Скачайте в формате документа WORD

Агроперетворен рунти солонцевих комплексв сухого степу Украни

Нацональний науковий центр

ldquo;нститут рунтознавства та агрохмÿ мен О.Н.Соколовськогоrdquo;

На правах рукопису

ДРОЗД ОЛЕНА МИКОЛАпВНА

ДК 631.61:631.518

ГРОПЕРЕТВОРЕН ГРНТИ СОЛОНЦЕВИХ КОМПЛЕКСВ СХОГО СТЕПУ КРАпНИ

06.01.03 ndash; агрогрунтознавство та агрофзика

Дисертаця на здобуття наукового ступеня

кандидата сльськогосподарських наук

Науковий кервник:

Балюк Святослав Антонович

доктор сльськогосподарських наук, офесор<, академк Н

Харкв-2009


ЗМСТ

Стор.

Вступ ............................................................................................................ 4

Роздл 1. Солонцев грунти, х властивост та продуктивнсть, напрями еволюц (огляд тератури) .............................. 9

Роздл 2. Обrsquo;кти та методи дослджень .....................................

2.1. Обrsquo;кти дослджень .....................................................................

2.2. Методи дослджень ......................................................................

Роздл 3. Природн умови районв дослджень ..........................

3.1. Клматичн умови..........................................................................

3.2. Рослиннсть...................................................................................

3.3. Геоморфологчн умови................................................................

3.4. Гдрологчн та гдрогеологчн умови..........................................

3.5. ерунтотворн породи рунти ......................................................

Роздл 4. Закономрност ЗМН ВЛАСТИВОСТЕЙ АГРОПЕРЕТВОРЕНИХ ГРНТВ СОЛОНЦЕВИХ КОМПЛЕКСВ

4.1. Морфологчна будова профлю ...................................................

4.2. Сольовий склад плантажованих неплантажованих солонцевих
<рунтв .................................................................................................

4.3. Змни фзико-чних властивостей дослджуваних рунтв.......

4.4. Вмст гумусу у плантажованих та неплантажованих солонцевих
унтах ................................................................................................

4.5. Поживний режим солонцевих грунтв .........................................

4.6. Змни агрофзичних властивостей солонцевих грунтв ...............

4.7. Вмст важких металв .................................................................... 3

4.8. Валовий хмчний склад

Роздл 5. Вплив мелоративно плантажнона РОЖАЙНСТЬ СЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КЛЬТР ...................................... 2

5.1. Урожайнсть сльськогосподарських культур ............................. 2

5.2. Математичне моделювання урожайност сльськогосподарських культур на плантажованих грунтах ....................................................................... 6

РОЗДЛ 6. Оцнювання придатност солонцевих грунтв для мелоративно плантажно оранки ................................... 3

Висновки .................................................................................................... 7

ПРОПОЗИЦп ВИРОБНИЦТВУ ..................................................................... 0

ДОДАТКИ ...................................................................................................... 1

Список використаних джерел ......................................................... 3


ВСТП

Актуальнсть теми. На сучасному етап розвитку агропромислового комплексу, в умовах ринковота земельнонабува рацональне використання пдвищення родючост низькопродуктивних земель, до яких належать солонцев рунти. За даними Державного земельного кадастру, в Укранараховуться 2,8млн.га солонцевих рунтв, 2 млн. га з яких використовуються в рлл [<]. Ефективне використання цих рунтв потребу проведення комплексу заходв з х окультурення. Багаторчними дослдженнями С.П. Семеновота н. <[87<, 91, 93, 95, 123, 154, 175, 222, 223<] тановлено, що найбльш ефективним заходом окультурювання солонцевих рунтв у посушливих умовах Степу мелоративна плантажна оранка. З 1955 року цей мелоративний захд набув широкого впровадження у практику сльськогосподарського виробництва, на тепершнй час площа мелорованих таким чином рунтв становить 220&тис. га. Довготривале використання солонцевих рунтв у рлл , особливо, мелораця (мелоративна плантажна оранка, зрошення водами рзноснування рунтових процесв, як вдрзняються вд снуючих у природних умовах на сьогодн недостатньо вивченими. Мало дослдженим також питання тривалост псляд мелоративнота напряму еволюц плантажованих солонцевих рунтв. В умовах земельно реформи та приватнона землю необхдна точна нформаця про яксний стан солонцевих рунтв для проведення монторингу та рацонального сльськогосподарського використання, у зв’язку з чим дослджуван питання набувають особливо науково практично значимост.

Звrsquo;язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацйну роботу виконано в лабораторÿ родючост зрошуваних солонцевих рунтв Нацонального наукового центру „нститут рунтознавства та агрохм мен О.Н. Соколовського ”. Дослдження проводили в межах НТП Н “Родючсть охорона рунтв “ 2001-2005 рр., завдання 02.03 „Розробити агроекологчну класифкацю ресурсозбергаюч технолог адаптивного управлння родючстю зрошуваних, солонцевих вилучених з зрошення земель” (№ ДР 0101U006037) та НТП Н “Родючсть, охорона екологя рунтв ” 2006-2010 рр., завдання 01.01.04-032 „Встановити закономрност агрогенноз’ясувати механзми функцонально стйкост зрошуваних, вилучених з зрошення та солонцевих рунтв, дати оцнку х еколого-агромелоративного стану розробити систему заходв з охорони й управлння родючстю мелорованих земель ” (№ ДР 0106U004795).

Мета завдання дослдження. Ма дослдження ndash; встановити закономрност змн властивостей та напрям еволюцÿ агроперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украни.

Для досягнення поставлено мети виршувались так завдання:

mdash; нити змни морфологчно будови профлю, сольового складу, окремих фзико-хмчних, хмчних показникв, агрофзичних властивостей агроперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украу зрошуваних та незрошуваних умовах;

mdash; тановити тривалсть псляд мелоративно вплив на родючсть дослджуваних рунтв урожайнсть сльськогосподарських культур у зрошуваних та незрошуваних умовах;

mdash; осконалити систему оцнки придатност рунтв для проведення мелоративно плантажно оранки.

Обrsquo;кт дослдження – змни властивостей агроперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украта тривалсть псляд мелоративно плантажно оранки.

Предмет дослдження ndash; морфологчн, агрофзичн, сольов, фзико-хмчн, хмчн характеристики агроперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украни та урожайнсть сльськогосподарських культур.

Методи дослдження . Теоретичн дослдження базуються на системному пдход до розглянутоз використанням методв аналзу й синтезу. Експериментальн роботи передбачали проведення польових дослджень за снуючими методиками. Фзико-хмчн та хмчн аналзи проводилися за атестованими та тимчасово допущеними до використання методиками з наступною статистичною обробкою даних.

Наукова новизна одержаних результатв. На динй методичнй та теоретичнй основ проведено комплексне вивчення властивостей агроперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украу зрошуваних та незрошуваних умовах, в результат якого:

mdash; тановлено закономрност змн рунтових процесв у агроперетворених рунтах солонцевих комплексв Сухого Степу Украпроявляються у розсоленн та розсолонцюванн, а у плантажованих рунтах ще у покращанн агрофзичних властивостей, та визначено напрям еволюц дослджуваних рунтв;

mdash; ерше доведено, що одноразове проведення лоративно плантажнопозитивно вплива на властивост рунтв ожайнсть сльськогосподарських культур протягом 50 рокв. Припинення позитивноцього часу не вдмчено

mdash; явлено, що результатом довготривало утворення високопродуктивних, екологчно стйких агроперетворених рунтв, як не мають аналогв у природ за своморфологчними, агрофзичними та фзико-хмчними властивостями здатн забезпечити високу продуктивнсть сльськогосподарських культур у агроклматичних умовах Сухого Степу Украни;

mdash; осконалено систему оцнки придатност рунтв для проведення мелоративно плантажно оранки.

Практичне значення одержаних результатв. Результати дослджень використано при розробц сучасно в напрямку охорони й управлння родючстю солонцевих рунтв. Нормативно-методична база комплексом з 3 нацональних стандартв Укравдповдають потребам законодавства мжнародному рвню в цй галуз. Проведен дослдження дозволили удосконалити перелк основних показникв оцнювання придатност рунтв для проведення мелоративнотакоbdquo;Системи оцнки придатност рунтв для проведення мелоративно” (патент № 31969) [192]p>

З огляду на ункальнсть агроекологчних особливостей агроперетворених рунтв солонцевих комплексв, подано пропозицю до Державного комтету Украз земельних ресурсв щодо внесення змн до статт 150 Земельного кодексу Укра вднесення плантажованих солонцевих рунтв до категор особливо цнних земель.

Результати дисертацйноувйшли до складу наукових основ агропромислового виробництва зони Степу Украни.

Особистий внесок здобувача. Автор брав безпосередню участь у розробц програми дослджень, плануванн та проведенн теоретичних дослджень та експериментальних робт. Особисто автором проаналзовано та систематизовано ературн та фондов матерали з дослджуваних питань, проведено польов дослдження, аналз й узагальнення експериментального матералу, його математичну обробку, сформульовано висновки та пропозиц виробництву. Публкацÿ пдготовлено самостйно та у спвавторств.

Апробаця результатв дисертацÿ . Основн положення роботи доповдались на VII зrsquo;ТГА (Кив, 2006), мжнароднй науковй конференцÿ „Культурний рунтогенез ноосферна перспектива нформацйного суспльства ” (Харкв, 2004), мжнароднй конференцÿ „Методологя дослдження рунтв у дзеркал земельних реформ ” (Харкв, 2008), науково-практичному семнар „Нормативно-методичне забезпечення робт з ведення еколого-мелоративного монторингу ” (Харкв, 2008), науково-практичнй конференц молодих учених „Роль мелорацÿ в забезпеченн сталого розвитку землеробства ” (Кив, 2007), щорчно на засданнях секц „ ерунтознавство ” НН- ГА.

Публкац. За матералами дисертацÿ опублковано 10 наукових праць, з них 5 - науков статт у фахових виданнях.

Автор висловлю велику вдячнсть доктору сльськогосподарських наук Ганн Василвн Новковй за пдтримку, надання цнних порад й загальну допомогу пд час навчання в аспрантур та написання дисертац. Щира подяка науковому кервнику доктору сльськогосподарських наук, професору, академку Н Святославу Антоновичу Балюку за допомогу при постановц задач та х виршенн. Особлива вдячнсть доктору сльськогосподарських наук Ю.к.Кзякову, старшим науковим спвробтникам, кандидатам сльськогосподарських наук Н.Ю.Гаврилович та В.Я.Ладних, спвробтникам Генчесько дослдноособ .В.Костир за допомогу в збор необхдно нформацÿ, проведенн польових робт та експериментальних дослджень, старшому науковому спвробтнику В.П.Флатову за цнн поради у процес створення математичноподяка спвробтникам лабораторÿ родючост зрошуваних та солонцевих рунтв за допомогу при виконанн польових, аналтичних, камеральних робт, сумлнне ставлення до роботи, доброзичливсть та пдтримку при написанн дисертацйно роботи.

РОЗДЛ 1

Солонцев рунти, х властивост та продуктивнсть, напрями еволюц

(ОГЛЯД ТЕРАТРИ)

За визнанням багатьох рунтознавцв [3,7,18,47,76,98,106,154,218,271], солонцев рунти належать до найбльш складних природних утворень, тому багато питань х енези та мелорац, не дивлячись на тривалу сторю х дослдження, залишаються до цього часу недостатньо вивченими [188].

Класичн дослдження К.К. Гедройця, щодо походження солонцв та встановлена ним колоприрода утворення солонцевого горизонту з визнанням виршальноувбраного натрю [32], була визнана багатьма втчизняними та зарубжними дослдниками [3,18,47,76,98,106,154,218,268,271]. Однак, як було встановлено пзнше, утворення солонцв з солончакв не унверсальним, а обмнний натрй не диною причиною високо дисперсност колодв. Широке розповсюдження у межах посушливих зон малонатрвих солонцв солонцюватих рунтв з характерними ознаками так звано фзичнодозволило стверджувати, що причини прояву солонцевого процесу рзн не дивлячись на загальнсть ряду несприятливих властивостей, що проявляються у рунт пд час його розвитку та однотипний характер утворюваного профлю [3,98,121,152,174,184,187,188]. Таким рунтам притаманн ус ознаки негативних водно-фзичних та агрономчних властивостей (ущльненсть, знеструктурення, слабка водопроникнсть та н.), збльшений вмст мулистопдвищений вмст обмнного магню в лювальному горизонт [18,46,56,76,106,121,154,184,188] Генезис малонатрвих солонцв солонцюватих рунтв з ознаками фзично солонцюватост складний до цього часу не знайшов всебчного пояснення [188].

Вперше уявлення про фзичну солонцюватсть рунтв посушливобуло обрунтовано у робот М.А.Дмо та Б.А.Келлера (1907) [184]. Проведен у подальшому дослдження у Нижньому Поволж, Казахстан [7,18,20,184,213,219,224], в район Саскачевану (Канад), у захдних штатах США [268], в Угорщин [271] також виявили наявнсть фзично солонцюватост у рунтах цих регонв Для умов пвдня Украни так рунти було описано у роботах О.М.Можейка [154], Г.М.Самбура [218], С.П. Семеновонших дослдникв [91,100,170,200,218].

На думку ряду авторв [20,98,191,267] фзична солонцюватсть малонатрúвих солонцв викликана впливом велико клькост обмнного магню в сполученн з натрúм, оскльки мнний магнй посилю пептизуючу дю натрю Було запропоновано ( .Я. Половицький (1968); Н.В. Градобов (1972), М.С. Floate (1961) та н.) вдносити до солонцв рунти, у яких сума увбраного магню та натрю дорвню або перевищу 50 % вд мност обмну. Надаючи великого значення увбраному магню у формуванн несприятливих агрофзичних властивостей рунтв Ellis Goldwel<, 1935, а потм .М.Гоголев та .М.Волошин (1968) ввели поняття про магнезальн солонц (увбраного магню 25% бльше вд мност вбирання), як самостйний рд магнвих солонцв, подбних до натрúвих солонцв [184,244]. Ця точка зору була пдтримана рядом дослдникв (М.Д.Градобов, 1966; .Я.Половицький, 1967,1970; Float<, 1961; К.П.Богатирьов,1958; О.В.Лобова, 1960). Проте роботи нших авторв показали, що магнй не погршу фзичних властивостей рунтв не пдвищу х дисперснсть (Сушко С.А., 1932; Мамава Л.А., 1966; Smith , 1949 та н.), а справля лише негативний фзологчний вплив на розвиток рослин [184,188,190,212,244].

Дослдженнями О.М.Можейка встановлено [154], що у солонцюватих рунтах каштановоУкраbdquo;релктовими солонцями” [3,4,106].

Малонатрúвим солонцям притаманн ус характерн ознаки типових багатонатрúвих солонцв: безструктурнсть набрякання маси лювального горизонту у вологому стан, повльне настання стиглост рунту при набряканн (, як наслдок, фзологчна сухсть), слабкий повтрообмн, сильне стиснення розтрскування рунтовоЦе вказу, на думку рзних авторв [98,162,184,188,199,200,202], на можливсть сучасного (а не лише релктового) утворення малонатрвих солонцв, при цьому високий вмст увбраного магню пдтверджу його активну роль у солонцевому процес.

У дослдженн проблеми солонцеутворення рядом авторв <[184,189,190,244] сформульована роль гдрофльних коло[188,191].

Згдно ншоформуванн специфчного профлю солонцв, можуть брати участь рухом сполуки кремню, алюмню, залза, кальцю, магню, натрю, калю [165,16,232]. з збльшенням солонцюватост рунту вмст рухомих сполук збльшуться в лювальному шар, тод як у зональних рунтах розподл rsquo;язку з мнеральною частиною рунту. Останн вдгра особливо важливу роль в утворенн солонцв [188].

Враховуючи велику рзномантнсть солонцевих рунтв та умов х формування, М.П.Панов пропону розглядати розвиток цих рунтв виходячи з визнання теор полгенезу [188]. Такий пдхд умовлю необхднсть диференцац способв х окультурювання та вдтворення родючост.

В залежност вд генезису властивостей рзних видв солонцевих рунтв для умов Укравченими запропонований диференцйований комплекс заходв з пдвищення х родючост [161,170,210,212,227]. При цьому доцльнсть мелорац, вид, технологя, визначаються з урахуванням фзико-хмчнорунтв, ступеня хмзму х засолення, глибини залягання карбонатв кальцю гпсу, пдрунтових вод, клматичних умов, строкатост (комплексност) рунтового покриву, специфки сльськогосподарського використання [227]. Основн способи мелорацÿ солонцевих рунтв були сформован ще у 50-х роках ХХ столття. Це хмчна мелораця, мелораця за рахунок внутршньогрунтових запасв кальцúвих солей (мелоративна плантажна оранк), глибокий обробток з збереженням на мсц генетичних горизонтв (землювання) та фтомелораця [53,170,212].

З прийомв хмчно мелорацÿ в Укран, бльшост кран СНД та за кордоном найбльший розвиток одержало гпсування [3,18,98,156,170,220,227,244,271,273,274]. Цей захд ма два аспекти: це основний прийом мелорацÿ глибокогпсових глибококарбонатних солонцв допомжний прийом при комплекснй мелорацÿ середньота багатонатрúвих висококарбонатних рунтв. Гпсування основним напрямком мелорацÿ солонцевих рунтв состеповоУкрани <[68,161,170,210,227] Теоретичною основою гпсування в Укра свт концепця К.К. Гедройця про провдну роль обмнного натрю в солонцевому процес рунтоутворення [32]. Дя гпсу виявляться в тому, що внесений кальцй витиску обмнний натрй з рунтового вбирного комплексу, створються перевага онв кальцю у рунтовому розчин, внаслдок чого зменшуться рухомсть рунтових коло(гумусу, глини та н.), нейтралзуться лужнсть, створюються умови для окультурення рунту [25,47,53,99,210,220,227,244]. Як показали багаторчн дослдження, з внесенням гпсу в солонцев рунти полпшуються х агрономчн властивост, знижуться лужнсть, пдвищуться доступнсть для рослин поживних речовин, зменшуться токсичнсть рухомих форм залза й алюмню, активзуються мкробологчн процеси, пдвищуться врожайнсть сльськогосподарських культур [210,244]. Однак, як встановлено численними дослдженнями, гпсування недовготривалим заходом потребу повторення кожн 5-7 рокв [170,244].

У Степовй зон в умовах незрошуваного землеробства ефективнсть гпсування на солонцях солонцевих рунтах нейтрального засолення дещо нижча, через нестачу вологи у рунт, а отже, низьку розчиннсть гпсу та накопичення продуктв обмнних реакцй у кореневмсному шар. Гпсування в цй зон бльш доцльне при проведенн додаткових заходв з вологонакопичення , особливо, при зрошенн, що забезпечу промивний режим верхнього шару рунту [75,76,155,170,210,212,227]. На малонатрúвих солонцях, де карбонати кальцю (або гпсоносн горизонти) знаходяться на порвняно невеликй глибин, найбльш доцльно застосовувати агробологчн способи мелорац, основою якого мелоративна плантажна оранка [95, 123,170,223,227].

Мелораця солонцв-солончакв з близьким заляганням пдрунтових вод передбача застосування комплексу заходв, до яких входять дренаж, глибоке розпушування, внесення хмчних мелорантв, пдвищених доз органчних та мнеральних добрив, посв солета солонцестйких культур <[68,212]p>

На заплавних терасах пвденного состепу з близьким заляганням пдрунтових вод доцльно застосувати агротехнчн бологчн засоби окультурювання рунтв ndash; безполицевий обробток, висв солета солонцестйких трав, а в мсцях з рвнем пдрунтових вод нижче 2 м – гпсування, внесення фзологчно кислих добрив [68].

Проте з самого початку земельно(1991 рк) до тепершнього часу мелораця солонцевих рунтв утратила свою привабливсть через високу енергозатратнсть та вдсутнсть необхдно державноцей перод не тльки мелоративний, а майже вс необхдн обсяги робт з вдтворення родючост солонцевих рунтв стотно зменшились. Це призвело до вдновлення несприятливих властивостей солонцевих рунтв та зниження врожайност сльськогосподарських культур <[215,227]p>

Змни соцального устрою держави та перехд на ринков засади агрогосподарювання спонукав до перегляду снуючо мелорацÿ солонцевих рунтв. Головною вимогою рацонального використання солонцевих рунтв Украу сучасних умовах слд вважати необхднсть у ландшафтно-геохмчнй оцнц х утворення поширення та адаптивного застосування традицйних нових енергозбережувальних заходв мелорац <[227] З урахуванням екологчно ситуацÿ та принципв ресурсозбереження, з метою створення високопродуктивних екологчнозбалансованих агроландшафтв вченими Укразапропоновано видлити 5 груп солонцевих земель, що потребують проведення певних мелоративних заходв та рзних систем х використання <[10, 212, 227,235]

У контекст проведення земельнов систем заходв з ренатуралзацÿ агроландшафтв у районах поширення солонцевих рунтв у найближчй перспектив сильносолонцюват рунти та солонцев комплекси, де плями солонцв займають 50 % бльше, пропонуться вилучити з рлл для запровадження на них культурних пасовищ та сножатей. Хмчну мелорацю пропонуться здйснювати на солонцевих рунтах, що добре пддаються цьому заходу, а в умовах Сухого Степу хмчну мелорацю слд проводити тльки на зрошуваних землях. На солонцевих рунтах з неглибоким заляганням карбонатв доцльно застосовувати мелоративну плантажну оранку, а на слабосолонцюватих рунтах без плям солонцв або комплексах з плямами до 10 % можна вдмовитися вд мелорац <[227]p>

Головною особливстю сучасного розвитку рунтв, на думку ряду авторв [74,142,145,159,173,229,230,231], rsquo;язку, як правило, оцнюються властивост рунту й основн режими. Антропогенний чинник, зазвичай, враховуться, але його роль частше за все зводиться лише до коректування природного рунтотворного процесу [145].

Як правило, суттв змни, яких зазнали рунти пд впливом антропогенного навантаження не знаходять адекватного вдображення в нтерпретацÿ основного зонального процесу рунтоутворення [96,2,143,145,147,158,159,229<]. Бльшсть дослдникв вважають, що в орних рунтах проткають природн зональн процеси рунтотворення, що принципово не вдрзняються вд рунтотворного процесу пд природною рослиннстю [75,115,196,198]. Однак, нш, навпаки, вказують на глибок, докорнн змни, що вдбуваються у природному процес рунтотворення при сльськогосподарському використанн рунтв [,95,124,131,153,272 Так, на думку В.Д.Мухи, рунтотворний процес в орних рунтах слд розглядати не як просто природний, а як особливий природно-антропогенний, чи культурний. При цьому розвиток культурного рунтотворного процесу, у залежност вд характеру господарськопроткати по-рзному не однаково впливати на склад властивост рунту[158,159]p>

У дослдженнях останнх рокв, агроперетворен рунти пропонуться розглядати як самостйн утворення, що являють собою результат найновшого етапу еволюцÿ вдповдають типовому рвню [69,124,125,126,127,131,159]. Так, зокрема, зроблено у новй класифкацÿ рунтв Рос [125]. Згдно такого пдходу, агрогенне рунтотворення починаться з мпактного механчного впливу на верхню частину профлю з руйнацúю природного складення. Замна природно рослинност на культурну, регулярне механчне перемшування верхнього шару рунту, внесення органчних мнеральних добрив, мелорантв призводить до стотних зсувв у водному та тепловому режимах, бохмчних реакцях, склад рунтового повтря таке нше [126,127]. У результат вступають у дю процеси послдовного перетворення рунтово маси, що призводить до частково втрати багатьох природних властивостей формування нових. Вдбуваться структурна переорганзаця рунтово маси, змни речовинного складу, водно-фзичних, фзико-хмчних, хмчних бологчних властивостей. Специфкою процесв антропогенносучасному етап еволюц рунтв х висока активнсть та короткий час реалзац. При цьому надбан рунтов ознаки вдзначаються або нестйкстю, або, навпаки, практичною невдновлюванстю морфогенетичних властивостей [125].

На думку групи дослдникв [124,127,131,159,233], такий пдхд не суперечить принципам генетичного рунтознавства, бо агрорунти вдрзняються вд цлинних аналогв морфологчною будовою профлю (формуться новий агрогенно-перетворений горизонт з певними властивостями, що вдрзняються вд природних властивостей) функцонують в принципово нших умовах штучно створених агроекосистем [159].

нтенсивнсть змн рунтотворних процесв в агроперетворених рунтах у значнй мр визначаться ступенем порушення профльно будови. [85,95,124,131,153]. Вдносно профлю вихдного природного рунту пропонують видляти наступн напрямки еволюцÿ розораних рунтв [84]:

агрогенно-природну, коли в рунт визначальними залишаються процеси, властив природному рунту, але деклька модифкован.

власне агрогенну, коли в рунт рзко посилюються чи виникають процеси, що вдсутн в природному рунт чи т, що не вдграють в природному рунт дагностуючу роль, в результат чого формуться новий профль.

еволюцю laquo;конструювання», коли створються новий рунтовий профль, шляхом поступового додавання твердо фази в орний шар.

Численними дослдженнями встановлено, що в результат залучення солонцевих рунтв до сльськогосподарського використання (розорення) значно змнються потужнсть солонцевого горизонту, але вн зберга сво розташування у профл, вдбуваться деяка змна властивостей рунтв, що свдчить про руйнацю снуючо природномж рунтотворними процесами у рунтах до х розорення. У цьому випадку розоран рунти, як ранше, дентифкуються як солонц [9,37,95,123,132,159,196,198,241,263].

Розораним солонцям притаманне зменшення вмсту легкорозчинних солей у верхнй частин профлю, деяке збльшення вмсту фракцй мцнозвrsquo;язаного зменшення суми фракцй агрегованих мулв у солонцевому горизонт, зменшення ступеня пептизованост. Карбонатний гпсовий профл цих рунтв змнюються слабо [123,134,137,138,].

Розорення звичайне сльськогосподарське використання солонцевих рунтв призводить до зниження вмсту гумусу у верхнх шарах [2,16,31,36,108,131,152,197,203<]. Зменшення вдсоткового вмсту гумусу у орному шар пропонуться розглядати не тльки як власне втрати гумусу, але в неменшй мр, як результат механчного перемшування гумусово-елювального горизонту з менш гумусованими нижнми горизонтами [8,108,109,131,201].

Дослдженнями .М.Любмово встановлено, що порвняно з цлинними солонцями, у розораних солонцях Поволжжя за 24 роки х використання у рлл вмст увбраного натрю у шар 0-10 см зменшився з 21,3 % до 1,8 %, а у солонцевому горизонт з 27,8 % до 6,8 %. В цлому рунтам притаманний ряд процесв, що призводять до розсолонцювання рунту, але повного розсолонцювання рунтв з деградацúю солонцевого горизонту не вдбуваться, що пояснються присутнстю у профл власне солонцевого горизонту, який виявля суттвий вплив на процеси вологоперенесення у цих рунтах [131].

Найбльш вагом змни у протканн рунтотворного процесу у солонцевих рунтах, на думку рзних авторв, спостергаються при порушенн х профльноз руйнацúю типоутворюючого солонцевого горизонту. Такий результат досягаться, зокрема, при проведенн мелоративно встановлено численними науковими дослдженнями практикою господарств, найбльш ефективним засобом мелорац солонцевих рунтв степових напвпустельних районв [9,91,93,95,116,123,131,139,152,170,223,244,266].

В Украперш дрбнодлянков дослди з виявлення ефективност глибокозасобу мелорацÿ каштанових солонцв були закладен О.М.Можейко у 1931 роц на Чонгарському дослдному пункт. Дослдження показали можливсть використання карбонату кальцю для мелорацÿ каштанових рунтв. Облк урожаю при цьому не проводився, однак вдзначалося, що найкраще зростання люцерни давали длянки з оранкою на глибину 50 см [170].

Вивчення дÿ плантажнона властивост солонцевих рунтв на пвдн Украбуло розпочато у перших стацонарних дослдах, закладених з цúю метою С.П.Семеновою-Забродною у 1939 роц. Суттве покращання агрофзичних властивостей значне збльшення врожайност сльськогосподарських культур пд впливом мелоративно плантажнона глибину 55-60 см, дозволили й першй довести, що плантажна оранка ефективним засобом мелорацÿ автоморфних солонцевих комплексв пвдня Украз глибоким заляганням пдрунтових вод у незрошуваних умовах <[170]. Згодом подбного висновку дйшов Г.М.Самбур, рунтуючись на результатах свох дослдв, закладених у 1953 роц пзнше [218]. Разом з тим, слд зазначити, що .М. Антипов-Каратав, що проводив у Заволж дослди з мелорацÿ солонцв в умовах зрошення, зробив висновок про неможливсть позитивноу незрошуваних умовах [3,4,170].

В подальшому в рзн роки вплив мелоративно плантажнона властивост солонцевих рунтв зони Сухого Степу у зрошуваних та незрошуваних умовах та тривалсть пслядÿ вивчали М.М.Лаврентьв, З..Неред, .Л.Колесник та Б..Лактонов, Г.В.Новкова, Г.М.Пкуза, Н.Ю.Гаврилович, Ю.к.Кзяков, К.М.Кухтºва та нш [89,93,123,170,175,193].

При проведенн плантажноремшуються надсолонцевий, солонцевий (лювальний) та частка перехдного (пдсолонцевого) горизонту, а карбонати кальцю, як мстяться в перехдному горизонт, розподляються в мелорованому шар <[90,95,112,135,151,176,177,178] На мсц колишнх генетичних горизонтв, на думку .М.Любмовоndash; то другий [201]p>

Трансформацÿ морфологчнопрофлю обумовлюють стотн змни агрофзичних властивостей солонцевих рунтв. У наслдок перемщення генетичних горизонтв бльшстю дослдникв вдзначаться вирвнювання вмсту мулистих часток по профлю. При постмелоративному розвитку плантажованих рунтв не спостергаться лювювання мулистого матералу формування солонцевих чи солонцюватих горизонтв цих рунтв [123,131,152,166,168,175,184,193]. Але в окремих роботах пдкреслються, що загальна вихдна особливсть розподлу мулу все ж таки збергаться, не дивлячись на деяке вирвнювання мулистих часток. Нижня частина плантажованого шару, як правило, мстить менше мулу, нж вихдн рунти на цй глибин, що повrsquo;язане з перемщенням при плантажуванн верхнх облегшених горизонтв вниз [201].

Дослдження характеру змн структурно-агрегатного складу в бльшост свой вказують на збльшення клькост агрономчно цнних агрегатв пд впливом мелоративного обробтку посвв багаторчних трав як у зрошуваних, так у незрошуваних умовах <[140,2,168,175<]. Крм того, в умовах зрошення, спостергаться збльшення водостйкост агрегатв. Проведен [152<] дослдження характеру змн агрегатного складу орного шару незрошуваних солонцевих рунтв Поволжжя пд впливом мелоративного обробтку показали, що вже на 5 рк використання мелорованих рунтв х агрегатний склад суттво покращуться. Це вдбуваться пд впливом кращого розвитку кореневих систем рослин збагачення рунту органчною речовиною [152,244 Однак, при вивченн плантажованих свтло-каштанових комплексв А.Ф.Вадюнна (1970) не спостергала суттвого покращання структури рунту навть при культур житняку, хоча нш фзичн параметри покращувалися [23].

Рзними авторами вдзначаться, що мелоративний обробток солонцевих рунтв призводить до зменшення щльност складення рунту <[87,91,123,145,152,175,193]<, однак у тератур нема одностайност щодо тривалост такого результату. Зазвичай, у перш 3-5 рокв вдбуваться поступове осадження зорано пухкоорного шару ущльнення нижньомелорованого шару, змнюються водно-фзичн умови, сстергаться деяке зменшення швидкост фльтрац, величини промочення, збльшення щльност мелорованого шару [131,201]. Як правило, цей етап прийматься за закнчення дÿ мелоративного заходу. Зокрема дослдженнями [18] встановлено, що у стовпчастих солонцях глибокий обробток покращу водно-фзичн властивост тльки в рк х освоння, в наступн роки вдбуваться ущльнення рунту, вдновлення морфологчного профлю солонцевих рунтв, що призводить до збльшення щльност складення, зменшення загально пористост рунту вже на другий рк мелоративного освоння. Разом з тим, у бльшост дослджень констатуться, що щльнсть складення плантажованих рунтв на 0,1-0,2 г/см3 нижче нж на неплантажованих аналогах вона не вдновлються до вихдного стану протягом тривалого пероду пслядÿ. Навть у зрошуваних умовах по фону мелоративно оранки в шарах, глибше 20 см спостергаться бльш рихле складення порвняно з контролем [,91,123,145,152,175,193<]. В результат зменшення щльност складення, у мелорованих рунтах пдвищуться шпаруватсть та покращуться фльтрацйна здатнсть, пдвищуться ггроскопчнсть, вологомнсть, водопроникненсть, що обумовлю збльшення активно вологи у рунт <[87,91,5, 175,193<].

Розущльнення, як наслдок, покращання водно-фзичних властивостей солонцв виявляють позитивний вплив на характер пересування водорозчинних солей по всьому рунтовому профлю. Збльшення запасв вологи та ? каплярно-рунтове пересування з поверхн рунту вниз обумовлю розчинення вимивання солей в товщу рунту. Величина швидксть rsquo;язане з клькстю перемщенопо профлю. Найбльша сума обмнних катонв виявляться у верхньому шар з ? поступовим зменшенням до низу, або вона рвномрно розподляться по профлю. Особливо рзко зроста в орному шар кльксть кальцю, у пдорному горизонт його кльксть вирвнються чи незначно збльшуться. У 65 % випадкв кльксть увбраного натрю збльшуться в орному шар, а у 35 % зменшуться. У пдорному шар спостергаться зворотна картина, у 65 % випадкв - зменшення, у 35 %& льшення <[201] Разом з тим багаторчн (довше 15 рокв) спостереження за динамкою легкорозчинних солей та вмстом увбраних катонв в агроперетворених солонцях Волгоградсько област [131] показали, що рунтам властиве коливання рвня засолення вмсту увбраного натрю у поглинальному комплекс мелорованого рунту у багаторчному цикл. Суттвий вплив на ц процеси виявляють погодн умови.

У зрошуваних умовах процеси розсолення та розсолонцювання мелорованих рунтв можуть вдбуватися значно швидше. Однак, ефективнсть мелоративних заходв в цьому випадку головним чином залежить вд якост поливних вод [27,76,77,92,93,115,128,186,193,209,214,265]. Так, при застосуванн для зрошення вод першого класу, вже в перш роки знижуться вмст водорозчинних солей, особливо хлоридв сульфатв, однак тимчасово може спостергатися пдвищення лужност [136,167,175,193]. Дослдженнями Ю.к. Кзякова встановлено, що при зрошенн темно-каштанових плантажованих рунтв пвдня Украни хлоридно-натрúвими водами з мнералзацúю 1 г/л позитивний вплив мелоративноу перш 10-11 рокв незначний, але у наступн роки помтно зроста. Порвняно з контрольним варантом у склад легкорозчинних солей темно-каштанових плантажованих рунтв виявлялося значно бльше карбонатта бкарбонат онв. Вмст натрю у рунтах плантажованого неплантажованого варантв був майже однаковим, а бльш високий вмст увбраного кальцю обумовлений витисканням магню. При зрошенн водами пдвищено мнералзацÿ (2,5-3 г/л) мелоративний ефект плантажу проявляться протягом 4-5 рокв, потм затуха. ерунтовий розчин насичуться гдрокарбонатом натрю пдвищуться лужнсть. Через 6-7 рокв у плантажованих рунтах до глибини 60 см бльше накопичуться до 12-15 % натрю вд мност вбирання [92]. Щодо сольового складу та стану рунтового поглинального комплексу плантажованих рунтв псля припинення х зрошення водами 2 класу, то таких вдомостей ми не знайшли.

В умовах близького залягання пдрунтових вод плантажна оранка не виявля позитивного результату. Навпаки, вдбуваться пдтягування легкорозчинних солей з бльш глибоких горизонтв. Зокрема дослдженнями Г.В.Новковоплантажування лучних солонцв Сухого Степу, що розвиваються на близьких (1,5-2 м) сльномнералзованих пдрунтових водах сприя нтенсивному каплярному пересуванню легкорозчинних солей догори сезонному засоленню рунту <[170,171]. У рунтовому поглинальному комплекс протягом тривало[171,172].

Кльксть карбонатв кальцю в орному шар плантажованих солонцевих рунтв перш за все залежить вд глибини оранки, глибини залягання карбонатного горизонту та клькост карбонатв кальцю у цьому горизонт. Якщо у природному стан карбонати залягають вдносно глибоко (50-60 см), при плантажуванн вони не завжди бувають залучен до орного шару [201]. Карбонати, як правило, рвномрно розподляються в орному шар, а у пдорному шар можуть зустрчатися локально [,123,131,193,224] Аналз характеру постмелоративних карбонатних новоутворень та змн карбонатного профлю висококарбонатних рунтв солонцевих комплексв Поволжжя показав, що при порушенн солонцевого горизонту за умов залягання карбонатв у цлинних рунтах ближче 40 см, може зrsquo;являтися новий рунтоутворюючий процес – окарбоначування [131]. Розвиток процесу окарбоначування, на думку .М.Любмово, ста можливим завдяки тому, що мелоративний вплив вологонакопичувальн заходи поступово призводять до змни глибини весняного промочування, а також до збльшення вмсту загальноу нижнй частин профлю цих рунтв, що призводить до поступового розчинення карбонатних новоутворень з утворенням бкарбонатв кальцю. Останн легко мгрують по рунтовому профлю. У посушлив пероди вдбуваться пдтягування розчинв до поверхн випадння карбонатв. Таким чином, щорчн розчинення перемщення карбонатв поступово призводять до збльшення запасв карбонатв в орному шар мелорованих рунтв [133].

Дан про змни складу органчносм [95,175]. Накопичування гумусу в орному шар вдбуваться досить повльно. Так, зокрема, встановлено [244] на 5 рк псляд плантажноспостергаться деяке збльшення клькост гумнових кислот, зв’язаних з кальцúм, виявлення вльних зв’язаних з трьохвалентними катонами гумнових кислот, що сприя покращанню структури рунту стаблзу оптимальне складення верхнх горизонтв солонцв. Вона також вдзнача, що в зрошуваних умовах у верхнх шарах мелорованого солонцю збльшуються запаси гумусу, а в його склад помтно зроста доля гумнових кислот. На думку М.. Полупана чтк закономрност змни загальних запасв гумусу у зрошуваних та незрошуваних плантажованих лучно-каштанових лонцях пвдня Украни не встановлено в богарних зрошуваних рунтах, можна лише говорити про тенденцю до його збльшення. Охарактеризовано, з одного боку, звуження вдношення Сгкфк, а з ншого боку розширення цього вдношення [201].

Практично невивченим поживний режим плантажованих солонцевих рунтв. Нечисленн дослдження цього питання в основному стосуються змни поживного режиму у перш роки псля проведення мелоративновказуться що застосування цього мелоративного заходу призводить до помтного перерозподлу рухомих валових форм азоту, фосфору калю у рунтовому профл, при цьому вмст х в орному шар знижуться за рахунок залучення до нього матералу нижнх горизонтв, збднених на поживн речовини [95,175]. Процес накопичення нтратного азоту у цих рунтах активно протка по усй глибин мелорованого шару. нформацю щодо поживного режиму плантажованих рунтв у тривалй пслядÿ мелоративноми не знайшли.

Змни будови профлю та покращання умов водного та повтряного режимв рунту, полпшення окремих фзико-хмчних та хмчних властивостей солонцевих рунтв пд впливом мелоративновиявля позитивний вплив на рст, розвиток урожай сльськогосподарських культур. Значн прибавки врожасльськогосподарських культур спостергаються здебльшого вже у перш роки псля проведення, , як правило, спостергаються протягом усього пероду псляд [95,123,151,170,175,244].

Вдкритим залишаться питання напряму еволюцÿ плантажованих солонцевих рунтв та тривалост пслядÿ мелоративнота систематизаця численних дослджень щодо змн процесв рунтоутворення в солонцях псля <рунтам. Разом з тим, вивчаючи 25 рчну пслядю плантажноМ.. Полупан зробив висновок, що негативн властивост солонцевих горизонтв в плантажованих лучно-каштанових солонцях сухо-степово зони Украни не зазнали особливих змн. Вн рекоменду проводити повторну плантажну оранку длянок з великою клькстю солонцевих плям [201]. Дослдженнями Г.В. Новководоцльнсть застосування плантажно оранки для окультурювання солонцв степових лучно-степових солонцевих комплексв Криму. Встановлено, що цим засобом досягаться змна направленост рунтоутворюючого процесу в бк розсолонцювання, розсолення та пдвищення родючост рунтв <[175].

Вивчення тривалост псляд мелоративнота властивостей плантажованих рунтв здебльшого обмежуться перодом 25 рокв [95,123,131,201,264,270]. Разом з тим, на пвдн Украснують довготривал стацонарн дослди длянки широкомасштабного виробничого впровадження де мелоративну плантажну оранку було проведено бльше 50 рокв тому. Однак, спостереження на цих стацонарах в останн роки було припинено, тому залишилися не виршеним питання тривалост псляд цього мелоративного заходу та сучасного агромелоративного стану плантажованих та неплантажованих солонцевих рунтв у зрошуваних та незрошуваних умовах.

Таким чином, огляд тературних джерел виявив недостатню вивченсть астивостей рзною мрою агроперетворених солонцевих рунтв, тривалост псляд мелоративноу поглядах щодо напряму рунтових процесв та еволюцÿ плантажованих солонцевих рунтв. Це спонукало нас до комплексного вивчення закономрностей розвитку сучасних процесв у агроперетворених рунтах солонцевих комплексв з метою прогнозування подальшого х розвитку та використання.


РОЗДЛ 2

Обrsquo;кти та методи дослджень

2.1 . Обrsquo;кти дослджень

Вивчення змн властивостей, напряму еволюц рзною мрою роперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украта тривалост псляд мелоративнопроводилось на ключових длянках трьох довготривалих задокументованих стацонарв (дослд С.П.Семеново НН- ГА, дослд Ю.к.Кзяков) та двох длянках виробничого впровадження мелоративнопд кервництвом Г.В.Новковофлю нституту рунтознавства АН СРСР.

Дослд С.П. Семеновоу Генчеському район Херсонськов межах Генчеськозернового господарства Н (рис.2.1). Цей дослд було закладено у 1954 роц з метою вивчення тривалого впливу рзних заходв (хмчна мелораця та мелоративний обробток) на властивост та продуктивнсть солонцв каштанових в умовах незрошуваного землеробства. Згдно рунтовоndash; контроль (щорчний обробток на 20-22 см до 1963 р. та на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур у наступн роки); варант 4 – оранка плантажним плугом ПП-50 на глибину 60 см залученням 10-15 см шару карбонатного горизонту у 1954 р. та щорчний обробток на 20-22 см до 1963 р. та на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур у наступн роки.


Обrsquo;кти дослджень

1. Солонець каштановий ГДС дослд С.П.Семеново-Забродно

2. Темно-каштанов солонцюват рунти, дослд НН- ГА у СТОВ bdquo;Вонське”

3. Темно-каштанов солонцюват рунти, ГДС дослд Ю.к.Кзякова

4. Солонець каштановий СТОВ bdquo;Новопавлвське”

5. Солонець каштановий солончакуватий колг. rdquo;Заповт Ленна

Рис.2.1. Картосхема розташування обrsquo;ктв дослджень

Таблиця 2.1

Вихдна характеристика дослджуваних рунтв

Обrsquo;кт

Рк закладення дослду

Глибина, см

Загальна сума солей,%

ССО3,%

Вмст гумусу,%

Увбран катони, % вд суми

Сума увбраних катонв,мекв/100г

Сa

Mg

Na

Тривал стацонарн дослди

Солонець каштановий

ГДС дослд С.П.Семеново-Забродно

1954

0-20

0,06

0,3

2,0

61,8

34,5

3,7

27,2

20-30

0,14

1,0

2,0

52,4

43,4

4,2

35,7

30-40

0,10

7,4

1,8

48,2

46,1

5,5

34,7

45-55

0,11

10,2

1,4

51,5

41,4

7,1

30,9

60-70

0,11

13,4

0,9

51,2

42,4

6,4

26,2

90-100

0,74

20,8

0,7

-

-

-

-

140-160

0,54

-

0,4

-

-

-

-

180-200

1,19

-

-

-

-

-

-

Темно-каштанов солонцюват рунти, дослд НН- ГА

СТОВ bdquo;Вонське”

1965

0-30

0,05

0,5

2,3

65,5

27,8

3,4

29,9

30-42

0,10

3,3

1,9

63,3

31,8

2,1

41,4

42-52

0,11

11,5

1,4

-

-

-

-

55-65

0,09

19,3

0,9

-

-

-

-

125-135

0,27

15,0

-

-

-

-

-

205-210

1,08

10,8

-

-

-

-

-

Темно-каштанов солонцюват рунти, ГДС дослд

Ю.к.Кзякова

1973

0-30

0,05

0,3

2,7

81,5

17,7

0,8

29,1

30-40

0,09

1,2

2,3

78,1

21,1

0,8

29,4

40-60

0,09

12,4

2,0

80,4

18,5

1,1

27,8

80-100

0,14

20,1

-

-

-

-

-

110-120

0,44

-

-

-

-

-

-

160-180

1,85

-

-

-

-

-

-

Длянки виробничого впровадження плантажно оранки

Солонець каштановий

СТОВ bdquo;Новопавлвське”.

1955

0-20

Не визн.

0,5

2,4

90,5

5,7

3,8

22,0

20-35

-

0,4

2,2

70,1

23,3

6,6

29,4

37-47

-

0,3

2,1

60,7

26,8

3,7

29,6

51-61

-

18,3

0,6

-

-

-

-

Солонець каштановий солончакуватий

колг.rdquo;Заповт Ленна”.

1955

0-25

-

0,3

1,6

62,8

24,6

12,6

28,4

25-40

-

1,7

1,3

42,3

37,8

19,9

37,9

40-61

-

21,2

0,7

43,0

40,3

16,7

28,6

Примтка. У таблиц використан фондов матерали Генчеськолабораторÿ родючост зрошуваних солонцевих рунтв НН- ГА


Дослд НН- ГА розташований у СТОВ bdquo;Вонське” Красноперекопського району АвтономноКрим (рис.2.1). Дослд з мелорацÿ темно-каштанових солонцюватих рунтв в умовах зрошення прсною водою закладено у 1965 роц Г.М.Пкузою пд кервництвом Г.В. Новковорунтово карти, складеночас закладання дослду, нтовий покрив дослджувано длянки представлено степовими комплексами темно-каштанових слабосолонцюватих (62,2 %), темно-каштанових середньосолонцюватих (35 %) та мно-каштанових сильносолонцюватих (2,8 %) рунтв [167,171,193]. ерунтоутворююч породи – жовто-бур карбонатн лесовидн глини та важк суглинки. Пдрунтов води сульфатно-хлоридного магнво-натрвого складу залягають на глибин 10-15 м. У темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах скипання вд 10 % HCl остергаться з глибини 45-48 см, гпс з глибини 150-180 см. Показники нших вихдних властивостей дослджуваних рунтв наведено у таблиц 2.1. Дослджуван варанти: варант 1 – контроль (щорчний обробток на глибину 25-27 см в залежност вд вирощуваних культур); варант 4 – оранка плантажним плугом ПП-50 з повним обертанням скиби на глибину 55-60 см у 1965 роц та щорчний обробток на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур у наступн роки. У 1976 роц проведено обробток на 40 см.

Зрошення йснються водою з Пвнчно-Кримського каналу установкою ДДА-100М. Оцнка придатност цих вод для зрошення за ДСТУ 2730-94 [262] засвдчу належнсть до першого класу ndash; придатних для зрошення. Зрошувальн норми в залежност вд рощуваних культур погодних умов коливаються вд 1000-1200 до 3700-4000 м3/га. Характеристику гдротермчних умов проведення дослду наведено у додатку А.

Дослд Ю.к.Кзякова знаходиться у Генчеському район Херсонськов межах Генчеськозернового господарства Н (рис.2.1). Дослд закладено у 1973 роц з метою вивчення впливу зрошення слабомнералзованими водами на властивост та продуктивнсть темно-каштанових легкоглинистих рунтв. Пдрунтов води гдрокарбонатно-хлоридного магнúво-натрúвого складу залягають на глибин близько 10 м. ерунтовий покрив дослджуванооднордний, скипання вд 10 % HCl остергаться з глибини 44-48 см [95]. Показники вихдних властивостей дослджуваних рунтв наведено у таблиц 2.1. Дослджуван варанти: варант 1 ndash; контроль (щорчний обробток на глибину 25-27 см в залежност вд вирощуваних культур); варант 2 – оранка плантажним плугом на глибину 65 см у 1973 р. та щорчний обробток на 26-28 см в залежност вд вирощуваних культур у наступн роки.

Зрошення гдрокарбонатно-хлоридними магнúво-натрúвими водами з мнералзацúю 0,9 г/л проводилося у перод з 1973 по 2001 роки установкою ДДА-100М. Джерело зрошувальних вод ndash; артезанська свердловина. Оцнка придатност цих вод для зрошення за ДСТУ 2730-94 [262] засвдчу належнсть до обмежено придатних (2 клас) за небезпекою засолення та токсичного впливу на рослини. За даними Ю.к.Кзякова, у пероди проведення зрошення суворо дотримувалися технологя режими зрошення, рекомендован для даноУкранським НДЗЗ. Зрошення припинено у 2001 роц.

СТОВ laquo;Новопавлвське» - длянка виробничого впровадження мелоративно плантажноу Красноперекопському район АвтономноКрим (рис.2.1). Згдно рунтово карти, складеночас проведення мелоративно плантажно покрив дослджувано длянки представлено комплексом солончакуватих глибоко солончакуватих солонцв (60-70%) з каштановими слабосолонцюватими рунтами на четвертинних жовто-бурих глинах& [170,171]. Пдрунтов води хлоридносульфатного магнво-натрвого складу залягають на глибин 7-10 м. У солонцях скипання вд 10% HCl спостергаться з глибини 32-46 см, гпс -& з глибини 100-120 см. нш показники основних властивостей дослджуваних рунтв до проведення мелоративнонаведено у таблиц 2.1. Дослджуван варанти: варант 1 – контроль (щорчний обробток на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур); варант 2 – оранка плантажним плугом ПП-50 на глибину 55-60 см залученням 7-10 см шару карбонатного горизонту у 1955 р. та щорчний обробток на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур у наступн роки.

КСП laquo;Заповт Ленна» - длянка виробничого впровадження плантажно оранки, знаходиться у Джанкойському район АвтономноКрим (рис.2.1). Згдно рунтово карти, складеночас проведення мелоративно плантажно покрив представлено комплексом солонцв солончакуватих (30 %) темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв (70 %)[170,171]. ерунтоутворююч породи – жовто-бур карбонатн лесовидн глини. Пдрунтов води сульфатно-хлоридного магнво-натрвого складу залягають на глибин 5-10 метрв. У солонцях скипання вд 10 % HCl спостергаться з глибини 35-45 см, гпсз глибини 100-120 см. нш показники основних властивостей дослджуваних рунтв до проведення мелоративнонаведено у таблиц 2.1. Дослджуван варанти: варант 1 – контроль (щорчний обробток на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур); варант 2 – оранка плантажним плугом ПП-50 на глибину 55-60 см залученням 7-10 см шару карбонатного горизонту у 1955&р. та щорчний обробток на 26-28 см, в залежност вд вирощуваних культур у наступн роки. Зрошення здйснювалося водою з Пвнчно-Кримського каналу з 1969 до 1993 р. способом дощування.

2.2 . Методи дослджень

Вивчення закономрностей сучасних рунтових процесв у агроперетворених рунтах солонцевих комплексв проводилось нами з використанням стацонарного, порвняльно-географчного та порвняльно-аналтичного методв. В основ дослджень було порвняльне вивчення властивостей рзною мрою агроперетворених (плантажованих неплантажованих) орних солонцевих рунтв у зрошуваних та незрошуваних умовах.

На початковому етап написання дисертацйноrsquo;ктами дослджень. У робот використан фондов матерали лабораторÿ родючост зрошуваних солонцевих рунтв НН- ГА мен О.Н. Соколовського (дан про дослдження, проведен Г.В.Новковою та Г.М. Пкузою в СТОВ «Вонське» у 1965-1974 р.), та Генчесько дослднозернового господарства (дан про дослдження С.П.СеменовоМ.М.Лаврентьва за 1954-1967р.), а також матерали, люб’язно надан нам для роботи доктором сльськогосподарських наук Ю.к.Кзяковим - нформаця щодо вивчення тривалост впливу мелоративноу стацонарному польовому дослд С.П.Семеново1969 та 1971 роки та закладеного ним дослду з вивчення впливу зрошення слабомнералзованими водами на властивост продуктивнсть темно-каштанових рунтв (дан за 1969-1986 роки).

В польових умовах ус стацонари длянки виробничого впровадження були привrsquo;язан нами до географчно мереж за допомогою засобу багатоспектрального позицонування - GPS можуть бути використан в динй монторинговй мереж системи екологчного монторингу.

На обстежуваних длянках, згдно рунтового плану, складеного на час закладання дослдв, обирали варанти рунтв (плантажован та неплантажован солонц каштанов та темно-каштанов слабосолонцюват рунти), на яких закладали по 2 рунтових розрзи, глибиною до 1,5-2,0 м, вивчали морфологчну будову профлю, щльнсть складення до глибини 1,0 м методом ржучого кльця за Н.А. Качинським [39] у пrsquo;ятикратнй повторност, визначали вологсть. Зразки рунту вдбирали у трикратнй повторност по генетичних горизонтах з кожного 10-сантиметрового шару за методикою вдбору рунтових зразкв у мозапрофлях, описанй у роботах Е.О.Корнблюма, .М.Любмово, Я.М.Мнна [112,135,151]. Додатково вдбирали зразки на кожному дослджуваному варант шляхом бурння свердловин цльною колонкою до глибини 2 м у п’ятикратнй повторност.

Для вивчення хмчного складу фзико-хмчних властивостей дослджуваних рунтв у вдбраних зразках були проведен наступн аналтичн роботи:

-& тонно-анонний склад водновизначали за стандартними методиками (ГОСТ 26424-85, ГОСТ 26425-85, ГОСТ 26426-85, ГОСТ 26427-85, ГОСТ 26428-85) [41,42,43,44,45];

-& значення вмсту обмнно-увбраних катонв проводили методом Шолленбергера у модифкацÿ НН- ГА за МВВ 31-497058-007-2005 [150]

-& ст карбонатв визначали методом В.к. Соколовича за МВВ 31-497058-021-2005 <[150]

-& тивнсть онв натрю та кальцю у рунтових пастах потенцометричним методом за МВВ 31-497058-001-2001 та МВВ 31-497058-002-2001 <[149]

-& глець органчно речовини за методом .В. Тюрина згдно ДСТУ 4289 [260];

-& уповий гумус визначали прискореним методом за М.М. Кононовою та Н.П.Бльчковою (МВВ 31-497058-006-2002<) [149]

-& ст доступно (лабльно) органчновизначали методом М.А.кгорова (ДСТУ 4732) [259]

-& анулометричний склад визначали методом Н.А. Качинського за ДСТУ 4730 [245]

-& роагрегатний склад визначали методом ппетки з

МВВ 31-497058-011-2005 <[150];

-& значення структурно-агрегатного складу методом М..Саввнова за ДСТУ 4744 <[248]

-& значення нтратного амонйного азоту проводили за ДСТУ 4729 [247]

-& значення рухомих сполук фосфору та калю виконували за Б.П. Мачгним (ДСТУ 4114) [52]

-& ловий вмст азоту визначали за Кьльдалем (ДСТУ 4726), фосфору – за Труогом-Мейером, калю – за Воробйовою ( ДСТУ 4290) [246,258]

-& значення рухомих форм важких металв виконували методом атомно-адсорбцйноприбор С-115. Для екстракц рухомих форм використовували ацетатно-амонйний буферний розчин з рН-4,8, згдно ДСТУ&4770.1-4770.9 [249,250,251,252,253,254,255,256,257]

-& ловий хмчний склад рунту визначали рентген-флуоресцентним методом на рентгенвському багатоканальному спектрометр CPM - 25 в лабораторÿ рентгенвських методв дослдження мнерально речовини Кивського унверситету мен Тараса Шевченка. Згдно методики визначення, результати розрахункв компонентв у дослджуванй проб з урахуванням попередньо визначених гравметричним методом концентрацй Н2О витрат псля прожарювання (ППП) нормували на 99,6%.

Польов дослдження проведен нами з дотриманням правил вимог стандартно методики [40,63]p>

Для вивчення динамки агроклматичних показникв (температура повтря, атмосферн опади, запаси продуктивно вологи у кореневмсному шар) використовували дан гдрометеорологчно(метеопункт шунь, Красноперекопського району АРК).

Для вивчення динамки урожаю сльськогосподарських культур у тривалй пслядÿ мелоративновикористовували фондов та опублкован матерали дослджень, проведених у рзн роки на Генчеськй дослднй станцÿ та у СТОВ laquo;Вонське».

У перод з 1955 по 1978 облк врожаlaquo;Вонське» облк врожав сльськогосподарських культур у 1965-1985р.р. проводився спвробтниками лабораторÿ родючост зрошуваних солонцевих рунтв НН- ГА (Г.М.Пкуза, В.Я.Ладних, Н.Ю.Гаврилович та н.). Облк врожав вирощуваних сльськогосподарських культур у дослд з вивчення впливу зрошення слабомнералзованими водами на властивост та продуктивнсть темно-каштанових рунтв у 1973-1986 р.р. проводився спвробтниками ГДС за участ Ю.к.Кзякова.

Облк урожаьськогосподарських культур в польових дослдах у 2003-2006 роках проводили за участю автора методом пробного снопа вручну у пrsquo;ятикратнй повторност.

Результати аналтичних дослджень рунтв та дан врожайност сльськогосподарських культур дослдв оброблен за допомогою дисперсйного аналзу. Математичну обробку отриманих даних проводили шляхом систематичного використання методв обчислювальноза допомогою пакету стандартних програм ldquo;Excel<” та “Statistica<” (егрований пакет для статистичного аналзу).


РОЗДЛ 3

Природн умови районв дослджень

3.1 . Клматичн умови

Згдно загального клматичного районування [206,239] ус обrsquo;кти розташован у континентальнй клматичнй зон, яка охоплю Степову фзико-географчну зону. Для цлей нашого дослдження бльш пристосоване агроклматичне районування, згдно якого об’кти дослджень належать до дуже посушливо, помрно жарко, з м’якою зимою зони. Гдротермчний коефцúнт 0,7-0,5, сума активних температур 3300-3400 0С, середня рчна температура 10,4-10,6 0С при середнй температур счня вд 0,6 до -2,5 0С середнй температур липня +23 0С, врогднсть посух 40-60<%, кльксть днв з суховями 16-20 за теплий перод, середня тривалсть безморозного пероду 180-200 днв, вегетацйного 225-230 днв, рчна сума опадв – 300-325 мм. Негативною рисою клмату нестйксть зволоження внаслдок чергування вологих посушливих рокв, кльксть опадв на територÿ розташування об’ктв дослджень недостатня випадають вони нервномрно. В тн пероди дощ часто випадають у вигляд злив, бльша х частина збергаться на схилах балок подв мало вбираться рунтом. Основний запас вологи у рунт створються восени та взимку, в перод затяжних дощв при незначному випаровуванн. Сумарно випаровуться з поверхн суш за рк 732-810 мм, а за вегетацйний перод – 220-270 мм, що не компенсуться опадами, кльксть яких за цей перод становить лише 215-220&. Тобто випаровувансть в два бльше разв перевищу кльксть атмосферних опадв. Це сприя встановленню непромивного типу водного режиму накопиченню водорозчинних солей у рунтах. М’яка зима з незначними вд’мними температурами частими вдлигами сприя циркуляцÿ рунтових розчинв продовженню бохмчних процесв взимку [105,141].

В цлому для клмату району дослджень характерним недостатня зволоженсть, значн теплов ресурси, тривалий вегетацйний перод. Клмат формуться пд переважним впливом континентальних повтряних мас помрних широт, а також трансформованих тропчних арктичних мас повтря. Основна частина атмосферних опадв, що випадають на територÿ району дослджень, повrsquo;язана з океанчними масами повтря помрних тропчних широт [206]. Загалом клматичн умови сприятлив для розвитку сльськогосподарського виробництва, проте наявнсть негативних природних факторв (зокрема недостатня кльксть опадв, нестйксть зволоження, снування тривалих бездощових перодв, невисока вдносна вологсть повтря, за високих температур тнх мсяцв) виклика низьку забезпеченсть продуктивною вологою сльськогосподарських рослин у весняно-лтнй перод потребу певних мелоративних заходв, а саме – застосування зрошення для створення бльш сприятливого водного режиму.

Погодн умови останнх рокв дещо вдрзняються вд середнх багаторчних (Додаток А). Зокрема температура повтря в останн роки у цлому вища за середн багаторчн показники при деякому зниженн загально40 рокв спостережень за клматичними показниками 5 останнх ndash; з температурою вищою за середню багаторчну норму та 7 останнх з клькстю опадв нижчою за середню багаторчну норму. Цю тенденцю ми схильн пов’язувати з глобальними планетарними змнами клмату. Так тенденц у змн клматичних умов (подальше поступове пдвищення рчних температур, за умови деякого зменшення атмосферних опадв та загального зменшення величини гдротермчного коефцúнт) зумовлюють внесення вдповдних коректив у сучасний розвиток процесв рунтоутворення, надаючи цим процесам цлеспрямованого характеру та забезпечуючи високу яксть та стйксть функцонування рунтв за рзних умов зовншнх впливв [227].

3.2 . Рослиннсть

Докладну характеристику про будову, сучасне поширення й закономрност розмщення та походження класифкацю фтоценозв можна отримати за аналзом геоботанчного районування [33]. За ним дослдження були проведен у квропейсько-Азатськй степовй (Причорноморськй (Понтичнй) степовй провнцÿ) област. Геоботанчним округом проведених дослджень був Присиваський, в рослинному покрив якого в минулому переважали лучн степи та справжн рзнотравно-типчаково-ковилов степи з асоцацями як нин майже повнстю розоран. На цлинних длянках що залишилися, поширен ковилов житняков асоцацÿ за участ полин кримськоrsquo;я подах найбльш розповсюджен галофти: солянка, кермек, полин таврйський, петросимоня, франкеня, обона бородавчата, полинь приморська, полинь солончакова, полинь кримська, ковила волосяна Лесснга, типчак, житняк гребеневидний. На розораних длянках Присивашшя часто зустрчаються курай водоносний, мар бла, грчак рожевий [61,141].

Серед дерев та чагарникв переважають акаця, гледичя, лох вузьколистий, тамариск, ясен, скумпя, абрикос.

Найбльш розповсюдженими сорно-польовими рослинами на посвах кореневищн - пирй повзучий, свинорий, осот рожевий, молочай; одно- дворчн-курай, лобода, рзак, грчак рожевий [207,208].

Природна степова травrsquo;яниста рослиннсть з значною надземною масою й розвиненою кореневою системою сприяла формуванню темно-каштанових та каштанових солонцюватих рунтв в комплексах з солонцями каштановими, як й стали об’ктами наших дослджень.

3.3 . Геоморфологчн умови

Згдно геоморфологчного районування район дослджень належить до Причорноморськопластово-акумулятивних та пластово-денудацйних низовинних рвнин Пвденно-Причорномосько-Приазовсько[19,185,207,243]. Основним об'ктом дослдження зон

Cого Cпу (пвденна частина Херсонсько област та пвнчна частина Кримського пвостров). Об'кти дослджень розташован в Причорноморськй низовин.

Згдно фзико-географчного районування пвденна частина Херсонсько належить до Присивасько-Приазовсько займа Пвнчну приосьову частину Причорноморсько[185,207] Геоморфологчно область явля собою морську акумулятивну терасову рвнину, яка сформувалася в умовах невеликих амплтуд тектончних коливань за загальноопускань. Видляють давню молоду верхньоплоценов тераси [70]. Абсолютн позначки давньознижуються з пвноч на пвдень вд 50 до 38 м, а молодоndash; вд 38 до 14 м. Поверхню морських плоценових терас представлено& сленними великими малими подами. В приазовськй частин област тераси зрзан долинами невеликих рчок балками. Як форми рельфу видляють сиваськ лимани, пщано-мушлев коси та пересипи&[70]. В гпсометричному вдношенн Присивасько-Приазовську степову область видляють як одну з найбльш понижених областей пвденно степовопвнчному краю област абсолютн позначки поверхн сягають& -50 м. Вздовж Сивашу та на узбережж Азовського моря поверхня суш пдйматься над рвнем моря на 5-10 м.

Кримська частина Причорноморсько низовини згдно новтнього фзико-географчного районування належить до Степоворвнинного Криму, що ма площу 16 000 км2. У межах рвнинного Криму видляють [34,243] наступн геоморфологчн райони: Присиваська (Пвнчно-Кримськ) низовина, Центральна пднесена (Тавричн) рвнина, Тарханкутське плато, Керченський пвострв. Два останн у робот не розглядаються.

Присиваська низовина примика до берегв Сивашу Каркинитскоявля собою морську плоценову терасу. Абсолютн вдмтки поверхн коливаються вд 0,5 до 30 м. Загальну рвниннсть нод порушують неглибок балки. Низовин нод притаманна сильна зрзансть берегово нÿ Сивашу; вузьк пвострови, що вдаються в Сиваш, чергуються з довгими вузькими дрбними затоками, що глибоко (до 15 км) проникли в сушу [243].

Центральна пднесена (Тавричн) денудационно-акумулятивна рвнина розташована на пвдень вд Присиваськовдмтки тут коливаються вд 30 до 120 (150) м. Поверхня нахилена на пвнч пвнчний схд. пй притаманний хвилясто-лощинний рельф.

У тектончному вдношенн розглянута територя розташовуться в Причорноморськй западин, що частиною Середземноморськоndash; степовий Крим. Дослдженнями [70] установлено, що западина не однордною складаться з вдособлених прогинв.

Пвнчний борт западини однордним у тектончному вдношенн. Вн заповнений в основному крейдовими палеогеновими осадами, що плащевидно (з перервами) перекриваються неогеновими вдкладеннями. Найбльш характерною рисою геологÿ цього району збльшення потужност бльш давнх вдкладень до осьово[207]. Пвденний борт Причорноморськовдмну вд пвнчного, бльш складний. Центральна частина Кримського пвострова явля собою Скфську платформу палеозойського вку з гетерогенною складчастою пдставою, покритою чохлом крейдових, третинних четвертинних вдкладень. У ц㺿 платформи ряд пдняттв (Смферопольське, Новоселвське Тарханкутский вал) опускань (Пвнчно-Сиваська, Индольська й Альминска западини) [243].

Найбльш значна за площею Пвнчно-Сиваська (Присиваськ) западина, чи Сиваська мульда, осьовою частиною Причорноморськосут це прогин, витягнутий широтно уздовж Каркинитского затоки Сиваша, заповнений крейдовими, палеогеновими, неогеновими четвертинними вдкладеннями потужнстю до 4000 м. Виходи неогенових вапнякв на пвноч пвдн мульди спостергаються на висот 30-60 м над рвнем моря, а в осьовй частин похован на 60-120 м нижче його рвня [243]. Протягом четвертинного пероду Присиваська западина пддавалася епйрогенним рухам переважно негативного знаку. В даний час спостергаються повльн пдняття окремих длянок на тл загального епйрогенчного опускання. Диз'юнктивн порушення земно скидн явища в Присивашш не спостергаються [185].

3.4 . Гдрологчн та гдрогеологчн умови

Згдно загального гдрологчного районування територя дослджень належить до Причорноморськонадзвичайно низько[21].

Гдрографчна мережа пвденно частини Херсонсько област пвнчного Криму представлена невеликою клькстю дрбних рчок з положистими долинами, а також соляними озерами. Найбльш значн по довжин серед них Великий Малий Утлюк, Тащенак, Салгир балка нин пересохло рчок характерна вдсутнсть великого весняного повддя пересихання влтку.

Окрм незначних поверхневих джерел, водн запаси дослджуваного регону представлен, головним чином, пдземними водами, що утворюють Причорноморський та Кримський артезанськ басейни. Напрямок пдземного стоку вдобража падння водомстких пластв з пвноч на пвдень до ос заглиблення, яка проходить в широтному вдношенн уздовж Сиваша. В результат цього в найбльш пониженй частин Присивашшя утворилася смуга вдносного застою пдземних вод, пдпертих з пвноч та пвдня. Тут, в осьовй частин мульди збереглися метаморфзован води морського типу, тому пдземним водам притаманна загальна пдвищена засоленсть та строкатсть мнералзац. Гдрогеологчн умови розглянутовеликою складнстю , за даними ряду гдрогеологв [6,21], характеризуються наступними рисами.

Область Причорноморськоявля собою артезанський басейн, схдну частину якого називають Присиваським. Пдземн води знаходяться тут у породах рзного вку. Перший вд поверхн неогеновий водоносний шар несе води сармату, меотису понту, мж якими гдравлчний зв'язок. У пвнчнй пвденнй частинах област ц водоносн шари залягають неглибоко (до 30 м) мають вльну поверхню. По мр заглиблення водовмсних порд до ос западини перекриття х киммерй-куяльницкою пщано-глинистою товщею, вони стають напрними. Води неогенового водоносного шару слабо мнералзован (мстять до 1-1,5 г/л солей), особливо в зон живлення. Склад солей переважно гдрокарбонатний, гдрокарбонатно-кальцúвий гдрокарбонатно-сульфатний. Поблизу Сиваша й Азовського моря мнералзаця вод пдвищуться, а склад ста сульфатним, хлоридно-сульфатним хлоридним.

Пдрунтов води, четвертиннопвнчного крила Присиваського артезанського басейну, залягають на глибин вд 0,5 м бля берега Чорного моря до 25-30 м у район плато. У пдрунтових водах поблизу узбережжя Чорного моря присутн хлоридно-натрúв, трохи пвнчнше ndash; хлоридно-гидрокарбонатн, ще пвнчнше – гдрокарбонатн сол.

Рвнинний Крим розташовуться в межах двох гдрогеологчних провнцй: пвденно-схдноПрисиваського захдноПриазовского (Азово-Кубанського) артезанських басейнв. Межу мж ними умовно проводять по пдземному вододлу.

З пдземних вод найбльш широко поширен води неогену, зокрема понт-меотису сармату. Це прсн чи слабомнералзован води (1-3 г/л), переважно гдрокарбонатно-кальцвого складу. У приосьовй частини Причорноморськомнералзаця х збльшуться до 2-25 г/л.

Водоноснсть четвертинних вдкладень неоднордна. У Присивашш частини степового Криму ц вдкладення мстять воду, разом з тим у частин степового Криму (Тарханкутское плато, пвдень Центрально пднесено безводн. Найбльш часто зустрчаються пдрунтов води в еолово-делювальних вдкладеннях. У Присиваськй низовин ц води представляють диний водоносний шар. Джерелом х живлення атмосферн опади, поверхнев води, що сткають по балках рчках, мсцями (на поливних длянках) зрошувальн води. Глибина залягання пдрунтових вод зменшуться в напрямку зниження рельфу вд Тарханкутского плато району передгр'я до Сиваша Каркинитськов межах вд 0,5 до 25 м. У цьому ж напрямку рухаться потк пдрунтових вод. Потужнсть шару пдрунтових вод коливаться вд 0,5 до 20 м. Регональним водоупором плоценов глини.

Ухил дзеркала пдрунтових вод максимальний у район передгр'я (0,2) мсцями на Тарханкут (0,004) мнмальний у Присивашш (0,0005-0,0007). Швидксть фльтрац пдрунтових вод знижуться вд 0,1-0,3 м на добу на пднесених длянках Тарханкуту до 0,0002-0,002 у Присивашш [6]. За хмчним складом пдрунтов води Присивашшя сульфатно-хлоридн хлоридно-сульфатн натрв магнв.

Що стосуться зв'язку мж пдземними (понт-меотичними) пдрунтовими водами, то дослдженнями це не встановлено, хоча припущення про можливе пдживлення у водопроникних глинах [21].

Низька забезпеченсть дослджуваного регону водними ресурсами, недостатня кльксть опадв та нестйксть зволоження обумовили широкомасштабне застосування зрошення, яке одним з найбльш нтенсивних дйових чинникв антропогенного навантаження на навколишн середовище [11].

Серед найбльш поширених негативних наслдкв зрошення (антропогенно спровокованих), що спричиняють деградацйн процеси у рунтах пдняття рвня пдрунтових вод повrsquo;язан з цим розвиток процесв пдтоплення та вторинноригацйного ггроморфзму [11,214]. Це явище розвиваться внаслдок взамод антропогенних чинникв, з яких найпоширенш – змна водного балансу вбк зростання приходних статей, порушення поверхневого та внутршньорунтового стоку внаслдок перекриття природних шляхв водовдведення та дренування, зарегулювання рчкового стоку та нш. Антропогенний вплив посилються дю природних чинникв, зокрема, безстчнстю та слабкою дренованстю територй, збльшенням опадв в окрем роки тощо. У зв’язку з цим особливого значення набува нормоване водокористування, компенсацйн та адаптивн принципи планування поливв з застосуванням водозбергаючих та рунтозахисних екологчно безпечних режимв зрошення нформацйно-дорадчих систем планування зрошення <[11]p>

3.5 . ерунтотворн породи рунти

Головними рунтотворними породами пвдня Укра четвертинн вдкладення, як подляють на континентальн морськ. У свою чергу серед континентальних видляють вдкладення вододлв (еолово-делювальн, еолово-делювально-елювальн, елювальн), рчков (алювальн), балков (аллювально-делювиальн) н. Серед морських зустрчаються власне морськ лимано-морськ [49,53,67,80,81,101,114,196].

З усх генетичних видв четвертинних порд найбльш поширен еолово-делювальн лесовидн вдкладення, потужнсть яких коливаться вд 5 до 20 м бльше [79,80,198].

есову товщу бльшсть геологв [207,243] подляють на чотири яруси: древньо-, середньо-, новочетвертинн сучасн вдкладення. За гранулометричним складом лесовидн вдкладення варюють вд середнх суглинкв до легких глин. Встановлено, що з глибиною гранулометричний склад ста важчим збльшуться щльнсть порд. Разом з тим наявна неоднорднсть гранулометричного складу за окремими шарами - середн суглинки нод змнюються важкими суглинками навть легкими глинами. Щльнсть складення лесовидних вдкладень коливаться вд 1,53 до 1,62 г/см3. Коефцúнт фльтрацÿ середнх суглинкв склада 0,72 м на добу, важких суглинкв ndash; 0,25. В мру поглиблення й ущльнення порд цей показник зменшуться вдповдно до 0,05 0,04 м [175].

Слд вдмтити високу насиченсть лесв карбонатами, що мсцями утворюють скупчення у вигляд блозрки жовен, у яких кльксть вуглекислого кальцю досяга 10-17 %. Гпс розподлений у товщ порд нервномрно, утворюючи мсцями ярусн скупчення дрбних великих кристалв, у яких його мститься до 13 %, а мсцями бльше. Вмст водорозчинних солей коливаться вд 0,5 до 2 %. У шарах порд, позбавлених морфологчно помтних солей, сольовий склад сульфатно-хлоридний, а в мсцях накопичення гпсу ndash; сульфатний чи хлоридно-сульфатний. Основн шляхи засолення рунтотворних порд рунтв&– континентальне бологчне соленакопичення, мпульверзаця солей акумуляця х за рахунок надходження знизу з соленосних вдкладень та пдземних вод [101].

ерунтотворний процес дослджувано зони протка на фон чтко виражено вертикальноклмат (ГТК V-IX =0,45-0,60), засоленсть рунтотворних порд та мала природна дреновансть територ зумовили формування тут темно-каштанових, каштанових солонцюватих, лучно-каштанових солонцюватих рунтв та солонцв каштанових. Структура рунтового покриву ускладнються великим набором солонцюватих засолених рунтв подв, а також напвгдроморфних ггроморфних рунтв [53,101,195,196].

Процес формування солонцевих рунтв дослджуванотсно повrsquo;язаний з численними коливаннями земно(серед яких перш за все переважали опускання), затопленням у новочетвертинний перод гирл рчок морською водою, утворенням сучасних лиманв, пдняттями опусканнями рвня пдрунтових вод, змнами процесв засолення рунтв х розсоленням т.. Дослдження ряду вчених [49,50,106,218] привели до думки, що процес утворення еволюцÿ солонцевих рунтв Кримського частково Херсонського Присивашшя, можна розглядати як розвиток вд ггроморфних засолених рунтв до солонцв темно-каштанових рунтв внаслдок пдняття поверхн зниження рвня пдрунтових вод, що супроводжуться змнами водно-сольового режиму, ступеня засолення структури рунтового покриву [175].

Особливстю рунтотворення мсцев боклматичн умови. Як зазначалося вище, навть взимку температурн умови тут сприятлив для продовження бохмчних процесв: хня активнсть в цей перод деклька пригнчуться, якщо вони припиняються, то на короткий час. Наслдком цього явища нтенсивна мнералзаця органчно причиною слабко гумусованост дослджуваних рунтв [165].

Морфологчна будова рунтв, х природн властивост та взагал структура рунтового покриву зони залежать вд ступеня дренованост територÿ та висоти над рвнем моря.

Найбльш висок пвнчн та пвденн (в Криму) частини рвнинноndash; на алювальних вдкладах глинах. В рунтах чтко проявляться диференцаця профлю за елювально-лювальним типом. Сол та гпс залягають на глибин 150-250 см, скипають на глибин 45-65 см. У склад обмнних катонв переважа кальцй (73-76 % вд суми обмнних катонв, обмнного натрю 0,1-05 м/екв на 100 г). Потужнсть гумусованого профлю 55-80 см. Вмст гумусу рдко перевищу 3 % [196,198].

По узбережжю Чорного й Азовського морв та Сиваша, на низькй (абсолютна висота менше 15-20 м) рвнин поширен каштанов солонцюват рунти у комплекс з солонцями каштановими. - рунти сформувалися пд полинно-типчаково-ковиловими степами, головним чином на лесах, проте невелик площ зустрчаються на алювальних вдкладах. Ознаки солонцюватост морфологчно виражен бльш чтко, нж в темно-каштанових рунтах. У звrsquo;язку з цим добре виокремлюються в профл гумусовий елювальний та лювальний горизонти. Сол та гпс залягають на глибин 120-160 см. Гумусована частина профлю каштанових рунтв становить 40-50 см, вмст гумусу – 1,5-2,5 %. Фзико-хмчн властивост темно-каштанових каштанових рунтв характеризуються вузьким спввдношенням мж увбраним кальцм та магнм невисоким вмстом (менше 5 % вд суми увбраних катонв) увбраного натрю&[101,196,198].

На знижених Присиваських рвнинах з близьким (3-5м) заляганням пдрунтових вод на перифер глибоких подв з аналогчною гдрогеологúю поширен лучно-каштанов солонцюват рунти у комплекс з солонцями лучно-каштановими. В цих рунтах, здебльшого вдсутнй карбонатний лювй у вигляд блозрки, в деяких карбонати представлен розпливчастими стяжннями, а на переходах до каштанових рунтв зустрчаться поодинока блозрка. З глибини 50-100 см у лучно-каштанових рунтах та 30-40 см у солонцях залягають сол у клькост 0,5-1,0 %, представлен сульфатами хлоридами натрю, кальцю магню. У солонцях кльксть солей в орному шар вище токсичного рвня. Великий вмст солей визнача наявнсть велико клькост обмнного натрю (6,5-15,5 % вд суми увбраних катонв). Фонов лучно-каштанов солонцюват рунти мстять 3-5 % увбраного натрю в орному шар. Потужнсть гумусовано частини профлю 50-65 см, вмст гумусу коливаться в межах 2,0-2,7 % [196].

На знижених длянках Присивасько-Причорноморськоз глибиною пдрунтових вод 1-1,5 м та в подах каштаново пдзони, поширен каштаново-лучн солонцюват засолен рунти у комплекс з солонцями каштаново-лучними солончаковими. пх профль чтко диференцйований на елювальний та лювальний горизонти. Верхня частина профлю каштаново-лучних солонцюватих рунтв зазвичай не засолена, кльксть солей у 0-30 см шар становить 0,01-0,05 %, глибше збльшуться до 0,2-0,3 %, та 0,3-0,4 % у пород. Вмст обмнного натрю в солонцевому горизонт становить 5-10 % вд суми обмнних катонв. У солонцях каштанових кльксть солей коливаться вд 0,1-0,2 % у верхнй частин до 1,5-2,5 % у материнськй пород. Кльксть обмнного натрю в солонцевому горизонт становить 12-26 % вд суми обмнних катонв. Вмст гумусу в рунтах цього типу коливаться в межах 1,7-2,6 % залежно вд гранулометричного складу [101,196,198].

У подах Присивасько-Причорноморсько смуги розповсюджен дерново-глейов солончаки у межах залягання пдрунтових вод 0,5-1 м. Характерною особливстю таких рунтв наявнсть значно клькост солей у верхньому шар профлю (1,0-2,5 %) при цьому другий максимум солей, як правило, заляга на глибин 25-35 см. У склад солей переважають хлориди та сульфати натрю, що вддзеркаленням яксного складу пдрунтових вод [53,101,196,198].

На морських низьких узбережжях островах затоки Сиваш, у днищах подв з низьким рвнем (0,2-1 м) сильно мнералзованих (до 30-40 г/л) вод, а також на млководд, де поверхнев води випаровуються в теплий перод року фрагментарно поширен глейов солончаки. Вони характеризуються слабкою диференцацю профлю на генетичн горизонти. Верхнй шар цих рунтв явля собою сольову крку або пухкий сольовий шар темно-срого кольору, концентраця солей у поверхневому горизонт коливаться вд 3-8 до 15-25 %, униз по профлю зменшуться до 1-3 %. Склад солей хлоридно-сульфатний магнво-натрвий [101,196,198].

Природний потенцал рунтв дослджуваного регону коливаться вд 100 до 200 т/га гумусу [195], однак цей, вдносно значний потенцал реалзуться не повною мрою через нестачу вологи, позаяк рунти розмщен в посушливй зон, несприятливими фзико-хмчними, водно-фзичними та агрохмчними властивостями. Застосування мелоративних заходв для пдвищення родючост цих рунтв обумовлюють снування вдмнних вд природних умов закономрностей рунтових процесв, як потребують спецального вивчення.

Морфологчна характеристика профлв дослджуваних рунтв представлена у роздл 4.1.


РОЗДЛ 4

Закономрност ЗМН ВЛАСТИВОСТЕЙ

агроперетворених грунтв СОЛОНЦЕВИХ комплексв

4.1 . Морфологчна будова профлю

Морфологчн ознаки, профль рунту стйкою зовншньою характеристикою вдображають найважливш його властивост, особливост походження та розвитку [158,159]. Залучення рунтв до сльськогосподарського використання зумовлю низку перетворень у рунтовй товщ, що в певнй мр дагностуються при морфолого-генетичному х аналз. Перш за все ц змни проявляються у трансформацÿ верхньопрофлю внаслдок утворення орного шару, який для окультурених рунтв, при збереженн зонального обличчя профлю, набува значення нового самостйного генетичного горизонту, що багато в чому визнача рвень рунтово родючост, напрямок та нтенсивнсть рунтотворного процесу [159].

У природному стан солонцев рунти характеризуються рзкою диференцацúю рунтового профлю на елювальний та лювальний горизонти. Вивчення морфологчно будови профлю солонцевих рунтв, що протягом тривалого пероду використовуються у рлл, показало, що систематичне застосування звичайного обробтку призводить до зменшення товщини типоутворюючого лювального горизонту (Ih<) на 5-10 см внаслдок приорювання та перемшування його з верхнми горизонтами. Таким чином, у солонцях розораних три верхнх горизонти (НЕ, Eh Ih<) за х товщини 25-35 см шан Нижче орного шару та частково збереженого лювального горизонту залягають верхнй (Н

Про будову профлю солонцю каштанового, залученого до сльськогосподарського використання можна судити з опису розрзу, закладеного нами у 2003 роц на варант №1 довготривалого стацонарного дослду С.П.Семеново-Забродно на територ Генчесько дослдно станц (рис.4.1 а).

НЕ

0-25(30)

Гумусово-елювальний, з домшками лювю, орний, свтло-срий, ущльнений, пилувато-грудкуватий, грудки легко роздляються на листувато-шаруват окремост, сухий, пронизаний корнням, перехд ясний.

Н

30-35(40)см

Гумусововальний<, мноий<, ьний<, рий<, овпчастоизмоподбний<, щинуватий<, зламуться измоподбн ремост<, янець сутнй<, рехд ступовийp>

hpk

40-55см

Перехдний, неоднордний за забарвленням, темно-срий з буруватим вдтнком плями мозазмнюються на бурувато-палев з коричневими затканнями гумусу. Скипання вд 10 % НС суцльне, бурхливе, блозрка з 45-50 см, перехд помтний.

Рp>

55-90см

ес, палево-бурий, однордний за забарвленням, пористий, без помтних видлень карбонатв, скипання вд 10 % НС суцльне, бурхливе.

Згдно загальноприйнятодагностики грунтв [104,194] дослджуваний <рунт нтифковано як солонець каштановий глибокий глибокосолончакуватий легкоглинистий на лес.

Морфологчну будову профлю темно-каштанового солонцюватого рунту, зрошуваного протягом 40 рокв водами першого класу розкрито в опис розрзу, закладеного нами у 2003 роц на варант №1 довготривалого стацонарного дослду у СТОВ bdquo;Вонське”. Скипання вд 10% соляноз 37 см, новоутворення карбонатв у форм блозрки з 65 см (рис.4.2 а).


0

30

40

60

75

а

б

Рис. 4.1. Будова профлю солонцю каштанового глибокого глибокосолончакуватого легкоглинистого на лес


а - неплантажований

б - плантажований

Рис. 4.2. Будова профлю темно-каштанового слабосолонцюватого легкоглинистиго рунту на лес


НЕ

0-25 (30)

Гумусово-елювальний, з домшками лювю, орний, темно-срий з каштановим вдтнком, ущльнений, грудкувато-брилистий, з домшками невелико грудочок лювю, сухий, пронизаний корнням, перехд ясний.

Н

30-40 (45)см

Гумусововальний мноий<, ьний<, рий<, овпчастоизмоподбний<, щинуватий<, зламуться измоподбн ремост<, янець сутнй<, рехд ступовийp>

Н

40 (45)-55 см

Верхнй рехдний ризонт<, мноий з руватим тнком<, удкуваторнисторхуватий<, льнений<, явн ричнев ями ткання мусу<, рехд кийp>

Р

55-75 см

Нижнй перехдний горизонт, бурувато-будно-палевий з срими плямами затканнями, горхувато-грудкуватий, помтно ущльнений. Скипання вд 10 % НС суцльне, бурхливе, рясна блозрка, перехд у Pk з bdquo;язиками заткань”.

Pk з 75 см

ес, бурувато-палевий, однордний за забарвленням з незначними нзами гпсу.

Згдно загальноприйнятодагностики унтв [104,194] дослджуваний грунт нтифковано як темно-каштановий слабосолонцюватий важкосуглинковий на лес.

Мелоративна плантажна оранка призводить до бльш значних трансформацй морфологчно будови профлю [95,131,201] В результат механчного руйнування щльного солонцевого горизонту, перемшування елювального, лювального та перехдного горизонтв, залучення до орного шару карбонатв кальцю з нижнх горизонтв, профль солонцевих рунтв набува докорнних змн.

Помтний вплив на мелорований шар виявля щорчний обробток рунту у псля мелоративний перод. В результат вдбуваться рвномрний розподл карбонатв кальцю в межах орного шару, про що свдчить суцльне скипання вд 10 % солянодослдженнями встановлено, що у довготривалй пслядÿ (30-50 рокв) в плантажованих рунтах обособлються окультурений орний шар, який ста пд впливом постйного звичайного обробтку однордним за структурою забарвленням. Нижче заляга пдорний шар (30-40 см), теж однордний, але деклька ущльнений порвняно з орним, у профл не спостергаться лювювання мулистих фракцй формування солонцевих горизонтв Глибше заляга агроперетворений (bdquo;турбурований” за визначенням .<&М.<&Любмово, Е.О. Корнблюма та н. [112,135]) шар (40-60 см), який складаться з набору часток, що вдрзняються одна вд одно розмром фрагментв вихдних генетичних горизонтв. Нижче знаходяться карбонатн горизонти, як не були залучен до обробтку мають природну будову [26,28,29,54].

Про морфологчну будову профлю солонцю каштанового плантажованого можна судити з опису розрзу, закладеного нами у 2003 роц на варант №4 довготривалого стацонарного дослду С.П.&Семеново-Забродно на територÿ Генчеськовд 10 % НС спостергаться з поверхн. Плям солонцв на поверхн длянки не виявлено, хоча на рунтовому план, складеному до закладання дослду вони позначен (рис.4.1 б).

Hpk

0-20 (30) см

Орний плантажований шар, гумусований, темно-срий з буруватим вдтнком, однордний за забарвленням, пухкий, пилувато-грудкуватий, сухий, переплетений корнням, скипання вд 10% НС суцльне. Перехд чткий.

Hpk

20 (30)-35 (40) см

Верхнй перехдний плантажований шар, темно-коричневий, однордний за забарвленням, ущльнений, грудкувато-горхуватий, сухий, скипання вд 10 % НС суцльне. Перехд чткий.

Heipk

35 (40)-60 см

Нижнй перехдний плантажований шар, дуже неоднордний за забарвленням, складенням структурою. Явля собою мозачну сумш вихдних генетичних горизонтв (срого пилуватого елювю, коричневого щльного горхувато-стовпчастого лювю та палево-бурого ущльненого карбонатного шару). Скипання вд 10% НС спорадичне, (бурхливе лише по залишкам часток карбонатного горизонту). Перехд рзкий по нÿ проходу плантажного плугу.

heipk

60-83 см

Палево-бурий, неоднордний за забарвленням внаслдок значно клькост карбонатно блозрки заткань гумусу, ущльнений, горхувато-глибистий, перехд до породи поступовий.

Pk

83 см нижче

Бурувато-палевий лес, однордний за забарвленням, крихкий, пористий, зустрчаться рдка блозрка.

Згдно загальноприйнятодагностики рунтв [104,194] дослджуваний рунт дентифковано як солонець каштановий глибокий глибокосолончакуватий плантажований легкоглинистий на лес.

Будова профлю морфологчн властивост плантажованого зрошуваного темно-каштанового слабосолонцюватого рунту дещо вдрзняться вд солонцю каштанового плантажованого. Наявна деяка рзниця у забарвленн структур у звrsquo;язку з рзним вихдним станом, крм того помтна рзниця у перерозподл колишнх генетичних горизонтв. Протягом тривало пслядÿ мелоративнов солонцевих рунтах утворився пдорний шар, однордний за забарвленням, структурою та складенням, тод як в пдорному шар темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв все ще наявн частки вихдних генетичних горизонтв. Суттвих рзниць у морфологчнй будов профлю плантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв в умовах зрошення прсною та слабомнералзованою водою не помчено.

Про будову профлю плантажованого темно-каштанового слабосолонцюватого рунту, зрошуваного прсною водою, можна судити з опису розрзу, закладеного нами у 2003 роц на варант №4 довготривалого стацонарного дослду у СТОВ rdquo;Вонське” (рис. 4.2). Бурхливе скипання вд 10&% НС спостергаться з поверхн. Плям солонцв на поверхн длянки не виявлено (рис.4.2 б).

Hpk

0-30 см

Орний плантажований шар, гумусований, темно срий, сухий, пухкий, багато карбонатв, як представлен у вигляд окремих включень та помтних розмитих плям, порохувато-грудкуватий, пронизаний корнням, перехд чткий.

Heipk

30-45 см

Верхнй перехдний плантажований шар, темно-коричневий, майже чорний, сухий, щльний, грудкувато-горхуватий, мозаокремост вихдних генетичних горизонтв, серед яких переважають частки лювального (у верхнй частин шару) та гумусово-елювального (переважно у нижнй частин шару), значно менше часток карбонатного горизонту, зустрчаться рдка блозрка перехд чткий.

heipk

45-70 см

Нижнй перехдний плантажований шар, темно-коричневий з бурим вдтнком, неоднордний за забарвленням, дуже щльний, структура глибисто-призматична, мозазалишки гумусово-елювального горизонту, по краях структурних окремостей прошарки карбонатв, перехд чткий.

Pk

70 см нижче

ес, палевий, щльний, грудкуватий, з язиками заткань, з 84 см рясна блозрка.

Згдно загальноприйнятодагностики рунтв <[104,194] дослджуваний нт дентифковано як темно-каштановий несолонцюватий плантажований легкоглинистий на лес.

Таким чином, коротко пдсумовуючи наведену нформацю, можна зробити наступн висновки:

1. В результат залучення солонцевих рунтв до рлл морфологчна будова х профлю набува певних змн. В солонцях утворються орний шар, що складаться з гумусово-елювального, елювального частково лювального горизонтв. При цьому потужнсть самого лювального горизонту зменшуться на 5-10 см.

2. При довготривалому пслямелоративному розвитку плантажованих солонцв темно-каштанових солонцюватих рунтв реставраця солонцевого процесу за дослджуваний перод не вдбуваться, що пдтверджуться вдсутнстю текстурнопрофлю за елювально-лювальним типом, а отже свдчить про продовження позитивно псляд мелоративно плантажно оранки

3. Спвставлення наведених описв плантажованих солонцевих рунтв з морфологчною характеристикою неплантажованих рунтв показу, що в тривалй псляд мелоративнорунти набули принципово вдмнно вд неплантажованих аналогв будови профлю комплексу зовншнх ознак сформованих генетичних горизонтв. Отже, ми можемо стверджувати, що результатом пслямелоративного розвитку утворення агроперетворених рунтв, як не мають аналогв у природ.

4.2. Сольовий склад плантажованих неплантажованих солонцевих рунтв

налз численних дослджень щодо вмсту солей у рунтах пвдня Украndash; з заходу на схд. На глибину акумуляцÿ солей виявляють вплив умови рельфу та гранулометричний склад рунту [50,101,154,175,196,198,205].

У вихдному стан дослджуван рунти характеризувалися незначним вмстом водорозчинних солей у верхнй 0-100 см частин рунтового профлю. Так, у солонц каштановому загальна сума солей до глибини 70-90 см коливалася в межах 0,06-0,11 %, а перший сольовий горизонт з вмстом солей 0,74% виявлявся на глибин бльше 100 см [5,170,175] а у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах накопичення солей спостергалося з глибини 100-120&см [5,175].

Тривале сльськогосподарське використання цих рунтв застосування мелоративних заходв (мелоративна плантажна оранка та зрошення) внесли певн змни до х сольового складу.

налз вмсту водорозчинних солей в солонцях каштанових плантажованих в незрошуваних умовах показав, що за дослджуваний перод в цих рунтах переважають процеси розсолення. Встановлено, що вже на третй рк псля проведення мелоративно плантажнозначно пдвищився вмст гдрокарбонатв кальцю у верхнх шарах рунту [175,223]. Вдбулося вирвнювання вмсту водорозчинного натрю по всй глибин мелорованого шару [222].

Бльш суттв змни в сольовому склад вдбулися на 13 рк псляд плантажнознизилася сума загальних солей, а сольовий максимум виявився на глибин близько 150 см (табл.4.2). Яксний склад солей покращився за рахунок зниження вмсту хлоридв сульфатв, особливо в бльш глибоких шарах, пдвищився вмст карбонатв та бкарбонатв у всьому рунтовому профл. У верхнх шарах збергся бльш високий вмст водорозчинного кальцю при деякому зниженн вмсту водорозчинного магню, а у бльш глибоких шарах знизився вмст усх катонв (кальцй, магнй, натрй) [175].

Таблиця 4.2

Динамка вмсту водорозчинних солей у солонцях каштанових

Рк

Глибина,

см

Плантаж

Контроль

загальна сума солей,%

сума токсичних солей,%

Ca

Na

Caa

загальна сума солей,%

сума токсичних солей,%

Ca

Na

Caa

м-екв/100г рунту

м-екв/100г рунту

1957

0-30

0,12

0,06

0,34

0,73

0,5

0,11

0,03

0,17

0,40

0,4

30-40

0,13

0,06

0,44

0,73

0,3

0,14

0,08

0,29

0,91

0,3

40-60

0,13

0,07

0,27

0,85

0,3

0,14

0,09

0,24

1,16

0,2

60-75

0,34

0,13

0,62

0,92

0,7

0,43

0,07

0,91

2,05

0,4

75-100

1,28

0,49

8,02

3,35

2,3

0,60

0,41

1,94

4,23

0,5

100-150

0,56

0,51

0,62

6,58

0,1

0,409

0,37

0,30

5,03

0,06

1967

0-30

0,07

0,05

0,29

0,61

0,5

0,11

0,05

0,12

0,76

0,2

30-40

0,08

0,08

0,23

1,11

0,2

0,12

0,07

0,15

1,04

0,1

40-60

0,09

0,09

0,17

1,29

0,1

0,11

0,09

0,15

1,30

0,1

60-75

0,10

0,09

0,27

1,13

0,2

0,22

0,52

1,38

1,82

0,8

75-100

0,10

0,06

0,29

0,55

0,5

0,54

0,40

2,22

3,99

0,6

100-150

0,27

0,27

0,21

3,90

0,1

0,42

0,44

0,39

6,00

0,1

2003

0-30

0,06

0,02

0,47

0,06

7,8

0,06

0,03

0,37

0,08

4,6

30-40

0,06

0,03

0,36

0,12

3,0

0,06

0,03

0,38

0,11

3,6

40-60

0,06

0,04

0,41

0,02

20,5

0,11

0,03

0,41

0,16

2,6

60-75

0,07

0,06

0,24

0,50

0,5

0,08

0,04

0,38

0,35

1,1

75-100

0,25

0,14

1,54

1,0

1,5

0,

0,06

0,46

0,63

0,7

100-150

0,20

0,11

0,48

1,15

0,4

0,32

0,22

7,75

1,15

6,7

2005

0-30

0,07

0,02

0,57

0,07

8,1

0,07

0,04

0,34

0,07

4,8

30-40

0,07

0,01

0,45

0,13

3,5

0,08

0,05

0,28

0,13

2,2

40-60

0,06

0,04

0,47

0,06

7,8

0,08

0,04

0,31

0,20

1,6

60-75

0,07

0,01

0,31

0,32

1,0

0,09

0,05

0,38

0,22

1,7

75-100

0,20

0,12

2,03

1,40

1,5

0,16

0,13

0,41

0,51

0,8

100-150

0,18

0,10

0,78

1,10

0,7

0,22

0,20

3,44

1,52

2,3

Примтка. У таблиц використан дан С. П. Семеново1957р. та М.М.Лаврентьва за 1967 р [223,175].

На 50 рк псляд мелоративнонтенсивнсть процесу розсолення значно знижуться порвняно з попереднми роками дослджень можна говорити лише про тенденцю до подальшого зменшення вмсту солей [26,28,29,54] У верхнй 0-100 см частин рунтового профлю загальна кльксть солей зменшилася не стотно порвняно з 13 роком псляд. Ус сол рвномрно розподлен у профл у яксному склад переважають гдрокарбонати кальцю. пх вмст коливаться у межах 0,06-0,08 %, що свдчить про вдсутнсть навть слабкого ступеня загального засолення може означати стаблзацю кльксного яксного складу солей верхнього (0-100 см) шару рунту. Горизонт сольових акумуляцй з вмстом солей 0,64 % гдрокарбонатно-сульфатного магнво-кальцвого складу виявився на глибин 175 см, що свдчить про подальше вимивання легкорозчинних солей вглиб рунтового профлю (рис 4.3).У всьому профл рунту у двч знизилася сума токсичних солей, порвняно з 13 роком псляд. Це зменшення вдбулося передусм за рахунок сульфатв та гдрокарбонатв натрю.

Вмст катону натрю у рунтах знизився у 6-8 разв, чому сприяли прсн атмосферн опади, а вмст катонв кальцю зрс у 2 рази, що пояснються поступовим розчиненням карбонатв кальцю, залучених до орного шару в результат мелоративного обробтку. Зазначен змни у катонному склад воднозумовили зростання показника СNa з 0,13-0,62 до 6,5-9,6 у 0-100 см частин рунту з 0,05-0,5 до 1,8-3,6 у бльш глибоких шарах.

Вивчення сольового складу солонцю каштанового неплантажованого показало, що за 50 рокв ndash; 3,9 м-екв/100&г у 1967 до 0,07 – 1,5 м-екв/100 г у 2003-2005 р. Натомсть у рунтах спостергаться тенденця до деякого збльшення водорозчинних кальцю та магню. Так змни у катонному склад зумовили зростання вдношення СNa з 0,2-0,5 у 1967 роц до 4,0-5,4 у 2003-2005 роках .

плантаж

контроль

Рис. 4.3. Профльний розподл водорозчинних солей

у солонцях каштанових, 2003 рк (вмст онв, м-екв/100 г рунту)

Картину вертикального розподлу водорозчинних солей у неплантажованому солонц каштановому представлено на рис.4.3. З рисунка видно, що ус сол рвномрно розподлен до глибини 150 см, у цй частин профлю переважають гдрокарбонати кальцю та магню. Акумуляцйним горизонтом для водорозчинних солей став шар 150-175 см, склад солей у ньому хлоридно-сульфатний магнво-кальцвий.

У цлому можна констатувати, що за 50 рокв сльськогосподарського використання у солонц каштановому наявний процес розсолення. моврно цей процес вдбуваться пд впливом атмосферних опадв, чому сприя зменшення щльност складення орного шару та зменшення потужност лювального горизонту, що результатом постйного обробтку цих рунтвp>

В умовах зрошення водами першого класу процес розсолення у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах протка бльш швидко.

Вже на 4 рк псля проведення мелоративносм вд 0,005 до 0,01&% [169,175,193].

На 40 рк псляд мелоративнослд вдзначити вдсутнсть навть слабкого ступеня загального токсичного засолення темно-каштанових плантажованих рунтв у шар 0-100см (табл.4.3). Вмст водорозчинних солей тут коливаться в межах 0,07-0,08 % тип засолення переважно сульфатно-гдрокарбонатний магнúво-кальцúвий (рис.4.4). Подальше поступове зниження вмсту водорозчинних солей вдбуваться за рахунок хлоридв натрю. Значення

У рунтах наявна тенденця до подальшого зниження катону натрю, при деякому збльшен катонв кальцю та магню. Так змни у катонному склад плантажованих рунтв обумовлюють зростання показника СNa з 3,4 до 6,7.

Загалом 40 рокв псляд мелоративнов темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах в умовах зрошення прсною водою запаси солей у мелорованй частин рунту зменшилися з 8,1 т/га у 1965 роц до 5,6 т/га у 2003-2005 рр., а токсичних солей з 3,7 т/га до 2,0 т/га.

Горизонт сольових акумуляцй з вмстом солей 0,84-0,86% сульфатно- гдрокарбонатного магнúво-кальцúвого складу виявився на глибин близько 200см, що свдчить про подальше розсолення нижньо частини рунтового профлю.


Таблиця 4.3

Динамка вмсту водорозчинних солей в темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних водою першого класу

Рк

Глибина,

Плантаж

Контроль

загальна сума солей,%

сума токсичних солей,%

Ca

Na

Caa

загальна сума солей,%

сума токсичних солей,%

Ca

Na

Caa

м-екв/100г рунту

м-екв/100г рунту

1966

0-30

0,11

0,04

0<,89

0,26

3,4

0,06

0,06

0,85

0,34

2,5

30-40

0,12

0,05

0,86

0,21

4,1

0,06

0,06

0,41

0,55

0,7

40-60

0,09

0,05

0,62

0,19

3,3

0,06

0,07

0,32

0,72

0,4

60-75

0,11

0,07

0,49

0,25

2,0

0,11

0,11

0,11

1,55

0,1

75-100

0,10

0,08

0,22

0,94

0,2

0,18

0,18

0,18

2,45

0,1

100-125

0,33

0,27

0,89

2,69

0,3

0,59

0,59

2,48

5,46

0,5

125-150

0,28

0,24

0,40

2,73

1,1

0,56

0,56

1,07

6,21

0,2

150-175

1,44

0,61

13,0

4,12

3,2

0,83

0,83

11,5

6,79

1,7

175-200

0,93

0,36

9,14

4,97

1,8

0,81

0,81

11,0

7,33

1,5

1970

0-30

0,07

0,03

0,53

0,18

2,9

0,04

0,04

0,28

0,30

0,9

30-40

0,11

0,07

0,52

0,68

0,8

0,05

0,05

0,46

0,40

1,1

40-60

0,09

0,04

0,87

0,19

4,5

0,05

0,05

0,43

0,43

1,0

60-75

0,11

0,04

0,82

0,27

3,0

0,02

0,02

0,20

1,01

0,2

75-100

0,12

0,08

0,27

0,89

0,3

0,13

0,13

0,19

1,80

0,1

100-125

0,18

0,09

0,29

0,90

0,3

0,16

0,16

0,15

2,05

0,1

125-150

0,79

0,40

5,96

2,07

2,9

0,47

0,47

10,3

2,60

3,9

150-175

0,89

0,43

0,95

2,73

0,3

0,39

0,40

6,0

1,56

3,8

175-200

0,86

0,44

0,10

2,64

0,03

0,42

0,42

6,24

1,24

5,03

2003

0-30

0,09

0,03

0,74

0,11

6,7

0,02

0,06

0,58

0,08

7,3

30-40

0,08

0,03

0,60

0,12

5,0

0,02

0,02

0,65

0,10

6,5

40-60

0,09

0,04

0,65

0,23

2,1

0,03

0,03

0,79

0,14

5,6

60-75

0,08

0,03

0,65

0,22

6,9

0,04

0,05

0,67

0,26

2,6

75-100

0,56

0,25

4,70

0,68

7,0

0,06

0,06

0,48

0,58

0,8

100-125

0,43

0,23

2098

0,80

3,7

0,08

0,08

0,31

0,95

0,3

125-150

0,13

0,09

0,50

0,63

0,8

0,14

0,14

0,62

1,40

0,4

150-175

0,17

0,12

0,65

0,95

0,7

0,19

0,19

1,30

1,40

0,9

175-200

0,85

0,25

8,93

1,00

8,9

0,19

0,20

1,68

1,40

1,2

2005

0-30

0,09

0,03

0,89

0,13

6,8

0,04

0,03

0,57

0,10

5,7

30-40

0,08

0,03

0,61

0,15

4,1

0,04

0,02

0,71

0,14

5,1

40-60

0,09

0,04

0,63

0,32

1,9

0,04

0,03

0,55

0,14

3,9

60-75

0,09

0,04

0,60

0,22

2,7

0,06

0,04

0,64

0,21

3,0

75-100

0,54

0,23

5,28

0,55

9,6

0,10

0,06

0,44

0,46

0,9

100-125

0,44

0,42

1,72

0,91

1,9

0,10

0,07

0,55

1,10

0,5

125-150

0,13

0,08

0,34

0,80

0,4

0,18

0,16

0,60

1,60

0,4

150-175

0,17

0,12

0,63

1,00

0,6

0,29

0,20

1,40

1,60

0,8

175-200

0,86

0,24

5,32

1,40

3,8

0,33

0,22

2,80

2,10

1,3

Примтка. У таблиц використан фондов матерали лабораторÿ родючост зрошуваних солонцевих рунтв (вмст водорозчинних солей у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою у 1966 та 1970 рр.[160]).


плантаж

контроль

Рис. 4.4. Профльний розподл водорозчинних солей у темно-
каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою,
2005 рк (вмст онв, м-екв/100 г рунту)


Вивчення сольового складу неплантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв показало, що в перш роки зрошення у верхнй 0-100см частин рунтового профлю значно знижуться вмст загальних токсичних солей, в основному за рахунок хлоридв сульфатв натрю. Горизонт сольових акумуляцй перемщаться на глибину 75-100 см. В подальшому яксний кльксний склад солей верхньо частини рунтового профлю стаблзуться<, про що свдчить незначне зниження вмсту загальних токсичних солей у 0-100 см частин профлю, порвняно з попереднми роками дослджень. Вмст солей тут коливаться в межах 0,04-0,09 %, у яксному склад солей переважають гдрокарбонати кальцю.

За роки зрошення вмст водорозчинного натрю у всьому профл знизився у

2-2,5 рази, натомсть спостергаться тенденця до збльшення клькост водорозчинного кальцю, джерелом постйного надходження якого в рунти гдрокарбонатно-кальцúв зрошувальн води. Збльшення клькост водорозчинного кальцю обумовлю зростання показника СNa з 2,5 до 5,7.

Порвняно з 1970 роком, горизонт сольових акумуляцй з вмстом солей 0,20-0,32 % гдрокарбонатно-сульфатного магнво-кальцвого складу виявився на глибин 175-200см, що свдчить про досить нтенсивне проткання процесу розсолення рунтоутворюючо породи.

При зрошенн слабомнералзованими водами, як вдомо, зроста моврнсть нтенсивного засолення рунту. У цьому випадку одним з основних чинникв, що визначають нтенсивнсть соленакопичення в рунт рвень залягання мнералзаця пдрунтових вод, а також можливсть х вдтоку [27,76,77,92,93,115,128,186,193,209,214,265].

Дослдженнями Ю.к.Кзякова встановлено, що за 5 рокв зрошення слабомнералзованими водами вмст водорозчинних солей у шар 0-60 см темно-каштанових солонцюватих рунтв (як плантажованих так неплантажованих) був практично однаковим, однак х яксний склад стотно вдрзнявся. У склад водорозчинних солей плантажованих рунтв виявилося значно бльше гдрокарбонат-онв, онв кальцю, магню натрю. Дещо збльшилась кльксть хлорид-онв повнстю вимилися сульфати [86,95,103].

Нашими дослдженнями встановлено, що на 30-й рк псляд плантажно псля припинення зрошення слабомнералзованими водами верхня 0-75 см частина рунтового профлю як мелорованого так немелорованого рунту розсолен. Вмст солей тут коливаться в межах 0,08-0,09% (табл. 4.4). Ус сол розподлен рвномрно, а у х яксному склад переважають гдрокарбонати кальцю та натрю (с. 4.5) [54].

Таблиця 4.4

Показники сольового складу темно ndash; каштанових слабосолонцюватих рунтв, виведених з зрошення слабомнералзованими водами, 2003 рк

Глибина,

см

Плантаж

Контроль

загальна сума солей,%

сума токсичних солей,%

Ca

Ca:Na

загальна сума солей,%

сума токсичних солей,%

Ca:Na

м-екв/100г грунту

м-екв/100г грунту

0-30

0,09

0,04

0,50

0,31

1,6

0,08

0,05

0,29

0,49

0,6

30-40

0,09

0,05

0,34

0,58

0,6

0,09

0,05

0,24

0,50

0,5

40-60

0,01

0,06

0,31

0,78

0,4

0,08

0,05

0,29

0,63

0,5

60-75

0,09

0,06

0,31

0,78

0,4

0,09

0,48

0,29

0,687

0,4

75-100

0,17

0,11

0,82

0,95

0,9

0,19

0,19

2,04

1,05

1,9

100-125

0,11

0,07

0,41

0,73

0,6

0,11

0,07

0,41

0,73

0,5

125-150

0,12

0,08

0,50

0,85

0,6

0,11

0,07

0,38

0,73

0,5

150-175

0,11

0,07

0,46

0,68

0,7

0,16

0,09

0,89

0,78

1,1

175-200

0,13

0,08

0,60

0,73

0,8

0,30

0,17

2,02

0,90

2,2

Слабкий ступнь засоленост на обох варантах вдмчаться на глибин близько 100 см. Кльксть солей тут 0,16 % на плантаж 0,29 % на контрол. Вони переважно гдрокарбонатно-сульфатного кальцво-натрвого та натрúво-кальцúвого складу.

Горизонт сольових акумуляцй на плантажованому варант моврно виявляться глибше 200 см, що свдчить про розсоленсть рунтоутворюючо породи. На контрольному варант акумуляця солей спостергаться на глибин 200 см. Кльксть солей тут 0,30 %, а у х яксному склад переважають сульфати магню та натрюp>

плантаж

контроль

Рис. 4.5 . Профльний розподл водорозчинних солей у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах (пслядя зрошення слабомнералзованими водами, 2005 рк), вмст онв, м-екв/100 г рунту


Кльксть водорозчинного кальцю дещо вища у профл плантажованих рунтв. Однак на обох варантах у катонному склад водноу всьому рунтовому профл все ще переважа натрй (виключення склада лише орний шар плантажованого варанту, де переважа кальцй). Таке спввдношення у катонному склад обумовлю майже однаков значення показника СNa<, за виключенням шару 0-30 де спввдношення СNa на плантаж склада 1,6 при 0,6 на контрол.

В цлому можна констатувати, що на 30 рк псляд плантажно на 5 рк припинення зрошення слабомнералзованими водами в темно-каштанових солонцюватих рунтах обох варантв наявний процес розсолення. Однак на плантажованому варант вн протка бльш швидко.

Карбонати кальцю, що частиною мнеральноndash; потенцйне джерело обмнного водорозчинного кальцю, впливають на реакцю рунтового розчину, поживний режим, сприяють утворенню збереженню водотривко структури в умовах нтенсивного антропогенного навантаження на рунти. В умовах зрошення карбонати одним з чинникв, що попереджують нтенсивний розвиток деградацйних процесв. Розчинення карбонатв розширю спввдношення мж СNa в рунтовому розчин, що обумовлю зниження вбирання натрю рунтовими поглинальним комплексом <[11,,123,131,193,224].

Застосування мелоративнопризводить до змн карбонатного профлю рунту, що проявляються у перерозподл карбонатних новоутворень карбонатно-акумулятивного горизонту, появи карбонатв кальцю у значних клькостях в орному шар, як наслдок, пдвищенн нÿ скипання вд 10% HCl [175,184]. Залучен до орного шару карбонати кальцю переходять у водорозчинну форму ndash; бкарбонат, катон кальцю якого легко обмнються на увбраний натрй. Концентраця ону кальцю у грунтовому розчин залежить вд клькост залучених до орного шару кальцвих сполук та х розчинност [25,182].

Проведеними дослдженнями встановлено, що карбонатний профль усх контрольних варантв типовим для солонцевих рунтв з незначним вмстом карбонатв в орному шар ndash; 0,3-0,5 % та максимальним х накопиченням у шар 75-100 см (16-22 %) (табл.4.1). Вигортання карбонатовмсних горизонтв при проведенн мелоративно плантажнообумовило наявнсть значних клькостей карбонатв кальцю в орному шар плантажованих рунтв. Навть у тривалй псляд карбонатн профл плантажованих варантв вдзначаються все ще високим вмстом карбонатв кальцю в орному шар та рвномрним х розподлом у всй мелорованй товщ (0-60 см). Слд вдзначити, що у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах при тривалому (бльше 40 рокв) зрошенн прсними водами вмст карбонатв у профл як плантажлованого так неплантажованого варантв практично не змнються.

Коротко пдсумовуючи викладен матерали стосовно сольового складу плантажованих неплантажованих солонцевих рунтв можна зробити так висновки.

1. Загальною закономрнстю для усх дослджуваних рунтв процес розсолення рунтового профлю, однак нтенсивнсть цього процесу рзна.

2. У плантажованих рунтах найбльш активно процес розсолення протка в перш 10-15 рокв псля проведення мелоративно плантажнодещо прискорю цей процес. В наступн роки, як у зрошуваних, так у незрошуваних умовах спостергаться лише тенденця до подальшого зниження вмсту загальних токсичних солей. Вдсутнсть засолення 0-100 см шару рунту може означати стаблзацю х яксного складу кльксного вмсту. Процес розсолення бльш нтенсивно протка у рунтоутворюючй пород, про що свдчить збльшення глибини залягання горизонту акумуляц солей полпшення х яксного складу.

3. У неплантажованих солонцях каштанових та темно ndash; каштанових слабосолонцюватих рунтах також наявний процес розсолення. Це пдтверджуться зниженням вмсту загальних токсичних солей у рунтовому профл полпшенням х яксного складу. моврно цей процес вдбуваться пд впливом атмосферних опадв та зрошення, чому також сприя зменшення щльност складення орного шару та зменшення потужност лювального горизонту, що результатом постйного обробтку цих рунтвp>

Таблиця 4.1

Вмст карбонатв кальцю у дослджуваних рунтах, %

Грунти

Рк

Глибина, см

Варант

Плантаж

Контроль

Солонц каштанов

1967

0-30

3,7

0,4

30-40

3,5

0,4

40-60

3,2

7,0

60-75

13,4

13,2

75-100

18,6

19,1

2003

0-30

3,8

0,3

30-40

3,3

0,4

40-60

2,9

6,3

60-75

11,6

14,6

75-100

20,7

20,4

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

1966

0-30

5,4

0,6

30-40

1,0

0,5

40-60

6,1

12,5

60-75

14,0

17,5

75-100

17,6

18,3

1970

0-30

4,5

0,3

30-40

0,7

0,6

40-60

5,3

7,3

60-75

12,1

12,2

75-100

17,2

17,5

2003

0-30

5,2

0,3

30-40

3,2

0,4

40-60

4,5

5,5

60-75

6,5

13,0

75-100

19,0

17,7

2005

0-30

5,2

0,3

30-40

3,7

0,4

40-60

4,4

5,8

60-75

5,6

13,2

75-100

17,1

18,3

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти (зрошуван слабо-мнералзованою водою)

2003

0-30

3,8

0,7

30-40

2,9

1,1

40-60

2,5

3,5

60-75

5,7

16,3

75-100

20,4

20,8

Солонець каштановий (виробничй дослд СТОВ laquo;Новопавлвське»)

2005

0-30

3,6

0,7

30-40

3,1

1,0

40-60

4,6

4,7

60-75

10,2

11,4

75-100

21,3

23,8

Солонець каштановий (виробничй дослд Колг. laquo;Заповт Ленна»)

2005

0-30

3,0

0,4

30-40

2,3

1,0

40-60

3,9

7,6

60-75

6,8

6,4

75-100

16,4

15,8

Примтка. У таблиц використан дан Ю.к.Кзякова (вмст карбонатв кальцю у солонц каштановому, 1967 р.) та Г.В.Новково (вмст карбонатв кальцю у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою, 1966 та 1970 рр.) [93,160]

4. Розсолення вилучених з зрошення плантажованих неплантажованих темно-каштанових рунтв вдбуваться дещо повльнше. Хоча верхня 0-75см частина рунтового профлю як плантажованого так неплантажованого рунту розсолен у яксному склад водорозчинних солей обох варантв все ще переважа водорозчинний натрй.

5. Карбонатний профль усх дослджуваних неплантажованих рунтв типовим для солонцевих рунтв, тод як плантажован рунт вдзначаються високим вмстом карбонатв кальцю в орному шар та рвномрним х розподлом у всй мелорований товщ.

4.3 . Змни фзико-хмчних властивостей дослджуваних рунтв

Процеси солеобмну у рунтах нерозривно повrsquo;язан з станом рунтового поглинального комплексу (ГПК), насамперед з складом увбраних катонв, як мають в першу чергу на уваз коли говорять про фзико-хмчн властивост рунту. ерунтовий поглинальний комплекс обмнно-увбран катони, що насичують його виявляють виключний вплив на структуру рунту, агрофзичн властивост, поглинальну здатнсть, мнсть обмну, реакцю рунтового розчину буфернсть рунту, на закрплення поживних речовин в цлому на поживний режим рунту, що в кнцевому висновку визнача рвень рунтово родючост [25,53,77,182,184,205]. Саме на цей аспект звертав увагу К.К.Гедройць, вказуючи, що ус властивост рунту, що обумовлюють величину врожаю, в тй чи ншй мр пов’язан з кльксними яксними показниками поглинального комплексу рунту.

Як вдомо з класичних праць К.К.Гедройця [32] замщення кальцю ГПК на натрй нада рунтовим колоздатност до пептизац зумовлю, таким чином, суттв змни цлоагрономчно значущих властивостей рунту (стану макрота мкроструктури, крихкост, твердост, липкост, фльтрацйномакрота мкроелементв живлення для рослин, стану органчно речовини, мкрофлори тощо) [53,77,205].

Розорення солонцевих рунтв, особливо застосування мелоративнозазначалося вище, привносить помтн змни в солонцев рунти. Вони зазнають позитивно бльшсть з тих морфологчних ознак, вдповдно до яких у цлинному стан дентифкувалися як власне солонц чи солонцюват рунти [,95,112,135,151<]. У звrsquo;язку з цим зроста роль нших, не морфологчних показникв, зокрема стану ГПК. Найуживаншим критерм для визначення ступеня солонцюватост був залишаться вмст обмнного натрю <[241,242]p>

Результати наших дослджень показали, що пд впливом сльськогосподарського використання в ГПК солонцевих рунтв вдбуваються значн кльксн яксн змни, що вдображають особливост х сучасного розвитку впливають на рвень рунтово родючост. Загальною закономрнстю для плантажованих та неплантажованих грунтв збльшення вмсту увбраного кальцю та зменшення частки увбраних магню та натрю у ГПК, при цьому швидксть змн у ГПК дослджуваних рунтв за варантами рзна [26,28,29,54]p>

За даними М.М.Лаврентьва [175] у плантажованих солонцях каштанових в незрошуваних умовах ц змни добре помтн вже на другий рк псля обротку, але бльш чтко вони простежуються через см рокв (1961 р.). За ц роки насиченсть рунту кальцúм в метровому шар досягла 61,4-68,6% (при 48,6-58,3 % у 1955 роц), кльксть увбраного магню знизилася з 39,2-31,7% до 26,6-31,7 % , а натрю з 5,1-11,1 % до 4,7-9,5 % вд суми катонв [86,175].

Нашими дослдженнями встановлено що в наступн роки вдбуваться подальше розсолонцювання на 50 рк пслядÿ мелоративноу мелорованому шар (0-60 см) пдвищуться абсолютний вдносний вмст кальцю (21,2-27,4<кв/100г рунту, або 60,7-74,5 %). Вмст увбраного магню при цьому ма тенденцю до деякого зростання (7,9-12,7 мекв/100г рунту або 21,6-36,4 %), натомсть кльксть увбраного натрю в усьому профл знизилася у двч (0,32-0,51<&кв/100г рунту або 0,9-1,3 %) (рис 4.6).

Рис 4.6. Вмст увбраних катонв в орному шар плантажованих неплантажованих солонцв каштанових

Змни онно-сольового складу рунтового розчину неплантажованого солонцю каштанового призвели до трансформацй у склад ГПК. За роки нтенсивного сльськогосподарського використання цих рунтв зменшився вмст увбраного натрю в орному шар (з 3,7 % у 1955 роц до 2,4-2,2% у 2003 -2005 роках). В шар 30-40 см також помчено тенденцю до деякого зменшення увбраного натрю, однак кльксть його порвняно з попереднми роками змнилася не так стотно.

Змни у ГПК солонцв каштанових обох варантв обумовлен високою активнстю кальцю у рунтовому розчин, при досить невисокй активност натрю (табл.4.5). Так, в орному шар плантажованих рунтв активнсть онв кальцю становить 10,02 мекв/л 6,2 мекв/л у тому ж шар неплантажованого варанту. Така активнсть онв кальцю обумовлю спввдношення

Таблиця 4.5

Активнсть онв натрю та кальцю в солонцях каштанових, 2003 рк

Глибина, см

Плантаж

Контроль

aNa мекв/л

aCa мекв/л

aNa мекв/л

aCa мекв/л

0-30

1,81

10,02

0,6

4,36

6,02

1,7

30-40

1,99

9,56

0,6

5,75

9,14

1,9

40-60

2,08

8,32

0,7

5,49

8,72

1,8

В овах гацÿ оцес зсолонцювання буваться ьш идко [27,76,92,115,128,193,214]. За даними Г.М.Пкузи [167,175,193] вже на 4 рк псля проведення мелоративнознизився вмст увбраного натрю та магню у ГПК у верхнй 0-30 см частин рунту. Разом з тим в плантажованому рунт спостергаться значне пдвищення вмсту увбраного кальцю. Так, на варант з плантажною оранкою вмст увбраного кальцю в орному шар рунту склав 22,5 м-екв/100 г порвняно з 15,0 м-екв/100 г на контрольному неплантажованому варант. Це пояснються перш за все залученням до орного шару велико глинисто постйним джерелом кальцю в розчин [175].

Згдно наших дослджень, на 40 рк псляд в цих рунтах спостергаться високий вмст кальцю в орному шар - 27,5 м-екв/100 г, що склада 76,7 % вд суми ГПК. Вмст увбраного натрю знизився у 3 рази, порвняно з попереднми роками дослджень, з 2,7 % у 1973 до 0,9 % у 2003-2005 роках. Таким чином, можна стверджувати, що у плантажованих рунтах вдбуваться нтенсивний процес розсолонцювання, обумовлений зрошенням прсною водою продовженням позитивно дÿ карбонатв кальцю (рис.4.7) [26,28,29,54]p>

Зрошення також сприяло розсолонцюванню неплантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв. При цьому глибина розсолонцювання виявилася вищою, порвняно з незрошуваними солонцями каштановими. Так, за дослджуваний перод вмст натрю в орному шар цих рунтв знизився з 3,4 % у 1965 роц до 0,8-0,9 % у 2003-2005 роках, а в шар 30-40 (лювальний горизонт) з 2,06 % до 0,9-1,05 %. При цьому доля увбраного кальцю пдвищилася в орному шар до 75,8 %. Визначальну роль у збльшенн дол увбраного кальцю вдгра кальцй зрошувальних вод, а також кальцй слаборозчинних рунтових сполук (переважно карбонатв), який пд впливом зрошення переходить у бльш розчинн форми, що сприя його входженню в ГПК.

Рис. 4.7. Вмст увбраних катонв в орному шар темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв, зрошуваних прсною водою

Зрошення пдсилю бохмчн процеси, в результат чого збльшуться кльксть вуглецю. У звrsquo;язку з цим карбонат кальцю з нертнопереходить до розчиннопроявляться у збльшенн активност онв кальцю [14,60,102,121,183,184,205]. Пдвищена активнсть його збергаться протягом тривалого пероду псляд. Така висока активнсть онв кальцю в плантажованих рунтах свдчить про високу х буфернсть до процесв осолонцювання. Натомсть активнсть онв натрю зменшуться з роками як в плантажованих так в неплантажованих рунтах. За рахунок цього вдношення знизилось у 1,5 рази, що пдтверджу наявнсть процесу розсолонцювання (табл.4.6) [120,163].

Таблиця 4.6

Змни активност натрю та кальцю в темно ndash; каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою

Рк

Глибина, см

Плантаж

Контроль

aNa мекв/л

aCa мекв/л

aNa мекв/л

aCa мекв/л

1973

0-30

1<,02

Не визн.

-

3,47

5,75

1,4

30-40

1<,07

Не визн.

-

4,17

9,55

1,3

40-60

2,0

Не визн.

-

5,13

7,58

1,8

1980

0-30

0,72

13,7

0,2

2,22

4,08

1,1

30-40

1,02

8,7

0,4

2,47

5,76

1,1

40-60

1,18

5,6

0,5

3,04

5,26

1,3

2003

0-30

0,57

12,8

0,2

1,73

4,16

0,84

30-40

0,66

7,26

0,3

2,29

4,78

1,04

40-60

1,0

6,02

0,4

2,63

5,02

1,1

З збльшенням мнералзац зрошувальних вод клькост в них вмсту натрю зазвичай вдбуваться збагачення рунтового розчину катонами натрю та магню зменшення катонв кальцю, що зсува онну рвновагу в бк активного входження в ГПК катонв натрю магню виходу з нього катонв кальцю <[77,86].

За даними Ю.к.Кзякова при зрошенн темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв слабомнералзованими водами, в перш 4 роки вдбувалося активне накопичення натрю в ГПК до глибини 60 см, що супроводжувалося витисканням кальцю та магню. Через 7 рокв склад увбраних катонв стаблзувався залишався майже не змнним [86].

Згдно наших дослджень псля припинення зрошення слабомнералзованими водами, на 30 рк псляд мелоративнопд впливом атмосферних опадв у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах наявний процес розсолонцювання. Доля увбраного натрю у всьому мелорованому шар знизилася з 2,1 % у 1986 роц до 0,8 % у 2003. При цьому спостергаться незначне збльшення вмсту увбраного магню. Вмст кальцю залишаться майже незмнним склада 70-72 %. (рис 4.8<). Вутнсть солонцюватост в мелорованому шар цих рунтв пдтверджуться показником вдношення <, який склада 0,2-0,3 [120,163].

Рис.4.8. Вмст увбраних катонв у плантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних слабомнералзованими водами

У неплантажованих рунтах вмст увбраного натрю в орному шар залишився незмнним порвняно з попереднми роками складав близько 2 %.

Процес розсолонцювання солонцевих рунтв пдтверджуться у виробничих умовах. У склад увбраних катонв переважа кальцй. Доля увбраного натрю та магню значно нижча. Порвняно з вихдним рунтом в плантажованих неплантажованих солонцях каштанових вмст увбраного натрю знизився у три рази, при цьому спостергалося зростання вмсту увбраного кальцю (табл.4.7).


Таблиця 4.7

Вмст увбраних катонв у солонцях каштанових у виробничих умовах

ерунт

Варант

Глибина, см

Ca

Mg

Na

K

Сума увбраних катонв,
м-екв/100 г рунту

Na, % вд суми увбраних катонв

м-екв/100 г рунту

Солонець каштановий (колг.rdquo;Заповт Ленна”)

Плантаж

0-30

20,7

8,5

0,2

0,3

29,7

0,5

30-40

18,6

9,1

0,3

0,5

28,4

0,9

40-60

18,6

8,5

0,2

0,7

28,1

0,8

Контроль

0-30

13,2

11,7

0,5

0,6

26,2

2,1

30-40

14,3

10,6

0,6

0,8

26,4

2,3

40-60

14,9

10,1

1,0

1,1

27,1

3,7

Солонець каштановий

(СТОВ laquo;Ново­пав­лвське »)

Плантаж

0-30

19,1

6,2

0,2

0,2

25,7

0,7

30-40

19,7

6,1

0,3

0,3

26,4

1,1

40-60

18,2

9,1

0,3

0,3

27,1

1,3

Контроль

0-30

14,3

6,1

0,8

0,7

21,9

3,6

30-40

13,7

8,3

1,0

0,5

23,5

4,2

40-60

16,9

10,5

1,3

0,8

29,5

4,4

Отже, коротко пдсумовуюч наведу нформацю, можна зробити наступн висновки:

1. Загальною закономрнстю для усх дослджуваних рунтв процес розсолонцювання. Це пдтверджуться збльшенням вмсту увбраного кальцю за рахунок зменшення частки увбраних магню та натрю у ГПК. нтенсивнсть процесу розсолонцювання у дослджуваних рунтах рзна, що обумовлено застосовуваними мелоративними заходами.

2. В незрошуваних умовах помтн змни у склад ГПК вдзначаються вже на другий рк пслядÿ плантажнобльш чтко вони простежуються на 7 рк. На 50 рк псляд вмст увбраного натрю у ГПК солонцв каштанових незначний, можна констатувати вдсутнсть солонцюватост.

3. В умовах зрошення прсною гдрокарбонатною водою змни у склад ГПК вдбуваються бльш швидко розсолонцювання спростергаться вже на 4 рк псляд мелоративно плантажно оранки.

4 В умовах зрошення слабомнералзованими водами в перш роки спостергаться активне накопичення натрю у ГПК плантажованих рунтв. Псля припинення зрошення на 30 рк псляд плантажно спостергаться активне витискання увбраного натрю з ГПК пдвищення частки увбраного кальцю.

5. Змни у склад ГПК рунту обумовлен високою активнстю онв кальцю. Пдвищена активнсть х збергаться протягом 40-50 рокв псляд плантажноактивнсть онв кальцю в плантажованих рунтах як у зрошуваних так у незрошуваних умовах свдчить про високу х буфернсть до процесв осолонцювання.

6. У неплантажованих солонцях каштанових та темно-каштанових солонцюватих рунтах можна констатувати процес розсолонцювання, обумовлений змнами онно-сольового складу рунтового розчину. У незрошуваних солонцях каштанових спостергаться зниження вмсту увбраного натрю збльшення частки увбраного кальцю лише в орному шар. У зрошуваних темно-каштанових слабосолонцюваних рунтах зниження дол увбраного натрю спостергаться в орному в типоутворюючому лювальному горизонтах. Розсолонцювання орного шару темно-каштанових солонцюватих рунтв, вилучених з зрошення слабомнералзованими водами не виявлено. Наявнсть процесу розсолонцювання зональних рунтв (солонцв каштанових), що протягом тривалого пероду використовуються у рлл пдтверджуться на неплантажованих варантах длянок виробничого впровадження мелоративно плантажно оранки.

4.4 . Вмст гумусу у плантажованих та неплантажованих

солонцевих рунтах

Вмст яксний склад гумусу найважлившим нтегральним показником генезису родючост рунту. Вмст органчно речовини та його динамка в простор час характеризу змни темпв напрямв рунтоутворення, визнача рвень потенцйно родючост рунтв [51,53,64,122,236]. Вн обумовлю поглинальну здатнсть та процеси структуроутворення, вплива на тепловий, водний та поживний режими рунтв [179,182]. Тому показники гумусового стану рунтв переважно використовуються для дагностики, оцнки рвня родючост, агровиробничого групування рунтв х агроекологчного стану.

Солонцев рунти степововдрзняються невисоким вмстом гумусу в орному шар. Його кльксть у солонцях каштанових склада 2,0-2,1 %, з глибиною гумусовансть значно знижуться. У темно ndash; каштанових рунтах спостергаться чтка рзниця в гумусованост залежно вд гранулометричного складу (вд 1,8 до 2,6 %) [1,2,100,198].

В дослдженнях останнього часу [16,17,31,57,58,110,148,180,197] все бльше уваги придляться виявленню впливу розорювання сльськогосподарського використання рунтв на вмст яксний склад органчноцьому йдеться як про зменшення запасв органчно<[2,16,31,36,108,131,152,197,203 так про накопичення [88,95,152,123,175,244].

Мелоративна плантажна оранка призводить до стотних змн органзацÿ гумусового профлю та вмсту гумусу солонцевих рунтв. При проведенн такого обробтку верхня гумусована частина рунтового профлю перемщуться на деяку глибину, тому в перш роки псля його проведення вдмчаться зниження вмсту гумусу в орному шар на 15-20 %, тод як в бльш глибоких шарах (30-60см) вдбуваться збагачення органчною речовиною на 40-80 %, порвняно з тúю ж глибиною на неплантажованих варантах [95,175,201,234].

Протягом тривалого пероду пслядÿ мелоративноформуються рунти, що помтно вдрзняються вд неплантажованих аналогв за вмстом, запасами, профльним розподлом яксним складом гумусу. В плантажованих рунтах спостергаться бльш рвномрний розподл гумусу в мелорованому шар (0-60 см), при цьому рзниця мж орним шаром шаром 40-60 см склада близько 20 %, тод як в неплантажованих аналогах ця рзниця збльшуться до 40-50 % (рис 4.9).

Рис.4.9. Профльний розподл гумусу в солонц каштановому

Проведеними дослдженнями встановлено, що у незрошуваних умовах вмст гумусу в мелорованому шар солонцв каштанових достоврно збльшувався протягом тривалого пероду пслядÿ плантажно(табл.4.8). Так, на 50 рк пслядÿ вмст гумусу в орному шар цих рунтв становить 2,2-2,3%, при 1,9-2,0 на контрол, а в шар 40-60 його кльксть склада 1,7% при 1,0 % на контрол. Такий профльний розподл вмсту загального гумусу зумовлю збльшення загального запасу органчнот/га на плантажованому варант при 136 т/га на контрол) окремо в кожному з шарв плантажованих рунтв. При цьому основна частина цих запасв зосереджена в орному шар шар 40-60 см. Накопиченню органчнов плантажованих рунтах сприяли значно вищ, порвняно з контролем, врожакультур, завдяки чому нагромаджувався матерал для гумфкацÿ – рослинн рештки [110,175,179]. Крм того, висока температура повтря нестача вологи обумовлюють нетривалий перод мнералзац органчнов незрошуваних умовах процес накопичення гумусу переважа над процесом його розчинення [175,180,181].


Таблиця 4.8

Динамка вмсту загального гумусу (%) у солонцях каштанових

Рк

Глибина, см

Варант

НР 0,95

Плантаж

Контроль

1967

0-30

1,7

2,0

0,2

30-40

1,6

1,6

0,2

40-60

1,4

1,0

0,3

2003

0-30

2,3

2,0

0,2

30-40

1,8

1,8

0,1

40-60

1,7

1,0

0,2

2005

0-30

2,2

2,0

0,1

30-40

1,9

1,7

0,3

40-60

1,7

1,0

0,2

Примтка. У таблиц використан дан Ю.к.Кзякова (вмст загального гумусу у дослджуваних грунтах, 1967 рк) [89].

У склад гумусу плантажованих солонцевих рунтв в тривалй псляд мелоративноспостергаться переважання групи гумнових кислот над фульвокислотами в результат чого величина спввдношення Сг.к.:Сф.к. помтно збльшуться у всьому мелорованому шар, тобто зроста глибина гумфкац (табл. 4.9). Це також добре люструться показником ступеня гумфкац органчно вищий у всьому профл плантажованих рунтв. Крм того вмст рухомо органчнов орному шар плантажованих рунтв у 2-2,5 разв нижчий нж на контрольному варант. Це свдчить про закрплення утворюваного гумусу, чому, на нашу думку, ма сприяти активний кальцй у профл мелорованих рунтв [55]p>

В неплантажованих солонцевих рунтах за роки ndash; жовтень) пригнченстю мнералзацйних процесв [165]. Пдвищення вмсту гумусу в шар 30-40 см, обумовило деяке зростання його запасв у шар 0-60 см неплантажованих солонцевих рунтв.

Таблиця 4.9

Яксний склад гумусу плантажованих неплантажованих солонцв каштанових

Рк

Варант

Глибина,см

Вмст вуглецю, % до маси рунту

Сг.к.

Сф.к.

Сг.к: Сф.к

Рухома органчна речовина

Нероз-чинний

залишок

2003

Плантаж

0-30

0,38

0,08

4,7

82,6

0,03

0,86

30-40

0,32

0,12

2,6

72,7

0,02

0,63

40-60

0,19

0,11

1,7

63,6

0,02

0,66

Контроль

0-30

0,36

0,21

1,7

63,1

0,10

0,51

30-40

0,20

0,14

1,4

58,8

0,03

0,68

40-60

0,14

0,10

1,4

58,3

0,01

0,36

2005

Плантаж

0-30

0,38

0,12

3,1

76,0

0,03

0,72

30-40

0,36

0,15

2,4

70,5

0,03

0,55

40-60

0,20

0,10

2,0

66,7

0,02

0,65

Контроль

0-30

0,31

0,18

1,7

63,2

0,03

0,58

30-40

0,27

0,20

1,3

57,4

0,03

0,52

40-60

0,12

0,10

1,2

54,5

0,01

0,34

В умовах зрошення прсними водами спостергаються дещо нш тенденц. Дослдженнями Г.В.Новково [175] установлено, що вже на 13 рк псляд мелоративновмст гумусу його розподл в мелорованому шар темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв ста таким же, як у рунтв контрольно длянки (табл.4.10). Нашими дослдженнями встановлено, що в наступн роки вмст гумусу в 0-60 см шар як плантажованих так неплантажованих рунтв стотно не змнився. В орному шар обох варантв вмст гумусу коливаться в межах 1,9-2,0 %. Вн рвномрно розподлений по рунтовому профлю з тенденцúю до незначного зниження з глибиною (рис 4.10). Однак запаси його в шар 0-60 см плантажованих варантв дещо бльш (123,4 т/га на плантаж при 116,9 т/га на контрол).

В 0-100 см шар рунту в зрошуваних умовах процес гумусоутворення протка нтенсивно, в той же час накопичувана органчна речовина пддаться бльш повнй мнералзац [2,16,179,181].


Таблиця 4.10

Динамка вмсту загального гумусу (%) у темно-каштанових слабо солонцюватих рунтах, зрошуваних водами 1 класу

Рк

Глибина, см

Варант

НР 0,95

Плантаж

Контроль

1970

0-30

1,9

1,9

0,1

30-40

1,6

1,8

0,2

40-60

1,6

1,6

0,1

2003

0-30

1,9

1,9

0,1

30-40

1,6

1,8

0,2

40-60

1,6

1,2

0,3

2005

0-30

2,0

1,9

0,1

30-40

1,7

1,8

0,1

40-60

1,5

1,3

0,1

Примтка. У таблиц використан дан Г.В.Новково (вмст гумусу у дослджуваних грунтах, 1970 рк) [160]

Рис. 4.10. Профльний розподл гумусу в темно-каштановому слабосолонцюватому рунт, зрошуваному прсною водою

Однак, насиченсть ГПК темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв (плантажованих неплантажованих) кальцúм сприя закрпленню гумусових речовин, утворюючи форми гуматв, менш доступн розкладанню мкроорганзмами [51,64,110,119,180]. Фульвокислоти близьк до них прост органчн речовини мнералзуються в першу чергу, збльшуючи при цьому вмст складних органчних речовин, типу гумнових кислот [179,181,182]. Показник ступеня гумфкац органчно однаково високим, як на плантажованих, так на неплантажованих длянках. Переважання гумнових кислот у яксному склад гумусу обумовлю високе спввдношення Сг.к.:Сф.к на обох варантах в орному пдорному шарах. Невисокий вмст рухомона плантажованому варант свдчить про те, що гумусов речовини тут закрплюються краще (табл.4.11). Коагуляцю органчних колодв на цьому варант зумовлю високий вмст карбонатв кальцю висока активнсть його онв. В нижнй (40-60 см) частин рунтового профлю обох варантв спостергаться майже однаковий вмст гумнових фульвокислот знижуться показник спввдношення Сг.к.:Сф.к.

Таблиця 4.11

Яксний склад гумусу плантажованих неплантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв, зрошуваних прсною водою

Рк

Варант

Глибина,см

Вмст вуглецю, % до маси рунту

Сг.к.

Сф.к.

Сг.к: Сф.к

Рухома органчна речовина

Нероз-чинний

залишок

2003

Плантаж

0-30

0,20

0,17

1,2

54,0

0,03

0,72

30-40

0,21

0,16

1,3

56,7

0,02

0,54

40-60

0,18

0,17

1,1

51,4

0,02

0,58

Контроль

0-30

0,21

0,17

1,2

55,2

0,03

0,74

30-40

0,19

0,16

1,2

54,2

0,04

0,58

40-60

0,14

0,12

1,1

53,8

0,03

0,40

2005

Плантаж

0-30

0,20

0,17

1,2

56,7

0,03

0,80

30-40

0,24

0,12

2,0

66,6

0,02

0,60

40-60

0,24

0,16

1,5

60,0

0,02

0,45

Контроль

0-30

0,20

0,15

1,3

57,1

0,03

0,71

30-40

0,20

0,15

1,3

57,1

0,04

0,65

40-60

0,15

0,12

1,2

55,5

0,03

0,31

При зрошенн слабомнералзованими водами, згдно дослджень Ю.к.Кзякова [88,95], в темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах вже на 6 рк пслядÿ мелоративновмст гумусу в орному шар шар 30-40 см наближався до рвня неплантажованих рунтв, а в шар 40-60 см залишався бльш високим. Однак стотних змн групового фракцйного складу гумусу не спостергалося, що свдчить про його стйксть до фактору зрошення [95].

Нашими дослдженнями встановлено, що на 30 рк псляд мелоративнопсля припинення зрошення слабомнералзованими водами вмст гумусу в орному шар плантажованих неплантажованих рунтв залишаться майже однаковим (2,1 % на плантаж при 2,2 % на контрол). З глибиною його кльксть на плантажованому варант дещо знижуться у шар 40-60 його вмст склада 1,83 % при 0,63 % на контрол (рис 4.11). Запаси гумусу в плантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах складають 136 т/га на плантаж при 124 т/га на контрол. При цьому в плантажованих рунтах 60 % цих запасв зосереджено в орному шар 21 % у шар 40-60, тод як в неплантажованих рунтах 70 % цих запасв приходиться на орний шар.

Рис.4.11. Профльний розподл гумусу в темно-каштановому слабосолонцюватому рунт (5 ndash; рчна пслядя зрошення слабомнералзованими водами)

Що стосуться яксного складу гумусу темно-каштанових солонцюватих рунтв, то псля припинення зрошення слабо мнералзованими водами у склад гумусу обох варантв переважають гумнов кислоти. При цьому кльксть х у шарах 30-40 та 40-60 см на плантажованому варант вища порвняно з контролем. Це зумовлю високе спввдношення Сг.к.:Сф.к у мелорованому профл свдчить про збльшення глибини гумфкацÿ, порвняно з неплантажованими аналогами (табл. 4.12). Як в нших вищерозглянутих плантажованих грунтах, показник ступеня гумфкацÿ органчнотут дещо вищй, а кльксть рухомо органчнонижче. Отже, з наведених даних виплива, в плантажованих рунтах створюються бльш сприятлив умови для накопичення гумусу.

Таблиця 4.12

Вмст яксний склад гумусу плантажованих неплантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв, вилучених з зрошення слабомнералзованими водами, 2005 рк

Варант

Глибина,см

Вмст гумусу, %

Вмст вуглецю, % до маси рунту

Сг.к.

Сф.к.

Сг.к: Сф.к

Рухома органчна речовина

Нероз-чинний

залишок

Плантаж

0-30

2,1

0,23

0,18

1,3

56,1

0,04

0,81

30-40

2,0

0,28

0,16

1,8

63,6

0,03

0,70

40-60

1,8

0,23

0,14

1,6

62,1

0,02

0,69

Контроль

0-30

2,2

0,27

0,20

1,3

57,4

0,07

0,81

30-40

1,2

0,12

0,10

1,2

54,5

0,04

0,46

40-60

0,7

0,06

0,09

0,6

40,0

0,03

0,25

Коротко пдсумовуючи викладену нформацю, потрбно вдзначити наступне:

1. Протягом тривалого пероду псляд мелоративно формуються рунти, що помтно вдрзняються вд немелорованих аналогв за вмстом, запасами, профльним розподлом яксним складом гумусу.

2. В тривалй псляд плантажнов зрошуваних незрошуваних умовах спостергаться збльшення вмсту гумусу в орному шар плантажованих рунтв, за цим показником вони виходять на рвень контрольного, неплантажованого варанту.

3. У склад гумусу плантажованих солонцевих рунтв у всьому профл в тривалй псляд мелоративнопереважають гумнов кислоти, Глибина гумфкац на цих варантах вище. Високий вмст активного кальцю у профл плантажованих рунтв обумовлю кращу коагуляцю органчних колона цих варантах. Показник ступеня гумфкацÿ органчноу плантажованих грунтах дещо вищй, а кльксть рухомо органчнонижче.

4.5. Поживний режим солонцевих рунтв

Темно-каштанов, каштанов рунти солонц мстять в орному шар значн клькост загального азоту, що наслдком гранулометричного складу рунту, незначногумусу, вдсутност вимивання нтратв, через незначну кльксть опадв, поглинання амачних форм азоту мнеральною частиною рунту. Згдно дослджень В.Д.Кисля та Г.М.Кривоносовозагального азоту в орному шар темно-каштанових рунтв склада 0,11-0,16 %, каштанових - 0,13-0,15 % солонцв 0,07-0,11 %. З глибиною його кльксть помтно зменшуться у шар 50-60 см, зазвичай, не перевищу 0,04-0,05 %. Кльксть мнерального азоту у рунт непостйна залежить в основному вд агротехнчних та клматичних умов , частково, вд генетичних особливостей рунту Мнеральний азот у цих рунтах знаходиться переважно у амачнй форм протягом усього вегетацйного пероду [100,113].

Дослджуван рунти мстять у верхнх горизонтах 120-140 мг/100 г рунту валового фосфору [100,113]. Максимальна його кльксть приходиться на верхнй гумусово-елювальний горизонт, що обумовлено бологчною його акумуляцúю, а мнмальна ndash; на материнську породу [100]. Дослдження, щодо доступност рослинам фосфору з рзних горизонтв солонцевих рунтв пвдня Украни [35], свдчать про несприятливий фосфатний режим як гумусово-елювального, так лювального горизонтв. Значна частина фосфору представлена кальцúвими фосфатами, що малорухомими сполуками. Вмст рухомого фосфору для солонцевих рунтв пвдня Украни коливаться у межах 0,3-3,5 мг/100&г рунту, що свдчить про коливання рвня забезпеченост на цей елемент вд низького до середнього [35,100,175].

Вдомо, що вмст форми калю у рунтах безпосередньо повrsquo;язан з механчним складом та природою глинистих мнералв вдображають мнералогчн особливост вихдних рунтоутворюючих порд самого рунту. Високий вмст калю у рунтоутворюючих породах Сухостепово(лесах) обумовив дуже добру забезпеченсть рунтв на цей елемент [100].

З огляду на недостатню вивченсть поживного режиму плантажованих рунтв та активне використання солонцевих рунтв у рлл, особливонабува зrsquo;ясування закономрностей кльксних яксних змн у склад поживних речовин.

Дослдженнями встановлено, що у перш роки псля проведення мелоративноу солонцях каштанових вдбуваться зниження загальних запасв перерозподл загального азоту по профлю. Валовий вмст фосфору практично не змнються [160,175,216]. Вмст калю усереднються у межах мелорованого шару, дещо знижуючись при цьому у верхнй частин профлю. Внаслдок високоrsquo;язане з збльшенням рухомост органчноподальшому рзниц мж плантажем контролем не спостергалося [175].

Результати наших дослджень, представлен у табл.4.13, свдчать про те, що на 50 рк пслядÿ мелоративнопрофльний розподл валових форм азоту, фосфору та калю у 0-60 см шар солонцю каштанового плантажованого рвномрним вдповда профльному розподлу гумусу у цих рунтах. Вмст валового азоту та фосфору в орному шар солонцю каштанового плантажованого вищим порвняно до того ж шару контрольного варанту. Так, вмст валового азоту склада 0,13 % на плантаж при 0,11 % контрол, а валового фосфору 0,13 % на плантаж при 0,10 % на контрол. моврно це пов’язано з вищим вмстом гумусу в орному шар плантажованих рунтв. За загальнопрофльного розподлу калю на плантажованому варант, вмст його в орному шар обох варантв вдрзняться не стотно, що пов’язано з генетичними особливостями однордним мнералогчним складом дослджуваних рунтв.

Таблиця 4.13

Валовий вмст N PK у дослджуваних рунтах, 2005 рк

ерунти

Варант

Глибина, см

Валов форми поживних елементв, %

N

P2O5

K2O

Солонц каштанов

плантаж

0-30

0,13

0,13

2,1

30-40

0,10

0,10

2,0

40-60

0,10

0,10

2,0

контроль

0-30

0,11

0,10

2,0

30-40

0,07

0,09

1,9

40-60

0,05

0,05

1,9

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

плантаж

0-30

0,16

0,14

1,9

30-40

0,13

0,14

1,9

40-60

0,13

0,13

1,8

контроль

0-30

0,13

0,12

1,8

30-40

0,11

0,11

1,7

40-60

0,08

0,09

1,8

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван слабомнералзованою водою)

плантаж

0-30

0,15

0,13

2,0

30-40

0,15

0,13

1,9

40-60

0,13

0,11

1,8

контроль

0-30

0,13

0,12

1,9

30-40

0,10

0,10

1,8

40-60

0,08

0,08

1,8
За результатами наших дослджень, вмст рухомих сполук азоту в цлому за варантами стотно не вдрзняться. Рвень забезпеченост мнеральним азотом на плантажованому варант, в залежност вд погодних умов, вирощувано строку визначання [247], коливаться вд середнього до пдвищеного. Вмст рухомого фосфору в профл плантажованих рунтв дещо вищй. В орному шар вмст його коливаться в межах 3,1-3,5 при 3,0-2,5 на контрол. Вмст рухомого калю однаково високим на обох варантах (табл.4.14).

Дослдженнями Г.В.Новково[175] що у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою, у перш роки псля проведення мелоративнолише самий верхнй шар, збднений на органчну речовину вдзначався деяким зниженням поживних речовин, особливо азоту. Щодо глибини проникнення активних процесв нтрифкацÿ, в результат яких у рунт накопичуться нтратний азот, то плантажован рунти вдзначалися найвищою потужнстю ndash; до глибини 60 см тут спостергався вдносно високий його вмст. Рухомий фосфор також найбльш глибоко простежувався по профлю у плантажованих рунтах.

Таблиця 4.14

Вмст рухомих форм поживних елементв у дослджуваних рунтах

ерунти

Рк

Варант

Глибина, см

Вмст елементв, мг/100г рунту

N-NO3

N-NH4

Мнеральний азот

P2O5

K2O

Солонц каштанов

2003

плантаж

0-30

3,5

0,4

3,9

3,1

38,6

30-40

2,3

0,1

2,9

2,1

31,6

40-60

3,0

0,1

3,1

2,3

22,4

контроль

0-30

2,2

0,6

2,8

2,5

23,6

30-40

2,7

0,6

3,3

1,6

33,6

40-60

1,3

0,8

2,1

1,0

21,2

2005

плантаж

0-30

4,0

0,5

4,5

3,5

42,2

30-40

2,4

0,1

2,5

2,2

35,4

40-60

2,3

0,1

2,4

2,7

20,3

контроль

0-30

2,0

0,2

2,2

3,0

26,5

30-40

2,2

0,1

2,4

1,8

29,8

40-60

1,3

0,8

2,1

0,8

23,9

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

2003

плантаж

0-30

3,5

0,9

4,4

3,3

47,6

30-40

2,2

0,3

2,5

3,3

41,6

40-60

2,1

0,2

2,3

1,8

40,6

контроль

0-30

3,6

0,4

4,0

3,1

40,6

30-40

3,1

0,3

3,4

3,0

39,6

40-60

1,7

0,1

1,8

1,0

40,4

2005

плантаж

0-30

3,9

0,7

4,6

3,3

47,4

30-40

2,7

0,2

2,9

3,3

37,4

40-60

2,0

0,2

2,2

1,6

37,4

контроль

0-30

3,9

0,4

4,3

3,0

49,4

30-40

2,8

0,2

3,0

3,0

37,4

40-60

1,7

0,1

1,8

0,7

38,4

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван слабомнералзованою водою)

2003

плантаж

0-30

4,1

0,7

3,8

2,6

34,6

30-40

3,8

0,3

3,1

2,3

22,0

40-60

4,4

0,2

3,6

2,2

21,2

контроль

0-30

3,7

0,5

2,7

2,5

31,6

30-40

3,1

0,6

2,4

1,5

19,2

40-60

3,2

0,1

2,4

0,7

16,6

2005

плантаж

0-30

3,9

0,8

3,9

2,5

46,7

30-40

3,5

0,3

3,8

2,2

29,4

40-60

3,7

0,2

3,9

2,0

20,8

контроль

0-30

3,4

0,5

2,8

2,3

35,7

30-40

3,2

0,6

2,6

1,6

22,1

40-60

3,0

0,2

2,6

0,9

20,4

Нашими дослдженнями встановлено, що в тривалй пслядÿ плантажно темно-каштанов слабосолонцюват рунти вдрзняються дещо вищим вмстом валових форм азоту фосфору та калю у мелорованому шар. Так, вмст валового азоту в орному шар рунтв плантажованого варанту склада 0,16 % при 0,13 % на контрол, вмст валового фосфору ndash; 0,14 % на плантаж при 0,12 % на контрол, вмст валового калю стотно не вдрзняться. При цьому, порвняно з солонцями каштановими незрошуваними вмст валового азоту у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах на обох варантах дещо вищим.

Вмст рухомих сполук азоту в цлому на плантажованому варант дещо вищим порвняно з контролем. Вочевидь це повrsquo;язано з рзким посиленням процесв трансформац азотовмсних органчних сполук пд впливом мкроорганзмв при окультурюванн [94].

Рухомого фосфору в орному шар плантажованих рунтв 3,3 мг/100г рунту. З глибиною його кльксть дещо зменшуться, складаючи у шар 40-60 1,8-1,6 мг/100г рунту, однак залишаться вищою, порвняно з тим же шаром неплантажованих рунтв (1,0-0,7 мг/100г рунту). Вмст рухомого калю К2О в орному шар темно-каштанових рунтв обох варантв дуже високий, адже склада 47 мг/100г рунту.

Вдомо, що зрошення мнералзованими водами, викликаючи осолонцювання рунтв, суттво вплива на х поживний режим [86,95]. К.К.Гедройць пдкреслював, що вже невелик клькост одновалентних катонв, особливо натрю калю, роблять рунтов сполуки бльш рухомими [32]. В.Д.Кисль Г.М.Кривоносова вказують на збльшення вмсту рухомих форм фосфору пд впливом зрошення [113]. Дослдженнями Ю.к. Кзякова виявлено високу рухомсть фосфатв у шар 0-40 см збльшення з пдвищенням мнералзацÿ зрошувальних вод [86,95].

Нашими дослдженнями встановлено, що на 30 рк пслядÿ мелоративноприпинення зрошення слабомнералзованими водами вмст валового азоту в орному шар рунтв плантажованого варанту склада 0,15 % при 0,13 % на контрол, валового фосфору 0,13 % при 0,12 % на контрол, валового калю 1,9% на обох варантах. Профльний розподл елементв на плантажованому варант рвномрним, а на контрольному ndash; типовим для дослджуваних рунтв.

Вмст мнерального азоту в профл плантажованих рунтв коливаться в межах 3,7-3,9 мг/100г рунту, при 2,8-2,6 мг/100г рунту на контрол. Рухомого фосфору в орному шар плантажованих рунтв 2,5 мг/100г рунту. З глибиною його кльксть дещо зменшуться, складаючи у шар 40-60 2,3&мг/100г рунту, однак залишаться вищою, порвняно з тим же шаром неплантажованих рунтв (0,9 - 0,7 мг/100г рунту). Вмст рухомого фосфору в орному шар рунтв контрольного варанту при цьому склада 2,3 мг/100г. Не досить стотна рзниця за варантами у даному випадку вочевидь пов’язана з майже однаковим вмстом гумусу в орному шар плантажованих неплантажованих рунтв. Вмст рухомого калю К2О в орному шар темно-каштанових рунтв обох варантв дуже високий, адже коливаться в межах 34,6-46,7 мг/100 г рунту.

Коротко пдсумовуюч отриман результати вивчення поживного режиму дослджуваних рунтв, можна зробити наступн висновки.

1. Профльний розподл валових форм азоту, фосфору та калю у 0-60 см шар плантажованих рунтв рвномрним вдповда профльному розподлу гумусу у цих рунтах. Профльний розподл елементв на контрольному варант типовим для дослджуваних рунтв.

2. Рвень забезпеченост рухомими формами поживних речовин в цлому за дослджуваними варантами стотно не вдрзняться.

4.6 . Змни агрофзичних властивостей солонцевих рунтв

Несприятлив агрофзичн властивост основним чинником, що мту родючсть солонцевих рунтв. У вологому стан ц рунти липк, вrsquo;язк, злит, а у сухому утворюють щльн глиби з трщинами, що важко пддаються обробтку. Тому, змна агрофзичних властивостей солонцевих рунтв основним показником х докорнного покращання [47,49,53,170,175,196,198,205].

У генетичному рунтознавств для дагностики генетичних горизонтв рунтв традицйно використовують дан гранулометричного складу, зокрема вмст характер розподлу по рунтовому профлю мулистих часток, основна маса мнеральний склад яких успадкован вд рунтоутворюючих порд [53,164,196,198].

Гранулометричний склад дослджуваних солонцв каштанових малонатрúвих коливаться вд важкосуглинкового до легкоглинистого, що визначаться вдповдним складом грунтоутворюючих порд, представлених здебльшого карбонатними глинами та важкими суглинками. Солонцевим рунтам притаманний перерозподл мулистих часток по профлю. Так, вмст мулистоndash; 43,5 %, що спвпада з заляганням щльного солонцевого горизонту з притаманною йому призматичною структурою (табл. 4.15).

Трансформац морфологчнопрофлю солонцевих рунтв пд впливом мелоративнопозитивно вплинули на агрофзичн властивост по усй глибин мелорованого шару [3,131,152,168,175,184,193<]. Результати визначення гранулометричного складу чтко вдображають змни морфологчносолонцв пд впливом мелоративномулистих часток в усьому мелорованому шар залишаться рвномрним протягом усього пероду пслядÿ. Вмст мулисто фракцÿ при цьому склада 38-39 %. Таким чином пдтверджуться той факт, що в тривалй псляд мелоративномулистих фракцй не спостергаться формування солонцевих чи солонцюватих горизонтв не вдновлються

Дослдження мкроагрегатного складу виявило кращу агреговансть рунтв плантажованого варанту (табл.4.16). Порвнюючи дан гранулометричного мкроагрегатного складв, можна помтити, що елементарн частки мулистих фракцй значною частиною агрегован. Якщо у гранулометричному склад вмст мулу у верхньому горизонт (0-30 см) склада 38,5 %, то у мкроагрегатному склад у цьому ж горизонт фракця мулу склада 2,9 %, що явно свдчить про перехд мулу у мкроагрегати. Це пдтверджуться зменшенням фактора дисперсност, який в орному шар плантажованих рунтв склада 7,5 при 10 на контрол. В утворенн агрегатв вочевидь, велику роль вдграють увбран двовалентн катони - кальцй магнй та органчна речовина.

Гранулометричний склад темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв, зрошуваних прсною водою також коливаться вд важкосуглинкового до легкоглинистого. ерунтам контрольного варанту притаманний перерозподл мулистих часток по профлю. Вмст мулистоndash; 41,%. Порвняно з плантажованим варантом, тут дещо збльшуться вмст крупного пилу (31-32% на контрол при 28-29: на плантаж). Згдно класифкац М.А.Качинського ц рунти вдносяться до важкосуглинкових крупнопилувато-мулуватих [53,245].

Розподл мулистих часток у плантажованих рунтах залишаться рвномрним протягом 40 рчно мулистоцьому склада 36-37 %. Згдно класифкац М.А.Качинського ц рунти вдносяться до легкоглинистих крупнопилувато-мулуватих[53,245]. В тривалй пслядÿ мелоративноу зрошуваних умовах також не спостергаться вдновлення лювального горизонту.

Дослдження мкроагрегатного складу виявило дещо нижчий вмст мулисто плантажованих рунтах, порвняно з контролем (2,0-2,2% на плантаж при 4-5% на контрол), що обумовило вдповдну рзницю фактора дисперсност за Качинським (6,1 на плантаж при 10,7 на контрол).


Таблиця 4.15

Гранулометричний склад дослджуваних рунтв

Грунт

Варант

Глибина, см

Розмр часток у мм, кльксть у %

Назва рунту за гранулометричним складом

1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

менше 0,001

менше

0,01

Солонц каштанов

Плантаж

0-30

0,2

5,9

31,3

12,1

12,4

38,3

58,5

Важкосуглинковий крупно- пилувато мулуватий

30-40

0,2

6,5

2/8,6

11,8

14,3

38,6

62,1

егкоглинистий крупно- пилувато мулуватий

40-60

0,1

6,1

28,6

11,3

14,8

39,1

63,6

егкоглинистий крупно- пилувато мулуватий

Контроль

0-30

0,3

4,8

34,9

13,1

7,3

39,5

52,9

Важкосуглинковий крупнопилувато-мулуватий

30-40

0,1

7,1

34,1

10,9

4,4

43,4

58,7

Важкосуглинковий крупнопилувато-мулуватий

40-60

0,1

7,2

34,0

11,8

4,5

42,6

49,0

Важкосуглинковий крупнопилувато-мулуватий

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

Плантаж

0-30

0,1

6,2

28,9

9,5

18,2

37,1

64,8

егкоглинистий крупнопилувато-мулуватий

30-40

0,1

4,6

29,8

7,8

19,7

37,9

65,4

егкоглинистий крупнопилувато-мулуватий

40-60

0,1

8,3

28,1

7,8

19,4

36,2

62,0

егкоглинистий крупнопилувато-мулуватий

Контроль

0-30

0,1

8,3

32,8

8,2

13,8

36,7

54,7

Важкосуглинковий крупнопилувато-мулуватий

30-40

0,1

8,1

31,8

6,8

13,2

40,0

53,8

Важкосуглинковий крупнопилувато-мулуватий

40-60

0,1

10,1

32,8

8,4

6,4

42,2

56,4

Важкосуглинковий крупнопилувато-мулуватий

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(вилучен з зрошення слабомнералзованими водами)

Плантаж

0-30

0,2

5,1

32,1

12,3

12,2

38,1

62,6

егкоглинистий крупно- пилувато мулуватий

30-40

0,32

6,7

32,5

11,9

10,3

38,4

58,9

Важкосуглинковий крупно- пилувато мулуватий

40-60

0,2

8,3

34,1

9,2

10,2

38,1

58,1

Важкосуглинковий крупно- пилувато мулуватий

Контроль

0-30

0,1

0,5

30,1

14,6

16,1

38,6

65,7

егкоглинистий крупно- пилувато мулуватий

30-40

0,1

5,9

31,0

10,3

10,0

42,5

64,5

егкоглинистий крупно- пилувато мулуватий

40-60

0,2

5,0

34,0

8,5

10,6

41,7

60,8

егкоглинистий крупно- пилувато мулуватий


Таблиця 4.16

Мкроагрегатний склад дослджуваних рунтв

Грунт

Варант

Глибина, см

Розмр часток у мм, кльксть у %

Фактор дисперс-ност

1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

менше 0,001

менше

0,01

Солонц каштанов

Плантаж

0-30

8,1

38,4

36,2

7,8

6,3

2,9

17,0

7,5

30-40

11,0

39,9

32,4

8,9

5,6

2,03

16,5

5,2

40-60

22,4

27,4

30,9

6,1

9,9

3,1

19,1

7,9

Контроль

0-30

10,1

34,0

34,0

8,0

9,7

4,19

21,8

10,0

30-40

8,6

31,5

33,8

10,9

7,2

7,8

26,0

18,0

40-60

21,3

29,1

32,7

7,9

6,8

2,1

16,3

4,9

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

Плантаж

0-30

11,1

34,7

36,0

7,3

8,4

2,3

18,1

6,1

30-40

5,9

40,5

37,9

7,1

11,4

2,1

33,6

5,3

40-60

4,7

33,5

38,8

8,6

10,3

3,8

22,8

10,0

Контроль

0-30

6,4

33,2

40,0

7,5

8,9

3,9

20,3

10,7

30-40

6,7

24,4

41,3

9,5

14,9

3,1

27,7

7,9

40-60

5,7

34,7

77,1

8,5

6,8

5,1

20,5

12,1

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(вилучен за зрошуення слабомнералзованими водами)

Плантаж

0-30

5,6

26,9

46,7

7,7

9,45

3,4

20,6

5,2

30-40

6,3

28,4

41,1

3,8

13,1

4,0

21,1

6,8

40-60

6,4

27,3

40,2

7,7

15,1

2,4

25,4

4,0

Контроль

0-30

17,2

30,5

32,4

9,1

3,18

7,4

19,7

11,3

30-40

10,7

27,5

35,2

11,3

8,37

6,9

26,4

10,8

40-60

17,6

28,9

29,4

7,7

10,1

6,0

20,4

10,0


налогчн закономрност спостергаються у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, вилучених з зрошення слабомнералзованими водами. Вмст мулистоорному шар рунтв контрольного варанту склада 38,6 % у шар 30-40 збльшуться до 42,5 %. Порвняно з темно-каштановими слабосолонцюватими рунтами, зрошуваними прсною водою, у рунтах цього варанту дещо бльший вмст середнього та дрбного пилу. Згдно класифкац М.А.Качинського ц рунти вдносяться до легкоглинистих крупнопилувато-мулуватих [53,245].

Зрошення слабомнералзованими водами не сприяло вдновленню вихдного розподлу мулистих часток на плантажованому варант. На 30 рк псляд мелоративновн залишаться рвномрним, вмст мулистомелорованому шар коливаться в межах 38 %.

Мкроагрегатний склад пд впливом мелоративно плантажнотакож помтно змнився. У плантажованих рунтах зросла кльксть часток 0,05-0,01 мм. При цьому вмст мулисто фракцÿ залишаться у два рази нижчим нж на контрол. Такий профльний розподл обумовлю значно нижчий показник фактору дисперсност у плантажованих рунтах (4,0-5,2 на плантаж при 10,0-11,3 на контрол).

Численними дослдженнями встановлено, що тльки на структурних рунтах можна забезпечити рослини одночасно вологою повтрям [53,146,159,173]. Структурний склад рунтв важливою дагностичною характеристикою не тльки х генетичних особливостей, але й сучасний проявв деградацйних процесв чи окультурення. Вдомо, що структурнсть рунту обумовлються цлою низкою показникв, перш за все гранулометричним та мнералогчним складом, вмстом органчно речовини та якстю, богеннстю рунту та нтенсивнстю його використання [53,146].

Дослдження структурно-агрегатного складу орного шару плантажованих та нелантажованих рунтв дозволило виявити деяку рзницю за варантами (табл.4.17). Пслядя плантажно оранки зумовлю менший вмст брилистих агрегатв (>10 мм) пдвищений вмст агрономчно цнних агрегатв (10-0,25 мм), завдяки чому коефцúнт структурност дещо пдвищуться (на 0,3-0,5). Це свдчить про тенденцю полпшення макроструктурного стану плантажованих солонцевих рунтв порвняно з неплантажованими аналогами.

Таблиця 4.17

Структурно-агрегатний склад орного шару дослджуваних рунтв

ерунти

Варант

Кльксть агрегатв при сухому просюванн (%), розмр (мм)

Коефцнт структурност

gt;

10-0,25

lt;0,25

Солонц каштанов

Плантаж

30,3

67,5

2,3

1,81

Контроль

37,4

60,9

1,4

1,56

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти (зрошуван прсною водою)

Плантаж

35,7

62,4

1,9

1,65

Контроль

44,2

53,9

1,9

1,16

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти (вилучен з зрошення слабомнералзованими водами)

Плантаж

37,1

60,4

2,5

1,51

Контроль

46,2

53,8

1,9

1,08

Руйнуючи солонцевий горизонт перемшуючи його з карбонатною породою, плантажна оранка створю рихле складення протягом тривалого пероду пслядÿ [87,91,95,175]. На усх дослджуваних варантах (як в зрошуваних так в незрошуваних умовах) вдмчаться лише тенденця незначного ущльнення орного шару (табл.4.18). Проте щльнсть складення при цьому на 0,1-0,15 г/см3 нижча нж на контрольному (неплантажованому) варант. В бльш глибоких шарах рунту (30-60 см) щльнсть складення залишаться майже незмнною протягом тривалого пероду псляд [26,28,29,54]p>

В неплантажованих солонцевих рунтах в незрошуваних умовах щорчний обробток на 25-28 см, забезпечу бльш-менш сприятливу для сльськогосподарських рослин щльнсть складення тльки в орному шар. В солонцевому пдсолонцевому шар щльнсть рунту в ус роки майже не змнювалася. В умовах зрошення як псними, так слабомнералзованими водами вже в перш роки псля початку зрошення спостергаться ущльнення рунту на 0,15-0,17 г/см3, порвняно з вихдним незрошуваним рунтом. В наступн роки щльнсть орного шару слабо змнються склада в середньому 1,28-1,42 г/см3. Цей висновок спвпада з результатами ряду дослджень про негативний вплив зрошення на фзичн та фзико-механчн властивост рунту [11,12,77,111,144 та н].

Таблиця 4.18

Щльнсть складення мелорованих немелорованих

солонцевих рунтв, г/см3

Обrsquo;кт

Рк

Варант

Плантаж

Контроль

Глибина, см

0-30

30-60

0-30

30-60

Солонц каштанов малонатрв

1955

1,30

1,31

1,22

1,53

1958

1,11

1,28

1,28

1,50

1961

1,27

1,27

1,28

1,52

1968

1,29

1,29

1,36

1,59

1969

1,20

1,22

1,34

1,45

2003

1,20

1,31

1,34

1,34

2005

1,22

1,34

1,37

1,43

НР0,95

0<,2

0,2

0,2

0,3

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

1966

1,20

1,32

1,29

1,43

1969

1,17

1,30

1,33

1,47

1970

1,20

1,26

1,34

1,48

1978

1,15

1,15

1,27

1,32

1980

1,13

1,25

1,24

1,27

2003

1,13

1,28

1,19

1,37

2005

1,15

1,24

1,21

1,35

НР0,95

0,3

0,3

0,2

0,3

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван слабомнералзованою водою)

1974

1,39

1,30

1,35

1,56

1976

1,20

1,23

1,35

1,50

1977

1,30

1,22

1,39

1,51

1978

1,18

1,30

1,36

1,45

1979

1,29

1,28

1,42

1,46

1980

1,28

1,32

1,35

1,45

2003

1,32

1,42

1,41

1,53

2005

1,29

1,37

1,34

1,47

НР0,95

0,2

0,3

0,3

0,3

Примтка. У таблиц використан дан Г.В.Новковоndash; каштанових слабосолоцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою у 1966-1980 р.р.) та Ю.к. Кзякова (щльнсть складення у темно – каштанових слабосолоцюватих рунтах, зрошуваних слабомнералзованою водою у 1974-1980&рр.) [87,160,175]

Отже, з наведеноцьому пдроздл нформац виплива наступне:

1. Плантажованим солонцевим рунтам притаманний рвномрний розподл мулистомелорованому шар протягом усього пероду пслядÿ мелоративномулистих фракцй не спостергаться формування солонцевих чи солонцюватих горизонтв не вдновлютьсяp>

2. Елелементарн частки мулистих фракцй у плантажованих рунтах значною частиною агрегован, що пдтверджуться показником фактора дисперсност.

3. Вмст агрономчно цнних агрегатв та коефцнт структурност плантажованих рунтв вищий, порвняно з контролем.

4. Мелоративна плантажна оранка створю рихле складення протягом тривалого пероду пслядÿ. Щльнсть складення на 0,1-0,15 г/см3 нижча нж на контрольному (неплантажованому) варант.

4.7 . Вмст важких металв

Динамчний розвиток техногенезу обумовлю надходження значних клькостей важких металв (ВМ) техногенного, в тому числ й агрогенного походження в ус компоненти навколишнього середовища. Проблем забруднення рунтв важкими металами в останн роки придляться пильна увага. Для агроландшафтв Украбуло встановлено як кльксн значення вмсту важких металв у рунтах рунтоутворюючих породах, так закономрност х географчного розподлу. Вмст важких металв у плантажованих рунтах на сьогодн залишаться майже не вивченим [71,72,73,153,157,217,237].

Вважаться, що найбльшу здатнсть переходити з увбраних рунтом форм у рослини вдповдно справляти на них певний корисний або токсичний вплив мають метали, що вилучаються з рунту ацетат-амонйною буферною витяжкою при рН=4,8, отже основна увага у ход наших дослджень придлялася саме цй форм важких металв. Оцнка небезпеки забруднення рунтв комплексом металв при цьому проводиться за сумарним показником забруднення (Zc<)[30].

Як показали наш дослдження вмст розподл рухомих форм важких металв у плантажованих солонцях каштанових в незрошуваних умовах у верхнй 0-100 см знаходиться на рвн допустимого забруднення (табл.4.19)


Таблиця 4.19

Вмст рухомих форм важких металв у солонц каштановому малонатрúвому

Варант

Глибина, см

Вмст елементв, мг/кг рунту

Zc

Оцнка забруднення

Zn

Cd

Ni

Co

Fe

Mn

Pb

Cu

Cr

плантаж

0-30

0,4

0,2

0,5

0,3

1,2

11,2

2,0

0,3

0

5,0(2)*

допустима

30-40

0,4

0,2

0,6

1,0

1,2

9,7

2,1

0,7

0

6,6(4)

допустима

40-60

0,6

0,2

0,5

1,0

1,2

9,7

2,0

0,6

0

6,2(4)

допустима

60-75

0,8

0,1

0,8

1,5

1,6

9,7

3,4

0,3

0,2

9,8(3)

допустима

75-100

0,8

0,2

0,8

1,2

1,5

11,0

3,8

0,5

0,2

12,0(4)

допустима

100-125

0,7

0,3

0,6

1,6

1,5

11,2

4,2

1,1

0,5

16,8(5)

помрно небезпечна

125-150

0,7

0,2

0,7

1,6

1,5

12,4

4,2

1,3

0,5

17,2(5)

помрно небезпечна

150-175

0,8

0,3

0,7

1,5

1,5

12,8

3,6

1,5

0,5

17,2(5)

помрно небезпечна

175-200

1,0

0,3

0,7

1,6

1,8

14,0

4,0

1,1

0,7

18,4(5)

помрно небезпечна

контроль

0-30

0,4

0,2

0,5

0,4

2,1

8,0

0

1,0

0

3,1(3)

допустима

30-40

0,5

0,3

0,6

1,1

2,2

7,9

2,0

0,9

0

8,1(5)

допустима

40-60

0,4

0,3

0,6

1,5

2,0

11,2

4,0

0,3

0

12,0(3)

допустима

60-75

03

0,3

0,6

1,3

2,5

13,5

4,1

0,5

0,2

13,1(5)

допустима

75-100

0,8

0,4

0,8

1,3

1,4

11,3

4,0

0,7

0,4

16,0(5)

допустима

100-125

0,9

0,3

0,9

1,0

1,6

14,8

3,2

1,1

0,5

14,5(5)

допустима

125-150

0,9

0,3

0,8

1,1

2,0

14,1

4,2

0,8

0,5

16,2(5)

помрно небезпечна

150-175

1,0

0,3

0,7

1,2

2,1

14,0

3,1

0,8

0,7

16,2(6)

помрно небезпечна

175-200

1,0

0,2

0,8

1,6

2,1

14,0

3,1

0,7

0,7

15,8(6)

допустима

ОН [7 ]

1,0

0,10

1,0

0,50

2,0

43,0

0,50

0,50

0,10

-

-

ГДК [,217 ]

23,0

-

4,0

5,0

-

500

6,0

3,0

6,0

-

-

Забезпеченсть рослин мкроелементами

низьк

-

-

-

-

-

-

-

середня

5,0-10,0

-

-

0,3-0,7

-

20,0-40,0

-

0,5-1,0

-

-

-

& <*- тут надал у дужках – кльксть елементв, вмст яких перевищу фоновий


Сумарний показник забруднення тут склада 5-12. У верхнй мелорованй частин (0-60 см) не спостергаться перевищення фону по жодному з дослджуваних елементв. Деяке перевищення фону по Cd<, Со,

У солонцях каштанових неплантажованих спостергаться перевищення фону по Cd<, Fe<, Cu вже в орному шар<, а до глибини 200 см помтне перевищення по Cd<, Co<,

Вмст рухомобльшост важких металв у кореневмсному шар плантажованих та неплантажованих темно-каштанових слабосолонцюватих рунтв пд впливом зрошення прсною водою дещо вищий порвняно з тим же шаром незрошуваних солонцв каштанових. Це може свдчити як про додаткове внесення ВМ з поливною водою, так про перехд частини ВМ з малорозчинних сполук рунту пд впливом поливноу форми, бльш розчинн в ацетат-амонйнй витяжц (табл.4.20).

Разом з тим, порвняно з контрольним варантом, у плантажованих рунтах з орного пдорного шарв вилуговуються Zn, Ni<, Cu т

Cr Причинами цього може бути, окрм покращання агрофзичних властивостей рунтв цього варанту, перехд у бльш рухом форми рунтових резервв важких металв пд впливом змн умов рунтового середовища (зниження рН, активзаця мкрофлори, тощо) [153]. В результат пересування цих елементв вдбуваться х концентраця на глибин 150-175 см. Вдповдно Zc пдвищуться вд допустимого до помрно небезпечного. Нижче фонового вмсту тут лише Mn т

Crp>


Таблиця 4.20

Вмст рухомих форм важких металв у темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах, зрошуваних прсною водою

Варант

Глибина, см

Вмст елементв, мг/кг рунту

Zc

Оцнка забруднення

Zn

Cd

Ni

Co

Fe

Mn

Pb

Cu

Cr

плантаж

0-30

0,5

0,2

1,0

1,2

2,5

18,2

1,2

0,5

0,1

5,1(4)

допустима

30-40

2,4

0,2

1,0

1,2

2,5

10,5

1,7

0,4

0,1

6,1(4)

допустима

40-60

0,5

0,2

1,2

1,4

2,5

12,2

2,0

0,3

0,1

7,3(5)

допустима

60-75

0,5

0,3

1,2

1,4

2,5

10,0

2,4

0,3

0,1

9,1(5)

допустима

75-100

1,1

0,3

1,3

0,8

3,7

9,5

1,6

1,2

0,1

8,5(7)

допустима

100-125

1,3

0,5

1,1

0,8

3,7

14,5

1,5

1,0

0,1

9,9(7)

допустима

125-150

1,2

0,5

1,2

1,5

3,7

15,0

3,2

1,0

0,1

14,7(7)

допустима

150-175

1,1

0,5

1,3

3,6

4,0

17,4

3,4

1,1

0,1

19,6(7)

помрно небезпечна

175-200

1,2

0,5

1,5

4,2

3,2

15,3

3,0

1,1

0,1

19,6(7)

помрно небезпечна

контроль

0-30

0,9

0,3

1,0

1,5

2,5

13,0

2,0

0,3

0,1

8,2(4)

допустима

30-40

0,6

0,3

1,2

1,8

2,7

11,5

2,1

0,4

0,1

9,4(5)

допустима

40-60

0,9

0,5

1,5

1,4

2,7

9,7

2,5

0,5

0,1

11,6(5)

допустима

60-75

1,0

0,5

1,0

2,3

3,0

11,7

2,3

0,5

0,1

12,7(4)

допустима

75-100

1,3

0,6

1,7

1,5

3,0

11,9

1,9

0,9

0,1

11,6(7)

допустима

100-125

1,3

0,5

1,2

1,9

3,0

15,6

2,2

1,0

0,1

13,2(7)

допустима

125-150

1,3

0,5

1,5

2,1

3,2

16,2

3,4

1,0

0,1

16,4(7)

помрно небезпечна

150-175

1,4

0,6

1,5

1,8

2,7

18,4

3,1

1,2

0,1

16,4(7)

помрно небезпечна

175-200

1,0

0,6

1,6

1,8

4,0

17,5

3,0

1,2

0,1

16,6(6)

помрно небезпечна

ОН [7 ]

-

1,0

0,10

1,0

0,50

2,0

43,0

0,50

0,50

0,10

-

-

ГДК [,217 ]

-

23,0

-

4,0

5,0

-

500

6,0

3,0

6,0

-

-

Забезпеченсть рослин мкроелементами

низьк

-

-

-

-

-

-

-

середня

5,0-10,0

-

-

0,3-0,7

-

20,0-40,0

-

0,5-1,0

-

-

-


У грунтах неплантажованого варанту лише орний шар характеризуться вилугованстю вд Zn<, Mn<, Cu т

Cr Концентраця важких металв, починаючи з глибини 125 см, знаходиться на рвн помрно небезпечного забруднення. Сумарний показник забруднення склада 16,4. Слд вдмтити, що вмст всх елементв при цьому нижче ГДК.

В умовах вилучення з зрошення слабомнералзованими водами в грунтових профлях плантажованих та неплантажованих темно-каштанових слабо солонцюватих слабосолонцюватих рунтв дещо вищй вмст Ni<, Fe<,

Встановлено, що в умовах посиленого техногенного навантаження (зокрема у великих промислових зонах) у карбонатному горизонт рунтв може спостергатися акумуляця важких металв, нод вище рвня ГДК, що при застосуванн лоративноможе викликати забруднення рунтв та рослинницько продукцÿ важкими металами. Зокрема для рунтв Донецького регону такий акумуляцйний горизонт зафксовано на глибин 50-60 см [157].

Наочне уявлення про вертикальний розподл рухомих форм ВМ по профлях усх дослджуваних рунтв, дають таблиц 4.19 - 4.21. Як видно з таблиць, характер розподлу всх токсичних металв на плантажованих варантах практично однаковий для всх дослджуваних рунтв. Зокрема вони вдзначаються досить рвномрним розподлом металв у мелорованй частин рунтового профлю (0-60 см) усх варантв, а горизонт максимальноформ усх ВМ спостергаться на глибин бльше 100 см.


Таблиця 4.21

Вмст рухомих форм важких металв у темно-каштанових солонцюватих рунтах, вилучених з зрошення слабомнералзованими водами

Варант

Глибина, см

Вмст елементв, мг/кг рунту

Zc

Оцнка забруднення

Zn

Cd

Ni

Co

Fe

Mn

Pb

Cu

Cr

плантаж

0-30

0,3

0,2

2,3

1,2

1,7

10,7

0

0,3

0

4,7(3)

допустима

30-40

0,3

0,2

0,1

0,8

1,2

11,2

2,5

0,2

0

6,6(3)

допустима

40-60

0,4

0,2

4,0

1,4

2,0

8,0

2,5

0,5

0

10,8(4)

допустима

60-75

1,1

0,6

4,0

2,8

3,2

11,2

0

1,2

2,0

14,7(7)

допустима

75-100

1,0

0,5

4,0

3,0

3,2

12,0

3,2

1,5

2,1

15,2(7)

допустима

100-125

1,5

0,5

3,5

3,7

4,5

11,7

3,2

1,3

2,1

18,9(8)

помрно небезпечна

125-150

0,7

0,6

3,5

3,7

3,2

11,7

3,2

1,4

1,2

18,9(7)

помрно небезпечна

150-175

1,0

0,6

3,3

4,0

3,2

11,7

3,2

1,3

1,5

17,1(7)

помрно небезпечна

175-200

1,0

0,5

3,7

3,5

4,5

10,7

3,2

1,2

1,5

16,0(7)

допустима

контроль

0-30

0,3

0,2

0,3

1,0

1,2

12,5

0

0,3

0

3,0(2)

допустима

30-40

0,6

0,2

1,2

0,7

1,2

7,2

0

0,2

0

2,6(3)

допустима

40-60

0,3

0,2

1,5

1,1

1,7

7,0

0

0,3

0

3,7(3)

допустима

60-75

1,5

0,5

4,0

3,6

3,0

7,0

0

1,2

2,1

15,6(6)

допустима

75-100

1,5

0,5

4,0

3,0

2,5

10,0

3,0

1,6

0,5

21,0(7)

помрно небезпечна

100-125

1,0

0,6

3,1

4,0

4,0

9,5

4,2

1,5

0,5

24,5(6)

помрно небезпечна

125-150

1,3

0,6

4,0

4,0

4,0

9,5

4,2

1,8

2,3

26,3(8)

помрно небезпечна

150-175

1,3

0,6

3,8

4,1

4,0

10,0

4,2

1,8

2,0

28,3(8)

помрно небезпечна

175-200

1,0

0,6

3,6

4,1

4,5

10,0

4,2

1,7

2,0

27,9(7)

помрно небезпечна

ОН [7 ]

-

1,0

0,10

1,0

0,50

2,0

43,0

0,50

0,50

0,10

-

-

ГДК [,217 ]

-

23,0

-

4,0

5,0

-

500

6,0

3,0

6,0

-

-

Забезпеченсть рослин мкроелементами

низьк

-

-

-

-

-

-

-

середня

5,0-10,0

-

-

0,3-0,7

-

20,0-40,0

-

0,5-1,0

-

-

-


Необхдно памrsquo;ятати про умовнсть негативного аспекту термну «важк метали», оскльки серед них багато елементв, фзологчну роль яких доведено [237]. пх концентрац в рунтах, водах, рослинах можуть бути нижч за оптимальн тод вони розглядаються як мкроелементи. Вмст мкроелементв у рослинах, вплив на рст, розвиток, кльксну яксну продуктивнсть сльськогосподарських культур визначаться вмстом мкроелементв у рунтах, який у свою чергу обумовлений факторами рунтоутворення, що визначають процеси розчинност йосадження речовин, мграцÿ, акумуляцÿ й перерозподлу мкроелементв у рунтовому профл. Мкроелементи потрбн рослинам у малих клькостях. Незважаючи на це, вони вдграють важливу роль у бохмчних процесах: входять до складу ферментв або активзують х дяльнсть[53,237].

Нашими дослдженнями встановлено високий та середнй ступнь забезпеченост рослин мддю та кобальтом, висока забезпеченсть на як зональною особливстю дослджуваних рунтв [175,237]. ншими дослджуваними мкроелементами рунти забезпечен слабо. Ця обставина моврно пояснються виносом цих елементв з урожаями сльськогосподарських культур, при зниженн, а нколи припиненн, застосування мнеральних добрив, крм того може мати мсце вимивання солей важких металв чому сприя розущльнення рунту [71,212,227].

Таким чином, пдсумовуючи вищенаведену нформацю, необхдно зазначити наступне:

1. Вмст рухомих форм ВМ у кореневмсному шар усх дослджуваних рунтв на рвн фонових не досяга ГДК. На усх дослджуваних варантах концентраця ВМ пдвищуться вд верхнх горизонтв до нижнх. При цьому рвень забруднення рунту ВМ змнються вд допустимого в верхнх горизонтах до помрно небезпечного в нижнх.

2. Розподл всх токсичних металв на плантажованих варантах вдзначаться рвномрнстю у мелорованй частин рунтового профлю (0-60 см), а горизонт максимальноформ усх ВМ спостергаться на глибин бльше 125-150 см. В неплантажованих рунтах акумуляцйний горизонт важких металв спостергаться на глибин 75-100 см. При цьому вмст важких металв тут знаходиться на рвн ГДК.

3. В орному шар зрошуваних та вилучених з зрошення рунтв дещо бльший вмст окремих елементв порвняно з незрошуваними умовами, що може бути умовлене додатковим х надходженням з зрошувальною водою.

4. ерунти характеризуються низьким вмстом мкроелементв (окрм Со та Сu), що пояснються виносом цих елементв з урожаями сльськогосподарських культур, при зниженн, а нколи припиненн, застосування мнеральних добривp>

4.8. Валовий хмчний склад солонцевих рунтв

Валовий хмчний склад дозволя судити про кльксть хмчних елементв, що мстяться в рунт в цлому х змни як за генетиими горизонтами так пд впливом антропогенного чинника [53]. Серед численновластивостей солонцевих рунтв нами не виявлено спецальних дослджень щодо валового хмчного складу цих рунтв, тому вивчення цього питання нам здалося свочасним та актуальним.

Дан валового хмчного складу дослджуваних рунтв представлено у таблиц 4.22.

Як видно з таблиц, в орному пдорному шарах усх дослджуваних рунтв переважа кремнй (SiO2 ndash; 52-62 %), потм алюмнй (Al2O3 – 11-13 %), залзо (Fe2ub>32O <– 2,0-2,4 %), кальцй (CaO <– 1,3-7,1 %), та натрй (Na2O <– 0,4-0,6 %).

В цлому, у валовому хмчному склад солонцевих рунтв не спостергаться стотно рзниц за генетичними горизонтами. Зверта на себе увагу той факт, що плантажованим рунтам усх варантв притаманний бльш рвномрний розподл усх дослджуваних елементв у рунтовому профл, тод як на неплантажованих варантах помтне деяке збльшення вмсту MgO (3,5-3,95 на контрол при 2,74-3,3 на контрол) т

Na2O (0,4 на плантаж при 0,6 на контрол) у шарах 30-40 та 40-60 см. Крм того, порвняно з неплантажованими варантами, в орному шар спостергаться дещо бльший вмст СО, за рахунок залучення карбонатв кальцю в результат мелоративного обробтку.

Порвняння валового складу зрошуваних та незрошуваних солонцевих рунтв не виявило стотномж ними.


Таблиця 4.22

Валовий хмчний склад плантажованих та неплантажованих солонцевих рунтв

ерунти

Варант

Глибина, см

Концентрац компонентв (вагов проценти)

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

S

Cl

H2O

РРР

Солонц каштанов

плантаж

0-30

62,4

0,76

13,1

5,91

0,12

2,25

1,33

0,44

2,45

0,16

0,03

0,02

4,43

6,6

30-40

61,6

0,77

12,8

5,89

0,12

2,47

1,92

0,55

2,32

0,15

0,03

0,02

4,38

6,9

40-60

51,4

0,65

11,0

5,14

0,09

3,90

10,4

0,50

1,83

0,19

0,03

0,03

4,03

10,8

контроль

0-30

61,8

0,75

13,1

6,04

0,12

2,12

1,04

0,57

2,46

0,15

0,03

0,04

4,48

7,3

30-40

54,7

0,69

11,8

5,59

0,11

3,95

7,13

0,66

2,01

0,18

0,03

0,03

4,50

8,6

40-60

51,8

0,66

11,0

5,27

0,09

3,94

9,94

0,61

1,87

0,18

0,04

0,03

3,91

10,6

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван прсною водою)

плантаж

0-30

59,5

0,74

12,8

5,99

0,12

2,87

2,99

0,56

2,40

0,18

0,03

0,02

4,60

7,2

30-40

52,0

0,64

11,4

5,14

0,10

2,85

3,48

0,47

2,04

0,16

0,04

0,02

5,09

16,5

40-60

56,4

0,72

12,3

5,75

0,11

3,32

5,62

0,56

2,20

0,17

0,06

0,03

4,45

8,3

контроль

0-30

60,0

0,74

12,6

6,15

0,13

2,72

2,48

0,51

2,42

0,17

0,03

0,02

4,76

7,3

30-40

60,0

0,74

12,7

6,13

0,13

2,74

2,38

0,46

2,44

0,17

0,03

0,03

5,12

6,9

40-60

48,3

0,60

10,4

5,04

0,07

4,39

12,0

0,46

1,85

0,19

0,05

0,04

4,19

12,4

Темно-каштанов слабосолонцюват рунти

(зрошуван слабомнералзованою водою)

плантаж

0-30

60,6

0,77

13,0

6,08

0,11

2,49

1,86

0,67

2,36

0,17

0,04

0,03

4,90

6,9

30-40

59,7

0,77

12,9

6,04

0,11

2,67

2,42

0,65

2,32

0,20

0,04

0,02

5,17

6,9

40-60

58,3

0,77

12,4

5,86

0,11

2,83

4,32

0,66

2,21

0,18

0,03

0,05

4,80

7,5

контроль

0-30

61,7

0,77

12,7

6,20

0,12

2,14

1,18

0,67

2,44

0,17

0,04

0,02

5,22

6,6

30-40

62,3

0,76

12,8

6,02

0,12

2,21

1,22

0,61

2,42

0,16

0,03

0,02

6,75

4,5

40-60

59,7

0,79

13,1

6,21

0,11

2,75

2,32

0,68

2,31

0,17

0,04

0,03

6,95

4,8


Роздл 5

Вплив мелоративнона

РОЖАЙНСТЬ СЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КЛЬТР

5.1. Урожайнсть сльськогосподарських культур

Урожай основним показником рвня родючост рунтв умов ведення сльськогосподарського виробництва. Застосування рзних мелоративних заходв спрямован перш за все на отримання додатково продукцÿ. А отже, рвень врожав основних сльськогосподарських культур головним критерúм визначення позитивних виробничих якостей рунтв для х оцнки.

Згдно з законом обмежуючих причин, розвиток рослин рвень урожайност будь-яковизначаться факторами, що знаходяться в недостач або в надлишку, а також ншими обмежуючими причинами [53,77].

Низька насиченсть солонцв кальцúм, наявнстю у вбирному комплекс натрю, лужна реакця рунтового розчину, несприятлив агрофзичн властивост обумовлюють низьку родючсть солонцв у природному стан. Культурн рослини розвиваються на солонцях погано, , навть у сприятлив щодо зволоження роки врожайнсть на них у 2-3 рази нижча, нж на зональних рунтах, а у посушлив роки вона знижуться майже до нуля. Тому наявнсть солонцв у рунтовому покрив розглядають як негативне явище в агрономчному розумнн [53,175,196,198,212,227].

Покращання основних властивостей солонцевих рунтв пд впливом мелоративноданими рзних авторв, сприя збльшенню врожайност сльськогосподарських культур [95,123,151,170,175,244]. Дослдження С.П.Семеново-Забродно та М.М.Лаврентьва показують [175,222,223], що вже в перший рк псля проведення цього мелоративного заходу на плантажованих длянках схожсть розвиток рослин були краще. При врахуванн урожаю за варантами бло виявлено, що рунти не тльки не втрачають родючсть вдразу псля плантажування, а навть збльшують за рахунок покращання повтряного режиму, збльшення продуктивно вологи та активзацÿ мкробологчноу мелорованому шар. Як наслдок, врожай вирощуваних сльськогосподарських культур на плантажованому варант був вищим, порвняно з контролем. Подбна тенденця спостергалася у наступн роки пслядÿ, навть за умов несприятливих (посушливих) погодних умов.

налз урожайних даних показу, що у незрошуваних умовах прибавка врожав зернових культур на солонцях каштанових плантажованих достоврно збльшувалася з кожним наступним роком псляд [175] (рис.5.1).

Рис. 5 . 1 . Вплив мелоративнона урожайнсть зернових культур на солонцях каштанових в незрошуваних умовах

На 50 рк пслядÿ, згдно наших дослджень, мелоративна плантажна оранка зберга позитивний вплив на продуктивнсть сльськогосподарських культур. Так, врожайнсть на плантажованих длянках, як в перш 10-15 рокв, була вищою в порвнянн з контрольними варантами. Прирст врожаю зерна озимо%.

В умовах Сухого Степу Украни фактором, нестачу якого майже постйно вдчувають культурн рослини, волога. Отже, зрошення (тобто квдаця дефциту вологи ) ста в цих умовах одним з потужних мелоративних засобв, що при оптимальному застосуванн здатен стотно пдвищити урожайнсть вирощуваних сльськогосподарських культур.

У зрошуваних умовах прибавка врожа% (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Вплив мелоративнона урожайнсть зернових культур на темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах в умовах зрошення прсною водою.

При зрошенн мнералзованими водами ефективнсть плантажно виявилася дещо нижчою (рис.5.3) [95]. У перш три роки прирости врожа озимобули вдсутн, очевидно, через збднення орного шару на органчну речовину, повrsquo;язан з нею рухом форми поживних елементв та прояв в таких умовах токсичного впливу натрю зрошувальних вод на розвиток рослин. Вирвнювання цих показникв у наступн роки а також покращен агрофзичн властивост рунтв плантажованого варанту обумовили прибавку на рвн 3,3-5,9&%. На 30-й рк псляд на плантажованй длянц урожайнсть озимо пшениц була вищою, нж на контрол.

Рис. 5.3. Вплив мелоративнона урожайнсть зернових культур на темно-каштанових слабосолонцюватих рунтах (зрошення та пслядя зрошення слабомнералзованими водами)

Отже, покращання основних властивостей солонцевих рунтв пд впливом мелоративносприяло збльшенню врожайност сльськогосподарських культур. Аналз урожайних даних показу, що в умовах незрошуваного землеробства прибавка врожазернових культур на солонцях каштанових плантажованих 50 рк псляд склада 20-25 %, у зрошуваних умовах 40-50%. В умовах зрошення слабомнералзованими водами мелоративна плантажна оранка не виявляла позитивно дÿ на продуктивнсть сльськогосподарських культур, незначн прибавки спостергаються в умовах припинення зрошення.


5.2. Математичне моделювання урожайност сльськогосподарських культур на солонцевих рунтах

Вдомо, що модель оцнки рунтовоrsquo;ктивност дозволя пдвищити виршення задач рунтознавства, особливо, якщо йдеться про рзномантнсть кльксних оцнок рунтових характеристик [15,22,24,48,62,82].

Величина врожаю будь-яких сльськогосподарських культур залежить вд властивостей рунту, клматичних умов попереднього поточного року, рельфу мсцевост цлого комплексу агротехнчних чинникв (культури-попередники, обробток рунту, добрива, яксть насння, сорт рослин т..) [48,62,117].

Кльксну оцнку впливу рзних чинникв на урожай можна визначити двома способами: перший з використанням принципу диноrsquo;язку з великою рзномантнстю природних чинникв. Вплив кожного з них вимага великого числа спостережень. Другий шлях виявляться можливим при використанн методв багатофакторних кореляцй регресй [65,66,83,118,269].

Моделювання дослджувано(врожай-природн умови) здйснювалося у деклька етапв, що являють собою чергування кльксного яксного аналзу вихдно нформац.

Початковий етап моделювання передбачав визначення розмру вибрковоrsquo;язана з клькстю дослджуваних показникв вибрки, а саме – при збльшенн об’му вибрки зроста об’ктивнсть одержаних даних. Об’ктом моделювання слугували природн умови (рунтов клматичн) формування врожаю сльськогосподарських культур на плантажованих рунтах.

Прагнучи отримати максимально достоврн результати для створення модел продуктивност плантажованих рунтв ми використали наступн агроклматичн та рунтов показники. З агроклматичних показникв вивчалися температура повтря, кльксть атмосферних опадв та запаси продуктивнов кореневмсному шар рунтв за ус роки проведення дослджень. З рунтових показникв вивчалися вмст загальних та токсичних солей, карбонатв кальцю, загального гумусу, валов та рухом форми поживних елементв, активнсть онв кальцю та натрю, гранулометричний та мкроагрегатний склад, щльнсть складення, структурно-агрегатний склад. До модел залучалися рунтов показники шарв рунту 0-30 см, 30-40 см, 40-60 см. Таким чином загальна вибрка становила 122 показника для кожного з дослджуваних варантв (плантаж та контроль).

З метою виявлення рол рунтових характеристик та агроклматичних критерÿв у формуванн врожаю, було застосовано деклька методв статистико-математичного аналзу, а саме: кореляцйний, окремо парних кореляцй, факторний та багатофакторний кореляцйно-регресйний з створенням моделей залежност урожайност основних сльськогосподарських культур дослджуваних властивостей.

Розрахунки коефцúнтв кореляц мж врожам культур, рунтовими клматичними показниками було проведено за всма показниками (Додаток Б).

Детальна статистична обробка даних дозволя не тльки простежити залежност мж врожам, рунтовими показниками та погодними умовами, а й кльксно визначити долю впливу кожного окремого показника (або х сукупност) у формуванн величини врожаю. Це, в свою чергу створю можливсть для розробки бльш загальних математичних моделей та визначення динамки змн впливу окремих показникв за рзних природно-антропогенних умов [15,22,24,48,62,117,118,129,221,238,240].

Основним недолком снуючих методичних пдходв вдсутнсть оцнки чистого дольового внеску кожного критерю у загальну роботу чинникв рунтово родючост. Виршити це питання, а також встановити величину очкуваного врожаю при фксованих значеннях показникв та простежити характер змн продуктивност рунтв за умов варацй деклькох чинникв, можливо при застосуванн складних методв математичного аналзу статистичного моделювання [24].

Статистичне моделювання складаться з математичноу вигляд абстрактних математичних аналогв, що нформацйно вдображають поведнку реальноrsquo;язкв природного оригналу майже неможливо, закономрност поведнки системи виражають за допомогою найстотнших рис реальних об’ктв, процесв явищ [221,240].

Розробку регресйних моделей велико(122 показники) повrsquo;язано з такою методологчною складнстю, як небезпека колнеарност та мультиколнеарност факторв (кореляця мж парами або деклькома факторами одночасно). Система «рунт-урожай», як частина богеоценозу пд антропогенним впливом, на практиц нарахову деклька десяткв показникв клька сотень об’ктв. Останн тсно пов’язан мж собою множинними кореляцйними залежностями, що не дозволя виокремити вплив окремого показника на результативну ознаку. Це сприя появ помилкових кореляцй приховуванню нших зв’язкв[78].

Математично обрунтоване уникнення подбнодосягаться обробкою даних методом факторного аналзу, який спроможнй виршувати задач великоцьому випадку використання регресйного аналзу при мультиколнеарних звrsquo;язках мж початковими змнними вважаться коректним досить ефективним. Перехд до системи агрегованих показникв (факторв) дозволя стиснути початкову нформацю (скорочення векторного простору) до певних розмрв, при яких збергаються стотн риси початкового простору. При цьому, з даних витягаються найбльш стотн зв’язки, а другорядн випадков вдкидаються [78]. Сама класифкаця здйснються вже не за вихдними ознаками, а за х нйною комбнацю, тобто нтегрованими показниками – факторами, кльксть яких значно меншою [78]. Метод дозволя виявити «груб помилки» у вибрц досить точно визначити оцнки дослджених параметрв.

Псля проведення факторного аналзу за всма дослджуваними показниками було видлено 5 факторних груп сукупний вдсоток векторних навантажень урожаю яких склада 70 %. Таким чином було виявлено достоврно наявн залежност. нш 30 % факторного навантаження урожаю знаходяться в бльш глибинних звrsquo;язках, як, як правило, виражен у криволнйнй форм, а тому не здатн проявляти свй вплив без додатково трансформац даних.

Виявлен 5 факторних груп, у таблиц факторного аналзу було розмщено за зменшенням рвня навантаження на визначальний показник. Величини векторв факторного навантаження виражено у вигляд коефцнтв детермнац.

Першою за порядком слдування виявилася факторна група, сумарний вплив чинникв якоndash; 0,6 ), запаси продуктивно вологи у березн – серпн (R2= 0,5- 0,6 ) з рунтових -& ст токсичних солей (R2= 0,2- 0,4 ) та запаси гумусу у шар 0-60 см& (R2= 0,4- 0,6).

Другою факторна група з долею впливу 15,4 %. Визначальну роль тут також вдграють з агроклматичних показникв опади у вегетацйний перод (коефцúнт детермнацÿ R2= 0,5 ndash; 0,7 ), запаси продуктивно вологи у березн – серпн (R2= 0,5- 0,6 ) з рунтових -& ст токсичних солей (R2= 0,2- 0,4 ) та запаси гумусу у шар 0-60 см& (R2= 0,4- 0,6), вмст рухомих поживних речовин (R2= 0,2- 0,3).

Основна маса рунтових показникв виявилася у третй груп, сумарний вплив якоформуванн величини врожаю склада 10%. Основний вплив тут чинять, вмст валових рухомих форм поживних речовин, вмст гумусу, агрофзичн властивост (щльнсть складення, гранулометричний склад) , активнсть натрю та кальцю, водорозчинн сол.

Четверта факторна група вплива на величину врожаю на 4,25 %. Тут головний вплив чинять продуктивна волога, опади, вмст токсичних солей, увбран катони.

Остання факторна група з долею впливу 2,09% складаться з таких показникв як продуктивна волога та опади у зимов мсяц, мкроагрегатний склад, руктурно-агрегатний склад, вмст водорозчинних солей, спввдношення водорозчинного кальцю до натрю та н.

Статистичн модел дають можливсть встановити кльксн звrsquo;язки окремих факторв з урожайнстю сльськогосподарських культур. Регресйн зв’язки дозволяють нтерпретувати окрем результати для конкретних умов, в яких проводився дослд. Якщо умови змнюються по вдношенню до експериментальних, то регресйн модел втрачають свою достоврнсть. Тому бльш надйними модел динамко-статистичн та динамчн, що розробляються на основ диференцальних рвнянь. - модел враховують процеси в динамц бльш адекватними до природних явищ. Проте, для визначення взамод рунтових та агроклматичних показникв х впливу на врожайнсть сльськогосподарських культур на плантажованих рунтах доцльно використовувати елптичну модель. пполяга у тому, що вона визнача взамодю усх чинникв за аналогом математичних дй з векторами <[9,130

Модель ма вигляд:

,

де, YM, Ai, ai, bi - параметри модел, що розраховуються методами нелнйного програмування за критерúм мнмуму залишково дисперс;

Y ndash; прогнозний урожай;

YM

Ai складова частина максимального врожаю, яка формуться завдяки -того виду показника;

ai

bi

х - ктичний рвень -того показника

m ndash; кльксть показникв.

Кнцевий вигляд модел родючост плантажованих солонцевих рунтв результатом багатофакторного кореляцйно-регресйного аналзу. До модел було залучено лише т показники, як мають найвагомший вплив на величину врожаю, саме т як було видлено в результат факторного аналзу.

На основ отриманоrsquo;язку продуктивност плантажованих рунтв солонцевих рунтв з клматичними та рунтовими властивостям було побудовано графк. (рис. 5.4). Як видно з рисунку, стадйнсть змн основних рунтових властивостей чтко вдображаться на формуванн величини врожаю. Найбльш прибавки врожаю простежуються перш 15-20 рокв псляд, що вдповда найбльшй нтенсивност змн основних властивостей дослджуваних рунтв. У подальшому вдбуваться деяка стаблзаця основних властивостей, , як наслдок, стаблзаця прибавок урожаю. Поступове зростання врожайност основних сльськогосподарських культур на 25-30 рк вказу на утворення нових рунтв, що забезпечують стабльну прибавку врожа сльськогосподарських культур.

Розроблена модель дозволя прогнозувати врожайнсть основних сльськогосподарських культур на плантажованих рунтах пвдня Украни та визначати динамку змн впливу окремих показникв.

Рис. 5.4. Модель урожайност сльськогосподарських культур на плантажованих солонцевих грунтах

Коротко пдсумовуючи наведену у цьому пдроздл нформацю слд вдмтити наступне:

1. Сукупний вдсоток впливу дослджуваних агроклматичних грунтових показникв на формування величини врожаю на плантажованих рунтах склада 70 %.

2. Стадйнсть змн основних рунтових властивостей чтко вдображаться на формуванн величини врожаю. Найбльш прибавки врожаю простежуються перш -13 рокв псляд, у подальшому вдбуваться деяка стаблзаця основних властивостей. Поступове зростання врожайност основних сльськогосподарських культур на 25-30 рк вказу на утворення нових рунтв, що забезпечують стабльну прибавку врожа сльськогосподарських культур на плантажованих рунтах.

РОЗДЛ 6

Оцнювання придатност солонцевих рунтв

для мелоративно

У цьому роздл дисертацйнона основ аналзу отриманих результатв та тературних матералв стосовно змн основних властивостей солонцевих рунтв пд впливом мелоративноспробували удосконалити систему оцнювання придатност рунтв для проведення мелоративно плантажно оранки.

Правильний вибр земельно длянки для проведення мелоративно плантажно запорукою довготривало позитивномелоративного заходу на властивост рунтв та врожайнсть сльськогосподарських культур. Спосб пдвищення родючост солонцевих рунтв за допомогою мелоративноописаний у численних рекомендацях та нструкцях [0,211,228 та н.]. Згдно загальноприйнято системи оцнювання рунтв для проведення мелоративно плантажнопри вибор територ оцнюють глибину залягання першого сольового горизонту, вмст у ньому загальних та токсичних солей, вмст увбраного натрю у солонцевому горизонт, глибину залягання та ступнь мнералзацÿ пдгрунтових вод, глибину залягання карбонатного горизонту, за якою, здебльшого визначають придатнсть рунтв для мелоративно плантажнота глибину.

Врахування усх вищеперелчених показникв обовrsquo;язковим з ряду причин. Так, близьке залягання (50 см) першого сольового горизонту з вмстом токсичних солей в ньому на рвн вище 0,1 % може викликати засолення верхнього шару рунту спричинити токсичний вплив на вирощуван сльькогосподарськ культури. Вмст увбраного натрю у солонцевому горизонт оптимально ма бути на вищий за 3%, оскльки у зворотньому випадку, при вигортанн солонцевого горизонту& же вдбуватися осолонювання орного шару, як наслдок, погршення агрофзичних властивостей. Якщо пдгрунтов води залягатимуть ближче 3 м вд поверхн вмст солей у них буде бльше нж 10 г/см3, у раз проведення мелоративновдбуватиметься пдтягування легкорозчинних солей, чому сприятиме рихле складення, у тривалй псляд вдбуватиметься вдновлення солонцевого процесу[171,172 та н.].

Основним показником оцнювання придатност рунтв для проведення мелоративноснуючих систем оцнювання ибина залягання мелорацйних солей (гпс, карбонат кальцю). Вони мають залягти не глибше 55 см, у такому раз при плантажуванн буде досягнуто залучення 5-10 см шару карбонатного горизонту до мелоровано товщ. З огляду на це визначають глибину оранки. Однак, науковими дослдженнями доведено, для того, щоб мелоративна плантажна оранка гарантовано забезпечувала довготривалу пслядю, при вибор земельноне достатньо знати лише глибину залягання карбонатного горизонту. Доцльним визначення також вмсту карбонатв кальцю у карбонатному горизонт, х активност та яксного складу. Численн науков дослдження з вивчення тривалост пслядÿ мелоративнодозволяють зробити висновок, що довготривала пслядя цього мелоративного заходу простежуться на тих рунтах, де при плантажуванн до орного шару було залучено 4-5 % карбонатв, за х високо(10-12 мекв/л) [95,123,131]. За умови залучення меншо клькост карбонатв кальцю спостергалося поступове х вилуговування, що може прискорювати припинення позитивно пслядÿ. Крм того, перед проведенням мелоративно визначання яксного складу карбонатв кальцю, оскльки вд яксного складу залежить розчиннсть карбонату. Так, залучення до орного шару карбонатних рунтоутворюючих порд не лесового генезису (мергелизован червоно-бур глини , приморськ третинн глини та н.) може викликати зворотнй ефект замсть покращання властивостей спостергаться цементаця орного шару.

Динамчний розвиток техногенезу обумовлю надходження значних клькостей важких металв (ВМ) техногенного, в тому числ й агрогенного походження у рунти. Особливо ця проблема актуальна для регонв з посиленим техногенним навантаженням. Серед негативних наслдкв такого впливу - моврнсть накопичення важких металв, концентраця яких перевищу в карбонатному горизонт ГДК. А отже, при залученн таких горизонтв до обробтку сну моврнсть забруднення рунтв рослин. Тому при оцнюванн рунтв для проведення мелоративно необхдно контролювати вмст рухомих форм важких металв у карбонаному горизонт [7<].

З метою достоврного визначення придатност рунтв для проведення мелоративнометою забезпечення тривало введено в дю ДСТУ 5041 Яксть рунту. Оцнювання придатност рунтв для проведення мелоративно[1<] та створено корисну модель „Системи оцнки придатност рунтв для проведення мелоративно№ 31969<) [2<]. Основн показники, за якими ма проводитися оцнювання наведено у таблиц 6.1.

Таблиця 6.1

Показники придатност солонцевих рунтв для проведення мелоративно

Показники

Параметри показника

Ступнь солонцюватост

вмст обмнного натрю бльше 3% вд мност вбирання

Глибина залягання карбонатв кальцю, см

не глибше 55 см

Вмст карбонатв кальцю у шар 40-60 см, %

не менше 5

Глибина залягання пдгрунтових вод, м

глибше 3

Вмст солей в пдгрунтових водах, г/дм3

не бльше 10

(при глибин х залягання 3-5 м)

Глибина залягання першого сольового горизонту, см

глибше оранки

Вмст токсичних солей у шар 0-50 см,

не бльше порогу токсичност

Вмст важких металв (рухом форми) у шар 0-60 см (кадмй, свинець, ртуть)

нижче ГДК(з урахуванням фону)

ктивнсть онв кальцю в шар 40-60 см

не менше 10 мекв/ дм3

Отже, при оцнюванн придатност рунтв для проведення мелоративноз метою забезпечення триваловраховувати вмст карбонатв в карбонатному горизонт, х активнсть яксний склад. З метою попередження забруднення рунтв рослинницькометалами, необхдно контролювати х вмст у карбонатному горизонт.


ВИСНОВКИ

У дисертацйнй робот наведено результати комплексного вивчення агроперетворених рунтв солонцевих комплексв Сухого Степу Украу зрошуваних та незрошуваних умовах, в результат якого установлено закономрност розвитку рунтових процесв та визначено напрям х еволюцÿ. Показано, що одноразове проведення лоративно плантажнозабезпечу позитивну пслядю на властивост рунтв продуктивнсть сльськогосподарських культур протягом 50 рокв припинення позитивновдмчено. Рультатом довготривало пслядÿ мелоративно формування високопродуктивних, екологчно стйких агроперетворених рунтв, що не мають аналогв у природ.

1. В тривалй псляд мелоративносолонцев рунти набувають принципово ново комплексу зовншнх ознак сформованих генетичних горизонтв. При довготривалому постмелоративному розвитку плантажованих солонцв темно-каштанових солонцюватих рунтв реставраця солонцевого процесу протягом 50 рокв не вдбуваться.

2. Установлено, що загальною закономрнстю для плантажованих неплантажованих солонцевих рунтв процес розсолення рунтового профлю, однак нтенсивнсть цього процесу рзна. У плантажованих рунтах в незрошуваних умовах найбльш нтенсивно процес розсолення протка у перш 15 рокв пслядÿ, у зрошуваних умовах ndash; у перш 10 рокв. Розсолення вилучених з зрошення плантажованих та неплантажованих солонцевих рунтв вдбуваться бльш повльно.

3. Пд впливом тривалота сльськогосподарського використання солонцевих рунтв розвиваються взамоповrsquo;язан та взамозалежн з процесами солеобмну змни стану ГПК, що виражаються в зниженн абсолютного вмсту обмнних катонв натрю, пдвищенн вдносно клькост обмнного кальцю, що в цлому характеризу процес розсолонцювання рунтв.

4. Протягом тривалого пероду псляд мелоративно формуються рунти, що помтно вдрзняються вд неплантажованих аналогв за вмстом, профльним розподлом яксним складом гумусу. За вмстом гумусу в орному шар на 30-50 рк псляд плантажован рунти виходять на рвень неплантажованого варанту. Профльний розподл валового вмсту та рухомих форм поживних елементв у плантажованих солонцевих рунтах вдповда профльному розподлу гумусу. Розподл елементв живлення на контрольному варант типовим для дослджуваних рунтв. Рвень забезпеченост рухомими формами поживних речовин за дослджуваними варантами стотно не вдрзняться.

5. Плантажованим рунтам притаманний рвномрний розподл мулисто фракцÿ по профлю. лювювання мулистих фракцй не спостергаться формування солонцевих чи солонцюватих горизонтв не вдновлються Елементарн частки мулистих фракцй рунтв плантажованого варанту значною частиною агрегован, що свдчить про перехд мулу у мкроагрегати. В орному шар плантажованих рунтв наявна тенденця до кращоз контрольним варантом, що пдтверджуться бльшою клькстю агрономчно цнних агрегатв вищим коефцúнтом структурност. Руйнуючи солонцевий горизонт перемшуючи його з карбонатною породою, плантажна оранка створю рихле складення протягом тривалого пероду псляд. Щльнсть складення мелорованого шару на 0,1-0,15 г/см3 нижча, нж на контрольному (неплантажованому) варант.

6. Вмст рухомих форм ВМ у кореневмсному шар усх дослджуваних рунтв на рвн фонових не досяга ГДК. Горизонт максимально акумуляцÿ рухомих форм усх ВМ спостергаться на глибин бльше 125-150 см, вмст важких металв тут знаходиться на рвн ГДК. ерунти характеризуються низьким вмстом мкроелементв. Вивчення валового хмчного складу рунтв не виявило стотноза варантами.

7. Покращання основних властивостей солонцевих рунтв пд впливом мелоративносприяло збльшенню врожайност сльськогосподарських культур. В незрошуваних умовах прибавка врожав зернових культур на солонцях каштанових плантажованих на 50 рк псляд склада 20-25 %, у зрошуваних умовах 40-50 %. На 30-й рк псляд мелоративнопсля вилучення рунтв з зрошення слабомнералзованими водами прирст урожаю сльськогосподарських культур становить 10-12%.

8. Математична модель урожайност сльськогосподарських культур на плантажованих рунтах пдтверджу етапи змн основних рунтових властивостей, що чтко позначаються на формуванн величини врожаю. Найбльш прибавки врожаю простежуються у перш 10-13 рокв псляд, що вдповда найбльшй нтенсивност змн основних властивостей дослджуваних рунтв. У подальшому вдбуваться деяка стаблзаця основних властивостей, стаблзаця прибавок урожаю. Поступове зростання врожайност основних сльськогосподарських культур на 25-30 рк вказу на утворення агроперетворених рунтв, що забезпечують стабльну прибавку врожасльськогосподарських культур.

9. При оцнюванн придатност рунтв для проведення мелоративноз метою забезпечення тривалододатково враховувати вмст карбонатв кальцю у карбонатному горизонт та х активнсть. З метою попередження забруднення рунтв рослинницькометалами, необхдно контролювати х вмст у шар 0-60 см.

10. Позитивна пслядя мелоративнона властивост рунтв Сухого Степу Украта урожайнсть вирощуваних культур простежуться протягом 50 рокв припинення не вдмчаться. Результатом довготривало пслядÿ мелоративно утворення агроперетворених рунтв, що не мають аналогв у природ за своморфологчними, агрофзичними, фзико-хмчними, хмчними властивостями. Утворен рунти здатн забезпечити високу продуктивнсть у агроклматичних умовах дослджувано зони.

Пропозиц виробництву

1. При застосуванн мелоративно плантажнодля окультурювання солонцевих рунтв з заляганням карбонатв кальцю на глибин 40-50 см необхдно враховувати, що одноразове застосування цього мелоративного заходу забезпечу позитивну пслядю на властивост рунтв та урожай сльськогосподарських культур протягом 50 рокв.

2. Розроблений введений в дю Державний стандарт Украни <„Яксть рунту. Оцнювання придатност земель для мелоративно5041:2008) слд використовувати службам Держводгоспу Украпроектно-технологчним центрам охорони родючост рунтв якост продукц, господарствам рзних форм власност, землекористувачам при визначенн придатност земель для проведення мелоративномонторингу солонцевих рунтв, оцнки та прогнозу х стану, для агрохмчно паспортизац земель.

3.& Державному комтету Украни з земельних ресурсв пропонумо вднести плантажован солонцев рунти до категор особливо цнних земель.


ДОДАТКИ


Додаток А

Таблиця А.1.

Погодно-клматичн дан метеопункту шунь, Красноперекопського району АРК

Температура повтря, оС

Рк

Мсяць

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Середн

за рк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1965

1,7

3,2

4,6

9,5

17,0

19,6

23,2

21,6

17,3

13,2

6,7

2,3

11,6

1966

2,9

4,1

5,2

11,8

16,0

18,6

24,2

22,8

15,8

14,0

7,7

3,4

12,2

1967

-3,4

-3,6

2,5

10,3

17,0

19,8

23,5

23,1

17,7

12,6

7,6

1,0

10,9

1968

-2,5

0,4

4,2

11,6

19,2

20,3

21,8

21,3

17,8

10,2

5,4

-0,1

11,0

1969

-5,5

-3,1

,8

8,7

15,9

20,8

21,2

22,3

16,3

8,9

7,8

1,3

10,0

1970

0,1

1,5

4,6

12,3

15,7

19,3

24,4

20,7

17,5

10,1

6,3

2,0

11,2

1971

0,3

1,0

3,2

10,7

15,5

20,1

23,5

22,1

17,7

9,1

6,9

2,1

10,9

1972

-9

-3,4

2,2

13,2

17,5

22,5

24,0

23,4

16,9

10,9

6,8

1,1

11,2

1973

-4,9

2,5

3,3

11,1

15,6

19,3

22,4

19,9

15,6

10,6

2,8

1,5

10,3

1974

-3,7

0,7

2,5

7,0

14,6

20,6

22,2

22,6

17,3

13,4

4,7

1,0

10,5

1975

-1,2

1,0

3,4

8,6

12,3

19,7

21,5

22,3

16,8

12,7

3,5

1,0

10,2

1976

-1,5

-6,3

1,5

11,2

14,8

19,2

20,9

19,3

15,9

6,9

4,7

2,6

9,1

1977

-7,8

4,4

3,8

9,9

16,0

19,5

22,1

21,4

14,7

8,3

8,3

-2,4

9,9

1978

-3,1

-1,3

5,7

9,7

14,4

19,0

21,4

20,7

16,7

11,3

5,3

-1,0

9,9

1979

-1,4

1,2

5,5

9,4

18,9

22,0

21,0

22,6

16,3

12,8

7,6

1,0

11,4

1980

-1,7

-1,2

3,4

10,3

17,2

21,5

22,4

23,5

15,8

13,7

6,7

1,7

11,1

2003

1,7

2,3

4,8

10,5

18,3

22,1

22,7

23,2

17,3

12,5

6,6

2,5

12,0

2004

2,1

2,3

4,3

11,3

17,2

21,3

22,8

23,1

16,8

13,2

7,8

2,1

12,0

2005

-7,6

-3,4

2,5

10,9

15,4

19,3

21,6

21,9

15,7

11,5

7,6

1,7

9,8

Таблиця А.2.

СМА ОПАДВ, мм

Рк

Мсяць

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

за рк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1965

67,1

38,2

20,4

31,2

26,7

15,8

24,8

32,2

12,5

7,8

37,9

34,3

316,3

1966

75,1

32,9

49,2

37,9

24,5

45,3

15,7

97,0

28,6

5,9

30,0

56,0

442,1

1967

53,6

22,1

14,9

11,5

61,5

17,0

1,9

8,4

26,1

4,8

40,6

61,9

262,4

1968

37,7

23,4

22,1

0,5

18,8

13,2

50,4

46,9

44,6

54,1

31,5

34,2

343,2

1969

18,7

27,6

29,8

57,3

17,9

38,0

19,0

0,0

65,8

23,3

26,8

49,5

324,2

1970

59,8

46,5

20,9

32,3

21,7

65,6

25,8

15,3

43,2

21,8

32,4

34,3

385,3

1971

46,7

23,2

15,3

28,6

55,4

43,2

29,3

27,8

53,1

27,2

28,6

6,2

378,4

1972

6

15

4

7

31

32

60

8

67

56

42

3

328,0

1973

12

33

50

16

91

69

29

39

6

29

33

25

407,0

1974

9

14

11

23

32

7

27

22

15

31

45

27

236,0

1975

14

11

19

31

15

9

12

23

19

26

15

24

194,0

1976

41

3

12

24

16

47

37

86

100

4

15

39

385,0

1977

13

33

31

53

19

53

50

39

75

5

28

36

399,0

1978

26

50

51

44

34

28

73

4

38

22

3

40

373,0

1979

68

62

19

17

7

2

41

70

12

22

15

25

335,0

1980

25

11

25

34

38

42

23

11

29

32

43

27

313,0

2003

13

7

11

24

26

32

23

25

19

37

26

4

243,0

2004

11

7

13

21

19

25

21

15

27

31

17

10

207,0

2005

13

11

32

28

37

24

12

21

25

37

29

19

269,0


Додаток Б

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

Динамка вмсту карбонатв кальцю

Фактор Ароки, Фактор В ndash; глибина, Фактор С – варант (1-плантаж, 2-контроль)

+--------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНХ& && <|& ДОЛЯ ВПЛИВУ АКТОРА,(%)

+--------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |&& С&&& & <&ДЖЕРЕЛО <|& НДЕКС&&

<|&&& && <|&& ВПЛИВУ& <| ДЕТЕРМИНАЦп&

--------------------------------+

| <| +--------------------------&& <|& V-ВАРАНТ&& <|&& .86&&

| A B <|&& <&1& <&&2&& <|&& <|& ПОВТОРЕННЯ& <|& 0.00&&

<| ВИПАДКОВ &<|& 0.14&&

+--------------------------------------+ < --------------------------------+

| 1 1& <|&& 5.367& 0.567& 2.967& <|& <|&& А- АКТОР& <|& 1.39&&

| 2& <|&& 2.967& 0.467& 0.717& <| &<|&& В- АКТОР&& <|&& .22&&

| 3& <|&& 6.100&& .500& 9.300& <|&& <|&& C- АКТОР&& <|& 0.02&&

| 4& <|& .033&& .467&& .750& <|&& <| АВ-ВЗАкМОЗВ& <|& 3.31&&

| 5& <|& .567&& .267&& .917& <|&& <| АC-ВЗАкМОЗВ& <|& 0.20&&

|& <|&& 8.807& 9.853& 9.330& <|&& <| BC-ВЗАкМОЗВ& <|& 6.03&&

| 2 1& <|&& 4.467& 0.333& 2.400& <|&& <| АВC-ВЗАкМОЗВ&& <|& 1.69&&

| 2& <|&& 0.700& 0.567& 0.633& <|&& --------------------------------+

| 3& <|&& 5.267& 7.333& 6.300&

| 4& <|& .100&& .200&& .150& <|+---------------------------------------+

| 5& <|& .233&& .500&& .367& <||& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

|& <|&& 7.953& 7.587& 7.770& <||---------------------------------------|

| 3 1& <|&& 5.233& 0.333& 2.783& <||СЕРЕДНк ПО МАТРИЦ&& :& 8.016|

| 2& <|&& 3.233& 0.433& 1.833& <||СТАНДАРТНЕ ВДХИЛЕННЯ& :& 0.303|

|& <&3& <|&& 4.500& 5.467& 4.983& <||ПОМИЛКА ДОСЛДУ (СРЕДНЕ)&& :& 0.175|

| 4& <|&& 6.533&& .033& 9.783& <||ПОКАЗНИК ТОЧНОСТ ,%&& :& 2.184|

| 5& <|& .033&& .700&& .367& <|+---------------------------------------+

|& <|&& 7.707& 7.393& 7.550& <||ПОМИЛКА РЗНИЦ СЕРЕДНХ - SD& :& 0.248|

| 4 1& <|&& 5.233& 0.300& 2.767& <||НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ - (HCP):&& 0.495|

| 2& <|&& 3.733& 0.433& 2.083& <|+---------------------------------------+

| 3& <|&& 4.433& 5.833& 5.133& <|| ПОМИЛКА РЗНИЦ СЕРЕДНХ -SD(A):& 0.078|

| 4& <|&& 5.600&& .167& 9.383& <|| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ -HCP(A) :&& 0.157|

| 5& <|& .067&& .333&& .700& <|| ПОМИЛКА РЗНИЦ СЕРЕДНХ -SD(B):& 0.088|

|& <|&& 7.213& 7.613& 7.413& <|| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ -HCP(C) :& 0.111|

|

| 2& <|&& 2.158& 0.475& 1.317& <|| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ -HCP(AC):& 0.221|

| 3& <|&& 5.075& 7.783& 6.429& <|| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ -HCP(BC):& 0.350|

| 4& <|&& 9.567&& .967&& .767& <| ---------------------------------------+

| 5& <|& .725&& .950&& .837&

| <*****& <|&& 7.920& 8.112& 8.016&

+--------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

Динамка вмсту водорозчинних солей

----------------------------------+ ------------------------------+

<|& ТАБЛИЦЯ СЕРЕДНХ &<| <|& ДОЛЯ ВПЛИВУ АКТОРА,(%)

----------------------------------+ ------------------------------+

<| АКТОР|& В&& <| |& ДЖЕРЕЛО& <|& НДЕКС&

<| A ---------------------------+ |& ВПЛИВУ&& <| ДЕТЕРМИНАЦп |

<| <|& 1& 2& <| +------------------------------+

----------------------------------+ | V-ВАРАНТ&& <|&& .13&&

<|& 1& <|&& 8.30&& 8.00&& 8.15& <| |& ПОВТОРЕННЯ& <|& 7.82&&

<|& 2& <|&& 7.88&& 8.02&& 7.95& <| |& ВИПАДКОВ&& <|& 6.05&&

<|& 3& <|&& 7.50&& 8.06&& 7.78& <| +------------------------------+

<|& 4& <|&& 7.56&& 7.94&& 7.75& <| |& А- АКТОР& <|&& .94&&

<| <|&& 7.81&& 8.01&& 7.91&& <&&В- АКТОР& <<|&& .44&&

----------------------------------+ <| АВ-ВЗАкМОЗВ.<& <|&& .75&&

&&& ------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СЕРЕДНк ПО МАТРИЦ<& :& 7.91&

| СТАНДАРТНЕ ВДХИЛЕННЯ : 0.08&

| ПОМИЛКА ДОСЛДУ (СРЕДНЕ)& :& 0.03&

| ПОКАЗНИК ТОЧНОСТ ,%& :& 0.44&

+-----------------------------------------------+

| ПОМИЛКА РЗНИЦ СЕРЕДНХ - SD :& 0.05&

| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ (HCP):& 0.10&

+-----------------------------------------------+

| ПОМИЛКА РЗНИЦ СЕРЕДНХ SD(A): <&&0.03 |

| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ HCP(A) :& 0.07 |

| ПОМИЛКА РЗНИЦ СЕРЕДНХ SD(B): <&&0.02 |

| НАИМЕНША СТ.РЗНИЦЯ HCP(B) : &0.05 |

+-----------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВОДОРОЗЧНИННИЙ КАЛЬЦЙ

+----------------------------------------+ --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+----------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-В& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ------------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2&&& <|& --------------------------------+

+----------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .80&&

|& 1&& <|&& 0.63&& 0.37&& 0.50&& <|& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 5.51&&

|& 2&& <|&& 0.62&& 0.31&& 0.47&& <|& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .68&&

|& 3&& <|&& 1.12&& 0.57&& 0.85&& <|& --------------------------------+

|& 4&& <|&& 0.94&& 0.39&& 0.67&& <|& <|& А- АКТОР& <|& 9.65&&

|& <|&& 0.83&& 0.41&& 0.62&& <|& <|&& В- АКТОР&& <|&& .22&&

+----------------------------------------+ <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 1.93&& <|& ----------------------------------------++--------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

|------------------------------------------|

| СРЕДН: 0.62 |

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :& 0.47 |

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.21 |

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& .79 |

+------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 0.30 |

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 0.61 |

+------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& 0.21 |

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.43 |

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.15 |

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.30 |

+------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВОДОРОЗЧНИННИЙ НАТРЙ

+----------------------------------------+& --------------------------------+

| &ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&&& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+----------------------------------------+ < --------------------------------+

| АКТОР |&& АКТОР-В&& && <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ------------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2&&& <|& < --------------------------------+

+----------------------------------------+& <<|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .77&&

|& 1&& <|&& 0.34& <&1.12&& 0.73&& <|&& <<|& ПОВТОРЕНИЯ& <|&& .22&&

|& 2&& <|&& 0.34&& 0.79&& 0.57&& <|& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .00&&

|& 3&& <|&& 0.30&& 0.36&& 0.33&& <|& < --------------------------------+

|& 4&& <|&& 0.29&& 0.35&& 0.32&& <|& <|& А- АКТОР& <|&& .36&&

|& <|&& 0.31&& 0.65&& 0.48&& <|& <|& В- АКТОР& <<|&& .96&&

+----------------------------------------+& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 9.45&&

&&& < --------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: 0.48&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :& 0.25&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.11&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& .99&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 0.16&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 0.32&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& 0.11&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.23&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.08&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.16&

+-----------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

Спввдношення Ca/Na

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-В&& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ---------------------------+&& && ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2&& <|&& --------------------------------+

+-------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .61&&

|& 1&& <|&& 2.64&& 0.76&& 1.70& <|&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|&& .90&&

|& 2&& <|&& 2.80&& 0.66&& 1.73 <|&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .49&&

|& 3&& <|&& 5.02&& 2.36&& 3.69& <|&& --------------------------------+

|& 4&& <|&& 4.22&& 1.90&& 3.06& <|&& <|& А- АКТОР& <|&& .56&&

|& <|&& 3.67&& 1.42&& 2.55& <|&& <|&& В- АКТОР&& <|&& .52&&

+-------------------------------------+& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 0.53&&

+------------------------------------------- < --------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

|--------------------------------------------|

| СРЕДН:& 2.55&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 1.15&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.51&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :& .20&

+--------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.73&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 1.49&

+--------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.51&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 1.05&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.36&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.75&

+--------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

СМА ЗАГАЛЬНИХ СОЛЕЙ

+-------------------------------------+ --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-В&& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ---------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2&& <|& --------------------------------+

+-------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .10&&

|& 1&& <|&& 0.11&& 0.27&& 0.19& <|& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|&& .48&&

|& 2&& <|&& 0.10&& 0.13&& 0.11& <|& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .42&&

|& 3&& <|&& 0.18& <&0.09&& 0.13& <|& <|& А- АКТОР& <|& 7.09&&

|& 4&& <|&& 0.10&& 0.09&& 0.09& <|& <|&& В- АКТОР&& <|& 0.87&&

|& <|&& 0.12&& 0.14&& 0.13& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|&& .13&&

+-------------------------------------+ --------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: 0.13&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :& 0.11&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.05&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& .53&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 0.07&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 0.14&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& 0.05&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.10&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.04&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.07&

+-----------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

СМА ТОКСИЧНИХ СОЛЕЙ

+--------------------------------+&& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|&&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+--------------------------------+&& --------------------------------+

| АКТОР |&& АКТОР-В&& <<|&&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ----------------------+&&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2& <|&&& --------------------------------+

+--------------------------------+&& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .87&&

|& 1&& <| 0.06&& 0.20&& 0.13 |&&& <|& ПОВТОРЕНИЯ <|&& .34&&

|& 2&& <| 0.05&& 0.09&& 0.07 |&&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .79&&

|& 3&& <| 0.07&& 0.05&& 0.06 |&&& --------------------------------+

|& 4&& <| 0.05&& 0.06&& 0.05 |&&& <|& А- АКТОР& <|&& .89&&

|& <| 0.06&& 0.10&& 0.08 |&&& <|&& В- АКТОР&& <|& 4.80&&

+-------------------------------+&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|&& .18&&

+---------------------------------------------++--------------------------------+

|& <&&СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|---------------------------------------------|

| СРЕДН: 0.08|

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :& 0.07|

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.03|

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& .88|

+---------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 0.05|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 0.10|

+---------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& <&&0.03|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.07|

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.02|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.05|

+---------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

+----------------------------------+ < --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <| <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+----------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |& <&& АКТОР-В&& <<|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2&& && --------------------------------+

+-----------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .14&&

|& 1&& <|&& 1.50&& 0.77&& 1.13|&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|&& .95&&

|& 2&& <|&& 1.50&& 0.60&& 1.05|&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 6.92&&

|& 3&& <|&& 1.13&& 0.33&& 0.73|&& --------------------------------+

|& 4&& <|&& 0.97&& 0.27&& 0.62|&& <|&& В- АКТОР&& <|&& .67&&

|& 5&& <|&& 1.37&& 0.30&& 0.83|&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 1.63&&

|& <|&& 1.29&& 0.45&& 0.87|&& --------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: 0.87&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :& 0.18

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.10&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& .63&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 0.14&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 0.30&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& 0.10&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.21&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.06&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.13&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

КТИВНСТЬ ОНВ НАТРЮ

+------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <<|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+------------------------------------+& < --------------------------------+

| АКТОР |&& АКТОР-C& && <<|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| <& --------------------------+& && ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ

| A <&В<& <|& 1& 2& && < --------------------------------+

+-------------------------------------+ & V-ВАРИАНТ&& <|&& .42&&

| 1 1& <|&& 3.432& 1.020& 2.226 |&& <<|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

|& <&2& <|&& 4.084& 1.412& 2.748 |&& <<|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 0.58&&

| 3& <|&& 5.152& 3.160& 4.156 |&& < --------------------------------+

|& <|&& 4.223& 1.864& 3.043 |& && А- АКТОР&& <|&& .75&&

| 2 1& <|&& 3.474& 1.072& 2.273 |& && В- АКТОР&& <|&& .73&&

| 2& <|&& 4.162& 1.320& 2.741 |& && C- АКТОР&& <|&& .00&&

| 3& <|&& 5.124& 3.090& 4.107 |& АВ-ВЗАИМОД.& <|& 3.52&&

|& <|&& 4.253& 1.827& 3.040 |&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 2.23&&

| 3 1& <|&& 2.284& 0.724& 1.504 <|&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|& 0.26&&

| 2& <|&& 2.478& 1.020& 1.749 |&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 0.93&&

| 3& <|&& 3.246& 1.180& 2.213 <|& --------------------------------+

|& <|&& 2.669& 0.975& 1.822 |

| 4 1& <|&& 1.716& 0.568& 1.142 |+-----------------------------------------+

| 2& <|&& 2.242& 0.670& 1.456 ||&& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&

| 3& <|&& 2.784& 1.000& 1.892 ||-----------------------------------------|

|& <|&& 2.247& 0.746& 1.497 || СРЕДН:&& 2.190|

| 5 1& <|&& 1.720& 0.600& 1.160 || СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ&& :&& 0.114|

| 2& <|&& 2.472& 0.708& 1.590 || ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)&& :&& 0.051|

| 3& <|&& 2.802& 0.984& 1.893 || ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ& <,%& :&& 2.326|

|& <|&& 2.331& 0.764& 1.548 |+-----------------------------------------+

| cp <&1& <|&& 2.525& 0.797& 1.661 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD& :&& 0.072|

| 2& <|&& 3.088& 1.026& 2.057 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):&& 0.144|

| 3& <|&& 3.822& 1.883& 2.852 |+-----------------------------------------+

| <*****& <|& <&3.145& 1.235& 2.190 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(A):&& 0.029|

+-------------------------------------+| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.059|

&&&& <| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(B):&& 0.023|

& <&&<| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :&& 0.046|

&&&& <| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(C):&& 0.019|

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :&& 0.037|

&& НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB): <&0.064|

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):&& 0.083|

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):&& 0.102|

&&& < -----------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

КТИВНСТЬ ОНВ КАЛЬЦЮ

+--------------------------------------+ --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+--------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |& АКТОР-C&& & <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| <& ----------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& В<&& <|& 1& 2&&& <|& --------------------------------+

+--------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .02&&

| 1 1& <|&& 5.732&& .816&& .774& <|& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|& .606& 9.240& 9.923& <|& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 0.98&&

| 3& <|&& 8.480& 8.720& 8.600& <|& --------------------------------+

|& <|&& 8.273&& .259& 9.766& <|& <|&& А- АКТОР&& <|&& .56&&

| 2 1& <|&& 5.850&& .602&& .726& <|& <|&& В- АКТОР&& <|&& .79&&

| 2& <|&& 8.950& 8.970& 8.960& <|& <|&& C- АКТОР&& <|&& .67&&

| 3& <|&& 8.120& 8.400& 8.260& <|& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 1.35&&

| <|&& 7.640&& .991& 9.315 <|& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 1.34&&

| 3 1& <|&& 4.912&& .764& 9.338& <|& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& .03&&

| 2& <|&& 5.272& 8.734& 7.003& <|& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 3.27&&

| 3& <| &&5.256& 5.642& 5.449& <|& --------------------------------+

|& <|&& 5.147& 9.380& 7.263&

| 4 1& <|&& 4.172&& .602& 8.387&

| 2& <|&& 4.782& 7.268& 6.025&

| 3& <|&& 5.044& 6.016& 5.530&

|& <|&& 4.666& <&&8.629& 6.647&

| 5 1& <|&& 4.204&& .362& 8.283&

| 2& <|&& 2.510& 7.118& 4.814&

| 3& <|&& 2.684& 5.876& 4.280&

|& <|&& 3.133& 8.452& 5.792&

| cp& 1& <|&& 4.974&& .029& 9.502&

| 2& <|&& 6.424& 8.266&& <&7.345&

| 3& <|&& 5.917& 6.931& 6.424&

| <*****& <|&& 5.772& 9.742& 7.757&

+--------------------------------------+

+--------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

|--------------------------------------|

| СРЕДН:7.757|

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :0.384|

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :0.172|

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :2.214|

+--------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :0.243|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):0.486|

+--------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):0.099|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :0.198|

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):0.077|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :0.154|

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):0.063|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :0.125|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):0.217|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):0.280|

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):0.343|

+--------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ЗАГАЛЬНИЙ ВМСТ ГМСУ

+-----------------------------------+ --------------------------------+

| ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&&& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-----------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C&& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| B& -------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& <|& 1& 2&& <|& --------------------------------+

+-----------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .72&&

| 1 1& <|&& 1.367& 2.167& 1.767 |& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 1.767& 1.700& 1.733 |& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 1.28&&

| 3& <|&& 1.700& 0.800& 1.250 |& --------------------------------+

|& <|&& 1.611& 1.556& 1.583 |& <|&& А- АКТОР&& <|& 0.74&&

| 2 1& <|&& 1.667& 2.167& 1.917 |& <|&& В- АКТОР&& <|&& .96&&

| 2& <|&& 1.733& 1.833& 1.783 |& <|&& C- АКТОР&& <|& 2.73&&

| 3& <|&& 1.567& 0.833& 1.200 |& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 1.34&&

|& <|&& 1.656& 1.611& 1.633 |& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 0.77&&

| 3 1& <|&& 1.833& 2.100& 1.967 |& BC-ВЗАИМОД.& <|&& .20&&

| 2& <|&& 1.733& 1.833& 1.783 |& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 2.98&&

| 3& <|&& 1.633& 0.700& 1.167 |& --------------------------------+

|& <|&& 1.733& 1.544& 1.639 |

| 4 1& <|&& 1.967& <&&2.067& 2.017 |

| 2& <|&& 1.767& 1.900& 1.833 |

| 3& <|&& 1.667& 0.767& 1.217 |

|& <|&& 1.800& 1.578& 1.689 |

| 5 1& <|&& 1.967& 2.100& 2.033 |

| 2& <|&& 1.733& 1.767& 1.750 |

| 3& <|&& 1.600& 0.867& 1.233 |

|& <|&& 1.767& 1.578& 1.672 |

| cp& 1& <|&& 1.760& 2.120& 1.940 |

| 2& <|&& 1.747& 1.807& 1.777 |

| 3& <|&& 1.633& 0.793& 1.213 |

| <*****& <|&& 1.713& 1.573& 1.643 |

+-----------------------------------+

+----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН:& 1.643&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 0.059&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.034&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 2.062&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.048&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 0.096&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.020&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.039&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.015&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.030&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.012&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.025&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.043&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.055&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 0.068&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВАЛОВИЙ ВМСТ ОС ОРУ

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& && <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |& АКТОР-C&& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

|& < ---------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A В<& <|& 1& 2&& <|& < --------------------------------+

+-------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .81&&

| 1 1& <|&& 0.110& 0.103& 0.107 |&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 0.100& 0.080& 0.090 |&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 6.19&&

| 3& <|&& 0.120& 0.090& 0.105 |&& --------------------------------+

|& <|&& 0.110& 0.091& 0.101 |&& <|&& А- АКТОР&& <|&& .46&&

| 2 1& <|&& 0.127& 0.130& 0.128 |&& <|&& В- АКТОР &<|& 9.36&&

| 2& <|&& 0.130& 0.107& 0.118 |&& <|&& C- АКТОР&& <|&& .26&&

| 3& <|&& 0.127& 0.103& 0.115 |&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 7.13&&

|& <|&& 0.128& 0.113& 0.121 |&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& <&&0.60&&

| 3 1& <|&& 0.130& 0.127& 0.128 |&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& .05&&

| 2& <|&& 0.130& 0.117& 0.123 |&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 0.95&&

| 3& <|&& 0.127& 0.103& 0.115 |&& --------------------------------+

|& <|&& 0.129& 0.116& 0.122 |+-----------------------------------------+

| cp& 1& <|&& 0.122& 0.120& 0.121 ||& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

| 2& <|&& 0.120& 0.101& 0.111 ||-----------------------------------------|

| 3& <|&& 0.124& 0.099& 0.112 ||СРЕДН:&& 0.114 |

| <*****& <|&& 0.122& 0.107& 0.114 ||СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ&& :&& 0.005 |

+-------------------------------------+|ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.003 |

<&&&<|ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ& <,%& :&& 2.378 |

&&&& -----------------------------------------+

&&&& <|ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD& :&& 0.004 |

<&&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):&& 0.008 |

&&&& -----------------------------------------+

&&&& <|ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(A):&& 0.002 |

& <&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :&& 0.003 |

&&&& <|ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(B):&& 0.002 |

&&&& <|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :&& 0.003 |

&& ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(C):&& 0.001 |

&&&& <|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :&& 0.003 |

&&&& <|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):&& 0.004 |

&&& <|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):&& 0.004 |

&&&& <|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):&& 0.005 |

&&&& -----------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВАЛОВИЙ ВМСТ АЗОТУ

+-----------------------------------------+ --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-----------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C&& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| < -------------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A В<& <|& 1& 2& & --------------------------------+

+-----------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .85&&

| 1 1& <|&& 0.160& 0.127& 0.143&& <|& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 0.127& 0.100& 0.113&& <|& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .15&&

| 3& <| &&0.130& 0.063& 0.097&& <|& --------------------------------+

|& <|&& 0.139& 0.097& 0.118&& <|& <|&& А- АКТОР&& <|&& .55&&

| 2 1& <|&& 0.157& 0.150& 0.153&& <|& <|&& В- АКТОР&& <|& 8.02&&

| 2& <|&& 0.150& 0.160& 0.155&& <|& <|&& C- АКТОР&& <|& 6.39&&

| 3& <|&& 0.150& 0.150& 0.150&& <|& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|&& .34&&

|& <|&& 0.152& 0.153& 0.153&& <|& <| АC-ВЗАИМОД.& <|&& .29&&

| 3 1& <|&& 0.153& 0.150& 0.152&& <| <| BC-ВЗАИМОД.& <|& 3.17&&

| 2& <|&& 0.147& 0.160& 0.153&& <|& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 2.09&&

| 3& <|&& 0.150& 0.147& 0.148&& <|& --------------------------------+

|& <|&& 0.150& 0.152& 0.151&&

| cp& 1& <|&& 0.157& 0.142& 0.149&

| 2& <|&& 0.141& 0.140& 0.141&&

| 3& <|&& 0.143& 0.120& 0.132&&

| <*****& <|&& 0.147& 0.134& 0.141&&

+-----------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

| &СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН:& 0.141&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 0.011&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.007&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 4.677&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.009&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 0.019&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.004&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.008&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.004&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.008&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.003&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.006&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.011&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.011&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 0.013&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВАЛОВИЙ ВМСТ КАЛЮ

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+ < --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| B& ---------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& <|& 1& 2&& <|&& --------------------------------+

+--------------------------------------<& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .65&&

| 1 1& <|&& 1.523& 1.647& 1.585 |&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 1.653& 1.633& 1.643 |&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 0.35&&

| 3& <|&& 1.600& 1.327& 1.463 |&& --------------------------------+

|& <|&& 1.592& 1.536& 1.564 |&& <|&& А- АКТОР&& <|& 0.07&&

| 2 1& <|&& 1.553& 1.627& 1.590 |&& <|&& В- АКТОР&& <|&& .63&&

| 2& <|&& 1.747& 1.617& 1.682 |&& <|&& C- АКТОР&& <|&& .08&&

| 3& <|&& 1.623& 1.263& 1.443 |&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 0.58&&

|& <|&& 1.641& 1.502& 1.572 |&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 1.81&&

| 3 1& <|&& 1.570& 1.623& 1.597 |&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& .06&&

| 2& <|&& 1.727& 1.603& 1.665 |&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 0.43&&

| 3& <|&& 1.600& 1.300& 1.450 |&& --------------------------------+

|& <|&& 1.632& 1.509& 1.571 |+-----------------------------------------+

|

| 2& <|&& 1.709& 1.618& 1.663 ||-----------------------------------------|

|& <&3& <|&& 1.608& 1.297& 1.452 ||СРЕДН:& 1.569&

| <*****& <|&& 1.622& 1.516& 1.569 ||СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ&& :& 0.010&

+-------------------------------------+|ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.006&

<&&&ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ& <,% :&& 0.354&

<&&&<& -----------------------------------------+

<&&&&<|ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD :&& 0.008&

<&&НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 0.016&

<&&&&< -----------------------------------------+

<&&& <|ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(A):& 0.003&

<&&&<&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.006&

<&&&&<|ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(B):& 0.003&

<&&&НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.006&

<&&&&ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(C):& 0.003&

<&&&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.005&

<&&&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.009&

<&&&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.009&

<&&&&<|НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 0.011&

<&&&&< -----------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВМСТ РХОМОГО КАЛЮ

+--------------------------------------+ --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+--------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| <& ----------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A В<& <|& 1& 2& <& --------------------------------+

+--------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .82&&

| 1 1& <|& .667&& .467&& .067& <|& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|& .800&& .367&& .583& <|& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 0.18&&

| 3& <|& .533&& .700&& .117& <|& --------------------------------+

|& <|& .333&& .178&& .256& <|& <|&& А- АКТОР&& <|& 0.01&&

| 2 1& <|& .233&& .267&& .250& <|& <|&& C- АКТОР&& <|& 0.43&&

| 2& <|& .200 &&.767&& .483& <|& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 0.07&&

| 3& <|& .367&& .600&& .483& <|& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 0.03&&

|& <|& .933&& .878&& .406& <|& <| BC-ВЗАИМОД.& <|& 0.30&&

| 3 1& <|& .400&& .033&& .217& <|& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 0.29&&

| 2& <|& .367&& .300&& .833& <|& --------------------------------+

| 3& <|& .433&& .400&& .917&

|& <|& .400&& .244&& .322&

| 4 1& <|& .433&& .967&& .200&

|& <&2& <|& .200&& .300&& .250&

| 3& <|& .067&& .967&& .517&

|& <|& .900&& .078&& .989&

| cp& 1& <|& .433&& .433&& .433&

| 2& <|& .642&& .933&& .287&

| 3& <|& .100&& .917&& .008&

| <*****& <|& .392&& .094&& .243&

+--------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: <&&.243&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 0.672&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.388&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 1.042&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.549&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 1.098&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.224&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.448&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.194&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.388&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.158&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.317&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.549&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.634&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 0.776&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВМСТ МНЕРАЛЬНОГО АЗОТУ

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|&& <&ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |& АКТОР-C&& & <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

|& ---------------------------+<&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A В& <|& 1& 2&& & --------------------------------+

+-------------------------------------+<& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .54&&

| 1 1& <|&& 0.860& 1.093& 0.977 |&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|&& <&0.00&&

| 2& <|&& 0.677& 0.957& 0.817 |&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 9.46&&

| 3& <|&& 1.077& 0.753& 0.915 |&& --------------------------------+

|& <|&& 0.871& 0.934& 0.903 |&& <|&& А- АКТОР&& <|& 8.29&&

| 2 1& <|&& 1.033& 1.073& 1.053 |&& <|&& В- АКТОР&& <|&& .37&&

| 2& <|&& 0.737& 0.883& 0.810 |&& <|&& C- АКТОР&& <|& 8.26&&

| 3& <|&& 1.140& 0.570& 0.855 |&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 4.00&&

|& <|&& 0.970& 0.842& 0.906 |&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 7.01&&

| 3 1& <|&& 1.077& 0.853& 0.965 |&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& .73&&

| 2& <|&& 0.537& 0.637& 0.587 |&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 3.89&&

| 3& <|&& 1.117& 0.607& 0.862 |&& --------------------------------+

|& <|&& 0.910& 0.699& 0.804 |

| 4 1& <|&& 1.017& 0.750& 0.883 |

| 2& <|&& 0.607& 0.640& 0.623 |

| 3& <|&& 0.993& 0.593& 0.793 |

|& <|&& 0.872& 0.661& 0.767 |

|

| 2& <|&& 0.639& 0.779& 0.709 |

| 3& <|&& 1.082& 0.631& 0.856 |

| <*****& <|&& 0.906& 0.784& 0.845 |

+-------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН:& 0.845&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 0.080&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.046&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 5.447&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.065&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 0.130&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.027&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.053&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.023&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.046&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.019&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.038&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.065&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.075&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 0.092&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ВМСТ РХОМОГО ОС ОРУ

+-------------------------------------+ --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C&& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| B& ---------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& <|& 1& 2&& <|& --------------------------------+

+-------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .72&&

| 1 1& <|&& 1.520& 1.780& 1.650 |& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 1.260& 1.677& 1.468 |& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 0.28&&

| 3& <|&& 1.247& 1.420& <&&1.333 |& --------------------------------+

|& <|&& 1.342& 1.626& 1.484 |& <|&& А- АКТОР&& <|&& .93&&

| 2 1& <|&& 1.743& 2.300& 2.022 |& <|&& В- АКТОР&& <|&& .48&&

| 2& <|&& 1.560& 1.867& 1.713 | <|&& C- АКТОР&& <|& 1.20&&

| 3& <|&& 1.207& 1.100& 1.153 |& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|&& .54&&

|& <|&& 1.503& 1.756& 1.629 |& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 0.12&&

| 3 1& <|&& 3.300& 4.000& 3.650 |& <| BC-ВЗАИМОД.& <|& 0.93&&

| 2& <|&& 3.267& 3.267& 3.267 |& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 0.53&&

| 3& <|&& 1.013& 1.000& 1.007 |& --------------------------------+

|& <|&& 2.527& 2.756& 2.641 |+----------------------------------------+

| 4 1& <|&& 3.300& 3.667& 3.483 ||&& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

| 2& <|&& 3.200& 3.167& 3.183 ||----------------------------------------|

| 3& <|&& 1.017& 1.000& 1.008 || СРЕДН2.078&

|& <|&& 2.506& 2.611& 2.558 || СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ&& :0.064&

| cp& 1& <|&& 2.466& 2.937& 2.701 || ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)&& :0.037&

| 2& <|&& 2.322& 2.494& 2.408 || ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ& <,%& :1.783&

| 3& <|&& 1.121& 1.130& 1.125 |+----------------------------------------+

| <*****& <|&& 1.969& 2.187& 2.078 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD& :0.052&

+-------------------------------------+| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):0.105

<&&& ----------------------------------------+

&&&& <| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(A):0.021&

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.043&

<&&&<| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(B):0.019&

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :0.037&

&&&& <| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(C):0.015&

&& НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :0.030&

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):0.052&

&&&& <| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):0.061&

&& НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):0.074&

&&&& ----------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

Коефцнт структурност у шар грунту 0-30

+------------------------------------+& < --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-В& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& --------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| <|& 1& 2& & --------------------------------+

+------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ &<|&& .89&&

|& 1&& <|&& 0.53&& 0.47&& 0.50 |& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

|& 2&& <|&& 0.49&& 0.39&& 0.44 |& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .11&&

|& 3&& <|&& 0.54&& 0.44&& 0.49 |& --------------------------------+

|& <|&& 0.52&& 0.43&& 0.48 |& <|& А- АКТОР& <|&& .54&&

+------------------------------------+ <|&& В- АКТОР&& <|&& .73&&

&&& АВ-ВЗАИМОД.& <|& 1.62&&

&&&&& --------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: 0.48&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :& 0.06&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 0.03&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :& 7.02&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 0.05&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 0.10&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& 0.03&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 0.07&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.03&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 0.06&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ГРАНЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД,ВМСТ РАКЦЙ gt;0,01мм (%)

+-------------------------------------+& < --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+ --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C&& <|& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| <& ---------------------------+& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A В<&& <|& 1& 2&&& <|& --------------------------------+

+-------------------------------------+ <|& V-ВАРИАНТ&& <| &&.64&&

| 1 1& <|& .367&& .767&& .567 |& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|& .467&& .233&& .350 |& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .36&&

| 3& <|& .167&& .633&& .400 |& --------------------------------+

| 4& <|& .200&& .800&& .000 |& <|&& А- АКТОР&& <|&& .25&&

| 5& <|& .467&& .633&& .550 |& <|&& В- АКТОР&& <|&& .75&&

|& <|& .733&& .813&& .773 |& <|&& C- АКТОР&& <|& 5.18&&

| 2 1& <|& .400&& .667&& .033 |& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 9.05&&

| 2& <|& .200&& .700&& .450 |& <| АC-ВЗАИМОД.& <|&& .07&&

| 3& <|& .333&& .967&& .650 |& <| BC-ВЗАИМОД.& <|& 9.83&&

| 4& <|& .533&& .300&& .417 |& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 6.51&&

| 5& <|& .367&& .500&& .433 |& --------------------------------+

|& <|& .967&& .627&& .797 |+----------------------------------------+

| 3 1& <|& .153&& .633&& .393 ||&& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&

| 2& <|& .423&& .367&& .395 ||----------------------------------------|

| 3& <|& .370&& .233&& .802 || СРЕДН: 61.505|

| 4& <|& .600&& .133&& .367 || СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ&& : 2.963 |

| 5& <|& .933&& .667&& .300 || ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)&& : 1.711 |

|& <|& .896&& .007&& .451 || ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ& <,%& : 2.782 |

| 4 1& <|& .667&& .700&& .683 |+----------------------------------------+

| 2& <|& .067&& .300&& .183 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD& :& 420 |

| 3& <|& .800&& .767&& .783 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 4.839 |

| 4& <|& .533&& .533&& .533 |+----------------------------------------+

| 5& <|& .633&& .967&& .800 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(A): 0.765 |

|& <|& .540&& .453&& .997 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 1.530 |

| cp& 1& <|& .147&& .692&& .419 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(B): 0.855 |

| 2& <|& .289&& .400&& .845 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) : 1.711 |

| 3& <|& .917&& .900&& .909 || ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ& SD(C): 0.541 |

| 4& <|& .717&& .942&& .329 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) : 1.082 |

| 5& <|& .350&& .692&& .021 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB): 2.420 |

| <*****& <|& .284&& .725&& .505 || НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC): 2.164 |

+-------------------------------------+| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC): 3.422 |

<&&& ----------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ГРАНЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД,ВМСТ РАКЦЙ gt;0,001мм (%)

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|& <&&ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C&& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

|& ---------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A В<& <|& 1& 2&& <|&& --------------------------------+

+-------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .25&&

| 1 1& <|& .000&& .333& <&.667 |&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|& .267&& .533&& .900 |&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .75&&

| 3& <|& .733&& .300&& .517 |&& --------------------------------+

| 4& <|& .233&& .333&& .283 |& <|&& А- АКТОР&& <|&& .95&&

| 5& <|& .967&& .200&& .083 |&& <|&& В- АКТОР&& <|&& .13&&

|& <|& .840&& .340&& .090 |&& <|&& C- АКТОР&& <|& 0.15&&

| 2 1& <|& .167&& .333&& .250 |&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 8.81&&

| 2& <|& .733&& .600&& .667 |&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 5.48&&

| 3& <|& .267&& .900&& .083 |&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& .68&&

| 4& <|& .967&& .600&& .783 |&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|&& .04&&

| 5& <|& .733&& .167&& .450 |&& --------------------------------+

|& <|& .973&& .520&& .247 |

| 3 1& <|& .733&& .667&& .700 |

| 2& <|& .100&& .833&& .967 |

| 3& <|& .867&& .300&& .083 |

| <&&4& <|& .033&& .167&& .600 |

| 5& <|& .767&& .133&& .450 |

|& <|& .300&& .620&& .960 |

| 4 1& <|& .033&& .733&& .883 |

| 2& <|& .100&& .500&& .800 |

| 3& <|& .067&& .733&& .900 |

| 4& <|& .433&& .133&& .783 |

| 5& <|& .600&& .033&& .317 |

|& <|& .847&& .827&& .337 |

| cp& 1& <|& .483&& .767&& .625 |

| 2& <|& .300&& .367&& .833 |

| 3& <|& .483&& .808&& .146 |

| 4& <|& .917&& .308&& .113 |

| 5& <|& .017&& .133&& .075 |

| <*****& <|& .240&& .077&& .158 |

+-------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: .158&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 1.020&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.589&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 1.504&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.833&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 1.666&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.263&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.527&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.294&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.589&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.186&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.372&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.833&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.745&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 1.178&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

МКРОАГРЕГАТНИЙ СКЛАД,ВМСТ РАКЦЙ gt;0,01мм (%)

+--------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+--------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| B& ----------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& <|& 1& 2&&& <|&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

+--------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .55&&

| 1 1& <|& .567&& .200&& .383& <|&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|& .167&& .367&& .767& <|&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .45&&

| 3& <|& .817&& .483&& .650& <|&& --------------------------------+

| 4& <|& .917&& .300&& .108& <|&& <|&& А- АКТОР&& <|& 5.81&&

| 5& <|& .733&& .633&& .183 <|&& <|&& В- АКТОР&& <|& 3.79&&

|& <|& .840&& .797&& .818& <|&& <|&& C- АКТОР &<|& 1.88&&

| 2 1& <|& .267&& .400&& .833& <|&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|&& .10&&

| 2& <|& .733&& .067&& .400& <|&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 6.13&&

| 3& <|& .167&& .833&& .000& <|&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& <&8.74&&

| 4& <|& .600&& .767&& .683& <|&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|&& .09&&

| 5& <|& .100&& .333&& .717& <|&& --------------------------------+

|& <|& .573&& .080&& .327&

| 3 1& <|& .433&& .133&& .283

| 2& <|& .200&& .467&& .833&

| 3& <|& .300&& .233&& .767&

| 4& <|& .333&& .067&& .700&

| 5& <|& .500&& .933&& .717&

|& <|& .153&& .767&& .460&

| 4 1& <|& .133&& .067&& .600&

| 2& <|& .533&& .667&& .600&

| 3& <|& .300&& .633&& .967&

| 4& <|& .133&& .600&& .367&

| 5& <|& .867&& .067&& .467&

|& <|& .993&& .207&& .600&

| cp& 1& <|& .600&& .950&& .275&

| 2& <|& .408&& .892&& .150&

| 3& <|& .896&& .296&& .096

| 4& <|& .246&& .683&& .465&

| 5& <|& .550&& .492&& .021&

| <*****& <|& .140&& .462&& .801&

+--------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН: .801&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 1.668&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.963&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 3.594&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 1.362&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 2.724&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.431&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.861&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.482&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.963&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.305&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.609&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 1.362&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 1.218&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 1.926&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

МКРОАГРЕГАТНИЙ СКЛАД,ВМСТ РАКЦЙ gt;0,001мм (%)

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C&& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| <& ---------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& В |& 1&& <&2&& <|&& --------------------------------+

+-------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .10&&

| 1 1& <|&& 2.100& 3.267& 2.683 |&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 2.167& 3.467& 2.817 |&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|&& .90&&

| 3& <|&& 2.750& 2.300& 2.525 |&& --------------------------------+

| 4& <|&& 1.600& 1.300& 1.450 |&& <|&& А- АКТОР&& <|& 2.21&&

| 5& <|&& 2.033& 1.033& 1.533 |&& <|& <&В- АКТОР&& <|&& .66&&

|& <|&& 2.130& 2.273& 2.202 |&& <|&& C- АКТОР&& <|&& .61&&

| 2 1& <|&& 1.700& 3.367& 2.533 |&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 2.69&&

| 2& <|&& 2.133& 3.333& 2.733 |&& <| АC-ВЗАИМОД.&& <|& 4.12&&

| 3& <|&& 2.267& 2.567& 2.417 |&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|&& .21&&

| 4& <|&& 1.833& 2.000& 1.917 |&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 2.60&&

| 5& <|&& 1.900& 1.400& 1.650 |&& --------------------------------+

|& <|&& 1.967& 2.533& 2.250 |

| 3 1& <|&& 1.933& 3.567& 2.750 |

| 2& <|&& 2.167& 3.533& 2.850 |

| 3& <|&& 2.000& 3.267& 2.633 |

| 4& <|&& 1.867& 2.500& 2.183 |

| 5& <|&& 1.733& 1.900& 1.817 |

|& <|&& 1.940& 2.953& 2.447 |

| 4 1& <|&& 1.833& 3.300& 2.567 |

| 2& <|&& 2.000& 3.233& 2.617 |

| 3& <|&& 2.300& 2.667& 2.483 |

| 4& <|&& 1.600& 2.133& 1.867 |

| 5& <|&& 1.700& 0.700& 1.200 |

|& <|&& 1.887& 2.407& 2.147 |

| cp& 1& <|&& 1.892& 3.375& 2.633 |

| 2& <|&& 2.117& 3.392& 2.754 |

| 3& <|&& 2.329& 2.700& 2.515 |

| 4& <|&& 1.725& 1.983& 1.854 |

| 5& <|&& 1.842& 1.258& 1.550 |

| <*****& <|&& 1.981& 2.542& 2.261 |

+-------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН:& 2.261&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 0.321&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.185&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 8.200&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.262&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 0.524&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.083&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.166&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.093&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.185&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.059&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.117&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.262&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.235&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC): &0.371&

+-----------------------------------------------+

3-х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

ЩЛЬНСТЬ СКЛАДЕННЯ

+------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |&&& АКТОР-C& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| B& ------------------------- && <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

| A& <|& 1& 2& && --------------------------------+

+------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .29&&

| 1 1& <|&& 1.202& 1.286& 1.244|&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

| 2& <|&& 1.320& 1.426& 1.373|&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 1.71&&

|& <|&& 1.261& 1.356& 1.309|&& --------------------------------+

| 2 1& <|&& 1.170& 1.348& 1.259|&& <<|&& А- АКТОР&& <|&& .05&&

| 2& <|&& 1.304& 1.468& 1.386| &<|&& В- АКТОР&& <|&& .76&&

|& <|&& 1.237& 1.408& 1.322|&& <|&& C- АКТОР&& <|&& .72&&

| 3 1& <|&& 1.196& 1.338& 1.267|&& <| АВ-ВЗАИМОД.& <|& 2.69&&

| 2& <|&& 1.262& 1.476& 1.369|&& <| АC-ВЗАИМОД.& <|& 5.45&&

|& <|&& 1.229& 1.407& 1.318|&& <| BC-ВЗАИМОД.& <|& 0.02&&

| 4 1& <|&& 1.130& 1.250& 1.190|&& <| АВC-ВЗАИМОД.&& <|& 1.60&&

| 2& <|&& 1.240& 1.272& 1.256|&& --------------------------------+

| <|&& 1.185& 1.261& 1.223|

| 5 1& <|&& 1.126& 1.184& 1.155|

| 2& <|&& 1.278& 1.372& 1.325|

|& <|&& 1.202& 1.278& 1.240|

| 6 1& <|&& 1.138& 1.200& 1.169|

| 2& <|&& 1.272& 1.346& 1.309|

|& <|&& 1.205& 1.273& 1.239|

| cp& 1& <|&& 1.160& 1.268& 1.214|

| 2& <|&& 1.279& 1.393& 1.336|

| <*****& <|&& 1.220& 1.331& 1.275|

+-------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН:& 1.275&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ& :&& 0.014&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :&& 0.006&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :&& 0.503&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :&& 0.009&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP):& 0.018&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):&& 0.005&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) :& 0.009&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):&& 0.003&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& 0.005&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(C):&& 0.003&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(C) :& 0.005&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AB):& 0.007&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(AC):& 0.013&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(BC):& 0.013&

+-----------------------------------------------+

2х АКТОРНЫЙ ДИСПЕРСЙНИЙ АНАЛЗ

РОЖАЙ

+-------------------------------------+& --------------------------------+

|& ТАБЛИЦА СРЕДНИХ&& <|&& <|& ДОЛЯ ВЛИЯНИЯ АКТОРА,(%)&

+-------------------------------------+& --------------------------------+

| АКТОР |& <&& АКТОР-В&& <|&& <|&& ИСТОЧНИК&& <|& ИНДЕКС&&

| A& ---------------------------+&& <|&& ВЛИЯНИЯ& <| ДЕТЕРМИНАЦИИ&

|& <|& 1& 2&& <<|&& --------------------------------+

+-------------------------------------+& <|& V-ВАРИАНТ&& <|&& .56&&

|& 1&& <|& .48& .09& .29& <|&& <|& ПОВТОРЕНИЯ& <|& 0.00&&

|& 2&& <|& .52& .12& .82& <|&& <|& СЛЧАЙНЫЕ&& <|& 3.44&&

|& 3&& <|& .14& .51& .33& <|&& --------------------------------+

|& 4&& <|& .35& .06& .70& <|&& <|& А- АКТОР& <|&& .84&&

|& 5&& <|& .04& .04& .04& <|&& <|&& В- АКТОР&& <|& 7.29&&

|& 6&& <|& .72&& 9.63&& 8.68& <|&& <| АВ-ВЗАИМОД. <|& 5.43&&

|& 7&& <|& .25& .20& .72& <|&& --------------------------------+

|& 8&& <|& .36& .91& .63&

|& 9&& <|& .25& .20& .72&

| && <|& .40& .63& .01&

| && <|& .72& .45& .58&

| && <|& .79& .48& .13&

| && <|& .07& .79& .93&

| && <| 134.65&& 6.07&& 0.36&

| && <|& .16& .10& .63&

| && <|& .50& .56& .53&

|& <|& .96& .18& .57&

+-------------------------------------+

+-----------------------------------------------+

|& СТАТИСТ.ХАРАКТЕРИСТИКИ&&&

|-----------------------------------------------|

| СРЕДН:& .57&

| СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ :& 8.40&

| ОШИБКА ОПЫТА (СРЕДНЕЙ)& :& 2.66&

| ПОКАЗАТЕЛЬ ТОЧНОСТИ <,%& :& 4.61&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD& :& 3.76&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ - (HCP): 7.51&

+-----------------------------------------------+

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(A):& 2.66&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(A) : 5.31&

| ОШИБКА РАЗНОСТИ СРЕДНИХ SD(B):& 0.94&

| НАИМЕНЬШАЯ СЩ.РАЗНОСТЬ-HCP(B) :& <&1.88&

+-----------------------------------------------+


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.& Алешин С.Н Качественная и количественная характеристика гуминовых соединений степных почв / С.Н Алешин, А.И.Курбатов // Доклады ТСХА. – 1965. <– Вып.103. – С. 5-11.

2.& Андрусенко И.И. Изменение гумусового фонда темно-каштановых почв в связи с орошением и различным сельскохозяйственным использованием / И.И. Андрусенко, А.М. Коваленко, Е.П.Сафонов

// Вестник сельскохозяйственной науки. ndash; 19 – № 10 – С.

3.& Антипов-Каратаев И.Н. Влияние длительного орошения на процессы почвообразования и плодородие почв степной полосы Европейской части СССР (чернозёмы и каштановые почвы) / И.Н. Антипов-Каратаев, В.Н. Филиппова. <– М.: Изд-во АН СССР. <– 1955. – 205 с.

4.& Антипов-Каратаев&И.Н. Вопросы происхождения и географического распространения солонцов в СССР /& Антипов-Каратаев&И.Н. – М.: Изд-во АН СССР<, 53. – С. 64-79.

5.& Атлас почв Украинской ССР

6.& Бабинец&А.Е. Гидрогеологические районы на территории Украинской ССР

7.& Базилевич Н.И. Характеристика засоленных почв // Засоленные почвы европейской части СССР и Закавказья (тр . ин-та им. В.В. Докучаева<) / Базилевич Н.И.<, Панкова Е.И. – М., 1973. – С.21-203.

8.& Базыкина Г.С. Изменение органического вещества почв солонцового комплекса Северного Прикаспия под влиянием лесомелиорации / Г.С. Базыкина, Н.А.Титов

// Почвоведение ndash; 93. – № 1 – С. -26

9.& Базыкина Г.С. Экологическая оценка антропогенно-измененных лугово-каштановых почв солонцового комплекса Северного Прикаспия при агролесомелиорации в богарных условиях / Г.С. Базыкин

// Почвоведение ndash; <&00 – № – С. 40-1348.

10. Балюк С.А. Використання солонцевих рунтв Укра/ С.А Балюк, Г.В. Новкова, Н.Ю. Гаврилович // Всник аграрноndash; 01 – <№ 10. – С. 12-15.

11. Балюк С.А. Науков аспекти сталого розвитку зрошення земель в Украдоповдь н

VII зrsquo;рунтознавцв та агрохмкв Укра25 липня 2006 р / С.А.Балюк, М. Ромащенко – Кив, 2006 – 32 с.

12. Балюк С.А. Сучасна еволюця зрошуваних рунтв: екологчн проблеми та шляхи ndash; 2006.– №4 – С.60-63

13. Баранова О.Ю. Взаимосвязь различных видов солонцеватости на примере целинных и мелиорированных луговых солонцов ЦЧО / О.Ю. Баранова, В.А.Грачев, В.А. Исаев

14. Барановская А.И. Влияние орошения на миграцию карбонатов в почвах / А.И. Барановская, В.И. Азовцев // Почвоведение ndash; 81. – № – С. -25.

15. Благовещенский Ю.Н. Непараметрические методы в почвенных исследованиях / Благовещенский Ю.Н., Самсонова В.П., Дмитриев Е.А. ndash; М.: Наука, 1987 – 95с.

16. Болдырев А.И. Баланс гумуса в темно-каштановой орошаемой почве / А.И. Болдырев, И.И.Андрусенко, Е.П. Сафонова

17. Болдырев А.И. Влияние длительного орошения на содержание органического вещества тёмно-каштановых почв и его групповой состав / А.И. Болдырев, Е.П.Сафонова // Почвенно-мелиоративные проблемы и пути повышения плодородия орошаемых земель Юга ССР. ndash; М., 1978. – С. 60-62.

18. БольшаковА.Ф. Разнообразие солонцов и особенности их мелиорации / А.Ф.Большаков& // Бюлл. Почвен. Ин-та им. В.В.&Докучаева. – М., 1973. – Вып. 6. – С. 6-13.

19. БондарчукВ.Г. Геоморфологчне районування Укра Молдавсько// В.Г.Бондарчук&, М.Ф. Веклч& // Доповд АН РСР. – 1959. – № 4. – С. 406-411.

20. БрешковскийП.М. К вопросу о роли обменного магния в явлениях солонцеватости почв / П.М. Брешковский& // Ученые записки Казанского гос. Ун-та., 1937. – Т. 97. – Вып. 2. – С. 151-176.

21. Будкна Л.Г. Схема гдрологчного районування Украndash; К.: Наукова думка, 1969 – С. 132-154.

22. Булгаков Д.С. Использований элементов теории корреляции в почвенных исследованиях / Д.С.Булгаков // Почвоведение. ndash; 1966. – № 3. – С. 91-99.

23. Вадюнина А.Ф. Агрофизическая мелиоративная рактеристика каштановых почв юго-востока европейской части СССР / Вадюнина А.Ф.

24. Вергунов

М Основи математичного моделювання. Для аналзу прогнозу агрономчних процесв / Вергунов

М. ndash; К.: Нора-Прнт, 2000. – 145с.

25. Возбуцкая А.Е. Химия почвы / Возбуцкая А.Е. ndash; М.: Высшая школа, 1968 – 428 с.

26. Гаврилович Н.Ю.Агроекологчн аспекти пдвищення продуктивност солонцевих рунтв Укра/ Н.Ю. Гаврилович, О.М.Дрозд // Всник ХНАУ м. В.В.Докучава. ndash; 2004. – №6. – С.123-125

27. Гаврилович Н.Е. Особенности катионного обмена и формирования солевого состава почв юга Украины при их вторичном засолении: автореф дис. на соискание уч. сп. кд. с -х. наук: спец. 06 laquo;Почвоведение»

28. Гаврилович Н.Ю. Про тривалсть впливу мелоративноrsquo;ТГА. – Харкв, 2006. - Кн.3. – С.203-204.

29. Гаврилович Н.Ю.Сучасна еволюця солонцевих рунтв пвдня Украndash; 2006. – №7. – С.104-106

30. ВНД 35-5.5-06-99. Охорона водних, грунтових та рослинних ресурс<в в<д забруднення <жкими металами в умовах зрошення. <– К : Держкомводгосп Украни, 1999 – 26 с.

31. Гамаюнова В.В. Змни показникв родючост темно-каштанового рунту пд впливом тривалого зрошення та застосування добрив / В.В. Гамаюнова, .Д.Флпrsquo;в, О.В.Пдручна // Таврйський науковий всник. – Херсон, 2003. – Вип. 27. – С. 138-143.

32. Гедройц К.К. Учение о поглотительной способности почв / Гедройц К.К. ndash; Л.: Сельхозгиз, 1932. – 203 с.

33. Геоботанчне районування Украndash; К.: Наукова думка, 1977 – 3 с.

34. Геологя з основами мнералогÿ: навч. посбник / [ Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.А. Щуковський та н.]; за ред. Д.Г. Тихоненко. ndash; Харкв, 2002. – 297 с.

35. Гинзбург К.Е. Формы фосфора в основных типах почв Союза по почвенно-агрохимическим районам / К.Е. Гинзбург // Агрохимическая характеристика почв СССР. ndash; М.: Наука, 1977. – С. 203-260.

36. Глотова Т.В. Органическое вещество каштановых и лиманных почв засушливого Юго-Востока СССР / Т.В. Глотова // Почвоведение ndash; 56. – № 6. – С. 45-58.

37. Голованов А.И. Оценка направленности и интенсивности процесса соленакопления (на примере почв юга Западной Сибири) / А.И. Голованов, Е.И.Панкова, Н.И. Сотнев

// Почвоведение ndash; 2002 – № 5. – С. 1-544

38. Горбунов Н.И. Скорость вытнения ионов натрия, калия и магния из солонца / Н.И.Горбунов, Л.П.Юдина

39. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. ndash; М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 24 с.

40. ГОСТ 17.43.01-83 (СТ СЭВ 3847-82) Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. ndash; М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1983. – 15 с.

41. ГОСТ 26424-85 <Почвы. Метод определения ионов карбонатов и бикарбонатов в водной вытяжке. – М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 4 с.

42. ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. ndash; М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 9 с.

43. ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. ndash; М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 7 с.

44. ГОСТ 26427-85 Почвы. Методы определения натрия и калия в водной вытяжке. ndash; М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 4 с.

45. ГОСТ 26428-85 Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке. ndash; М.: Госкомитет СССР по стандартам, 1985. – 8 с.

46. Грачев В.А. Граничные показатели натриевой пептизируемости почв / В.А.Грачев, И.Н.Любимова, В.А.Павлов

47. Гринченко А.М. Окультуривание солонцовых почв Среднего Приднепровья: автореферат на соискание учёной степени доктора с.-х. наук

48. Гринченко Т.А. Комплексн енка эволюции плодородия почв и степени их окультуренности при длительном воздействии мелиорации и удобрений / Т.А. Грнченко, А.А.Егоршин // Агрохимия. ndash; 19. – № – С. -88

49. Гринь Г.С. Галогенез лёссовых почво-грунтов Украины

50. Гринь Г.С. Принципи агрорунтового районування Украndash; 1969 – № 12. – С. С.3-26.

51. Гришина Л.А. Система показателей гумусного состояния почв // Проблемы почвоведения. Советские почвоведы к XI международному конгрессу почвоведов в Канаде / Гришина Л.А., Орлов Д.С. ndash; М.: Наука, 1978. – С. 42-47.

52. Грунти. Визначення рухомих сполук фосфору калю за модифкованим методом Мачгна: ДСТУ 41142002. ndash; [Чинний вд 2002-06-27<]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2006. – 11с. – (Нацональний стандарт Украни).

53. унтознавство / <[Д.Г. Тихоненко, М.О. Горн, М.. Лактонов та н.<] за ред. Д.Р. Тихоненка. ndash; К.: Вища освта, 2005. – 703с.

54. Дрозд О.М. Сучасн тенденцÿ постмелоративного розвитку солонцевих рунтв пвдня Украndash; 2009. – №2. – С.44-47.

55. Дрозд О.М. Вплив мелоративноndash; 2008. – №4. – С.25-28.

56. ДевятыхВ.А. К вопросу о природе малонатриевых солонцов // Солонцы и их льскоходяйственное использование (нч. тр. пв. ин-та им. В.В.&Докучаева.<) / В.А. Девятых – Москва, 1975. – С. 16-31.

57. Дергачёва М.И. Органическое вещество почв: статистика и динамика / Дергачёва М.И. ndash; Новосибирск: Наука, 1984. – 174 с.

58. Деревrsquo;янко Р.Г. Баланс гумусу в зрошуваному землеробств степовоУкрансько ССР

59. Держний земельний кадастр Укра. ndash; Книга 2. – Кив, 1996. – 189 с.

60. Джиндил А.Р. О влиянии орошения на состав и содержание гумуса и некоторые свойства южных черноземов Одесской области / А.Р. Джиндил

61. Дзенс-ЛитовскаяН.Н. Почвы и растительность степного Крым

/ Дзенс-ЛитовскаяН.Н. – Л.: Наука, 1970. – 156 с.

62. Дмитриев Е.А. Математическая статистика в почвоведении

63. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов ndash; М.: Агропромиздат, 1985 – 351с.

64. Егоров В.В. Органическое вещество почвы и ее плодородие / В.В. Егоров /

65. оршин О.О. Математичне планування польових дослдв та статистична обробка експериментальних даних / О.О. кгошин, М.В.Лсовий ndash; Харкв, 2005. – 193 с.

66. оршин О.О. Планування математична обробка три факторних дослдв / О.О. кгошин, М.В.Лсовий ndash; Харкв, 2008. –31 с.

67. Еремин Г.Г. О засоленных почвах Присивашья / Г.Г.Еремин // Вестник московского университета. ndash; 1953. – <№ 6. – С. 133-144.

68. Ермолаев М.М. Трансформаця родючост солонцевих рунтв состепу Украlaquo;Агрорунтознавство агрофзика»/ М.М.крмолав. – Кив, 02. – 39с.

69. Залибеков З.Г. О классификации и номенклатуре коричневых плантажированных почв предгорного Дагестана

70. Заморй П.К. Четвертинн вдклади Укра/ Заморй П.К. ndash; К., 1961. –256с.

71. Захарова М.А. Агрогеохмчн закономрност мграцÿ та акумуляцÿ важких металв у зрошуваних рунтах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук за спецальнстю 06.01.03 laquo;Агрорунтознавство агрофзика»

72. Захарова М.А. Влияние орошения на содержание и профильное распределение тяжелых металлов в почвах Украины / М.А.Захарова // Агрохмя рунтознавство ndash; 2002. . – Вип. 63 – С. 7-120.

73. Захарова М.А. Пространственное и профильное распределение тяжелых метал лов в орошаемых почвах Украины / М.А.Захаров

// Всник ХДАУ ndash; 1999 – №1 – С. 7-250.

74. Земельн ресурси Украndash; К.: Аграрна наука, 1998 – 8 с.

75. ЗимовецБ.А. Экология и мелиорация почв сухостепной зоны / Зимовец&Б.А. – М., 1991. – 238 с.

76. Золотун В.П. Изменение некоторых химических свойств темно-каштановых почв Приднепровья за 30 лет орошения // Чередование культур и обработка почвы.- Кишинев / В.П.Золотун, К.М. Кухтеева ndash; 1975 – Т.147 – С.43-52.

77. Зрошуван земл Дунай-Днстровськоndash; Х. : «Антква», 2001 –0 с.

78. Иберла К. Факторный анализ / Иберла К.; пер.с нем. ndash; М.: Статистика, 1980. – 400с.

79. ИвановВ.Н. Почвы Крыма и их мелиорация / Иванов&В.Н. – Симферополь: Таврия, 1976. – 64 с.

80. ИвановВ.Н. Почвы Крыма и повышение их плодородия / Иванов&В.Н. – Симферополь : «Крым», 1966. – 148 с.

81. ИвановаЕ.Н. Солонцы // Гезис и классификация полупустынных почв

82. Иенни Г.Факторы почвообразования / Ганс Иенни; р.с англ. А.А. Роде, С.В. Моро и И.А. Моро. – М.:Изд-во иностр.лит-ры, 1948. – 347 с.

83. Кальбус Г.Л. Застосування математичних методв у наукових дослдженнях / Г.Л.Кальбус // Всник с.-г. науки. ndash; 1969. № – 4. – С.22-30.

84. Караваева Н.А. Опыт выделения типов эволюции земледельческих почв // Антропогенная и естественная эволюция почв и почвенного покрова (т.всес.совещ)

85. Карманов И.И. Современные аспекты оценки земель и плодородия почв / И.И.Карманов, Д.С.Булгаков, Л.А.Карманова, Е.И.Путилин

86. Кизяков Ю.Е. Баланс воднорастворимых веществ и физико-химические свойства каштановых почв юга Украины при орошении минерализованными водами / Ю.Е. Кизяков // Тезисы докладов VI делегатского съезда всесоюзного общества почвоведов (16-21 сентября, 1981 г. Г. Тбилиси ) ndash; 81 – Кн.5, С.58-59.

87. Кизяков Ю.Е. Водно-физические свойства солонцых почв северного Присивашья в связи с их мелиорацией / Ю.Е.Кизяков, Н.В.Гниненко, Н.М.Лаврентьев

88. Кизяков Ю.Е. Органические вещества темно-каштановых легкоглинистых почв ССР и их изменение при орошении минерализованными водами / Ю.Е. Кизяков // Почвоведение – 1974. – № 2. – С. 52-62

89. Кизяков Ю.Е Органическое вещество солонцовых почв Северного Присивашья и влияние на него различных способов мелиорации / Ю.Е Кизяков, З.А.Неред, Л.А. Дуброва // Почвоведение. ndash; 74 – № 2 – С. 53-60.

90. Кизяков Ю.Е. Особенности антропогенной эволюции и морфологии солонцов в агроценозах зоны сухих степей Украины / Кизяков Ю.Е., Кольцов А.В. // Агрохмя рунтознавство (спецальний випуск до V зrsquo;ТеА (6-10 липня 1998, м. Рвне). – 1998. – Ч.- . – С. 14-15.

91. Кизяков Ю.Е. Последействие плантажной вспашки на агрофизические свойства солонцов Присивашья / Ю.Е.Кизяков, Н.В.Гниненко, Н.М.Лаврентьев // Бюллетень всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы,

92. Кизяков Ю.Е. Физико-химические свойства солонцов северного Присивашья, их вариабельность и изменение при длительном последействии различных способов мелиорации / Ю.Е.Кизяков

93. Кизяков Ю.Е. Эективность мелиорации в ослаблении отрицательного влияния поливных минерализованных вод на темно-каштановые почвы // Защита орошаемых земель от эрозии, подтопления и засоления / Ю.Е.Кизяков . ndash; Киев: Урожай,1991 – С.136-145.

94. Кизяков Ю.Е., Власюк С.И., Голуб С.С. Влияние мелиораций на нитрификационную способность и динамику нитратов в темно-каштановых почвах ССР при орошении хлоридно-натриевыми водами / Ю.Е. Кизяков, С.И.Власюк, С.С. Голуб

95. КизяковЮ.Е. Изменение почв зоны сухих степей Украинской ССР при длительном воздействии мелиораций: автореф дис. на соискание уч. сп. дра с.-х. наук: спец. 06-01-03 «Почвоведение» / Ю.Е. Кизяков&. – М., 1987. – 48 с.

96. Кирюшин В.И. Классическое наследие и современные проблемы агропочвоведения / В.И. Кирюшин

97. Кирюшин В.И. Концепция оптимизации режима органического вещества почв в агроландшафтах / Кирюшин В.И., Ганжара Н.Ф., Кауричев И.С. ndash; М.: Издательство МСХА, 1993. – 97 с.

98. Кирюшин В.И. Солонцы и их мелиорация / Кирюшин В.И ndash; Алма-Ата, 1976 – 2с.

99. Кирюшин В.И., О взаимодействии гипса и карбоната кальция с ППК солонцов // Солонцы и их освоение (научно-технический бюллетень) / В.И. Кирюшин, В.В.Окорков, А.Н.Верещагин ndash; Целиноград, 1980 – № 23 – С. 3-12.

100. Кисель В.Д. Агрохимическая характеристика черноземов и каштановых почв степи // Агрохимическая характеристика почв СССР:Украинская ССР/ В.Д.Кисель, Г.М.Кривоносова. – М.:Наука, 1973. – С.227-246.

101. Кисль В.Д. Агрогрунтов райони Степово/ В.Д. Кисль // Агрохмя та рунтознавство. – 1969. – Вип. 12. – С.109-157.

102. Кисль В.Д. Динамка вмсту вуглекислого газу в темно-каштанових залишково-слабосолонцюватих грунтах / В.Д. Кисль, М..Полупан, Н.О.Канвець // Агрохмя рунтознавство – 75 – <№30 – С.94-99.

103. Кзяков Ю.к. Вплив анону натрúвих солей поливних мнералзованих вод на каштанов рунти пвдня Украни/ Ю.к.Кзяков // Агрохмя рунтознавство. – 83 – № – С.18-25.

104. Классификация и диагностика почв СССР / [В.В.&Егоров, В.М. Фридланд, Е.Н.&Иванова, Н.Н.&Розов, В.А.&Носин, Т.А.&Фриев] ; под ред. В.М.&Фридланда. – М.: Колос, 1977. – 223 с.

105. Климат Украины / [сост. Г.Ф. Приходько и др.]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 413 с.

106. Ковда В.А. Основы учения о почвах: Общая теория почвообразовательного процесса / Ковда В.А. – М.: Наука, 1973. – <&Кн. 2. – 8 с.

107. Колесников А.В. Характеристика почвенного поглощающего комплекса лугово-каштановых почв северного Прикаспия (Джаныбекский стационар) / А.В. Колесников, Т.А.Соколова, М.Л.Сиземская

108. Кононова М.М. Изменение в содержании и составе органического вещества при окультуривании почв / М.М.Кононова, Н.А.Панкова, Н.П. Бельчиков

// Почвоведение ndash; 1949 – № 1 – С. 33-38.

109. Кононова М.М. Проблема почвенного гумуса и современные задачи его изучения / Кононова М.М. – М.: Издательство АН СССР, 1951. – 391 с.

110. Корж А.М. Динамика органического вещества темно-каштановых почв при орошении / А.М.Корж

111. Корж А.М. Изменение физических и физико-химических свойств темно-каштановых почв при орошении минерализованными водами и мероприятия по их улучшению: тореф дис. на соискание уч. степ. канд. с.-х. наук: спец. 06-01-03 «Почвоведение» / А.М.Ко – Харьков, 1967. – 18 с.

112. Корнблюм Э.А. Мозаичные почвенные профиля и способ их описания / Э.А.Корнблюм, И.Н.Любимова, Т.В.Турсин

// Почвоведение ndash; 19 – № 8 – С. 5-154

113. Кривоносова Г.М. Режим питательных веществ // Методические рекомендации по изучению влияния орошения на почвы ССР / Г.М.& Кривоносова. – Харьков, 1979. – С.56-63.

114. Крикунов В.Г. Почвы ССР и их плодородие / Крикунов В.Г., Полупан Н.И. – К.: Вища школа, 1987. – 320 с.

115. Кружилин И.П. Влияние орошения на почвы и ландшафты степей/ И.П.Кружилин, А.С.Морозов

// Почвоведение. ndash; 93 – № – С. -64

116. Кружилин И.П Комплексная мелиорация солонцов на орошаемых землях Волго-Донского междуречья / И.П.Кружилин, Л.А. Козлова // Почвоведение. – 2003. – № 5. – С. 623 – 629.

117. Крупеников И.А. Роль и место математической статистики в почвоведении

118. Крупкин П.И. Основные принципы оценки влияния различных факторов на величину урожая / П.И.Крупкин, П.Т.Воронков // Почвоведение. – 1974. – № 12. – С. 29-41.

119. Крупский Н.К. О содержании гумуса в почвах Украины/ Н.К.Крупский, В.П.Кузмичёв, Р.Г. Деревянко // Почвоведение. – 1970. – № 6. – С. 5-17.

120. Крупский Н.К. Уровни активности ионов кальция в почвах Степи и Лесостепи Украинской ССР / Н.К.Крупский, Д.Н.Губарева, А.М. Александров

// Почвоведение. ndash; 19 – № 10 – С. 6579

121. Крупський М.К. До вивчення природи солонцевого процессу в грунтах пвдня Укра// Агрохмя грунтознавчтво – 75 – <№30 – С. 94-99.

122. Крыщенко В.С. Компенсационный принцип анализа гумус-гранулометрических отношений в полидисперсной системе почв / В.С. Крыщенко, Т.В.Рябинец, О.А.Бирюкова, Н.Е.Кравцова // Почвоведение. – 2006. – № 4. – С. 473-483.

123. Кухтеева К.М. Окультуривание комплексных солонцовых почв Херсонского Причерноморья <&тодом плантажной вспашки: : автореф дис. на соискание уч. степ. кд. с.-х. наук: спец. 06-01-03 «Почвоведение» / К.М.Кухтеев

ndash; Харьков, 1976. – 19 с.

124. Лебедева И.И. Агрогенно-преобразованные почвы: эволюция и систематика / И.И.Лебедева, В.Д.Тонконогов, Л.Л.Шишов, П.А.Суханов, А.Ю. Перцович // Почвоведение. – 1996. – № 8. – С. 351-358.

125. Лебедева И.И. Антропогенное почвообразование и новая классификация почв России / И.И.Лебедева, В.Д.Тонконогов, М.И.Герасимов

// Почвоведение ndash; 05. – № 10 – С. 58-1164

126. Лебедева И.И. Антропогенно-преобразованные почвы в мировых классификационных системах / И.И.Лебедева, В.Д.Тонконогов, М.И.Герасимов

// Почвоведение ndash; 96. – № 8 – С. 1-967

127. Лебедева И.И. Классификационное положение и систематика антропогенно-преобразованных почв / И.И.Лебедева, В.Д.Тонконогов, Л.Л.Шишов // Почвоведение – 1993 – №9 – С.98-106.

128. сняк А.А.Вилучен з зрошення земл: спрямовансть рунтових процесв, оцнка агроекологчного стану та шляхи його полпшення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук за спецальнстю 06.01.03 «Агрорунтознавство агрофзика» / А.А.Лсняк. – Харкв,2006. – 20 с.

129. совий М.В. Методичн пдходи до розробки математичних моделей урожайност озимо/ М.В.Лсовий, В.П.Флатов // Агрохмя рунтознавство (спецвипуск до V з’ТГА). – Х. – 1988. – С.194-195.

130. совий М.В. Продуктивнсть основних типв грунтв Укра/ М.В.Лсовий, А.В.Комариста, Н.А.Солов’яненко // Всник ХНАУ. – 2008. – №2. – С.12-14.

131. Любимова И.Н. Агрогенная эволюция почв солонцовых комплексов сухо-степной зоны / И.Н. Любимов

// Почвоведение ndash; 02 – № 7 – С. 2-903.

132. Любимова И.Н. Генетическое разнообразие солонцов и их постмелиоративные изменения / И.Н.Любимова, В.А.Грачев

133. Любимова И.Н. Изменение карбонатного профиля почв солонцовых комплексов при агрогенном воздействии / И.Н.Любимова, Т.А. Дегтярев

// Почвоведение ndash; 00. – № 7 – С. 5-860.

134. Любимов

И.Н. Изменение почв солонцового комплекса Волгоградского Заволжья при орошении и в постирригационный период // Проблемы почвоведения (научные труды почвенного института им. В.В.Докучаева РАСХН) / И.Н.Любимова<, А.И.Бондарев, В.Я. Мотузов, П.И Тихонравова. ndash;М., 2006. – С.121-138.

135. Любимова И.Н. Применение концепции почвенных морфонов при изучении строения солонцовых почв с нарушенным профилем / И.Н.Любимова, И.А.Салпагарова, В.Я.Мотузов, И.В. Горячкина // Почвоведение – 19. – № 2 – С. 6372

136. Любимова И.Н. Природа щелочности целинных и агрогенно-измененных почв солонцового комплекса Волгоградской области / И.Н.Любимова, А.В.Горобец, В.А.Грачев, Н.С.Никитин

// Почвоведение ndash; 04. – № – С. 25-1334.

137. Любимова И.Н. Современные процессы почвообразования в распаханных и мелиорированных почвах солонцовых комплексов сухостепной и полупустынной зон. // Почвообразовательные процессы / И.Н.Любимова. – М.: Почвенный институт им. В.В.Докучаева, 2006 – С.390-413.

138. Любимова И.Н. Экологические аспекты лиорации солонцовых почв сухостепной зоны / И.Н.Любимова // Тезисы докладов II съезда общества почвоведов России. – Кн.2 – 1996. <– С.281.

139. Малиновская Н.М. Эффективность примов мелиорации орошаемых вторично осолонцованных темно-каштановых почв нижнего Приднепровья: автореф дис. на соискание уч. сп. кд. с -х. наук: спец. 06 «Агропочвоведение и агрофизика»

140. Мамонтов В.Т Особенности почвообразовательных процессов и плодородия черноземов и каштановых почв при орошении: Обзорная информация / Мамонтов В.Т – М., 1990 – с.

141. Маринич О.М. Фзична географя Укра/ Маринич О.М., Тищенко П.Г. – К.: Знання, КОО, 2003. – 479 с.

142. Медведев В.В. Концепция почвенного мониторинга / В.В.Медведев, Т.Н. Лактионова // Всник аграрно науки – 1992 – № 9 – С. 9-12.

143. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи / Медведев В.В. – Харьков: ПФ «Антиква», 2002. – 428 с.

144. Медведев В.В. Изменение физико-механических свойств почв юга ССР при орошении // Почвенно-мелиоративные проблемы и пути повышения плодородия орошаемых земель юга Украины: мериалы совещания 25-30 сентября 1978 / В.В Медведев<, В.Г Цыбулько. – М., 1978. – С. 50-52.

145. Медведев В.В.Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты). / В.В.Медведев<, Т.Е.Лындина, Т.Н.Лактионова – Х.:13 типография, 2004 – 244с.

146. Медведев В.В. Структура почвы (методы, генезис, классификация, география, мониторинг, охран) ). / В.В.Медведев<, Т.Н.Лактионова – Х.:13 типография, 2008 – 6 с.

147. Медведв В.В. Сучасний стан земель Украни заходи для його полпшення

148. Мершин А.П. Влияние распашки на состав гумуса в южных черноземах и темно-каштановых почвах Целиноградской области / А.П. Мершин // Доклады ТСХА. – 1965. – Вып 115. – С.35-41.

149. Методики визначення складу та властивостей рунтв: [у 2 кн]. – Харкв, 2004. / [за ред. С.А. Балюка.]. – Кн. 1. – 2с.

150. Методики визначення складу та властивостей рунтв: <[у 2 кн]. – Харкв, 2004. / [за ред С.А. Балюка.]. – Кн 2. – 212с.

151. Минин Я.М. Приемы изучения перераспределения почвенных горизонтов при мелиоративной вспашке солонцов каштановой зоны / Я.М.Минин

152. Минкин М.Б. Солонцы юго-востока Ростовской области / Минкин М.Б., Бабушкин В.М., Садименко П.А – Издательство Ростовского университета, 1980 – 270 с.

153. Мирошниченко М.М. Вдображення просторово неоднордност мкроелементного складу грунтв за результатами грунтово-геохмчних еколого-агрохмчних обстежень / М.М.Мрошниченко, А..Фатºв, Я.В.Бородна, В.Л.Самохвалова, Д.О.Семенов, .В.Богдич // Агрохмя рунтознавство – 2007. – № 67. – С. 129-135.

154. Можейко А. М. Результаты многолетних опытов по окультуриванию солонцов южной части Среднего Приднепровья / А. М. Можейко

155. Можейко А.М. Режим грунтовых вод и солей в них на орошаемых овощных участках Присивашья // Тезисы докладов совещания по предупреждению и борьбе с вторичным засолением и заболачиванием при орошении / А.М., Воротник Т К. – Харьков, 1959. – С. 29-36.

156. Можейко А.М. Солонцовые почвы южной части Среднего Приднепровья и их культурное освоение: автореф дис. на соискание уч. сп. дтора с.-х. наук

157. Мошник Л.. Важк метали у зрошуваних рунтах Донбасу: рвн вмсту, процеси мграцÿ, трансформацÿ транслокацÿ, прийоми детоксикац: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук за спецальнстю 06.01.03 «Агрорунтознавство агрофзика» / Л..Мошник. – Харкв,2000. – 20 с.

158. Муха В.Д. Антропогенный фактор и почвообразование // Проблемы эволюции почв: материалы IV всероссийской конференции / В.Дмуха. – Пущино, 2003 С. 191-201.

159. Муха В.Д. Естественно-антропогенная элюция почв (общие закономерности и зональные особенности)

160. Науковий звт лабораторÿ мелорацÿ рунтв за 1970 р. – Харкв, 1971 – 273с.

161. Науков основи агропромислового виробництва в зон Степу Укра/ Ред.кол.: М.В.Зубець (голов) та н.- К.: Логос, 2004. – 776 с.

162. Нестеренко А.Ф. Режим катионов водовода, натрия и кальция в темно-каштановых почвах всвязи с их генезисом : автореф дис. на соискание уч. сп. кд. с -х. наук: спец. 06 «Почвоведение»

163. Новикова А.В. Градация& епени засоления солонцовых почв юга ССР по активности ионов натрия / А.В.Новикова, А.М.Александрова, Н.Е.Гаврилович, Л.А.Чаусова // Агрохимия и почвоведение – 90 – <№53 – С.77-82

164. Новикова А.В. О проявлении и особенностях солонцовых свойств в почвах степной и сухостепной зон юга Украины / А.В.Новикова // Почвоведение – 2007 – № 7 – С.811-822.

165. Новикова А.В. О составе гумуса солонцовых почв Крыма / А.В. Новиков

// Почвоведение ndash; 19. – № . – С. -92.

166. Новикова А.В. Определение диагностических показателей степени окультуренности солонцовых почв юга Украины / А.В. Новикова // Плодородие мелиорируемых земель ССР и пути его повышения. – К, 1986 – С.58-74.

167. Новикова А.В. Перспективы и пути мелиорации при орошении почв юга Украины с малой степенью солонцеватости // Материалы регионального совещания по мелиорации почв / Новикова А.В., А.М. Пикуза – 1967 – С. 18-28.

168. Новикова А.В. Гранулометрическая дифференциация профиля и ее изменение в процессе эволюции остепненных солонцов в зональне почвы / А.В.Новикова // Агрохмя рунтознавство – 2009. – Вип.70. – С.13-28.

169. Новикова&А.В. Геохимические и режимные закономерности соленакопления в степном Крыму, приемы улучшения солонцовых почв и возможность использования земель под орошение Происхождение и окультуривание солонцовых почв на Украине (тды Харьковского ин-та им. В.В.&Докучаева<)/ А.В.Новикова. – Харьков, 1962. – С. 241-359.

170. Новикова&А.В. История почвенно-мелиоративных и экологических исследований засоленных и солонцовых земель Украины (1890-1996 гг.) / Новикова&А.В. – К., 1999. – 144 с.

171. Новикова&А.В. О мелиорации солонцов Крыма / А.В.Новикова& // Вопросы мелиорации солонцов. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – С. 176-212.

172. Новикова&А.В. Прогнозирование вторичного засоления почв при орошении / Новикова&А.В. – К.: Урожай, 1975. – 184 с.

173. Носко Б.С. Еволюця рунтв в сучасних умовах / Б.С.Носко// Агрохмя рунтознавство(спецвипуск) / Б.С Носко. –.Харкв, 1998. – Ч 1. – С. 5-8.

174. Окорков В.В. Факторы, определяющие пептизируемость почв / В.В.Окорков

175. Окультуривание солонцовых почв / <[т. текста А.В. Новикова<] – К.: Урожай, 1984. – 176 с.

176. Опанасенко М.к. Класифкаця скелетних плантажованих грунтв / М.к. Опанасенко // Агрохмя рунтознавство: мжвдомчий тематичний науковий збрник за мат-лами мжнародно наук.-практ. конф. „Проблеми класифкац та дагностики грунтв” . – Харкв, 2008. – Вип.69. – С.68-74.

177. Опанасенко Н.Е. Посттехногенное влияние траншейного плантажа на скелетные почвы Крыма и персикове сады / Н.Е. Опанасенко // Агрохмя рунтознавство: мжвдомчий тематичний науковий збрник. Спец. випуск до VI з’ТГА (1-5 липня 2002 р., м.Умань): ерунтознавство та агрохмя на шляху до сталого розвитку Украни – Харкв, 2002. – Кн. 2 – С.274-276.

178. Опанасенко Н.Е. Характеристика плантажированных скелетных почв Крыма/ Н.Е. Опанасенко // Почвоведение – 1985. – № 3. – С. 110-115.

179. Орлов Д.С. Органическое вещество степных почв Поволжья и процессы его трансформации при орошении / Д.С.Орлов<, В.А.Барановская, А.А. Околелова // Почвоведение. – 1987. – № 10. – С. 65-79.

180. Орлов Д.С. Органическое вещество целинных и антропогенно-нарушенных почв/ Д.С.Орлов

181. Орлов Д.С. Особенности органического вещества орошаемых почв/ Д.С.Орлов, Е.М.Аниканова, В.А. Маркин // Проблемы ирригации почв юга чернозёмной зоны. – М.: Наука, 1980. – С. 35-61.

182. Орлов Д.С. Химия почв / Орлов Д.С. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – 376 с.

183. Осипова Н.И. Об изменении растворимости фракций гуминовых кислот и фульвокислот, выделяемых методом Тюрина, под влиянием насыщения почв катионом кальция // Научные доклады высшей школы. Биологические науки / Н.И. Осипова – М.: Высшая.школа, 1980 – <№3 (195) – С 126-131.

184. Пак&К.П. Солонцы СССР и пути повышения их плодородия / Пак&К.П. – М.: Колос, 1975. – 384 с.

185. Палнко В.П. Геоморфологчне районування // Географчна енциклопедя Укра/ В.П. Палнко.– К., 1989. – Т.1. – С. 256-257.

186. Панкова Е.И. Мелиоративное состояние и вторичное засоление почв орошаемых земель Волгоградской области / Е.И. Панкова А.Ф. Новиков

// Почвоведение ndash; 04. – № 6 – С. 17

187. Панкова Е.И. О диагностике солончаков / Е.И.Панкова, И.А.Ямнов

// Почвоведение ndash; 93. – № – С. -38

188. Панов Н. П. Особенности генезиса и мелиорации малонатриевых солонцов // Генезис и мелиорация солонцовых комплексов / Н. П. Панов – М., 2008. – С. 18-32.

189. Панов Н.П. Гидрофильные кремниевые& единения и их участие в солонцовом процессе почвообразования

190. Панов&Н.П. К вопросу о факторах, определяющих неблагоприятные свойства малонатриевых солонцов // Мелиорация солонцов / Н.П.Панов<, Н.А Гончарова&. – Москва, 1972. – Ч. 1. – С. 56-66.

191. Панов&Н.П. Особенности генезиса малонатриевых солонцов / Н.П.Панов&, Н.А.Гончарова&. – Известия ТСХА. – 1969. – Вып. 5. – С. 129-139.

192. Пат. 31969 УкраМПК (2006): A01B 79/00, E02B 11/00.Спосб визначення системи оцнки придатност рунтв для проведення мелоративно/ Балюк С. А., Дрозд О. М., Гаврилович Н. Ю., Новкова Г. В.; заявник патентовласник Нацональний науковий центр «нститут рунтознавства та агрохм мен О.Н.Соколовського». - № u200714802; заявл. 26.12.2007; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8/2008.

193. Пикуза А.М. Об эффективности приемов мелиорации темно-каштановых почв степного Крыма при орошении // Мелиорация орошаемых засоленных почв (доклады Всесоюзного совещания по мелиорации орошаемых засоленных почв в Ростове-на-Дону) / А.М.Пикуза, А.В.Новикова – 67, – Т.1 – Ч.2 – <&С.100-110.

194. Полевой определитель почв / <[науч редкол.: вернандер Н.Б., Джамаль В.А., Дусановский В.Л., Канаш А.П. и др.] ; п ред. Н.И. Полупана, Б.С.Носко.,В.П.Кузьмичева – К.: Урожай, 1981. - 320 с.

195. Полупан М.. Визначення природного потенцалу рунтв акумулятивного типу / М..Полупан, В.Б.Соловей, В.Г.Ковальов // Всник аграрно науки. – 1999. – № 11. – С. 12-20.

196. Полупан М.. Визначник еколого-генетичного статусу та родючост рунтв Украпосбник / Полупан М.., Соловей В.Б., Кисль В.., Величко В.А.. – К.: Колообг, 2005. – 304 с.

197. Полупан М.. Кльксн яксн змни вмсту гумусу в рунтах пвдня Украв умовах нтенсивного землеробства / М..Полупан // Всник сльськогосподарсько науки. – 1980. – № 11. – С. 9-15.

198. Полупан М.. Класифкаця грунтв Укра/ Полупан М.., Соловей В.Б., Величко В.А. – К.:Аграрна наука, 2005. – 300с.

199. Полупан М.. Теоретичн основи формування процесу галоморфзацÿ на зрошуваних рунтах Укра/ М..Полупан, В.Г.Ковальов // Всник аграрно науки. – 1994 – № 7. – С. 52-66.

200. Полупан Н.И. О современном характере солонцового процесса в почвах юга Украины / Н.И. Полупан, А.Ф.Нестеренко, В. Д. Кисель

201. Полупан Н.И. Плантажированные почвы Сухой степи Украины в классификационной системе / Н.И. Полупан

202. Полупан Н.И. Темпы и прогноз развития осолонцевания в орошаемых почвах юга Украины / Н.И Полупан<, В.Г.Ковалёв // Почвоведение. – 1993. – № 5. – С. 75-83.

203. Полупан Н.И. Характер и интенсивность гумусообразования в почвах зоны южной сухой Степи Украины при различных антропогенных воздействиях / Н.И. Полупан

204. Полупан Н.И. Характер солевых режимов в почвогрунтах юга Украины при различных видах их использования и состояния // Пдородие мелиорируемых земель ССР и пути его повышения (сб. науч. Тдов<) / Н.И. Полупан <– К., 1986. – С. 67-73.

205. Полупан&Н.И. Солонцы Почвы Украины и повышение их плодородия/. Полупан Н.И. – К.: Урожай, 1988. – Т. 1. – С. 226-237.

206. Природа Украинской ССР: Климат / [сост. К.Т. Логинов, М.И. Щербань ] <– К. Наукова думка, 1984. – 2 с.

207. Природа Украинской ССР: Ландшафты и зикогеографическое районирование / <[сост. А.М. Маринич <– К. Наукова думка, 1985 – 222 с.

208. Природа Украинской ССР: Растительный мир / <[сост. Ю.Р. Шеляг-Сосонко <– К. Наукова думка, 1985 – 2 с.

209. Приходько В.Е. Эволюция почв степной зоны при орошении // Естественная и антропогенная эволюция почв / В.Е. Приходько – Пущино, 1988 – С.152-163.

210. Рекомендации по технологии мелиорации солонцовых почв Уаинской ССР. – К.:Урожай,1977. – с.

211. Рекомендац по пдвищенню родючост солонцв солонцюватих рунтв за допомогою мелоративно– К.:Урожай,1976. – 15с.

212. Ресурсозбергаюч технологÿ хмчнов умовах земельно реформи / [Р.С.Трускавецький, Ю.Л.Цапко, Г.В. Новкова та н.] ; за ред. Р.С. Трускавецького, С.А. Балюка. – Кив, 2000. – 70 с.

213. Роде&А.А. Почвы Джаныбекского стационара / Роде&А.А., Польский&М.М. // Науч. тр. пв. ин-та им. В.В.&Докучаева <– 63. – Т. 56. – С. 1-214.

214. Ромащенко М.. Зрошення земель в Украта шляхи полпшення / Ромащенко М.., Балюк С.А – К.: Свт, 2000 – 4 с.

215. Рижук О.М Перспективи хмчнов Укра/ О.М.Рижук, Р.С.Трускавецький, С.А.Балюк, .М. Бенцаровський // Всник аграрно науки. – 2001 – № 11. – С. 5-9.

216. Садименко П.А. Фосфатный режим мелиорированных солонцов/ П.А.Садименко, Т.М. Минкин

// Почвоведение ndash; 94. – № – С. -104

217. СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. - М., 1988. - 302 с.

218. Самбур&Г.Н. Солонцы ССР и их улучшение // Мелиорация солонцов в СССР.

219. Семендяева Н.В. Некоторые особенности природы малои многонатриевых солонцов Омской области: автореф дис. на соискание уч. сп. кд. с -х. наук: спец. 06.532 «Почвоведение»

220. Семендяева Н.В. Теоретические и практические аспекты химической мелиорации солонцов Западной Сибири / Семендяева Н.В., Добротворска Н.И. – Новосибирск, 2005 – 6 с.

221. Семенов В.А. К вопросу о математико-статистической обработке экспериментальных даннях в агропочвоведении / В.А.Семенов, О.А.Драгунов // Тезисы докладов V Всесоюз. Делегатскому съезду почвоведов. – <&Алма-Ата. – 1970. – Кн. . <– С.95-96.

222. Семенова-Забродина С.П. Окультуривание солонцов Присивашья путем перевала в богарных условиях / Семенова-Забродина С.П.

223. Семенова-Забродина С.П. Опыт окультуривания лонцов и солонцеватых почв юга Украины путем мелиоративной вспашки в богарных условиях // Вопросы повышения плодородия солонцовых почв / С.П.Семенова-Забродина. – К.: Изд-во АН ССР, 1954 – С.95-114.

224. Сиземская М.Л. Диагностика постмелиоративного состояния солончаковых солонцов полупустыни Прикаспия / М.Л. Сиземская

225. Сиземская М.Л. Оценка скорости рассоления солончаковых солонцов в агролесомелиоративной системе освоения северного Прикаспия / М.Л.Сиземская, В. А.Романенков

226. Соколова Т.А. Изменение содержания и состава солей в почвах солонцового комплекса Джаныбекского стационара за последние 40-50 лет / Т.А.Соколова, М.Л.Сиземская, М.К.Сапанов, И.И. Толпешта // Почвоведение. – 2000. – № 11. – С. 1328-1339.

227. Сучасна концепця хмчно мелорацÿ кислих солонцевих грунтв / [ за ред. С.А.Балюка, С. Трускавецького,]. – Харкв, 2008 – 100с

228. Технологии мелиорации и возделывания сельскохозяйственных культур на солонцовых землях Поволжья – М.:Росагропромиздат,1989. – 113с.

229. Тихоненко Д.Г. До перегляду концептуальних основ землекористування та землеволодння: еколого-еволюцйний та геонформацйний аспекти

230. Тихоненко Д.Г. До 50-рччя великомасштабних рунтових обстежень / Д.Г.Тихоненко, В.А.Вергунов, М.О.Горн // Всник ХДАУ – 08. – № 1 – С. 9-19

231. Тихоненко Д.Г. Класифкаця грунтв. Лекция / Тихоненко Д.Г. – Харкв, 2009. –56 с.

232. Толпешта И.И. Активности ионов и электропроводность водной вытяжки целинных и мелиорированных почв Джаныбекского стационара / И.И.Толпешта, Т.А.Соколова, М.Л.Сиземская

233. Тонконогов В.Д. О классификации антропогенно-преобразованных почв / В.Д.Тонконогов, Л.Л. Шишов

234. Травникова Л.С.Закономерности гумусонакопления: ное данные и их интерпретация / Л.С.Травников

// Почвоведение ndash; 2002 – <№7 – С. 832-843.

235. Трускавецький Р.С. Сучасн ресурсозбережувальн технологÿ вдтворення родючост грунтв та перспективнсть х впровадження / Р.С.Трускавецький, Ю.В.Копйченко, Л..Нечуйвтер, Ю.Л.Цапко//Агрохмя грунтознавство. – 2004 – В.65 – С. 29-33.

236. Тюрин И. В. Органическое вещество почв и его роль в плодородии / Тюрин И. В. – М.: Наука, 1965. – 320 с.

237. Фоновий вмст мкроелементв у грунтах Украни / <[наук редкол.: Фатºв А.., Пащенко Я.В., Балюк С.А.. та н.]; за ред. А..Фатва, Я.В.Пащенко – Х : друкарня, 2003 – 117с.

238. Федоров С.И. Применение способов математической обработки данных при качественной оценке почв / С.И.Федоров // Почвоведение. – 1974. – № 1. – С. 144-149.

239. Физико-географическое районирование Украинской ССР /<[сост. В.П. Попов <– <&К.: Изд-во Киевского ун-та, 1968 . – 3 с.

240. Фрид А.С. Информационные модели плодородия почв / А.С.Фрид

241. Хитров Н.Б. Диагностика солонцовых горизонтов / Н.Б.Хитров

242. Хитров Н.Б. Физико-химические условия развития солонцевого процесса в почвах / Н.Б.Хитров // Почвоведение – 1995 – <№3. – С.298-307.

243. Цись П.М. Геоморфологя РСР / Цись П.М. – Львв, 1962. – 223 с.

244. Цюрупа И.Г.Научные основы и опыт мелиорации солонцов // Итоги науки и техники (серия почвоведение и агрохимия) / И.Г.Цюрупа, И.Н.Любимова – Москва, 1983 – Том 4 – 260 с.

245. Яксть грунту. Визначання гранулометричного складу методом ппетки в& дифкацÿ НН- ГА м.О.Н.Соколовського : ДСТУ4730:2007 [Чинний вд 2008-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2004. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

246. Яксть рунту. Визначання загального азоту в модифкацÿ НН- ГА м.О.Н.Соколовського: ДСТУ4726:2007. – [Чинний вд 2008-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 19с. – (Нацональний стандарт Украни).

247. Яксть грунту. Визначання нтратного амонйного азоту в модифкацÿ НН- ГА м.О.Н.Соколовського :ДСТУ4729:2007. – [Чинний вд 2008-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 18с. – (Нацональний стандарт Украни).

248. Яксть грунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифкацÿ Н..Саввнова :ДСТУ4744:2007. – [Чинний вд 2008-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 15с. – (Нацональний стандарт Украни).

249. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук залза в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.4:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

250. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук кадмю в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.3:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

251. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук кобальту в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.5:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

252. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук марганцю в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.1:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

253. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук мд в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.6:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

254. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук нкелю в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.7:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

255. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук свинцю в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.9:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

256. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук хрому в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.8:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

257. Яксть рунту. Визначення вмсту рухомих сполук цинку в рунт в буфернй амонйно-ацетатнй витяжц з рН 4,8 методом атомно-абсорбцйно спектрофотометрÿ: ДСТУ 4770.2:2007. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 24с. – (Нацональний стандарт Украни).

258. Яксть рунту. Методи визначання валового фосфору валового калю в модифкацÿ НН- ГА м.О.Н.Соколовського: ДСТУ4290:2004. – [Чинний вд 2004-04-30]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2004. – 21с. – (Нацональний стандарт Украни).

259. Яксть грунту. Методи визначання доступно ДСТУ 4732:2007 [Чинний вд 2008-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2007. – 18с. – (Нацональний стандарт Украни).

260. Яксть рунту.Методи визначання органчно речовини: ДСТУ 4289:2004. – [Чинний вд 2004-04-30]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2004. – 18с. – (Нацональний стандарт Украни).

261. Яксть рунту. Оцнювання придатност рунтв для проведення мелоративно5041:2008. – [Чинний вд 2009-01-01]. – К.: Держспживстандарт Украни, 2009. – 18с. – (Нацональний стандарт Украни).

262. Яксть природнодля зрошення. Агрономчн критер

263. Ямнова И.А. Современные процессы почвообразования в слабонатриевых солонцах и каштановой почве // Почвообразовательные процессы / И.А. Ямнова . – М.: Почвенный институт им. В В Докучаева<, 2006 – С С 281-295.

264. Artiola Janick F. Use of longbeinite to reclaim sodic and saline sodic soils

265. Ghafoor A. Evaluation of amelioration treatments and economic aspects of using saline-sodic water for rice and wheat production on salt-affected soils under arid land cjnditions

266. Graustein Calcium

267. Hills A Farmnote 80/2000: Management

268. Kelley W.P. Alkali soils, their formation, properties and reclamation / Kelley W.P.& <–New York, 1951. – 176 p.

269. Kaledhonkar M.I.

270. McAndrew D.W. Long-term effect of deep plowing solonetzic soil on chemical characteristics and crop yield / D. W. McAndrew, S. Malni

271. Szabolcs I. Genetics and management of salt affected soils // Genesis and control of fertility of salt – affected soils. / I. Szabolcs& <– Moskow, 1991. – Р.3

272. Warkentin B.P.The changing concept of soil quality / B.P.Warkentin // Journal of Soil and Water Conservation. – 1995. – <№3 – Р.226-228.

273. Wegerich K. / Salinitu and irrigation method affect crop yield and soil quality in watermelon (citrullus lanatus L.) Southern Ethiopia

274. Yadou Subash, Pridicting solubility of gypsum in agueous salt solutions Y Subash, M. K. Sharma, I. R. Poonia // J Indian Soc. Soil. Sci. – 1995. – № 2. Р 191-196.