1 (розділ 1 книжки). Інформація. Інформаційні процеси І системи

Вид материалаДокументы

Содержание


Тема 2 (розділ 2). Апартне забезпечення інформаційної системи
Тема 3 (розділ 3). Системне програмне забезпечення
Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.
Тема 4 (розділ 4). Службове програмне забезпечення
Тема 5 (розділ 5). Комп’ютерні мережі
Поточна робота в локальній мережі.
Використання браузера.
Тема 6 (розділ 6). Основи роботи з текстовими документами
Тема 7 (розділ 7). Комп’ютерна графіка
Створення растрових зображень.
Дії з фрагментами малюнків.
Робота з об’єктами векторного рисунка
Практична робота № 12. Створення векторних зображень і композицій
Інформатика. 9 клас (35 годин)
1-й семестр (17 годин)
Ознайомлення з операційною системою
Комп’ютерні віруси і боротьба з ними. Практична робота № 5
Архіватори. Практична робота № 6
Записування даних на різні носії. Контрольна робота
Оцінювання за І семестр (СБ-1)
...
Полное содержание
Подобный материал:

Поурочне планування з інформатики для 9 класу
за навчальним посібником Глинський Я.М. «Інформатика. 9 клас»
(35 год, 1 год на тиждень)

Тема 1 (розділ 1 книжки). Інформація. Інформаційні процеси і системи.1.1. Інформація, дані та повідомлення. Поняття про інформацію. Дані. Повідомлення і носії повідомлень. Сприйняття та подання інформації. *Властивості повідомлень. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Інформаційні процеси. Способи кодування повідомлень. Двійкове кодування. Біт і байт. Інші одиниці вимірювання обсягів даних на носіях. Вимірювання довжини двійкового коду та обсягу даних.

1.2. Інформаційні системи та інформаційні технології. Поняття про інформаційні системи та інформаційні технології. Види інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних технологій. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем. Сфери застосування інформаційних технологій. *Поняття про інформаційну (інформативну) компетентність та інформаційну культуру. Інформатика як наука, галузь діяльності людини та навчальний предмет.

1.3. Об’єкти та їхні властивості. Моделі та моделювання. Інформаційні моделі. Поняття про класи об’єктів і екземпляр класу. Опис класів. Приклади екземплярів.

Тема 2 (розділ 2). Апартне забезпечення інформаційної системи2.1. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація комп’ютерів. Будова комп’ютера. Пристрої введення даних. Пристрої зберігання та перетворення даних. Пристрої виведення даних. Взаємодія складових ПК. Архітектура комп’ютера. Етапи опрацювання даних за допомогою ПК.

2.2. Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером. Клавіатура комп’ютера. Як користуватися мишею. Питання техніки безпеки. Набуття навиків уведення тексту.

2.3. Класифікація та характеристики пристроїв ПК. Типовий системний блок ПК. Корпуси системних блоків. Передня панель корпусу. Задня панель корпусу. Материнська плата. Процесори та їхні характеристики. Пристрої оперативної пам’яті та відеосистема ПК. Дискові накопичувачі. Флеш-пам’ять. Комунікаційні пристрої. Блок живлення.

2.4. Історія розвитку обчислювальної техніки. Абак і рахівниця. Механічні машини. Утопічний проект Ч. Бебиджа. Електромеханічні машини. Електронні машини. Покоління комп’ютерів (ЕОМ). Перспективи розвитку комп’ютерів. Контрольна робота (теми 1-2).

Тема 3 (розділ 3). Системне програмне забезпечення3.1. Ознайомлення з операційною системою. Види програмного забезпечення. Види операційних систем. Об’єктна модель операційної системи. Які бувають меню. Робочий стіл. Головне меню операційної системи. Усі програми. *Склад операційної системи. *Функції операційної системи. *Поняття файлової системи. Знайомство з виглядом робочого столу і запуск програм (Калькулятор, Paint, програми-ігри).

3.2. Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача ОС. Вікна та дії з ними. Структура вікна програми чи папки. Розташування вікон. Дії з вікнами. Значки (піктограми). Вигляд значків у вікні папки. Дії зі значками.

3.3. Файли, диски, каталоги – головні об’єкти ОС. Файли. Типи файлів. Диски. Каталоги (папки). Дерево папок. Шлях та повна назва файлу. Папка «Мій комп’ютер». Дослідження властивостей головних об’єктів ОС.

3.4. Дії з файлами і папками. Дії з об’єктами. Створення папки. Перейменування об’єктів. Створення файлів документів. Збереження файлів. Відкривання файлів документів. Копіювання і переміщення об’єктів. Кошик. Буфер обміну. Навігація файловою структурою. Набуття навиків створення папок, текстових файлів і ярликів.

3.5. Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи. Інформаційні вікна. Діалогові вікна. Елементи керування в діалогових вікнах. Комбінації гарячих клавіш. Група об’єктів. Закріплення навиків створення, копіювання, переміщення, перейменовування, вилучення об’єктів ОС.

3.6. Програма «Провідник». Призначення і структура вікна провідника. Дії з об’єктами. Набуття навиків роботи з об’єктами ОС засобами провідника.

3.7. Налаштування та обслуговування комп’ютера. Ліцензоване програмне забезпечення. Інсталяція програми. Деінсталяція програми. *Відновлення системи за датами. *Дефрагментація диска. *Перевірка диска. *Очищення диска. *Відновлення вилучених файлів.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері. Команда Знайти. Підставні символи і шаблони. Використання автономної та онлайнової довідки ОС. Глосарій Windows.

Тема 4 (розділ 4). Службове програмне забезпечення4.1. Комп’ютерні віруси і боротьба з ними. Ознаки і наслідки вірусного зараження. Різновиди вірусів. Профілактичні заходи. Антивірусні програми. Поняття про моніторинг, проактивний захист і перевірку файлів. Антивірусні бази.*Захисник Windows.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів. Структура вікна антивірусної програми («Антивірус Касперського» чи «Аваст!»). Налаштування служб. Пошук вірусів і лікування файлів.

4.2. Архіватори. Призначення і види архіваторів. Команди архіватора. Створення архіву і параметри архіватора. Поняття про алгоритм стискання даних. *Резервне архівування.

Практична робота № 6. Архівування і розархівування даних.

4.3. Записування даних на різні носії. Записування на дискети. Форматування диска. Записування на флеш-носій. Записування на карту пам’яті. Записування на оптичні диски (CD та DVD). *Можливості програми Nero. Записування на диск за допомогою Nero. Копіювання оптичних дисків. Отримання навиків роботи з програмою класу Nero. Контрольна робота (теми 3-4).

Тема 5 (розділ 5). Комп’ютерні мережі5.1. Поняття про локальну та глобальну мережу. Види мереж. Види локальних мереж. Топології локальних мереж (зірка, кільце, шина). Апаратне забезпечення мереж. Пакети і мережні протоколи. Програмне забезпечення функціонування мережі. *Обладнання локальних мереж. **Міжмережне обладнання. **Створення локальної мережі вдома. Дослідження мережних характеристик і мережного оточення комп’ютера.

5.2. Поточна робота в локальній мережі. Поняття робочої групи. Сеанс користувача. Поняття домену. Поняття про права доступу до ресурсів. Вхід і навігація локальною мережею. Спільний доступ до інтернету. *Віддалене керування комп’ютером. Набуття навиків роботи в мережі.

5.3. Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі. Доступ до ресурсів робочої групи. Спільне використання принтерів. Закріплення навиків роботи в мережі.

5.4. Глобальна мережа інтернет. Призначення, структура та історія інтернету. Провайдер. Способи приєднання до інтернету. *ADSL-технологія. Бездротові приєднання. *BT-з’єднання. Різні служби інтернету. *Протоколи інтернету. IP-адресація комп’ютерів в інтернеті. Текстові (доменні) адреси. Адресація інформаційних ресурсів (URL-адреси). Веб-ресурси. Поняття про гіперпосилання та гіпертексти. Знайомства з браузером.

5.5. Використання браузера. Що таке браузер. Вікно програми Internet Explorer. *Властивості браузера. Профіль користувача. Налаштування браузера. Завантаження сторінки в браузер. Поняття про пошукові системи, каталоги та покажчики. Збереження сторінок. Папка Обране та журнал. Завантажувачі. Кодування тексту. За що люблять «Оперу». Здобуття навиків роботи з браузером.

5.6. Практична робота № 8. Пошук інформації в інтернеті. Правила і стратегії ефективного пошуку відомостей в інтернеті. Пошук за ключовими словами. Розширений пошук. Закріплення навиків пошуку відомостей в інтернеті. Контрольна робота (тема 5).

Тема 6 (розділ 6). Основи роботи з текстовими документами6.1. Створення текстових документів. Системи опрацювання текстів. Можливості текстового процесора. Середовище текстового процесора MS Word 2003. Особливості програми MS Word 2007. Формати файлів текстових документів. Дії з файлами текстових документів. Уведення тексту. Правила введення тексту. Вигляд документа. Параметри сторінки. Здобуття навиків введення текстів.

6.2. Уведення й редагування текстів.

6.3. Практична робота № 9. Уведення, редагування й форматування тексту. Форматування символів. Форматування абзаців. Лінійки. Здобуття навиків форматування текстів. Створення титульної сторінки.

6.4. Дії з фрагментами текстового документа. Виокремлення фрагмента тексту. Дії з фрагментом тексту. Скасування останніх дій. Пошук і заміна фрагмента. Перевірка правопису. Переноси в тексті. Використання довідкової служби програми. *Застосування списків. Здобуття різноманітних навиків роботи з текстовим документом.

6.5. Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами. Застосування буфера обміну. Робота з декількома документами і вікнами. Створення звіту з теми.

Тема 7 (розділ 7). Комп’ютерна графіка7.1. Основи комп’ютерної графіки. Застосування і види комп’ютерної графіки. Поняття про растрову графіку. Поняття про векторну графіку. Колірні схеми. *Формати графічних файлів. Класифікація засобів опрацювання графічних даних. Засіб перегляду зображень і факсів. Програма Microsoft Office Picture Manager. Здобуття навиків обробки фотографій.

7.2. Створення растрових зображень. Роздільна здатність і глибина кольору зображення. Ознайомлення з графічним редактором MS Paint. Набір інструментів для малювання. Графічні примітиви. Вибір кольорів. Здобуття навиків створення графічних примітивів.

7.3. Дії з фрагментами малюнків. Дії над малюнком та його фрагментами. Малювання на растровій сітці. *Опрацювання зображення екрана. Нанесення тексту на малюнок. Дії з графічними файлами.Здобуття навиків роботи з растровим зображенням.

7.4. Практична робота № 11. Створення растрових зображень. Налаштування кольору. Створення декількох растрових зображень і звіту з теми «Растровий редактор».

7.5. Основи векторної графіки. Принципи побудови й опрацювання векторних зображень. Графічні засоби текстового редактора. Панель інструментів для рисування. Автофігури. Форматування фігур. Фарбування об’єктів. Створення векторних примітивів.

7.6. Робота з об’єктами векторного рисунка. Полотно. Розгрупування заданого векторного рисунка. Модифікакцій зображень. Порядок фігур на прошарках. Групування, розгрупування, вирівнювання. Додання тексту до графічних фігур. Вставляння графічних зображень у текст. Налаштування зображення.

7.7 . Практична робота № 12. Створення векторних зображень і композицій. Створення рисунків з кривих і ламаних. WordArt. Створення векторних рисунків і композицій методом конструювання з примітивів. Контрольна робота (теми 6-7).«СХВАЛЕНО»

Заступник директора з НВР

________________ _______________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» вересня 2010 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _________________________

_____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» вересня 2010 року

Інформатика. 9 клас (35 годин)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


проведення уроків інформатики з учнями _______ класу СЗШ № __________________

на I семестр 2010-2011 навч. року вчителя інформатики _____________________

1-й семестр (17 годин)


№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси і системи (3 год)

1
Інформація, дані та повідомлення
§ 1.1

2
Інформаційні системи та інформаційні технології
§ 1.2

3
Об’єкти та їхні властивості
§ 1.2, § 2.1

Тема 2. Апартне забезпечення інформаційної системи (4 год)

4
Типова архітектура персонального комп’ютера
§ 2.1, № 1.

5
Практична робота № 1

Робота з клавіатурним тренажером

№ 1, § 2.2

6
Класифікація та характеристики пристроїв ПК
§ 2.2, § 2.3

7
Історія розвитку обчислювальної техніки. Контрольна робота
§ 2.3, § 3.1

Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год)

8
Ознайомлення з операційною системою
§ 3.1, № 2

9
Практична робота № 2

Робота з інтерфейсом користувача ОС

№ 2, § 3.2

10
Файли, диски, каталоги – об’єкти ОС
§ 3.2, §3.3

11
Дії з файлами і папками
§ 3.3, № 3

12
Практична робота № 3

Робота з об’єктами файлової системи

№ 3, § 3.4

13
Програма «Провідник»
§ 3.4, № 4

14
Налаштування та обслуговування комп’ютера. Практична робота № 4.

Пошук інформації на комп’ютері

№ 4, § 4.1

Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год)

15
Комп’ютерні віруси і боротьба з ними. Практична робота № 5

Захист комп’ютера від вірусів

№ 5, § 4.2

16
Архіватори. Практична робота № 6

Архівування і розархів. даних

№ 6, § 4.3

17
Записування даних на різні носії. Контрольна робота
§ 5.1
Оцінювання за І семестр (СБ-1)

Програма: Інформатика. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. )– Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. (Рекомендовано МОНУ, лист № 1/11-4927 від 10.08.06). – К., "BHV", 2009 – 400 с..

Навчальний посібник: Глинський Я.М. Інформатика. 9 клас (Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, лист МОНУ № 1.4.18-Г-418 від 01.07.2010). – Львів, "СПД Глинський", 2009- 304 с.

Учитель інформатики _____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» вересня 2010 року

«СХВАЛЕНО»

Заступник директора з НВР

________________ _______________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» січня 2011 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор _________________________

_____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» січня 2011 року

Інформатика. 9 клас (35 годин)

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


проведення уроків інформатики з учнями _______ класу СЗШ № __________________

на I семестр 2010-2011 навч. року вчителя інформатики _________________

2-й семестр (18 годин)


№ з/п

Дата
уроку

Тема уроку

Практична робота

Домашнє завдання

Тема 5. Комп’ютерні мережі

1
Поняття про локальну та глобальну мережу
§ 5.1, § 5.2

2
Поточна робота в локальній мережі
§ 5.2, № 7

3
Практична робота № 7

Спільне використання ресурсів локальної мережі

№ 7, § 5.3

4
Глобальна мережа інтернет
§ 5.3, § 5.4

5
Використання браузера
§ 5.4, № 8

6
Практична робота № 8. Контрольна робота

Пошук інформації в інтернеті

№ 8, § 6.1

Тема 6. Основи роботи з текстовими документами

7
Створення текстових документів
§ 6.1, 6.2

8
Уведення й редагування текстів
§ 6.2, № 9

9
Практична робота № 9

Уведення, редагування й форматування тексту

№ 9, § 6.3

10
Дії з фрагментами текстового документа
§ 6.3, №10

11
Практична робота № 10

Робота з текстовими фрагментами

№ 10, § 7.1

Тема 7. Комп’ютерна графіка (7 год)

12
Основи комп’ютерної графіки
§ 7.1, § 7.2

13
Створення растрових зображень
§ 7.2, § 7.3

14
Дії з фрагментами малюнків
§ 7.3, №11

15
Практична робота № 11

Створення растрових зображень

№11, § 7.4

16
Основи векторної графіки
§ 7.3, § 7.5

17
Робота з об’єктами векторного рисунка
§ 7.5, №12

18
Практична робота № 12 . Тематична контрольна робота

Створення векторних зображень і композиційОцінювання за ІІ семестр (СБ-2)

Оцінювання за рік (РБ)

Підсумкове оцінювання (ПБ)

Програма: Інформатика. Навчальна програма для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. )– Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. (Рекомендовано МОНУ, лист № 1/11-4927 від 10.08.06). – К., "BHV", 2009 – 400 с..

Навчальний посібник: Глинський Я.М. Інформатика. 9 клас (Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, лист МОНУ № 1.4.18-Г-418 від 01.07.2010). – Львів, "СПД Глинський", 2009- 304 с.

Учитель інформатики _____________ _____________________

(Підпис) (І. П. Прізвище)

«___» січня 2011 року