n geum/finansy/ekonomike-tehnologii-informatsionnyie
geum/finansy/ekonomike-tehnologii-informatsionnyie
 Имя файла           Размер, Кбайт        Создан         Изменён   Атрибуты      Комментарии 
...
avtomatizirovannyie-informatsionnyie-tehnologii.html     21   05.03.2014 6:25:34   21.12.2014 22:18:25     A               
informatika-informatsionnyie-sistemyi.html     34   05.03.2014 6:25:34   21.12.2014 22:18:25     A               
korrelyatsionno-regressionnyiy-analiz-svyazi.html     11   05.03.2014 6:25:34   21.12.2014 22:18:25     A               
upravlenie-korporativnyimi-programmami.html     28   05.03.2014 6:25:34   21.12.2014 22:18:26     A