Назва реферату: Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків Розділ

Вид материалаРеферат
Подобный материал:
Назва реферату: Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків
Розділ: Страхування

Екологічний моніторинг для визначення екологічних ризиків

З 1999 року в Україні функціонує Український Центр Менеджменту Землі та Ресурсiв (УЦМЗР), що є недержавним спiльним україно-американським пiдприємством. Завданням УЦМЗР є застосування даних дистанційного зондування Землі, цифрової картографії, географічних інформаційних систем та інших інформаційних технологій з метою підтримки прийняття рішень на державному рівні та в приватному секторі як на Україні, так і в регіоні. Незважаючи на досить короткий період свого існування, УЦМЗР накопичив значні можливості застосування для екологічного моніторингу надсучасних технологій обробки даних дистанційного зондування Землі, створення тематичних геоінформаційних систем, подачі екологічної інформації через Internet-сайт www.ulrmc.org.ua. УЦМЗР має власну антену прийому супутникових зображень з високою роздільною здатністю NOAA та SeaStar. Для тематичної обробки цифрових даних дистанційної зйомки Землі у УЦМЗР використовується програма Erdas Imagine Professional 8,3 (для Window та Unix) із необхідним модулем. У розпорядженні УЦМЗР є також великій архів знімків високої роздільної здатності з супутників Landsat, IRS, SPOT та інш., який постійно поповнюється. Також УЦМЗР має значну кількість еколого-географічних даних на територію України: тематичні векторні карти України 1:200000 (автошляхи, річки, ліси, населені пункти, грунти тощо); цифрова модель рельєфу (може використовуватися для моделювання надзвичайних ситуацій) та ін. Застосовуючи нові технології УЦМЗР має можливість оперативного визначення повеней, пожеж, руйнувань об’єктів, відслідковувати проходження ураганів, затоплень та зсувів, що може мати користь при страхуванні.

УЦМЗР виконав наступні проекти в сфері аналізу екологічних ризиків:

1. Проект оцінки ризику паводків на Західній Україні 1998. Цей проект був присвячений створенню пілотної ГІС для аналізу наслідків повені 1998р. та прогнозування впливу небезпечних природних явищ на інфраструктуру. Проект виконувався за підтримкою Veridian ERIM International, USGS, МНС України, Гідрометцентру України та Центру аерокосмічного і екологічного моніторингу (АКІЕМ, Львів). Даний проект демонструє здатність допомагати органам влади України у плануванні заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації, здійснення робіт з аварійної евакуації населення. Розвиток даного проекту в напрямку аналізу впливу довкілля на здоров’я вбачається у визначенні повадко- та зсувонебезпечних територій в Українських Карпатах, виробленні рекомендацій міністерствам щодо можливого переселення населення з таких територій. На запит МНС України було виконано роботу з космічного моніторингу паводку 2001р, визначено зони затоплених земель.

2. Визначення нафтових розливів в морі за допомогою ГІС. Було розроблено методику визначення параметрів розливу нафти в море, розроблено структуру системи прийняття рішень із залученням ДЗЗ та ГІС, даних радіолокаційних станцій, враховуючи рух суден та вплив морських течій. У випадку надходження нових запитів від Уряду України віднесено аналіз нафтових розливів, УЦМЗР готовий до відповідного застосування і розвитку даної ГІС.

3. Аналіз надзвичайної ситуації поблизу Болеславчика в районі м.Первомайська Миколаївської області. На основі даних ДЗЗ, проб води та грунтів у зоні екологічного лиха здійснено оцінку причин захворюваності населення в р-ні Болеславчика і Чаусово. Відстежено територіальну зміну кількості небезпечних речовин у природних компонентах. Створено пілотну ГІС для аналізу причин явища, геопозиційовано точки відбору проб, створено тематичні шари. За умови подальшого інформаційного наповнення ГІС може бути використана для детального аналізу причин захворюваності населення.

4. Моніторинг у Чорнобильській зоні відчуження. Цей проект був спрямований на надання інформаційної підтримки для Адміністрації Зони відчуження щодо моніторингу лісових пожеж на території зони відчуження з прогнозом можливого радіоактивного забруднення. В результатах роботи було зацікавлене Міністерство надзвичайних ситуацій, що сьогодні підтримує УЦМЗР у продовженні цієї діяльності.
5. Аналіз біорізноманіття у Причорномор’ї (розділ “техногенна забрудненість”).

У даній роботі створено ГІС з інформацією про забрудненість поверхневих вод, повітря українського Причорномор’я небезпечними для довкілля речовинами. Для розвитку системи необхідно збільшити базу відомчих даних (зокрема щодо проб грунтів, повітря, підземних вод, викиди підприємств, звалища тощо) та поєднати ці шари з іншими, що дозволить створити аналітичну систему оцінки екологічної обстановки в регіоні.

6. ГІС повітряного середовища м.Києва В результаті проекту було здійснено аналіз фону забрудненості міста, здоров'я дитячого населення у порівнянні із оціночним вмістом небезпечних речовин в повітрі, виділено несприятливі для проживання населення райони Києва.

Виконана робота є компонентом створюваної зараз в УЦМЗР системи моніторингу потенційно-небезпечних об’єктів і територій України.

Поточна діяльність

Геоінформаційне картографування потенційно-небезпечних об'єктів (ПНО) України дозволяє ефективніше вирішувати питання запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, визначати ступінь ризику їх настання, є підгрунтям проведення екологічного аудиту об'єктів в тому числі для цілейй екологічного страхування. В зв’язку з цим зарах в УЦМЗР започатковано проекту «моніторинг потенційно-небезпечних об’єктів і територій України». Він виконується в рамках Закону від 18.01.2001 «Про об’єкти підвищеної безпеки», Наказу МНС від 18.12.2000 «Про затвердження Положения про паспортизацію потенційно-небезпечних об’єктів» і передбачає загальнодержавну інвентаризацію вказаних об’єктів і територій за допомогою супутникових технологій, ГІС та комп’ютерного моделювання впливу забрудників на природне середовище. В результаті буде створено функціональну ГІС для відслідковування стану критичних територій України (пов’язані із затопеннями, зсувами, техногенним забредненням) та об’єктів (підприємств, шахт та ін.). Також в рамках проекту буде впроваджено моделі розсіювання викидів підприємств в атмосфері, викидів нафти у морі, ті ін. Матеріали роботи можуть бути використані цілей екологічного страхування, зокрема свій інтерес у цьому виявили західні страхові компанії, що виходять на ринок України.