фидлера мы выявили набор качеств, которые являются важными, при этом привлекательными или непривлекательными в выборе наиболее или наименее предпочитаемого сотрудника в организации. Молодые сотрудники предпочитают видеть в старших коллегах такие качества как ответственность, работоспособность, вежливость и организованность. Это можно объяснить тем, что молодые сотрудники хотят получить помощь и перенять опыт работы в процессе взаимодействия с коллегами старшего возраста, которые являются более мудрыми, опытными и компетентными в деловой сфере. Молодые сотрудники проявляют нетерпимость к таким качествам старшего поколения как аккуратность, энергичность и коллективизм. Возможно, данная неприязнь связана с тем, что молодые сотрудники видят в коллеге старше 40 лет соперника в продвижении по карьерной лестнице, так как люди данной возрастной категории более опыты, адаптивны и у них налажены социальные контакты, позволяющие добиваться успеха в карьере. Старшее поколение более ценит у молодых такие качества как трудолюбие, исполнительность, энергичность, ответственность и дружелюбие, а наименее привлекательными являются чуткость, самообладание и смелость, скромность и коллективизм. Возможно, непредпочитаемость данных качеств может быть связана с тем, что сотрудники старшего возраста проецируют родительские функции на коллег младшего возраста, а такие качества как самообладание, смелость молодежи препятствуют этому. Скромность же препятствует оптимальному межличностному взаимодействию и затрудняет эффективность делового сотрудничества. С помощью методики Щутца «Опросник межличностных отношений» мы выявили, что испытуемые младшего поколения в большей степени предпочитают контролировать отношения с другими людьми и не устанавливать с ними глубоких эмоциональных связей. Возможно, этот факт связан с тем, что молодые сотрудники не доверяют своим коллегам, так как не хотят, чтобы их использовали для достижения каких-либо целей, бояться конкурентных отношений, не доверяют своим старшим коллегам. Но в тоже время они стремятся находиться в обществе других людей, по-видимому, для того, чтобы налаживать социальные связи, которые в дальнейшем могут благоприятно повлиять на их продвижение по карьерной лестнице, приносить необходимую информацию. Представители старшего поколения предпочитают находиться в обществе других людей, а так же подчиняться другим людям в общении, больше, чем их молодые коллеги. Они ждут от других проявления к ним интереса и принятия их в свое общество. Возможно, люди старшего возраста бояться быть одинокими, не нужными и невостребованными, и поэтому стремятся наладить межличностное взаимодействие. Но с другой стороны, данный факт может быть объяснен тем, что, выбирая стратегию подчинения и исполнения, они заслуживают уважение и доверие у руководителя, тем самым, повышают свой авторитет и статус. Возможно, это определенная стратегия, позволяющая в данном возрасте конкурировать с коллегами, удерживаться на рабочем месте. Таким образом, для молодых сотрудников работа это место для осуществления своих карьерных планов и амбиций, а более взрослые сотрудники воспринимают свою работу как возможность реализации межличностных отношений. Методика измерения социального интереса, выявила, что самый высокий показатель его выраженности наблюдается у сотрудников старшего поколения. Это объясняется тем, что представители данной возрастной категории больше ориентированны на коллективизм, чем на индивидуализм; стремятся компенсировать свои невостребованные родительские функции по отношению к молодым сотрудникам организации. С помощью методики «Индивидуально-типологический опросник» Л. Собчик мы выявили, что сотрудники старшего поколения используют при взаимодействии с другими людьми сотрудничающий-конвенциальный и ответственно-великодушный стили межличностного отношения, а молодые сотрудники чаще всего применяют в межличностном поведении властно-лидирующий стиль отношений. Полученные результаты свидетельствуют о том, что межпоколенные отношения в коммерческих организациях носят сложный многоуровневый характер. Чаще всего проблемы во взаимоотношениях, приводящие к конфликтам и коммуникативным барьерам сотрудников организации происходят из-за разногласия во взглядах и столкновения интересов представителей «старого» и «молодого» поколения. Проблемы во взаимодействии разных возрастных поколений нарушают передачу профессиональных знаний, умений и навыков, снижают успешность работы, достижение общих целей, затрудняют установлению благоприятного социально-психологического климата организации.

 • 357. Гендерные стереотипы
  Другое Психология

  В контексте количественно больших групп (Супружество) моральные предписания адресованы не только женщинам. Большое количество единиц подчеркивает ответственность мужа и важную роль жены в семье. Хотя женщина в нескольких пословицах предстает как не вполне человек, мы обнаружили аналогичные высказывания и в адрес мужчин: не женат - не человек; холостой - полчеловека. Моральные предписания адресованы также не одним только женщинам, но и мужчинам тоже. Обнаруживается некоторый, говоря условно, кодекс правил для мужчины, в котором жестко осуждается мужская безнравственность, сексуальная распущенность: У кого на уме молитва да пост, а у него бабий хвост. Мы считаем, кроме того, что пословицы этого типа могут быть весьма условно отнесены к андроцентричным, так как в них не определена мужская или женская перспектива. Такие пословицы не единичны и отражают, на наш взгляд, общечеловеческую перспективу без различия пола: На рать сена не косишься, на смерть детей не нарожаешься. Безусловно, отрицательный образ женщины присутствует в картине мира, рисуемой русской паремиологией. Но присутствуют в ней и женская, и общечеловеческая перспективы, что несколько уравновешивает андроцентричность. Супружество, семья рассматриваются не как изолированная часть общества, а в тесном взаимодействии с остальными членами рода. Отсюда - широкая представленность родителей мужа и жены, бабушек и дедушек, кума и кумы, свахи. В целом жизнь женщины представлена подробно и не ограничивается лишь деятельностью в домашнем хозяйстве (хотя эта область весьма представительна). Большое количество паремий тематизирует внедомашние сферы деятельности женщины - разумеется, в допустимых для того времени пределах: знахарство, акушерство, ворожба, о чем свидетельствует и второе значение слова бабка (повитуха, акушерка), а также образованный от него глагол бабить (оказывать родовспоможение).

 • 358. Гендерные стереотипы в спорте
  Другое Психология

  Исследования, посвященные маскулинности и спорту, утверждают, что спорт превращает мальчиков в мужчин. Они познают такие ценности, как соревновательность, сила воли, достижение победы любой ценой, т. е. культурно релевантные элементы мужественности. Наряду с некоторыми важными догадками эти ранние исследования страдали ограниченностью, навязанной теорией половых ролей, согласно которой мальчики, впервые пришедшие в спортивный зал, представляют собой чистый лист, на котором будет «напечатана» маскулинность. Это упрощенный подход. На самом деле молодые люди приходят в спорт с уже сформировавшейся гендерной идентичностью, которая укрепляется в процессе развития личности. Как ни парадоксально, индивидуализация завершается только через общение с другими людьми. Таким образом, хотя основная задача маскулинности в развитии и интерактивной личности и окончательном разграничении себя другого, она может быть осуществлена только через взаимодействие с другими людьми. Согласно данному исследованию, для мужчин мир профессионального спорта, подчиняющийся строгим правилам, становится средой, которая дает им возможность создать свою мужскую интерактивную идентичность.

 • 359. Гендерный аспект управления
  Другое Психология

   

  1. Бендас Т.В. Гендарная психология: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. 431 с.
  2. Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2009. 153 с.
  3. Гендерная психология. 2-е изд. / Под ред. И.С. Клециной. СПб.: Питер, 2009. 496 с.
  4. Чернышев В.Н, Двинин А.П. Человек и персонал в управлении. СПб.: Энергоатомиздат, 1997. 568 с.
  5. Чирикова А.Е. Женщина во главе фирмы. М.: Изд. Института социологии РАН, 1998. 358 с.
  6. Котлова Т.Б., Смирнова А.В. Гендерные стереотипы в учебниках начальной школы // Женщина в российском обществе, 2001, № 3-4. С. 53-61.
  7. Тюрина И.О. Гендерные аспекты занятости и управления //Социологические исследования, 2002, № 11. С 135-142.
  8. Хохлова Т.П. Выявление гендерных аспектов менеджмента фактор повышения эффективности управления //Менеджмент в России и за рубежом, 2001, №2.
  9. Шилова Т.А. Гендерные стереотипы в ресурсах сети Интернет //Женщина в российском обществе, 2004, № 1-2. С. 34-42.
  10. Шумкова М. А. Методологические подходы к исследованию гендерных стереотипов //Вестник Удмуртского университета, 2009, № 3-1. С. 107-116.
  11. Авдулова Т.П. Гендерные аспекты управленческой деятельности. [Электронный ресурс]: статья, Центр дистанционного образования «Элитариум», 2010. URL: http://www.elitarium.ru (дата посещения 03.11.10).
 • 360. Гендерный фактор в деловом общении
  Другое Психология

  Мужчина получает признание на работе в том случае, если делает что-то, что дает ясное понятие о его компетенции и о его умениях. Демонстрируя свои способности, он повышает свой авторитет среди коллег по работе, однако в случае неудачи, его репутация заметно подрывается. Когда мужчина заключает сделку, разрабатывает успешный план, достигает намеченной цели, зарабатывает некую сумму денег, завершает проект или преодолевает затруднение, получаемое им признание определяется тем, как значительна была стоящая перед ним цель, какую прибыль он получил, насколько серьезные трудности преодолел. Небольшие по вышеназванным параметрам достижения дают незначительное повышение авторитета в глазах коллег, так же - небольшие потери приводят к небольшим понижениям репутации. Соответственно, большой крах на деловом поприще может загубить статус на корню.