Контрольная работа

 • 201. Автоматизована обробка економічної інформації
  Компьютеры, программирование

  Основною складовою інфологічної моделі є атрибути, які потрібно проаналізувати і деяким чином згрупувати для подальшою зберігання в БД. Сутність інфологічного моделювання полягає у виділенні щ. формаційних об'єктів ПО (файлів), які підлягають зберіганню в БД, а також визначенні характеристик об'єктів і зв'язків між ними. Характеристиками об'єктів є атрибути. Даталогічний (логічний, концептуальний) рівень формується з урахуванням специфіки і особливостей конкретної СУБД. На цьому рівні будується концептуальна модель даних, тобто спеціальним способом структурована модель ПО, яка відповідає особливостям і обмеженням вибраної СУБД. Модель логічного рівня, яка підтримується засобами конкретної СУБД, іноді називають даталогічною. Залежно від типів моделей, які підтримуються засобами СУБД, є ієрархічні, сіткові і реляційні моделі баз даних. Найпоширенішими на сучасному ринку програмних продуктів є реляційні СУБД (DBASE 111, FOXBASE, FOXPRO, CLIPPER і т. ін.).

 • 202. Автоматизоване робоче місце менеджера
  Компьютеры, программирование

  У вікні, що зявиться Запись макроса у текстовому полі вводиться імя макросу. Першим символом імені макросу повинна бути літера, інші символи - літери, цифри, обо символи підкреслення. В імені макросу не допускаються пропуски і адреси клітинок. У відповідних полях діалового вікна ввеси малу літеру для cполучення клавіш [Ctrl+мала літера]. Не можна використовувати сполучення клавіш із цифрами і спеціальними символами, текими як @, #. Далі встановлюється книга, у якій буде зберігатись макрос із списку Сохранить в:. Якщо цей макрос потрібен завжди при роботі в Excel, то вибирається варіант Личная книга макросов. Якщо є потреба, заповнюється поле Описание макроса про його призначення і натискується [ОК]. Зявиться невеличке вікно Ос. В клітинці для результату записується послідовність дій для виконання в Excel і натискується кнопка [Остановить запись]. Створення макросу завершено. Тепер при натисненні на ключову комбінацію клавіш макросу автоматично виконуються всі дії, які були виконані під час його запису. При потребі виконувати макрос відносно клітинок робочого аркуша насамперед натискується кнопка Относительна ссылка.

 • 203. Автоматизований аналіз злочинності по областям
  Компьютеры, программирование

  В даній курсовій роботі я програмував мовою Turbo Pascal. Практично реалізував всі ті знання які мені давалися в теоретичному виді. Само вдосконалив свої навички. Створив програму автоматизовано аналізує злочинність по областям. В даній роботі були використані як свої створені процедури так і запозичені. Було підключено два модулі, які додали до моєї програми гарний графічний інтерфейс, та можливість зберігати всі відомості в електронному вигляді в виді файлу.

 • 204. Автоматизований облік власників автотранспорту
  Компьютеры, программирование

  Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CRT. Також в «Водій» використовуються процедури з модулю DOS. Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми.

 • 205. Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі
  Компьютеры, программирование

  Даною курсовою роботою я показав свої практичні знання з програмування в середовищі Turbo Pascal. Дана мова проста ы в той же час дає можливість створювати досить багатофункціональні програми. Актуальність теми полягає в тому що дана програмо може застосовуватися в сфері економіки в практиці.

 • 206. Автоматика, телемеханика и связь
  Компьютеры, программирование

  Магистральный кабель. На железных дорогах с электротягой на переменном токе применяют специальные магистральные кабели связи. К этим кабелям предъявляются главные требования: во-первых, они должны обеспечивать необходимое количество всех видов каналов автоматики, телемеханики и связи с учетом перспективных потребностей управления сложным железнодорожным хозяйством; во-вторых, должны создать надежную защиту кабельных цепей от электромагнитных влияний тяговой сети. Сердечник этого кабеля содержит 14 четверок с диаметром медных жил 1,2 мм с кордельно-бумажной изоляцией и пять сигнальных жил диаметром 0,9 мм с бумажной изоляцией. В поясную изоляцию кабеля введен слой металлизированной бумаги, Поверх алюминиевой оболочки, имеющей толщину стенки 1,8 мм, наложен слой битума, лента пропитанной кабельной бумаги и две полихлорвиниловые ленты, предназначенные для защиты алюминиевой оболочки от почвенной и электрической коррозии. Поверх полихлорвиниловых лент последовательно наложены: лента кабельной бумаги, слой битума, слой кабельной пряжи, еще слой битума, две броневые ленты из низкоуглеродистой стали и три слоя кабельной бумаги. Затем на кабель наложен сплошной полихлорвиниловый шланг, две ленты кабельной бумаги, слой битума и наружный покров из кабельной пряжи.

 • 207. Автоматические системы управления в энергетике
  Физика

  Потребление эл. энергии в энергосистемах изменяется постоянно течении минут… По этому производство эл. эн. должно приспосабливаться к этим изменениям к этим изменениям, а это требует следующего:

  1. надо планировать строительство новых энергоблоков, эл. станций, эл. сетей на несколько лет вперёд (обычно на 5 лет). Для планирования надо прогнозировать графики потребления на 10 15 лет;
  2. надо распределять нагрузку меж различными эл. станциями для различных периодов времени: год, неделя, день. Цель распределения нагрузки v общих затрат на производство эл. энергии;
  3. разработка и применение методов и средств управления, которые будут противостоять случайным отклонениям производства и потребления эл. энергии. Эти отклонения связаны с ав. ситуациями. Что б противостоять случайным отклонениям должен быть резерв. Этот резерв мобильный: манёвренные ГЭС, ГТУ, ГАЭС.
 • 208. Автоматическое технологическое оборудование (АТО). Системы управления АТО
  Производство и Промышленность
 • 209. Автоматическое управление микроклиматом теплицы по нескольким параметрам с помощью установки ОРМ-1
  Производство и Промышленность
 • 210. Автоматическое управление системами автомобиля
  Транспорт, логистика

  Выпускается Московским автозаводом имени Лихачева с 1986г. Кузов - деревянная платформа армейского типа с откидным задним бортом, в решетках боковых бортов вмонтированы откидные скамейки на 16 посадочных мест, имеется средняя съемная скамейка на 8 мест, предусмотрена установка дуг и тента. Кабина - трехместная, расположена за двигателем, сиденье водителя - регулируемое по длине, высоте, наклону подушки и спинки.

 • 211. Автоматичні апарати захисту мереж
  Физика

  Вимикачі серії А3100 випускаються п'яти типів . Чотири з них (А3110; А3120; А3130; А3140) виготовляються тільки двух- і трьохполюсними на номінальний струм 100, 200 і 600 А з електромагнітним і комбінованим розчеплювачами. П'ятий (А3160) виготовляється одно-, двух- і трьохполюсним, на номінальний струм 50 А, тільки з тепловим розчеплювачем і номінальним струмом уставок 15, 20, 25, 30, 40 і 50 А. Розчеплювачі вимикачів A3160 і A3 ПО вмонтовуються усередині їх корпусів, а решти типів - знімні і мають самостійний кожух. Уставки струму калібруються і в процесі експлуатації не регулюються. Вимикачі цієї серії можуть виготовлятися без розчеплювачів максимального струму як неавтоматичні вимикачі. Рукоятка управління розташовується в центрі лицьової панелі і може знаходитися в трьох положеннях: верхньому - «Включено», нижньому - «Вимкнено» уручну і проміжним - «Відключене» автоматично.

 • 212. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
  Физика

  Вимикачі серії А3100 випускаються п'яти типів . Чотири з них (А3110; А3120; А3130; А3140) виготовляються тільки двух- і трьохполюсними на номінальний струм 100, 200 і 600 А з електромагнітним і комбінованим розчеплювачами. П'ятий (А3160) виготовляється одно-, двух- і трьохполюсним, на номінальний струм 50 А, тільки з тепловим розчеплювачем і номінальним струмом уставок 15, 20, 25, 30, 40 і 50 А. Розчеплювачі вимикачів A3160 і A3 ПО вмонтовуються усередині їх корпусів, а решти типів - знімні і мають самостійний кожух. Уставки струму калібруються і в процесі експлуатації не регулюються. Вимикачі цієї серії можуть виготовлятися без розчеплювачів максимального струму як неавтоматичні вимикачі. Рукоятка управління розташовується в центрі лицьової панелі і може знаходитися в трьох положеннях: верхньому - «Включено», нижньому - «Вимкнено» уручну і проміжним - «Відключене» автоматично.

 • 213. Автоматичні вимикачі
  Компьютеры, программирование

  Розглянемо пристрій автомата з комбінованим розчеплювачем, рис. 4. Це можуть бути автомати типу АЕ-2000, А-3700, ВА й ін. Вручну включають і відключають автомат за допомогою рукоятки 4. Для включення автомата рукоятку переводять униз, при цьому деталь 3 повертається й своїм нижнім кінцем входить у зачеплення із зубом 6 утримуючого важеля 7. Потім рукоятку 4 переміщають нагору. При цьому під дією пружини 5 важелі 11 і 12 переміщуються нагору відносно нейтрального положення. Автомат включається і струм тече через замкнені контакти 13 і 14, гнучкий зв'язок 10, котушку електромагнітного розчеплювача й нагрівальний пристрій теплового розчеплювача 8. Автоматичне відключення при короткому замиканні відбувається внаслідок того, що якір електромагнітного розчеплювача під дією сили Fм притягується і зуб 6 виходить із зачеплення з деталлю 3. Пружина 5 повертає деталь 3, при цьому важелі 11 і 12 проходять через нейтральне положення автомат відключається. Аналогічно відбувається відключення автомата при струмах перевантаження. При цьому вільний кінець біметалічного розчеплювача 8 переміщується вниз і зуб 6виходить із зачеплення з деталлю 3. Ручне відключення автомата відбувається при переміщенні рукоятки 4 униз. При цьому кінець пружини 5 також переміщується вниз, а важелі 11 і 12проходять через нейтральне положення, відключаючи контакти.

 • 214. Автомобили. Основы конструкции
  Разное

  Задняя подвеска автомобиля волга газ 31105 выполнена на продольных листовых рессорах, с двумя гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Листы рессоры разного размера, собраны в пакет по пять штук (плоской стороной вверх, выпуклой вниз) и стянуты центровым болтом. Три верхних листа рессоры ближе к концам скреплены двумя хомутами. Между листами рессор установлены противоскрипные прокладки. Дополнительно установлен еще один хомут, стягивающий четыре листа в задней части рессоры. Для крепления рессоры к кузову автомобиля волга газ 31105 концы верхнего (коренного) листа загнуты в кольца проушины. Передняя проушина коренного листа рессоры с запрессованным в нее сайлентблоком крепится болтом к кронштейну заднего лонжерона. Задняя проушина крепится к лонжерону через серьгу, компенсирующую изменения расстояния между концами рессоры. Подвижность серьги обеспечивают резиновые втулки, вставленные в проушину рессоры и отверстие лонжерона. К рессорам на стремянках (по две на каждую рессору), через обоймы с резиновыми подушками, прикреплен задний мост.

 • 215. Автомобиль УАЗ-31512
  Разное

  из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко "Автомобили УАЗ" техническое обслуживание и ремонт Первые полноприводные автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А повышенной проходимости Ульяновский автомобильный завод начал выпускать в 1954 г. ГАЗ-69 - это грузопассажирский автомобиль с колесной формулой 4х4 для перевозки людей и грузов по всем видам дорог и бездорожью. Автомобиль рамной конструкции, классической компоновки (с передним расположением двигателя) с цельнометаллическим двухдверным кузовом, восьмиместный с продольным расположением задних сидений. Кузов закрыт тентом из прорезиненной ткани. Для работы в зимних условиях в автомобиле предусмотрен отопитель. Автомобиль может буксировать прицеп полной массой до 850 кг. Автомобиль ГАЗ-69А отличается от автомобиля ГАЗ-69 только тем, что имеет четырехдверный кузов, поперечное расположение заднего трехместного сиденья и предназначен для перевозки 5 чел. и 50 кг груза в багажнике. Простота конструкции, удобство обслуживания, надежность в эксплуатации и универсальность позволили этим автомобилям очень быстро завоевать признание на отечественном и международном рынке. В 1958 г. завод освоил новое семейство автомобилей УАЗ-450 повышенной проходимости (фургон, санитарный автомобиль и грузовик). При их создании основные узлы шасси были использованы от автомобиля ГАЗ-69, но компоновка этих автомобилей была оригинальной, в дальнейшем получившая название вагонной. Рабочее место водителя и место пассажира были размещены над передними колесами, что позволило увеличить объем закрытого цельнометаллического кузова до 5 м3, а применение усиленной подвески и новых более мощных шин (8,40-15) позволило поднять грузоподъемность этих автомобилей. При всех достоинствах автомобили ГАЗ-69 и УАЗ-450 имели и недостатки: не хватало мощности двигателя, а форсировать его по частоте вращения коленчатого вала и степени сжатия не позволяло нижнее расположение привода клапанов; рама была технологически сложная и недостаточно прочная; были недоработки у трехскоростной коробки передач, рычажных амортизаторов и других узлов. В 1966 г. завод освоил новое семейство автомобилей УАЗ-452 вагонной компоновки (фургон, санитарный автомобиль, грузовик и автобус). Эти автомобили, сохранив внешние формы автомобилей УАЗ-450 (с небольшими изменениями), были спроектированы на новых более надежных и совершенных узлах: верхнеклапанном четырехцилиндровом двигателе мощностью 51,5 кВт, усиленном сцеплении, новом рулевом управлении и четырехступенчатой коробке передач, новой раздаточной коробке, ведущих мостах с четырехсателлитными дифференциалами, новой раме, подвеске и других узлах. Кроме того, была сделана боковая дверь кузова. Грузоподъемность этих автомобилей повысилась до 800 кг, а максимальная скорость до 95 км/ч. На этих новых узлах был спроектирован и в 1972 г. поставлен на производство новый джип - УАЗ-469Б. Завод постоянно совершенствует свои автомобили, уделяя особое внимание повышению их надежности и долговечности, улучшению их активной и пассивной безопасности, снижению расхода топлива и повышению комфортности для водителя и пассажиров. И хотя внешне автомобили изменились незначительно, конструкция многих узлов и систем, а также технические характеристики автомобилей улучшены значительно. Так, за последние годы на автомобили устанавливаются: двигатель мощностью 58,8…67,6 кВт; (При установке двигателя мощностью 58,8 кВт в обозначение автомобиля добавляется цифровой суффикс "01", например, УАЗ-3151-01.) закрытая система охлаждения с расширительным бачком; гидравлический привод выключения сцепления; карданные валы с радиально-торцовым уплотнением подшипников крестовин; телескопические амортизаторы; новые осветительные и светосигнальные приборы; смыватель ветрового стекла с электрическим приводом; аварийная система сигнализации; тормозная система с двухконтурным приводом и сигнальным устройством; вакуумный усилитель тормозов; ведущие мосты повышенной надежности с передаточным числом главной пары 4,625; коробка передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Автозавод выпускает целую серию автомобилей повышенной проходимости, спроектированных на двух базовых автомобилях: грузопассажирском и грузовом, именуемых с 1985 г. (после их модернизации) соответственно УАЗ-3151 и УАЗ-3741.

 • 216. Автомобильные виды топлива, его влияние на долговечность ДВС
  Транспорт, логистика

  На легальное использование присадок имеют право нефтезаводы и базы переработки нефти. Они лишь незначительно повышают октановое число нормального бензина. Проблема высокооктанового бензина заключается в том, что он довольно быстро теряет октановое число и сложен при хранении. Всего лишь за время транспортировки октановое число способно незначительно упасть. В таком случае, октановое число проходит корректировки с помощью разрешенных, легальных и менее вредных присадок. Чаще всего для такой корректировки используют ферроцен. Его небольшое содержание в бензине проявится спустя долгое время, когда на свечах может появиться незначительный рыжий налет. Кстати, этот налет при больших нагрузках на свечу может пропасть сам по себе. В любом случае, рекомендовано покупать топливо только серьезных и проверенных АЗС, т.к. там обычно продается качественное топливо. Поэтому, покупая на них топливо, вы страхуете двигатель своего авто от ненужных последствий. Мелкие же АЗС, не имеющие серьезного бренда, завлекают покупателя более низкими ценами на топливо. Выгода очевидна, даже при небольших объемах продажи. Присадки стоят дешево, да и их небольшое количество способно удорожить товар, ухудшив его качество. Крупные, брендовые, уважающие себя и потребителя такими махинациями не занимаются. Даже одна заправка некачественным бензином способно нанести двигателю непоправимый ущерб и даже полностью вывести его из строя.

 • 217. Автомобильные эксплуатационные жидкости
  Транспорт, логистика

  Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам (ГОСТ 17479.1-85)ГруппаРекомендуемая область примененияАНефорсированные бензиновые двигатели и дизелиББ1Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипниковБ2Малофорсированные дизелиВВ1Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию отложений всех видовВ2Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных отложенийГГ1Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию отложений всех видов и коррозииГ2Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложенийДД1Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г1Д2Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложенийЕЕ1Высокофорсированные бензиновые двигатели и дизели, работающие в эксплуатационных условиях более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2.Е2Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами

 • 218. Автомобильные эксплуатационные материалы
  Транспорт, логистика
 • 219. Автомобильные эксплуатационные материалы
  Транспорт, логистика

  Фракционный состав является важнейшим показателем бензина, оказывающим влияние не только на качество смесеобразования, но и на работу двигателя в целом. Так, наряду с определенным давлением насыщенных паров для надежного пуска холодного двигателя необходимо наличие низкокипящих углеводородов, содержание которых контролируется температурами начала перегонки (tнк) и разгонки первых 10 % бензина (t10). Она должна быть не выше 70 °С. Для зимнего бензина предусмотрено выкипание пусковых фракций до 55 °С, что обеспечивает пуск холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20…-25 °С. После пуска двигатель должен быстро прогреться, что связано с температурой разгонки 50 % бензина (t50). Она находится в пределах 100…115 °С. Этот же показатель определяет и хорошую приемистость двигателя - способность обеспечить быстрый разгон автомобиля при резком открытии дроссельной заслонки. Полное испарение бензина в двигателе определяется температурами перегонки 90 % (t90) и конца разгонки (tкк) соответственно 185…195 °С и 215…220 °С. При чрезмерном повышении этих температур тяжелые фракции бензина не успевают испариться и попадают в цилиндры (свыше 200 °С). В результате бензин сгорает не полностью, мощность двигателя падает, а его топливная экономичность ухудшается. Кроме того, происходит разжижение моторного масла и его смывание тяжелыми фракциями с трущихся поверхностей, следствием чего являются повышенные износы деталей двигателя.

 • 220. Автомобильные эксплуатационные материалы
  Транспорт, логистика

  %20%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0,%20%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%20%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>,%20%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82%20%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%83.%20%d0%ad%d1%82%d0%be%20%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82,%20%d1%87%d1%82%d0%be%20%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd,%20%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80,%20%d1%81%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc%20%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%bc%2093%20%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b9%20%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85%20%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b0%20%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%20%d0%93%d0%9e%d0%a1%d0%a2%20511,%20%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d0%93%d0%9e%d0%a1%d0%a2%20<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2>%208226,%20%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d1%83%d1%8e%20%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%83.">Октановое число топлива, установленное исследовательским методом, как правило, несколько выше, чем октановое число, установленное моторным методом. Точность <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C> определения октанового числа, более правильно именуемая воспроизводимостью <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C>, составляет единицу. Это означает, что бензин, например, с октановым числом 93 может показать на другой установке при соблюдении всех требований метода определения октанового числа по ГОСТ 511, и по ГОСТ <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2> 8226, совсем другую величину.