Исходные

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

1995


Бетон с золомикрокремнеземистым наполнителем

Энергетическое строительство.-1995.-№4

Дворкін О.Л.


Реологические свойства известково-зольной суспензии с добавками

Изв.вузов. Химия и химическая технология. Т.36, вып.1. 1995

Дворкін О.Л.


Научно-методические основы строительного материаловедения в вузе

Изв.вузов. Строительство.-1995.-№4

_


Прочность цементно-зольного бетона с добавкой карбонатной извести

Изв.вузов. Строительство.- 1996.-№12

Дворкін О.Л.


Пирокластические породы как новый вид керамического сырья

Тезисы докладов Международной конференции “Развитие технической химии на Украине”. Харьков,1995

Скрипник І.Г.
1996


Низькоенергоємна технологія виробництва збірного залізобетону

Тезисы докладов первой всеукраинской научно-практической конференции “Прогрессивные технологии и машины для пр-ва стройматериалов, изделий и конструкций. Полтава,1996

Бабич Є.М.

Шамбан І.Б.

2.

Технология малоцементных наполненных бетонов


Там же

Дворкін О.Л.

Корнійчук Ю.А.
1997


Морозостійкість зольних бетонів

Гідромеліорація і гідротехнічне будівництво. Вип.21. Рівне, 1997

Мироненко А.В.

Корнійчук Ю.А.


Особливості гідратації і структуроутворення цементно-зольних паст з добавкою карбонатного вапна

Збірник статей за матеріалами наукво-технічної конференції. Рівне. УДАВГ, 1997

Корнійчук Ю.А.


Властивості цементно-зольних бетонів з добавкою вапняно-карбонатного пилу

Там же

Корнійчук Ю.А.

4.

Петроцементи як різновид негідратаційних мінеральних в”яжучих

Там же

Мироненко А.В.

5.

Сульфатноактивований петроцемент

Зб. Актуальні проблеми водного господарства. Рівне,1997

_

6.

Безвипалювальні в”яжучі із дигідратного фосфогіпсу

Там же

Ліпянін В.А.

7.

Теоретичні передумови введення карбонатного вапна в цементно-зольні системи

Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Наукові записки Рівненського педінституту. Вип.3.-Рівне,1997

Дворкін О.Л.

Бенчук О.П.

Опанащук Т.В.

8.

Малоклинкерные наполненные бетоны

Сб. Инженерные проблемы современного бетона и железобетона. Материалы международной конференции. Т.2. Минск,1997

_

9.

Компьютерная система управления составами бетона

Там же

Дворкін О.Л.

10.

Эфективность наполнителей цементных бетонов

Изв.вузов. Строительство. №10. 1997

_


11.

Промышленные отходы как источник ресурсосбережения в производстве строительных материалов

Экотехнологии и ресурсосбережение, 1997, №6

Дворкин О.Л

12.

Малоклинкерные бетоны

Бетон и железобетон, 1997, №6Соломатов В.И.

Дворкин О.Л.
1998


Обобщенная формула прочности бетона


Изв.вузов.”Строительство”, №2, 1998

Дворкин О.Л.Вибропресованный бетон с использованием отсевов камнедробления

Проблемы науки. К. №3, 1998

Дворкин О.Л.

Житковский В.В.


Структуруючий вплив вапняно-карбонатного наповнювача на цементно-зольні системи


Фізика конденсованих високомолекулярних систем. Рівне, вип.5,1998

Яковчук В.В.


Вплив добавок вапна на міцність дигідратного фосфогіпсового в”яжучого


Фізика конденсованих високомолекулярних систем.-Наукові записки Рівненського педінституту.-Вип.5.-Рівне:РДПІ,1998.-с.89-90.

Ліпянін В.А.


Адаптация расчетных составов бетона в производственных условиях

Індивідуальний житловий будинок/ збірник.- Вінниця.-Конти-нент.ПРИМ,1998.-232 с.

Дворкін О.Л.


Вплив хімічних добавок на міцність дигідратного фосфогіпсового в”яжучого

-”-

Ліпянін В.А.


Структура та властивості бетонів з карбонатним наповнювачем

-”-

Яковчук В.В.


Петроцементы - новий вид минеральних вяжущих

Труды международной научно-технической конференции “Проблемы строительного и дорожного комплексов. Брянск, БГИТа,1998, стр.163-166

Мироненко А.В.

Бордюженко О.М.


Малоцементные бетоны с активированным наполнителем

Там же

стр. 188-193

Дворкин О.Л.

Яковчук В.В.


Активация зольного наполнителя цементных бетонов


Изв.вузов. Строительство, №11-12, 1998Дворкин О.Л.


Эффект сульфатной активации диспергированных горных пород

Физико-химические проблемы строительного материаловедения. Материалы научных чтений, посвящ. памяти О.П.Мчедлова-Петросяна. Х-в,1998

Мироненко А.В.


Производственная адаптация расчетных составов бетона


Бетон и железобетон. №6,1998, с.10-11

Дворкин О.Л.


Міцність цементно-зольних бетонів з добавкою карбонатного вапна

Придніпровський науковий вісник №96,1998, с.3-6

Яковчук В.В.


Технологічні параметри отримання пресованих матеріалів на основі активованого граніту

Придніпровський науковий вісник №95,1998, с.60-63

Бордюженко О.М.


Компьютерное управление составами бетона

Сб. Вопросы современного строительного материаловедения и строительства. Львов,1998, с.66-71

Дворкин О.Л.


Вібропресований бетон на основі відсівів подрібнення граніту.

Вісник УДАВГ, вип.1. Рівне,1998, с.120…129

Житковський В.В.


Механізм твердіння дигідратного фосфогіпсового в"яжучого

Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво.Рівне,1998,с.167…175

Ліпянін В.А.

Скрипник І.Г.
1999


Ефективні напрямки ресурсозбереження у виробництві будівельних матеріалів і виробів на підприємствах Західно-Українського регіону

Вісник Північно-Західного територіального відділення Академії будівництва України, Рівне, 1999, с.11-17

Проектування складу бетону при витримуванні конструкції методом термоса

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівельні матеріали. Зб.наук.праць. Вип.2, Рівне, вид.РДТУ,1999,

с.6...12

Гарніцький Ю.В.


Сульфопетроцементи

Там же, с.12…16

Мироненко А.В.


Штучний камінь на основі диспергованих кристалічних гірських порід

Там же, с.16…19

Мироненко А.В.


Вибір параметрів механічної активації фосфогіпсу в кульовому млині

Там же, с.129…135

Ліпянін В.А.


Негидратационные вяжущие на основе диспергированных горных пород

Цемент,№4,1999,с.30-31

Мироненко А.В.


Енергозберігаючі технології виготовлення нових будівельних матеріалів і виробів на базі місцевих сировинних матеріалів і техногенних продуктів

Вісник Рівн.держ.техн.ун-ту,№3,1999

Шестаков В.Л.


В"яжучі матеріали на основі диспергованих базальтів і карбонатних гірських порід

Там же

Мироненко А.В.


Властивості дрібнозернистих цементно-зольних бетонів з добавками поліфункціональних модифікаторів

Вісник РДТУ. Гідромеліорація і гідротехнічне будівництво.1999

Макаренко Р.П.

Кизима В.П.


Застосування відходів переробки гірських порід і хімічної промисловості для будівництва дорожного одягу


Автошляховик України, №2, 1999

Бордюженко О.М.


Особливості технології будівництва дорожнього одягу з використанням сульфопетроцементів

Автодорожник Ураїни,№4,1999,с.33…36

Бордюженко О.М.


Расчет составов морозостойких бетонов

Изв.вузов.Строительсво,№11,1999,

с.37-42

Дворкин О.Л.


Сумісність компонентів поліфункціональних модифікаторів (ПФМ) бетонних сумішей

Вісник РДТУ,вип.2,ч.3.Рівне,1999,с.55-58

Кизима В.П.

Макаренко Р.М.


В"яжучі матеріали на основі фосфогіпсу і фосфорної кислоти

Там же, с.58-62

Мироненко А.В.

Іщук О.О.


Расчеты составов гидротехнического бетона

Зб. наук. праць Дніпропетр. держ.техн.ун-ту залізн. тр-ту. Будівництво. Вип.7. Дніпро-ськ, 1999, с.178-187

О.Л.Дворкін


Розрахунок складів дорожнього цементного бетону

Автошляховик України №2, 2000, с.38-40

Дворкін О.Л.


Матеріали на основі дисперсних гірських порід (петроцементи)

Інформлисток №43-99. Рівненський ЦНТІ,1999