Информация

 • 59801. Створення математичної моделі процесу обробки кінцевими фрезами для прогнозування параметрів процесу різання
  Производство и Промышленность
 • 59802. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
  Юриспруденция, право, государство

  2. 2. Ходьба по теренкуру начиная с 200-500 м и до. 5000 м утром и вечером, снимая спазм сосудов ног валидолом, нитроглицерином или нош-пой (нош-пу можно принимать за 15-20 мин. до начала ходьбы). При выборе маршрута лечебной ходьбы следует учитывать характер местности, расстояние и темп ходьбы Надо разорвать порочный круг: старение - уменьшение мышечной активности - возрастная гипокинезия - преждевременное старение.

 • 59803. Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом
  Менеджмент

  інфляції по місяцяхМасштаб відображення інформації: до 4 років по місяцях, до 6 років по кварталах, далі по рокахМасштаб відображення інформації: до 50 років по місяцях (без обмежень)Податки: введення найменування податку; податкової бази; ставки (зміна по роках); періодичність виплатПодатки: додатково зміна ставки податку по місяцях; вибір податкової бази, що редагується і настроюється; введення формули розрахунку податкової бази, включно з рядками, що редагуються; вільний вибір статті, з якої виплачується податок; незалежне налагодження виплати ПДВДисконтна ставка ЦБ: карбованціДисконтна ставка ЦБ (рефінансування): карбованці, долари. Моделювання початкового стану підприємства стартовий баланс: активи (кошти на рахунку, рахунки до отримання, запаси готової продукції, запаси комплектуючих, попередньо оплачені витрати, земля, будівлі, обладнання, нематеріальні активи, інвестиції, цінні папери); пасиви (відстрочені податки, рахунки до оплати, кредити, акціонерний капітал, нерозподілений прибуток)Захист проекту від несанкціонованого доступу: відсутнійЗахист проекту (3 статуси з паролем): дозвіл редагування, дозвіл актуалізації даних, дозвіл тільки перегляду проектуАктуалізація даних: відсутняАктуалізація даних: введення актуальних даних по виплатах податківРозрахунокКількість режимів розрахунку 1 (повний перерахунок)Кількість режимів розрахунку 16. Вибір режиму здійснюється користувачем. Формування більш детального звіту за рахунок відкриття спеціальних файлів з додатковими звітними документамиІнвестиційний планЕтапи: створення етапу з поточним порядковим номером; вилучення етапу; скріплення етапів через процедури формальної логіки (через меню)Етапи: ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + перенесення етапу в будь-яку позицію. Групування етапів. Побудова вкладеної деревоподібної структури сітьового графіка. Зміна шрифтів (колір, розмір, тип). Скріплення етапів на діаграмі GANTT за допомогою миші. Вибір статусу етапу: % виконання робіт; фактичні витрати; рівень пріоритету етапуРесурси: фіксовані види ресурсів (5 видів): введення сумарних витрат на ресурсРесурси: необмежений список видів ресурсів, що редагується. Розрахунок витрат через питому вартість ресурсуАктиви: вибір етапів до активу зі списку, що не редагується (1-й тип амортизації активів)Активи: обєднання згрупованих підетапів в актив, три способи амортизації активівСписання ПДВ: відсутнєСписання ПДВ: 3 типи (лінійне; за залишковою вартістю; за обсягом виробництва)Експорт / Імпорт даних з міжнародним форматом, mpx: обмежений (дати початку / закінчення етапу; вартість)Експорт / Імпорт даних з міжнародним форматом, mpx: повний обмінКалендар: 1 місяць 30 днівКалендар: реальний календар, що редагується з урахуванням вихідних і святкових днів. Можливість використання кількох календарів (для кількох країн)План збутуГнучка процедура визначення стратегії продажу для кожного з 400 продуктівЗначно розширені можливості введення гнучкої стратегії продажу для необмеженої кількості товарів / послугЦіноутворення: задається ціна на внутрішньому і зовнішньому ринках; нестандартна інфляція по роках; нестандартні податкиЦіноутворення: ті самі можливості, що й у Project Expert 4.2 + можливість введення нестандартної інфляції по місяцях; введення нестандартних податків з можливістю виплати з прибутку; можливість введення сезонних змін ціни; можливість введення стрибкоподібних змін ціниАктуалізація даних: відсутняАктуалізація даних: введення актуальних даних про обсяги продажу і ціни товарівПлан виробництваФормується автоматично залежно від плану збутуНезалежний план обсягу виробництва, що має три статуси:

 • 59804. Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
  Сельское хозяйство

   

  1. Про сільськогосподарську кооперацію [Електронний ресурс]: Закон України за станом на 17 лип. 2004 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
  2. Бернштейн Б.Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК. 2009. N 7. С. 38-43.
  3. Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації : навч. посібник. К. : Вища освіта, 2001. 463 с
  4. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив [Електронний ресурс]: практ. посібник / автори-укладачі В.В. Гончаренко, М.П. Гриценко, Ю.П. Воскобійник . Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua/files/00008020/prakt.pos..doc
 • 59805. Стезя
  Культура и искусство
 • 59806. Стекло
  Химия

  Формование (иначе выработка) стеклянных изделий из стекломассы на протяжении тысячелетий производилось вручную. Значительно эффективнее ручного машинное формование. В зависимости от вида вырабатываемых изделий на практике используют несколько способов формования. Прессование применяется в производстве некоторых видов посудных изделий (чайные стаканы, пивные кружки, маслёнки, сахарницы и т. п.), стеклянной тары, архитектурных деталей и др. Оно может быть как ручным, так и машинным. Для ручного прессования служат пружинные или эксцентриковые прессы. Как ни разнообразны конструкции ручных и машинных прессов, все они имеют три основные формующие детали: форму (матрицу) с поддоном, пуансон и съёмное формовое кольцо. Первая деталь определяет внешнюю форму изделия, вторая внутреннюю, третья край изделия. Выдуваниеспецифический метод формования, применяемый в технике только к стеклу. Возможности этого метода весьма широки: производство сортовой (столовой) посуды, узкогорлой тары, электровакуумных изделий и т. д. При производстве немассовых изделий до сих пор применяется ручной способ выдувания. Основным инструментом рабочего выдувальщика является стеклодувная трубка. В течение долгой истории стеклоделия выдувание производилось ртом, ныне сконструированы и применяются «трубки-самодувки». Прессовыдувание применяется в машинном производстве широкогорлой стеклянной тары (банки различных типов). Предварительная заготовка и формование горла изделия производятся при этом способе прессованием (в черновой форме), а остальная часть изделия выдуванием (в чистовой форме). Вытягивание изделий из стекломассы, как и выдувание, своеобразный метод формования, применимый только к таким весьма вязким материалам, как стекло, притом с вязкостью, быстро возрастающей при понижении температуры. Методом вытягивания на различных машинах (разными способами) изготовляются: оконное и техническое листовое стекло, стеклянные дроты (трубки малого диаметра), трубы, стержни, стеклянное волокно. Прокатка стекла в её современном виде заключается в том, что струя стекломассы непрерывно поступает из печи в пространство между вращающимися вальцами, где и прокатывается в ленту, убираемую транспортёром. Методом непрерывной прокатки изготовляется листовое сткло, различных видов, преимущественно строительное, толщиной в 3 мм и больше: армированное (стекло с закатанной в него металлической сеткой), узорчатое, волнистое (имеющее форму кровельного шифера) и др. Прокатка применяется также в производстве стеклянных труб: стекломасса непрерывно поступает на вращающийся вал и развальцовывается двумя роликами; внутренний диаметр трубы определяется диаметром формующего вала. Отливка стеклянных изделий в формы встречается на практике редко; так изготовляются, например, крупные диски для астрономических приборов. Ведутся опыты по отливке фасонных труб с раструбами и фланцами в быстро вращающиеся формы (способ центробежного литья). Моллирование способ образования изделий в формах, при подаче в них стекла в виде твёрдых кусков. В результате постепенного нагревания стекла становится вязким и заполняет форму под действием либо собственного веса, либо внешнего усилия (прессование). Моллированием формуются заготовки из оптического стекла и крупная стеклянная скульптура.

 • 59807. Стекло в архитектуре
  Разное

  В древности стеклянные изделия изготавливались методом отливки (литья) или прессования. На рубеже новой эры (между 27 г. до н.э. и 14 г. н.э.) была изобретена технология выдувания стекла, которая продержалась без малого 2000 лет. с помощью особой трубки мастер-стеклодув выдувал болванку, которая затем подвергалась дальнейшей обработке. Оконное стекло производилось так называемым холявным методом. Сначала выдувалась «холява» - колба цилиндрической формы длинной до 3 м, диаметром до 100 см и весом до 6 пудов (96 кг). Затем у полуфабриката обрезали концы, полый цилиндр разрезали и раскатывали в лист. Начавшаяся в XIX веке научно-техническая революция и последовавшая за ней всеобщая индустриализация, небывалые ранее масштабы строительства, бурное развитие новых отраслей промышленности (автомобильной, авиационной и др.) требовали колоссальных объемов высококачественного стекла. Очевидно, что производство, основанное на полукустарном выдувании, не могло справиться с подобной задачей. В 1902 г в Бельгии был предложен метод непрерывного вертикального вытягивания листового стекла. Из ванны с расплавленной массой стекло протягивают в «щель» между прокатных вальцов. При этом за счет прокатной вязкости вещества и сил поверхностного натяжения образуется лента, которая, застывая, становится листовым стеклом. метод вертикального вытягивания очень скоро получил широкое распространение и применяется до наших дней (правда, в весьма скромных объемах). Между тем поиски более совершенной технологии начались уже в двадцатых годах прошлого столетия. Вертикальное вытягивание не устраивало стекольщиков по трем основным причинам. Во-первых, качество «вытянутого» стекла напрямую зависит от состояния вальцов, другими словами, дефекты оборудования отражаются на конечном продукте. Во-вторых, для получения заданных оптических характеристик материал нуждается в дорогостоящей полировке, оказывающейся зачастую недостаточно эффективной. В-третьих, производительность оборудования вертикального вытягивания весьма ограниченна, что не позволяет увеличивать производственные мощности и, как следствие, снижать себестоимость продукции.

 • 59808. Стекло и стеклянные изделия
  Строительство

  Ситаллы представляют собой стеклокристаллические материалы, полученные из стеклянных расплавов путем их полной или частичной кристаллизации. По структуре ситаллы представляют собой композиционные материалы со стекловидной аморфной непрерывной фазой - матрицей, наполненной мелкими кристаллами стекла. Средний размер кристаллов в ситаллах 1-2 мкм, а толщина прослоек стеклофазы не превышает десятых долей микрона. Объем кристаллической фазы в ситаллах достигает 90-95%. Сырьем для производства ситаллов являются те же природные материалы, что и для стекла, но к чистоте сырья предъявляются очень высокие требования. Кроме того, в расплав вводят добавки, катализирующие кристаллизацию при последующей термообработке. В качестве катализаторов кристаллизации применяют соединения фторидов или фосфатов щелочных и щелочноземельных металлов. Технология производства изделий из ситаллов не отличается от технологии производства изделий из стекла, требуется лишь дополнительная термическая обработка стекла в кристаллизаторе. Обладая поликристаллическим строением, ситаллы, сохраняя положительные свойства стекла, лишены его недостатков: хрупкости, малой прочности при изгибе, низкой теплостойкости. По своим физико-техническим свойствам ситаллы выдерживают сравнение с металлами. Твердость ситаллов приближается к твердости закаленной стали. Термостойкость изделий из ситалла достигает 1100°С. Ситаллы обладают высокой стойкостью к воздействию сильных кислот (кроме плавиковой) и щелочей. Отдельные виды ситаллов отличаются жаростойкостью и способностью паяться со сталью. Прочность ситаллов при сжатии - до 500 МПа.

 • 59809. Стекло: структура, свойства, применение
  Физика

  Обычно понятие "стекло" определяется не просто как материал, а как некоторое особое состояние твердого тела, стеклообразное состояние, противопоставляемое кристаллическому. Известно, что одно и то же вещество может быть газообразным, жидким и кристаллическим. Для каждого такого состояния характерна своя группа специфических признаков. Стекло же не может быть полностью отнесено по совокупности признаков ни к одному из них. Рассмотрим вещества, находящиеся в указанных агрегатных состояниях, с точки зрения взаимного расположения частиц (атомов, ионов, молекул), образующих вещество, и их взаимодействия между собой. При очень высоких температурах многие неорганические вещества существуют в виде газа. В газе частицы вещества располагаются и движутся хаотически. При низком давлении, например атмосферном, взаимодействия между частицами чрезвычайно слабы. При понижении температуры газ конденсируется в жидкость, которая при дальнейшем снижении температуры кристаллизуется. В жидкостях и кристаллах частицы располагаются несравненно более компактно, между ними действуют значительные по величине силы, которые создают известную упорядоченность в расположении атомов или молекул: в кристаллах почти идеальную, в жидкостях - существенно менее полную. Основной особенностью кристаллов является то, что их можно получить путем повторения элементарной ячейки во всех трех направлениях. Элементарная ячейка состоит из некоторого числа атомов (ионов, молекул), строго определенным образом расположенных друг относительно друга. Такое повторение элементарной ячейки называют дальним порядком. В жидкостях нельзя выделить такой элементарной ячейки. Для жидкости можно с уверенностью говорить о существовании ближнего порядка, то есть о ближайших соседних частицах, окружающих центральную. Таким образом, для жидкости характерен ближний порядок, но нет дальнего. Мы воспользуемся здесь широко применяемым определением стекла: стекло - это такое состояние аморфного вещества, которое получается при затвердевании переохлажденной жидкости. Стекло неравновесно по отношению к кристаллическому состоянию, которое может реализовываться при том же составе и при тех же внешних условиях. Отличие стекла от кристаллов состоит в отсутствии периодичности строения, в отсутствии дальнего порядка в структуре.

 • 59810. Стекловаренная печь
  Производство и Промышленность

  Отдельные стадии процесса стекловарения следуют в определенной последовательности по длине печи и требуют создания необходимого температурного режима газовой среды, который должен быть строго неизменным во времени. Распределение температур по длине и ширине ванной печи зависит от свойств стекла и условий варки. При варке темнозеленого стекла температура в начале зоны варки (у загрузочного кармана) 1400-1420?С, так как в этой части бассейна печи происходят нагрев, расплавление и провар шихты, т. е. завершение стадий силикатообразования, стеклообразования и частичное осветление стекломассы. Температура стекломассы у загрузочного кармана 1200-1250?С. В зоне осветления температура газовой среды поддерживается максимальной-1500?С, так как при такой температуре вязкость стекломассы снижается, происходит интенсивное осветление и завершается гомогенизация. В зоне студки температура газовой среды плавно понижается до 1240?С, что приводит к увеличению вязкости стекломассы. В зоне выработки температурный режим устанавливается в зависимости от требований, необходимых для нормальной выработки стекломассы и формования из нее стеклоизделий.

 • 59811. Стеклокристаллические материлы (ситаллы)
  Педагогика

  Новый материал, названный «пирокерам», по существу представляет собой кристаллический материал, полученный из незакристаллизованного стекла. Метод получения нового материала заключался в следующем: шихта, содержащая один или несколько ядрообразующих веществ (нуклеаторов), подвергалась плавлению, затем выработке и охлаждению. Соответствующая тепловая обработка изготовленного изделия вызывала образование ядрообразующих зародышей в виде биллионов субмикроскопических кристаллов в 1 мм3 пирокерама. Каждый такой кристаллит становился центром роста кристаллов при дальнейшем нагревании. Благодаря разнообразию химического состава исходных стекол и методов тепловой обработки пирокерам обладал разными свойствами. В связи с исследованиями в области новых материалов рождалась новая терминология и обсуждалась пригодность давно известных терминов применительно к изучаемым материалам и технологиям их изготовления. В ходе первых работ по стеклокристаллическим материалам многие исследователи давали им свои местные, «фирменные», названия. Например, фирма «Дау Корнинг» дала этому материалу название «пирокерам». Затем были выпущены его модификации под названиями «пирофлам», «центура», «фотокерам» и др. В Англии использовались названия «пиросил», «слагцерам». В Польше в зависимости от технологии изготовления - «силитал», «квазикерам», «шлаковый квазикерам». В СССР подобные силикатные поликристаллические материалы получили названия «ситаллы» или «шлакоситаллы». Помимо общности технологий производства, эти материалы объединяло еще и особое сочетание стеклообразной и кристаллической фаз, а также химическая кремнекислородная природа.

 • 59812. Стеклопластик
  Химия

  Стеклопластик - композиционный материал, состоящий из стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, жгутов (роввингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим - полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты и др. Для стеклопластика характерно сочетание высоких прочностных, диэлектрических свойств, сравнительно низкой плотности и теплопроводности, высокой атмосферо-, водо- и химстойкости. Механические свойства стеклопластика определяются преимущественно характеристиками наполнителя и прочностью связи его со связующим, а температуры переработки и эксплуатации - связующим. Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первых волокна расположены взаимно параллельно, у вторых - под заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства стеклопластиков.

 • 59813. Стеклянные электроды и их приминение
  Химия

  Вообще теория механизма диффузии ионов в твердом теле достаточно хорошо разработана лишь для простых ионных кристаллов строго регулярной структуры, типа каменной соли, галогенидов серебра и т.п. В них можно выделить 3 главных механизма диффузии.

  1. Диффузия по вакантным узлам решетки. Ион перескакивает из одной группы к другому аналогичному узлу, где место противоиона было не занято (т.е. была вакансия, «дырка»). Этот процесс, повторяясь, приводит к перемещению ионов в одном направлении, а вакансий в другом, противоположном. Такой механизм диффузии называют «вакансионным», или «дырочным».
  2. Ион может заранее отдиссоциировать от узла и занимать положение, не связанное с его пребыванием возле какого-либо определенного узла, находиться между узлами в междоузлиях. Выход из этого положения и миграция в другое, аналогичное также связаны с некоторыми энергетическими затратами, но они меньше, чем в предыдущем случае. Такой механизм миграции называют «межузельным».
  3. Третий механизм объединяет черты двух предыдущих. Ион из междоузлия попадает в занятый другим ионом узел и выбивает другой из лунки или как бегун передает эстафетную палочку, оставаясь сам на месте. Этот механизм так и называется «крокетный», или «эстафетный».
 • 59814. Стеллер Георг Вильгельм
  Литература

  Шпанбергом вторым помощником Беринга по Камчатской экспедиции и добился разрешения ехать на Камчатку. 4 июня 1741 года пакетбот «Св. Петр» под командованием Беринга отправился к берегам Америки. Двигаясь на северо-восток, Беринг вскоре приблизился к гряде Алеутских островов и затем и к п-ову Аляска, но прошел мимо, не заметив их, увидеть близкую землю мешал туман. Стеллер, однако, обращал внимание офицеров на приносимые с севера водоросли и улетающих в том направлении птиц. Но Беринг не считал необходимым прислушиваться к советам натуралиста. Сумей два исследователя договориться между собой и судьба экспедиции могла бы сложиться совершенно иначе. Но случилось так, что лишь после полуторамесячного плавания, 20 июля, «Св. Петр» подошел к острову Кадьяк, которому русские моряки дали имя «Св. Илья». Капитан-командор мало интересовался научными исследованиями острова, и Стеллеру пришлось пойти на скандал, чтобы получить разрешение хотя бы на 6 часов сойти на неизведанную землю. За это время он сумел описать флору и фауну острова, обнаружив 160 видов растений, успел описать и условия быта его обитателей. 30 августа судно стало на якорь около одного из Шумагинских островов, названных так по имени первого из погибших от цинги матросов экспедиции. На острове Стеллер нашел щавель и обладающую противоцинготным действием горечавку и просил дать ему матроса, чтобы сделать запас трав для всей команды. Но получил отказ ссора с самоуверенным и язвительным натуралистом заставила Беринга пренебречь очевидными мерами безопасности. 6 сентября «Св. Петр» направился в обратный путь. Корабль трепали бури, и только спустя 2 месяца экипаж вновь увидел землю. Положение судна было катастрофическим, почти все члены команды, в том числе и сам Беринг, были больны цингой. Экспедиция высадилась на берег неизвестного острова, который в дальнейшем получил имя Беринга вскоре после высадки капитан-командор скончался. Остров представлял собой безлесную, необитаемую землю. Люди вынуждены были жить в вырытых в песке ямах, прикрытых парусиной, и сильно страдали от жестоких ураганов и снегопадов. Во время зимовки погибло тридцать человек. Пища состояла в основном из мяса каланов, за которыми охотились те, кто мог ходить. В этих тяжелейших условиях проявилось исключительное самообладание, мужество и трудолюбие Стеллера. Он охотился на зверей, собирал растения и готовил товарищам лечебный чай. Исследовал топографию и геологию острова, описал его флору и фауну, собрал большой гербарий, многочисленные коллекции. Среди птиц особый интерес представлял открытый ученым эндемик острова большой очковый, или стеллеров, баклан.

 • 59815. Стена в грунте
  Строительство
 • 59816. Стенд проверки устройства контроля свободности железнодорожного перегона
  Компьютеры, программирование

   

  1. Сташин В.В., Урусов А.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. М.: Энергоатомиздат, 1990. 224с.
  2. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания/ А.Н. Горский, Ю.С. Русин, Н.Р. Иванов. М.: Радио и связь,1988. 176с.
  3. Аналоговые интегральные схемы: Справочник/ А.Л.Булычёв, В.И.Галкин, В.А.Прохоренко. Мн.: Беларусь, 1993. 382 с..
  4. Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры/ Под ред. Р.Г.Варламова. М.: Сов. Радио, 1973.
  5. В.Л.Шило. Популярные микросхемы КМОП. М.: Ягуар, 1993. 64 с.
  6. 6В.Н.Вениаминов, О.Н.Лебедев, А.И.Мирошниченко. Микросхемы и их применение. Справочное пособие. М.: Радио и связь, 1989. 240 с.
  7. 7 Резисторы: Справочник / В.В.Дубровский, Д.М.Иванов, Н.Я.Пратусевич и др.; Под ред. И.И.Четверткова. М.: Радио и связь, 1991. 528 с.
  8. Конденсаторы: Справочник / И.И.Четвертков, М.Я.Дьяконов, В.И.Присняков и др.; Под ред. И.И.Четверткова. М.: Радио и связь, 1993. 392 с.
  9. Стандарт предприятия. Общие требования и правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ) СТП УГТУ-УПИ 1-96. Екатеринбург: Ротапринт УГТУ, 1996. 33 с.
  10. Организация и планирование радиотехнического производства. Управление предприятием радиопромышленности: Учеб. Для радиотехн. cпециальностей вузов/ Д.Д.Воейков, Л.Г.Головач, Т.А.Горская и др. М.: Высш. шк., 1987. 351с.
  11. ГромоваР.А. Организация и планирование машиностроительного производства: Учеб. Для экон. спец. Машиностр. Техникумов. М.: Высш. шк., 1986. 319 с.
  12. ДоланЭ.Дж., ЛиндсейД. Микроэкономика. С-Пб., 1994. 448 с.
  13. ДолинП.А. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоиздат, 1985. 824с.
  14. ДенисенкоГ.Ф. Охрана труда: Учеб. пособие для инж.-экон. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1985. 319 с.
  15. Безопасность и экологичность проекта: Методические указания к дипломному проектированию/ ФетисовИ.Н., СафроновЕ.В., ТягуновГ.В. Екатеринбург: УПИ, 1992. 18 с.
  16. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
  17. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
  18. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитные заземления. Зануление.
  19. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.
  20. ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляции. Общие требования.
  21. ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.
  22. ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Термины и определения.
  23. СНиП 2-4-79. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. М.: Стройиздат, 1980. 57с.
  24. СНиП 2-68-78. Нормы проектирования. Высшие учебные заведения. М.: Стройиздат, 1979. 24 с.
 • 59817. Стендаль
  Литература

  Между тем приходилось думать о заработке. Множество начатых Стендалем комедий остались незаконченными, и он решил добывать средства к существованию коммерцией. Прослужив около года в каком-то торговом предприятии в Марселе и почувствовав навсегда отвращение к торговле, он решил вернуться на военную службу. В 1805 году опять начались непрерывные войны с европейской коалицией, и Стендаль был зачислен в интендантство. С этого времени он непрерывно разъезжает по Европе вслед за армией Наполеона. В 1806 году он вступает вместе с французскими войсками в Берлин, в 1809-м в Вену. В 1811 году он проводит отпуск в Италии, где задумывает свою книгу “История живописи в Италии”. В 1812 году Стендаль по собственному желанию отправляется в армию, уже вторгшуюся в Россию, вступает в Москву, видит пожар древней русской столицы и бежит вместе с остатками войска во Францию, надолго сохранив воспоминания о героическом сопротивлении русских войск и доблести русского народа. 1814 году он присутствует при занятиях русскими войсками Парижа и, получив отставку, уезжает в Италию, находившуюся тогда под австрийским гнетом.

 • 59818. Стенокардия напряжения I степени, гипертоническая болезнь III стадии, риск 4 (очень высокий)
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Ведущим симптомом при стенокардии являются боли различного характера с иррадиацией, чувство тяжести, дискомфорта, поэтому следует дифференцировать с:

  1. С вегетативным кардионеврозом: У таких больных часто имеются другие вегетативные нарушения, иногда достаточно выраженные. Около половины больных жалуются на боли в перикардиальной зоне. У них часто возникает неадекватная лабильность, драматическое преувеличение своих ощущений. Боль усиливается после психоэмоционального и физического перенапряжения, но не проходит в покое, после приема нитроглицерина.
  2. Заболевания переферической нервной системы (поражение шейного и грудного отделов позвоночника с вторичным радикулитом): Иногда вызывает резкую боль в грудной клетке, которая провоцируется движениями шеи или спины, переменой положения тела. Боли распространяются по задней поверхности руки с вовлечением большого и указательного пальца.
  3. Ревматизм: Жалобы на перебои в работе сердца, одышку, постоянную потливость. Возраст поражаемых молодой 715 лет. Частые ОРЗ в анамнезе, возникает после перенесенной ОРЗ через 23 недели. После которого резко повышается температура тела. Так же диагностическими признаками ревматизма считаются симметрическое поражение крупных суставов, что не характерно для стенокардии. Лабораторные данные: нейтрофилия, фибриногенемия. Изменения в иммунограмме.
  4. Дистрофия, воспаление, поражение левого плечевого сустава или дополнительное шейное ребро, а так же синдром передней лестничной мышцы (остеохондроз шейного отдела): Боль усиливается при движении в левом плечевом суставе, возникают парастезии с по левой руке. Эти симптомы сочетаются с поражением (сдавлением артерий и вен).
  5. Воспаление реберных хрящей: Болезненная припухлость в области хрящей ребер, в месте прикрепления 34 ребра слева. Припухлость не распространяется на сочленение ребер с хрящом. Боль иррадиирует по ходу ребра, иногда в шею, плечо, усиливается при нагрузке. Определяется при непосредственной пальпации. На R-грамме обнаруживается пятнистость неправильной формы, кальцификации хряща.
 • 59819. Стенокардия напряжения II функциональный класс. Артериальная гипертензия, II стадия 3 степень, группа очень высокого риска
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Круглая форма живота. Живот симметричный. Окружность живота 115см. Передняя брюшная стенка участвует в акте дыхания. Отсутствие видимых перистальтических и антиперистальтических движений. Отсутствия венозных анастомозов подкожных. Пальпация живота безболезненна. Напряжения брюшной стенки выявляется, локальное в эпигастральной области при глубокой пальпации, наличие грыжевых отверстий не обнаружено. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный, при пальпации опухолевые образования не обнаруживаются. Глубокая пальпация живота: сигмовидная кишка пальпируется в левой подвздошной области в виде плотного, подвижного цилиндра диаметром 2,5см., безболезненна. Слепая кишка пальпируется в правой подвздошной области в виде плотного, ровного, подвижного цилиндра диаметром 3см, безболезненно. Нижняя граница желудка определяется методом пальпации, аускультоперкуссии и аускультоафрикации на 4см выше пупка. Восходящая, нисходящая и поперечная ободочные кишки не пальпируются. При пальпации нижний край правой печени закруглен, гладкий, эластичный, безболезненный, пальпируется по краю правой реберной дуги. Желчный пузырь и селезенка не пальпируется. Симптом Курвуазье отрицательный. Симптом Образцова-Мерфи отрицательный. Френикус феномен отрицательный. При перкуссии живота над брюшной полостью выслушивается темпанический перкуторный звук. Симптом Менделя положительный. Симптом флюктуации отрицательный. Размер печени по Курлову 9*8*7см; размер селезенки по Курлову 6*4см. Симптом Ортнера отрицательный. Симптом Василенко отрицательный. Симптом Захарьина отрицательный. При аускультации живота выслушивается умеренный шум перистальтики. Шум трения брюшиы и сосудистые шумы не выслушиваются.

  1. Исследования органов мочевыделения.
 • 59820. Стенокардия напряжения, ФК III, НК 1, параксизмальная аритмия, артериальная гипертензия
  Медицина, физкультура, здравоохранение

  Больным считает себя с января 1996 года, когда впервые появились вышеуказанные симптомы заболевания. После консультации с участковым терапевтом было назначено лечение по поводу ИБС и мерцательной аритмии, включающее донаторы азота пролонгированного действия. До 2000 года состояние оставалось стабильным. В июне 2000 года почувствовал перебои в работе сердца и сильную боль за грудиной, не проходящую после приема нитроглицерина. Больной вызвал скорую медицинскую помощь, которой был доставлен в Кардиологический центр города Барнаула, где был поставлен диагноз инфаркт переднебоковой стенки миакарда. После того, как был проведен курс лечения, больной был выписан в удовлетворительном состоянии. 20 декабря того же года больной был повторно доставлен скорой медицинской помощью в Кардиологический центр г. Барнаула, где на основании ЭКГ был поставлен диагноз повторный инфаркт переднебоковой стенки миакарда. Был проведен курс терапии, после чего больной был отправлен домой в удовлетворительном состоянии. При выписке было рекомендовано принимать нитросорбит по 1 т. 3 раза в день, атенолол по 1 т. 2 раза в день, аспирин по 1/3 т. 1 раз в день. Лекарства принимал регулярно. 3 и 26 января 2002 года больной дважды перенес приступ стенокардии, которые снимал приемом нитроглицерина под язык. В поликлинику не обращался. 27 января 2002 г. почувствовал боли, локализующиеся за грудиной, чувство нарушения ритма пульса. Обратился за помощью к участковому терапевту по месту жительства, которым в тот же день был направлен на машине скорой медицинской помощи в терапевтическое отделение МСЧ Шинного завода.