Книги по разным темам Pages:     | 1 | 2 | H.A. a a ПE AOИ ECKИE BO MO HOCTИ PA BИTИЯ K T P ИHTEPCO ИA HOO OБ EHИЯ CT EHTOB B A Бypн e cб ти XXI ea: npцecc pacшиpeни e y тypн x aи c eй иpe, бъe инeниe ycи ий бp бe c иp тepppи, инaнc -эн и ece бъe инeниe E pn, cxpaнeниe интe paцинн x npцecc cтpaнax CH нax тc np й a иcи cти т npиx a aти нy и нe e тe нcт н n eни e и, и e щe yбиe нay н e нaни, a e щe c pe eнн и cpe cт a и c и и ин p иции, инcтpaнн и a и, нa c y тypй pa н x нap, б a a щe np eccиeй c a ecт a, т e a щe иp cтaн apтa.

C e aтe н, бa нe бpa aниe npи aн cnит aт y e и y cт и c нaниe т eтcт eннcти a нacт щee и бy yщee иpa, тp нa и eт. A эт н нa cн e nepex a cиcтe бpa aни нa интepcциa н e npинциn, aн epнcти, бecne и a щиe ycтaн eниe cyбъeтн x тншeний нa инн aциннй cн e.

Чeлoвeчec вo дoлж o o мa ь, ч o мe o e c в ы oбмe мeждy c yдe aм pe oдaмoлoдoмy oкoлe ю ж ь в э oм oвoм взa мocвя- вa eлям вyзoв c pa Eвpo e cкoгo coюзa.

зa oм, взa мooбycлoвлe oм eлoc oм м pe, Oчeв д o, ocyщec вляя гocyдapc вe o-oбщec po ь cвo o oшe я c peдc aв eлям дpyг x c вe oe y paвлe e вoc a eм мoлoдeж, eoбc pa apoдoв. A мoлoдыe люд дoлж ы ocoз a ь: xoд мo p дepж вa ьcя aк x p oв coвpeмe э o oшe я cлyжa кaк poгpeccy po вe a- oгo мeждy apoд oгo paвa: м p oe cocyщec вo ю x oбщec вa, aк poгpeccy м poвoгo cooб- вa e гocyдapc в, co pyд чec вo apoдoв, e p щec вa. B cвяз c э м, вoc a e в вyзe дoлж o мe e e c лы yгpoзы в мeждy apoд ыx o oшec aв ь eль p oбщ ь мoлoдeжь к oбщeчeлoвe- яx, paв o paв e caмoo peдeлe e a aчecк м дoc жe ям e oc ям a oc oвe paзв - poдoв, yвaжe e paв чeлoвeкa oc oв ыx cвoбoд, я y ee кyль ypы epco aль oгo oбщe я. cyвepe e paвe c вo гocyдapc в, eвмeшa eль Cлeдye зaмe ь, ч o eдaгoг чecкaя paк- c вo вo в y pe e дeлa дpyг дpyгa, дoбpocoвec кa дoлж a o pa ьcя a выявлe e вoзмoж oc- oe вы oл e e мeждy apoд ыx oбязa eльc в.

e paзв я кyль ypы epco aль oгo oбщe я p paзpaбo кe eop вoc a я кyль ypы c yдe oв в вyзe. p э oм eoбxoд м yчe po- oбщe я cлeдye yч ывa ь c oльзoвa ь e гpecc в oгo зapyбeж oгo o eчec вe oгo o ы a ы o ы pядa м oгo a o aль ыx гocyдapc в epco aль oгo вoc a я c yдe чecкo мoлo- Зa aд o Eвpo ы Aмep к (Бeльг, Швe aдeж. p, Кa aды дp.), гдe aлaжe ы взa мoo oшeTaк, кo e я глoбaль oгo oбpaзoвa я, кo- я apoдoв в coc aвe eд oгo гocyдapc вa. M o opaя в eдpяe cя в yчeб ыx зaвeдe яx c pa Зa- гoe в э oм a e дeлae cя в yчeб ыx зaвeдe яx:

aд o Eвpo ы Aмep к, peдycмa p вae вклю- мoлoдeжь вoc ывae cя в дyxe вepo ep мoc чe e в yчeб ыe a ы шкoлы aк x a paвлe yвaжe я людe paз ыx pac a.

eдaгoг чecкo дeя eль oc, кaк вoc a e y Heльзя зaбы ь o eчec вe ы o ы, кoгдa c yдe oв epeca yвaжe я к кyль ypaм apo- вoc a e coвe cкoгo a p o змa былo a eлeдoв м pa, дoc жe e o мa я oбщeм poвoгo o a c oчe e a apoд oc e c pa ы в paм c e ф чecкoгo в э x кyль ypax. oбaль oe oб- кax coюз oгo гocyдapc вa.

paзoвa e c aв eлью p oбщ ь c yдe oв к Ceгoд я в epвyю oчepeдь peбye cя чe кoe кyль ypaм paд ям paзл ч ыx a o aль o- peдc aвлe e oб yчeб o-вoc a eль oм po ecc e фopм poвa ь y x чyвc вo coз a e гpaж- ce кaк фaк ope paзв я кyль ypы epco aльдa м pa. oгo oбщe я л ч oc. B дa oм cлyчae aм cEвpo e cк coюз Coвe Eвpo ы p aгa- oльзoвa ы дe yчe ыx - eдaгoгoв B..Кoмapoю бoльш e yc л я для вoc a я y мoлoдeж вa, O.B.Лeшep, A.B. e poвcкoгo, H.M. Taлa чyкa aк в o гpaждa cкo oз, кaк в cвoe c pa- дp.

e, aк в мacш aбax Eвpo ы м pa. Baж oe мe- Taк, O.B.Лeшep o мeчae, ч o кoм eкc ы c o o вoд cя paзpaбo кe poeк oв в oблac pe- oдxoд к paзв ю л ч oc c yчe oм э a oc oдaвa я в вyзax, yc a oвлe ю oбмe oв мeждy caмoгo po ecca, включae в ceбя:

гpaждa aм paз ыx c pa. Дeя eль oc ь yчeб ыx - в coдepжa eль oм a e - paвc вe oe, a зaвeдe a eлe a a фopм poвa e y мoлoдeж p o чecкoe вoc a e фopм poвa e ayч oчyвc вa coз a я eд o Eвpo ы. po cxoд гo м poвoззpe я;

2 2 !# - paccмo pe e paзв я л ч oc c oз 2.po aгa дa дe зaкo oмep oгo co aль oeд c вa eлe, взa мoдe c в я oл чecкoгo, oл чecкoгo oбщec вe oгo paзв я c pa c paвc вe oгo, a p o чecкoгo вoc a я paз- yчe oм кo кpe ыx ycлoв, paвa apoдoв a выв я ayч oгo м poвoззpe я; бop y cвoeгo paзв я. Heoбxoд мo, ч oбы мoЦ в po eccyaль oм o oшe - eд c вo oдoe oкoлe e oвлaдeлo c c eмo э x ayч ыx взa мocвязь paзв я epco aль oгo coз a я, з a, былo yбeждe o в eзыблeмoc paв ao oшe oвeдe я; poдoв caм м, бeз в eш eгo вмeшa eльc вa, o peЦ в л ч oc oм cмыcлe - вoздe c в e a - дeля ь выбop co aль o-экo oм чecкoгo yc po eллeк yaль yю, эмo o aль yю дe c вe o- c вa cвo x c pa. Coчe a e epco aль oгo paк чecкyю c opo ы л ч oc c yдe a; ep a o aль oгo вoc a я c eлью выpaбo - в opгa зa o oм a e - peeмc вe oc ь к yвaжe я к дpyг м a ям, apoд oc ям, э в coдepжa po eccyaль oм o oшe. чecк м гpy aм, чyвc вa coл дap oc oбщ oc Из p вeдe oгo cлeдye, ч o eoбxoд м e- epecoв.

oc ы oдxoд к paзв ю кyль ypы epco - 3. Boc a e yвaж eль oгo o oшe я к aль oгo oбщe я. p eлoc oгo oдxoдa oбщeчeлoвeчecкo кyль ype, выcш м дoc жe peд oлaгae взa мoдe c в e coc aв ыx элeмe - ям, eд c вy вcex a o aль ыx кyль yp, o мa oв c c eмы: я c op чecкo взa мooбycлoвлe oc paзв вo-nepвыx, c дpyг м c opo aм paвc вe o- я кyль ypы дpyг x c pa apoдoв; o вe c вe гo вoc a я, aк кaк в peaль oм po ecce x oгo oвeдe я зa coxpa e e paзв e кyль yp pyд o o дeл ь дpyг o дpyгa; ыx e oc e, coздa ыx apoдaм м pa.

вo-вmopыx, c дpyг м чac ям po ecca вoc- 4. Pacш pe e з a o взa мoзaв c мoc a я, в чac oc, c фopм poвa eм м poвoз- взa мooбycлoвлe oc xoзя c вe o-экo oм зpe я, дe o- paвc вe ым pyдoвым вoc - чecкo ж з м poвoгo cooбщec вa, зaкo oмep o a eм, aк кaк paзв e кyль ypы epco aль- c яx eгpa xoзя c вe o-экo oм чecкo дe oгo oбщe я ec ь o oшe e к людям, a ям, я eль oc вcex гocyдapc в a coвpeмe oм э aPoд e, гocyдapc вy; e, o ж з e o eoбxoд мoc ycлoв яx мeжв-mpemьux, мeждy фaк opaм, выc y aющ - дy apoд oгo xoзя c вe o-экo oм чecкoгo co pyдм дв жyщ м c aм paзв я кyль ypы ep- чec вa, oc oвa oгo a p ax paвe c вa co aль oгo oбщe я.1 c paвeдл вoc.

Для aшeгo ccлeдoвa я p eмлeм кyль y- 5. Boc a e paвc вe o e p eмлeмoc poлoг чecк oдxoд в фopм poвa з a, yмe- вo кaк c ocoбa peшe я мeждy apoд ыx po aвыкoв мeж a o aль oгo oбщe я, paз- блeм, oл чecкoгo мышлe я o вo e кaк выcpaбo a ы B..Кoмapoвым: шeм poявлe бeз paвc вe oc в o oшe - y вepждe e oбщeчeлoвeчecк x e oc e ; яx мeждy гocyдapc вaм, a ee po aгa дa, paзж - вoзpoждe e poгpecc в ыx э oкyль yp ыx гa e - кaк pec y oe oвeдe e, po вopeчa paд ; щee вceм opмaм м poвoгo cooбщec вa. Э o e - y вepждe e э чecк x paвoвыx opм мee чeгo oбщeгo c a ф змoм. p зыв к o взa мoдe c в я oбщe я peдc aв eлe paзл ч- кaзy o вo ы e oбoз aчae, ч o p любo aгpec ыx a o aль oc e ; c люд дoлж ы зa мa ь acc в yю oз ю, - вocc a oвлe e oc oв гyмa c чecкoгo, вeдь кaжды apoд, c pa a мeю paвo a зaщ дeмoкpa чecкoгo вoc a я; y cвoeгo o eчec вa.

Ц co pяжe e poгpecc в ыx eдaгoг чecк x 6. Boc a e oбщe o вe c вe oc зa co ex oлoг co cpeдc вaм apoд o eдaгoг к.2 xpa e e oкpyжaющe экoлoг чecкo cpeды ( B epco aль oм вoc a мoж o peд- epco aль o-экoлoг чecкoe). O o p звa o вoo oлoж eль o выдeл ь pяд c e ф чecк x a- pyж ь ayч ым з a ям o eд c вe экoлoг paвлe : чecкo cpeды м poвoгo cooбщec вa, выpaбo a ь бe 1. Boc a e мoлoдeж в дyxe eд c вa чe- peж oe o oшe e к e aк в ыe дe c в я poлoвeчecкoгo poдa, вoopyжe e ee c c eмo ayч- в вapвapcкoгo c oльзoвa я p poды ж вo ыx з a o eд oм aчaлe чeлoвeчecкoгo poдa, o oгo м pa, cфopм poвa ь poфecc o aль yю o oм, ч o чeлoвeк - э o выcшaя фopмa poявлe я вe c вe oc ь, oбec eч вaющyю coxpa e e oкpyж з a зeмлe, cлeдoвa eль o, выcшaя e oc ь, жaющe cpeды.

o зaкo oмep oc яx paзв я м pa o eгo pacoвым, 7. И epco aль o- paвoвoe, peл г oз oe вocэ чecк м, a o aль ым, кyль yp ым дpyг м a e p звa oe oбoгa ь з a ям o opмax p з aкaм. paзв мeждy apoд oгo paвa, oбязa eль oc !$ 2..

yвaж eль oгo к м o oшe я, eyкoc eль o- e o c c eмы. Taк м oбpaзoм, мa ep aл кaждo гo x coблюдe я вы oл e я. B э oм a e e- paccмa p вaeмo д c л ы x coвoкy oc ь oбxoд мo мe ь peдc aвлe e o paзл ч ыx peл - фaк чecк e op e pyю oбyчaющ x a p г oз ыx eчe яx, дв жe яx зa pyбeжoм, a paв- oбpe e e з a yмe oбщe я c людьм, e ыx a oбъeд e e yc л o выpaбo кe y вe- peдc aвляющ м paзл ч ыe co aль ыe гpy ы.

pyющ x c c eмы взглядoв, yбeждe, o oшe, Изyчe e coc oя я poблeмы paзв я кyльcoo вe c вyющ x oбщeчeлoвeчecк м e oc ям, ypы epco aль oгo oбщe я c yдe oв вyзa кo opыe poявляю cя в aк в o зaщ e м pa a oбycлoв o poвeдe e a aл зa eкo opыx poЗeмлe, в oxpa e oкpyжaющe cpeды, в y вepждe гpaмм o вoc a eль o paбo e в Ope бypгcкoм дe м p oгo cocyщec вoвa я гocyдapc в c paзл ч- ocyдapc вe oм У вepc e e.

ым co aль ым c c eмaм, в o oшe к лю- Taк, в Кoм eкc o poгpaммe paзв я дям eзaв c мo o x вepo c oвeдa я. opгa зa вoc a eль o paбo ы co c yдe a oг кa yчeб o-вoc a eль oгo po ecca в м OУ в 1999-2000 гг. в paздeлe Цeл зaдaч вyзe oбycлoвл вae ocлeдoвa eль oc ь выявлe я вoc a eль o paбo ы o мeчaлocь: вoc a e eдaгoг чecк x вoзмoж oc e paзв я кyль ypы дoлж o бы ь a paвлe o a дoc жe e двyx взa epco aль oгo oбщe я в peдeлax c pyк yp- мocвязa ыx eлe - oбec eчe e po ecca co ыx элeмe oв: eлe, зaдaч, coдepжa я, фopм aл зa гpaждa a oбщec вa oддepжкy мe oдoв, a aкжe мe oд к ex oлoг. po ecca д в дyaл зa л ч oc.

Taк, был p я ы вo в мa e cфopмyл po- p зyчe poгpaммы paзв я вoc aвa ыe H.M.Taлa чyкoм зaдaч epco aль oгo я c yдe oв в OУ a 2001-2005 гoды, в кo eквoc a я. Э o фopм poвa e y людe c c eмы c e paccмa p вaeмoгo вo poca, выявлe ы cлeдyюз a, yбeждe o oшe,. e. epco - щ e oлoжe я.

aль ыx кaчec в, oc oвa ыx a oбщeчeлoвeчecк x Цeль poгpaммы o peдeляe : y opядoчe e e oc яx oбec eч вaющ x x y вepждe e в дeя eль oc, coдe c вyющe paзв ю co aль po ecce ж з eдeя eль oc. peждe вceгo, э o o кyль yp o кoм e e oc л ч oc, ee ca oвышe aя чyвc в eль oc ь (чy кoc ь к oмy, мoo peдeлe ю в co yмe, фopм poвa ю чeлoч o po cxoд в м pe, eбeзpaзл ч oe o oшe- вeкa гpaждa a, гpaждa a - a p o a Poд ы, e к м poвым poблeмaм, кo opыe кacaю cя кaж- c ocoб oгo yc eш o вы oл я ь гpaждa cк e oбядoгo чeлoвeкa); o вe c вe oc ь ( c xoлoг чecкaя зa oc в м p o вoe oe вpeмя.

гo oв oc ь взя ь a ceбя зaбo y o peшe caмыx Зaдaчaм poгpaммы peдycмa p вae cя:

cлoж ыx poблeм, к кo opым p чac e ); aк в- - coздa e ycлoв для oл o e oгo pacкpы oc ь, yчac e в peшe ex ж з e o вaж ыx я дyxoв ыx yc peмлe c yдe oв, для фopм poблeм, кo opыe вc aл epeд чeлoвeчec вoм, гo- poвa я гpaждa cкo oз, o вe c вe oc зa oв oc ь coвepшa ь блaгopoд ыe дe c в я e з- p я e peшe c yчe oм x co aль ыx ocлeдзa кopыc ыx o peб oc e, paд бл жa шeгo co- c в ;

aль oгo oкpyжe я, a вo мя epecoв м poвo- - oбec eчe e взa мoдe c в я co вceм co гo cooбщec вa, в cвoe coвoкy oc э кaчec вa aль ым c y aм.

o peдeляю epco aль yю a paвлe oc ь Oc oв ыe a paвлe я eл вoc a я л ч oc ee aк в yю дe yю oз ю.3 peбyю :

Haм зyчe ы poгpaммы гyмa ap ыx - зyчe я pac poc pa e я o ы a opгa co aль ыx д c л в y вepc e e: oл oлo- зa вoc a я oбyчaющ xcя в oбщec вe ыx г я, co oлoг я, o eчec вe aя c op я, ф oco- opгa зa яx, poдyк в o c oльзyющ x вoзф я, кyль ypoлoг я дp. Из poвeдe oгo a aл зa мoж oc co aль ыx, кyль yp ыx, c op чecк x c a oв cя oчeв д ым o, ч o мeющ ecя po- paд peг o a.;

гpaммы e pacкpывaю oc oв ыe o я я фe o- - фopм poвa e бaзoвo кyль ypы л ч oc, мe a кyль ypa epco aль oгo oбщe я, eм в oм ч cлe, дaль e шee paзв e co aль o-кoмбoлee, eгo cyщ oc ыx xapaк ep c к. Xo я eкo- мy кa в ыx aвыкoв yмe ;

opыe д c л ы, в o peдeлe o c e e, pac- - выpaбo к yмe я co pyд чa ь, paбo a ь, cмa p вaю oc oв ыe o я я epecyющe ac oбщa ьcя, o дыxa ь c дpyг м людьм.

poблeмы ( aк e, кaк кyль ypa, м poвoззpe e, O peдeлe ы cpeдc вa фopмы paбo ы:

co yм, e oc ь, oбщe e). Ho здecь eoбxoд - - oддepжкa мoлoдeж o cyбкyль ypы в paммo o мe ь, ч o элeмe ы, p cy c вyющ e в co- кax coздa я peaль oгo кyль yp o- вopчecкoгo poдepжa д c л, e зaлoжe ы в в дe o peдe- ecca;

2 2 !% - p oбщe e к coxpa e ю p poды, oxpa- aль oгo oбщe я c yдe oв вyзa, o дe c вyю e c op чecк x aмя кoв, apoд ым peмecлaм paзoбщe o, бecc c eм o, e мeю eлe a paвлe p.; o c лы.

Ц opгa зa я кyль yp o-дocyгoвo дeя eль- Для aшeгo ccлeдoвa я oc oвo oлaгaющe oc (кaфe, д cкo eк, клyбы); являe cя c c eм o-фy к o aль aя eop я, paзpaЦ ocвoe e д aлoгoвoгo oбщe я, poдyк в- бo a aя poфeccopoм H.M.Taлa чyкoм, кo opaя oгo co pyд чec вa л ч oгo взa мoдe c в я в oзвoляe мoдeл poвa ь po ecc paзв я кyль yyчeб o гpy e, a кypce, фaкyль e e, в c y- pы epco aль oгo oбщe я c yдe oв вyзa.

e, в вyзe в eлoм. Здecь вaж o yчec ь o, ч o дa ыe фy к Taк, в eд oм a e ayч o-мe oд чecкo pa- выдeляю cя e po звoль o, a yвязывaю cя c c cбo ы OУ a 1999-2000 yчeб ы гoд yкaзa o, ч o eмo oгo л oгo клa peшe я кo кpe ыx apядy co cвo м paд o ым зaдaчaм выc- зaдaч, o ec ь вывoдя cя з oбъeк в o c pyк yшee oбpaзoвa e p oбpe ae pяд oвыx кaчec в: pы вoc a eль o дeя eль oc eдaгoгa.

o o c a oв cя вaж ым coc aв ым фaк opoм - Caмoвoc a e (caмoвoc a eль aя дeя ep a o aл зa м poвыx po eccoв, peшe я eль oc ь) кyль ypы epco aль oгo oбщe я aк x глoбaль ыx poблeм, кaк взa мo o мa e c yдe oв вyзa c po cя aк жe, кaк eдaгoг чecмeждy apoдaм, экoлoг чecкaя o ac oc ь, apo- кaя дeя eль oc ь.

дo aceлe e. O мeчe o, ч o вoзpac ae бyдe Oд aкo caмoвoc a e кyль ypы epco вoзpac a ь poль oбpaзoвa я в c po eльc вe o- aль oгo oбщe я - дeлo pyд oe, peбyющee o вo в л зa XXI вeкa. c yдe a o peдeлe ыx aвыкoв, oэ oмy здecь O мaль ым для pe oдaвa eля бyдe aкo eoбxoд мo eлe a paвлe oe eдaгoг чecкoe pyc ocoб poeк poвa я opгa зa oбpaзoвa- кoвoдc вo p взa мocoдe c в вcex yчac кoв eль oгo po ecca, p кo opoм c yдe выc y a- э oгo po ecca.

e в кaчec вe cyбъeк a дeя eль oc apядy c pe- p зкoм ypoв e o peб oc c yдe oв вo oдaвa eлeм, a eгo л ч oc oe paзв e выc y a- oбщe в caмoвoc a, o peдeляющeм мo вae кaк oд a з глaв ыx oбpaзoвa eль ыx eлe. ю x paбo ы aд coбo, epвoc e e oe з aчeCлeдye aкжe yч ывa ь вывoды, cфopмyл - e p aдлeж oбyждe ю кaждoгo к caмoвocpoвa ыe pyкoвoдc вoм OУ a oc oвe a aл зa a ю кyль ypы epco aль oгo oбщe я дeя eль oc y вepc e a o coвepшe c вoвa ю oвышe ю д в дyaль o o вe c вe oc зa yчeб o-мe oд чecкo paбo ы. eгo peзyль a ы.

B чac oc, o мeчae cя, ч o oдгo oвкa мo- C мyл poвa e caмoвoc a я кyль ypы oдыx c e aл c oв к вxoждe ю в oвыe oбщe- epco aль oгo oбщe я кaк c ocoб y paвлe я c вe ыe o oшe я peд oлaгae ocoз a e м caмopaзв eм л ч oc c yдe a в po ecce oгo, ч o вcякoe взa мoдe c в e в co yмe ec ь epco aль oгo oбщe я c a oв cя o мaль o oбмe coвoкy ым poдyк aм (мa ep aль ым, дe c вe ым, ecл o o:

eллeк yaль ым, эмo o aль ым). Ч oбы бы ь - aдeквa o oбъeк в o c pyк ype, oг кe гo oвым к э oмy, aдo eгo po звoд ь peдъяв- po ecca coдepжa ю caмoвoc a я yчaщ xля ь вo взa мoдe c в. Учe e - э o aк в ы cя. apмo з pye o peб oc oбщec вa л ч вopчecк po ecc. oc в ee poфecc o aль oм co aль oм c aДeлae cя ccылкa a дoклaд ЮHECКO Oбpa- oвлe ;

Pages:     | 1 | 2 |    Книги по разным темам