Скачайте в формате документа WORD

Кримнальний кодекс крани (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Проект
(12.05.98)КРИМ

НАЛЬНИЙ КОДЕКС КАпНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Роздл


ЗАГАЛЬН

ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кримнального кодексу

(1) Кримнальний кодекс кра

(2) Для здйснення цього завдання Кримнальний кодекс визнача

, як суспльно небезпечн дяння

злочинами та як покарання застосовуються до осб, що

Стаття 2. Пдстава кримнально вдповдальност

(1) Пдставою кримнально

(2) Нхто не може бути визнаний винним у вчиненн злочину пдданий кримнальному покаранню накше як за вироком суду й вдповдно до закону.

(3) Особа не може бути двч пддана кримнальному покаранню за той самий злочин.

Роздл
КРИМ

НАЛЬНИЙ ЗАКОН

Стаття 3. Кримнальне законодавство Украни

(1) Кримнальне законодавство кра

(2) Кримнальн закони, прийнят Верховною Радою кра

(3) Кримнальн закони кра

Стаття 4. Чиннсть кримнального закону в час

(1) Кримнальний закон набира

чинност тльки псля його опублкування в офцйному порядку в термн, зазначений у закон.

(2) Злочиннсть карансть дяння визначаються кримнальним законом, який дяв на час вчинення цього дяння.

(3) Часом вчинення злочину визна

ться час вчинення передбачено

Стаття 5. Зворотна сила кримнального закону

(1) Кримнальний закон, який скасову

злочиннсть дяння, пом'якшу

покарання або ншим чином полпшу

становище особи, що вчинила злочин, ма

зворотну силу, тобто поширю

ться на осб, що вчинили вдповдн дяння до набрання таким законом чинност, також на осб, як вдбувають або вдбули покарання, але мають судимсть.

(2) Кримнальний закон, що встановлю

злочиннсть дяння чи посилю

покарання або ншим чином погршу

становище особи, зворотно

Стаття 6. Чиннсть кримнального закону щодо злочинв, вчинених на територ крани

(1) с особи, як вчинили злочини на територÿ кра

(2) Злочин визна

ться вчиненим на територÿ кра

(3) Злочин вважа

ться вчиненим на територÿ кра

(4) Питання про кримнальну вдповдальнсть дипломатичних представникв ноземних держав та нших громадян, як за законодавством кра

Стаття 7. Чиннсть кримнального закону щодо злочинв, вчинених громадянами крани та особами без громадянства за межами крани

(1) Громадяни кра

(2) Якщо назван особи за вчинен злочини зазнали покарання за кордоном, вони не можуть бути притягнен в кра

Стаття 8. Чиннсть кримнального закону щодо злочинв, вчинених ноземцем поза межами крани

ноземц, також особи без громадянства, що не проживають постйно в кра

Стаття 9. Правов наслдки засудження особи за межами крани

(1) Правов наслдки вироку суду ноземно

(2) Вдповдно до частини першо

Стаття 10. Видача злочинця

(1) Громадяни кра

(2)

ноземц, як вчинили злочини на територÿ кра

(3)

ноземц, також особи без громадянства, що постйно не проживають в кра

Роздл
ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ

Стаття 11. Поняття злочину

(1) Злочином визна

ться суспльно небезпечне, винне дяння (дя або бездяльнсть), заборонене кримнальним законом.

(2) Не

злочином дя або бездяльнсть, що хоч формально мстить ознаки будь-якого дяння, передбаченого кримнальним законом, але через малозначнсть не становить суспльно

Стаття 12. Класифкаця злочинв

(1) Залежно вд ступеня тяжкост злочини подляються на злочини невелико

(2) Злочином невелико

умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк не бльше двох рокв або нше, м'якше покарання;

необережний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк не бльше трьох рокв або нше, м'якше покарання.

(3) Злочином середньо

умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк не бльше п'яти рокв;

необережний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк не бльше восьми рокв.

(4) Тяжким злочином визна

ться:

умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк не бльше десяти рокв;

необережний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк понад всм рокв.

(5) Особливо тяжким злочином визна

ться:

умисний злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк понад десять рокв або довчне позбавлення вол.

Роздл

V
ОСОБИ, ЩО П

ДЛЯГАЮТЬ КРИМ

НАЛЬН

Й В

ДПОВ

ДАЛЬНОСТ

Стаття 13. Вк, з якого може наставати кримнальна вдповдальнсть

(1) Кримнальнй вдповдальност пдлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шстнадцять рокв.

(2) Особи, що вчинили злочини у вц вд чотирнадцяти до шстнадцяти рокв, пдлягають кримнальнй вдповдальност лише за мисне вбивство (статт 110 - 114), посягання на життя працвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця (стаття 322), посягання на життя судд у зв'язку з здйсненням ним правосуддя (стаття 351), мисне тяжке тлесне шкодження (стаття 117), умисне середньо

Стаття 14. Неосуднсть

(1) Не пдляга

кримнальнй вдповдальност особа, яка пд час вчинення суспльно небезпечного дяння, що пдпада

пд ознаки дяння, передбаченого кримнальним законом, перебувала в стан неосудност, тобто не могла свдомлювати сво

(2) До тако

Стаття 15. Обмежена осуднсть

(1) Особа, яка пд час вчинення злочину перебувала в стан обмежено

(2) Стан обмежено

Стаття 16. Вдповдальнсть за злочини, вчинен у стан алкогольного сп'яя або пд впливом одурманливих засобв

(1) Особа, яка вчинила злочин у стан алкогольного сп'яя або пд впливом наркотичних чи нших одурманливих засобв, пдляга

кримнальнй вдповдальност.

(2) Суд, незалежно вд призначеного покарання, може застосувати до тако

Роздл V
ВИНА ТА пп ФОРМИ

Стаття 17. Форми вини

Вина особи при вчиненн злочину може бути мисною або необережною.

Стаття 18. мисел його види

(1) мисним визна

ться злочин, вчинений з прямим або непрямим мислом.

(2) Злочин визна

ться вчиненим з прямим мислом, якщо особа, що його вчинила, свдомлювала суспльно небезпечний характер свого дяння (дÿ або бездяльност), передбачала його суспльно небезпечн наслдки бажала

(3) Злочин визна

ться вчиненим з непрямим мислом, якщо особа, що його вчинила, свдомлювала суспльно небезпечний характер свого дяння (дÿ або бездяльност), передбачала його суспльно небезпечн наслдки хоч не бажала, але свдомо припускала настання цих наслдкв.

Стаття 19. Необережнсть та види

(1) Необережним визна

ться злочин, вчинений з злочинно

(2) Злочин визна

ться вчиненим з злочинно

(3) Злочин визна

ться вчиненим з злочинно

Роздл V


НЕЗАК

НЧЕНИЙ ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ

Стаття 20. Закнчений та незакнчений злочини

(1) Закнченим злочином визна

ться дяння, яке мстить с ознаки складу злочину, передбаченого вдповдною статтею Особливо

(2) Незакнченим злочином визна

ться готування до злочину та замах на злочин.

Стаття 21. Готування до злочину

(1) Готуванням до злочину визна

ться пдшукування або пристосування засобв чи знарядь, пдшукування спвучасникв або змовлення на вчинення злочину, сунення перешкод, також нше мисне створення мов для вчинення злочину.

(2) Готування до злочину невелико

Стаття 22. Замах на злочин

Замахом на злочин визна

ться дяння, вчинене з прямим умислом безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кнця з причин, не залежних вд вол винного.

Стаття 23. Вдповдальнсть за незакнчений злочин

Вдповдальнсть за готування до злочину замах на злочин наста

за статтею 21 або 22 за тúю статтею Особливо

Стаття 24. Добровльна вдмова при незакнченому злочин

(1) Добровльною вдмовою визна

ться добровльне та остаточне припинення особою готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа свдомлювала можливсть доведення злочину до кнця.

(2) У раз добровльно

(3) Особа, яка добровльно вдмовилася вд доведення злочину до кнця, пдляга

кримнальнй вдповдальност лише в тому раз, якщо фактично вчинене нею дяння мстить склад ншого злочину.

Роздл V
СП

ВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИН

Стаття 25. Поняття спвучаст

Спвучастю у злочин визна

ться мисна спльна часть двох або бльше осб у вчиненн мисного злочину.

Стаття 26. Види спвучасникв

(1) Спвучасниками злочину, поряд з виконавцем, визнаються органзатор, пдмовник та посбник.

(2) Виконавцем визна

ться особа, яка безпосередньо вчинила злочин або безпосередньо брала часть у його вчиненн разом з ншими особами (спввиконавцями), також особа, яка вчинила злочин шляхом використання нших осб, що вдповдно до закону не пдлягають кримнальнй вдповдальност.

(3) Органзатором визна

ться особа, яка органзувала вчинення злочину або керувала його пдготовкою чи вчиненням. Органзатором також визна

ться особа, яка творила органзовану групу чи злочинну органзацю або керувала ними, також особа, яка забезпечувала фнансування чи органзовувала приховування злочинно

(4) Пдмовником визна

ться особа, яка мовлянням, пдкупом, погрозою, примусом або ншим чином схилила ншу особу до вчинення злочину.

(5) Посбником визна

ться особа, яка порадами, вказвками, наданням засобв чи знарядь або суненням перешкод чи ншим чином сприяла вчиненню злочину, також особа, яка заздалегдь обцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, слди злочину чи предмети, здобут злочинним шляхом, або заздалегдь обцяла придбати чи збути так предмети.

(6) Не

спвучастю заздалегдь не обцяне переховування злочинця, знарядь засобв вчинення злочину, слдв злочину чи предметв, здобутих злочинним шляхом, або заздалегдь не обцяне придбання чи збування таких предметв, також неповдомлення про достоврно вдомий пдготовлюваний, вчинюваний або вчинений злочин. Особи, як вчинили ц злочини, пдлягають вдповдальност за статтями 183 або 368 цього Кодексу.

Стаття 27. Вчинення злочину групою осб, групою осб за попередньою змовою, органзованою групою або злочинною органзацю

(1) Злочин визна

ться вчиненим групою осб, якщо в ньому брали спльну часть два або бльше виконавцв без попередньо

(2) Злочин визна

ться вчиненим за попередньою змовою групою осб, якщо в ньому брали часть дв або бльше осб, як заздалегдь, тобто до початку злочину, домовилися про спльне його вчинення.

(3) Злочин визна

ться вчиненим органзованою групою, якщо в ньому брали часть дв або бльше особи, як попередньо об'

дналися в стйку групу для вчинення одного або клькох злочинв.

(4) Злочин визна

ться вчиненим злочинною органзацúю, якщо вн вчинений згуртованою органзованою групою, твореною для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинв, або об'

днанням органзованих груп, творених з тúю самою метою.

Стаття 28. Вдповдальнсть спвучасникв

(1) Виконавець (спввиконавець) пдляга

вдповдальност за статтею Особливо

(2) Органзатор, пдмовник та посбник пдлягають вдповдальност за вдповдною частиною статт 26 тúю статтею Особливо

(3) У раз вчинення виконавцем незакнченого злочину нш спвучасники пдлягають вдповдальност за спвучасть у незакнченому злочин.

(4) Спвучасники не пдлягають кримнальнй вдповдальност за дяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося

Стаття 29. Вдповдальнсть органзаторв та часникв органзовано групи злочинно органзац

(1) Органзатор органзовано

(2)

нш часники органзовано

Стаття 30. Добровльна вдмова спвучасникв

(1) Добровльна вдмова виконавця (спввиконавця) не ма

наслдком кримнально

(2) Добровльна вдмова органзатора, пдмовника чи посбника не ма

наслдком

(3) У раз добровльно

Роздл V
ПОВТОРН

СТЬ, СУКУПН

СТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИН

В

Стаття 31. Повторнсть злочинв

(1) Повторнстю злочинв визна

ться вчинення двох або бльше злочинв, передбачених тúю самою статтею або частиною статт Особливо

(2) Повторнсть, передбачена частиною першою ц㺿 статт, вдсутня при вчиненн продовжуваного злочину, який склада

ться з двох або бльше тотожних дянь, об'

днаних спльною метою.

(3) Вчинення двох або бльше злочинв, передбачених рзними статтями цього Кодексу, визна

ться повторним лише у випадках, зазначених в Особливй частин цього Кодексу.

(4) Повторнсть вдсутня, якщо за ранше вчинений злочин особу було звльнено вд кримнально

Стаття 32. Сукупнсть злочинв

(1) Сукупнстю злочинв визна

ться вчинення особою двох або бльше злочинв, передбачених рзними статтями або частинами статт Особливо

(2) При сукупност злочинв кожен з них пдляга

квалфкацÿ за вдповдною статтею або частиною статт Особливо

Стаття 33. Рецидив злочинв

Рецидивом злочинв визна

ться вчинення нового мисного злочину особою, яка ма

судимсть за мисний злочин.

Роздл

Х
ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИНН

СТЬ Д

ЯННЯ

Стаття 34. Необхдна оборона

(1) Необхдною обороною визна

ться захист охоронюваних законом прав та нтересв особи, яка захища

ться, або ншо

(2) Кожна особа ма

право на необхдну оборону незалежно вд можливост никнення суспльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до нших осб чи органв влади.

(3) Перевищенням меж необхдно

(4) Особа не пдляга

кримнальнй вдповдальност, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспльно небезпечним посяганням, вона не могла оцнити вдповднсть заподяно

(5) Не

перевищенням меж необхдно

Стаття 35. явна оборона

(1) явною обороною визна

ться заподяння шкоди в такй обстановц, коли реального суспльно небезпечного посягання не було особа, неправильно оцнюючи дÿ потерплого, лише помилково припускала наявнсть такого посягання.

(2) явна оборона виключа

кримнальну вдповдальнсть за заподяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особ достатн пдстави для припущення, що мало мсце реальне посягання, вона не усвдомлювала не могла свдомлювати помилковост свого припущення.

(3) Якщо особа не свдомлювала не могла свдомлювати помилковост свого припущення, але при цьому перевищила меж захисту, що дозволяються в мовах вдповдного реального посягання, вона пдляга

вдповдальност як за перевищення меж необхдно

(4) Якщо в обстановц, що склалася, особа не свдомлювала, але могла свдомлювати вдсутнсть реального суспльно небезпечного посягання, вона пдляга

вдповдальност за заподяння шкоди через необережнсть.

Стаття 36. Затримання особи, що вчинила злочин

(1) Не визнаються злочинними дÿ потерплого та нших осб безпосередньо псля вчинення посягання, спрямован на затримання особи, яка вчинила злочин, доставлення ? вдповдним органом влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходв, необхдних для затримання злочинця.

(2) Перевищенням заходв, необхдних для затримання злочинця, визна

ться мисне заподяння особ, що вчинила злочин, тяжко

Стаття 37. Крайня необхднсть

Не

злочином заподяння шкоди правоохоронюваним нтересам у стан крайньо

Стаття 38. Фзичний або психчний примус

(1) Не

злочином дя або бездяльнсть особи, яка заподяла шкоду правоохоронюваним нтересам, якщо ця особа зазнала фзичного примусу, внаслдок якого не могла керувати сво

(2) Питання про вдповдальнсть особи за заподяння шкоди правоохоронюваним нтересам, якщо ця особа зазнала фзичного примусу, внаслдок якого вона збергала можливсть керувати сво

Стаття 39. Виконання наказу або розпорядження

(1) Дя або бездяльнсть особи, що заподяла шкоду правоохоронюваним нтересам, визнаються правомрними, якщо вони були вчинен пд час виконання законного наказу або розпорядження.

(2) Наказ або розпорядження визнаються законними, якщо вони вддан вдповдною особою в належному порядку та в межах ? повноважень.

(3) Не пдляга

кримнальнй вдповдальност особа, яка вдмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.

(4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за дяння, вчинен пд час виконання такого наказу або розпорядження, пдляга

вдповдальност на загальних пдставах.

(5) Якщо особа не свдомлювала не могла свдомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за дяння, вчинене пд час виконання такого наказу чи розпорядження, вдповдальност пдляга

тльки особа, що вддала злочинний наказ чи розпорядження.

Стаття 40. Виправданий ризик

(1) Не

злочином дяння (дя або бездяльнсть), яке заподяло шкоду правоохоронюваним нтересам, якщо це дяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значно

(2) Ризик визна

ться виправданим, якщо мети, що була поставлена, не можна було досягти в данй обстановц дúю (бездяльнстю), не по

днаною з ризиком, особа, яка допустила ризик, обгурунтовано розраховувала, що здйснен нею заходи

достатнми для вдвернення шкоди правоохоронюваним нтересам.

(3) Забороня

ться вчинення дяння, пов'язаного з ризиком, якщо воно зазнаки створювало загрозу для життя багатьох людей або загрозу екологчно

Роздл X
ЗВ

ЛЬНЕННЯ В

Д КРИМ

НАЛЬОп В

ДПОВ

ДАЛЬНОСТ

Стаття 41. Правов пдстави та порядок звльнення вд кримнально вдповдальност

(1) Особа, яка вчинила злочин, звльня

ться вд кримнально

(2) Порядок звльнення вд кримнально

Стаття 42. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з дйовим розкаянням

Особу, яка вперше вчинила злочин невелико

Стаття 43. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з примиренням винного з потерплим

Особу, яка вперше вчинила злочин невелико

Стаття 44. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з передачею особи на поруки

(1) Особу, яка вперше вчинила злочин невелико

(2) У раз порушення мов передач на поруки особу може бути притягнено до кримнально

Стаття 45. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з змною обстановки

Особу, яка вперше вчинила злочин невелико

Стаття 46. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з закнченням строкв давност притягнення до кримнально вдповдальност

(1) Особа не пдляга

кримнальнй вдповдальност, якщо з дня вчинення нею злочину до дня набрання вироком законно

1) один рк - у раз вчинення злочину невелико

2) два роки - у раз вчинення злочину невелико

3) шсть рокв - у раз вчинення злочину середньо

4) десять рокв - у раз вчинення тяжкого злочину;

5) п'ятнадцять рокв - у раз вчинення особливо тяжкого злочину.

(2) Перебг давност зупиня

ться, якщо особа, що вчинила злочин, хилилася вд слдства або суду. У цих випадках перебг давност вдновлю

ться з дня з'явлення особи з ззнанням або ? затримання. У цьому раз строки давност, передбачен пунктами 1 - 5 частини першо

Варант: частину другу виключити.

(3) Перебг давност перерива

ться, якщо до закнчення зазначених у частинах першй та другй ц㺿 статт строкв особа вчинила новий злочин середньо

(4) Питання про застосування давност до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згдно з законом може бути призначене довчне позбавлення вол, виршу

ться судом. Якщо суд не визна

за можливе застосувати давнсть, довчне позбавлення вол не може бути призначене замня

ться позбавленням вол.

(5) Давнсть не застосову

ться у раз вчинення злочинв проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 407 - 409, 413 цього Кодексу.

Роздл Х

ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ

Стаття 47. Поняття покарання та його мета

(1) Покарання

заходом примусу, що застосову

ться вд мен держави за вироком суду до особи, визнано

(2) Покарання ма

на мет не тльки кару, й виправлення засуджених, також запобгання вчиненню нових злочинв як засудженими, так ншими особами.

(3) Покарання не ма

на мет завдати фзичних страждань або принизити людську гднсть.

Стаття 48. Види покарань

(1) До осб, визнаних винними у вчиненн злочину, судом можуть бути застосован лише так види покарань:

1) штраф;

2) позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу;

3) позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю;

4) виправн роботи;

5) службов обмеження для вйськовослужбовцв;

6) конфскаця майна;

7) арешт;

8) обмеження вол;

9) тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв;

10) позбавлення вол на певний строк;

11) довчне позбавлення вол.

(2) Спецальним законом може бути передбачено застосування покарання у вигляд смертно

Варант: виключити з проекту вид покарання "конфскаця майна".

Стаття 49. Основн та додатков покарання

(1) Основними покараннями

виправн роботи, службов обмеження для вйськовослужбовцв, арешт, обмеження вол, тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв, позбавлення вол на певний строк та довчне позбавлення вол.

(2) Додатковими покараннями

позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу та конфскаця майна.

(3) Штраф та позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю можуть застосовуватися як основн, так як додатков покарання.

(4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкцÿ статт Особливо

(5) хилення вд покарання, призначеного вироком суду, ма

наслдком вдповдальнсть, передбачену статтями 361 та 365 цього Кодексу.

Стаття 50. Штраф

(1) Штраф - це грошове стягнення, що наклада

ться судом у випадках межах, встановлених в Особливй частин, також у статт 71 цього Кодексу.

(2) Розмр штрафу визнача

ться судом залежно вд тяжкост вчиненого злочину та з рахуванням майнового стану винного в межах вд чотирьох до тисяч встановлених законодавством кра

(3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тод, якщо його прямо передбачено в санкцÿ статт Особливо

(4) У раз неможливост сплати штрафу суд може замнити його таким покаранням, як виправн роботи.

Стаття 51. Позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка ма

вйськове, спецальне звання, ранг, чин або квалфкацйний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалфкацйного класу.

Стаття 52. Позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю

(1) Позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю може бути призначене як основне покарання на строк вд двох до п'яти рокв або як додаткове покарання на строк вд одного до трьох рокв.

(2) Позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкцÿ статт Особливо

(3) При призначенн позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю як додаткового покарання до арешту, обмеження вол, тримання в дисциплнарнй частин вйськовослужбовцв або позбавлення вол воно поширю

ться на весь час вдбування основного покарання, крм цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав чинност. При цьому строк додаткового покарання обчислю

ться з моменту вдбуття основного покарання, а при призначенн покарання у вигляд позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю як додаткове до нших основних покарань, також у раз застосування статт 71 цього Кодексу, - з моменту набуття чинност вироком.

Стаття 53. Виправн роботи

(1) Покарання у вигляд виправних робт встановлю

ться на строк вд шести мсяцв до двох рокв вдбува

ться за мсцем роботи засудженого.

з суми заробтку засудженого до виправних робт провадиться вдрахування в доход держави у розмр, встановленому вироком суду, в межах вд десяти до двадцяти вдсоткв.

(2) Виправн роботи не застосовуються до вагтних жнок та жнок, як перебувають у вдпустц по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осб, що не досягли шстнадцяти рокв, та тих, що досягли пенсйного вку, а також до вйськовослужбовцв.

(3) Особам, що визнан непрацездатними, також особам, як стали непрацездатними псля винесення вироку суду, виправн роботи суд може замнити штрафом з розрахунку трьох становлених законодавством кра

(4) Протягом строку вдбування покарання засудженому до виправних робт заборонено ви

Стаття 54. Службове обмеження для вйськовослужбовцв

(1) Покарання у вигляд службового обмеження застосову

ться до засуджених вйськовослужбовцв офцерського складу, прапорщикв, мчманв та вйськовослужбовцв надстроково

(2)

з суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться вдрахування в доход держави у розмр, встановленому вироком суду, в межах вд десяти до двадцяти вдсоткв. Пд час вдбування покарання засуджений не може бути пдвищений на посад, у вйськовому званн, строк покарання не зарахову

ться йому в строк вислуги рокв для присво

ння чергового вйськового звання.

Стаття 55. Конфскаця майна

(1) Покарання у вигляд конфскацÿ майна поляга

в примусовому безоплатному вилученн у власнсть держави всього або частини майна, яке

власнстю засудженого. Якщо конфску

ться частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфску

ться, або перелчити предмети, що конфскуються.

(2) Конфскаця майна встановлю

ться за особливо тяжк злочини, також за тяжк корислив злочини може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливй частин цього Кодексу.

(3) Перелк майна, що не пдляга

конфскацÿ, визнача

ться Кримнально-виконавчим кодексом кра

Варант: статтю виключити (див. варант до ст. 48).

Стаття 56. Арешт

(1) Покарання у вигляд арешту поляга

в триманн засудженого в мовах золяцÿ встановлю

ться на строк вд одного до шести мсяцв.

(2) Вйськовослужбовц вдбувають арешт на гауптвахт.

(3) Арешт не застосову

ться до осб вком до шстнадцяти рокв, вагтних жнок та до жнок, як мають дтей вком до восьми рокв.

Стаття 57. Обмеження вол

(1) Покарання у вигляд обмеження вол поляга

у триманн особи в кримнально-виконавчих становах вдкритого типу без золяцÿ вд суспльства в мовах здйснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до прац.

(2) Обмеження вол встановлю

ться на строк вд одного до п'яти рокв.

(3) Обмеження вол не застосову

ться до неповнолтнх, вагтних жнок жнок, що мають дтей вком до чотирнадцяти рокв, до осб, що досягли пенсйного вку, та до вйськовослужбовцв строково

Стаття 58. Тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв

(1) Покарання у вигляд тримання в дисциплнарному батальйон признача

ться вйськовослужбовцям строково

(2) Тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв замсть позбавлення вол не може застосовуватися до осб, як ранше вдбували покарання у вигляд позбавлення вол.

Стаття 59. Позбавлення вол на певний строк

(1) Покарання у вигляд позбавлення вол поляга

в золяцÿ засудженого та помщенн його на певний строк у кримнально-виконавч станови.

(2) Позбавлення вол встановлю

ться на строк вд одного до десяти рокв.

(3) Позбавлення вол на строк понад десять рокв, але не бльше п'ятнадцяти рокв може бути призначене лише у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.

Стаття 60. Довчне позбавлення вол

(1) Довчне позбавлення вол встановлю

ться за вчинення особливо тяжких злочинв, з посяганням на життя застосову

ться лише у випадках, спецально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважа

за потрбне застосовувати позбавлення вол на певний строк.

(2) Довчне позбавлення вол не застосову

ться до осб, що вчинили злочини у вц до всмнадцяти рокв, до жнок, також до чоловкв у вц понад 65 рокв.

Роздл Х
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Стаття 61. Загальн засади призначення покарання

(1) Суд признача

покарання:

1) у межах, становлених у санкцÿ статт Особливо

2) вдповдно до положень Загально

3) раховуючи ступнь тяжкост вчиненого злочину, спосб та мотиви вчиненого, характер та розмр заподяно

(2) Особ, що вчинила злочин, ма

бути призначене справедливе покарання, необхдне й достатн

для ? виправлення та попередження нових злочинв.

(3) Пдстави для призначення м'якшого покарання, нж це передбачено вдповдною статтею Особливо

(4) Бльш суворе покарання, нж передбачене вдповдними статтями Особливо

Стаття 62. Обставини, як пом'якшують вдповдальнсть

(1) При призначенн покарання обставинами, як пом'якшують вдповдальнсть, визнаються:

1) з'явлення з ззнанням, щире розкаяння або активне сприяння розкриттю злочину;

2) добровльне вдшкодування завданого збитку або сунення заподяно

3) вчинення злочину неповнолтнм;

4) вчинення злочину жнкою в стан вагтност;

5) вчинення злочину внаслдок збгу тяжких особистих, смейних чи нших обставин;

6) вчинення злочину пд впливом загрози, примусу або через матеральну, службову чи ншу залежнсть;

7) вчинення злочину пд впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомрними дями потерплого;

8) вчинення злочину у раз порушення мов крайньо

(2) При призначенн покарання суд може визнати такими, що пом'якшують вдповдальнсть, обставини, не зазначен в частин першй ц㺿 статт.

(3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшу

вдповдальнсть, передбачена в статт Особливо

Стаття 63. Обставини, як обтяжують вдповдальнсть

(1) При призначенн покарання обставинами, як обтяжують вдповдальнсть, визнаються:

1) вчинення злочину особою, яка ранше вчинила мисний злочин, за винятком випадкв, передбачених частиною четвертою статт 33 цього Кодексу;

2) вчинення злочину органзованою групою або злочинною органзацúю;

3) вчинення злочину на грунт расово

4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерплим службового або громадського обов'язку;

5) тяжк наслдки, завдан злочином;

6) вчинення злочину щодо малолтнього, особи похилого вку або особи, що перебува

в безпорадному стан;

7) вчинення злочину щодо жнки, яка завдомо для винного перебувала у стан вагтност;

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебува

в матеральнй, службовй чи ншй залежност вд винного;

9) вчинення злочину з використанням малолтнього або особи, що стражда

психчним захворюванням чи недоумством;

10) вчинення злочину з особливою жорстокстю чи знущанням;

11) вчинення злочину з використанням мов во

нного або надзвичайного стану, нших надзвичайних подй;

12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;

13) вчинення злочину особою, що перебува

у стан алкогольного сп'яя або у стан, викликаному вживанням наркотичних або нших одурманливих засобв.

(2) Суд ма

право, залежно вд характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку з зазначених у частин першй ц㺿 статт обставин такою, що обтяжу

вдповдальнсть, наввши мотиви свого ршення у вироку.

(3) При призначенн покарання, суд не може визнати такими, що обтяжують вдповдальнсть, обставини, не зазначен в частин першй ц㺿 статт.

(4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжу

вдповдальнсть, передбачена у статт Особливо

Стаття 64. Призначення покарання за незакнчений злочин та за злочин, вчинений у спвучаст

(1) При призначенн покарання за незакнчений злочин суд, керуючись положеннями статей 61 - 63 цього Кодексу, врахову

ступнь тяжкост вчиненого особою дяння, ступнь здйснення злочинного намру та причини, внаслдок яких злочин не було доведено до кнця.

(2) При призначенн покарання спвучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 61 - 63 цього Кодексу, врахову

характер та ступнь част кожного з них у вчиненн злочину.

Стаття 65. Призначення бльш м'якого покарання, нж передбачено законом

(1) За наявност обставин, що пом'якшують вдповдальнсть та стотно знижують ступнь суспльно

(2) На пдставах, передбачених у частин першй ц㺿 статт, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкцÿ статт Особливо

Стаття 66. Призначення покарання за сукупнстю злочинв

(1) При сукупност злочинв суд, призначивши покарання (основне додаткове) за кожний злочин окремо, визнача

остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання бльш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

(2) При складанн покарань остаточне покарання за сукупнстю злочинв визнача

ться в межах, встановлених санкцúю статт Особливо

(3) До основного покарання, призначеного за сукупнстю злочинв, можуть бути при

днан додатков покарання, призначен судом за злочини, у вчиненн яких особу було визнано винною.

(4) За правилами, передбаченими в частинах 1 - 3 ц㺿 статт, признача

ться покарання, якщо псля винесення вироку в справ буде встановлено, що засуджений винен ще в ншому злочин, вчиненому ним до винесення вироку у першй справ. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупнстю злочинв, зарахову

ться покарання, вдбуте повнстю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статт 68 цього Кодексу.

Стаття 67. Призначення покарання за сукупнстю вирокв

(1) Якщо засуджений псля винесення вироку, але до повного вдбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнстю або частково при

дну

невдбуту частину покарання за попереднм вироком.

(2) При складанн покарань за сукупнстю вирокв загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальнй частин цього Кодексу. При складанн покарань у вигляд позбавлення вол загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнстю вирокв, не повинен перевищувати п'ятнадцяти рокв, у випадку якщо хоча б один з злочинв

особливо тяжким, загальний строк позбавлення вол може бути бльшим п'ятнадцяти рокв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокв. При складанн покарань у вигляд довчного позбавлення вол та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнстю вирокв, визнача

ться шляхом поглинення менш суворих покарань довчним позбавленням вол.

(3) Призначене хоча б за одним з вирокв додаткове покарання або невдбута його частина за попереднм вироком пдляга

при

днанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнстю вирокв.

(4) Остаточне покарання за сукупнстю вирокв ма

бути бльшим вд покарання, призначеного за новий злочин, також вд невдбуто

(5) Якщо засуджений псля винесення вироку, але до повного вдбуття покарання вчинив два або бльше злочинв, суд признача

покарання за ц нов злочини за правилами, передбаченими в статт 66 цього Кодексу, потм до остаточного покарання, призначеного за сукупнстю злочинв, повнстю чи частково при

дну

невдбуту частину покарання за попереднм вироком у межах, встановлених у частин другй ц㺿 статт.

Стаття 68. Правила складання покарань та зарахування

(1) При складанн покарань за сукупнстю злочинв та сукупнстю вирокв менш суворий вид покарання переводиться в бльш суворий вид, виходячи з такого

1) одному дню позбавлення вол вдповдають:

один день тримання в дисциплнарнй частин вйськовослужбовцв або арешту;

два дн обмеження вол;

три дн службового обмеження для вйськовослужбовцв або три дн виправних робт;

2) одному дню тримання в дисциплнарнй частин вйськовослужбовцв або арешту вдповдають:

два дн обмеження вол;

три дн службового обмеження для вйськовослужбовцв або три дн виправних робт;

3) одному дню обмеження вол вдповдають:

три дн службового обмеження для вйськовослужбовцв або три дн виправних робт.

(2) При призначенн за клькома вироками покарання у вигляд виправних робт або службового обмеження для вйськовослужбовцв складанню пдлягають лише строки цих покарань. Розмри вдрахувань з заробтку засудженого складанню не пдлягають обчислюються за кожним вироком самостйно.

(3) Основн покарання у вигляд штрафу та позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю при призначенн

(4) Додатков покарання рзних видв у всх випадках виконуються самостйно.

(5) Попередн

в'язнення зарахову

ться судом у строк покарання у раз засудження до позбавлення вол день за день або за правилами, передбаченими у частин першй ц㺿 статт. При призначенн покарань, не зазначених в частин першй ц㺿 статт, суд, враховуючи попередн

в'язнення, може пом'якшити покарання або повнстю звльнити засудженого вд його вдбування.

Стаття 69. Обчислення строкв покарання

Строки покарання обчислюються в роках та мсяцях. При замн або складанн покарань, також у раз зарахування попереднього в'язнення допуска

ться обчислення строкв покарання у днях.

Роздл Х
ЗВ

ЛЬНЕННЯ В

Д В

ДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Стаття 70. Звльнення вд вдбування покарання

(1) Звльнення засудженого вд вдбування покарання, замна покарання бльш м'яким, також пом'якшення призначеного покарання, крм звльнення вд покарання або пом'якшення покарання на пдстав акта амнстÿ чи помилування, може застосовуватися тльки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.

(2) Особа, засуджена за дяння, карансть якого законом сунена, пдляга

звльненню вд призначеного судом покарання.

(3) Призначена засудженому мра покарання, що перевищу

санкцю нововиданого закону, знижу

ться до максимально

(4) Особа, яка вчинила злочин невелико

(5) Особа також може бути за вироком суду звльнена вд покарання на пдставах, передбачених у статтях 42 та 45 цього Кодексу.

Стаття 71. Звльнення вд вдбування покарання з мовою

(1) Якщо суд при призначенн покарання у вигляд виправних робт, службового обмеження для вйськовослужбовцв, обмеження вол, також позбавлення вол на строк не бльше п'яти рокв, враховуючи тяжксть злочину, особу винного та нш обставини справи, дйде висновку про можливсть виправлення пдсудного без вдбування покарання, вн може хвалити про звльнення вд вдбування покарання з мовою з сплатою штрафу в межах вд десяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, за корислив злочини - в межах вд сорока до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян. Незастосування штрафу у цих випадках можливе лише за наявност пдстав, передбачених у статт 65 цього Кодексу, також у раз встановлення судом неможливост сплати засудженим штрафу.

(2) У цьому раз суд хвалю

звльнити засудженого вд вдбування призначеного основного покарання, якщо вн протягом визначеного судом спитового строку не вчинить нового злочину, сплатить штраф викона

покладен на нього обов'язки.

(3)

спитовий строк встановлю

ться судом тривалстю вд одного до трьох рокв.

Стаття 72. Обов'язки, як поклада

суд на особу, звльнену вд вдбування покарання з мовою

(1) У раз звльнення вд вдбування покарання з мовою суд може покласти на засудженого так обов'язки:

попросити публчно або в ншй форм пробачення у потерплого або членв колективу;

не ви

повдомляти органи внутршнх справ про змну мсця проживання, роботи або навчання;

перодично з'являтися для ре

страцÿ в органи внутршнх справ;

не вдвдувати певних мсць, визначених органами, як здйснюють контроль за поведнкою засудженого;

пройти курс кування вд алкоголзму, наркоманÿ, венеричного або ншого захворювання, яке становить небезпеку для здоров'я нших осб.

(2) Контроль за поведнкою таких засуджених здйсню

ться органами внутршнх справ за мсцем проживання засудженого, щодо засуджених вйськовослужбовцв - командирами вйськових частин.

Стаття 73. Застосування додаткових покарань у раз звльнення вд вдбування основного покарання з мовою

У раз звльненн вд вдбування покарання з мовою крм штрафу, передбаченого частиною першою статт 71 цього Кодексу, можуть бути призначен додатков покарання у вигляд позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю та позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу.

Стаття 74. Правов наслдки звльнення вд вдбування покарання з мовою

(1) Псля закнчення спитового строку засуджений, який сплатив штраф виконав покладен на нього обов'язки, звльня

ться судом вд вдбування призначеного йому покарання.

(2) Якщо засуджений хиля

ться вд виконання покладених на нього обов'язкв або систематично чинить правопорушення, що спричинили застосування до нього заходв адмнстративного стягнення, або у раз його ухилення вд сплати штрафу, суд може винести хвалу про направлення засудженого для вдбування покарання, призначеного вироком.

(3) У раз вчинення засудженим протягом спитового строку нового злочину суд признача

йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 67 68 цього Кодексу.

Стаття 75. Вдстрочення виконання покарання вагтним жнкам жнкам, як мають дтей вком до семи рокв

(1) У раз призначенн покарання у вигляд обмеження вол або позбавлення вол вагтним жнкам жнкам, як мають дтей вком до семи рокв, крм засуджених до позбавлення вол на строк бльше п'яти рокв за умисн тяжк та особливо тяжк злочини, суд може вдстрочити виконання призначеного покарання. Виконання призначених у цьому випадку додаткових покарань також може бути вдстрочене.

(2) Строк вдстрочення виконання призначеного покарання визнача

ться судом у межах строку, на який згдно законодавства жнку може бути звльнено вд роботи у зв'язку з вагтнстю, пологами до досягнення дитиною семирчного вку.

(3) Контроль за поведнкою таких засуджених здйсню

ться органами внутршнх справ.

(4) Псля закнчення строку вдстрочення виконання покарання суд, залежно вд поведнки засуджено

(5) У раз, коли засуджена з вдстроченням виконання покарання жнка вдмовилася вд дитини або хиля

ться вд виховання дитини псля попередження, оголошеного органом, який здйсню

контроль за поведнкою засуджено

(6) Якщо засуджена вчинила в перод строку вдстрочення новий злочин суд признача

Стаття 76. Звльнення вд вдбування покарання у зв'язку з закнченням строкв давност виконання обвинувального вироку

(1) Особа звльня

ться вд вдбування покарання, якщо з дня набрання обвинувальним вироком чинност його не було виконано в так строки:

1) один рк - у раз засудження до покарання менш суворого, нж обмеження вол;

2) два роки - у раз засудження до покарання у вигляд обмеження вол або позбавлення вол за злочин невелико

3) чотири роки - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол за злочин середньо

4) см рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол на строк понад п'ять рокв за тяжкий злочин, також при засудженн до позбавлення вол на строк не бльше десяти рокв за особливо тяжкий злочин;

5) десять рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол на строк бльше десяти рокв за особливо тяжкий злочин.

(2) Строки давност щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.

(3) Перебг давност зупиня

ться, якщо засуджений хилиться вд вдбування покарання. У цих випадках перебг давност вдновлю

ться з дня з'явлення засудженого для вдбування покарання або з дня його затримання. У цьому раз строки давност, передбачен частиною першою ц㺿 статт, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти рокв.

(4) Перебг давност перерива

ться, якщо до закнчення строкв, зазначених у частин першй ц㺿 статт, засуджений вчинить новий середньо

(5) Питання про застосування давност до особи, засуджено

(6) Давнсть не застосову

ться у раз засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбачен статтями 407-409, 413 цього Кодексу.

Стаття 77. мовно дострокове звльнення вд вдбування покарання

(1) До осб, що вдбувають покарання у вигляд виправних робт, службового обмеження для вйськовослужбовцв, обмеження вол, тримання в дисциплнарнй частин вйськовослужбовцв або позбавлення вол, може бути застосоване мовнодострокове звльнення вд подальшого вдбування покарання. Особу може бути мовно-достроково звльнено повнстю або частково вд вдбування додаткового покарання.

(2) мовно-дострокове звльнення вд покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведнкою сумлнним ставленням до прац довв сво

виправлення.

(3) мовно-дострокове звльнення вд покарання може бути застосоване псля фактичного вдбуття засудженим:

1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невелико

2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за мисний тяжкий злочин, також у раз, якщо особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол за мисний злочин до погашення або зняття судимост знову вчинила мисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення вол;

3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, також покарання, призначеного особ, яка ранше звльнялася мовно-достроково знову вчинила мисний злочин протягом невдбуто

(4) У раз вчинення особою, до яко

(5) мовно-дострокове звльнення вд довчного позбавлення вол може бути застосоване псля фактичного вдбуття засудженим двадцяти п'яти рокв позбавлення вол, якщо судом буде визнано, що засуджений не потребу

подальшого вдбування цього покарання.

(6) У раз вчинення особою, до яко

Стаття 78. Замна невдбуто частини покарання бльш м'яким

(1) Особам, що вдбувають покарання у вигляд обмеження або позбавлення вол, невдбута частина покарання може бути замнена судом бльш м'яким покаранням. У цих випадках бльш м'яке покарання признача

ться в межах строкв, становлених у Загальнй частин цього Кодексу для даного виду покарання, не повинне перевищувати невдбутого строку покарання, призначеного вироком.

(2) У раз замни невдбуто

(3) Замна невдбуто

(4) Замна невдбуто

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невелико

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин, також у раз, коли особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол за мисний злочин до погашення або зняття судимост знову вчинила мисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення вол;

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, також покарання, призначеного особ, яка ранше звльнялася мовно-достроково вчинила новий мисний злочин протягом невдбуто

(5) До осб, яким покарання замнене бльш м'яким, може бути застосоване мовно-дострокове звльнення за правилами, передбаченими статтею 77 цього Кодексу.

(6) Якщо особа, вдбуваючи бльш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин дода

невдбуту частину бльш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 67 68 цього Кодексу.

Стаття 79. Звльнення вд вдбування покарання вагтних жнок жнок, як мають дтей вком до трьох рокв

(1) Засуджених до обмеження вол або до позбавлення вол жнок, як стали вагтними або народили дтей пд час вдбування покарання, крм засуджених до позбавлення вол на строк бльше п'яти рокв за мисн тяжк та особливо тяжк злочини, суд може звльнити вд вдбування покарання в межах строку, на який згдно законодавства жнку може бути звльнено вд роботи у зв'язку з вагтнстю, пологами до досягнення дитиною трирчного вку.

(2) Звльнення вд вдбування покарання застосову

ться до засуджено

(3) Контроль за поведнкою таких жнок здйсню

ться органами внутршнх справ за мсцем проживання.

(4) Псля досягнення дитиною трирчного вку або в раз ? смерт суд залежно вд поведнки засуджено

(5) Якщо засуджена, яка була звльнена вд вдбування покарання, вдмовля

ться вд дитини, передала ? у дитячий будинок, зникла з мсця проживання або хиля

ться вд виховання дитини, догляду за нею, порушу

громадський порядок, за що письмово бльше двох разв попереджувалася органом, який здйсню

контроль за поведнкою засуджено

(6) Якщо в перод звльнення вд вдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд признача

Стаття 80. Звльнення вд покарання за хворобою

(1) Особа, що вчинила злочин, не пдляга

покаранню або звльня

ться вд подальшого його вдбування, якщо до винесення вироку або пд час вдбування покарання вона захворла на психчну хворобу, що позбавля

? можливост свдомлювати сво

(2) Особа, яка псля вчинення злочину або винесення вироку захворла на ншу тяжку хворобу, що перешкоджа

вдбуванню покарання, може бути звльнена вд покарання або вд подальшого його вдбування. При виршенн цього питання суд врахову

тяжксть вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та нш обставини справи. Суд повинен також виршити питання щодо подальшого кування звльненого.

(3) Вйськовослужбовц, засуджен до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплнарному батальйон, в раз визнання

(4) У раз одужання осб, зазначених у частинах першй та другй ц㺿 статт, вони можуть бути направлен для вдбування покарання, якщо не закнчилися строки давност, передбачен статтями 46 або 76 цього Кодексу, або вдсутн нш пдстави для звльнення вд покарання. При цьому час, протягом якого до них застосовувалися примусов заходи медичного характеру, зарахову

ться в строк покарання за правилами, передбаченими в частин п'ятй статт 68 цього Кодексу, один день позбавлення вол дорвню

одному дню застосування примусових заходв медичного характеру.

Стаття 81. Звльнення вд покарання на пдстав акта амнст або помилування

(1) На пдстав акта амнстÿ засуджений може бути повнстю або частково звльнений вд вдбування основного додаткового покарання вдповдно до Закону кра

(2) На пдстав акта помилування засуджений може бути повнстю або частково звльнений вд вдбування основного додаткового покарання.

Роздл X

V
СУДИМ

СТЬ

Стаття 82. Правов наслдки судимост

(1) Особа визна

ться такою, що ма

судимсть, з дня набуття чинност обвинувальним вироком до погашення або зняття судимост.

(2) Судимсть ма

правове значення у раз вчинення нового злочину, також в нших випадках, прямо передбачених законодавством кра

(3) Особи, звльнен вд кримнально

Стаття 83. Строки погашення судимост

Такими, що не мають судимост, визнаються:

1) особи, засуджен вдповдно до статт 71 цього Кодексу, якщо протягом спитового строку вони не вчинять нового злочину якщо протягом зазначеного строку ршення про звльнення вд вдбування покарання з мовою не буде скасоване з нших пдстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищу

тривалсть спитового строку, особа визна

ться такою, що не ма

судимост, псля вдбуття цього додаткового покарання;

2) жнки, засуджен вдповдно до статт 75 цього Кодексу, якщо протягом строку вдстрочення виконання покарання вони не вчинять нового злочину якщо псля закнчення цього строку не буде прийняте ршення про направлення для вдбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо виконання призначеного жнц додаткового покарання не було вдстрочене його строк перевищу

строк вдстрочення виконання основного покарання, то жнка визна

ться такою, що не ма

судимост, псля вдбуття цього додаткового покарання;

3) особи, засуджен до позбавлення права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю псля виконання цього покарання;

4) особи, як вдбули покарання у вигляд службового обмеження для вйськовослужбовцв або тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв чи достроково звльнен вд цих покарань, також вйськовослужбовц, як вдбули покарання на гауптвахт замсть арешту;

5) особи, засуджен до штрафу, виправних робт або арешту, якщо вони протягом року з дня вдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

6) особи, засуджен до обмеження вол, також засуджен за злочин невелико

7) особи, засуджен до позбавлення вол за злочин середньо

8) особи, засуджен до позбавлення вол за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести рокв з дня вдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

9) особи, засуджен до позбавлення вол за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми рокв з дня вдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

10) особи, засуджен до довчного позбавлення за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом десяти рокв з дня мовно-дострокового звльнення вд вдбування цього покарання не вчинять нового злочину.

Стаття 84. Обчислення строкв погашення судимост

(1) Строки погашення судимост обчислюються з дня вдбуття основного додаткового покарання.

(2) До строку погашення судимост зарахову

ться час, протягом якого вирок не було виконано при цьому давнсть виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимсть погаша

ться по закнченн строкв давност виконання вироку.

(3) Якщо особу в порядку, передбаченому законом, було достроково звльнено вд вдбування покарання, то строк погашення судимост обчислю

ться виходячи з фактично вдбутого нею покарання - з моменту звльнення вд вдбування покарання (основного та додаткового).

(4) Якщо невдбуту частину покарання було замнено бльш м'яким покаранням, то строк погашення судимост обчислю

ться виходячи з фактично вдбутого до замни бльш суворого покарання - з моменту вдбуття бльш м'якого покарання (основного та додаткового).

(5) Якщо особа, що вдбула покарання, до закнчення строку погашення судимост знову вчинить злочин, перебг строку погашення судимост, перерива

ться обчислю

ться заново. У цих випадках строки погашення судимост обчислюються окремо за кожний злочин псля фактичного вдбуття покарання (основного та додаткового) за останнй злочин.

Стаття 85. Зняття судимост

(1) Якщо особа псля вдбуття покарання у вигляд обмеження вол або позбавлення вол зразковою поведнкою сумлнним ставленням до прац довела сво

виправлення, то суд може зняти з не

(2) Зняття судимост допуска

ться лише псля закнчення не менш як половини строку погашення судимост, зазначеного у статт 83 цього Кодексу.

(3) Порядок зняття судимост встановлю

ться Кримнально-процесуальним кодексом кра

Роздл XV
ПРИМУСОВ

ТА

НШ

ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Стаття 86. Поняття та мета примусових заходв медичного характеру

Примусовими заходами медичного характеру

помщення особи, яка вчинила суспльно небезпечне дяння, що пдпада

пд ознаки дяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спецальний кувальний заклад з метою ? обов'язкового кування, також запобгання вчиненню нею суспльно небезпечних дянь.

Стаття 87. Особи, до яких застосовуються примусов заходи медичного характеру

Примусов заходи медичного характеру можуть бути застосован судом до осб:

1) як вчинили у стан неосудност суспльно небезпечн дяння, що пдпадають пд ознаки дянь, передбачених статтями Особливо

2) як вчинили злочин у стан осудност, але захворли на психчну хворобу до винесення вироку або пд час вдбування покарання, що позбавля

Стаття 88. Види примусових заходв медичного характеру

(1) Залежно вд характеру та тяжкост захворювання, тяжкост вчиненого дяння, з рахуванням ступеня небезпечност психчно хворого для себе або нших осб, суд може застосувати так примусов заходи медичного характеру:

1) помщення у психатричну карню з звичайним наглядом;

2) помщення у психатричну карню з посиленим наглядом;

3) помщення у психатричну карню з суворим наглядом.

(2) Помщення у психатричну карню з звичайним наглядом може бути застосоване судом щодо психчно хворого, який за сво

(3) Помщення у психатричну карню з посиленим наглядом може бути застосоване судом щодо психчно хворого, який вчинив суспльно небезпечне дяння, не пов'язане з посяганням на життя громадян, за сво

(4) Помщення у психатричну карню з суворим наглядом може бути застосоване судом щодо психчно хворого, який вчинив суспльно небезпечне дяння, пов'язане з посяганням на життя громадян, також щодо психчно хворого, який за сво

(5) Якщо не буде визнано за необхдне застосування до психчно хворого примусових заходв медичного характеру, також у раз припинення застосування таких заходв, суд може передати його на пклування родичам або опкунам з обов'язковим карським наглядом.

Стаття 89. Змна або припинення примусових заходв медичного характеру

(1) Змна або припинення примусових заходв медичного характеру застосову

ться судом за висновком кувального закладу у раз змнення психчного стану особи або ? видужання, також у раз вдсутност потреби в

(2) У раз припинення застосування примусових заходв медичного характеру суд може передати особу на пклування родичам або опкунам з обов'язковим карським наглядом.

Стаття 90. Застосування примусового лкування щодо осб, як вчинили злочин у стан алкогольного сп'яя чи пд впливом одурманливих засобв або осб обмежено осудних

(1) Суд незалежно вд призначеного покарання, може направити на примусове кування особу, засуджену за злочин, вчинений у стан алкогольного сп'яя або пд впливом наркотичних засобв чи нших одурманливих засобв, або особу обмежено осудну.

(2) У раз призначення покарання у вигляд позбавлення вол або обмеження вол примусове кування здйсню

ться за мсцем вдбування покарання. У раз призначення нших видв покарань примусове кування здйсню

ться у спецальних кувальних закладах.

Роздл XV


ОСОБЛИВОСТ

КРИМ

НАЛЬОп В

ДПОВ

ДАЛЬНОСТ

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛ

ТН

Х

Стаття 91. Звльнення вд кримнально вдповдальност з застосуванням примусових заходв виховного характеру

(1) Неповнолтнього, який вперше вчинив злочин невелико

(2) Примусов заходи виховного характеру, як не

покаранням передбачен частиною другою статт 99 цього Кодексу, суд застосову

до особи, яка до досягнення вку, з якого може наставати кримнальна вдповдальнсть, вчинила суспльно небезпечне дяння, що пдпада

пд ознаки дяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.

Стаття 92. Види покарань

(1) До неповнолтнх можуть бути застосован так основн види покарань:

1) штраф;

2) виправн роботи;

3) арешт;

4) позбавлення вол.

(2) До неповнолтнх можуть бути застосован додатков покарання у вигляд конфскацÿ майна, штрафу та позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю.

Стаття 93. Штраф

(1) Штраф застосову

ться лише до неповнолтнх, що мають самостйний доход або майно, на яке може бути обернене стягнення.

(2) Розмр штрафу встановлю

ться судом залежно вд тяжкост вчиненого злочину та з рахуванням майнового стану неповнолтнього в межах до п'ятисот встановлених законодавством неоподатковуваних мнмумв доходв громадян.

Стаття 94. Виправн роботи

(1) Виправн роботи можуть бути призначен неповнолтньому за мсцем роботи на строк вд двох мсяцв до одного року.

(2)

з заробтку неповнолтнього, засудженого до виправних робт, здйсню

ться вдрахування в доход держави в розмр, встановленому вироком суду, в межах вд п'яти до п'ятнадцяти вдсоткв.

Стаття 95. Арешт

решт поляга

у триманн неповнолтнього, який на момент постановлення вироку досяг шстнадцяти рокв, в мовах золяцÿ в спецально пристосованих становах на строк вд п'ятнадцяти до сорока п'яти дб.

Стаття 96. Позбавлення вол

(1) Покарання у вигляд позбавлення вол особам, як не досягли до вчинення злочину всмнадцятирчного вку, не може бути призначене на строк бльше десяти рокв. Неповнолтн, засуджен до покарання у вигляд позбавлення вол, вдбувають його у спецальних виховних становах.

(2) Позбавлення вол не може бути призначене неповнолтньому, який вперше вчинив злочин невелико

(3) Покарання у вигляд позбавлення вол признача

ться неповнолтньому:

1) за вчинений повторно злочин невелико

2) за злочин середньо

3) за тяжкий злочин - на строк не бльше семи рокв;

4) за особливо тяжкий злочин - на строк не бльше десяти рокв.

Стаття 97. Призначення покарання

(1) При призначенн покарання неповнолтньому суд, крм обставин, передбачених у статтях 61 - 63 цього Кодексу, врахову

мови його життя та виховання, вплив дорослих, рвень розвитку та нш особливост особи неповнолтнього.

(2) При призначен покарання неповнолтньому за сукупнстю злочинв остаточне покарання у вигляд позбавлення вол не може перевищувати десяти рокв, при призначенн покарання за сукупнстю вирокв, якщо хоча б один з злочинв

особливо тяжким, загальний строк позбавлення вол не може перевищувати п'ятнадцяти рокв.

Стаття 98. Звльнення вд вдбування покарання з мовою

(1) Звльнення вд вдбування покарання з мовою застосову

ться до неповнолтнх вдповдно до статей 71 - 74 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цúю статтею та статтею 93 цього Кодексу, в межах вд п'яти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, за корислив злочини - в межах вд двадцяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян.

(2) Звльнення вд вдбування покарання з мовою може бути застосоване до неповнолтнього лише у раз його засудження до виправних робт або позбавлення вол.

(3)

спитовий строк становлю

ться тривалстю вд одного до двох рокв.

(4) У раз звльнення неповнолтнього вд вдбування покарання з мовою суд може покласти на окрему особу, за ? згодою або на ? прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховно

Стаття 99. Звльнення вд покарання з застосуванням примусових заходв виховного характеру

(1) Неповнолтнй, який вчинив злочин невелико

(2) У цьому раз суд застосову

до неповнолтнього так примусов заходи виховного характеру:

1) застереження;

2) обмеження дозвлля встановлення особливих вимог до поведнки неповнолтнього;

3) передача неповнолтнього пд нагляд батькв чи осб, як

4) покладення на неповнолтнього, який досяг шстнадцятирчного вку ма

майно або доход, обов'язку вдшкодування заподяних збиткв;

5) направлення неповнолтнього до спецально

(3) До неповнолтнього може бути застосовано клька примусових заходв виховного характеру, що передбачен у частин другй ц㺿 статт. Тривалсть заходв виховного характеру, передбачених у пункт 2 та 3 частини друго

(4) Суд може також визнати за необхдне призначити неповнолтньому вихователя в порядку, передбаченому вдповдним Положенням.

(5) У раз систематичного невиконання неповнолтнм примусових заходв виховного характеру ц заходи скасовуються неповнолтнй може бути притягнений до кримнально

Стаття 100. Звльнення вд кримнально вдповдальност та вдбування покарання у зв'язку з закнченням строкв давност

(1) Давнсть притягнення до кримнально

(2) Щодо цих осб встановлюються так строки давност притягнення до кримнально

1) один рк - у раз вчинення злочину невелико

2) три роки - у раз вчинення злочину середньо

3) п'ять рокв - у раз вчинення тяжкого злочину;

4) см рокв - у раз вчинення особливо тяжкого злочину.

(3) У раз застосування до таких осб строку давност виконання обвинувального вироку встановлюються так строки:

1) один рк - у раз засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням вол, також при засудженн до покарання у вигляд позбавлення вол за злочин невелико

2) три роки - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол за злочин середньо

3) п'ять рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол на строк бльше п'яти рокв за тяжкий злочин;

4) см рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол за особливо тяжкий злочин.

(4) У раз зупинення перебгу строкв давност правила про

Варант: частину 4 виключити (див. ч. 2 ст. 46).

Стаття 101. мовно дострокове звльнення вд вдбування покарання

(1) До осб, як вдбувають покарання у вигляд виправних робт або позбавлення вол за злочин, вчинений у вц до всмнадцяти рокв, може бути застосоване мовно-дострокове звльнення вд покарання незалежно вд тяжкост вчиненого злочину.

(2) мовно-дострокове звльнення вд покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведнкою, сумлнним ставленням до прац та навчання довв сво

виправлення.

(3) мовно-дострокове звльнення вд подальшого вдбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у вц до всмнадцяти рокв, псля фактичного вдбуття:

1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляд виправних робт, також покарання у вигляд позбавлення вол за злочин невелико

2) не менше половини строку покарання у вигляд позбавлення вол, призначеного судом за тяжкий злочин, також, якщо особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол за мисний злочин до погашення або зняття судимост знову вчинила у вц до всмнадцяти рокв новий мисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення вол;

3) не менше двох третин строку покарання у вигляд позбавлення вол, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, також, якщо особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол була умовнодостроково звльнена, але до закнчення невдбуто

(4) До неповнолтнх замна невдбуто

(5) У раз вчинення особою, щодо яко

Стаття 102. Погашення та зняття судимост

(1) Погашення та зняття судимост щодо осб, як вчинили злочин до досягнення ними всмнадцятирчного вку, здйсню

ться вдповдно до статей 82 - 85 цього Кодексу з рахуванням положень, передбачених цúю статтею.

(2) Визнаються такими, що не мають судимост, неповнолтн:

1) засуджен до покарання, не пов'язаного з позбавленням вол, псля виконання цього покарання;

2) засуджен до позбавлення вол за злочин невелико

3) засуджен до позбавлення вол за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох рокв з дня вдбуття покарання не вчинять нового злочину;

4) засуджен до позбавлення вол за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти рокв з дня вдбуття покарання не вчинять нового злочину.

(3) Дострокове зняття судимост допуска

ться лише щодо особи, яка вдбула покарання у вигляд позбавлення вол за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у вц до всмнадцяти рокв, за пдставами, передбаченими в частин другй статт 85 цього Кодексу, псля закнчення не менш як половини строку погашення судимост, зазначеного в пунктах 3 4 частини друго

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Роздл


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦ

ОНАЛЬОп БЕЗПЕКИ КАпНИ

Стаття 103. Д, спрямован на насильницьку змну чи повалення конституцйного ладу або на захоплення державно влади

(1) Дÿ, вчинен з метою насильницько

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Публчн заклики до насильницько

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною 2 ц㺿 статт, вчинен особою, яка

представником влади, або повторно, або органзованою групою, або з використанням засобв масово

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 104. Посягання на територальну цлснсть недоторканнсть крани

(1) мисн дÿ, вчинен з метою змни меж територÿ або лнÿ державного кордону кра

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен особою яка

представником влади, або за попереднм змовленням групою осб, або по

днан з розпалюванням нацонально

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами 1 2 ц㺿 статт, як призвели до загибел людей або нших тяжких наслдкв, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 105. Державна зрада

(1) Державна зрада, тобто дяння, мисно вчинене громадянином кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Звльня

ться вд кримнально

Стаття 106. Посягання на життя державного дяча

Убивство або замах на вбивство Президента кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Варант статт:

Стаття... Посягання на життя державного чи громадського дяча

Убивство або замах на вбивство державного чи громадського дяча або представника влади, вчинене у зв'язку з

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 107. Диверся

Вчинення з метою ослаблення держави вибухв, пдпалв або нших дй, спрямованих на масове знищення людей, заподяння тлесних шкоджень чи ншо

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 108. Шкдництво

Дя або бездяльнсть, спрямован на пдрив промисловост, транспорту, зв'язку, сльського господарства, грошово

кара

ться позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Варант: статтю до Кодексу не включати.

Стаття 109. Шпигунство

(1) Передавання або збирання з метою передавання ноземнй держав, ноземнй органзацÿ або

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Звльня

ться вд кримнально

Роздл
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ

Стаття 110. мисне вбивство за обставин, як обтяжують вдповдальнсть

Умисне вбивство:

1) двох або бльше осб;

2) жнки, яка зазнаки для винного перебувала у стан вагтност;

3) вчинене з особливою жорстокстю;

4) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осб;

5) з корисливих мотивв;

6) з хулганських мотивв;

7) особи чи ? близьких у зв'язку з виконанням цúю особою службового або громадського обов'язку;

8) з метою приховати нший злочин або полегшити його вчинення;

9) по

днане з зувалтуванням, насильним задоволенням статево

10) вчинене на замовлення;

11) вчинене за попередньою змовленою групою осб;

12) вчинене особою, яка ранше вчинила мисне вбивство, за винятком бивства, передбаченого статтями 112 - 114 цього Кодексу,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол з конфскацúю майна у випадках, передбачених пунктами 5 або 10 ц㺿 статт.

Стаття. мисне вбивство

Умисне вбивство, вчинене за вдсутност ознак, зазначених у статтях 110, 112 - 114 цього Кодексу,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 112. мисне вбивство, вчинене в стан сильного душевного хвилювання

Умисне вбивство, вчинене в стан сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслдок протизаконного насильства чи тяжко

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 113. мисне вбивство матр'ю сво новонароджено дитини

Умисне вбивство матр'ю сво¿ новонароджено

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 114. Вбивство у раз перевищення меж необхдно оборони або у раз перевищення заходв, необхдних для затримання злочинця

Умисне вбивство, вчинене у раз перевищення меж необхдно

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 115. Вбивство через необережнсть

(1) Вбивство, вчинене через необережнсть,-

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Вбивство, вчинене через необережнсть двох або бльше осб -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 116. Доведення до самогубства

(1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство що

наслдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження ? людсько

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеральнй або ншй залежност вд винного,-

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 117. мисне тяжке тлесне ушкодження

(1) мисне тяжке тлесне шкодження, тобто мисне тлесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподяння чи таке, що спричинило втрату будь-якого органа або його функцй, психчну хворобу або нший розлад здоров'я, по

днаний з стйкою втратою працездатност не менш як на одну третину, або переривання вагтност чи непоправне знвечення обличчя,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв.

(2) мисне тяжке тлесне шкодження, вчинене способом, що ма

характер мучення, або заподяне особ чи ? близьким родичам у зв'язку з виконанням цúю особою службового чи громадського обов'язку,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою або спричинили смерть потерплого,-

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв.

Стаття 118. мисне середньо тяжкост тлесне шкодження

Умисне середньо

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 119. мисне тяжке або середньо тяжкост тлесне шкодження, заподяне в стан сильного душевного хвилювання

Умисне тяжке або середньо

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 120. Заподяння тяжких тлесних шкоджень у раз перевищення меж необхдно оборони або у раз перевищення заходв, необхдних для затримання злочинця

Умисне заподяння тяжких тлесних шкоджень, вчинене у раз перевищення меж необхдно

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 121. мисне легке тлесне ушкодження

(1) мисне легке тлесне шкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну стйку втрату працездатност,-

кара

ться виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) мисне легке тлесне шкодження без наслдкв, зазначених у частин перший ц㺿 статт,-

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Стаття 122. Побо мордування

(1) мисне завдавання дару, побо

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Т сам дяння, що мають характер мордування,-

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 123. Необережне тяжке або середньо тяжкост тлесне шкодження

Необережне тяжке або середньо

кара

ться виправними роботами на строк до одного року або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 124. Погроза вбивством або заподянням тяжкого тлесного шкодження

Погроза вбивством або заподянням тяжкого тлесного ушкодження за наявност реальних пдстав побоюватися здйснення ц㺿 погрози -

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 125. Зараження врусом мунодефциту людини

(1) Зазнаки поставлення ншо

кара

ться арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Зараження ншо

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен щодо двох чи бльше осб або неповнолтнього, при призначенн покарання, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(4) мисне зараження ншо

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 126. Неналежне виконання професйних обов'язкв, що спричинило зараження врусом мунодефциту людини

(1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або ншим працвником сво

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило зараження двох чи бльше осб,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 127. Розголошення вдомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження врусом мунодефциту людини

Розголошення службовою особою або медичним працвником вдомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження врусом мунодефциту людини або захворювання на СН

Д та його результатв, що стали

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 128. Зараження венеричною хворобою

(1) Зараження ншо

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен особою, ранше судимою за зараження ншо

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

Стаття 129. Незаконне проведення аборту

(1) Проведення аборту особою, що не ма

спецально

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я або смерть потерпло

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 130. Залишення в небезпец

(1) Зазнаки залишення без допомоги особи, що перебува

в небезпечному для життя стан позбавлена можливост вжити заходв до самозбереження через малолтство, старсть, хворобу або внаслдок ншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був пклуватися про цю особу мав змогу надати

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило смерть особи, залишено

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 131. Ненадання допомоги особ, яка перебува

в небезпечному для життя стан

Ненадання допомоги особ, яка перебува

в небезпечному для життя стан, при можливост надати таку допомогу, або неповдомлення про такий стан особи належним становам чи особам, якщо це спричинило тяжк тлесн ушкодження або смерть,-

караються штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Стаття 132. Неналежне виконання обов'язкв щодо охорони життя та здоров'я дтей

(1) Невиконання або неналежне виконання професйних чи службових обов'язкв щодо охорони життя та здоров'я неповнолтнх через недбале або несумлнне до них ставлення, якщо це спричинило стотну шкоду здоров'ю потерплого,-

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили смерть неповнолтнього або нш тяжк наслдки,-

караються обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 133. Незаконне карювання

Заняття карюванням без спецального дозволу, здйснюване особою, яка не ма

належно

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 134. Ненадання допомоги хворому медичним

(1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працвником, який зобов'язаний, згдно з становленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вдомо, що це може мати тяжк наслдки для хворого,-

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило смерть хворого, залишеного без допомоги, або нш тяжк наслдки,-

кара

ться обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 135. Неналежне виконання професйних обов'язкв медичним або фармацевтичним працвником

Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працвником сво

кара

ться позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 136. Порушення порядку трансплантац органв або тканин людини

(1) Порушення встановленого законом порядку трансплантацÿ органв або тканин людини -

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Примушування до вилучення органв або тканин людини з метою

кара

ться позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян чи без такого.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен щодо особи, яка перебувала в безпорадному стан або в матеральнй чи ншй залежност вд особи, що

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 137. Незаконне розголошення лкарсько та

мниц

Умисне розголошення карсько

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

Роздл
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛ

, ЧЕСТ

ТА Г

ДНОСТ

ОСОБИ

Стаття 138. Незаконне позбавлення вол

(1) Незаконне позбавлення вол -

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене щодо двох або бльше осб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або таке, що супроводжувалося заподянням йому фзичних страждань, або з застосуванням збро

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою, або так, що спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 139. Захоплення заручникв

(1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукати державну або ншу станову, пдпри

мство чи органзацю, або службову особу до вчинення чи тримання вд вчинення будь-яко

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони були вчинен щодо неповнолтнього, або органзованою групою, або були по

днан з погрозою знищення людей, або так, що спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 140. Викрадення або пдмна дитини

Викрадення або пдмна чужо

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 141. Торгвля неповнолтнми

(1) Купвля, продаж неповнолтнього, також здйснення нших незаконних год щодо передач неповнолтнього ншим особам -

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен органзованою групою або якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 142. Незаконне помщення в психатричну карню

(1) Помщення в психатричну карню зазнаки психчно здорово

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 143. Наклеп

(1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять ншу особу, -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Наклеп у друкованому чи ншим способом розмноженому твор або з використанням нших засобв масово

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Наклеп, по

днаний з обвинуваченням у вчиненн тяжкого або особливо тяжкого злочину, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 144. Образа

Образа, тобто мисне приниження чест та гдност людини, виражене в непристойнй форм, -

кара

ться штрафом до двадцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Стаття 145. Розголошення та

мниц усиновлення

Розголошення та

мниц синовлення всупереч вол синовителя -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Роздл

V
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕОп НЕДОТОРКАННОСТ

ОСОБИ

Стаття 146. Згвалтування

(1) Зувалтування, тобто статев зносини з застосуванням фзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпло

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(2) Зувалтування, вчинене особою, яка ранше вчинила такий злочин, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(3) Зувалтування, вчинене групою осб, або зувалтування неповнолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

(4) Зувалтування, що спричинило особливо тяжк наслдки, а також зувалтування малолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 147. Насильне задоволення статево пристраст неприродним способом

(1) Задоволення статево

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене повторно, або групою осб, або особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених статтями 146 або 150 цього Кодексу, або таке, що спричинило особливо тяжк наслдки, також учинене щодо неповнолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 148. Примушування жнки до вступу в статевий зв'язок

(1) Примушування жнки до вступу в статевий зв'язок особою, вд яко

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Примушування жнки до вступу в статевий зв'язок, по

днане з погрозою розголошення вдомостей, що ганьблять ? або близьких

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 149. Примушування до зайняття проституцю

(1) Примушування жнки до заняття проституцúю, також втягнення ? до зайняття проституцúю обманом -

караються штрафом вд дванадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Втягнення неповнолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 150. Мужолозтво

(1) Мужолозтво, тобто статев зносини чоловка з чоловком, вчинене з застосуванням фзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерплого, також мужолозтво, вчинене щодо неповнолтнього,-

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене повторно, або групою осб, або особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених статтями 146 або 147 цього Кодексу,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 151. Статев зносини з особою, яка не досягла статево зрлост

Статев зносини з особою, яка не досягла статево

караються позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 152. Розбещення неповнолтнх

Вчинення розпусних дй щодо особи, яка не досягла шстнадцятирчного вку, -

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Роздл V
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦ

ЙНИХ, ТРУДОВИХ ТА

НШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Стаття 153. Перешкодження здйсненню виборчого права

(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пдкупом або ншим чином вльному здйсненню громадянином права обирати бути обраним Президентом кра

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою з використанням свого службового становища або за попередньою зголюю групою осб,-

караються штрафом до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 154. Пдроблення виборчих документв, приписування або неправильний пдрахунок голосв

Пдроблення виборчих документв, приписування або зазнаки неправильний пдрахунок голосв, чинен членом виборчо

караються штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 155. Порушення та

мниц голосування

Порушення та

мниц голосування членом виборчо

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 156. Порушення законодавства про референдум

(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пдкупом або ншим чином вльному здйсненню громадянином права брати часть у референдум, вести агтацю до дня проведення референдуму -

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен членом комсÿ з проведення референдуму або ншою службовою особою, або за попередньою зголюю групою осб,-

караються штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Пдроблення документв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пдрахунок голосв, порушення та

мниц голосування, вчинен членом комсÿ з проведення референдуму або ншою службовою особою,-

караються штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк вд одного до п'яти рокв.

Стаття 157. Порушення рвноправност громадян залежно вд х расово, нацонально належност або ставлення до релг

(1) мисн дяння, спрямован на розпалювання нацонально

караються штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дяння, по

днан з насильством, обманом чи погрозами, також вчинен службовою особою, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, як були вчинен групою осб або спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв.

Стаття 158. Порушення недоторканност житла

(1) Незаконне виселення, незаконний огляд, незаконний обшук чи нш дÿ, що порушують недоторканнсть житла громадян, -

караються штрафом до дванадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою або з застосуванням насильства чи з погрозою його застосування,

караються виправними роботами на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 159. Порушення та

мниц листування, телефонних розмов, телеграфних та нших повдомлень, що передаються засобами зв'язку

(1) Порушення та

мниц листування, телефонних розмов, телеграфних та нших повдомлень громадян, що передаються засобами зв'язку, -

караються штрафом вд двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою, крм випадкв, передбачених законом,-

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 160. хилення вд сплати алментв на тримання дтей

(1) Злсне хилення вд сплати встановлених ршенням суду коштв на тримання дтей (алментв), також злсне хилення батькв вд утримання неповнолтнх або непрацездатних дтей, що перебувають на

кара

ться виправними роботами на строк до одного року або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, вчинене особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 161. хилення вд сплати коштв на тримання непрацездатних батькв

(1) Злсне хилення вд сплати встановлених ршенням суду коштв на тримання непрацездатних батькв -

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Те саме дяння, вчинене особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею,-

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на той самий строк.

Стаття 162. Зловживання опкунськими правами залишення пдопчних без нагляду та допомоги

Використання опки чи пклування з корисливою метою на шкоду пдопчному (зайняття житлово

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Стаття 163. Перешкодження законнй дяльност професйних сплок

Умисне перешкодження законнй дяльност професйних сплок або

кара

ться позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 164. Перешкодження законнй дяльност журналств

Умисне перешкодження законнй дяльност журналств -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 165. Порушення законодавства про працю

(1) Незаконне звльнення працвника з роботи з особистих мотивв, також нше грубе порушення законодавства про працю -

караються штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо неповнолтнього, вагтно

караються штрафом вд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 166. Грубе порушення годи про працю

(1) Порушення годи про працю службовою особою пдпри

мства, установи, органзацÿ незалежно вд форм власност, також окремим громадянином або повноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання доврою або примусом до виконання роботи, не обумовлено

кара

ться штрафом вд двадцяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен стосовно громадянина, з яким укладена года щодо його роботи за межами кра

караються штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 167. Порушення прав на об'

кти права нтелектуально власност

(1) Випуск пд сво

караються штрафом у розмр вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Привласнення авторства на чуже вдкриття, винахд, корисну модель, промисловий зразок чи рацоналзаторську пропозицю або розголошення без згоди автора змсту винаходу, корисно

караються штрафом у розмр вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 168. Перешкодження вдправленню релгйних обрядв

Незаконне перешкодження вдправленню релгйних обрядв, що зрвало або поставило пд загрозу зриву релгйний обряд, -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 169. Порушення недоторканност приватного життя

(1) Незаконне збирання або розповсюдження вдомостей про приватне життя особи, що становлять ? особисту чи смейну та

мницю, без ? згоди або розповсюдження цих вдомостей у публчних виступах, твор, що публчно демонстру

ться, чи в засобах масово

караються штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Роздл V


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТ

Стаття 170. Краджка

(1) Та

мне викрадення чужого майна (краджка) -

кара

ться штрафом вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Краджка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осб, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Краджка, по

днана з протиправним проникненням у житло, нше примщення чи сховище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Краджка, вчинена у великих розмрах,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(5) Краджка, вчинена в особливо великих розмрах або органзованою групою,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Примтки: 1. У статтях 170, 171, 173 - 175 повторним визна

ться злочин, чинений особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених цими статтями або статтями 172, 231 цього Кодексу.

2. У статтях 170 - 175 цього Кодексу у великих розмрах визна

ться злочин, якщо вн чинений однúю особою чи групою осб на суму, яка в двст п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян на момент вчинення злочину.

3. У статтях 170 - 175 цього Кодексу в особливо великих розмрах визна

ться злочин, якщо вн чинений однúю особою чи групою осб на суму, яка в шстсот бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян на момент чинення злочину.

Стаття 171. Грабж

(1) Вдкрите викрадення чужого майна (грабж) -

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Грабж, по

днаний з насильством, яке не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попереднбою змовою групою осб,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв.

(3) Грабж, по

днаний з протиправним проникненням у житло, нше примщення чи сховище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Грабж, чинений у великих розмрах,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(5) Грабж, чинений в особливо великих розмрах або органзованою групою,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 172. Розбй

(1) Напад з метою заволодння чужим майном, по

днаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбй),-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Розбй, чинений за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила розбй або бандитизм, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна.

(3) Розбй, по

днаний з протиправним проникненням у житло, нше примщення чи сховище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Розбй, спрямований на заволодння майном у великих розмрах або по

днаний з заподянням тяжких тлесних шкоджень,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(5) Розбй, спрямований на заволодння майном в особливо великих розмрах або вчинений органзованою групою,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 173. Вимагання

(1) Вимога передач чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дй майнового характеру з погрозою насильства над потерплим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних шкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Вимагання, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я потерплого, або таке, що завдало майнову шкоду у великих розмрах, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Вимагання, що завдало майнову шкоду в особливо великих розмрах, або вчинене органзованою групою, або по

днане з заподянням тяжкого тлесного шкодження, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 174. Шахрайство

(1) Заволодння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання доврою (шахрайство) -

кара

ться штрафом вд десяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осб,-

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк вд одного до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Шахрайство, вчинене у великих розмрах,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмрах або органзованою групою, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 175. Привласнення, розтрата майна або заволодння ним через зловживання службовим становищем

(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було вврене винному чи було в його вданн, -

караються штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Заволодння чужим майном через зловживання службово

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -

караються обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з конфскацúю майна чи без тако

(4) Дÿ, передбачен частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, якщо вони вчинен у великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(5) Дÿ, передбачен частинами першою, другою, третьою або четвертою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах або органзованою групою осб,-

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 176. Самовльне зайняття земельно длянки та самовльне будвництво

(1) Самовльне зайняття земельно

караються штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю незаконно споруджених будвель.

(2) Органзаця групових дй, спрямованих на самовльне зайняття земельно

караються штрафом вд двадцяти п'яти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю незаконно споруджених будвель.

Стаття 177. Заподяння майново шкоди шляхом обману або зловживання доврою

(1) Заподяння значно

караються штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Т сам дяння, вчинен за попередньою змовою групою осб, або так, що заподяли майнову шкоду у великих розмрах,-

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Примтки: 1. Майнова шкода, заподяна шляхом обману або зловживання доврою, визна

ться значною, якщо вона у п'ять бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

2. Майнова шкода, заподяна шляхом обману або зловживання доврою, визна

ться у великих розмрах, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 178. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного

Привласнення знайденого або чужого цнного майна, що випадково опинилося у винного, -

кара

ться штрафом вд семи до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 179. мисне знищення або пошкодження майна

(1) мисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподяло шкоду у великих розмрах,-

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно вчинене шляхом пдпалу чи ншим загальнонебезпечним способом, або заподяло майнову шкоду в особливо великих розмрах, або спричинило загибель людей чи нш тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 180. Погроза знищення майна

Погроза знищення чужого майна шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальн пдстави побоюватися здйснення ц㺿 погрози, -

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 181. Необережне знищення або пошкодження майна

(1) Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що заподяло шкоду у великих розмрах, -

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 182. Порушення обов'язкв щодо охорони майна

Невиконання або неналежне виконання особою, якй доручено збергання чи охорона чужого майна, сво

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 183. Придбання або збування майна, зазнали здобутого злочинним шляхом

Заздалегдь не обцяне придбання або збування чи збергання майна, зазнали здобутого злочинним шляхом,-

караються арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з конфскацúю майна чи без тако

Роздл V
ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ГОСПОДАРСЬОп Д

ЯЛЬНОСТ

Стаття 184. Виготовлення або збування пдроблених грошей чи цнних паперв

(1) Виготовлення з метою збування, також збування зазнали пдроблених блетв Нацонального банку кра

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Т сам дÿ, вчинен органзованою групою або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею,-

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 185. хилення вд повернення виручки в ноземнй валют

(1) хилення службових осб пдпри

мств, станов та органзацй незалежно вд форм власност або осб, як здйснюють пдпри

мницьку дяльнсть без створення юридично

караються штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, також хилення вд повернення виручки в ноземнй валют або приховування будь-яким способом тако

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна.

Примтки: 1. Ухилення вд повернення виручки в ноземнй валют чи приховування тако

2. хилення вд повернення виручки в ноземнй валют чи приховування тако

Стаття 186. Незаконне вдкриття або використання за межами крани валютних рахункв

Незаконне вдкриття або використання за межами кра

караються штрафом вд двохсот до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 187. Контрабанда

(1) Контрабанда, тобто перемщення товарв або валютних цнностей через митний кордон кра

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Т сам дÿ, вчинен органзованою групою або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

Примтка. Контрабанда товарв або валютних цнностей вважа

ться вчиненою у великих розмрах, якщо

Варант: Виключити з частини першо

Стаття 188. Порушення порядку зайняття пдпри

мницькою дяльнстю

(1) Зайняття пдпри

мницькою дяльнстю без державно

к ара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Здйснення банквсько

кара

ться штрафом вд ста до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Примтка. Отримання доходу у великому розмр ма

мсце, коли його сума у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 189. Зайняття забороненими видами пдпри

мницько дяльност

(1) Зайняття видами пдпри

мницько

кара

ться штрафом вд десяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, якщо вони заподяли стотну шкоду охоронюваним законом нтересам фзичних осб чи державним нтересам, чи нтересам окремих юридичних осб або якщо вони були вчинен особою, ранше судимою за зайняття забороненими видами пдпри

мницько

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Стаття 190. Виготовлення спиртних напов торгвля ними

Виготовлення або збергання з метою продажу самогону чи нших мцних спиртних напо

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв з конфскацúю майна чи без тако

Стаття 191. Фктивне пдпри

мництво

(1) Фктивне пдпри

мництво, тобто створення або придбання суб'

ктв пдпри

мницько

караються штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або заподяли велику матеральноу шкоду держав, банков, кредитним становам, ншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 192. Протидя законнй пдпри

мницькй дяльност

(1) Протидя законнй пдпри

мницькй дяльност, тобто протиправна вимога перестати займатися пдпри

мницькою дяльнстю чи обмежити ?, класти году, виконання яко

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних шкоджень, або по

днан з насильством, що не

небезпечним для життя здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Протидя законнй пдпри

мницькй дяльност, вчинена органзованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або по

днана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподяла велику шкоду чи спричинила нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 193. Легалзаця (вдмивання) грошових коштв та ншого майна, здобутих незаконним шляхом

Вчинення фнансових операцй та нших год з грошовими коштами та ншим майном, здобути зазнали незаконним шляхом, також використання зазначених коштв та ншого майна для здйснення пдпри

мницько

караються штрафом вд двохсот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 194. хилення вд надання фнансово-господарських документв

(1) Злсне хилення службово

кара

ться штрафом вд десяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, якщо воно вчинене особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю майна або без тако

Варант: Статтю не включати до Кодексу.

Стаття 195. хилення вд сплати податкв, зборв, нших обов'язкових платежв

(1) мисне хилення вд сплати податкв, зборв, нших обов'язкових платежв, чинене службовою особою пдпри

мства, станови, органзацÿ, незалежно вд форм власност або фзичною особою, якщо це дяння призвело до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв у значних розмрах, -

кара

ться штрафом до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене за попередньою замовою групою осб, або якщо воно призвело до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв у великих розмрах, -

кара

ться штрафом до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

(3) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, вчинене особою, ранше судимою за хилення вд сплати податкв, зборв, нших обов'язкових платежв, або якщо воно призвело до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв в особливо великих розмрах, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна та позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв.

Примтки: 1. Пд значним розмром коштв слд розумти суму податку, збору чи ншого обов'язкового платежу, яка в сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

2. Пд великим розмром коштв слд розумти суму податку, збору чи ншого обов'язкового платежу, яка в двст п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

3. Пд особливо великим розмром коштв слд розумти суму податку, збору чи ншого обов'язкового платежу, яка в тисячу бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 196. Пдроблення знакв поштово оплати прозних квиткв

Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнали пдроблених знакв поштово

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 197. Незаконне виготовлення, пдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пдроблених марок акцизного збору

(1) Незаконне виготовлення, пдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пдроблених марок акцизного збору-

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою заявою групою осб,-

караються штрафом вд трьохсот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з конфскацúю майна або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 198. Фктивне банкрутство

(1) Зазнали неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом вд сорока до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони завдали велико

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю майна або без тако

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 199. Приховування банкрутства

Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до двох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв.

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 200. Неправомрн д у раз банкрутства

(1) мисне приховування майна або майнових обов'язкв, вдомостей про майно, передача майна в нше володння або його вдчуження чи знищення, також фальсифкаця, приховування або знищення документв, як вдображають господарську дяльнсть, якщо ц дÿ вчинен громадянином засновником або власником суб'

кта пдпри

мницько

караються арештом на строк до трьох мсяцв або штрафом вд тридцяти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Неправомрне задоволення у раз банкрутства майнових вимог одних кредиторв на шкоду нтересам нших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'

кта пдпри

мницько

караються арештом на строк до трьох мсяцв або штрафом вд десяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 201. Шахрайство з фнансовими ресурсами

(1) Надання громадяниномпдпри

мцем або засновником чи власником суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або завдали велико

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 202. Злсне хилення вд погашення кредиторсько заборгованост

Злсне хилення кервника органзацÿ або фзично

кара

ться штрафом вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Примтка. Кредиторською заборгованстю у великому розмр вважа

ться заборговансть фзично

Стаття 203. Порушення порядку випуску (емс) та обгу цнних паперв

(1) Випуск (емся) службовою особою суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'

кта пдпри

мницько

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання ншим чином пдроблених недержавних цнних паперв -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

(4) Дÿ, передбачен частиною третьою ц㺿 статт, якщо вони вчинен повторно або якщо вони заподяли велику матеральну шкоду нтересам держави, ншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

(5) Дÿ, передбачен частинами третоью або четвертою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою або якщо вони заподяли особливо велику матеральну шкоду нтересам держави, ншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Примтка 1. Повторним у цй статт визна

ться злочин, учинений особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених частинами третьою, четвертою п'ятою статт 203 або статтею 184 цього Кодексу.

2. Вдповдно до ц㺿 статт матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, особливо великою - така, що у п'ятсот бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 204. Обман покупцв та замовникв

(1) Обмрювання, обважування, обраховування чи нший обман покупцв або замовникв пд час реалзацÿ товарв або надання послуг, якщо ц дÿ вчинен у значних розмрах, -

караються штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю майна позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен особою, ранше судимою за обман покупцв чи замовникв, -

караються штрафом вд ста до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням вол на строк до шести рокв з конфскацúю майна позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтка. Обманом покупцв та замовникв у значних розмрах слд вважати обман, що спричинив громадянинов матеральну шкоду в сум, що перевищу

третину неоподатковуваного мнмуму доходв громадян.

Стаття 205. Фальсифкаця засобв вимрювання

Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут явно фальсифкованих вимрювальних приладв чи нструментв -

караються штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 206. Випуск або реалзаця недоброяксно продукц

Випуск на товарний ринок або нша реалзаця споживачам недоброяксно

караються штрафом вд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 207. Змовлення про пдвищення або фксування цн

(1) Змовлення про штучне пдвищення або пдтримання монопольних цн (тарифв), знижок, надбавок, нацнок з метою сунення конкуренцÿ мж суб'

ктами пдпри

мницько

кара

ться штрафом до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Насильство, заподяння шкоди чи погроза ними з метою штучно

караються штрафом до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до п'яти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою або особою, ранше судимою за злочини, передбачен цúю статтею, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з конфскацúю майна.

Стаття 208. Примушування до виконання чи невиконання цивльноправових зобов'язань

(1) Примушування до виконання чи невиконання цивльно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договр, году чи нше цивльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерплим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Примушування до виконання чи невиконання цивльно-правових зобов'язань, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних шкоджень, або по

днане з насильством, що не

небезпечним для життя здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(3) Примушування до виконання чи невиконання цивльно-правових зобов'язань, вчинене органзованою групою або по

днане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало велико

кара

ться позбавленням вол на строк вд чотирьох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

Стаття 209. Незаконне використання товарного знака

Незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, фрмового (заре

строваного) найменування, маркування товару, якщо це завдало стотно

кара

ться штрафом вд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Примтка. Отримання доходу у великому розмр вважа

ться, коли доход у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 210. Порушення антимонопольного законодавства

Неподання або подання зазнали неправдивих документв чи ншо

караються штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

Примтка. Отримання доходу у великому розмр вважа

ться, коли доход у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 211. Незаконне збирання з метою використання або використання вдомостей, що становлять комерцйну та

мницю

Збирання вдомостей, що становлять комерцйну та

мницю, шляхом викрадення документв, пдкупу чи погроз щодо осб, як володють комерцйною та

мницею, або

караються штрафом вд сорока до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 212. Розголошення комерцйно та

мниц

Умисне розголошення комерцйно

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Роздл V
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВК

ЛЛЯ

Стаття 213. Порушення правил екологчно безпеки

(1) Порушення правил екологчно

кара

ться обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 214. Невжиття заходв щодо лквдац наслдкв екологчного забруднення

Ухилення вд проведення або неналежне проведення на територÿ, яка зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромнюванням, дезактивацйних чи нших вдновлювальних заходв щодо квдацÿ або сунення наслдкв екологчного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 215. Приховування або перекручення вдомостей про екологчний стан або захворювансть населення

(1) Приховування або мисне перекручення службовою особою вдомостей про екологчний, в тому числ радацйний стан, який пов'язаний з забрудненням земл, водних ресурсв, атмосферного повтря, продуктв харчування такий, що негативно вплива

на здоров'я людей, рослинний та тваринний свт, а також про стан захворюваност населення в районах з пдвищеною екологчною небезпекою -

караються штрафом вд семи до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен повторно або так, що спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 216. Забруднення або псування земл

(1) Забруднення, отру

ння або псування земл речовинами, вдходами чи ншими матералами, шкдливими для життя, здоров'я людей або довклля внаслдок порушення спецальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довклля, -

караються штрафом вд двадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, що спричинили загибель людей,

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 217. Порушення правил охорони надр

(1) Порушення правил охорони надр, також незаконне видобування корисних копалин, крм загальнопоширених, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довклля, -

караються штрафом у розмр вд двадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен на територях та об'

ктах природно-заповдного фонду або повторно, або якщо вони завдали стотно

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю незаконно добутого знарядь видобування.

Стаття 218. Забруднення атмосфери

(1) Забруднення або нша змна природних властивостей атмосфери шкдливими для життя, здоров'я людей або для довклля речовинами, вдходами або ншими матералами промислового чи ншого виробництва внаслдок порушення спецальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довклля,-

караються штрафом вд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мн-мумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на той самий строк або без такого.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на той самий строк або без такого.

Стаття 219. Порушення правил охорони вод

(1) Порушення правил охорони вод, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пдземних вод водоносних горизонтв, джерел питних, кувальних вод або змну

кара

ться штрафом вд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель або захворювання людей, масову загибель тварин, риби або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 220. Забруднення моря

(1) Забруднення моря в межах внутршнх морських чи територальних вод кра

караються штрафом вд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель тварин, риби або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв або без такого.

(3) Неповдомлення спецально вдповдальними за те особами морських та повтряних суден або нших засобв споруд, що знаходяться в мор, адмнстрацÿ найближчого порту кра

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 221. Порушення законодавства про континентальний шельф крани

(1) Порушення законодавства про континентальний шельф Укра

караються штрафом вд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв з конфскацúю всх знарядь, якими користувався порушник для вчинення злочину або без тако

(2) Дослдження, розвдування, розробка природних багатств та нш роботи на континентальному шельф кра

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв з конфскацúю обладнання.

Стаття. Знищення або пошкодження лсових масивв

(1) Знищення або пошкодження сових масивв, також зелених насаджень вогнем або ншим загальнонебезпечним способом -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до восьми рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель сових тварин або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 223. Незаконна порубка су

(1) Незаконна порубка дерев чагарникв у сах, що заподяло стотну шкоду, також вчинення таких дй у заповдниках або на територях та об'

ктах природно-заповдного фонду, або в нших особливо охоронюваних сах -

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавлення вол на той самий строк з конфскацúю незаконно добутого.

Стаття 224. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкдниками хворобами рослин

Порушення правил, встановлених для боротьби з шкдниками хворобами рослин, що спричинило тяжк наслдки,-

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 225. Незаконне полювання

(1) Порушення правил полювання, якщо воно заподяло стотну шкоду, також незаконне полювання в заповдниках або на нших територях та об'

ктах природно-заповдного фонду, або полювання на зврв, птахв чи нш види тваринного свту, занесен до Червоно

караються штрафом вд двадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю знарядь засобв полювання та всього добутого.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осб, або загальновинищувальним способом, або з використанням транспортних засобв, або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

караються штрафом вд тридцяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю знарядь засобв полювання та всього добутого.

Стаття 226. Незаконне зайняття рибним, звриним або ншим водним добувним промислом

(1) Незаконне зайняття рибним, звриним або ншим водним добувним промислом, якщо воно заподяло стотну шкоду, -

кара

ться штрафом вд двадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю знарядь засобв промислу та всього добутого.

(2) Те саме дяння, якщо воно вчинене загальновинищувальним способом або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

кара

ться штрафом вд тридцяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю знарядь засобв промислу та всього добутого.

Стаття 227. Порушення правил охорони рибних запасв

Проведення вибухових робт з порушенням правил охорони рибних запасв або диких водних тварин -

кара

ться штрафом вд двадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 228. Порушення ветеринарних правил

Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епзоотÿ або нш тяжк наслдки, -

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 229. Знищення або пошкодження природних об'

ктв, як охороняються державою

(1) Знищення або пошкодження природних об'

ктв, взятих пд охорону держави, чи територй та об'

ктв природно-заповдного фонду -

кара

ться штрафом вд десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу або ншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Роздл

Х
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬОп БЕЗПЕКИ

Стаття 230. Створення злочинно органзац

(1) Створення злочинно

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

(2) Звльня

ться вд кримнально

Стаття 231. Бандитизм

Органзаця озбро

но

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 232. Тероризм

(1) Тероризм, тобто вчинення вибуху, пдпалу чи нших дй, як створювали небезпеку загибел людей або заподяння значно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до шести рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або органзованою групою,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони призвели до загибел людей, заподяння значно

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Звльня

ться вд кримнально

Стаття 233. Зазнали неправдиве повдомлення про акт тероризму

(1) Зазнали неправдиве повдомлення про пдготовку вибуху, пдпалу або нших дй, як загрожують загибеллю людей чи ншими тяжкими наслдками,-

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 234. Напад на об'

кти, на яких

предмети, що становлять пдвищену небезпеку для оточення

Напад на об'

кти, на яких виготовляються, збергаються, використовуються або якими транспортуються радоактивн, хмчн, бологчн чи вибухонебезпечн матерали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'

ктв-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 235. Створення не передбачених законом во

нзованих або збройних формувань

(1) Створення не передбачених законом во

нзованих формувань чи груп або часть у

караються позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Створення не передбачених законом будь-яких збройних формувань або часть у

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Кервництво зазначеними в частинах першй або другй ц㺿 статт формуваннями чи групами,

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(4) часть у склад передбачених частинами першою або другою ц㺿 статт формувань чи груп у напад на пдпри

мства, станови, органзацÿ чи на окремих громадян,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(5) Дÿ, передбачен частиною четвертою ц㺿 статт, що призвели до загибел людей чи нших тяжких наслдкв,-

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(6) Звльня

ться вд кримнально

Примтка. Пд во

нзованими слд розумти формування або групу, як мають органзацйну структуру вйськового типу, саме:

диноначальнсть, пдпорядковансть та дисциплну, в яких проводиться вйськова або стройова чи фзична пдготовка.

Стаття 236. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепально збро, бойових припасв, вибухових речовин чи радоактивних матералв або заволодння ними шляхом шахрайства

(1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дяння, вчинен повторно,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою чи другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою або у великих розмрах, також розбй з метою заволодння вогнепальною збро

ю (крм гладкоствольно

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 237. Незаконне поводження з збро

ю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

(1) Носння, збергання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(2) Носння, виготовлення, ремонт або збування кинджалв, фнських ножв, кастетв чи ншо

караються штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Звльня

ться вд кримнально

Стаття 238. Недбале збергання вогнепально збро або бойових припасв

Недбале збергання вогнепально

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

Стаття 239. Незаконне поводження з радоактивними матералами

(1) Придбання, носння, збергання, використання, передача, видозмнення, знищення, розпилення або руйнування радоактивних матералв (джерел онзувального випромнювання, радоактивних речовин або ядерних матералв, що перебувають у будьякому фзичному стан в становц або вироб чи в ншому вигляд) без вдповдного дозволу -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 240. Погроза вчинити розкрадання або використати радоактивн матерали

(1) Погроза вчинити розкрадання радоактивних матералв з метою примусити фзичну або юридичну особу, мжнародну органзацю або державу вчинити будь-яку дю або триматися вд не

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Погроза використати радоактивн матерали з метою спричинення загибел людей або нших тяжких наслдкв, якщо були пдстави для побоювання здйснення ц㺿 погрози, -

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 241. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та дкими речовинами або радоактивними матералами

(1) Порушення правил збергання, використання, облку, перевезення вибухових речовин чи радоактивних матералв або нших правил поводження з ними, також незаконне пересилання цих речовин чи матералв поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибел людей або нших тяжких наслдкв, -

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дяння, також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або

караються позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

Стаття 242. Незаконне ввезення на територю крани вдходв вторинно сировини

(1) Ввезення на територю кра

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Ввезення на територю кра

кара

ться штрафом до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 243. Незаконне перевезення на повтряному судн вибухових або легкозаймистих речовин

(1) Незаконне перевезення на повтряному судн вибухових або легкозаймистих речовин -

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки,-

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 244. Порушення правил пожежно безпеки

(1) Порушення правил пожежно

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мн- мумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Порушення правил пожежно

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Роздл X
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Стаття 245. Порушення вимог законодавства про охорону безпеки прац

(1) Порушення вимог законодавчих та нших нормативних актв про охорону безпеки прац службовою особою пдпри

мства, станови, органзацÿ незалежно вд форм власност, громадянином - власником пдпри

мства чи уповноваженою ним особою, якщо це порушення завдало шкоди здоров'ю потерплого, -

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв або без такого.

Стаття 246. Порушення правил безпеки пд час виконання робт з пдвищеною небезпечнстю

(1) Порушення правил безпеки пд час виконання робт з пдвищеною небезпечнстю в грничому, будвельному чи ншому виробництв особою, яка зобов'язана

кара

ться штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки,-

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до восьми рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 247. Порушення на виробництв правил хмчно або бологчно безпеки

(1) Порушення на виробництв правил хмчно

кара

ться штрафом до восьми неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв, або виправними роботами на той самий строк, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки,-

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 248. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пдпри

мствах або у вибухонебезпечних цехах

(1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пд-при

мствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки,-

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 249. Порушення правил ядерно або радацйно безпеки

(1) Порушення на виробництв правил ядерно

кара

ться обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 250. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислово продукц або безпечно експлуатац будвель споруд

(1) Порушення пд час розроблення, конструювання, виготовлення чи збергання промислово

караються штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв або без такого.

(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки,-

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Роздл Х


ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦ

п ТРАНСПОРТУ

Стаття 251. Порушення правил безпеки руху або експлуатац залзничного, водного чи повтряного транспорту

(1) Порушення працвником залзничного, водного або повтряного транспорту правил безпеки руху або експлуатацÿ транспорту, також недоброяксний ремонт транспортних засобв, колй, засобв сигналзацÿ та зв'язку, якщо це створювало небезпеку для життя людей або настання нших тяжких наслдкв, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили потерплому середньо

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей,-

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 252. Пошкодження шляхв сполучення транспортних засобв

(1) мисне руйнування або пошкодження шляхв сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобв зв'язку чи сигналзацÿ, а також нш дÿ, спрямован на приведення зазначених предметв у непридатний для експлуатацÿ стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварю потягу, судна, або порушило нормальну роботу транспорту, або створювало небезпеку для життя людей чи настання нших тяжких наслдкв, -

караються штрафом до смдесяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили потерплому середньо

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей,-

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 253. гон або захоплення залзничного рухомого складу, повтряного, морського чи рчкового судна

(1) гон або захоплення залзничного рухомого складу, повтряного, морського чи рчкового судна -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен за попередньою замовою групою осб або по

днан з насильством, яке не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, по

днан з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 254. Блокування транспортних комункацй, також захоплення транспортного пдпри

мства

(1) Блокування транспортних комункацй шляхом влаштування перешкод, вдключення енергопостачання чи ншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту створювало небезпеку для життя людей або настання нших тяжких наслдкв, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станцÿ або ншого транспортного пдпри

мства -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 255. Примушування працвника транспорту до невиконання свох службових обов'язкв

(1) Примушування працвника залзничного, повтряного, водного, автомобльного, мського чи магстрального трубопровдного транспорту до невиконання сво

кара

ться штрафом до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою заявою групою осб, -

караються виправними роботами на строк до семи рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 256. Порушення правил повтряних польотв

(1) Порушення правил безпеки польотв повтряних суден особами, що не

працвниками повтряного транспорту, якщо це створювало небезпеку для життя людей або нших тяжких наслдкв, -

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мн- мумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 257. Порушення правил використання повтряного простору

(1) Порушення правил пуску ракет, проведення всх видв стрльби, вибухових робт або вчинення нших дй у повтряному простор, якщо це створило загрозу безпец повтряних польотв, -

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мн- мумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 258. Самовльне без нагально потреби зупинення позда

(1) Самовльне без нагально

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мн- мумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 259. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

Ненадання допомоги каптаном у раз зткнення з ншим судном екпажев та пасажирам останнього, також зустрнутим у мор або на ншому водному шляху особам, що зазнали лиха, якщо вн мав можливсть надати таку допомогу без серйозно

кара

ться штрафом до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 260. Неповдомлення каптаном назви свого судна при зткненн суден

Неповдомлення каптаном судна ншому судну, що зткнулося з ним на мор, назви порту приписки свого судна, також мсця свого вдправлення та призначення, незважаючи на наявнсть можливост подати ц вдомост, -

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 261. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатац транспорту особами, як керують транспортними засобами

(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацÿ транспорту особою, яка керу

транспортним засобом, що спричинило потерплому середньо

кара

ться штрафом вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дÿ, що спричинили потерплому тяжке тлесне ушкодження, або його смерть -

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв або без такого.

(3) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, що спричинили загибель клькох осб, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв.

Примтка. Пд транспортними засобами в цй статт та статтях 262, 263 265 слд розумти вс види автомоблв, трактори, трамва

Стаття 262. Керування транспортними засобами в стан сп'яя

(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацÿ транспорту особою, яка в стан сп'яя керу

транспортним засобом, що заподяли потерплому легк тлесн шкодження або матеральну шкоду, -

кара

ться штрафом вд семи до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв.

(2) Керування транспортним засобом особою, яка перебува

у стан сп'яя яка ранше була судима за злочин, передбачений цúю статтею або статтею 261 цього Кодексу,-

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв.

Варант: статтю не включати до Кодексу.

Стаття 263. Випуск в експлуатацю технчно несправних транспортних засобв або нш порушення х експлуатац

Випуск в експлуатацю зазнали технчно несправних транспортних засобв, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебува

в стан сп'яя або не ма

права на керування транспортним засобом, чи нше грубе порушення правил експлуатацÿ транспорту, що безпечують дорожнй рух, вчинене особою, вдповдальною за технчний стан або експлуатацю транспортних засобв, якщо це спричинило наслдки, зазначен в статт 261 цього Кодексу, -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати посади, пов'язан з вдповдальнстю за технчний стан або експлуатацúю транспортних засобв, на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 264. Порушення правил, норм стандартв, що стосуються безпечення дорожнього руху

Порушення правил, норм стандартв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вдповдальною за будвництво, реконструкцю, ремонт або тримання шляхв, вулиць, залзничних пере

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 265. гн транспортних засобв

(1) гн автомоблв сх видв, мотоциклв, тракторв або нших самохдних машин без мети

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, також по

днан з насильством, яке не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, -

караються виправними роботами на строк вд одного до двох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою або по

днан з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 266. Порушення чинних на транспорт правил

Порушення чинних на транспорт правил, що безпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться штрафом вд двадцяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 267. Пошкодження об'

ктв магстральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводв

(1) Пошкодження або руйнування магстральних нафто-, газота нафтопродуктопроводв, вдводв вд них, також технологчно пов'язаних з ними об'

ктв, споруд, засобв автоматики, зв'язку, сигналзацÿ, якщо це призвело до порушення нормально

кара

ться штрафом до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою замовою групою осб, також загальнонебезпечним способом, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили людськ жертви, нш нещасн випадки з людьми або призвели до аварÿ, пожеж, значного забруднення довклля чи нших тяжких наслдкв, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Роздл Х
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТ

Стаття 268. Групове порушення громадського порядку

Органзаця групових дй, що грубо порушують громадський порядок або спричинюють порушення роботи транспорту, пдпри

мств, станов чи органзацй, також активна часть у таких дях -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 269. Масов заворушення

(1) Органзаця масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, пдпалами, знищенням майна, опором представникам влади з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони призвели до загибел людей або нших тяжких наслдкв, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 270. Заклики до вчинення дй, що загрожують громадському порядку

Публчн заклики до погромв, пдпалв, знищення майна, захоплення будвель чи споруд, насильницького виселення громадян, також розповсюдження, виготовлення або збергання з метою розповсюдження матералв такого змсту -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 271. Хулганство

(1) Хулганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивв явно

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинене групою осб або особою, ранше судимою за хулганство, чи пов'язане з опором представников влади або представников громадськост, який викону

обов'язки з охорони громадського порядку, чи ншим громадянам, як перепиняють хулганськ дÿ, -

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен з застосуванням вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 272. Наруга над могилою

Наруга над могилою, ншим мсцем поховання, над трупом або урною з прахом покйного, також викрадення предметв, що знаходяться в мсц поховання або на труп, -

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 273. Нищення або псування пам'яток стор та культури

(1) мисне нищення, руйнування чи псування пам'яток сторÿ або культури, -

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо об'

ктв, як

особливою сторичною або культурною цннстю, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 274. Жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з твариною, що спричинило ? загибель або калцтво, також мучення тварини, вчинен з хулганських мотивв або в присутност малолтнього, -

караються штрафом до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 275. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творв, що пропагують культ насильства жорстокост

(1)Ввезення в кра

караються штрафом до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю творв, що пропагують культ насильства жорстокост, засобв

(2) Т сам дÿ щодо кно- та вдеопродукцÿ, що пропагу

культ насильства жорстокост,-

караються штрафом вд ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю кно- та вдеопродукцÿ, що пропагу

культ насильства жорстокост, засобв ? виготовлення демонстрування.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен повторно чи за попередньою замовою групою осб,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю творв та кно- та вдеопродукцÿ, що пропагують культ насильства жорстокост, засобв

Стаття 276. Ввезення, виготовлення, збування розповсюдження порнографчних предметв

(1)Ввезення в кра

караються штрафом до дев'яноста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю порнографчних предметв та засобв

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо кно та вдеопродукцÿ порнографчного характеру,-

караються штрафом вд дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю порнографчно

(3) Дÿ, передбачен частинами першою другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен повторно або за попередньою замовою групою осб,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю порнографчних предметв, кно- та вдеопродукцÿ, засобв

Стаття 277. Створення або тримання мсць розпусти звдництво

(1) Створення або тримання мсць розпусти, також звдництво для розпусти -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен з метою наживи, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 278. Втягнення неповнолтнх у злочинну дяльнсть

Втягнення неповнолтнх у злочинну дяльнсть, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними грами, також використання неповнолтнх з метою паразитичного снування -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Роздл Х
ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ОБ

ГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБ

В ТА ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Стаття 279. Контрабанда наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв

(1) Контрабанда наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, тобто

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(2)Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою замовою групою осб, також якщо предметом цих дй були особливо небезпечн наркотичн засоби чи психотропн речовини або наркотичн засоби чи психотропн речовини у великих розмрах,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(3) Контрабанда наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, вчинена органзованою групою, також якщо предметом контрабанди були наркотичн засоби або психотропн речовини в особливо великих розмрах,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 280. Використання коштв, здобутих вд незаконного обгу наркотичних засобв, психотропних речовин прекурсорв

(1) Розмщення коштв, здобутих вд незаконного обгу наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, у банках, на пдпри

мствах, в нших органзацях та

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або у великих розмрах,-

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права

обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтка. Пд великим розмром слд розумти кошти, сума яких становить двст та бльше неоподатковуваних мнмумв доходв громадян.

Стаття 281. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення чи пересилання з метою збування, також незаконне збування наркотичних засобв або психотропних речовин -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою замовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 282, 284, 286, 288, 289, 291 цього Кодексу, або з залученням неповнолтнього, також збування наркотичних засобв чи психотропних речовин у мсцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних культурних заходв, та в нших мсцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мсця позбавлення вол, або якщо предметом таких дй були наркотичн засоби або психотропн речовини у великих розмрах чи особливо небезпечн наркотичн засоби або психотропн речовини,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою, також якщо предметом цих дяти були наркотичн засоби або психотропн речовини в особливо великих розмрах,-

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Особа, яка добровльно здала наркотичн засоби, психотропн речовини вказала джерело

Стаття 282. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобв чи психотропних речовин або заволодння ними шляхом шахрайства

(1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобв чи психотропних речовин або заволодння ними шляхом шахрайство -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до шести рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою замовою групою осб, або з застосуванням насильства, яке не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або з викраденням наркотичних засобв чи психотропних речовин, по

днаним з погрозою застосування такого насильства, або привласнення зазначених засобв чи речовин особою, якй вони були доврен у зв'язку з ? службовим становищем чи пд охорону, також особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 280, 281, 284, 285, 286, 288, 291 цього Кодексу, або у великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах, також розбй з метою заволодння наркотичними засобами чи психотропними речовинами, також вимагання цих засобв чи речовин, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 283. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення чи пересилання наркотичних засобв або психотропних речовин без мети збуту

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення чи пересилання наркотичних засобв або психотропних речовин без мети збуту -

караються штрафом вд двадцяти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб чи особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 281, 282, 284, 291 цього Кодексу, або якщо предметом таких дй були наркотичн засоби чи психотропн речовини у великих розмрах,-

караються позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою статт, вчинен з залученням неповнолтнього, також якщо предметом таких дй були наркотичн засоби чи психотропн речовини в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

(4) Особа, яка добровльно звернулася до медичного закладу розпочала кування вд наркоманÿ, звльня

ться вд кримнально

Стаття 284. Посв або вирощування снотворного маку чи конопель

(1) Незаконний посв або вирощування снотворного маку чи конопель -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Незаконний посв або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цúю статтею чи яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 281, 283, 285, 291 цього Кодексу, або вчинен за попередньою змовою групою осб з метою збутк, також незаконн посв або вирощування снотворного маку чи конопель у клькост п'ятисот бльше рослин -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 285. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення або пересилання прекурсорв

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення або пересилання прекурсорв з метою

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або у великих розмрах, або з метою збування, також незаконне збування прекурсорв -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частиною першою, вчинен органзованою групою або в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд шести до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 286. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорв або заволодння ними шляхом шахрайства

(1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорв або заволодння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, також

караються штрафом вд тридцяти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з застосуванням насильства, яке не

небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або особою, якй прекурсори було доврено у зв'язку з службовим становищем чи пд охорону, або у великих розмрах-

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою осб або в особливо великих розмрах, розбй з метою заволодння прекурсорами, також вимагання

караються позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 287. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, чи заволодння ним шляхом шахрайства та нш незаконн д з таким обладнанням

(1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, чи заволодння ним шляхом шахрайства, також незаконне виготовлення, придбання, збергання, передача чи продаж ншим особам такого обладнання -

караються штрафом вд тридцяти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 280, 286, 288, 289, 291, 292 цього Кодексу, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою всх або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобв чи психотропних речовин, також розбй з метою заволодння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, також його вимагання, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 288. Незаконне введення в органзм наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобв або психотропних речовин в органзм ншо

кара

ться штрафом вд тридцяти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292 цього Кодексу, або вчинен щодо двох чи бльше осб, або якщо вони заподяли середньо

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або дргугою ц㺿 статт, вчинен щодо неповнолтнього або особи, яка перебува

в безпорадному стан, чи вагтно

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 289. Схиляння до вживання наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Схиляння певно

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Та сама дя, вчинена повторно або щодо двох чи бльше осб, або щодо неповнолтнього, також особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 281, 282, 284, 288, 290, 291 цього Кодексу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 290. Незаконне публчне вживання наркотичних засобв

(1) Вдкрите або вчинене групою осб незаконне вживання наркотичних засобв у мсцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних культурних заходв, та в нших мсцях масового перебування громадян -

кара

ться штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 281, 284, 288, 289, 291, 292 цього Кодексу, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

Стаття 291. Органзаця або утримання мсць для вживання чи виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Органзаця або тримання мсць для вживання чи виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, також надання примщення з цúю метою -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або в корисливих цлях, або групою осб, або з залученням неповнолтнього, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

Варант: Вилучити слова "групою осб або з залученням неповнолтнього".

Стаття 292. Незаконне виготовлення, пдроблення, використання чи збування пдроблених документв на отримання наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв

(1) Незаконне виготовлення, пдроблення, використання або збування пдроблених чи незаконно одержаних документв, як дають право на отримання наркотичних засобв чи психотропних речовин або прекурсорв, призначених для вироблення або виготовлення цих засобв чи речовин, -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 цього Кодексу, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до шести рокв з конфскацúю майна або без тако

Стаття 293. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобв або психотропних речовин в корисливих цлях чи в нших особистих нтересах-

кара

ться штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 294. Порушення встановлених правил обгу наркотичних засобв, психотропних речовин прекурсорв

(1) Порушення встановлених правил посву або вирощування снотворного маку чи конопель, також порушення правил вироблення, виготовлення, збергання, облку, вдпуску, розподлу, торгвл, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобв чи психотропних речовин або прекурсорв, призначених для вироблення або виготовлення цих засобв чи речовин, -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або так, що призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобв, психотропних речовин чи прекурсорв або заволодння ними, шляхом шахрайства, або до

караються штрафом вд тридцяти до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 295. Повдомлення зазнали неправдивих вдомостей про обг наркотичних засобв, психотропних речовин прекурсорв

Повдомлення в офцйних документах зазнали неправдивих вдомостей, як стосуються обгу наркотичних засобв чи психотропних речовин або прекурсорв, призначених для вироблення або виготовлення цих засобв чи речовин, -

кара

ться штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд одного до чотирьох рокв з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 296. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, збергання з метою збуту або збуту отруйних сильнодючих речовин

(1) Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або збергання з метою збуту, також збуту отруйних або сильнодючих речовин, що не

наркотичними або психотропними, також здйснення таких дй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодйних речовин, вчинен без спецального на те дозволу, -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, збергання, вдпуску, облку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодючих речовин, що не

наркотичними або психотропними, -

кара

ться штрафом до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до одного року.

Стаття 297. Органзаця або утримання мсць для вживання одурманюючих засобв

Органзаця або тримання мсць для вживання з метою одурманювання карських та нших засобв, що не

наркотичними або психотропними, також надання примщень з такою метою -

караються штрафом вд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд одного до трьох рокв.

Стаття 298. Порушення правил боротьби з епдемями

Порушення обов'язкових правил, встановлених з метою запобгання епдемологчним та ншим заразним захворюванням боротьби з ними, якщо ц дÿ спричинили або зазнаки могли спричинити поширення цих захворювань, -

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 299. Порушення правил поводження з мкробологчними або ншими бологчними агентами чи токсинами

(1) Порушення правил збергання, використання, облку, перевезення мкробологчних або нших бологчних агентв чи токсинв, також нших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибел людей чи настання нших тяжких наслдкв або заподяло шкоду здоров'ю потерплого, -

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам порушення, якщо вони спричинили загибели людей чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 300. Заготвля, перероблення або збування радоактивно забруднених продуктв харчування чи ншо продукц

(1) Заготвля, перероблення з метою збування або збування продуктв харчування чи ншо

караються штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Заготвля, перероблення з метою збування або збування продуктв харчування чи ншо

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 301. Посягання на здоров'я людей пд приводом виконання релгйних обрядв

Органзаця або кервництво групою, дяльнсть яко

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Роздл X

V
ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ОХОРОНИ ДЕРЖАВОп АкМНИЦ

, НЕДОТОРКАННОСТ

ДЕРЖАВНИХ КОРДОН

В, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБ

Л

ЗАЦ

п

Стаття 302. Розголошення державно та

мниц

Розголошення вдомостей, що становлять державну та

мницю, особою, якй ц вдомост були доврен або стали вдом по служб чи робот, за вдсутност ознак державно

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 303. Втрата документв, що мстять державну та

мницю

Втрата документв або матералв, що мстять державну та

мницю, також предметв, вдомост про як становлять державну та

мницю, особою, якй вони були доврен, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними документами, матералами або предметами,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 304. Передавання ноземним органзацям вдомостей, що становлять службову та

мницю

Передавання або збирання з метою передавання ноземним органзацям або

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 305. Незаконне перетинання державного кордону

(1) Перетинання державного кордону кра

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою, яка ранше була засуджена за такий самий злочин, -

караються штрафом до семи неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що по

днан з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Примтка. Чиннсть ц㺿 статт не поширю

ться на випадки прибуття в кра

Стаття 306. Незаконне вивезення за меж крани сировини, матералв, обладнання, технологй для створення озбро

ння, також вйськово та спецально технки

(1) Порушення встановленого порядку вивезення за меж Укра

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 307. Порушення правил мжнародних польотв

Влт в кра

караються штрафом вд п'ятисот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю повтряного судна або без тако

Стаття 308. хилення вд призову на строкову вйськову службу

Ухилення вд призову на строкову вйськову службу -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 309. хилення вд призову за моблзацю

Ухилення вд призову за моблзацúю до лав Збройних Сил Укра

Стаття 310. хилення вд вйськового облку або спецальних зборв

(1) хилення вйськовозобов'язаного вд вйськового облку, продовжуване псля попередження, зробленого вдповдним вйськовим комсаратом, -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) хилення вйськовозобов'язаного вд навчальних (чи переврних) або спецальних зборв -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Варант: Виключити з статт частину 1.

Роздл XV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАН

В ДЕРЖАВОп ВЛАДИ, ОРГАН

В САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'кДНАНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 311. Наруга над державними символами

(1) Публчна наруга над Державним Прапором кра

кара

ться штрафом до чотирьох неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Публчна наруга над офцйно встановленим або пднятим прапором чи гербом ноземно

кара

ться штрафом до чотирьох неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 312. Посягання на честь гднсть Президента крани

Образа Президента кра

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 313. Незаконне пдняття Державного Прапора крани на рчковому або морському судн

Пдняття Державного Прапора кра

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 314. Порушення порядку органзац та проведення зборв, мтингв, вуличних походв демонстрацй

Невиконання органзатором зборв, мтингу, вуличного походу або демонстрацÿ, встановленого порядку

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

Варант: Виключити з ц㺿 статт частину першу.

(2) Незаконне перешкодження органзацÿ або проведенню зборв, мтингв, вуличних походв демонстрацй, якщо це дяння було вчинене службовою особою або з застосуванням фзичного насильства, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 315. Порушення законодавства про об'

днання громадян

Кервництво об'

днанням громадян, яке не легалзувалося в установленому законом порядку, або якому вдмовлено у легалзацÿ, або яке примусово розпущене за ршенням суду, але продовжу

дяти, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 316. Захоплення державних або громадських будвель чи споруд

Захоплення будвель чи споруд, що забезпечують дяльнсть державних органв, органв самоврядування та об'

днань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальнй робот пдпри

мств, установ, органзацй -

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 317. Опр особ, яка

представником влади, працвников правоохоронного органу, членов громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовцев

(1) Опр осб, яка

представником влади пд час виконання нею службових обов'язкв -

кара

ться штрафом вд тридцяти до всмдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Вчинення опору працвников правоохоронного органу пд час виконання ним службових обов'язкв, також членов громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовцев пд час виконання цими особами покладених на них обов'язкв щодо охорони громадського порядку -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що по

днан з примушенням цих осб шляхом насильства або погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дй, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 318. Образа особи, яка

представником влади, працвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця

(1) Образа особи, яка

представником влади пд час виконання ним службових обов'язкв або у зв'язку з

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Образа працвника правоохоронного органу пд час виконання ним службових обов'язкв або у зв'язку з

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 319. Втручання у дяльнсть працвника правоохоронного органу

(1) Вплив у будь-якй форм на працвника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкв або добитися прийняття неправомрних ршень -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони перешкодили запобганню злочинов чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинен особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

Стаття 320. Погроза або насильство щодо працвника правоохоронного органу

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо працвника правоохоронного органу, також щодо його близьких у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) мисне заподяння працвников правоохоронного органу або його близьким легких або середньо

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до шести рокв.

(3) мисне заподяння тим самим особам тяжкого тлесного ушкодження у зв'язку з виконанням працвником правоохоронного органу службових обов'язкв -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 321. мисне знищення або пошкодження майна працвника правоохоронного органу

(1) мисне знищення або пошкодження майна, що належить працв-ников правоохоронного органу, його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) мисне знищення або пошкодження майна, що належить працвников правоохоронного органу або його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв, вчинене шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, або таке, що спричинило загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 322. Посягання на життя працвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця

Убивство або замах на вбивство працвника правоохоронного органу чи його близьких родичв у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв, також члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця у зв'язку з

кара

ться позбавленням вол на строк вд дев'яти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 323. Захоплення особи, яка

представником влади або працвника правоохоронного органу як заручника

Захоплення або тримання як заручника особи, яка

представником влади, працвника правоохоронного органу або

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 324. Погроза або насильство щодо службово особи чи громадянина, який викону

громадський обов'язок

(1) Погроза вбивством, заподянням тяжких тлесних шкоджень або знищенням майна загальнонебезпечним способом щодо службово

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Заподяння легкого тлесного шкодження, побо

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 325. Самовльне присво

ння владних повноважень або звання службово особи

Самовльне присво

ння владних повноважень або звання службово

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 326. Одержання незаконно винагороди працвником державного пдпри

мства, станови чи органзац

Незаконне одержання працвником державного пдпри

мства, установи чи органзацÿ, який не

службовою особою, в будь-якому вигляд матеральних благ або вигд майнового характеру у значному розмр за виконання чи невиконання будь-яких дй з використанням службового становища -

кара

ться штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Примтка. Пд незаконною винагородою у значному розмр в цй статт слд розумти незаконну винагороду, яка в два бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 327. Самоправство

Самоправство, тобто самовльне, всупереч становленому законом порядку, вчинення будь-яких дй, правомрнсть яких оспорю

ться окремими громадянами або пдпри

мством, становою чи органзацúю, якщо такими дями була заподяна значна шкода нтересам громадянина, державним чи громадським нтересам або нтересам власника, -

кара

ться штрафом до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до трьох мсяцв.

Стаття 328. Викрадення або пошкодження документв, штампв, печаток

(1) Викрадення, також мисне знищення, пошкодження або приховування офцйних чи приватних документв, штампв чи печаток, що знаходяться на пдпри

мствах, в становах та органзацях сх форм власност, вчинене з корисливих мотивв або в нших особистих нтересах, -

караються штрафом до десяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили порушення роботи пдпри

мства, станови чи органзацÿ або вчинен щодо особливо важливих документв, штампв, печаток, -

караються штрафом до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Викрадення у громадян паспорта або ншого важливого особистого документа -

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 329. Пдроблення документв, печаток, штампв та бланкв, х збування, використання пдроблених документв

(1) Пдроблення посвдчення або ншого документа, який вида

ться пдпри

мством, становою чи органзацúю сх форм власност який нада

права або звльня

вд обов'язкв, з метою використання його як пдроблювачем, так ншою особою, збування такого документа, також виготовлення пдроблених печаток, штампв або бланкв пдпри

мств, станов чи органзацй з тúю самою метою або з метою

караються арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Дÿ, передбачен частиною першо

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Використання зазнаки пдробленого документа -

кара

ться штрафом вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 330. Незаконне використання спецальних технчних засобв негласного отримання нформац

(1) Незаконне використання спецальних технчних засобв негласного отримання нформацÿ -

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або заподяли стотно

караються штрафом вд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 331. Пошкодження нй зв'язку

Пошкодження кабельно

кара

ться штрафом вд смдесяти п'яти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Роздл XV


ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Стаття 332. мисне втручання в роботу автоматизованих електроннообчислювальних систем

(1) мисне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин,

караються штрафом у розмр вд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, якщо вони заподяли шкоду у великих розмрах або вчинен повторно чи за попередньою змовою групою осб, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття. Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерно нформац або заволодння нею шахрайством

(1) Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерно

караються строком вд п'ятнадцяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб,-

караються штрафом вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони заподяли шкоду у великому розмр, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

Стаття 334. Порушення правил експлуатац автоматизованих електронно-обчислювальних систем

(1) Порушення правил експлуатацÿ автоматизованих електроннообчислювальних машин,

кара

ться штрафом вд десяти до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно заподяло шкоду у великому розмр, -

кара

ться штрафом вд тридцяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Роздл ХV
ЗЛОЧИНИ У СФЕР

СЛУЖБООп Д

ЯЛЬНОСТ

Стаття 335. Визначення понять, що вживаються у статтях цього роздлу

(1) Пд службовими особами розумються особи, як постйно чи тимчасово здйснюють функцÿ представникв влади, також обймають постйно чи тимчасово на пдпри

мствах, в становах чи органзацях сх форм власност посади, пов'язан з виконанням органзацйно-розпорядчих чи адмнстративно-господарських обов'язкв, або виконують так обов'язки за спецальним повноваженням.

(2) Пд службовими особами, як займають вдповдальне становище, розумються особи, зазначен в частин 1 ц㺿 статт, посади яких згдно з статтею 25 Закону кра

(3)

стотною шкодою, якщо вона поляга

в заподянн матеральних збиткв, вважа

ться така шкода, яка в десять бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, тяжкими наслдками за т㺿 само

(4) Великим розмром хабара вважа

ться такий, що у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, особливо великим - такий, що у п'ятсот бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

(5) Повторним у статтях 340 341 цього Кодексу визна

ться злочин, чинений особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених цими статтями.

(6) Вимаганням хабара визна

ться вимога службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи службового становища дй, як можуть заподяти шкоду правам чи законним нтересам того, хто да

хабара, або мисне створення службовою особою мов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобгання шкдливим наслдкам щодо сво

Стаття 336. Зловживання владою або службовим становищем

(1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах або в нтересах третх осб, використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч нтересам служби, якщо воно заподяло стотну шкоду охоронюваним законом правам та нтересам окремих громадян, або державним чи громадським нтересам, або нтересам юридичних осб, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 337. Перевищення влади або службових повноважень

(1) Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дй, як явно виходять за меж наданих

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням збро

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами 1 або 2 ц㺿 статт, якщо вони спричинили тяжк наслдки,-

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 338. Службове пдроблення

(1) Службове пдроблення, тобто внесення службовою особою до офцйних документв зазнаки неправдивих вдомостей, нше пдроблення документв, також складання видача зазнаки неправдивих документв -

кара

ться штрафом вд п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 339. Службова недбалсть

(1) Службова недбалсть, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою сво

кара

ться штрафом вд п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з штрафом вд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або без такого.

Стаття 340. Одержання хабара

(1) Одержання службовою особою в будь-якому вигляд хабара за виконання чи невиконання в нтересах того, хто да

хабара, будь-яко

кара

ться штрафом вд семисот п'ятдесяти до одн㺿 тисяч п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Одержання хабара у великому розмр, або службовою особою, яка займа

вдповдальне становище, або за попередньою змовою групою осб, або повторно, або по

днане з вимаганням хабара -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Одержання хабара в особливо великому розмр або службовою особою, яка займа

особливо вдповдальне становище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 341. Давання хабара

(1) Давання хабара -

кара

ться штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Давання хабара, вчинене повторно, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Особа, яка дала хабар, у тому числ й валютними цнностями, звльня

ться вд кримнально

Стаття 342. Провокаця хабара

Провокаця хабара, тобто свдоме створення службовою особою обставин мов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потм викрити того, хто дав або взяв хабара, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Роздл ХV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 343. Зазнаки незаконне затримання, привд або арешт

(1) Зазнаки незаконне затримання або незаконний привд -

караються позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Зазнаки незаконний арешт або тримання пд вартою -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 344. Притягнення зазнаки невинуватого до кримнально вдповдальност

(1) Притягнення зазнаки невинуватого до кримнально

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Притягнення завдомо невинуватого до кримнально

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 345. Примушування давати показання

(1) Примушування давати показання шляхом незаконних дй працвни-ком правоохоронного органу -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, по

днан з застосуванням фзичного насильства або з знущанням з особи,-

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 346. Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, ршення, хвали або постанови

(1) Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, ршення, хвали або постанови з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, що спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

Стаття 347. Втручання в дяльнсть органу судово влади

(1) Вплив у будь-якй форм на суддю з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкв або добитися винесення неправомрних ршень -

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мн-мумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони перешкодили запобганню злочинов чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинен особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 348. Образа судд

Образа судд у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкв -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 349. Погроза або насильство щодо судд

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо судд, також щодо його близьких родичв у зв'язку з дяльнстю судд, пов'язаною з здйсненням правосуддя, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) мисне заподяння судд чи його близьким родичам легких або середньо

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) мисне заподяння тим самим особам у зв'язку з дяльнстю судд, пов'язаною з здйсненням правосуддя, тяжкого тлесного ушкодження -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

Стаття 350. мисне знищення або пошкодження майна судд

(1) мисне знищення або пошкодження майна, що належить судд або його близьким родичем, у зв'язку з дяльнстю судд, пов'язаною з здйсненням правосуддя, -

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мн-мумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 351. Посягання на життя судд у зв'язку з дяльнстю, пов'язаною з здйсненням правосуддя

Убивство або замах на вбивство судд або його близьких родичв у зв'язку з дяльнстю судд, пов'язаною з здйсненням правосуддя -

кара

ться позбавленням вол на строк вд дев'яти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 352. Невжиття заходв безпеки щодо осб, зятих пд захист

Неприйняття ршення, несво

часне прийняття або прийняття недостатньо обугрунтованих ршень, також невжиття, несво

часне вжиття достатнх заходв для безпеки працвникв суду, правоохоронних органв або осб, як беруть часть у кримнальному судочинств, членв

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 353. Розголошення вдомостей про заходи безпеки щодо осб, зятих пд захист

(1) Розголошення вдомостей про заходи безпеки особою, якою прийнято ршення про ц заходи, або особою, яка

кара

ться штрафом вд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили смерть потерплого або нш тяжк наслдки, -

караються арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 354. Невиконання судового ршення

Умисне невиконання службовою особою ршення, вироку, хвали чи постанови суду або перешкоджання

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 355. Зазнаки неправдиве повдомлення про вчинення злочину

(1) Зазнаки неправдиве повдомлення суду, прокурора, слдчого або органу дзнання про вчинення злочину -

кара

ться виправними роботами на строк до трьох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, по

днан з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочин або з штучним створенням доказв обвинувачення, а також чинен з корисливих мотивв, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Стаття 356. Зазнаки неправдиве показання

(1) Зазнаки неправдиве показання свдка чи потерплого або зазнаки неправдивий висновок експерта пд час провадження дзнання, досудового слдства або в суд, також зазнаки неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, по

днан з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочин, або з штучним створенням доказв обвинувачення, а також чинен з корисливих мотивв, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 357. Вдмова свдка вд давання показань або вдмова експерта чи перекладача вд виконання покладених на них обов'язкв

(1) Вдмова свдка вд давання показань або вдмова експерта чи перекладача без поважних причин вд виконання покладених на них обов'язкв у суд або пд час провадження досудового слдства чи дзнання -

кара

ться штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до трьох мсяцв.

(2) Не пдлягають кримнальнй вдповдальност за вдмову давати показання пд час провадження дзнання, досудового слдства або в суд члени см'

Стаття 358. Перешкоджання з'явленню свдка, потерплого, експерта, примушування х до вдмови вд давання показань чи висновку

Перешкоджання з'явленню свдка, потерплого, експерта до суду, органв досудового слдства чи дзнання, примушування

караються штрафом вд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 359. Розголошення даних досудового слдства або дзнання

Розголошення без дозволу прокурора, слдчого або особи, що проводила дзнання, даних досудового слдства чи дзнання особою, попередженою в становленому законом порядку про обов'язок не розголошувати так дан, -

кара

ться штрафом до п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 360. Приховування майна

Приховування майна, що пдляга

конфскацÿ, або на яке накладено арешт чи яке описано, -

кара

ться штрафом вд семи до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 361. хилення вд покарання, не пов'язаного з позбавленням вол

(1) хилення вд сплати штрафу або позбавлення права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю особою, засудженою до цих видв покарань, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на той самий строк.

(2) хилення вд вдбування виправних робт особою, засудженою до цього покарання, -

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(3) Самовльне залишення мсця обмеження вол, або злсне ухилення вд робт, або повторне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинен особою, засудженою до обмеження вол, -

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 362. хилення вд вдбування покарання у вигляд позбавлення вол та у вигляд обмеження вол

Неповернення засудженого, якому дозволено короткочасний ви

кара

ться обмеженням вол на строк до двох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 363. Злсна непокора вимогам адмнстрац виправно станови

(1) Злсна непокора законним вимогам адмнстрацÿ виправно

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою, засудженою за тяжкий або особливо тяжкий злочин, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 364. Д, що дезорганзують роботу виправних станов

(1) Тероризування у виправних становах засуджених, як стали на шлях виправлення, або напад на адмнстрацю, також органзаця з цúю метою злочинного груповання або активна часть у такому групованн, вчинен особами, як вдбувають покарання у вигляд позбавлення вол чи у вигляд обмеження вол, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою, засудженою за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 365. Втеча з мсця позбавлення вол або з-пд варти

(1) Втеча з мсця позбавлення вол або з-пд варти, вчинена особою, що вдбува

покарання у вигляд позбавлення вол або арешту чи перебува

в попередньому в'язненн, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з заволоднням збро

ю чи ? використанням, або з застосуванням насильства чи погрозою його застосування, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я нших осб, також з пошкодженням нженерно-технчних засобв охорони або шляхом пдкопу, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

Стаття 366. Втеча з спецалзованого кувального закладу

Втеча з спецалзованого кувального закладу, також по дороз до нього -

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 367. Порушення правил адмнстративного нагляду

Самовльне залишення особою мсця проживання з метою ухилення вд адмнстративного нагляду, також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного мсця проживання особи, щодо яко

караються арештом на строк до шести мсяцв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 368. Приховування злочину

(1) Заздалегдь не обцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину -

кара

ться арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Не пдлягають кримнальнй вдповдальност за заздалегдь не обцяне приховування злочину члени см'

Роздл X

X
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ В

ЙСЬКООп СЛУЖБИ

Стаття 369. Поняття вйськового злочину

(1) Вйськовими злочинами визнаються передбачен цим роздлом злочини проти встановленого порядку несення вйськово

(2) За вдповдними статтями цього роздлу несуть вдповдальнсть вйськовослужбовц Збройних Сил кра

(3) Особи, не зазначен у цй статт, за спвучасть у вйськових злочинах пдлягають вдповдальност за статтями цього роздлу.

(4) Особа, яка вчинила злочин, передбачений цим роздлом, може бути звльнена вд кримнально

Стаття 370. Непокора

(1) Непокора, тобто вдкрита вдмова виконати наказ начальника, також нше мисне невиконання наказу -

караються службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно вчинене групою осб або спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(3) Непокора, вчинена в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 371. Невиконання наказу

(1) Невиконання наказу начальника, вчинене за вдсутност ознак, зазначених у частин першй статт 370 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 372. Опр начальников або примушування його до порушення службових обов'язкв

(1) Опр начальников, також ншй особ, що викону

покладен на не

караються службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен групою осб, або з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони були вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

(4) Дÿ, передбачен частинами другою або третьою ц㺿 статт, якщо вони були пов'язан з мисним бивством начальника або ншо

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 373. Погроза або насильство щодо начальника

(1) Погроза вбивством або заподянням тлесних шкоджень чи побо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Заподяння тлесних шкоджень, побо

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен групою осб, або з застосуванням збро

караються позбавленням вол вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 374. Образа пдлеглим начальника або начальником пдлеглого

Образа насильницькою дúю пдлеглим начальника, також начальником пдлеглого -

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 375. Порушення статутних правил вдносин мж вйськовослужбовцями за вдсутност вдносин пдлеглост

(1) Порушення статутних правил вдносин мж вйськовослужбовцями за вдсутност мж ними вдносин пдлеглост, що виявилося в завданн побо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно вчинене щодо клькох осб або заподяло легк чи середньо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен групою осб, або з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 376. Самовльне вдлучення

(1) Самовльне вдлучення з частини або з мсця служби вйськовослужбовця строково

караються триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен вйськовослужбовцем, який вдбува

покарання в дисциплнарнй частин, -

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(3) Дяння, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану,-

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 377. Самовльне залишення частини або мсця служби

(1) Самовльне залишення частини або мсця служби вйськовослужбовцем строково

караються триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Самовльне залишення частини або мсця служби особою офцерського складу, прапорщиком, мчманом чи вйськовослужбовцем надстроково

караються штрафом вд сорока до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(3) Самовльне залишення частини або мсця служби, також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалстю понад один мсяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першй або другй ц㺿 статт, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(4) Самовльне залишення частини або мсця служби, також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинен в мовах во

нного стану, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(5) Самовльне залишення частини або мсця служби в бойовй обстановц, незалежно вд тривалост, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 378. Дезертирство

(1) Дезертирство, тобто самовльне залишення вйськово

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(2) Дезертирство з збро

ю, вчинене за вдсутност ознак, зазначених у статт 380 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осб, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачене частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 379. хилення вд вйськово служби шляхом самокалчення або ншим способом

(1) хилення вйськовослужбовця вд несення обов'язкв вйськово

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(2) Вдмова вд несення обов'язкв вйськово

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

караються позбавленням вол вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 380. Викрадення, привласнення, вимагання вйськовослужбовцем збро, бойових припасв, вибухових або нших бойових речовин, засобв пересування, вйськово та спецально технки чи ншого вйськового майна або заволодння ними шляхом шахрайства

(1) Викрадення, привласнення, вимагання вйськовослужбовцем збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене вйськовою службовою особою, або повторно, або за попередньою змовою групою осб, або таке, що спричинило стотну шкоду, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою чи другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, а також розбй з метою заволодння збро

ю, бойовими припасами, вибуховими чи ншими бойовими речовинами, засобами пересування, вйськовою та спецальною технкою, також вимагання цих предметв, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я потерплого, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 381. мисне знищення або пошкодження вйськового майна

(1) мисне знищення або пошкодження збро

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на той самий строк, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене шляхом пдпалу або ншим загальнонебезпечним способом, або якщо воно спричинило загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачене частиною другою ц㺿 статт, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 382. Необережне знищення або пошкодження вйськового майна

(1) Необережне знищення або пошкодження збро

кара

ться штрафом до двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 383. Марнотратство або втрата вйськового майна

(1) Продаж, застава, передача в користування вйськовослужбовцем строково

караються арештом на строк до шести мсяцв або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв.

(2) Втрата або зпсування вврених для службового користування збро

караються арештом на строк до шести мсяцв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 384. Порушення правил поводження з збро

ю, також з речовинами предметами, що становлять пдвищену небезпеку для оточення

(1) Порушення правил поводження з збро

ю, також з бо

припасами, вибуховими, радоактивними та ншими речовинами предметами, що становлять пдвищену небезпеку для оточення, якщо це заподяло потерплому тлесн шкодження, -

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на той самий строк, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, що заподяло тлесн шкодження кльком особам або смерть потерплого, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило загибель клькох осб чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

Стаття 385. Порушення правил водння або експлуатац машин

(1) Порушення правил водння або експлуатацÿ бойово

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило загибель клькох осб, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 386. Порушення правил польотв або пдготовки до них

Порушення правил польотв або пдготовки до них, також порушення правил експлуатацÿ повтряних апаратв, що спричинило катастрофу або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 387. Порушення правил кораблеводння

Порушення правил кораблеводння, що спричинило загибель людей, загибель корабля або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 388. Порушення статутних правил вартово служби

(1) Порушення статутних правил вартово

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило шкдлив наслдки, для запобгання яким призначено дану варту (вахту), -

кара

ться позбавленням вол на строк до десяти рокв.

(3) Порушення статутних правил патрулювання, що спричинило шкд-лив наслдки, для запобгання яким призначено даний патруль,-

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(4) Дяння, передбачен частинами першою третьою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(5) Дяння, передбачене частиною другою ц㺿 статт, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 389. Порушення правил несення прикордонно служби

(1) Порушення правил несення прикордонно

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 390. Порушення правил несення бойового чергування

(1) Порушення правил несення бойового чергування (бойово

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою другою ц㺿 статт, що вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 391. Порушення статутних правил внутршньо служби

(1) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крм варти вахти), статутних правил внутршньо

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, якщо воно спричинило тяжк наслдки, запобгання яким входило в обов'язки дано

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(3) Дяння, передбачене частиною другою ц㺿 статт, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 392. Розголошення вйськово та

мниц або втрата документв, що мстять вйськову та

мницю

(1) Розголошення вдомостей вйськового характеру, що становлять державну та

мницю, за вдсутност ознак державно

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв.

(2) Втрата документв або матералв, що мстять вдомост вйськового характеру, як становлять державну та

мницю, також предметв, вдомост про як становлять державну та

мницю, особою, якй вони були доврен, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними документами, матералами або предметами, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(4) Розголошення вйськових вдомостей, що не пдлягають оголошенню, але не становлять державно

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв або триманням у дисциплнарному батальйон на той самий строк.

Стаття 393. Зловживання вйськово службово особи владою або службовим становищем

(1) Незаконне використання транспортних засобв, споруджень чи ншого вйськового майна, також незаконне використання пдлеглого для особистих послуг чи послуг ншим особам, також нше зловживання владою або службовим становищем, чинене з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах або в нтересах третх осб, якщо таке дяння подяло стотно

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Примтки:

1) Пд вйськовими службовими особами розумються вйськов начальники, також нш вйськовослужбовц, як обймають постйно чи тимчасово посади, пов'язан з виконанням органзацйнорозпорядчих або адмнстративногосподарських обов'язкв, або виконують так обов'язки за спецальним дорученням повноважного командування.

2) У статтях 393 - 396 цього Кодексу стотною шкодою, якщо вона поляга

в завданн матеральних збиткв, вважа

ться така шкода, яка в десять бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, а тяжкими наслдками за т㺿 само

Стаття 394. Перевищення вйськовою службовою особою влади чи службових повноважень

(1) Перевищення вйськовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто мисне вчинення дй, як явно виходять за меж наданих цй особ прав чи повноважень, крм передбачених частиною другою ц㺿 статт, якщо зазначен дÿ заподяли стотну шкоду, -

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Застосування нестатутних методв впливу щодо пдлеглого або перевищення дисциплнарно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачене частиною другою ц㺿 статт, що вчинене з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Дяння, передбачене частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, що вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 395. Недбале ставлення до вйськово служби

(1) Недбале ставлення вйськово

кара

ться штрафом вд сорока до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до десяти рокв.

Стаття 396. Бездяльнсть вйськово влади

(1) мисне неприпинення злочину, що вчиня

ться пдлеглим, або непорушення вйськовою службовою особою, що

органом дзнання, кримнально

караються штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 397. Здача або залишення ворогов засобв ведення вйни

Здача ворогов начальником вврених йому вйськових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогов крплень, бойово

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 398. Залишення гинучого вйськового корабля

(1) Залишення гинучого вйськового корабля командиром, який

не виконав до кнця сво

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц,-

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 399. Самовльне залишення поля бою або вдмова дяти збро

ю

Самовльне залишення поля бою пд час бою або вдмова пд час бою дяти збро

ю -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 400. Добровльна здача в полон

Добровльна здача в полон через боягузтво або легкодухсть -

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 401. Злочинн д вйськовослужбовця, який перебува

в полон

(1) Добровльна часть вйськовослужбовця, який перебува

в полон, у роботах, що мають вйськове значення, або в нших заходах, як зазнаки можуть заподяти шкоду кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Насильство над ншими вйськовополоненими або жорстоке поводження з ними з боку вйськовополоненого, який перебува

на становищ старшого, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Вчинення вйськовослужбовцем, який перебува

в полон, дй, спрямованих на шкоду ншим вйськовополоненим, з корисливих мотивв або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога -

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 402. Мародерство

Викрадення на пол бою речей, що знаходяться при вбитих поранених (мародерство), -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 403. Насильство над населенням у район во

нних дй

(1) Насильство, протизаконне знищення майна, також протизаконне вдбрання майна пд приводом во

нно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Розбй, вчинюваний щодо населення в район во

нних дй, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 404. Погане поводження з вйськовополоненими

Погане поводження з вйськовополоненими, яке мало мсце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокстю, або спрямоване проти хворих поранених, також недбале виконання обов'язкв щодо хворих поранених особами, на яких покладено кування

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 405. Незаконне носння знакв Червоного Хреста Червоного Пвмсяця та зловживання ними

Носння в район во

нних дй знакв Червоного Хреста або Червоного Пвмсяця особами, як не мають на те права, також зловживання в умовах во

нного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста Червоного Пвмсяця або пофарбуванням, присво

ним транспортним засобам сантарно

караються позбавленням вол на строк до двох рокв.

Роздл XX
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТАМ

ЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 406. Пропаганда вйни

Публчн заклики до агресивно

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 407. Планування, пдготовка, розв'язування та ведення агресивно вйни

(1) Планування, пдготовка або розв'язування агресивно

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв.

(2) Ведення агресивно

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 408. Порушення законв та звичав вйни

(1) Жорстоке поводження з вйськовополоненими або цивльним населенням, вигнання цивльного населення для примусових робт, розграбування нацональних цнностей на окупованй територÿ, застосування засобв ведення вйни, заборонених мжнародним правом, нш порушення законв та звича

караються позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони по

днан з мисним вбивством, - караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 409. Застосування збро масового знищення

(1) Застосування збро

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 410. Розроблення, виробництво, придбання, збергання, збування, транспортування збро масового знищення

Розроблення, виробництво, придбання, збергання, збування, транспортування збро

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 411. Екоцид

Масове знищення рослинного або тваринного свту, отру

ння атмосфери або водних ресурсв, також вчинення нших дй, що можуть спричинити екологчну катастрофу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 412. Посягання на життя представника ноземно держави

Посягання на життя представника ноземно

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 413. Геноцид

Геноцид, тобто дяння, мисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-яко

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол з конфскацúю майна.

Стаття 414. Злочини проти осб та установ, що мають мжнародний захист

(1) Напад на службов або житлов примщення осб, що мають мжнародний захист, також викрадення або позбавлення вол цих осб з метою впливу на характер

караються позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

(2) Погроза вчинення дй, передбачених частиною першою ц㺿 статт, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 415. Незаконне користування емблемами знаками Червоного Хреста Червоного Пвмсяця

Незаконне користування емблемами розпзнавальними знаками Червоного Хреста Червоного Пвмсяця, також найменуванням Червоного Хреста Червоного Пвмсяця -

кара

ться штрафом до тридцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 416. Пратство

(1) Пратство, тобто використання з метою одержання матерально

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Т сам дяння, якщо вони вчинен повторно або спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки,-

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 417. Найманство

(1) Вербування, фнансування, матеральне забезпечення, навчання найманцв з метою використання у збройних конфлктах нших держав або насильницьких дях, спрямованих на повалення державно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) часть без дозволу вдповдних органв державно

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

ПРИК

НЦЕВ

ТА ПЕРЕХ

ДН

ПОЛОЖЕННЯ

Роздл

1. Цей Кодекс набира

чинност з "" 199_ р.

2. З набранням чинност цього Кодексу втрачають чиннсть:

Кримнальний кодекс кра

Закон кра

Роздл

1. Звльнити вд покарання (основного додаткового) вдповдно до частини друго

) осб, засуджених на пдстав частини 3 статт 5 КК Укра

б) осб, засуджених за готування до злочину за частиною першою статт 17 та вдповдними статтями Особливо

в) осб засуджених за статтями 80, 108-1, 110, 134-1, 147-2, 147-3, 154, 155-2, 155-3, 155-6, 159, 183-4, 187, 187-7, 193-1, 202, 206 частина перша, 208-1, 208-2, 229-8 КК кра

г) осб, засуджених за статтями 147 частина перша, 148-3, 161 частина перша, 187-4, 187-8, 192 частина третя, 196-1 частина перша, 199 частина перша друга, 207-1, 220-1 частина перша, 227-2 частина перша, мовою застосування яких за КК кра

д) осб, засуджених за злочини, вчинен у вц вд 14 до 16 рокв, передбачен статтями 78-1, 98, 106 частина перша, 189-4 КК кра

е) осб, засуджених за статтею 186 КК кра

ж) осб, засуджених на пдстав казу Президÿ Верховно

2. Звльнити вд призначеного покарання:

) осб, засуджених вперше до покарання у вид позбавлення вол за злочини невелико

б) вйськовослужбовцв, засуджених до покарання у вигляд направлення в дисциплнарний батальон на строк до шести мсяцв.

3. Закрити с слдч кримнальн справи справи, не розглянут судами, щодо осб, як вчинили злочини, передбачен КК кра

4. Особи, як вдбувають покарання, призначене за сукупнстю вирокв, у раз звльнення

5. Звльнити вдповдно до частини першо

6. Знизити вдповдно до частини третьо

7. Осб, як вдбувають покарання за вироком суду у вигляд позбавлення вол на строк до п'яти рокв в колонях-поселеннях, вважати такими, як вдбувають покарання у вигляд обмеження вол, передбачене статтею 57 цього Кодексу. Особи, засуджен до позбавлення вол на строк понад п'ять рокв вдбувають покарання в колонях-поселеннях, пдлягають переводу для подальшого вдбування покарання у вдповдних кримнально-виконавчих становах, якщо на пдстав частини третьо статт 70 цього Кодексу призначене

8. Особам, засудженим до смертно

9. Особи, позбавлен батьквських прав вдповдно до статт 38 КК кра

10. Покарання у вигляд арешту пдляга

застосуванню псля набрання чинност Кримнально-виконавчим кодексом кра

11. Не приводити у виконання вироки судв в частин конфскацÿ майна стягнення штрафу, якщо до набрання чинност цим Кодексом, конфсковане майно не було вилучено реалзоване, штраф не був стягнутий у раз, коли за даний злочин цим Кодекс  конфскаця майна накладення штрафу не передбачен.

12. З дня набрання чинност цим Кодексом не

особливо небезпечними рецидивстами особи, визнан такими вдповдно до статт 26 КК Укра

13. Переглянути с справи про злочини осб, як вчинили розкрадання державного або колективного майна у великих чи особливо великих розмрах, передбачене частиною четвертою статт 81, частиною четвертою статт 82, частиною четвертою статт 83, частиною третьою статт 84, частиною другою статт 86, статтею 86-1 КК кра

Мри покарання особам, як засуджен за розкрадання у великих чи особливо великих розмрах за статтями 81, 82, 83, 84, 86, 86-1 КК Укра

14. Поширити правила, встановлен цим Кодексом, про давнсть (статт 46, 76, 100), мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання (статт 77 101), замну невдбуто

15. У раз призначення бльш м'якого покарання, нж передбачено законом, за злочин, вчинений до набрання чинност цим Кодексом, суду слд користуватися вимогами статт 44 КК кра

16. У раз призначення покарання за сукупнстю злочинв, що вчинен до набрання чинност цим Кодексом, застосову

ться стаття 42 КК кра

Якщо особа, яка вдбува

покарання, вчинить псля набрання чинност цим Кодексом новий злочин, то призначення

17. Пд час виршення питання про звльнення вд вдбування покарання пд мовою осб, як вчинили злочин псля набрання чинност цим Кодексом суду слд керуватися статтями 71 - 74 цього Кодексу.

Скоротити вдповдно до частини третьо

18. До осб, засуджених до покарання у вигляд позбавлення вол з застосуванням вдстрочки виконання вироку вдповдно до статт 46-1 КК Укра

19. У раз звльнення вд кримнально

20. Вчинення особою злочину до набрання чинност цим Кодексом, також наявнсть у тако

21. Пд час виршення питання про те, чи

злочини, передбачен КК кра

22. Перегляд справ щодо осб, як вчинили злочини, передбачен КК кра

) щодо осб, перелчених у пдпунктах "а" - "ж" пункту 1, пдпункт "а" пункту 2, пункт 6, абзац другому пункту 12, пункт 13 цього роздлу, - на районн (мськ) суди за мсцем вдбування засудженими покарання, щодо вйськовослужбовцв, засуджених умовно або з вдстрочкою виконання вироку, також тих, хто вдбува

покарання в дисциплнарному батальон, - на вйськов суди;

б) щодо кримнальних справ, як пдлягають припиненню вдповдно до пункту 3 цього роздлу, - на суди, органи попереднього розслдування дзнання;

в) щодо осб, зазначених в пункт 5 цього роздлу, - на органи, як вдають виконанням покарання у вигляд виправних робт без позбавлення вол;

г) щодо осб, зазначених в абзац другому пункту 7 цього роздлу, - на адмнстрацю мсць позбавлення вол;

д) щодо осб, зазначених у пункт 8 цього роздлу, - на Верховний Суд Автономно

) щодо виконання вирокв, передбачених пунктом 11 цього роздлу, - на голв районних (мських) судв за мсцем виконання вироку.

23. Органи, як виконують вироки судв, зобов'язан надавати судам необхдн матерали щодо осб, як вдбувають покарання.

24. Питання, передбачен в пунктах 3, 4, 7, 8, 9, 10, абзац першому пункту 12, пункт 13, абзац другому пункту 17 цього роздлу, розглядаються судом за поданням адмнстрацÿ мсця вдбування покарання або прокурора у вдкритому судовому засд нн з частю прокурора представника адмнстрацÿ мсця вдбування покарання у випадках, якщо справа розгляда

ться за ? поданням.

Ухвала суду з цих питань не пдляга

оскарженню, але може бути опротестована в порядку судового нагляду на загальних пдставах.

25. Заходи передбачен у пунктах 3 - 10, 13 - 15, абзац другому пункту 17 цього роздлу, здйснити до 199__ року.


 Проект
(тираж 18.05.2)

на замну ранше розданогоКРИМ

НАЛЬНИЙ КОДЕКС КАпНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Роздл

. ЗАГАЛЬН

ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кримнального кодексу крани

(1) Кримнальний кодекс кра

(2) Для здйснення цього завдання Кримнальний кодекс Укра

Стаття 2. Пдстава кримнально вдповдальност

(1) Пдставою кримнально

(2) Нхто не може бути визнаний винним у вчиненн злочину пдданий кримнальному покаранню накше як за вироком суду й вдповдно до закону.

(3) Нхто не може бути пдданий кримнальнй вдповдальност за той самий злочин бльше одного разу.

Роздл . ЗАКОН ПРО КРИМ

НАЛЬНУ В

ДПОВ

ДАЛЬН

СТЬ

Стаття 3. Законодавство крани про кримнальну вдповдальнсть

(1) Законодавство кра

(2) Закони кра

(3) Закони кра

Стаття 4. Чиннсть закону про кримнальну вдповдальнсть в час

(1) Закон про кримнальну вдповдальнсть набира

чинност через десять днв з дня його офцйного оприлюднення, якщо нше не передбачено самим законом але не ранше дня його опублкування.

(2) Злочиннсть карансть дяння визначаються законом про кримнальну вдповдальнсть, який дяв на час вчинення цього дяння.

(3) Часом вчинення злочину визна

ться час вчинення особою передбачено

Стаття 5. Зворотна дя закону про кримнальну вдповдальнсть в час

(1) Закон про кримнальну вдповдальнсть, який скасову

злочиннсть дяння або пом'якшу

кримнальну вдповдальнсть, ма

зворотну дю у час, тобто поширю

ться на осб, що вчинили вдповдн дяння до набрання таким законом чинност, у тому числ на осб, як вдбувають покарання або вдбули покарання, але мають судимсть.

(2) Закон про кримнальну вдповдальнсть, що встановлю

злочиннсть дяння або посилю

кримнальну вдповдальнсть, не ма

зворотно

(3) Закон про кримнальну вдповдальнсть, який частково пом'якшу

вдповдальнсть, частково ? посилю

ма

зворотну силу лише у тй частин, яка пом'якшу

вдповдальнсть.

Стаття 6. Чиннсть закону про кримнальну вдповдальнсть щодо злочинв, вчинених на територ крани

(1) Особи, як вчинили злочини на територÿ кра

(2) Злочин визна

ться вчиненим на територÿ кра

(3) Злочин вважа

ться вчиненим на територÿ кра

(4) Питання про кримнальну вдповдальнсть дипломатичних представникв ноземних держав та нших громадян, як за законами кра

Стаття 7. Чиннсть закону про кримнальну вдповдальнсть щодо злочинв, вчинених громадянами крани та особами без громадянства за межами крани

(1) Громадяни кра

(2) Якщо назван особи за вчинен злочини зазнали покарання за межами кра

Стаття 8. Чиннсть закону про кримнальну вдповдальнсть щодо злочинв, вчинених ноземцем за межами Украни

(1)

ноземц, також особи без громадянства, що не проживають постйно в кра

(2) Особи, зазначен у частин першй ц㺿 статт, пдлягають в кра

Стаття 9. Правов наслдки засудження особи за межами крани

(1) Правов наслдки вироку суду ноземно

(2) Вдповдно до частини першо

Стаття 10. Видача злочинця

(1) Громадяни кра

(2)

ноземц, як вчинили злочини на територÿ кра

(3)

ноземц, також особи без громадянства, що постйно не проживають в кра

Роздл . ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАД

п

Стаття 11. Поняття злочину

(1) Злочином визна

ться передбачене цим Кодексом суспльно небезпечне винне дяння (дя або бездяльнсть), вчинене суб'

ктом злочину.

(2) Не

злочином дя або бездяльнсть, що хоч передбачена цим Кодексом, але через малозначнсть не становить суспльно

Стаття 12. Класифкаця злочинв

(1) Залежно вд ступеня тяжкост злочини подляються на злочини невелико

(2) Злочином невелико

(3) Злочином середньо

(4) Тяжким злочином визна

ться злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк не бльше десяти рокв.

(5) Особливо тяжким злочином визна

ться злочин, за який законом передбачене покарання у вигляд позбавлення вол на строк понад десять рокв або довчне позбавлення вол.

Стаття 13. Закнчений та незакнчений злочини

(1) Закнченим злочином визна

ться дяння, яке мстить с ознаки складу злочину, передбаченого вдповдною статтею Особливо

(2) Незакнченим злочином визна

ться готування до злочину та замах на злочин.

Стаття 14. Готування до злочину

Готуванням до злочину визна

ться пдшукування або пристосування засобв чи знарядь, пдшукування спвучасникв або змовлення на вчинення злочину, сунення перешкод, також нше мисне створення мов для вчинення злочину.

(2) Готування до злочину невелико

Стаття 15. Замах на злочин

(1) Замахом на злочин визна

ться вчинення з прямим мислом передбаченого цим Кодексом дяння чи його частини, якщо при цьому злочин не було доведено до кнця з причин не залежних вд вол винного

(2) Замах на вчинення злочину

закнченим, коли винний виконав вс т дÿ, як вважав за необхдне вчинити для настання злочинних наслдкв, яких вн бажав, але ц наслдки не настали з причин, як не залежали вд вол винного.

(3) Замах

незакнченим, коли винний не вчинив всх дй, як вважав необхдними для настання злочинних наслдкв.

Стаття 16. Вдповдальнсть за незакнчений злочин

Вдповдальнсть за готування до злочину замах на злочин наста

за статтею 14 або 15 за тúю статтею Особливо

Стаття 17. Добровльна вдмова при незакнченому злочин

(1) Добровльною вдмовою визна

ться остаточне припинення особою за сво

ю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа свдомлювала можливсть доведення злочину до кнця.

(2) Особа, яка добровльно вдмовилася вд доведення злочину до кнця, пдляга

кримнальнй вдповдальност лише в тому раз, якщо фактично вчинене нею дяння мстить склад ншого злочину.

Роздл

V. ОСОБА, ЯКА П

ДЛЯАк КРИМ

НАЛЬН

Й В

ДПОВ

ДАЛЬНОСТ

(СУБ'кКТ ЗЛОЧИНУ)

Стаття 18. Суб'

кт злочину

(1) Суб'

ктом злочину

фзична осудна особа, що вчинила злочин у вц, з якого може наставати кримнальна вдповдальнсть.

(2) Спецальним суб'

ктом злочину

фзична осудна особа, що вчинила у вц, з якого може наставати кримнальна вдповдальнсть, дяння, передбачене лише для певних осб, вказаних в Особливй частин цього Кодексу.

Стаття 19. Осуднсть

(1) Осудною визна

ться особа, яка пд час вчинення дяння, передбаченого цим Кодексом, могла свдомлювати сво

(2) Не пдляга

кримнальнй вдповдальност особа, яка пд час вчинення дяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стан неосудност, тобто не могла свдомлювати сво

(3) Не пдляга

кримнальнй вдповдальност особа, яка вчинила суспльно небезпечне дяння, передбачене цим Кодексом у стан осудност, але до винесення вироку захворла на психчну хворобу, що позбавля

? можливост свдомлювати мету, змст та правов наслдки кримнально

(4) До осб, зазначених у частин другй та третй ц㺿 статт можуть бути застосован примусов заходи медичного характеру передбачен статтею 92 цього Кодексу. Псля одуження така особа може пдлягати кримнальнй вдповдальност.

Стаття 20. Вдповдальнсть за злочини, вчинен у стан сп'яя внаслдок вживання алкоголю, наркотичних засобв або нших одурманливих речовин

Особа, яка вчинила злочин у стан сп'яя внаслдок вживання алкоголю, наркотичних засобв або нших одурманливих речовин пдляга

кримнальнй вдповдальност.

Стаття 21. Вк, з якого може наставати кримнальна вдповдальнсть

(1) Кримнальнй вдповдальност пдлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шстнадцять рокв.

(2) Особи, що вчинили злочини у вц вд чотирнадцяти до шстнадцяти рокв, пдлягають кримнальнй вдповдальност лише за мисне вбивство (статт 114 - 117), посягання на життя державного чи громадського дяча працвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця, судд, народного засдателя чи присяжного у зв'язку з дяльнстю, пов'язаною з здйсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з дяльнстю, пов'язаною з наданням правово

Роздл V. ВИНА ТА пп ФОРМИ

Стаття 22. Вина

Виною визна

ться психчне ставлення особи до вчинювано

Стаття 23. мисел його види

(1) мисел подля

ться на прямий непрямий.

(2) Прямим визна

ться мисел, якщо особа свдомлювала суспльно небезпечний характер свого дяння (дÿ або бездяльност), передбачала його суспльно небезпечн наслдки бажала

(3) Непрямим визна

ться мисел, якщо особа свдомлювала суспльно небезпечний характер свого дяння (дÿ або бездяльност), передбачала його суспльно небезпечн наслдки хоч не бажала, але свдомо припускала настання цих наслдкв.

Стаття 24. Необережнсть та види

(1) Необережнсть подля

ться на злочинну самонадянсть та злочинну недбалсть.

(2) Необережнсть визна

ться злочинною самонадянстю, якщо особа передбачала можливсть настання суспльно небезпечних наслдкв свого дяння (дÿ або бездяльност), але легковажно розраховувала на

(3) Необережнсть визна

ться злочинною недбалстю, якщо особа не передбачала можливост настання суспльно небезпечних наслдкв свого дяння (дÿ або бездяльност), хоч повинна була могла

Роздл V

. СП

ВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИН

Стаття 25. Поняття спвучаст

Спвучастю у злочин визна

ться мисна спльна часть деклькох суб'

ктв злочину у вчиненн мисного злочину.

Стаття 26. Види спвучасникв

(1) Спвучасниками злочину, поряд з виконавцем, визнаються органзатор, пдбурювач та пособник.

(2) Виконавцем (спввиконавцем) визна

ться особа яка у спвучаст з ншими суб'

ктами злочину особисто чи шляхом використання нших осб, що не

суб'

ктами злочину повнстю або частково вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.

(3) Органзатором визна

ться особа, яка органзувала вчинення злочину або керувала його пдготовкою чи вчиненням. Органзатором також визна

ться особа, яка творила органзовану групу або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фнансування чи органзовувала приховування злочинно

(4) Пдбурювачем визна

ться особа, яка мовлянням, пдкупом, погрозою, примусом або ншим чином схилила ншого спвучасника до вчинення злочину.

(5) Пособником визна

ться особа, яка порадами, вказвками, наданням засобв чи знарядь або суненням перешкод чи ншим чином сприяла вчиненню злочину ншими спвучасниками, також особа, яка до завершення злочину обцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, слди злочину чи предмети, здобут злочинним шляхом, придбати чи збути так предмети, або ншим чином сприяти приховуванню злочину.

(6) Не

спвучастю не обцяне до завершення злочину переховування злочинця, знарядь засобв вчинення злочину, слдв злочину чи предметв, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збування таких предметв. Особи, як вчинили ц дяння, пдлягають вдповдальност лише у випадках, передбачених статтями 203 та 409 цього Кодексу.

(7) Не

спвучастю обцяне до завершення вчинення злочину неповдомлення про достоврно вдомий пдготовлюваний, вчинюваний злочин. Так особи пдлягають вдповдальност лише у випадках, коли вчинене ними дяння мстить склад ншого злочину.

Стаття 27. Вчинення злочину групою осб, групою осб за попередньою змовою, органзованою групою

(1) Злочин визна

ться вчиненим групою осб, якщо його спльно вчинили деклька виконавцв без попередньо

(2) Злочин визна

ться вчиненим за попередньою змовою групою осб, якщо його спльно вчинили деклька виконавцв, як заздалегдь, тобто до початку злочину, домовилися про спльне його вчинення.

(3) Злочин визна

ться вчиненим органзованою групою, якщо в його готуванн або вчиненн брали часть три бльше особи, як попередньо об'

днались для вчинення цього та нших (ншого) злочинв, об'

днаних

диним планом, з розподлом дй часникв групи, спрямованих на досягнення цього плану, вдомого всм часникам групи.

(4) Злочинною органзацúю визнача

ться стйке, úрархчне об'

днання члени якого або структурн частини якого за попередньою змовою зорганзувалися для спльно

Стаття 28. Вдповдальнсть спвучасникв

(1) Виконавець (спввиконавець) пдляга

вдповдальност за статтею Особливо

(2) Органзатор, пдбурювач та пособник пдлягають вдповдальност за вдповдною частиною статт 26 тúю статтею (частиною статт) Особливо

(3) Ознаки, що характеризують особу окремого спвучасника злочину, ставляться в вину лише цьому спвучасников.

нш обставини, що обтяжують вдповдальнсть передбачен у статтях Особливо

(4) У раз вчинення виконавцем незакнченого злочину нш спвучасники пдлягають вдповдальност за спвучасть у незакнченому злочин.

(5) Спвучасники не пдлягають кримнальнй вдповдальност за дяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося

Стаття 29. Вдповдальнсть органзаторв та часникв органзовано групи злочинно органзац

(1) Органзатор органзовано

(2)

нш часники органзовано

Стаття 30. Добровльна вдмова спвучасникв

(1) У раз добровльно

(2) Не пдлягають кримнальнй вдповдальност при добровльнй вдмов органзатор, пдбурювач чи пособник, якщо вони вдвернули вчинення злочину або сво

часно повдомили вдповдн органи державно

(3) У раз добровльно

Роздл V. ПОВТОРН

СТЬ, СУКУПН

СТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИН

В

Стаття 31. Повторнсть злочинв

(1) Повторнстю злочинв визна

ться вчинення двох або бльше злочинв, передбачених тúю самою статтею або частиною статт Особливо

(2) Повторнсть, передбачена частиною першою ц㺿 статт, вдсутня при вчиненн продовжуваного злочину, який склада

ться з двох або бльше тотожних дянь, об'

днаних

диним злочинним намром.

(3) Вчинення двох або бльше злочинв, передбачених рзними статтями цього Кодексу, визна

ться повторним лише у випадках, зазначених в Особливй частин цього Кодексу.

(4) Повторнсть вдсутня, якщо за ранше вчинений злочин особу було звльнено вд кримнально

Стаття 32. Сукупнсть злочинв

(1) Сукупнстю злочинв визна

ться вчинення особою двох або бльше злочинв, передбачених рзними статтями або частинами статт Особливо

(2) При сукупност злочинв кожен з них пдляга

квалфкацÿ за вдповдною статтею або частиною статт Особливо

Стаття 33. Рецидив злочинв

Рецидивом злочинв визна

ться вчинення нового мисного злочину особою, яка ма

судимсть за мисний злочин.

Стаття 34. Правов наслдки повторност, сукупност та рецидиву злочинв

Повторнсть, сукупнсть та рецидив злочинв враховуються при квалфкацÿ злочинв та призначенн покарання, при виршенн питання щодо можливост звльнення вд кримнально

Роздл V. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИНН

СТЬ Д

ЯННЯ

Стаття 35. Необхдна оборона

(1) Необхдною обороною визнаються дÿ, вчинен з метою захисту охоронюваних законом прав та нтересв особи, яка захища

ться, або ншо

(2) Кожна особа ма

право на необхдну оборону незалежно вд можливост никнення суспльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до нших осб чи органв влади.

(3) Перевищенням меж необхдно

(4) Особа не пдляга

кримнальнй вдповдальност, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспльно небезпечним посяганням, вона не могла оцнити вдповднсть заподяно

(5) Не

перевищенням меж необхдно

Стаття 36. явна оборона

(1) явною обороною визнаються дÿ, пов'язан з заподянням шкоди за таких обставин, коли реального суспльно небезпечного посягання не було особа, неправильно оцнюючи дÿ потерплого, лише помилково припускала наявнсть такого посягання.

(2) явна оборона виключа

кримнальну вдповдальнсть за заподяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особ достатн пдстави вважати, що мало мсце реальне посягання, вона не усвдомлювала не могла свдомлювати помилковост свого припущення.

(3) Якщо особа не свдомлювала не могла свдомлювати помилковост свого припущення, але при цьому перевищила меж захисту, що дозволяються в мовах вдповдного реального посягання, вона пдляга

вдповдальност як за перевищення меж необхдно

(4) Якщо в обстановц, що склалася, особа не свдомлювала, але могла свдомлювати вдсутнсть реального суспльно небезпечного посягання, вона пдляга

вдповдальност за заподяння шкоди через необережнсть.

Стаття 37. Затримання особи, що вчинила злочин

(1) Не визнаються злочинними дÿ потерплого та нших осб безпосередньо псля вчинення посягання, спрямован на затримання особи, яка вчинила злочин, доставлення ? вдповдним органам службово

(2) Перевищенням заходв, необхдних для затримання злочинця, визна

ться мисне заподяння особ, що вчинила злочин, тяжко

Стаття 38. Крайня необхднсть

(1) Не

злочином заподяння шкоди правоохоронюваним нтересам у стан крайньо

(2) Перевищенням меж крайньо

(3) Особа не пдляга

кримнальнй вдповдальност за перевищення меж крайньо

Стаття 39. Фзичний або психчний примус

(1) Не

злочином дя або бездяльнсть особи, яка заподяла шкоду правоохоронюваним нтересам, вчинена пд безпосереднм впливом фзичного примусу, внаслдок якого особа не могла керувати сво

(2) Питання про вдповдальнсть особи за заподяння шкоди правоохоронюваним нтересам, якщо ця особа зазнала фзичного примусу, внаслдок якого вона збергала можливсть керувати сво

Стаття 40. Виконання наказу або розпорядження

(1) Дя або бездяльнсть особи, що заподяла шкоду правоохоронюваним нтересам, визнаються правомрними, якщо вони були вчинен з метою виконання законного наказу або розпорядження.

(2) Наказ або розпорядження визнаються законними, якщо вони вддан вдповдною особою в належному порядку та в межах ? повноважень за змстом не суперечать чинному законодавству та не пов'язан з порушенням конституцйних прав та свобод людини громадянина

(3) Не пдляга

кримнальнй вдповдальност особа, яка вдмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.

(4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за дяння, вчинен з метою виконання такого наказу або розпорядження, пдляга

вдповдальност на загальних пдставах.

(5) Якщо особа не свдомлювала не могла свдомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за дяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, вдповдальност пдляга

тльки особа, що вддала злочинний наказ чи розпорядження.

Стаття 41. Дяння, пов'язане з ризиком

(1) Не

злочином дяння (дя або бездяльнсть), яке заподяло шкоду правоохоронюваним нтересам, якщо це дяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значно

(2) Ризик визна

ться виправданим, якщо мети, що була поставлена, не можна було досягти в данй обстановц дúю (бездяльнстю), не по

днаною з ризиком, особа, яка допустила ризик, обрунтовано розраховувала, що здйснен нею заходи

достатнми для вдвернення шкоди правоохоронюваним нтересам.

(3) Ризик не визна

ться виправданим, якщо вн зазнаки створював загрозу для життя нших людей або загрозу екологчно

Стаття 42. Виконання спецального завдання з попередження чи розкриття злочинно дяльност органзовано групи

(1) Не

злочином вимушене заподяння шкоди правоохоронюваним нтересам особою, яка вдповдно до чинного закону виконувала спецальне завдання, беручи часть в органзованй груп з метою попередження чи розкриття

(2) Особа, зазначена у частин першй ц㺿 статт, пдляга

кримнальнй вдповдальност лише за вчинення у склад органзовано

(3) Особа, яка вчинила такий злочин, не може бути засуджена до довчного позбавлення вол, покарання у вигляд позбавлення вол не може бути призначене

Роздл

Х. ЗВ

ЛЬНЕННЯ В

Д КРИМ

НАЛЬОп В

ДПОВ

ДАЛЬНОСТ

Стаття 43. Правов пдстави та порядок звльнення вд кримнально вдповдальност

(1) Особа, яка вчинила злочин, звльня

ться вд кримнально

(2) Порядок звльнення вд кримнально

Стаття 44. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з дйовим каяттям

Особа, яка вперше вчинила злочин невелико

Стаття 45. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з примиренням винного з потерплим

Особа, яка вперше вчинила злочин невелико

Стаття 46. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з передачею особи на поруки

(1) Особу, яка вперше вчинила злочин невелико

(2) У раз порушення мов передач на поруки особа притяга

ться до кримнально

Стаття 47. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з змною обстановки

Особу, яка вперше вчинила злочин невелико

Стаття 48. Звльнення вд кримнально вдповдальност у зв'язку з закнченням строкв давност притягнення до кримнально вдповдальност

(1) Особа звльня

ться вд кримнально

1) два роки - у раз вчинення злочину невелико

2) три роки - у раз вчинення злочину невелико

3) см рокв - у раз вчинення злочину середньо

4) п'ятнадцять рокв - у раз вчинення тяжкого злочину;

5) двадцять рокв - у раз вчинення особливо тяжкого злочину.

(2) Перебг давност зупиня

ться, якщо особа, що вчинила злочин, хилилася вд слдства або суду. У цих випадках перебг давност вдновлю

ться з дня з'явлення особи з ззнанням або ? затримання. У цьому раз особа звльня

ться вд кримнально

(3) Перебг давност перерива

ться, якщо до закнчення зазначених у частинах першй та другй ц㺿 статт строкв особа вчинила новий злочин середньо

(4) Питання про застосування давност до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згдно з законом може бути призначено довчне позбавлення вол виршу

ться судом. Якщо суд не визна

за можливе застосувати давнсть, довчне позбавлення вол не може бути призначено замня

ться позбавленням вол на певний строк.

(5) Давнсть не застосову

ться у раз вчинення злочинв проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 452 - 454, 457 цього Кодексу.

Роздл X. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ

Стаття 49. Поняття покарання та його мета

(1) Покарання

заходом примусу, що застосову

ться вд мен держави за вироком суду до особи, визнано

(2) Покарання ма

на мет не тльки кару, й виправлення засуджених, також запобгання вчиненню нових злочинв як засудженими, так ншими особами.

(3) Покарання не ма

на мет завдати фзичних страждань або принизити людську гднсть.

Стаття 50. Види покарань

(1) До осб, визнаних винними у вчиненн злочину, судом можуть бути застосован лише так види покарань:

1) штраф;

2) позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу;

3) позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю;

4) виправн роботи;

5) службов обмеження для вйськовослужбовцв;

6) конфскаця майна;

7) арешт;

8) обмеження вол;

9) тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв;

10) позбавлення вол на певний строк;

11) довчне позбавлення вол.

Стаття 51. Основн та додатков покарання

(1) Основними покараннями

виправн роботи, службов обмеження для вйськовослужбовцв, арешт, обмеження вол, тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв, позбавлення вол на певний строк, довчне позбавлення вол.

(2) Додатковими покараннями

позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу та конфскаця майна.

(3) Штраф та позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю можуть застосовуватися як основн, так як додатков покарання.

(4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкцÿ статт Особливо

(5) хилення вд покарання, призначеного вироком суду, ма

наслдком вдповдальнсть, передбачену статтями 405 та 403 цього Кодексу.

Стаття 52. Штраф

(1) Штраф - це грошове стягнення, що наклада

ться судом у випадках межах, встановлених в Особливй частин цього Кодексу.

(2) Розмр штрафу визнача

ться судом залежно вд тяжкост вчиненого злочину та з рахуванням майнового стану винного в межах вд тридцяти до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, якщо статтями Особливо

(3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тод, якщо його прямо передбачено в санкцÿ статт Особливо

(4) У випадку хилення особи вд сплати штрафу суд може замнити несплачену суму штрафу покаранням у вигляд виправних робт з розрахунку один мсяць виправних робт за чотири встановлених законодавством Укра

Стаття 53. Позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка ма

вйськове, спецальне звання, ранг, чин або квалфкацйний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалфкацйного класу.

Стаття 54. Позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю

(1) Позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю може бути призначене як основне покарання на строк вд двох до п'яти рокв або як додаткове покарання на строк вд одного до трьох рокв.

(2) Позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкцÿ статт Особливо

(3) При призначенн позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю як додаткового покарання до арешту, обмеження вол, тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв або позбавлення вол на певний строк воно поширю

ться на весь час вдбування основного покарання, крм цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав чинност. При цьому строк додаткового покарання обчислю

ться з моменту вдбуття основного покарання, при призначенн покарання у вигляд позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю як додаткове до нших основних покарань, також у раз застосування статт 73 цього Кодексу, - з моменту набуття чинност вироком.

Стаття 55. Виправн роботи

(1) Покарання у вигляд виправних робт встановлю

ться на строк вд шести мсяцв до двох рокв вдбува

ться за мсцем роботи засудженого.

з суми заробтку засудженого до виправних робт провадиться вдрахування в доход держави у розмр, встановленому вироком суду, в межах вд десяти до двадцяти вдсоткв.

(2) Виправн роботи не застосовуються до вагтних жнок та жнок, як перебувають у вдпустц по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осб, що не досягли шстнадцяти рокв, та тих, що досягли пенсйного вку, а також до вйськовослужбовцв.

(3) Особам, що визнан непрацездатними, також особам, як стали непрацездатними псля винесення вироку суду, виправн роботи суд може замнити штрафом з розрахунку трьох становлених законодавством кра

Стаття 56. Службове обмеження для вйськовослужбовцв

(1) Покарання у вигляд службового обмеження застосову

ться до засуджених вйськовослужбовцв, крм вйськовослужбовцв строково

(2)

з суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться вдрахування в доход держави у розмр, встановленому вироком суду, в межах вд десяти до двадцяти вдсоткв. Пд час вдбування покарання засуджений не може бути пдвищений на посад, у вйськовому званн, строк покарання не зарахову

ться йому в строк вислуги рокв для присво

ння чергового вйськового звання.

Стаття 57. Конфскаця майна

(1) Покарання у вигляд конфскацÿ майна поляга

в примусовому безоплатному вилученн у власнсть держави всього або частини майна, яке

власнстю засудженого. Якщо конфску

ться частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфску

ться, або перелчити предмети, що конфскуються.

(2) Конфскаця майна встановлю

ться за особливо тяжк злочини, також за тяжк корислив злочини може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливй частин цього Кодексу.

(3) Перелк майна, що не пдляга

конфскацÿ, визнача

ться законом кра

Стаття 58. Арешт

(1) Покарання у вигляд арешту поляга

в триманн засудженого в мовах золяцÿ встановлю

ться на строк вд одного до шести мсяцв.

(2) Вйськовослужбовц вдбувають арешт на гауптвахт.

(3) Арешт не застосову

ться до осб вком до шстнадцяти рокв, вагтних жнок та до жнок, як мають дтей вком до восьми рокв.

Стаття 59. Обмеження вол

(1) Покарання у вигляд обмеження вол поляга

у триманн особи в кримнально-виконавчих становах вдкритого типу без золяцÿ вд суспльства в мовах здйснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до прац.

(2) Обмеження вол встановлю

ться на строк вд одного до п'яти рокв.

(3) Обмеження вол не застосову

ться до неповнолтнх, вагтних жнок жнок, що мають дтей вком до чотирнадцяти рокв, до осб, що досягли пенсйного вку, та до вйськовослужбовцв строково

Стаття 60. Тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв

(1) Покарання у вигляд тримання в дисциплнарному батальйон признача

ться вйськовослужбовцям строково

(2) Тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв замсть позбавлення вол не може застосовуватися до осб, як ранше вдбували покарання у вигляд позбавлення вол.

Стаття 61. Позбавлення вол на певний строк

(1) Покарання у вигляд позбавлення вол поляга

в золяцÿ засудженого та помщенн його на певний строк у кримнальновиконавч станови.

(2) Позбавлення вол встановлю

ться на строк вд одного до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 62. Довчне позбавлення вол

(1) Довчне позбавлення вол встановлю

ться за вчинення особливо тяжких злочинв застосову

ться лише у випадках, спецально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважа

за можливе застосовувати позбавлення вол на певний строк

(2) Довчне позбавлення вол не застосову

ться до осб, що вчинили злочини у вц до 18 рокв до осб у вц понад 65 рокв, також до жнок, що були в стан вагтност пд час вчинення злочину або на момент винесення вироку.

Роздл Х

. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Стаття 63. Загальн засади призначення покарання

(1) Суд признача

покарання:

1) у межах, становлених у санкцÿ статт Особливо

2) вдповдно до положень Загально

3) враховуючи ступнь тяжкост вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

(2) Особ, що вчинила злочин, ма

бути призначене покарання, необхдне й достатн

для ? виправлення та попередження нових злочинв.

(3) Пдстави для призначення бльш м'якого покарання, нж це передбачено вдповдною статтею Особливо

(4) Бльш суворе покарання, нж передбачене вдповдними статтями Особливо

Стаття 64. Обставини, як пом'якшують покарання

(1) При призначенн покарання обставинами, як його пом'якшують, визнаються:

1) з'явлення з ззнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

2) добровльне вдшкодування завданого збитку або сунення заподяно

3) вчинення злочину неповнолтнм;

4) вчинення злочину жнкою в стан вагтност;

5) вчинення злочину внаслдок збгу тяжких особистих, смейних чи нших обставин;

6) вчинення злочину пд впливом погрози, примусу або через матеральну, службову чи ншу залежнсть;

7) вчинення злочину пд впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомрними або аморальними дями потерплого;

8) вчинення злочину з недодержанням мов крайньо

9) виконання спецального завдання з попередження чи розкриття злочинно

(2) При призначенн покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, обставини, не зазначен в частин першй ц㺿 статт.

(3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшу

покарання, передбачена в статт Особливо

Стаття 65. Обставини, як обтяжують покарання

(1) При призначенн покарання обставинами, як його обтяжують, визнаються:

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинв;

2) вчинення злочину групою осб, групою осб за попередньою змовою чи органзованою групою;

3) вчинення злочину на рунт расово

4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерплим службового або громадського обов'язку;

5) тяжк наслдки, завдан злочином;

6) вчинення злочину щодо малолтнього, особи похилого вку або особи, що перебува

в безпорадному стан;

7) вчинення злочину щодо жнки, яка зазнаки для винного перебувала у стан вагтност;

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебува

в матеральнй, службовй чи ншй залежност вд винного;

9) вчинення злочину з використанням малолтнього або особи, що стражда

психчним захворюванням чи недоумством;

10) вчинення злочину з особливою жорстокстю;

11) вчинення злочину з використанням мов во

нного або надзвичайного стану, нших надзвичайних подй;

12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;

13) вчинення злочину особою, що перебува

у стан алкогольного сп'яя або у стан, викликаному вживанням наркотичних або нших одурманливих засобв.

(2) Суд ма

право, залежно вд характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку з зазначених у частин першй ц㺿 статт обставин, за виключенням обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 9 та 10, такою, що обтяжу

покарання, наввши мотиви свого ршення у вироку.

(3) При призначенн покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначен в частин першй ц㺿 статт.

(4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжу

покарання, передбачена в статт Особливо

Стаття 66. Призначення покарання за незакнчений злочин та за злочин, вчинений у спвучаст

(1) При призначенн покарання за незакнчений злочин суд, керуючись положеннями статей 63 - 65 цього Кодексу, врахову

ступнь тяжкост вчиненого особою дяння, ступнь здйснення злочинного намру та причини, внаслдок яких злочин не було доведено до кнця.

(2) При призначенн покарання спвучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 63 - 65 цього Кодексу, врахову

характер та ступнь част кожного з них у вчиненн злочину.

Стаття 67. Призначення бльш м'якого покарання, нж передбачено законом

(1) За наявност деклькох обставин, що пом'якшують покарання та стотно знижують ступнь тяжкост вчиненого злочину, з рахуванням особи винного суд, мотивувавши сво

ршення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньо

(2) На пдставах, передбачених у частин першй ц㺿 статт, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкцÿ статт Особливо

Стаття 68. Призначення покарання за сукупнстю злочинв

(1) При сукупност злочинв суд, призначивши покарання (основне додаткове) за кожний злочин окремо, визнача

остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання бльш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

(2) При складанн покарань остаточне покарання за сукупнстю злочинв визнача

ться в межах, встановлених санкцúю статт Особливо

(3) До основного покарання, призначеного за сукупнстю злочинв, можуть бути при

днан додатков покарання, призначен судом за злочини, у вчиненн яких особу було визнано винною.

(4) За правилами, передбаченими в частинах 1 - 3 ц㺿 статт, признача

ться покарання, якщо псля винесення вироку в справ буде встановлено, що засуджений винен ще в ншому злочин, вчиненому ним до винесення вироку у першй справ. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупнстю злочинв, зарахову

ться покарання, вдбуте повнстю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статт 70 цього Кодексу.

Стаття 69. Призначення покарання за сукупнстю вирокв

(1) Якщо засуджений псля винесення вироку, але до повного вдбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнстю або частково при

дну

невдбуту частину покарання за попереднм вироком.

(2) При складанн покарань за сукупнстю вирокв загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальнй частин цього Кодексу. При складанн покарань у вигляд позбавлення вол загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнстю вирокв, не повинен перевищувати п'ятнадцяти рокв, у випадку якщо хоча б один з злочинв

особливо тяжким, загальний строк позбавлення вол може бути бльшим п'ятнадцяти рокв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокв. При складанн покарань у вигляд довчного позбавлення вол та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнстю вирокв, визнача

ться шляхом поглинення менш суворих покарань довчним позбавленням вол.

(3) Призначене хоча б за одним з вирокв додаткове покарання або невдбута його частина за попереднм вироком пдляга

при

днанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнстю вирокв.

(4) Остаточне покарання за сукупнстю вирокв ма

бути бльшим вд покарання, призначеного за новий злочин, також вд невдбуто

(5) Якщо засуджений псля винесення вироку, але до повного вдбуття покарання вчинив два або бльше злочинв, суд признача

покарання за ц нов злочини за правилами, передбаченими в статт 68 цього Кодексу, потм до остаточного покарання, призначеного за сукупнстю злочинв, повнстю чи частково при

дну

невдбуту частину покарання за попереднм вироком у межах, встановлених у частин другй ц㺿 статт.

Стаття 70. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього в'язнення

(1) При складанн покарань за сукупнстю злочинв та сукупнстю вирокв менш суворий вид покарання переводиться в бльш суворий вид, виходячи з такого

1) одному дню позбавлення вол вдповдають:

) один день тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв або арешту;

б) два дн обмеження вол;

в) три дн службового обмеження для вйськовослужбовцв або три дн виправних робт;

2) одному дню тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв або арешту вдповдають:

) два дн обмеження вол;

б) три дн службового обмеження для вйськовослужбовцв або три дн виправних робт;

3) одному дню обмеження вол вдповдають три дн службового обмеження для вйськовослужбовцв, або три дн виправних робт.

(2) При призначенн за клькома вироками покарання у вигляд виправних робт або службового обмеження для вйськовослужбовцв складанню пдлягають лише строки цих покарань. Розмри вдрахувань з заробтку засудженого складанню не пдлягають обчислюються за кожним вироком самостйно.

(3) Основн покарання у вигляд штрафу та позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю при призначенн

(4) Додатков покарання рзних видв у всх випадках виконуються самостйно.

(5) Попередн

в'язнення зарахову

ться судом у строк покарання у раз засудження до позбавлення вол день за день або за правилами, передбаченими у частин першй ц㺿 статт. При призначенн покарань, не зазначених в частин першй ц㺿 статт, суд, враховуючи попередн

в'язнення, може пом'якшити покарання або повнстю звльнити засудженого вд його вдбування.

Стаття 71. Обчислення строкв покарання

Строки покарання обчислюються в роках та мсяцях. При замн або складанн покарань, також у раз зарахування попереднього в'язнення допуска

ться обчислення строкв покарання у днях.

Роздл Х. ЗВ

ЛЬНЕННЯ В

Д ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО В

ДБУВАННЯ

Стаття 72. Звльнення вд покарання та його вдбування

(1) Звльнення засудженого вд покарання або подальшого його вдування, замна бльш м'яким, також пом'якшення призначеного покарання, крм звльнення вд покарання або пом'якшення покарання на пдстав закону Укра

(2) Особа, засуджена за дяння, карансть якого законом усунена, пдляга

звльненню вд призначеного судом покарання.

(3) Призначена засудженому мра покарання, що перевищу

санкцю нового закону, знижу

ться до максимально

(4) Особа, яка вчинила злочин невелико

(5) Особа також може бути за вироком суду звльнена вд покарання на пдставах, передбачених у статтею 47 цього Кодексу.

Стаття 73. Звльнення вд вдбування покарання з випробуванням

(1) Якщо суд при призначенн покарання у вигляд виправних робт, службового обмеження для вйськовослужбовцв, обмеження вол, також позбавлення вол на строк не бльше п'яти рокв, враховуючи тяжксть злочину, особу винного та нш обставини справи, дйде висновку про можливсть виправлення пдсудного без вдбування покарання, вн може хвалити про звльнення вд вдбування покарання з випробуванням.

(2) У цьому раз суд хвалю

звльнити засудженого вд вдбування призначеного покарання, якщо вн протягом визначеного судом спитового строку не вчинить нового злочину, викона

покладен на нього обов'язки.

(3)

спитовий строк встановлю

ться судом тривалстю вд одного до трьох рокв.

Стаття 74. Обов'язки, як поклада

суд на особу, звльнену вд вдбування покарання з випробуванням

(1) У раз звльнення вд вдбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого так обов'язки:

1) попросити публчно або в ншй форм пробачення у потерплого;

2) не ви

3) повдомляти органи внутршнх справ про змну мсця проживання, роботи або навчання;

4) перодично з'являтися для ре

страцÿ в органи внутршнх справ;

5) пройти курс кування вд алкоголзму, наркоманÿ або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я нших осб.

(2) Контроль за поведнкою таких засуджених здйсню

ться органами внутршнх справ за мсцем проживання засудженого, щодо засуджених вйськовослужбовцв - командирами вйськових частин.

Стаття 75. Застосування додаткових покарань у раз звльнення вд вдбування основного покарання з випробуванням

У раз звльнення вд вдбування покарання з випробуванням, можуть бути призначен додатков покарання у вигляд штрафу, позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю та позбавлення вйськового, спецального звання, рангу, чину або квалфкацйного класу.

Стаття 76. Правов наслдки звльнення вд вдбування покарання з випробуванням

(1) Псля закнчення спитового строку засуджений, який виконав покладен на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звльня

ться судом вд призначеного йому покарання.

(2) Якщо засуджений не викону

покладен на нього обов'язки або систематично вчиню

правопорушення, що потягли за собою адмнстративн стягнення, свдчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направля

засудженого для вдбування призначеного покарання.

(3) У раз вчинення засудженим протягом спитового строку нового злочину суд признача

йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 69 70 цього Кодексу.

Стаття 77. Звльнення вд вдбування покарання з випробуванням вагтних жнок жнок, як мають дтей вком до семи рокв

(1) У раз призначення покарання у вигляд обмеження вол або позбавлення вол вагтним жнкам або жнкам, як мають дтей вком до семи рокв, крм засуджених до позбавлення вол на строк бльше п'яти рокв за тяжк особливо тяжк злочини, суд може звльнити таких засуджених вд вдбування як основного, так додаткового покарання з встановленням спитового строку у межах строку, на який згдно з законом, жнку може бути звльнено вд роботи у зв'язку з вагтнстю, пологами до досягненням дитиною семирчного вку.

(2) У раз звльнення вд вдбування покарання з випробуванням вагтних жнок жнок, як мають дтей вком до семи рокв, суд може покласти на засуджену обов'язки, передбачен у статт 74 цього Кодексу.

(3) Контроль за поведнкою засуджених здйсню

ться органами внутршнх справ.

(4) Псля закнчення спитового строку суд, залежно вд поведнки засуджено

(5) У раз, коли звльнена вд вдбування покарання з випробуванням жнка вдмовилася вд дитини, передала ? в дитячий будинок, зникла з мсця проживання, хиля

ться вд виховання дитини, догляду за нею, не викону

покладених на не

(6) Якщо засуджена вчинила в перод спитового строку новий злочин суд признача

Стаття 78. Звльнення вд покарання у зв'язку з закнченням строкв давност виконання обвинувального вироку

(1) Особа звльня

ться вд покарання, якщо з дня набрання чинност обвинувальним вироком його не було виконано в так строки:

1) один рк - у раз засудження до покарання менш суворого, нж обмеження вол;

2) два роки - у раз засудження до покарання у вигляд обмеження вол або позбавлення вол за злочин невелико

3) чотири роки - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол за злочин середньо

4) см рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол на строк понад п'ять рокв за тяжкий злочин, також при засудженн до позбавлення вол на строк не бльше десяти рокв за особливо тяжкий злочин;

5) десять рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол на строк бльше десяти рокв за особливо тяжкий злочин.

(2) Строки давност щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.

(3) Перебг давност зупиня

ться, якщо засуджений хиля

ться вд вдбування покарання. У цих випадках перебг давност вдновлю

ться з дня з'явлення засудженого для вдбування покарання або з дня його затримання. У цьому раз строки давност, передбачен частиною першою ц㺿 статт, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти рокв.

(4) Перебг давност перерива

ться, якщо до закнчення строкв, зазначених у частинах першй та другй ц㺿 статт, засуджений вчинить новий середньо

(5) Питання про застосування давност до особи, засуджено

(6) Давнсть не застосову

ться у раз засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбачен статтями 452 - 454, 457 цього Кодексу.

Стаття 79. мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання

(1) До осб, що вдбувають покарання у вигляд виправних робт, службового обмеження для вйськовослужбовцв, обмеження вол, тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв або позбавлення вол, може бути застосоване мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання. Особу може бути мовнодостроково звльнено повнстю або частково вд вдбування додаткового покарання.

(2) мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведнкою сумлнним ставленням до прац довв сво

виправлення.

(3) мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання може бути застосоване псля фактичного вдбуття засудженим:

1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невелико

2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за мисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, також у раз, якщо особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол за мисний злочин до погашення або зняття судимост знову вчинила мисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення вол;

3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за мисний особливо тяжкий злочин, також покарання, призначеного особ, яка ранше звльнялася мовно-достроково знову вчинила мисний злочин протягом невдбуто

(4) У раз вчинення особою, до яко

Стаття 80. Замна невдбуто частини покарання бльш м'яким

(1) Особам, що вдбувають покарання у вигляд обмеження або позбавлення вол, невдбута частина покарання може бути замнена судом бльш м'яким покаранням. У цих випадках бльш м'яке покарання признача

ться в межах строкв, становлених у Загальнй частин цього Кодексу для даного виду покарання, не повинне перевищувати невдбутого строку покарання, призначеного вироком.

(2) У раз замни невдбуто

(3) Замна невдбуто

(4) Замна невдбуто

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невелико

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, також у раз, коли особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол за мисний злочин до погашення або зняття судимост знову вчинила мисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення вол;

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за мисний особливо тяжкий злочин, також покарання, призначеного особ, яка ранше звльнялася мовно-достроково вчинила новий мисний злочин протягом невдбуто

(5) До осб, яким покарання замнене бльш м'яким, може бути застосоване мовно-дострокове звльнення за правилами, передбаченими статтею 79 цього Кодексу.

(6) Якщо особа, вдбуваючи бльш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин дода

невдбуту частину бльш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 70 цього Кодексу.

Стаття 81. Звльнення вд вдбування покарання вагтних жнок жнок, як мають дтей вком до трьох рокв

(1) Засуджених до обмеження вол або до позбавлення вол жнок, як стали вагтними або народили дтей пд час вдбування покарання, крм засуджених до позбавлення вол на строк бльше п'яти рокв за мисн тяжк та особливо тяжк злочини, суд може звльнити вд вдбування покарання в межах строку, на який згдно з законом жнку може бути звльнено вд роботи у зв'язку з вагтнстю, пологами до досягнення дитиною трирчного вку.

(2) Звльнення вд вдбування покарання застосову

ться до засуджено

(3) Контроль за поведнкою таких жнок здйсню

ться органом внутршнх справ за мсцем проживання.

(4) Псля досягнення дитиною трирчного вку або в раз ? смерт суд залежно вд поведнки засуджено

(5) Якщо засуджена, яка була звльнена вд вдбування покарання, вдмовля

ться вд дитини, передала ? у дитячий будинок, зникла з мсця проживання або хиля

ться вд виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчиню

правопорушення, що потягли за собою адмнстративн стягнення свдчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для вдбування покарання, призначеного за вироком.

(6) Якщо в перод звльнення вд вдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд признача

Стаття 82. Звльнення вд покарання за хворобою

(1) Звльня

ться вд покарання особа, яка пд час його вдбування захворла на психчну хворобу, що позбавля

? можливост усвдомлювати мету, змст та правов наслдки кримнально

(2) Особа, яка псля вчинення злочину або винесення вироку захворла на ншу тяжку хворобу, що перешкоджа

вдбуванню покарання, може бути звльнена вд покарання або вд подальшого його вдбування. При виршенн цього питання суд врахову

тяжксть вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та нш обставини справи.

(3) Вйськовослужбовц, засуджен до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплнарному батальйон, в раз визнання

(4) У раз одужання осб, зазначених у частинах першй та другй ц㺿 статт, вони можуть бути направлен для вдбування покарання, якщо не закнчилися строки давност, передбачен статтями 48 або 78 цього Кодексу, або вдсутн нш пдстави для звльнення вд покарання. При цьому час, протягом якого до осб застосовувалися примусов заходи медичного характеру, зарахову

ться в строк покарання за правилами, передбаченими в частин п'ятй статт 70 цього Кодексу, один день позбавлення вол дорвню

одному дню застосування примусових заходв медичного характеру.

Стаття 83. Звльнення вд покарання на пдстав закону крани про амнстю або акта помилування

На пдстав закону кра

Стаття 84. Амнстя

(1) Амнстя оголошу

ться Законом кра

(2) Законом про амнстю особи, як вчинили злочин, можуть бути повнстю або частково звльнен вд кримнально

Стаття 85. Помилування

(1) Помилування здйсню

ться Президентом кра

2) Актом помилування може бути передбачена замна засудженому призначеного судом покарання у вигляд довчного позбавлення вол на позбавлення вол на строк не менше двадцяти п'яти рокв.

Роздл Х. СУДИМ

СТЬ

Стаття 86. Правов наслдки судимост

(1) Особа визна

ться такою, що ма

судимсть, з дня набрання законно

(2) Судимсть ма

правове значення у раз вчинення нового злочину, також в нших випадках, передбачених законами кра

(3) Особи, засуджен за вироком суду без призначення покарання або звльнен вд покарання чи так, що вдбули покарання за дяння, злочиннсть карансть якого сунута законом, визнаються такими, що не мають судимост.

(4) Особи, як були реаблтован, визнаються такими, що не мають судимост.

Стаття 87. Строки погашення судимост

Такими, що не мають судимост, визнаються:

1) особи, засуджен вдповдно до статт 73 цього Кодексу, якщо протягом спитового строку вони не вчинять нового злочину якщо протягом зазначеного строку ршення про звльнення вд вдбування покарання з випробуванням не буде скасоване з нших пдстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищу

тривалсть спитового строку, особа визна

ться такою, що не ма

судимост, псля вдбуття цього додаткового покарання;

2) жнки, засуджен вдповдно до статт 77 цього Кодексу, якщо протягом спитового строку вони не вчинять нового злочину якщо псля закнчення цього строку не буде прийняте ршення про направлення для вдбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звльнена вд додаткового покарання його строк перевищу

строк основного покарання, то жнка визна

ться такою, що не ма

судимост, псля вдбуття цього додаткового покарання;

3) особи, засуджен до позбавлення права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю псля виконання цього покарання;

4) особи, як вдбули покарання у вигляд службового обмеження для вйськовослужбовцв або тримання в дисциплнарному батальйон вйськовослужбовцв чи достроково звльнен вд цих покарань, також вйськовослужбовц, як вдбули покарання на гауптвахт замсть арешту;

5) особи, засуджен до штрафу, виправних робт, або арешту, якщо вони протягом року з дня вдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

6) особи, засуджен до обмеження вол, також засуджен за злочин невелико

7) особи, засуджен до позбавлення вол за злочин середньо

8) особи, засуджен до позбавлення вол за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести рокв з дня вдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;

9) особи, засуджен до позбавлення вол за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми рокв з дня вдбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.

Стаття 88. Обчислення строкв погашення судимост

(1) Строки погашення судимост обчислюються з дня вдбуття основного додаткового покарання.

(2) До строку погашення судимост зарахову

ться час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давнсть виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимсть погаша

ться по закнченн строкв давност виконання вироку.

(3) Якщо особу в порядку, передбаченому законом, було достроково звльнено вд вдбування покарання, то строк погашення судимост обчислю

ться виходячи з фактично вдбутого нею покарання - з моменту звльнення вд вдбування покарання (основного та додаткового).

(4) Якщо невдбуту частину покарання було замнено бльш м'яким покаранням, то строк погашення судимост обчислю

ться виходячи з фактично вдбутого до замни бльш суворого покарання - з моменту вдбуття бльш м'якого покарання (основного та додаткового).

(5) Якщо особа, що вдбула покарання, до закнчення строку погашення судимост знову вчинить злочин, перебг строку погашення судимост, перерива

ться обчислю

ться заново. У цих випадках строки погашення судимост обчислюються окремо за кожний злочин псля фактичного вдбуття покарання (основного та додаткового) за останнй злочин.

Стаття 89. Зняття судимост

(1) Якщо особа псля вдбуття покарання у вигляд обмеження вол або позбавлення вол зразковою поведнкою сумлнним ставленням до прац довела сво

виправлення, то суд може зняти з не

(2) Зняття судимост допуска

ться лише псля закнчення не менш як половини строку погашення судимост, зазначеного у статт 87 цього Кодексу.

(3) Порядок зняття судимост встановлю

ться Кримнально-процесуальним кодексом кра

Роздл X

V. ПРИМУСОВ

ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ Л

КУВАННЯ

Стаття 90. Поняття та мета примусових заходв медичного характеру

Примусовими заходами медичного характеру

помщення особи, яка вчинила суспльно небезпечне дяння, що пдпада

пд ознаки дяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спецальний кувальний заклад з метою ? обов'язкового кування, також запобгання вчиненню нею суспльно небезпечних дянь.

Стаття 91. Особи, до яких застосовуються примусов заходи медичного характеру

Примусов заходи медичного характеру можуть бути застосован судом до осб:

1) як вчинили у стан неосудност суспльно небезпечн дяння, що пдпадають пд ознаки дянь, передбачених статтями Особливо

2) як вчинили злочин у стан осудност, але захворли на психчну хворобу до винесення вироку або пд час вдбування покарання, що позбавля

Стаття 92. Види примусових заходв медичного характеру

(1) Залежно вд характеру та тяжкост захворювання, тяжкост вчиненого дяння, з рахуванням ступеня небезпечност психчно хворого для себе або нших осб, суд може застосувати так примусов заходи медичного характеру:

1) госпталзаця до психатричного закладу з звичайним наглядом;

2) госпталзаця до психатричного закладу з посиленим наглядом;

3) госпталзаця до психатричного закладу з суворим наглядом.

(2) Госпталзаця до психатричного закладу з звичайним наглядом може бути застосоване судом щодо психчно хворого, який за сво

(3) Госпталзаця до психатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосоване судом щодо психчно хворого, який вчинив суспльно небезпечне дяння, не пов'язане з посяганням на життя нших осб, за сво

(4) Госпталзаця до психатричного закладу з суворим наглядом може бути застосоване судом щодо психчно хворого, який вчинив суспльно небезпечне дяння, пов'язане з посяганням на життя нших осб, а також щодо психчно хворого, який за сво

(5) Якщо не буде визнано за необхдне застосування до психчно хворого примусових заходв медичного характеру, також у раз припинення застосування таких заходв, суд може передати його на пклування родичам або опкунам з обов'язковим карським наглядом.

Стаття 93. Змна або припинення примусових заходв медичного характеру

(1) Змна або припинення примусових заходв медичного характеру застосову

ться судом у встановленому законом порядку.

(2) У раз припинення застосування примусових заходв медичного характеру через змнення психчного стану особи на краще, суд може передати ? на пклування родичам або опкунам з обов'язковим карським наглядом.

(3) У раз припинення застосування примусових заходв медичного характеру через видужання щодо осб, зазначених у пункт 2 статт 90, вони пдлягають кримнальнй вдповдальност на загальних засадах.

Стаття 94. Примусове кування

(1) Примусове кування може бути застосоване судом, незалежно вд призначеного покарання, до осб, як вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я нших осб.

(2) У раз призначення покарання у вигляд позбавлення вол або обмеження вол примусове кування здйсню

ться за мсцем вдбування покарання. У раз призначення нших видв покарань примусове кування здйсню

ться у спецальних кувальних закладах.

Роздл XV. ОСОБЛИВОСТ

КРИМ

НАЛЬОп В

ДПОВ

ДАЛЬНОСТ

ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛ

ТН

Х

Стаття 95. Звльнення вд кримнально вдповдальност з застосуванням примусових заходв виховного характеру

(1) Неповнолтнього, який вперше вчинив злочин невелико

(2) Примусов заходи виховного характеру передбачен частиною другою статт 103 цього Кодексу, суд застосову

до особи, яка до досягнення вку, з якого може наставати кримнальна вдповдальнсть, вчинила суспльно небезпечне дяння, що пдпада

пд ознаки дяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.

(3) У раз хилення неповнолтнього, що вчинив злочин, вд застосування до нього примусових заходв виховного характеру, ц заходи скасовуються вн притягу

ться до кримнально

Стаття 96. Види покарань

(1) До неповнолтнх можуть бути застосован так основн види покарань:

1) штраф;

2) виправн роботи;

3) арешт;

4) позбавлення вол на певний строк.

(2) До неповнолтнх можуть бути застосован додатков покарання у вигляд штрафу та позбавлення права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю.

Стаття 97. Штраф

(1) Штраф застосову

ться лише до неповнолтнх, що мають самостйний доход або майно, на яке може бути звернене стягнення.

(2) Розмр штрафу встановлю

ться судом залежно вд тяжкост вчиненого злочину та з рахуванням майнового стану неповнолтнього в межах до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян.

Стаття 98. Виправн роботи

(1) Виправн роботи можуть бути призначен неповнолтньому за мсцем роботи на строк вд двох мсяцв до одного року.

(2)

з заробтку неповнолтнього, засудженого до виправних робт, здйсню

ться вдрахування в доход держави в розмр, встановленому вироком суду, в межах вд п'яти до п'ятнадцяти вдсоткв.

Стаття 99. Арешт

решт поляга

у триманн неповнолтнього, який на момент постановлення вироку досяг шстнадцяти рокв, в мовах золяцÿ в спецально пристосованих становах на строк вд п'ятнадцяти до сорока п'яти дб.

Стаття 100. Позбавлення вол на певний строк

(1) Покарання у вигляд позбавлення вол особам, як не досягли до вчинення злочину всмнадцятирчного вку, не може бути призначене на строк бльше п'ятнадцяти рокв. Неповнолтн, засуджен до покарання у вигляд позбавлення вол, вдбувають його у спецальних виховних становах.

(2) Позбавлення вол не може бути призначене неповнолтньому, який вперше вчинив злочин невелико

(3) Покарання у вигляд позбавлення вол признача

ться неповнолтньому:

1) за вчинений повторно злочин невелико

2) за злочин середньо

3) за тяжкий злочин - на строк не бльше семи рокв;

4) за особливо тяжкий злочин - на строк не бльше десяти рокв.

5) за особливо тяжкий злочин, по

днаний з мисним позбавленням життя людини - на строк до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 101. Призначення покарання

(1) При призначенн покарання неповнолтньому суд, крм обставин, передбачених у статтях 63 - 65 цього Кодексу, врахову

мови його життя та виховання, вплив дорослих, рвень розвитку та нш особливост особи неповнолтнього.

(2) При призначен покарання неповнолтньому за сукупнстю злочинв або вирокв остаточне покарання у вигляд позбавлення вол не може перевищувати п'ятнадцяти рокв.

Стаття 102. Звльнення вд вдбування покарання з випробуванням

(1) Звльнення вд вдбування покарання з випробуванням застосову

ться до неповнолтнх вдповдно до статей 73 - 76 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цúю статтею.

(2) Звльнення вд вдбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолтнього лише у раз його засудження до позбавлення вол.

(3)

спитовий строк становлю

ться тривалстю вд одного до двох рокв.

(3) У раз звльнення неповнолтнього вд вдбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за ? згодою або на ? прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховно

Стаття 103. Звльнення вд покарання з застосуванням примусових заходв виховного характеру

(1) Неповнолтнй, який вчинив злочин невелико

(2) У цьому раз суд застосову

до неповнолтнього так примусов заходи виховного характеру:

1) застереження;

2) обмеження дозвлля встановлення особливих вимог до поведнки неповнолтнього;

3) передача неповнолтнього пд нагляд батькв чи осб, як

4) покладення на неповнолтнього, який досяг чотирнадцятирчного вку ма

майно або доход, обов'язку вдшкодування заподяних майнових збиткв;

5) направлення неповнолтнього до спецально

(3) До неповнолтнього може бути застосовано клька примусових заходв виховного характеру, що передбачен у частин другй ц㺿 статт. Тривалсть заходв виховного характеру, передбачених у пункт 2 та 3 частини друго

(4) Суд може також визнати за необхдне призначити неповнолтньому вихователя в порядку, передбаченому законом.

(5) У раз хилення неповнолтнього вд застосування до нього примусових заходв виховного характеру, ц заходи скасовуються вн направля

ться для вдбування призначеного покарання.

Стаття 104. Звльнення вд кримнально вдповдальност та покарання у зв'язку з закнченням строкв давност

(1) Давнсть притягнення до кримнально

(2) Щодо цих осб встановлюються так строки давност притягнення до кримнально

1) два роки - у раз вчинення злочину невелико

2) п'ять рокв - у раз вчинення злочину середньо

3) см рокв - у раз вчинення тяжкого злочину;

4) десять рокв - у раз вчинення особливо тяжкого злочину.

(3) У раз застосування до таких осб строку давност виконання обвинувального вироку встановлюються так строки:

1) два роки - у раз засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням вол, також при засудженн до покарання у вигляд позбавлення вол за злочин невелико

2) п'ять рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол за злочин середньо

3) см рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол на строк бльше п'яти рокв за тяжкий злочин;

4) см рокв - у раз засудження до покарання у вигляд позбавлення вол за особливо тяжкий злочин.

(4) У раз зупинення перебгу строкв давност передбачених в частин другй статт 48 та частин третй статт 78 цього Кодексу, загальний строк давност не може перевищувати п'ятнадцять рокв.та

Стаття 105. мовно дострокове звльнення вд вдбування покарання

(1) До осб, як вдбувають покарання у вигляд позбавлення вол за злочин, вчинений у вц до шстнадцяти рокв, може бути застосоване умовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання незалежно вд тяжкост вчиненого злочину.

(2) мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведнкою, сумлнним ставленням до прац та навчання довв сво

виправлення.

(3) мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у вц до шстнадцяти рокв, псля фактичного вдбуття:

1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляд позбавлення вол за злочин невелико

2) не менше половини строку покарання у вигляд позбавлення вол, призначеного судом за мисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, також, якщо особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол за мисний злочин до погашення або зняття судимост знову вчинила у вц до всмнадцяти рокв новий мисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення вол;

3) не менше двох третин строку покарання у вигляд позбавлення вол, призначеного судом за мисний особливо тяжкий злочин, також, якщо особа ранше вдбувала покарання у вигляд позбавлення вол була мовно-достроково звльнена вд вдбування покарання, але до закнчення невдбуто

(4) До неповнолтнх замна невдбуто

(5) У раз вчинення особою, щодо яко

Стаття 106. Погашення та зняття судимост

(1) Погашення та зняття судимост щодо осб, як вчинили злочин до досягнення ними шстнадцятирчного вку, здйсню

ться вдповдно до статей 86 - 89 цього Кодексу з рахуванням положень, передбачених цúю статтею.

(2) Такими, що не мають судимост, визнаються неповнолтн:

1) засуджен до покарання, не пов'язаного з позбавленням вол, псля виконання цього покарання;

2) засуджен до позбавлення вол за злочин невелико

3) засуджен до позбавлення вол за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох рокв з дня вдбуття покарання не вчинять нового злочину;

4) засуджен до позбавлення вол за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти рокв з дня вдбуття покарання не вчинять нового злочину.

(3) Дострокове зняття судимост допуска

ться лише щодо особи, яка вдбула покарання у вигляд позбавлення вол за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у вц до шстнадцяти рокв, за пдставами, передбаченими в частин другй статт 89 цього Кодексу, псля закнчення не менш як половини строку погашення судимост, зазначеного в пунктах 3 4 частини друго

Проект
(тираж 21.06.2)  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Роздл

. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦ

ОНАЛЬОп БЕЗПЕКИ КАпНИ

Стаття 107. Д, спрямован на насильницьку змну чи повалення конституцйного ладу або на захоплення державно влади

(1) Дÿ, вчинен з метою насильницько

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Публчн заклики до насильницько

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен особою, яка

представником влади, або повторно, або органзованою групою, або з використанням засобв масово

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 108. Посягання на територальну цлснсть недоторкансть крани

(1) мисн дÿ, вчинен з метою змни меж територÿ або державного кордону кра

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен особою, яка

представником влади, або за попередньою змовою групою осб, або по

днан з розпалюванням нацонально

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, як призвели до загибел людей або нших тяжких наслдкв, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 109. Державна зрада

(1) Державна зрада, тобто дяння, мисно вчинене громадянином кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Створення з метою передбаченою частиною першою ц㺿 статт органзацÿ, кервництво нею або часть у нй, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(3) Звльня

ться вд кримнально

Стаття 110. Посягання на життя державного чи громадського дяча

Вбивство або замах на вбивство Президента кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття. Диверся

Вчинення з метою ослаблення держави вибухв, пдпалв або нших дй, спрямованих на масове знищення людей, заподяння тлесних шкоджень чи ншо

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна або довчним позбавленням вол з конфскацúю майна.

Стаття 112. Шкдництво

Дя або бездяльнсть, спрямован на пдрив промисловост, транспорту, зв'язку, сльського господарства, грошово

кара

ться позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 113. Шпигунство

(1) Передача або збирання з метою передач ноземнй держав, ноземнй органзацÿ або

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Звльня

ться вд кримнально

Роздл . ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ

Стаття 114. мисне вбивство

Умисне вбивство, вчинене за вдсутност ознак, зазначених у статтях 115, 116, 117, 118 цього Кодексу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 115. мисне вбивство за обставин, як обтяжують покарання

Умисне вбивство:

1) двох або бльше осб;

2) жнки, яка зазнаки для винного перебувала у стан вагтност або малолтнього;

3) заручника;

4) вчинене з особливою жорстокстю або з садистських мотивв;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осб;

6) з корисливих мотивв;

7) з хулганських мотивв;

8) особи чи ? близького родича у зв'язку з виконанням цúю особою службового або громадського обов'язку;

9) з метою приховати нший злочин або полегшити його вчинення;

10) по

днане з звалтуванням, насильницьким задоволенням статево

11) вчинене на замовлення;

12) вчинене за попередньою змовою групою осб;

13) вчинене особою, яка ранше вчинила мисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол, з конфскацúю майна у випадках, передбачених пунктами 6 або 11 ц㺿 статт.

Стаття 116. мисне вбивство, вчинене в стан сильного душевного хвилювання

Умисне вбивство, вчинене в стан сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслдок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжко

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 117. мисне вбивство матр'ю сво новонароджено дитини

Умисне вбивство матр'ю сво¿ новонароджено

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 118. мисне вбивство при перевищенн меж необхдно оборони або у раз перевищення заходв, необхдних для затримання злочинця

Умисне вбивство, вчинене при перевищенн меж необхдно

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 119. Вбивство через необережнсть

(1) Вбивство, вчинене через необережнсть, -

кара

ться обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Вбивство двох або бльше осб, вчинене через необережнсть, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 120. Доведення до самогубства

(1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що

наслдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження ? людсько

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеральнй або ншй залежност вд винуватого, або щодо двох або бльше осб, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

(3) Дяння, передбачене частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо воно було вчинене щодо неповнолтнього, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв.

Стаття 121. мисне тяжке тлесне ушкодження

(1) мисне тяжке тлесне шкодження, тобто мисне тлесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцй, психчну хворобу або нший розлад здоров'я, по

днаний з стйкою втратою працездатност не менш як на одну третину, або переривання вагтност чи непоправне знвечення обличчя, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв.

(2) мисне тяжке тлесне шкодження, вчинене способом, що ма

характер мучення або вчинене групою осб, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) мисне тяжке тлесне шкодження, якщо воно вчинене органзованою групою або спричинило смерть потерплого, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до тринадцяти рокв.

Стаття 122. мисне середньо тяжкост тлесне шкодження

Умисне середньо

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 123. мисне тяжке тлесне ушкодження, заподяне в стан сильного душевного хвилювання

Умисне тяжке тлесне шкодження, заподяне в стан сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслдок протизаконного насильства або тяжко

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 124. мисне заподяння тяжких тлесних шкоджень у раз перевищення меж необхдно оборони або у раз перевищення заходв, необхдних для затримання злочинця

Умисне заподяння тяжких тлесних шкоджень, вчинене у раз перевищення меж необхдно

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 125. мисне легке тлесне ушкодження

(1) мисне легке тлесне шкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатност, -

кара

ться виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) мисне легке тлесне шкодження без наслдкв, зазначених у частин першй ц㺿 статт, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Стаття 126. Побо мордування

(1) мисне завдання дару, побо

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Т сам дяння, що мають характер мордування, -

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 127. Необережне тяжке або середньо тяжкост тлесне шкодження

Необережне тяжке або середньо

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 128. Погроза вбивством

(1) Погроза вбивством, якщо були реальн пдстави побоюватися здйснення ц㺿 погрози -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Та сама дя, вчинена членом органзовано

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 129. Зараження врусом мунодефциту людини чи ншо невилковно нфекцйно хвороби

(1) Зазнаки поставлення ншо

кара

ться арештом на строк до трьох мсяцв або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Необережне зараження ншо

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен щодо двох чи бльше осб або неповнолтнього, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(4) мисне зараження ншо

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 130. Неналежне виконання професйних обов'язкв, що спричинило зараження особи врусом мунодефциту людини чи ншо невилковно нфекцйно хвороби

(1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або ншим працвником сво

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило зараження двох чи бльше осб, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 131. Розголошення вдомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження врусом мунодефциту людини чи ншо невилковно нфекцйно хвороби

Розголошення службовою особою або медичним працвником вдомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження врусом мунодефциту чи ншо

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 132. Зараження венеричною хворобою

(1) Зараження ншо

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен особою, ранше судимою за зараження ншо

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв.

Стаття 133. хилення вд кування захворювання

Ухилення вд кування захворювання на СН

Д, венерично

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 134. Незаконне проведення аборту

(1) Проведення аборту особою, яка не ма

спецально

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплднсть або смерть потерпло

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 135. Залишення в небезпец

(1) Зазнаки залишення без допомоги особи, яка перебува

в небезпечному для життя стан позбавлена можливост вжити заходв до самозбереження через малолтство, старсть, хворобу або внаслдок ншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був пклуватися про цю особу мав змогу надати

кара

ться обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен матр'ю стосовно новонароджено

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони потягли смерть або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 136. Ненадання допомоги особ, яка перебува

в небезпечному для життя стан

(1) Ненадання допомоги особ, яка перебува

в небезпечному для життя стан, при можливост надати таку допомогу, або неповдомлення про такий стан особи належним становам чи особам, якщо це спричинило тяжк тлесн ушкодження або смерть, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Ненадання допомоги малолтньому, який зазнаки перебува

в небезпечному для життя стан, при можливост надати таку допомогу або неповдомлення про такий стан дитини належним становам чи особам, -

караються штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони потягли смерть потерплого або нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд трьох до шести рокв.

Стаття 137. Неналежне виконання обов'язкв щодо охорони життя та здоров'я дтей

(1) Невиконання або неналежне виконання професйних чи службових обов'язкв щодо охорони життя та здоров'я неповнолтнх внаслдок недбалого або несумлнного до них ставлення, якщо це спричинило стотну шкоду здоров'ю потерплого, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили смерть неповнолтнього або нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 138. Незаконна кувальна дяльнсть

Заняття кувальною дяльнстю без спецального дозволу, здйснюване особою, яка не ма

належно

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працвником

(1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працвником, який зобов'язаний, згдно з становленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вдомо, що це може мати тяжк наслдки для хворого, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 140. Неналежне виконання професйних обов'язкв медичним або фармацевтичним працвником

(1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працвником сво

кара

ться позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо хворим був неповнолтнй, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатись певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 141. Порушення прав пацнта

Проведення клнчних випробувань карських засобв без письмово

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 142. Незаконне проведення дослдв над людиною

(1) Незаконне проведення медико-бологчних, психологчних або нших дослдв над людиною, якщо це створювало небезпеку для ? життя чи здоров'я, -

кара

ться штрафом до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен щодо неповнолтнього, двох або бльше осб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерплого, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантац органв або тканин людини

(1) Порушення встановленого законом порядку трансплантацÿ органв або тканин людини -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману ? органв або тканин з метою

кара

ться позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян чи без такого.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен щодо особи, яка перебувала в безпорадному стан або в матеральнй чи ншй залежност вд винного, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(4) Торгвля органами або тканинами людини, -

кара

ться штрафом до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 144. Насильницьке донорство

(1) Насильницьке або шляхом обману вилучення кров у людини з метою використання ? як донора -

кара

ться позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до двох рокв, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян чи без такого.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен щодо неповнолтнього або особи, яка перебувала в безпорадному стан або в матеральнй залежност вд винного, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 145. Незаконне розголошення лкарсько та

мниц

Умисне розголошення карсько

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

Стаття 146. Дослди з клонуванням людини

Проведення дослдв з метою вдтворення (реплкацÿ) людини методом клонування, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Роздл . ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛ

, ЧЕСТ

ТА Г

ДНОСТ

ОСОБИ

Стаття 147. Незаконне позбавлення вол

(1) Незаконне позбавлення вол -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене з корисливих мотивв, щодо двох чи бльше осб або за попередньою змовою групою осб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або таке, що супроводжувалося заподянням йому фзичних страждань, або з застосуванням збро

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою, або так, що спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 148. Захоплення заручникв

(1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання державно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони були вчинен щодо неповнолтнього, або органзованою групою, або були по

днан з погрозою знищення людей, або так, що спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 149. Пдмна дитини

Пдмна чужо

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 150. Торгвля людьми або нша незаконна года щодо передач людини

(1) Продажа, нша оплатна передача особи або здйснення любо

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо неповнолтнього, клькох осб, повторно, за попередньою змовою групою осб, з використанням службового становища або особою, вд яко

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою, або пов'язан з незаконним вивезенням дтей за кордон чи неповерненням

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 151. Експлуатаця дтей

(1) Експлуатаця неповнолтнх, як не досягли вку, з якого чинним законодавством дозволя

ться працевлаштування, шляхом використання

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той же строк, з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо клькох дтей, або якщо вони потягли стотну шкоду для здоров'я, фзичного розвитку або освтнього рвня дитини, або по

днан ? використанням дитячо

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

Стаття 152. Незаконне помщення в психатричний заклад

(1) Помщення в психатричний заклад зазнаки психчно здорово

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 153. Наклеп

(1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять ншу особу, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Наклеп у друкованому чи ншим способом розмноженому твор або з використанням засобв масово

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Наклеп, по

днаний з обвинуваченням у вчиненн тяжкого або особливо тяжкого злочину, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 154. Образа

Образа, тобто мисне приниження чест та гдност людини дями або висловлюваннями, виражене в непристойнй форм, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Роздл

V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕОп СВОБОДИ ТА СТАТЕОп НЕДОТОРКАНОСТ

ОСОБИ

Стаття 155. Звалтування

(1) Звалтування, тобто статев зносини з застосуванням фзичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпло

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(2) Звалтування, вчинене повторно або особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених статтями 156 або 159 цього Кодексу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(3) Звалтування, вчинене групою осб, або звалтування неповнолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

(4) Звалтування, що спричинило особливо тяжк наслдки, а також звалтування малолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 156. Насильницьке задоволення статево пристраст неприродним способом

(1) Задоволення статево

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене повторно, або групою осб, або особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених статтями 155 або 159 цього Кодексу, також вчинене щодо неповнолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Те саме дяння, вчинене щодо малолтньо

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 157. Примушування до вступу в статевий зв'язок

(1) Примушування жнки чи чоловка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, вд яко

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Примушування жнки або чоловка до вступу в статевий зв'язок, природним або неприродним способом по

днане з погрозою розголошення вдомостей, що ганьблять

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 158. Примушування чи втягнення особи у зайняття проституцю

Примушування особи до зайняття проституцúю, також втягнення ? у зайняття проституцúю шляхом обману, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 159. Статев зносини з особою, яка не досягла статево зрлост

(1) Статев зносини з особою, яка не досягла статево

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен батьком чи матр'ю або особою, що

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Стаття 160. Розбещення неповнолтнх

(1) Вчинення розпусних дй щодо особи, яка не досягла шстнадцятирчного вку, -

караються арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо малолтньо

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Роздл V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА

НШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ

СВОБОД ЛЮДИНИ

ГРОМАДЯНИНА

Стаття 161. Перешкодження здйсненню виборчого права

(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пдкупом або ншим чином вльному здйсненню громадянином права обирати бути обраним Президентом кра

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен за попередньою змовою групою осб або членом виборчо

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

(3) Дяння передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що вплинули на результати голосування або виборв, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 162. Неправомрне використання виборчих бюлетенв, пдлог виборчих документв або неправильний пдрахунок голосв чи неправильне оголошення результатв виборв

(1) Видача членом виборчо

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Пдлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа зазнаки неправдивих вдомостей або будь-яка нша його пдробка, так само використання зазнаки пдробленого виборчого документа чи виготовленого у спосб, не передбачений законом, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен членом виборчо

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 163. Порушення та

мниц голосування

(1) мисне порушення та

мниц голосування пд час проведення передбачених законодавством кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд одного до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене членом виборчо

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 164. Порушення законодавства про референдум

(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозою, пдкупом або ншим чином вльному здйсненню громадянином права брати часть у референдум, вести агтацю до дня проведення референдуму -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен членом комсÿ з проведення референдуму або ншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осб, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Пдроблення документв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пдрахунок голосв, порушення та

мниц голосування, вчинен членом комсÿ з проведення референдуму або ншою службовою особою, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк вд одного до п'яти рокв.

Стаття 165. Порушення рвноправност громадян залежно вд х расово, нацонально належност або ставлення до релг

(1) мисн дÿ, спрямован на розпалювання нацонально

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дÿ, по

днан з насильством, обманом чи погрозами, також вчинен службовою особою, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, як були вчинен органзованою групою осб або спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 166. Порушення недоторканност житла

(1) Незаконне проникнення до житла чи до ншого володння особи, незаконне проведення в них огляду, так само незаконне висилення чи нш дÿ, що порушують недоторканнсть житла громадян, -

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою або з застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 167. Порушення та

мниц листування, телефонних розмов, телеграфно чи ншо кореспонденц, що передаються засобами зв'язку

(1) Порушення та

мниц листування, телефонних розмов, телеграфно

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеження вол до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою, або з використання спецальних засобв призначених для негласного зняття нформацÿ, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Т сам дÿ, вчиненн щодо державних чи громадських дячв, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 168. хилення вд сплати алментв на тримання дтей

(1) Злсне хилення вд сплати встановлених ршенням суду коштв на тримання дтей (алментв), також злсне хилення батькв вд утримання неповнолтнх або непрацездатних дтей, що перебувають на

кара

ться виправними роботами на строк до одного року або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, вчинене особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 169. хилення вд сплати коштв на тримання непрацездатних батькв

(1) Злсне хилення вд сплати встановлених ршенням суду коштв на тримання непрацездатних батькв -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Те саме дяння, вчинене особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на той самий строк.

Стаття 170. Злсне невиконання обов'язкв по пклуванню за дитиною

(1) Злсне невиконання обов'язкв по пклуванню за малолтнм батьками, або опкунами дитини у форм систематичного ненадання житт

во необхдного харчування, побутового догляду, необхдно

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той же строк.

(2) Т сам дÿ, що потягли тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 171. Зловживання опкунськими правами

Використання опки чи пклування з корисливою метою на шкоду пдопчному (зайняття житлово

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Стаття 172. Розголошення та

мниц усиновлення (удочерння)

(1) Розголошення та

мниц синовлення (удочерння) всупереч вол синовителя (удочерителя) -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене службовою особою або працвником медичного закладу, яким вдомост про синовлення (удочерння) стали вдом по служб чи робот, або якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться штрафом до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 173. Незаконн д щодо усиновлення (удочерння)

(1) Незаконна посередницька дяльнсть або нш незаконн дÿ щодо синовлення (удочерння) дитини, передач ? пд опку (пклування) чи на виховання в см'ю громадян -

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста двадцяти мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо клькох дтей, повторно, за попередньою змовою групою осб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк до восьми рокв.

Стаття 174. Перешкодження законнй дяльност професйних сплок, партй, громадських органзацй

Умисне перешкодження законнй дяльност професйних сплок, партй, громадських органзацй або

кара

ться виправними роботами до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 175. Перешкодження законнй професйнй дяльност журналств

Умисне перешкодження законнй професйнй дяльност журналств -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 176. Грубе порушення законодавства про працю

(1) Незаконне звльнення працвника з роботи з особистих мотивв, також нше грубе порушення законодавства про працю -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв

доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо неповнолтнього, вагтно

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 177. Грубе порушення годи про працю

(1) Грубе порушення годи про працю службовою особою пдпри

мства, станови, органзацÿ незалежно вд форм власност, також окремим громадянином або повноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання доврою або примусом до виконання роботи, не обумовлено

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен стосовно громадянина, з яким укладена года щодо його роботи за межами кра

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 178. Примушування до част в страйку або до вдмови вд част в страйку

Примушування до част в страйку або до вдмови вд част в законному страйку шляхом фзичного насильства або погрози його застосування -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 179. Невиплата заробтно плати, стипенд, пенс чи нших, становлених законом виплат

(1) Невиплата заробтно

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до п'яти рокв, або позбавлення вол на строк до двох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв.

Стаття 180. Порушення авторського права сумжних прав

(1) Незаконне вдтворення, розповсюдження творв науки, лтератури, мистецтва, комп'ютерних програм баз даних, так само незаконне вдтворення, розповсюдження виконань, фонограм програм мовлення, також нше використання чужих творв, комп'ютерних програм баз даних, об'

ктв сумжних прав без дозволу осб, як мають авторське право або сумжн права, якщо ц дÿ завдали матерально

караються штрафом у розмр вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв, з конфскацúю всх примрникв творв, матеральних носÿв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання матералв, призначених для

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або завдали матерально

караються штрафом у розмр вд двохсот до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв, з конфскацúю всх примрникв, матеральних носÿв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання матералв, призначених для

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен службовою особою з використанням службового становища щодо пдлегло

караються штрафом у розмр вд п'ятисот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до двох рокв, з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться завданою у великому розмр, якщо вартсть примрникв незаконно вдтворених чи розповсюджених творв, матеральних носÿв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм програм мовлення або сума доходу, отриманого в результат незаконного опублкування, виконання, показу чи публчного сповщення творв, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, завданою в особливо великому розмр - якщо

Стаття 181. Порушення прав на об'

кти промислово власност

(1) Незаконне використання винаходу, корисно

караються штрафом у розмр вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв, з конфскацúю незаконно виготовлено

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або завдали матерально

караються штрафом у розмр вд двохсот до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв, з конфскацúю незаконно виготовлено

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться завданою у великому розмр, якщо ? розмр у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, завданою в особливо великому розмр - якщо ? розмр у тисячу бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 182. Образа священнослужителя пд час проведення ним богослужння, релгйного обряду

(1) Публчне приниження чест гдност священнослужителя пд час проведення ним богослужння, релгйного обряду, покладеного на нього духовним саном, -

кара

ться штрафом до сорока неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, по

днане з глумом пд час богослужння над особою священнослужителя чи предметами культового призначення, -

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 183. Пошкодження релгйних споруд чи культових будинкв

Пошкодження чи зруйнування релгйно

караються штрафом у розмр до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 184. Незаконне тримання, осквернення або знищення релгйних святинь

Незаконне тримання, осквернення або знищення релгйних святинь -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 185. Перешкодження здйсненню релгйного обряду

(1) Незаконне перешкодження здйсненню релгйного обряду, що зрвало або поставило пд загрозу зриву релгйний обряд, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Примушування священнослужителя шляхом фзичного або психчного насильства до проведення релгйного обряду -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 186. Посягання на здоров'я людей пд приводом проповдування релгйних вровчень чи виконання релгйних обрядв

(1) Органзаця або кервництво групою, дяльнсть яко

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, по

днан з втягуванням в дяльнсть групи чи у здйснення обрядв неповнолтнх, -

караються позбавленням вол на строк вд чотирьох до восьми рокв.

Стаття 187. Порушення недоторканност приватного життя

Незаконне збирання, збергання, використання або поширення конфденцйно

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 188. Порушення права на отримання освти

(1) Незаконна вдмова у прийнятт до навчального закладу будьяко

кара

ться штрафом до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -

кара

ться штрафом до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв

Стаття 189. Порушення права на безоплатну медичну допомогу

(1) Порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Скорочення мереж державних комунальних закладв охорони здоров'я -

кара

ться штрафом до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

Роздл VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТ

Стаття 190. Краджка

(1) Та

мне викрадення чужого майна (краджка) -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Краджка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осб, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Краджка, по

днана з протиправним проникненням у житло, нше примщення чи сховище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Краджка, що завдала значно

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(5) Краджка, вчинена в особливо великих розмрах або органзованою групою, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Примтки: 1. У статтях 190, 191, 193 - 195 повторним визна

ться злочин, вчинений особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених цими статтями або статтями 192, 270 цього Кодексу.

2. Дями, що завдали значну шкоду потерплому (статт 190 - 195 цього кодексу) вважаються розкрадання на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, як враховуючи матеральне становище потерплого спричинили йому значн збитки.

3. У статтях 190 - 195 цього Кодексу у великих розмрах визна

ться злочин, що чинений однúю особою чи групою осб на суму, яка в двст п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян на момент вчинення злочину.

4. У статтях 190 - 195 цього Кодексу в особливо великих розмрах визна

ться злочин, що вчинений однúю особою чи групою осб на суму, яка в шстсот бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян на момент вчинення злочину.

Стаття 191. Грабж

(1) Вдкрите викрадення чужого майна (грабж) -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Грабж, по

днаний з насильством, яке не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осб, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв.

(3) Грабж, по

днаний з протиправним проникненням у житло, нше примщення чи сховище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Грабж, що завдав значно

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(5) Грабж, вчинений в особливо великих розмрах або органзованою групою, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 192. Розбй

(1) Напад з метою заволодння чужим майном, по

днаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбй), -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Розбй, вчинений за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила розбй або бандитизм, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна.

(3) Розбй, по

днаний з протиправним проникненням у житло, нше примщення чи сховище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Розбй, спрямований на заволодння майном у великих розмрах або вчинення органзованою групою, або по

днаний з заподянням тяжких тлесних шкоджень, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 193. Вимагання

(1) Вимога передач чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дй майнового характеру з погрозою насильства над потерплим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних шкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Вимагання, по

днане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майново

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Вимагання, що завдало майново

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 194. Шахрайство

(1) Заволодння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання доврою (шахрайство) -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осб, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк вд одного до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Шахрайство, що завдало значно

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмрах або органзованою групою, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 195. Привласнення, розтрата майна або заволодння ним шляхом зловживання службовим становищем

(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було вврене винуватому чи перебувало в його вданн, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Привласнення, розтрата або заволодння чужим майном шляхом зловживання службовою особою сво

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -

караються обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(4) Дÿ, передбачен частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, якщо вони вчинен у великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(5) Дÿ, передбачен частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах або органзованою групою осб, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 196. Самовльне зайняття земельно длянки та самовльне будвництво

(1) Самовльне зайняття земельно

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю незаконно споруджених будвель.

(2) Органзаця групових дй, спрямованих на самовльне зайняття земельно

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю незаконно споруджених будвель.

Стаття 197. Заподяння майново шкоди шляхом обману або зловживання доврою

(1) Заподяння значно

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Т сам дяння, вчинен за попередньою змовою групою осб, або так, що заподяли майнову шкоду у великих розмрах, -

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Примтка. Вдповдно до ц㺿 статт майнова шкода визна

ться значною, якщо вона у п'ятдесят бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, а у великих розмрах - така, що у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 198. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного

Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке ма

особливу сторичну, наукову, художню чи культурну цннсть, також скарбу, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 199. мисне знищення або пошкодження майна

(1) мисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподяло шкоду у великих розмрах, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене шляхом пдпалу чи ншим загальнонебезпечним способом, або заподяло майнову шкоду в особливо великих розмрах, або спричинило загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 200. Погроза знищення майна

Погроза знищення чужого майна шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальн пдстави побоюватися здйснення ц㺿 погрози, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 201. Необережне знищення або пошкодження майна

Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 202. Порушення обов'язкв щодо охорони майна

Невиконання або неналежне виконання особою, якй доручено збергання чи охорона чужого майна, сво

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 203. Придбання або збування майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом

Заздалегдь не обцяне придбання або збування чи збергання майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом, -

караються арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з конфскацúю майна чи без тако

Роздл VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ГОСПОДАРСЬОп Д

ЯЛЬНОСТ

Стаття 204. Виготовлення, збергання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в крану з метою збуту або збут пдроблених грошей, документв на переказ або засобв доступу до банквських рахункв чи державних цнних паперв

(1) Виготовлення, збергання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в кра

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб чи у великому розмр, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою чи в особливо великому розмр, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Примтки: 1. Дÿ передбачен цúю статтею, вважаються вчинен у великому розмр, якщо сума

2. Пд документами на переказ слд розумти документ в паперовому або електронному вигляд, що використову

ться банками та

Стаття 205. Контрабанда

(1) Контрабанда, тобто перемщення товарв або валютних цнностей через митний кордон кра

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю предметв контрабанди та з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен органзованою групою або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю предметв контрабанди та з конфскацúю майна.

Примтка. Контрабанда товарв або валютних цнностей вважа

ться вчиненою у великих розмрах, якщо

Стаття 206. Порушення порядку зайняття пдпри

мницькою дяльнстю

1) Зайняття пдпри

мницькою дяльнстю без державно

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Здйснення банквсько

кара

ться штрафом вд ста до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Примтка. Отримання доходу у великому розмр ма

мсце, коли його сума у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 207. Зайняття забороненими видами пдпри

мницько дяльност

(1) Зайняття видами пдпри

мницько

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, якщо вони заподяли стотну шкоду охоронюваним законом нтересам фзичних осб, державним нтересам чи нтересам окремих юридичних осб, або якщо вони були вчинен особою, ранше судимою за зайняття забороненими видами пдпри

мницько

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Стаття 208. Виготовлення спиртних напов торгвля ними

Виготовлення з метою продажу або збергання з цúю метою самогону чи нших мцних спиртних напо

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю майна чи без тако

Стаття 209. Незаконне виготовлення, збергання або збут пдакцизних товарв

(1) Незаконне виготовлення з метою збуту або збергання з цúю метою, також збут незаконно виготовлених алкогольних напо

кара

ться штрафом вд ста до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з вилученням вироблених товарв конфскацúю майна чи без тако

(2) Виготовлення товарв, вказаних у частин першй ц㺿 статт, шляхом вдкриття пдпльних цехв або з використанням обладнання, що забезпечу

масове виробництво таких товарв, або вчинене особою, яка ранше була засуджена за частиною першою ц㺿 статт, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з вилученням таких товарв конфскацúю майна.

(3) Виготовлення товарв, вказаних у частин першй ц㺿 статт з недоброяксно

кара

ться позбавленням вол вд п'яти до десяти рокв з вилучення та знищенням вироблених товарв конфскацúю майна.

Стаття 210. Фктивне пдпри

мництво

(1) Фктивне пдпри

мництво, тобто створення або придбання суб'

ктв пдпри

мницько

караються штрафом вд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або заподяли велику матеральну шкоду держав, банков, кредитним становам, ншим юридичним особам або громадянам, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у тисячу бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 211. Протидя законнй пдпри

мницькй дяльност

(1) Протидя законнй пдпри

мницькй дяльност, тобто протиправна вимога перестати займатися пдпри

мницькою дяльнстю чи обмежити ?, класти году, виконання яко

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних шкоджень, або по

днан з насильством, що не

небезпечним для життя здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються позбавленням вол на строк вд чотирьох до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Протидя законнй пдпри

мницькй дяльност, вчинена органзованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або по

днана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподяла велику шкоду чи спричинила нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 212. хилення вд повернення виручки в ноземнй валют

(1) хилення службових осб пдпри

мств, станов та органзацй незалежно вд форм власност або осб, як здйснюють пдпри

мницьку дяльнсть без створення юридично

караються штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, також хилення вд повернення виручки в ноземнй валют, товарв або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц㺿 виручки, або приховування будь-яким способом тако

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна.

Примтки: 1. Ухилення вд повернення виручки в ноземнй валют, товарв або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц㺿 виручки, чи приховування будь-яким способом тако

2. хилення вд повернення виручки в ноземнй валют, товарв або нших матеральних цнностей, отриманих вд ц㺿 виручки, чи приховування будь-яким способом тако

Стаття 213. Незаконне вдкриття або використання за межами крани валютних рахункв

(1) Незаконне вдкриття або використання без дозволу Нацонального банку кра

караються штрафом вд п'ятисот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до чотирьох рокв, з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна та позбавленням права займати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 214. Легалзаця (вдмивання) грошових коштв та ншого майна, здобутих злочинним шляхом

Вчинення фнансових операцй та нших год з грошовими коштами та ншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, також використання зазначених коштв та ншого майна для здйснення пдпри

мницько

караються штрафом вд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 215. Порушення законодавства про бюджетну систему крани

(1) Використання службовою особою бюджетних коштв не вдповдно до

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на той самий строк або без такого.

(2) Т сам дяння, предметом яких були бюджетн кошти в особливо великих розмрах або вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

Примтки: 1. До бюджетних коштв належать кошти, що включаються у бюджети всх рвнв незалежно вд джерела

2. Великим розмром бюджетних коштв вдповдно до статей 215, 216 цього Кодексу вважа

ться сума, що в сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

3. Особливо великим розмром бюджетних коштв вдповдно до статей 215, 216 цього Кодексу вважа

ться сума, що в тисячу бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 216. Видання нормативних актв, як змнюють доходи видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку

(1) Видання службовою особою нормативних актв, як змнюють доходи видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дй були бюджетн кошти у великих розмрах, -

кара

ться штрафом вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т ж сам дÿ, предметом яких були бюджетн кошти в особливо великих розмрах або вчинен повторно, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 217. мисна несплата податкв зборв

(1) мисна несплата податкв, зборв (обов'язкових платежв), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, чинене службовою особою пдпри

мства, станови, органзацÿ, незалежно вд форм власност або особою, що займа

ться пдпри

мницькою дяльнстю без створення юридично

кара

ться штрафом вд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен за попередньою змовою групою осб або повторно, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв у великих розмрах, -

караються штрафом вд п'ятисот до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен особою, ранше судимою за хилення вд сплати податкв, зборв, нших обов'язкових платежв, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна та позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтка. Пд значним розмром коштв слд розумти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в триста бльше разв перевищують становлений законодавством неоподатковуваний мнмум доходв громадян; пд великим розмром коштв слд розумти суми податку збору (обов'язкового платежу), як в смсот п'ятдесят бльше разв перевищують становлений законодавством неоподатковуваний мнмум доходв громадян; пд особливо великим розмром коштв слд розумти суми податку збору (обов'язкового платежу), яка в три тисяч бльше разв перевищу

становлений законодавством неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 218. Несплата податкв, зборв, нших обов'язкових платежв з пдпри

мств, станов, органзацй з необережност

(1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою пдпри

мства, станови, органзацÿ (незалежно вд форми власност) на яку покладено вдповдальнсть за правильнсть обчислення сво

часнсть сплати податкв, зборв, нших обов'язкових платежв, сво

кара

ться штрафом у розмр вд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв.

(2) Т ж дяння, вчиненн особою, ранше судимою за несплату податкв, зборв, нших обов'язкових платежв або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв у великих розмрах, -

караються штрафом у розмр вд двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами строком до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 219. Несплата податкв, зборв, нших обов'язкових платежв фзичними особами з необережност

(1) Необережна несплата податкв, зборв, нших обов'язкових платежв, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, особою, що займа

ться пдпри

мницькою дяльнстю без створення юридично

кара

ться штрафом у розмр вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року.

(2) Т ж дяння, вчиненн особою, ранше судимою за несплату податкв, зборв, нших обов'язкових платежв, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетв чи державних цльових фондв коштв у великих розмрах, -

караються штрафом у розмр вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами строком до двох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Примтка. У статтях 218 та 219 пд значним розмром коштв слд розумти суми податку, зборв, ншого обов'язкового платежу, як в триста бльше разв перевищують неоподатковуваний мнмум доходв громадян; пд великим розмром коштв слд розумти суми податку, збору, ншого обов'язкового платежу, як в смсот п'ятдесят бльше разв перевищують неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 220. Незаконне переведення в готвку безготвкових коштв

(1) Незаконне переведення в готвку безготвкових коштв, тобто переведення в готвку коштв з використанням фктивних год, -

кара

ться штрафом у розмр вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами строком до двох рокв.

(2) Т ж дÿ, вчинен за попереднм змовою групою осб, або у великих розмрах, -

караються виправними роботами строком до двох рокв або

позбавленням вол на строк до чотирьох рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою чи другою ц㺿 статт, вчинен особою ранше судимою за так ж дяння або якщо вони вчинен в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд чотирьох до восьми рокв з конфскацúю майна.

Примтка. Пд великим розмром переведення в готвку безготвкових коштв слд розумти суму коштв, яка в двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян; пд особливо великим розмром переведення в готвку безготвкових коштв слд розумти суму коштв, яка в тисячу бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 221. Порушення правил здач дорогоцнних металв дорогоцнного камння

Ухилення вд обов'язково

кара

ться штрафом вд трьохсот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Примтка. Порушення правил здач держав дорогоцнних металв дорогоцнного камння визна

ться здйсненим у великому розмр, якщо вартсть вказаних у цй статт предметв, не зданих або не проданих держав, перевищу

п'ятсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян.

Стаття. Пдроблення знакв поштово оплати прозних квиткв

Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнаки пдроблених знакв поштово

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 223. Незаконне виготовлення, пдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

(1) Незаконне виготовлення, пдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування паковок примрникв аудовзуальних творв та фонограм -

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -

караються штрафом вд трьохсот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, з конфскацúю майна.

Стаття 224. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробрного клейма

(1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробрного клейма, -

кара

ться штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або органзованою групою, -

караються штрафом вд трьохсот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, з конфскацúю майна.

Стаття 225. Фктивне банкрутство

(1) Зазнаки неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони завдали велико

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв з конфскацúю майна або без тако

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 226. Доведення до банкрутства

Доведення до банкрутства, тобто мисне, з корисливих мотивв, ншо

кара

ться штрафом вд п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Т сам дÿ, якщо вони завдали велико

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв з конфскацúю майна.

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 227. Приховування банкрутства

Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до двох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв.

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 228. Незаконн д у раз банкрутства

(1) мисне приховування майна або майнових обов'язкв, вдомостей про майно, передача майна в нше володння або його вдчуження чи знищення, також фальсифкаця, приховування або знищення документв, як вдображають господарську дяльнсть, якщо ц дÿ вчинен громадянином-засновником або власником суб'

кта пдпри

мницько

караються арештом на строк до трьох мсяцв або штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Неправомрне задоволення у раз банкрутства майнових вимог одних кредиторв на шкоду нтересам нших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'

кта пдпри

мницько

караються арештом на строк до трьох мсяцв або штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 229. Шахрайство з фнансовими ресурсами

(1) Надання громадянином-пдпри

мцем або засновником чи власником суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно або завдали велико

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Примтка. Матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 230. Злсне хилення вд погашення кредиторсько заборгованост

Злсне хилення кервника пдпри

мства, станови, органзацÿ або громадянина-суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

Примтка. Кредиторською заборгованстю у великому розмр вважа

ться заборговансть фзично

Стаття 231. Порушення порядку випуску (емс) та обгу цнних паперв

(1) Випуск (емся) службовою особою суб'

кта пдпри

мницько

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'

кта пдпри

мницько

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання ншим чином пдроблених недержавних цнних паперв -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

(4) Дÿ, передбачен частиною третьою ц㺿 статт, якщо вони вчинен повторно або якщо вони завдали велико

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

(5) Дÿ, передбачен частинами третьою або четвертою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою або якщо вони завдали особливо велико

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Примтки: 1. Повторним у цй статт визна

ться злочин, вчинений особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених статтями 204 або 209 цього Кодексу.

2. Вдповдно до ц㺿 статт матеральна шкода вважа

ться великою, якщо вона у сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, особливо великою - така, що у п'ятсот бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 232. Обман покупцв та замовникв

(1) Обмрювання, обважування, обраховування чи нший обман покупцв або замовникв пд час реалзацÿ товарв або надання послуг, якщо ц дÿ вчинен у значних розмрах, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю майна позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен особою, ранше судимою за обман покупцв чи замовникв, -

караються штрафом вд ста до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням вол на строк до шести рокв, з конфскацúю майна позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтка. Обманом покупцв та замовникв у значних розмрах слд вважати обман, що спричинив громадянинов матеральну шкоду в сум, що перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 233. Фальсифкаця засобв вимрювання

Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифкованих вимрювальних приладв чи нструментв -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 234. Випуск або реалзаця недоброяксно продукц

Випуск на товарний ринок або нша реалзаця споживачам недоброяксно

караються штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 235. Змовлення про пдвищення або фксування цн

(1) Змовлення про штучне пдвищення або пдтримання монопольних цн (тарифв), знижок, надбавок, нацнок з метою сунення конкуренцÿ мж суб'

ктами пдпри

мницько

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(2) Насильство, заподяння шкоди чи погроза ними з метою штучно

караються штрафом вд сорока до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до п'яти рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою або особою, ранше судимою за злочини, передбачен цúю статтею, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з конфскацúю майна.

Стаття 236. Незаконне використання товарного знака

Незаконне використання чужого знака для товарв чи послуг, фрмового (заре

строваного) найменування, маркування товару, якщо це завдало стотно

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Примтка. Отримання доходу у великих розмрах вважа

ться таким, коли доход у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 237. Порушення антимонопольного законодавства

Неподання або подання зазнаки неправдивих документв чи ншо

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

Примтка. Великим розмром отримання доходу вважа

ться такий, що у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 238. Незаконне збирання з метою використання або використання вдомостей, що становлять комерцйну та

мницю

Умисн дÿ, спрямован на отримання вдомостей, що складають комерцйну та

мницю, з метою розголошення чи ншого використання цих вдомостей (комерцйне шпигунство), якщо це спричинило велику матеральну шкоду суб'

кту пдпри

мницько

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 239. Розголошення комерцйно та

мниц

Умисне розголошення комерцйно

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 240. Незаконна приватизаця майна державних пдпри

мств

(1) Приватизаця майна державних пдпри

мств шляхом заниження вартост об'

кту приватизацÿ або використання пдроблених приватизацйних паперв чи ншим незаконним способом, так само об'

кту, який не пдляга

приватизацÿ згдно з законами кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт якщо воно призвело до незаконно

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна або без тако

Примтка. Великим розмром, передбаченим у цй статт визна

ться незаконна приватизаця об'

ктв державно

Стаття 241. Незаконн д щодо приватизацйних паперв

(1) Продаж або нша незаконна передача приватизацйних паперв особою, яка не

власником цих документв,

караються штрафом у розмр вд ста до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той же строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або особою, ранше судимою за один з злочинв, передбачених статтями 240, 242, або органзованою групою, або з використанням службового становища, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Викрадення приватизацйних паперв, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 242. Недотримання особою обов'язкових мов щодо приватизац майна державних пдпри

мств та х подальшого використання

Подання неправдивих вдомостей у декларацÿ щодо походження коштв, за як приватизу

ться майно або пдпри

мство, та нших документах, необхдних для

караються штрафом у розмр вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв.

Роздл V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВК

ЛЛЯ

Стаття 243. Порушення правил екологчно безпеки

Порушення порядку проведення екологчно

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 244. Невжиття заходв щодо лквдац наслдкв екологчного забруднення

Ухилення вд проведення або неналежне проведення на територÿ, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромнюванням, дезактивацйних чи нших вдновлювальних заходв щодо квдацÿ або сунення наслдкв екологчного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 245. Приховування або перекручення вдомостей про екологчний стан або захворювансть населення

(1) Приховування або мисне перекручення службовою особою вдомостей про екологчний, в тому числ радацйний стан, який пов'язаний з забрудненням земель, водних ресурсв, атмосферного повтря, харчових продуктв продовольчо

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен повторно або в зон екологчного лиха, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 246. Забруднення або псування земель

(1) Забруднення або псування земель речовинами, вдходами чи ншими матералами, шкдливими для життя, здоров'я людей або довклля внаслдок порушення спецальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довклля, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, що спричинили загибель людей,

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 247. Порушення правил охорони надр

(1) Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довклля, також незаконне видобування корисних копалин, крм загальнопоширених, -

караються штрафом у розмр до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дяння, вчинен на територях та об'

ктах природнозаповдного фонду або повторно, або якщо вони спричинили загибель людей,

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю незаконно добутого знарядь видобування.

Стаття 248. Забруднення атмосферного повтря

(1) Забруднення або нша змна природних властивостей атмосферного повтря шкдливими для життя, здоров'я людей або для довклля речовинами, вдходами або ншими матералами промислового чи ншого виробництва внаслдок порушення спецальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довклля, -

караються штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на той самий строк або без такого.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 249. Порушення правил охорони вод

(1) Порушення правил охорони вод (водних об'

ктв), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пдземних вод водоносних горизонтв, джерел питних, кувальних вод або змну

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'

ктв тваринного рослинного свту або нш тяжк наслдки, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 250. Забруднення моря

(1) Забруднення моря в межах внутршнх морських чи територальних вод кра

караються штрафом вд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'

ктв тваринного рослинного свту або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю строком до трьох рокв або без такого.

(3) Неповдомлення спецально вдповдальними за те особами морських та повтряних суден або нших засобв споруд, що знаходяться в мор, адмнстрацÿ найближчого порту кра

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 251. Порушення законодавства про континентальний шельф крани

(1) Порушення законодавства про континентальний шельф Укра

караються штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв, з конфскацúю всх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без тако

(2) Дослдження, розвдування, розробка природних багатств та нш роботи на континентальному шельф кра

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв з конфскацúю обладнання.

Стаття 252. Знищення або пошкодження лсових масивв

(1) Знищення або пошкодження сових масивв, також зелених насаджень навколо населених пунктв, вздовж залзних дорг або нших таких насаджень вогнем чи ншим загальнонебезпечним способом -

караються обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до восьми рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель сових тварин або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 253. Незаконна порубка су

Незаконна порубка дерев чагарникв у сах, захисних та нших сових насадженнях, що заподяло стотну шкоду, також вчинення таких дй у заповдниках або на територях та об'

ктах природно-заповдного фонду, або в нших особливо охоронюваних сах -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю незаконно добутого.

Стаття 254. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкдниками хворобами рослин

Порушення правил, встановлених для боротьби з шкдниками хворобами рослин, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 255. Незаконне полювання

(1) Порушення правил полювання, якщо воно заподяло стотну шкоду, також незаконне полювання в заповдниках або на нших територях та об'

ктах природно-заповдного фонду, або полювання на зврв, птахв чи нш види тваринного свту, що занесен до Червоно

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю знарядь засобв полювання та всього добутого.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осб, або способом масового знищення зврв, птахв чи нших видв тваринного свту, або з використанням транспортних засобв, або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю знарядь засобв полювання та всього добутого.

Стаття 256. Незаконне зайняття рибним, звриним або ншим водним добувним промислом

(1) Незаконне зайняття рибним, звриним або ншим водним добувним промислом, якщо воно заподяло стотну шкоду, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю знарядь засобв промислу та всього добутого.

(2) Т сам дяння, якщо вони вчинен способом масового знищення риби, зврв чи нших видв тваринного свту або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, -

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю знарядь засобв промислу та всього добутого.

Стаття 257. Проведення вибухових робт з порушенням правил охорони рибних запасв

Проведення вибухових робт з порушенням правил охорони рибних запасв або диких водних тварин -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк вд двох до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 258. Порушення ветеринарних правил

Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епзоотÿ або нш тяжк наслдки, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 259. мисне знищення або пошкодження територй та об'

ктв, природно-заповдного фонду

(1) мисне знищення або пошкодження територй та об'

ктв, взятих пд охорону держави, та об'

ктв природно-заповдного фонду -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу або ншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 260. Проектування чи експлуатаця споруд без систем захисту довклля

(1) Розробка здача проектв, ншо

кара

ться позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або обмеженням вол на той же строк.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили наслдки, передбачен частиною першою ц㺿 статт, -

караються обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 261. Безгосподарське використання земель

Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату

караються штрафом в розмр до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той же строк, з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв, або без такого.

Стаття 262. мисне пошкодження або руйнування об'

ктв енергетики

Умисне пошкодження або руйнування об'

ктв енергетики, якщо ц дÿ призвели або могли призвести до порушення нормально

кара

ться штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Роздл

Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬОп БЕЗПЕКИ

Стаття 263. Створення злочинно органзац

(1) Створення злочинно

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

(2) Звльня

ться вд кримнально

Стаття 264. Сприяння часникам злочинних органзацй та криття х злочинно дяльност

(1) Заздалегдь не обцяне сприяння часникам злочинних органзацй та криття

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою або повторно, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з конфскацúю майна.

Стаття 265. Бандитизм

Органзаця озбро

но

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна

Стаття 266. Терористичний акт

(1) Терористичний акт, тобто застосування збро

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або попередньою змовою групою осб, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що призвели до загибел людини, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол з конфскацúю майна.

(4) Створення терористично

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(5) Звльня

ться вд кримнально

Примтки: 1. Пд терористичною групою слд розумти групу з двох або бльше осб, як попередньо домовилися про спльне вчинення одного чи клькох злочинв, передбачених частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, також статтею 361 цього Кодексу.

2. Пд терористичною органзацúю слд розумти стйке об'

днання осб, як з метою вчинення одного чи клькох злочинв, передбачених частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, також статтею 361 цього Кодексу, здйснили в межах об'

днання розподл функцй, досягли домовленост про певн правила поведнки, обов'язков для них пд час пдготовки вчинення цих злочинв.

Стаття 267. Зазнаки неправдиве повдомлення про терористичний акт

(1) Зазнаки неправдиве повдомлення про пдготовку вибуху, пдпалу або нших дй, як загрожують загибеллю людей чи ншими тяжкими наслдками, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки або вчинене повторно, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 268. Створення не передбачених законом во

нзованих або збройних формувань

(1) Створення не передбачених законом во

нзованих формувань чи груп або часть у

караються позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Створення не передбачених законом будь-яких збройних формувань або часть у

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Кервництво зазначеними в частинах першй або другй ц㺿 статт формуваннями чи групами,

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(4) часть у склад передбачених частинами першою або другою ц㺿 статт формувань чи груп у напад на пдпри

мства, станови, органзацÿ чи на окремих громадян, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(5) Дÿ, передбачен частиною четвертою ц㺿 статт, що призвели до загибел людей чи нших тяжких наслдкв, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(6) Звльня

ться вд кримнально

Примтки: 1. Пд во

нзованими слд розумти формування або групу, як мають органзацйну структуру вйськового типу, саме:

диноначальнсть, пдпорядковансть та дисциплну, в яких проводиться вйськова або стройова чи фзична пдготовка.

2. Пд збройними формуваннями слд розумти во

нзован групи, як незаконно мають на озбро

нн придатну для використання вогнепальну, вибухову ншого виду збро

Стаття 269. Напад на об'

кти, на яких

предмети, що становлять пдвищену небезпеку для оточення

Напад на об'

кти, на яких виготовляються, збергаються, використовуються або якими транспортуються радоактивн, хмчн, бологчн чи вибухонебезпечн матерали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'

ктв -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 270. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепально збро, бойових припасв, вибухових речовин чи радоактивних матералв або заволодння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

(1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, також заволодння предметами, що перелчен в частин першй ц㺿 статт, шляхом зловживання службово

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою чи другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою, також розбй з метою викрадення вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 271. Незаконне поводження з збро

ю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

(1) Носння, збергання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(2) Носння, виготовлення, ремонт або збування кинджалв, фнських ножв, кастетв чи ншо

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Звльня

ться вд кримнально

припаси, вибухов речовини або вибухов пристро

Стаття 272. Недбале збергання вогнепально збро або бойових припасв

Недбале збергання вогнепально

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

Стаття 273. Незаконне поводження з радоактивними матералами

(1) Придбання, носння, збергання, використання, передача, видозмнення, знищення, розпилення або руйнування радоактивних матералв (джерел онзуючого випромнювання, радоактивних речовин або ядерних матералв, що перебувають у будь-якому фзичному стан в становц або вироб чи в ншому вигляд) без вдповдного дозволу -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 274. Погроза вчинити розкрадання або використати радоактивн матерали

(1) Погроза вчинити розкрадання радоактивних матералв з метою примусити фзичну або юридичну особу, мжнародну органзацю або державу вчинити будь-яку дю або триматися вд не

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Погроза використати радоактивн матерали з метою спричинення загибел людей або нших тяжких наслдкв, якщо були пдстави побоюватися здйснення ц㺿 погрози, -

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 275. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та дкими речовинами або радоактивними матералами

(1) Порушення правил збергання, використання, облку, перевезення вибухових речовин чи радоактивних матералв або нших правил поводження з ними, також незаконне пересилання цих речовин чи матералв поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибел людей або настання нших тяжких наслдкв, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дяння, також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або

караються позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

Стаття 276. Незаконне ввезення на територю крани вдходв вторинно сировини

(1) Ввезення на територю кра

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Ввезення на територю кра

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 277. Незаконне перевезення на повтряному судн вибухових або легкозаймистих речовин

(1) Незаконне перевезення на повтряному судн вибухових або легкозаймистих речовин -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 278. Порушення встановлених законодавством вимог пожежно безпеки

(1) Порушення встановлених законодавством вимог пожежно

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмр або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Примтка. Майнова шкода вважа

ться заподяною в великих розмрах, якщо прям збитки складають суму, яка в триста разв бльш перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, в особливо великих розмрах - якщо прям збитки складають суму яка в тисячу разв бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Роздл Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Стаття 279. Порушення вимог законодавства про охорону прац

(1) Порушення вимог законодавчих та нших нормативноправових актв про охорону прац службовою особою пдпри

мства, станови, органзацÿ або громадянином-суб'

ктом пдпри

мницько

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк до семи рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв або без такого.

Стаття 280. Порушення правил безпеки пд час виконання робт з пдвищеною небезпекою

(1) Порушення правил безпеки пд час виконання робт з пдвищеною небезпекою в грничому, будвельному чи ншому виробництв особою, яка зобов'язана

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до восьми рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 281. Порушення на виробництв правил хмчно або бологчно безпеки

(1) Порушення на виробництв правил хмчно

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв, або виправними роботами на той самий строк, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 282. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пдпри

мствах або у вибухонебезпечних цехах

(1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних пдпри

мствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 283. Порушення правил ядерно або радацйно безпеки

(1) Порушення на виробництв правил ядерно

кара

ться обмеженням вол на строк до чотирьох рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 284. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислово продукц або безпечно експлуатац будвель споруд

(1) Порушення пд час розроблення, конструювання, виготовлення чи збергання промислово

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до двох рокв або без такого.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Роздл Х

. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦ

п ТРАНСПОРТУ

Стаття 285. Порушення правил безпеки руху або експлуатац залзничного, водного чи повтряного транспорту

(1) Порушення працвником залзничного, водного або повтряного транспорту правил безпеки руху або експлуатацÿ транспорту, також недоброяксний ремонт транспортних засобв, колй, засобв сигналзацÿ та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання нших тяжких наслдкв, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили потерплому середньо

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 286. Пошкодження шляхв сполучення транспортних засобв

(1) мисне руйнування або пошкодження шляхв сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобв зв'язку чи сигналзацÿ, а також нш дÿ, спрямован на приведення зазначених предметв у непридатний для експлуатацÿ стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварю по

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили потерплому середньо

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 287. гон або захоплення залзничного рухомого складу, повтряного, морського чи рчкового судна

(1) гон або захоплення залзничного рухомого складу, повтряного, морського чи рчкового судна -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен за попередньою змовою групою осб або по

днан з насильством, яке не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою або по

днан з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 288. Блокування транспортних комункацй, також захоплення транспортного пдпри

мства

(1) Блокування транспортних комункацй шляхом влаштування перешкод, вдключення енергопостачання чи ншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або настання нших тяжких наслдкв, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станцÿ або ншого транспортного пдпри

мства, станови або органзацÿ -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 289. Примушування працвника транспорту до невиконання свох службових обов'язкв

(1) Примушування працвника залзничного, повтряного, водного, автомобльного, мського електричного чи магстрального трубопровдного транспорту до невиконання сво

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до семи рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою або по

днан з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 290. Порушення правил повтряних польотв

(1) Порушення правил безпеки польотв повтряних суден особами, як не

працвниками повтряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання нших тяжких наслдкв, -

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили потерплому середньо

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 291. Порушення правил використання повтряного простору

(1) Порушення правил пуску ракет, проведення всх видв стрльби, вибухових робт або вчинення нших дй у повтряному простор, якщо це створило загрозу безпец повтряних польотв, -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили потерплому середньо

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частиною першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 292. Самовльне без нагально потреби зупинення позда

(1) Самовльне без нагально

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 293. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха

Ненадання допомоги каптаном судна у раз зткнення з ншим судном екпажев та пасажирам останнього, також зустрнутим у мор або на ншому водному шляху особам, як зазнали лиха, якщо вн мав можливсть надати таку допомогу без серйозно

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 294. Неповдомлення каптаном назви свого судна при зткненн суден

Неповдомлення каптаном судна ншому судну, що зткнулося з ним на мор, назви порту приписки свого судна, також мсця свого вдправлення та призначення, незважаючи на наявнсть можливост подати ц вдомост, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 295. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатац транспорту особами, як керують транспортними засобами

(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацÿ транспорту особою, яка керу

транспортним засобом, що спричинило потерплому середньо

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили смерть потерплого або заподяли тяжке тлесне шкодження, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв або без такого.

(3) Дяння, передбачен частиною першою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель клькох осб, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокв.

Примтка. Пд транспортними засобами в цй статт та статтях 296, 298 299 слд розумти вс види автомоблв, трактори та нш самохдн машини, трамва

Стаття 296. Випуск в експлуатацю технчно несправних транспортних засобв або нше порушення х експлуатац

Випуск в експлуатацю зазнаки технчно несправних транспортних засобв, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебува

в стан сп'яя або не ма

права на керування транспортним засобом, чи нше грубе порушення правил експлуатацÿ транспорту, що безпечують дорожнй рух, вчинене особою, вдповдальною за технчний стан або експлуатацю транспортних засобв, якщо це спричинило наслдки, зазначен в статт 295 цього Кодексу, -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати посади, пов'язан з вдповдальнстю за технчний стан або експлуатацю транспортних засобв, на строк до трьох рокв або без такого.

Стаття 297. Порушення правил, норм стандартв, що стосуються безпечення дорожнього руху

Порушення правил, норм стандартв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вдповдальною за будвництво, реконструкцю, ремонт чи тримання шляхв, вулиць, залзничних пере

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 298. Незаконне заволодння транспортним засобом

(1) Незаконне заволодння транспортним засобом, -

кара

ться штрафом в розмр вд семисот до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(2) Те саме дяння, вчинене за попереднм зговором групою осб, або якщо воно потягло пошкодження, або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшими дями, спрямованими на його привласнення чи збут, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до семи рокв з конфскацúю майна.

(3) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, вчинене повторно, або з проникненням у примщення чи нше мсце, призначене для збергання транспортних засобв, або по

днане з насильством, що не

небезпечним для життя або здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результат таких дй транспортний засб було вивезено за меж кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дев'яти рокв з конфскацúю майна.

(4) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, по

днане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене органзованою групою, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд дев'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Примтка. Вдповдно до частини третьо

Стаття 299. Знищення, пдробка або замна номерв вузлв та агрегатв транспортного засобу

Знищення, пдробка або замна дентифкацйного номера, номерв двигуна, шас або кузова, або замна без дозволу компетентних органв номерно

караються штрафом у розмр вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 300. Порушення чинних на транспорт правил

Порушення чинних на транспорт правил, що безпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 301. Пошкодження об'

ктв магстральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводв

(1) Пошкодження або руйнування магстральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводв, вдводв вд них, також технологчно пов'язаних з ними об'

ктв, споруд, засобв автоматики, зв'язку, сигналзацÿ, якщо це призвело до порушення нормально

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, також загальнонебезпечним способом, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили загибель людей, нш нещасн випадки з людьми або призвели до аварÿ, пожеж, значного забруднення довклля чи нших тяжких наслдкв або вчинен органзованою групою, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Роздл Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТ

Стаття 302. Групове порушення громадського порядку

Органзаця групових дй, що призвели до грубого порушення громадського порядку або сутт

вого порушення роботи транспорту, пдпри

мства, установи чи органзацÿ, також активна часть у таких дях -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 303. Масов заворушення

(1) Органзаця масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, пдпалами, знищенням майна, захопленням будвель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони призвели до загибел одн㺿 або клькох осб або до нших тяжких наслдкв, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 304. Заклики до вчинення дй, що загрожують громадському порядку

Публчн заклики до погромв, пдпалв, знищення майна, захоплення будвель чи споруд, насильницького виселення громадян або нших дй, що загрожують громадському порядку, також розповсюдження, виготовлення чи збергання з метою розповсюдження матералв такого змсту -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 305. Хулганство

(1) Хулганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивв явно

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен групою осб, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони були вчинен особою, ранше судимою за хулганство, чи пов'язан з опором представников влади або представников громадськост, який викону

обов'язки з охорони громадського порядку, чи ншим громадянам, як перепиняли хулганськ дÿ, -

кара

ться позбавленням вол на строк до шести рокв.

(4) Дÿ, передбачен частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, якщо вони вчинен з застосуванням вогнепально

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв

Стаття 306. Наруга над могилою

Наруга над могилою, ншим мсцем поховання, над трупом або урною з прахом покйного, також викрадення предметв, що знаходяться в мсц поховання або на труп, -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 307. Нищення, руйнування чи псування пам'яток стор або культури

(1) мисне нищення, руйнування чи псування пам'яток сторÿ або культури, -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо об'

ктв, як

особливою сторичною або культурною цннстю, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен службовою особою з використанням службового становища, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 308. Жорстоке поводження з тваринами

(1) Мучення тварин, що вдносяться до хребетних, вчинене з застосуванням садистських методв, або з хулганських мотивв, так само нацькування зазначених тварин одна на ншу, вчинене з хулганських чи корисливих мотивв, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Т сам дÿ вчинен у присутност малолтнього, -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 309. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творв, що пропагують культ насильства жорстокост

(1) Ввезення в кра

караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю творв, що пропагують культ насильства жорстокост, засобв

(2) Т сам дÿ щодо кно- та вдеопродукцÿ, що пропагують культ насильства жорстокост також збування неповнолтнм чи розповсюдження серед них творв, що пропагують культ насильства жорстокост, -

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю кно- та вдеопродукцÿ, що пропагу

культ насильства жорстокост, засобв ? виготовлення демонстрування.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен повторно чи за попередньою змовою групою осб, а також примушування неповнолтнх до част у створенн творв, що пропагують культ насильства жорстокост, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю творв, кно- та вдеопродукцÿ, що пропагують культ насильства жорстокост, засобв

Стаття 310. Ввезення, виготовлення, збування розповсюдження порнографчних предметв

(1) Ввезення в кра

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з конфскацúю порнографчних предметв та засобв

(2) Т сам дÿ, вчинен щодо кно- та вдеопродукцÿ порнографчного характеру, також збування неповнолтнм чи розповсюдження серед них творв, зображень або нших предметв порнографчного характеру, -

караються штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю порнографчно

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, також примушування неповнолтнх до част у створенн творв, зображень або нших предметв порнографчного характеру, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю порнографчних предметв, кно- та вдеопродукцÿ, засобв

Стаття 311. Створення або тримання мсць розпусти звдництво

(1) Створення або тримання мсць розпусти, також звдництво для розпусти -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен з метою наживи або особою ранше судимою за цей злочин, або вчинен органзованою групою, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен з залученням неповнолтнього, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Стаття 312. Проституця

(1) Систематичне заняття проституцúю тобто здйснення сексуальних послуг з метою отримання доходу, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Втягнення у зайняття проституцúю шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману, -

караються штрафом вд п'ятисот до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв або позбавленням вол на строк вд одного до трьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою другою ц㺿 статт, вчиненн щодо неповнолтнього або органзованою групою, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

Стаття 313. Втягнення неповнолтнх у злочинну дяльнсть

Втягнення неповнолтнх у злочинну дяльнсть, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними грами, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Роздл Х. ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ОБ

ГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБ

В, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОР

В ТА

НШ

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Стаття 314. Контрабанда наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв

(1) Контрабанда наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, тобто

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, що були предметом контрабанди та з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, також якщо предметом цих дй були особливо небезпечн наркотичн засоби чи психотропн речовини або наркотичн засоби, психотропн речовини чи прекурсори у великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, що були предметом контрабанди та з конфскацúю майна.

(3) Контрабанда наркотичних засобв, психотропних речовин чи прекурсорв, вчинена органзованою групою, також якщо предметом контрабанди були наркотичн засоби, психотропн речовини чи прекурсори в особливо великих розмрах, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, що були предметом контрабанди та з конфскацúю майна.

Стаття 315. Використання коштв, здобутих вд незаконного обгу наркотичних засобв, психотропних речовин чи прекурсорв

(1) Розмщення коштв, здобутих вд незаконного обгу наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв, у банках, на пдпри

мствах, в становах, органзацях та

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або у великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтка. Пд великим розмром слд розумти кошти, сума яких становить двст та бльше неоподатковуваних мнмумв доходв громадян.

Стаття 316. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення чи пересилання з метою збування, також незаконне збування наркотичних засобв або психотропних речовин -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 317, 319, 321, 323, 324, 326 цього Кодексу, або з залученням неповнолтнього, також збування наркотичних засобв чи психотропних речовин у мсцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних культурних заходв, та в нших мсцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мсця позбавлення вол, або якщо предметом таких дй були наркотичн засоби або психотропн речовини у великих розмрах чи особливо небезпечн наркотичн засоби або психотропн речовини, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою, також якщо предметом таких дй були наркотичн засоби або психотропн речовини в особливо великих розмрах або вчинен з залученням малолтнього або щодо малолтнього, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Особа, яка добровльно здала наркотичн засоби, психотропн речовини вказала джерело

Стаття 317. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобв чи психотропних речовин або заволодння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

(1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобв чи психотропних речовин або заволодння ними шляхом шахрайства -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до шести рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або з застосуванням насильства, що не

небезпечним для життя чи здоров'я потерплого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 315, 316, 319, 320, 321, 323, 326 цього Кодексу, або у великих розмрах, також заволодння зазначеними засобами чи речовинами шляхом зловживання службово

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в особливо великих розмрах, або органзованою групою, також розбй з метою викрадання наркотичних засобв чи психотропних речовин, також вимагання цих засобв чи речовин, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна

Стаття 318. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення чи пересилання наркотичних засобв або психотропних речовин без мети збуту

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення чи пересилання наркотичних засобв або психотропних речовин без мети збуту -

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб чи особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 316, 317, 319, 326 цього Кодексу, або якщо предметом таких дй були наркотичн засоби чи психотропн речовини у великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен з залученням неповнолтнього, також якщо предметом таких дй були наркотичн засоби чи психотропн речовини в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

(4) Особа, яка добровльно звернулася до кувального закладу розпочала кування вд наркоманÿ, звльня

ться вд кримнально

Стаття 319. Посв або вирощування снотворного маку чи конопель

(1) Незаконний посв або вирощування снотворного маку чи конопель -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Незаконний посв або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цúю статтею чи яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 316, 318, 320, 326 цього Кодексу, або вчинен за попередньою змовою групою осб з метою збуту, також незаконн посв або вирощування снотворного маку чи конопель у клькост п'ятисот бльше рослин -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 320. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення, пересилання чи збування прекурсорв

(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, збергання, перевезення або пересилання прекурсорв з метою

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або у великих розмрах, або з метою збування, також незаконне збування прекурсорв -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частиною першою, вчинен органзованою групою або в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд шести до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

(4) Особа, яка добровльно здала прекурсори, що призначалися для вироблення або виготовлення наркотичних засобв чи психотропних речовин, вказала джерело

Стаття 321. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорв або заволодння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

(1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорв або заволодння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, також

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з конфскацúю майна чи без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з застосуванням насильства, що не

небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмрах, а також заволодння прекурсорами шляхом зловживання особи сво

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою осб або в особливо великих розмрах, а також розбй з метою викрадення прекурсорв, також

караються позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 322. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, чи заволодння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та нш незаконн д з таким обладнанням

(1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, чи заволодння ним шляхом шахрайства, також незаконне виготовлення, придбання, збергання, передача чи продаж ншим особам такого обладнання -

караються штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 315, 321, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, також заволодння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, шляхом зловживання особи сво

караються позбавленням вол на строк вд двох до шести рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен органзованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобв чи психотропних речовин, також розбй з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, також його вимагання, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я,

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 323. Незаконне введення в органзм наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобв або психотропних речовин в органзм ншо

кара

ться штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони призвели до наркотично

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен щодо неповнолтнього або особи, яка перебува

в безпорадному стан, чи вагтно

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 324. Схиляння до вживання наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Схиляння певно

кара

ться штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Та сама дя, вчинена повторно або щодо двох чи бльше осб, або щодо неповнолтнього, також особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 316, 317, 319, 323 326 цього Кодексу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 325. Незаконне публчне вживання наркотичних засобв

(1) Вдкрите або вчинене групою осб незаконне вживання наркотичних засобв у мсцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних культурних заходв, та в нших мсцях масового перебування громадян -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 316, 319, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

Стаття 326. Органзаця або утримання мсць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Органзаця або тримання мсць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобв або психотропних речовин, також надання примщення з цúю метою -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або з корисливих мотивв, або групою осб, або з залученням неповнолтнього, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 327. Незаконне виготовлення, пдроблення, використання чи збування пдроблених документв на отримання наркотичних засобв, психотропних речовин або прекурсорв

(1) Незаконне виготовлення, пдроблення, використання або збування пдроблених чи незаконно одержаних документв, як дають право на отримання наркотичних засобв чи психотропних речовин або прекурсорв, призначених для вироблення або виготовлення цих засобв чи речовин, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, або особою, яка ранше вчинила один з злочинв, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 цього Кодексу, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до шести рокв з конфскацúю майна або без тако

Стаття 328. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобв або психотропних речовин

(1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобв або психотропних речовин з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Та сама дя, вчинена повторно, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 329. Порушення встановлених правил обгу наркотичних засобв, психотропних речовин прекурсорв

(1) Порушення встановлених правил посву або вирощування снотворного маку чи конопель, також порушення правил вироблення, виготовлення, збергання, облку, вдпуску, розподлу, торгвл, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобв чи психотропних речовин або прекурсорв, призначених для вироблення або виготовлення цих засобв чи речовин, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобв, психотропних речовин чи прекурсорв у великих розмрах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобв, психотропних речовин чи прекурсорв або заволодння ними шляхом шахрайства чи зловживання особою сво

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 330. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, збергання з метою збування або збування отруйних сильнодючих речовин

(1) Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або збергання з метою збування, також збування отруйних або сильнодючих речовин, що не

наркотичними або психотропними, також здйснення таких дй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодйних речовин, вчинен без спецального на те дозволу, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, збергання, вдпуску, облку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодючих речовин, що не

наркотичними або психотропними, -

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 331. Органзаця або утримання мсць для вживання одурманюючих засобв

Органзаця або тримання мсць для вживання з метою одурманювання карських та нших засобв, що не

наркотичними або психотропними, також надання примщень з такою метою -

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 332. Спонукання неповнолтнх до застосування допнгу

(1) Спонукання неповнолтнх до застосування допнгу, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мнмумв доходв громадян або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Та сама дя, вчинена повторно щодо двох чи бльше осб або особою, яка ранше вчинила один з злочинв передбачених статтями 323, 324, 326, Кодексу, -

кара

ться позбавленням вол на строк до двох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони заподяли тяжких наслдкв, -

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Примтка. Допнг - це засоби методи, як входять до перелку заборонених Антидопнговим кодексом Олмпйського руху.

Стаття. Схиляння до вживання одурманюючих засобв неповнолтнх

Схиляння неповнолтнх до вживання з метою одурманювання засобв, що не

наркотичними або психотропними, -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той же строк.

Стаття 334. Порушення правил боротьби з епдемями

Порушення правил, встановлених з метою запобгання епдемологчним та ншим заразним захворюванням боротьби з ними, якщо ц дÿ спричинили або зазнаки могли спричинити поширення цих захворювань, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 335. Порушення правил поводження з мкробологчними або ншими бологчними агентами чи токсинами

(1) Порушення правил збергання, використання, облку, перевезення мкробологчних або нших бологчних агентв чи токсинв, також нших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибел людей чи настання нших тяжких наслдкв або заподяло шкоду здоров'ю потерплого, -

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 336. Заготвля, перероблення або збування радоактивно забруднених продуктв харчування чи ншо продукц

(1) Заготвля, перероблення з метою збування або збування продуктв харчування чи ншо

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Заготвля, перероблення з метою збування або збування продуктв харчування чи ншо

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Роздл XIV. ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ОХОРОНИ ДЕРЖАВОп АкМНИЦ

, НЕДОТОРКАННОСТ

ДЕРЖАВНИХ КОРДОН

В, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБ

Л

ЗАЦ

п

Стаття 337. Розголошення державно та

мниц

(1) Розголошення вдомостей, що становлять державну та

мницю, особою, якй ц вдомост були доврен або стали вдом у зв'язку з виконанням службових обов'язкв, за вдсутност ознак державно

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол строком вд п'яти до восьми рокв.

Стаття 338. Втрата документв, що мстять державну та

мницю

(1) Втрата документв або нших матеральних носÿв секретно

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол строком вд двох до п'яти рокв.

Стаття 339. Передавання ноземним органзацям вдомостей, що становлять конфденцйну нформацю, яка

власнстю держави

(1) Передавання або збирання з метою передавання ноземним органзацям або

караються обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дÿ, вчинен з корисливих мотивв, або так, що спричинили тяжк наслдки для нтересв держави, або вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, -

караються позбавленням вол на строк вд чотирьох до восьми рокв з позбавленням права обймати певн посади або займатись певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 340. Незаконне перетинання державного кордону

(1) Перетинання державного кордону кра

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою, яка ранше була засуджена за такий самий злочин, -

караються арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що по

днан з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Чиннсть ц㺿 статт не поширю

ться на випадки прибуття в Укра

Стаття 341. Незаконне переправлення осб через державний кордон крани

(1) Органзаця незаконного переправлення осб через державний кордон кра

кара

ться штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з конфскацúю транспортних або нших засобв вчинення злочину, з конфскацúю майна або без тако

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з конфскацúю майна засобв вчинення злочину.

Стаття 342. Незаконне вивезення за меж крани сировини, матералв, обладнання, технологй для створення збро, а також вйськово та спецально технки

Порушення встановленого порядку вивезення за меж кра

караються штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 343. Порушення правил мжнародних польотв

Влт в кра

караються штрафом вд двохсот до тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з конфскацúю повтряного судна або без тако

Стаття 344. хилення вд призову на строкову вйськову службу

Ухилення вд призову на строкову вйськову службу -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 345. хилення вд призову за моблзацю

Ухилення вд призову за моблзацúю -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 346. хилення вд вйськового облку або спецальних зборв

(1) хилення вйськовозобов'язаного вд вйськового облку псля попередження, зробленого вдповдним вйськовим комсаратом, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) хилення вйськовозобов'язаного вд навчальних (чи переврних) або спецальних зборв -

кара

ться штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Роздл XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАН

В ДЕРЖАВОп ВЛАДИ, ОРГАН

В М

СЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'кДНАНЬ ГРОМАДЯН

Стаття 347. Наруга над державними символами

(1) Публчна наруга над Державним Прапором кра

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Публчна наруга над офцйно встановленим або пднятим прапором чи гербом ноземно

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 348. Посягання на честь гднсть Президента крани

Умисне приниження чест та гдност Президента кра

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 349. Незаконне пдняття Державного Прапора крани на рчковому або морському судн

Пдняття Державного Прапора кра

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 350. Порушення порядку органзац та проведення зборв, мтингв, вуличних походв демонстрацй

(1) Невиконання органзатором збору, мтингу, вуличного походу або демонстрацÿ, встановленого порядку

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Незаконне перешкодження органзацÿ або проведенню зборв, мтингв, вуличних походв демонстрацй, якщо це дяння було вчинене службовою особою або з застосуванням фзичного насильства, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 351. Порушення законодавства про об'

днання громадян

Кервництво об'

днанням громадян, якому вдмовлено у легалзацÿ або дяльнсть якого заборонена судом, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 352. Захоплення державних або громадських будвель чи споруд

Захоплення будвель чи споруд, що забезпечують дяльнсть органв державно

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 353. Опр, представников влади, працвников правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовцев

(1) Опр представников влади, пд час виконання ним службових обов'язкв -

кара

ться штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Опр працвников правоохоронного органу пд час виконання ним службових обов'язкв, також члену громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовцев пд час виконання цими особами покладених на них обов'язкв щодо охорони громадського порядку -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, по

днан з примушенням цих осб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дй, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 354. Образа представника влади, працвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця

(1) Образа представника влади пд час виконання ним службових обов'язкв або у зв'язку з

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Образа працвника правоохоронного органу пд час виконання ним службових обов'язкв або у зв'язку з

кара

ться штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 355. Втручання у дяльнсть працвника правоохоронного органу

(1) Вплив у будь-якй форм на працвника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкв або добитися прийняття незаконних ршень -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони перешкодили запобганню злочинов чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинен службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

Стаття 356. Втручання у дяльнсть народного депутата крани, повноваженого Верховно Ради крани з прав людини або його представника, Голови Рахунково палати або члена Рахунково палати, Голови Нацонального банку крани, члена Нацонально ради крани з питань телебачення радомовлення, Голови Антимонопольного комтету крани, Голови Фонду державного майна крани, Голови Державного комтету телебачення радомовлення крани

Вплив у будь-якй форм на народного депутата кра

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Т сам дÿ, якщо вони вчинен особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

Стаття 357. Погроза або насильство щодо працвника правоохоронного органу

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо працвника правоохоронного органу, також щодо його близьких родичв у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) мисне заподяння працвников правоохоронного органу чи його близьким родичами побо

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до шести рокв.

(3) мисне заподяння працвников правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тлесного шкодження у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

(4) Дÿ, передбачен частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, вчинен органзованою групою, -

караються позбавленням вол на строк вд шести до чотирнадцяти рокв.

Стаття 358. Погроза або насильство щодо народного депутата крани, повноваженого Верховно Ради крани з прав людини, Голови Рахунково палати, Голови Нацонального банку крани

Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата кра

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Умисне заподяння народному депутату кра

кара

ться позбавленням вол на строк до семи рокв.

Умисне заподяння народному депутату кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв.

Стаття 359. мисне знищення або пошкодження майна працвника правоохоронного органу

(1) мисне знищення або пошкодження майна, що належить працвников правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 360. Посягання на життя працвника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця

Вбивство або замах на вбивство працвника правоохоронного органу чи його близьких родичв у зв'язку з виконанням цим працвником службових обов'язкв, також члена громадського формування з охорони громадського порядку або вйськовослужбовця у зв'язку з

караються позбавленням вол на строк вд дев'яти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 361. Захоплення представника влади або працвника правоохоронного органу як заручника

Захоплення або тримання як заручника представника влади, працвника правоохоронного органу чи

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Особа не притяга

ться до вдповдальност за цúю статтею у випадках, коли тримання представника влади або працвника правоохоронного органу як заручника здйснювалось за нцативою останнх, як запропонували себе як заручникв як мову звльнення нших заручникв.

Стаття 362. Погроза або насильство щодо службово особи чи громадянина, який викону

громадський обов'язок

(1) Погроза вбивством, заподянням тяжких тлесних шкоджень або знищенням майна загальнонебезпечним способом щодо службово

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) мисне нанесення побо

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) мисне заподяння тяжкого тлесного шкодження службовй особ або громадянинов, який викону

громадськй обов'язок, у зв'язку з

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 363. Перешкоджання дяльност народного депутата крани

Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата кра

кара

ться штрафом вд ста до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом строком до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той же строк.

Стаття 364. мисне знищення або пошкодження майна службово особи чи громадянина, який викону

громадський обов'язок

(1) мисне знищення або пошкодження майна, що належить службовй особ чи громадянинов, який викону

громадський обов'язок у зв'язку з

караються штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до чотирьох рокв.

(2) Дÿ, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 365. Самовльне присво

ння владних повноважень або звання службово особи

Самовльне присво

ння владних повноважень або звання службово

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 366. Одержання незаконно винагороди працвником державного пдпри

мства, станови чи органзац

Незаконне одержання працвником державного пдпри

мства, установи чи органзацÿ, який не

службовою особою, в будь-якому вигляд матеральних благ або вигд майнового характеру у значному розмр за виконання чи невиконання будь-яких дй з використанням становища, яке вн займа

на пдпри

мств, в станов чи органзацÿ, -

кара

ться штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

Примтка. Пд незаконною винагородою у значному розмр в цй статт слд розумти незаконну винагороду, яка в два бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 367. Примушування до виконання чи невиконання цивльно-правових зобов'язань

(1) Примушування до виконання чи невиконання цивльноправових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати якийнебудь договр, году чи нше цивльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерплим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Примушування до виконання чи невиконання цивльноправових зобов'язань, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осб, або з погрозою вбивства чи заподяння тяжких тлесних шкоджень, або по

днане з насильством, що не

небезпечним для життя здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(3) Примушування до виконання чи невиконання цивльноправових зобов'язань, вчинене органзованою групою або по

днане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало велико

кара

ться позбавленням вол на строк вд чотирьох до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

Стаття 368. Самоправство

Самоправство, тобто самовльне, всупереч становленому законом порядку, вчинення будь-яких дй, правомрнсть яких оспорю

ться окремим громадянином або пдпри

мством, становою чи органзацúю, якщо такими дями була заподяна значна шкода нтересам громадянина, державним чи громадським нтересам або нтересам власника, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до трьох мсяцв.

Стаття 369. Викрадення, привласнення, вимагання документв, штампв, печаток, заволодння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або х пошкодження

(1) Викрадення, привласнення, вимагання офцйних документв, штампв чи печаток або заволодння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи сво

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили порушення роботи пдпри

мства, станови чи органзацÿ або вчинен щодо особливо важливих документв, штампв, печаток, -

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Незаконне заволодння будь-яким способом паспортом або ншим важливим особистим документом -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 370. Пдроблення документв, печаток, штампв та бланкв, х збування, використання пдроблених документв

(1) Пдроблення посвдчення або ншого документа, який вида

ться пдпри

мством, становою чи органзацúю незалежно вд форм власност який нада

права або звльня

вд обов'язкв, з метою використання його як пдроблювачем, так ншою особою або збування такого документа, також виготовлення пдроблених печаток, штампв або бланкв пдпри

мств, станов чи органзацй незалежно вд форм власност з тúю самою метою або

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Дÿ, передбачен частиною першо

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Використання зазнаки пдробленого документа -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 371. Незаконне використання спецальних технчних засобв негласного отримання нформац

(1) Незаконне використання спецальних технчних засобв негласного отримання нформацÿ -

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до чотирьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно, за попередньою змовою групою осб або органзованою групою або заподяли стотно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 372. Пошкодження нй зв'язку

Пошкодження кабельно

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Роздл XVI. ЗЛОЧИНИ У СФЕР

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Стаття 373. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем

(1) Незаконне втручання в роботу автоматизованих електроннообчислювальних машин,

караються штрафом до смдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, якщо вони заподяли шкоду у великих розмрах або вчинен повторно чи за попередньою змовою групою осб, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 374. Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерно нформац або заволодння нею шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

(1) Викрадення, привласнення, вимагання комп'ютерно

караються штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен повторно або за попередньою змовою групою осб, -

караються штрафом вд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони заподяли шкоду у великому розмр, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

Стаття 375. Порушення правил експлуатац автоматизованих електронно-обчислювальних систем

(1) Порушення правил експлуатацÿ автоматизованих електронно-обчислювальних машин,

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або виправними роботами на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно заподяло шкоду у великому розмр, -

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

Роздл XVII. ЗЛОЧИНИ У СФЕР

СЛУЖБООп Д

ЯЛЬНОСТ

Стаття 376. Зловживання владою або службовим становищем

(1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах або в нтересах третх осб, використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч нтересам служби, якщо воно заподяло стотну шкоду охоронюваним законом правам та нтересам окремих громадян, або державним чи громадським нтересам, або нтересам юридичних осб, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вона спричинила тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен працвником правоохоронного органу, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтки: 1. Пд службовими особами розумються особи, як постйно чи тимчасово здйснюють функцÿ представникв влади, також обймають постйно чи тимчасово на пдпри

мствах, в становах чи органзацях незалежно вд форм власност посади, пов'язан з виконанням органзацйно-розпорядчих чи адмнстративно-господарських обов'язкв, або виконують так обов'язки за спецальним повноваженням.

2. Службовими особами також визнаються ноземц або особи без громадянства, як виконують обов'язки зазначен в пункт 1 ц㺿 примтки.

3.

стотною шкодою у статтях 376, 377, 379, якщо вона поляга

у заподянн матеральних збиткв, вважа

ться така шкода, яка в сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

4. Тяжкими наслдками у статтях 376, 377, 378, 379, якщо вони полягають у заподянн матеральних збиткв, вважаються так, як у двст п'ятдесят бльше разв перевищують неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

Стаття 377. Перевищення влади або службових повноважень

(1) Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дй, як явно виходять за меж наданих

охоронюваним законом правам та нтересам окремих громадян, або державним чи громадським нтересам, або нтересам юридичних осб, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням збро

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

Стаття 378. Службове пдроблення

(1) Службове пдроблення, тобто внесення службовою особою до офцйних документв зазнаки неправдивих вдомостей, нше пдроблення документв, також складання видача зазнаки неправдивих документв -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 379. Службова недбалсть

(1) Службова недбалсть, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою сво

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк, з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв та з штрафом вд ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або без такого.

Стаття 380. Одержання хабара

(1) Одержання службовою особою в будь-якому вигляд хабара за виконання чи невиконання в нтересах того, хто да

хабара, будь-яко

кара

ться штрафом вд семисот п'ятдесяти до одн㺿 тисяч п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв, з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Одержання хабара у великому розмр, або службовою особою, яка займа

вдповдальне становище, або за попередньою змовою групою осб, або повторно, або по

днане з вимаганням хабара -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) Одержання хабара в особливо великому розмр або службовою особою, яка займа

особливо вдповдальне становище, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна та з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Примтки: 1. Великим розмром хабара вважа

ться такий, що у двст бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, особливо великим - такий, що у п'ятсот бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян.

2. Пд службовими особами, як займають вдповдальне становище, розумються особи, зазначен у пункт 1 Примтки до статт 376, посади яких згдно з статтею 25 Закону кра

3. Повторним у статтях 380 381 цього Кодексу визна

ться злочин, вчинений особою, яка ранше вчинила будь-який з злочинв, передбачених цими статтями.

4. Вимаганням хабара визна

ться вимога службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дй, як можуть заподяти шкоду правам чи законним нтересам того, хто да

хабара, або мисне створення службовою особою мов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобгання шкдливим наслдкам щодо сво

Стаття 381. Давання хабара

(1) Давання хабара, -

кара

ться штрафом вд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Давання хабара, вчинене повторно, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Особа, яка дала хабар, звльня

ться вд кримнально

Стаття 382. Провокаця хабара

Провокаця хабара, тобто свдоме створення службовою особою обставин мов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потм викрити того, хто дав або взяв хабара, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Роздл XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 383. Зазнаки незаконне затримання, привд або арешт

(1) Зазнаки незаконне затримання або незаконний привд -

караються позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Зазнаки незаконний арешт або тримання пд вартою -

кара

ться обмеженням вол на строк вд трьох до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили тяжк наслдки або були вчинен з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах, -

караються обмеженням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв або позбавленням вол на той самий строк з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 384. Притягнення зазнаки невинуватого до кримнально вдповдальност

(1) Притягнення зазнаки невинуватого до кримнально

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Притягнення зазнаки невинуватого до кримнально

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 385. Примушування давати показання

(1) Примушування давати показання при допит шляхом незаконних дй з боку особи, яка проводить дзнання або попередн

слдство -

кара

ться обмеженням вол на строк до трьох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Т сам дÿ, по

днан з застосуванням насильства або з знущанням над особою, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 386. Порушення права на захист

(1) Недопущення чи ненадання сво

часно захисника, також грубе порушення права пдозрюваного, обвинуваченого, пдсудного на захист, вчинене особою, яка провадить дзнання, слдчим, прокурором або суддею, -

кара

ться штрафом вд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв або без такого.

(2) Т сам дÿ, як призвели до засудження невинувато

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв з позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 387. Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, ршення, хвали або постанови

(1) Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, ршення, хвали або постанови, -

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, що спричинили тяжк наслдки або вчинен з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

Стаття 388. Втручання в дяльнсть судових органв

(1) Втручання в будь-якй форм в дяльнсть судд з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкв або добитися винесення неправосудного ршення -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони перешкодили запобганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинен особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до п'яти рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 389. Неповага до суду

(1) Неповага до суду, що виявилася в образ часникв судового розгляду, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Образа судд або народного засдателя чи присяжного у зв'язку з

кара

ться штрафом вд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 390. Погроза або насильство щодо судд, народного засдателя чи присяжного

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо судд, народного засдателя чи присяжного, також щодо

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(2) мисне заподяння судд, народному засдателю чи присяжному чи

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до шести рокв.

(3) мисне заподяння судд, народному засдателю чи присяжному або

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 391. мисне знищення або пошкодження майна судд, народного засдателя чи присяжного

(1) мисне знищення або пошкодження майна, що належить судд, народному засдателю чи присяжним або

караються арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу, вибуху або ншим загальнонебезпечним способом, або так, що спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд шести до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 392. Посягання на життя судд, народного засдателя чи присяжного у зв'язку з х дяльнстю, пов'язаною з здйсненням правосуддя

Вбивство або замах на вбивство судд, народного засдателя чи присяжного або

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 393. Невжиття заходв безпеки щодо осб, взятих пд захист

Неприйняття ршення, несво

часне прийняття або прийняття недостатньо обрунтованих ршень, також невжиття, несво

часне вжиття достатнх заходв для безпеки працвникв суду, правоохоронних органв або осб, як беруть часть у кримнальному судочинств, членв

караються позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 394. Розголошення вдомостей про заходи безпеки щодо особи, взято пд захист

(1) Розголошення вдомостей про заходи безпеки щодо особи, взято

кара

ться штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони спричинили смерть особи, взято

караються арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на той самий строк.

Стаття 395. Невиконання судового ршення

(1) мисне невиконання службовою особою вироку, ршення, ухвали, постанови суду, що набрали законно

кара

ться штрафом вд п'ятисот до одн㺿 тисяч неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права займати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою, яка займа

вдповдальне чи особливо вдповдальне становище, або особою, ранше судимою за злочин, передбачений цúю статтею, або якщо вони завдали стотно

караються виправними роботами на строк вд одного до двох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв, з позбавленням права займати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

(3) мисне невиконання службовою особою ршення квропейського суду з прав людини, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв з позбавленням права займати певн посади чи займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 396. Зазнаки неправдиве повдомлення про вчинення злочину

(1) Зазнаки неправдиве повдомлення суду, прокурору, слдчому або органу дзнання про вчинення злочину -

кара

ться виправними роботами на строк до трьох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, по

днан з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочин або з штучним створенням доказв обвинувачення, а також вчинен з корисливих мотивв, -

караються обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

Стаття 397. Зазнаки неправдиве показання

(1) Зазнаки неправдиве показання свдка чи потерплого або зазнаки неправдивий висновок експерта пд час провадження дзнання, досудового слдства або в суд, також зазнаки неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

(2) Т сам дÿ, по

днан з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочин, або з штучним створенням доказв обвинувачення, а також вчинен з корисливих мотивв, -

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або обмеженням вол на строк до п'яти рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 398. Вдмова свдка вд давання показань або вдмова експерта чи перекладача вд виконання покладених на них обов'язкв

(1) Вдмова свдка вд давання показань або вдмова експерта чи перекладача без поважних причин вд виконання покладених на них обов'язкв у суд або пд час провадження досудового слдства чи дзнання -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Не пдляга

кримнальнй вдповдальност особа за вдмову давати показання пд час провадження дзнання, досудового слдства або в суд щодо себе, також членв ? см'

Стаття 399. Перешкодження з'явленню свдка, потерплого, експерта, примушування х до вдмови вд давання показань чи висновку

Перешкоджання з'явленню свдка, потерплого, експерта до суду, органв досудового слдства чи дзнання, примушування

караються штрафом вд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 400. Розголошення даних досудового слдства або дзнання

(1) Розголошення без дозволу прокурора, слдчого або особи, яка провадила дзнання, даних досудового слдства чи дзнання особою, попередженою в становленому законом порядку про обов'язок не розголошувати так дан, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв.

(2) Розголошення даних досудового слдства або дзнання, вчинене суддею, прокурором, слдчим, працвником органу дзнання, оперативно-розшукового органу незалежно вд того, чи приймала ця особа безпосередньо часть у досудовому слдств чи дзнанн, якщо розголошен дан ганьблять людину, принижують ? честь гднсть, -

кара

ться штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 401. Приховування майна

Приховування майна, що пдляга

конфскацÿ, або на яке накладено арешт чи яке описано, -

кара

ться штрафом вд ста до трьохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 402. хилення вд покарання, не пов'язаного з позбавленням вол

(1) хилення вд сплати штрафу або позбавлення права обймати певн посади чи займатися певною дяльнстю особою, засудженою до цих видв покарань, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв або обмеженням вол на той самий строк.

(2) хилення вд вдбування виправних робт особою, засудженою до цього покарання, -

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 403. хилення вд вдбування покарання у вигляд обмеження вол та у вигляд позбавлення вол

(1) Самовльне залишення мсця обмеження вол, або злсне ухилення вд робт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинен особою, засудженою до обмеження вол, -

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Неповернення до мсця вдбування покарання особи, засуджено

кара

ться обмеженням вол на строк до двох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Неповернення до мсця вдбування покарання особи, засуджено

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 404. Злсна непокора вимогам адмнстрац виправно станови

(1) Злсна непокора законним вимогам адмнстрацÿ виправно

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою, засудженою за тяжкий або особливо тяжкий злочин, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 405. Д, що дезорганзують роботу виправних станов

(1) Тероризування у виправних становах засуджених, як стали на шлях виправлення, або напад на адмнстрацю, також органзаця з цúю метою злочинного груповання, або активна часть у такому групованн, вчинен особами, як вдбувають покарання у вигляд позбавлення вол чи у вигляд обмеження вол, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен особою, засудженою за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 406. Втеча з мсця позбавлення вол або з-пд варти

(1) Втеча з мсця позбавлення вол або з-пд варти, вчинена особою, що вдбува

покарання у вигляд позбавлення вол або арешту чи перебува

в попередньому в'язненн, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, якщо вони вчинен повторно, або за попередньою змовою групою осб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я нших осб, або по

днан з заволоднням збро

ю чи ? використанням, або з застосуванням насильства чи погрозою його застосування, або шляхом пдкопу, а також з пошкодженням нженерно-технчних засобв охорони, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв.

Стаття 407. Втеча з спецалзованого кувального закладу

Втеча з спецалзованого кувального закладу, також по дороз до нього -

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 408. Порушення правил адмнстративного нагляду

Самовльне залишення особою мсця проживання з метою ухилення вд адмнстративного нагляду, також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного мсця проживання особи, щодо яко

караються арештом на строк до шести мсяцв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 409. Приховування злочину

(1) Заздалегдь не обцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину -

кара

ться арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Не пдлягають кримнальнй вдповдальност за заздалегдь не обцяне приховування злочину члени см'

Стаття 410. Втручання в дяльнсть захисника чи представника особи

(1) Вчинення в будь-якй форм перешкод до здйснення дяльност захисника чи представника особи по наданню правово

кара

ться штрафом вд ста до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються штрафом вд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або обмеженням вол на строк до трьох рокв, з позбавленням права обймати певн посади або займатися певною дяльнстю на строк до трьох рокв.

Стаття 411. Образа захисника чи представника особи

Образа захисника чи представника особи у зв'язку з

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до двох рокв.

Стаття 412. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо захисника чи представника особи, також щодо

кара

ться арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той же строк.

(2) мисне заподяння захиснику чи представнику особи або

кара

ться обмеженням вол на строк до п'яти рокв або позбавленням вол на строк до шести рокв.

(3) мисне заподяння тим самим особам у зв'язку з дяльнстю, пов'язаною з наданням правово

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 413. мисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи

(1) мисне знищення або пошкодження майна, що належить захиснику або представнику особи або

караються штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або арештом на строк до шести мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на той же строк.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу, вибуху або ншим способом, що становив загальну небезпеку, або якщо вони завдали шкоду в особливо великих розмрах, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дÿ, передбачен частиною першою або другою ц㺿 статт, як спричинили до загибел людей, завдання

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 414. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з дяльнстю, пов'язаною з наданням правово допомоги

Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника особи або

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Роздл X

X. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ В

ЙСЬКООп СЛУЖБИ

Стаття 415. Поняття вйськового злочину

(1) Вйськовими злочинами визнаються передбачен цим роздлом злочини проти встановленого порядку несення вйськово

(2) За вдповдними статтями цього роздлу несуть вдповдальнсть вйськовослужбовц Збройних Сил кра

(3) Особи, не зазначен у цй статт, за спвучасть у вйськових злочинах пдлягають вдповдальност за вдповдними статтями цього роздлу.

(4) Особа, яка вчинила злочин, передбачений цим роздлом, може бути звльнена вд кримнально

Стаття 416. Непокора

(1) Непокора, тобто вдкрита вдмова виконати наказ начальника, також нше мисне невиконання наказу -

караються службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони вчинен групою осб або спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(3) Непокора, вчинена в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 417. Невиконання наказу

(1) Невиконання наказу начальника, вчинене за вдсутност ознак, зазначених у частин першй статт 416 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

Стаття 418. Опр начальников або примушування його до порушення службових обов'язкв

(1) Опр начальников, також ншй особ, що викону

покладен на не

караються службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен групою осб, або з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони були вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

(4) Дÿ, передбачен частинами другою або третьою ц㺿 статт, якщо вони були пов'язан з мисним вбивством начальника або ншо

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 419. Погроза або насильство щодо начальника

(1) Погроза вбивством або заподянням тлесних шкоджень чи побо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на той самий строк.

(2) Заподяння тлесних шкоджень, побо

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен групою осб, або з застосуванням збро

караються позбавленням вол вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 420. Образа пдлеглим начальника або начальником пдлеглого

Образа насильницькою дúю пдлеглим начальника або начальником пдлеглого -

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 421. Порушення статутних правил вза

мовдносин мж вйськовослужбовцями за вдсутност вдносин пдлеглост

(1) Порушення статутних правил вза

мовдносин мж вйськовослужбовцями за вдсутност мж ними вдносин пдлеглост, що виявилося в завданн побо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно вчинене щодо клькох осб або заподяло легк чи середньо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен групою осб, або з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 422. Самовльне залишення частини або мсця служби

(1) Самовльне залишення частини або мсця служби вйськовослужбовцем строково

караються триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Самовльне залишення частини або мсця служби вйськовослужбовцем, також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалстю понад десять дб, але не бльше мсяця, або хоч менше десяти дб, але бльше трьох дб, вчинен повторно протягом року, -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(3) Самовльне залишення частини або мсця служби, також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалстю понад один мсяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першй або другй ц㺿 статт, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(4) Самовльне залишення частини або мсця служби, також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинен в мовах во

нного стану, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 423. Дезертирство

(1) Дезертирство, тобто самовльне залишення вйськово

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(2) Дезертирство з збро

ю або за попередньою змовою групою осб -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачене частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 424. хилення вд вйськово служби шляхом самокалчення або ншим способом

(1) хилення вйськовослужбовця вд несення обов'язкв вйськово

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(2) Вдмова вд несення обов'язкв вйськово

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 425. Викрадення, привласнення, вимагання вйськовослужбовцем збро, бойових припасв, вибухових або нших бойових речовин, засобв пересування, вйськово та спецально технки чи ншого вйськового майна, також заволодння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем

(1) Викрадення, привласнення, вимагання вйськовослужбовцем збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен вйськовою службовою особою з зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осб, або так, що спричинили стотну шкоду, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, а також розбй з метою заволодння збро

ю, бойовими припасами, вибуховими чи ншими бойовими речовинами, засобами пересування, вйськовою та спецальною технкою, також вимагання цих предметв, по

днане з насильством, небезпечним для життя здоров'я потерплого, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 426. мисне знищення або пошкодження вйськового майна

(1) мисне знищення або пошкодження збро

караються службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на той самий строк, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Т сам дÿ, вчинен шляхом пдпалу або ншим загальнонебезпечним способом, або якщо вони спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дÿ, передбачен частиною другою ц㺿 статт, вчинен в умовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

Стаття 427. Необережне знищення або пошкодження вйськового майна

(1) Необережне знищення або пошкодження збро

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до одного року.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили загибель людей або нш тяжк наслдки, -

караються триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 428. Марнотратство або втрата вйськового майна

(1) Продаж, застава, передача в користування вйськовослужбовцем строково

караються арештом на строк до шести мсяцв або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв.

(2) Втрата або зпсування вврених для службового користування збро

караються арештом на строк до шести мсяцв, або триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв, або позбавленням вол на той самий строк.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

Стаття 429. Порушення правил поводження з збро

ю, також з речовинами предметами, що становлять пдвищену небезпеку для оточення

(1) Порушення правил поводження з збро

ю, також з бо

припасами, вибуховими, радоактивними та ншими речовинами предметами, що становлять пдвищену небезпеку для оточення, якщо це заподяло потерплому тлесн шкодження, -

кара

ться службовим обмеженням на строк до двох рокв, або триманням у дисциплнарному батальйон на той самий строк, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, що заподяло тлесн шкодження кльком особам або смерть потерплого, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило загибель клькох осб чи нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

Стаття 430. Порушення правил водння або експлуатац машин

(1) Порушення правил водння або експлуатацÿ бойово

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до десяти рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило загибель клькох осб, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 431. Порушення правил польотв або пдготовки до них

Порушення правил польотв або пдготовки до них, також порушення правил експлуатацÿ тальних апаратв, що спричинило катастрофу або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 432. Порушення правил кораблеводння

Порушення правил кораблеводння, що спричинило загибель людей, загибель корабля або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 433. Порушення статутних правил вартово служби чи патрулювання

(1) Порушення статутних правил вартово

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до семи рокв.

(2) Дяння, передбачен частиною першою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 434. Порушення правил несення прикордонно служби

(1) Порушення правил несення прикордонно

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 435. Порушення правил несення бойового чергування

(1) Порушення правил несення бойового чергування (бойово

кара

ться позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Дяння, передбачене частиною першою ц㺿 статт, що спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 436. Порушення статутних правил внутршньо служби

(1) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крм варти вахти), статутних правил внутршньо

кара

ться триманням у дисциплнарному батальйон на строк до двох рокв або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк до семи рокв.

Стаття 437. Розголошення вдомостей вйськового характеру, що становлять державну та

мницю або втрата документв чи матералв, що мстять так вдомост

(1) Розголошення вдомостей вйськового характеру, що становлять державну та

мницю, за вдсутност ознак державно

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до восьми рокв.

(2) Втрата документв або матералв, що мстять вдомост вйськового характеру, як становлять державну та

мницю, також предметв, вдомост про як становлять державну та

мницю, особою, якй вони були доврен, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними документами, матералами або предметами, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

Стаття 438. Зловживання вйськово службово особи владою або службовим становищем

(1) Незаконне використання транспортних засобв, споруджень чи ншого вйськового майна, також незаконне використання

пдлеглого для особистих послуг чи послуг ншим особам, а також нше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливих мотивв чи в нших особистих нтересах або в нтересах третх осб, якщо таке дяння заподяло стотну шкоду, -

кара

ться штрафом вд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Примтки: 1. Пд вйськовими службовими особами розумються вйськов начальники, також нш вйськовослужбовц, як обймають постйно чи тимчасово посади, пов'язан з виконанням органзацйно-розпорядчих або адмнстративно-господарських обов'язкв, або виконують так обов'язки за спецальним дорученням повноважного командування.

2. У статтях 438 - 441 цього Кодексу стотною шкодою, якщо вона поляга

в завданн матеральних збиткв, вважа

ться така шкода, яка в сто бльше разв перевищу

неоподатковуваний мнмум доходв громадян, тяжкими наслдками за т㺿 само

Стаття 439. Перевищення вйськовою службовою особою влади чи службових повноважень

(1) Перевищення вйськовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто мисне вчинення дй, як явно виходять за меж наданих цй особ прав чи повноважень, крм передбачених частиною другою ц㺿 статт, якщо ц дÿ заподяли стотну шкоду, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд двох до п'яти рокв.

(2) Застосування нестатутних методв впливу щодо пдлеглого або перевищення дисциплнарно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(3) Дяння, передбачен частиною другою ц㺿 статт, що вчинен з застосуванням збро

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв з конфскацúю майна або без тако

(4) Дяння, передбачен частинами першою, другою або третьою ц㺿 статт, що вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 440. Недбале ставлення до вйськово служби

(1) Недбале ставлення вйськово

кара

ться штрафом до ста неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до трьох рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до семи рокв.

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд семи до десяти рокв.

Стаття 441. Бездяльнсть вйськово влади

(1) мисне неприпинення злочину, що вчиня

ться пдлеглим, або непорушення вйськовою службовою особою, що

органом дзнання, кримнально

караються штрафом вд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мнмумв доходв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокв, або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони спричинили тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд п'яти до восьми рокв з конфскацúю майна або без тако

(3) Дяння, передбачен частинами першою або другою ц㺿 статт, що вчинен в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 442. Здача або залишення ворогов засобв ведення вйни

Здача ворогов начальником вврених йому вйськових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогов крплень, бойово

караються позбавленням вол на строк вд трьох до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 443. Залишення гинучого вйськового корабля

(1) Залишення гинучого вйськового корабля командиром, який не виконав до кнця сво

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв.

(2) Те саме дяння, вчинене в мовах во

нного стану або в бойовй обстановц, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття. Самовльне залишення поля бою або вдмова дяти збро

ю

Самовльне залишення поля бою пд час бою або вдмова пд час бою дяти збро

ю -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 445. Добровльна здача в полон

Добровльна здача в полон через боягузтво або легкодухсть -

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 446. Злочинн д вйськовослужбовця, який перебува

в полон

(1) Добровльна часть вйськовослужбовця, який перебува

в полон, у роботах, що мають вйськове значення, або в нших заходах, як зазнаки можуть заподяти шкоду кра

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Насильство над ншими вйськовополоненими або жорстоке поводження з ними з боку вйськовополоненого, який перебува

на становищ старшого, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(3) Вчинення вйськовослужбовцем, який перебува

в полон, дй, спрямованих на шкоду ншим вйськовополоненим, з корисливих мотивв або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога -

кара

ться позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 447. Мародерство

Викрадення на пол бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -

кара

ться позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 448. Насильство над населенням у район во

нних дй

(1) Насильство, протизаконне знищення майна, також протизаконне вдбрання майна пд приводом во

нно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) Розбй, вчинюваний щодо населення в район во

нних дй, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 449. Погане поводження з вйськовополоненими

Погане поводження з вйськовополоненими, яке мало мсце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокстю, або спрямоване проти хворих поранених, також недбале виконання обов'язкв щодо хворих поранених особами, на яких покладено

караються позбавленням вол на строк до трьох рокв.

Стаття 450. Незаконне використання емблем знакв Червоного Хреста Червоного Пвмсяця та зловживання ними

Носння в район во

нних дй емблем чи знакв Червоного Хреста або Червоного Пвмсяця особами, як не мають на те права, також зловживання в мовах во

нного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста Червоного Пвмсяця або пофарбуванням, присво

ним сантарно-транспортним засобам, -

караються позбавленням вол на строк до двох рокв.

Роздл XX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА М

ЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Стаття 451. Пропаганда вйни

Публчн заклики до агресивно

караються виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до шести мсяцв, або позбавленням вол на строк вд трьох до восьми рокв.

Стаття 452. Планування, пдготовка, розв'язування та ведення агресивно вйни

(1) Планування, пдготовка або розв'язування агресивно

караються позбавленням вол на строк вд семи до дванадцяти рокв.

(2) Ведення агресивно

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 453. Порушення законв та звичав вйни

(1) Жорстоке поводження з вйськовополоненими або цивльним населенням, вигнання цивльного населення для примусових робт, розграбування нацональних цнностей на окупованй територÿ, застосування засобв ведення вйни, заборонених мжнародним правом, нш порушення законв та звича

караються позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв.

(2) Т сам дяння, якщо вони по

днан з мисним вбивством, -

караються позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 454. Застосування збро масового знищення

(1) Застосування збро

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до дванадцяти рокв.

(2) Те саме дяння, якщо воно спричинило загибель людей або нш тяжк наслдки, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 455. Розроблення, виробництво, придбання, збергання, збування, транспортування збро масового знищення

Розроблення, виробництво, придбання, збергання, збування, транспортування збро

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

Стаття 456. Екоцид

Масове знищення рослинного або тваринного свту, отру

ння атмосфери або водних ресурсв, також вчинення нших дй, що можуть спричинити екологчну катастрофу, -

кара

ться позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв.

Стаття 457. Геноцид

(1) Геноцид, тобто дяння, мисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-яко

кара

ться позбавленням вол на строк вд десяти до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол з конфскацúю майна.

(2) Публчн заклики до геноциду, також виготовлення матералв з закликами до геноциду з метою

караються арештом на строк до шести мсяцв або позбавленням вол на строк до п'яти рокв.

Стаття 458. Посягання на життя представника ноземно держави

Вбивство або замах на вбивство представника ноземно

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв або довчним позбавленням вол.

Стаття 459. Злочини проти осб та установ, що мають мжнародний захист

(1) Напад на службов або житлов примщення осб, що мають мжнародний захист, також викрадення або позбавлення вол цих осб з метою впливу на характер

караються позбавленням вол на строк вд трьох до дванадцяти рокв.

(2) Погроза вчинення дй, передбачених частиною першою ц㺿 статт, -

кара

ться виправними роботами на строк до двох рокв, або арештом на строк до трьох мсяцв, або обмеженням вол на строк до трьох рокв, або позбавленням вол на строк до двох рокв.

Стаття 460. Незаконне використання символки Червоного Хреста Червоного Пвмсяця

Незаконне використовування символки Червоного Хреста Червоного Пвмсяця, крм випадкв, передбачених цим Кодексом, -

кара

ться штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мнмумв доходв громадян або арештом на строк до шести мсяцв.

Стаття 461. Пратство

(1) Пратство, тобто використання з метою одержання матерально

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до десяти рокв з конфскацúю майна.

(2) Т сам дяння, якщо вони вчинен повторно або спричинили загибель людей чи нш тяжк наслдки, -

караються позбавленням вол на строк вд восьми до п'ятнадцяти рокв з конфскацúю майна.

Стаття 462. Найманство

(1) Вербування, фнансування, матеральне забезпечення, навчання найманцв з метою використання у збройних конфлктах нших держав або насильницьких дях, спрямованих на повалення державно

караються позбавленням вол на строк вд трьох до десяти рокв.

(2) часть без дозволу вдповдних органв державно

кара

ться позбавленням вол на строк вд п'яти до дванадцяти рокв.

ПРИК

НЦЕВ

ТА ПЕРЕХ

ДН

ПОЛОЖЕННЯ

Роздл

1. Цей Кодекс набира

чинност з "" 2 р.

2. З набранням чинност цим Кодексом втрачають чиннсть:

Кримнальний кодекс кра

Закон кра

Статт 1, 2 та 5 казу Президÿ Верховно

Указ Президÿ Верховно

стаття 3 казу Президÿ Верховно

Указ Президÿ Верховно

Роздл

1. Звльнити вд покарання (основного додаткового) вдповдно до частини друго

) осб, засуджених на пдстав частини третьо

б) осб, засуджених за готування до злочину за частиною першою статт 17 та вдповдними статтями Особливо

в) осб засуджених за статтями 110, 134-1, 147-2, 147-3, 154, 155-2, 155-3, 155-6, 159, 183-4, 187, 187-7, 193-1, 202, 206 частина перша, 208-1, 208-2, 229-8 КК кра

г) осб, засуджених за статтями 147 частина перша, 148-3, 161 частина перша, 187-4, 187-8, 192 частина третя, 196-1 частина перша, 199 частина перша друга, 207-1, 220-1 частина перша, 227-2 частина перша, мовою застосування яких за КК кра

д) осб, засуджених за злочини, вчинен у вц вд 14 до 16 рокв, передбачен статтями 78-1, 98, 106 частина перша, КК кра

е) осб, засуджених за статтею 186 КК кра

ж) осб, засуджених на пдстав казу Президÿ Верховно

2. Звльнити вд покарання:

) осб, засуджених вперше до покарання у вигляд позбавлення вол за злочини невелико

б) вйськовослужбовцв, засуджених до покарання у вигляд направлення в дисциплнарний батальйон на строк до шести мсяцв.

3. Закрити с слдч справи справи, не розглянут судами, щодо осб, як вчинили злочини, передбачен КК кра

4. Особи, як вдбувають покарання, призначене за сукупнстю вирокв, у раз звльнення

5. Звльнити вдповдно до частини першо

6. Знизити вдповдно до частини третьо

7. Осб, як вдбувають покарання за вироком суду у вигляд позбавлення вол на строк до п'яти рокв в колонях-поселеннях, вважати такими, як вдбувають покарання у вигляд обмеження вол, передбачене статтею 59 цього Кодексу.

8. Особам, засудженим до смертно

9. Особи, позбавлен батьквських прав вдповдно до статт 38 КК кра

10. Покарання у вигляд арешту пдляга

застосуванню псля набрання чинност Кримнально-виконавчим кодексом кра

11. Не приводити у виконання вироки судв в частин конфскацÿ майна стягнення штрафу, якщо до набрання чинност цим Кодексом, конфсковане майно не було вилучене реалзоване, штраф не був стягнутий у раз, коли за даний злочин цим Кодексом конфскаця майна накладення штрафу не передбачен.

12. З дня набрання чинност цим Кодексом не

особливо небезпечними рецидивстами особи, визнан такими вдповдно до статт 26 КК Укра

13. Переглянути с справи про злочини осб, як вчинили розкрадання державного або колективного майна у великих чи особливо великих розмрах, передбачене частиною четвертою статт 81, частиною четвертою статт 82, частиною четвертою статт 83, частиною третьою статт 84, частиною другою статт 86, статтею 86-1 КК кра

Мри покарання особам, як засуджен за розкрадання у великих чи особливо великих розмрах за статтями 81, 82, 83, 84, 86, 86-1 КК Укра

14. Поширити правила, встановлен цим Кодексом, про давнсть (статт 48, 78, 104), мовно-дострокове звльнення вд вдбування покарання (статт 79 105), замну невдбуто

15. У раз призначення бльш м'якого покарання, нж передбачено законом, за злочин, вчинений до набрання чинност цим Кодексом, суду слд керуватися вимогами статт 44 КК кра

16. У раз призначення покарання за сукупнстю злочинв, що вчинен до набрання чинност цим Кодексом, застосову

ться стаття 42 КК кра

Якщо особа, яка вдбува

покарання, вчинить псля набрання чинност цим Кодексом новий злочин, то при призначенн

17. При виршенн питання про звльнення вд вдбування покарання з випробуванням осб, як вчинили злочини псля набрання чинност цим Кодексом, суд застосову

статт 73 - 75 цього Кодексу.

Скоротити вдповдно до частини третьо

18. До осб, засуджених до покарання у вигляд позбавлення вол з застосуванням вдстрочки виконання вироку вдповдно до статт 46-1 КК Укра

19. У раз звльнення вд кримнально

20. Вчинення особою злочину до набрання чинност цим Кодексом, також наявнсть у тако

21. Пд час виршення питання про те, чи

вднесення злочинв, передбачених КК кра

22. Перегляд справ щодо осб, як вчинили злочини, передбачен КК кра

) щодо осб, перелчених у пдпунктах "а" - "ж" пункту 1, пдпункт "а" пункту 2, пункт 6, абзац другому пункту 12, пункт 13 цього роздлу, - на районними (мськими) судами за мсцем вдбування засудженими покарання, щодо вйськовослужбовцв, засуджених умовно або з вдстрочкою виконання вироку, також тих, хто вдбува

покарання в дисциплнарному батальйон - вйськовими судами;

б) щодо кримнальних справ, як пдлягають закриттю вдповдно до пункту 3 цього роздлу, - судами, органами досудового слдства дзнання;

в) щодо осб, зазначених в пункт 5 цього роздлу, - органами, як вдають виконанням покарання у вигляд виправних робт;

г) щодо осб, зазначених в абзац другому пункту 7 цього роздлу, - адмнстрацúю мсць виконання покарань;

д) щодо осб, зазначених у пункт 8 цього роздлу, - Верховним Судом Автономно

) щодо виконання вирокв, передбачених пунктом 11 цього роздлу, - головами районних (мських) судв за мсцем виконання вироку.

23. Органи, як виконують вироки судв, зобов'язан надавати судам необхдн матерали щодо осб, як вдбувають покарання.

24. Питання, передбачен в пунктах 3, 4, 7, 8, 9, 10, абзац першому пункту 12, пункт 13, абзац другому пункту 17 цього роздлу, розглядаються судом за поданням адмнстрацÿ мсця виконання покарання або прокурора у вдкритому судовому засданн з частю прокурора представника адмнстрацÿ мсця виконання покарання у випадках, якщо