Курсовая: Избирательная система Украины

re> План роботи 1. Вступ. 2. Представницька демократя. 3. Поняття сутнсть виборв. 4. Принципи виборчого права Украни. 5. Абсентезм. 6. Референдум. 7. Список тератури. Вступ Демократичнсть держави суспльства насамперед визначаться рвнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскльки реально снуюч процедури виявлення здйснення вол народу впливають на управлння державними та суспльними справами. Найбльш ефективно такий вплив може здйснюватись у форм прямого (безпосереднього) н ародовладдя, пд яким розумúться безпосередня участь громадян у здйсненн державнопряме волевиявлення пд час прийняття державних ршень. Першою в сторичному план була саме ця форм

a name=OCRUncertain1256> народовладця. В умовах первсного суспльства вон

a name=OCRUncertain1257> здйснювалась у вигляд загальних зборв членв конкретноу перших державних утвореннях Ч у виглад народних зборв, в яких брали участь ус громадяни (крм рабв, як громадянами, а подекуди людьми не вважались, а тому до виршення загальнодержавних справ не допускались). Участь у народних зборах усх вльних громадян, в деал, повинна була забезпечувати прийняття ршень, як вдповдали б нтересам бльшост у даному державному утворенн. Класичним прикладом народних зборв як форми прояву безпосередньо демократ органзаця державнов античних Афнах. з розвитком та ускладненням суспльних вдносин класичн зразки прямого народовладдя внаслдок значного зростання клькост населення держав стало важко, а то неможливо здйснювати з суто технчного боку. Крм того, народн збори стали перешкодою на шляху реалзац нтересв панвно верхвки суспльства, що й зумовило виникнення нових форм прояву безпосередньо демократ. Так, у Стародавньому Рим народ подлявся на декльк

a name=OCRUncertain1260> центурй, до одн з яких належав кожний вльний громадянин. У вдповдних ценурях вдбувались загальн збори х членв. Ршення центур формулювалось вдпов дно до вол бльшост учасникв зборв. Загальнодержавним визнавалось ршення, яке пдтримувалось найбльшою клькстю ' центурй. При цьому незаможн плебе, як становили абсолютну бльшсть серед римських громадян, утворювали лише одну центурю. А порвняно невелика кльксть заможних патрицв подлялась на декльк

a name=OCRUncertain1265> центурй. Така органзаця суспльства забезпечувала виршальне значення голосв меншогромадян при прийнятт загальнодержавних ршень. Однак в цьому раз у прийнятт загальнообов'язкових ршень брали безпосередню участь ус громадяни держави. Представницька демократя з розвитком змцненням держав, ускладненням х полтичних систем стало неможливо виршувати ус питання загальнодержавного значення шляхом залучення до цього всього населення, кльксть якого постйно збльшувалась. За цих умов зародилась набула поширення нша форма народовладдя Ч представницька. пполяга в тому, що при цьому бльшсть загальнодержавних питань вже виршуються не усма громадянами держави, а лише х певними групами. Останн повноважними представниками населення, вд мен та за дорученням якого вони приймають ршення, що стають обов'язковими до виконання. Група, яка представля все населення держави, утворю загальнодержавний орган, що дста право виступати вд мен ус держави приймати ршення, обов'язков до виконання на всй пп територÿ. Так представницьк органи можуть називатись по-рзному Ч парламент, народн, нацональн збори, конгрес тощо. В Украпредставницьким органом, уповноваженим приймати загальнообов'язков в межах ус держави ршення (закони), Верховна Рада. Поряд з колективними (колегальними) загальнодержавними органами можуть створюватись й одноособов органи, уповноважен виступати вд мен держави. В Укран, як в багатьох нших кранах, це Президент. Група ж осб, яка виступа вд мен певнонаселення держави, утворю орган мсцевого самоврядування (мсцеву раду, мунципалтет то що), який може приймати ршення, що обов'язковими до виконання у межах вдповдно частини територ кра стосуються питань, як належать до компетенц такого органу. з розвитком та вдосконаленням форм прояву представницького народовладдя вони починають постйно застосовуватись для повсякденного управлння справами держави суспльства. Однак безпосередн народовлад дя не вилучаться з державно-правово та полтично практики. Бльше того, його значення зроста. Практика виробила рзн форми здйснення безпосереднього народовладдя (прямо демократ). Проте найбльше визнання поширення дстали вибори до органв державно влади та органв мсцевого самоврядування референдум. Поняття сутнсть виборв Термн "вибори" означа процес, в результат якого певна спльнсть людей, почасти органзована у полтичне об'днання, шляхом голосування форму державний орган чи заповню вакантну виборну посаду. Утворен в результат виборв органи або обран посадов особи набувають права пд час виконання свох функцй виступати вд мен певнолюдей надляються повноваженнями приймати загальнообов'язков ршення. За допомогою виборв формуться значна частина органв державнота органв мсцевого самоврядування. накше кажучи, саме завдяки виборам, що формою безпосереднього народовладдя, одержують можливсть функцонувати на законних пдставах органи представницько демократ. Вибори були вдом вже первснообщинному ладу, де на загальних зборах того або ншого роду обирались старйшини, а пзнше Ч воначальники. З часом процедура виборв ускладнилась. Наприкнц XVIII ст. було розроблено класичну теорю виборв, основн де якодо визнання того, що суверентет невд'мно належить народу, який джерелом будь-яко влади. Народ доруча здйснення влади свопредставникам (депутатам), яких визнача шляхом проведення демократичних виборв. Кожен депутат законодавчого органу представля всю нацю, а не тльки округ, вд якого його обрано. Тому депутат повинен бути незалежним вд свох виборцв пд час виконання своповноважень. Цими деями керуються й нин. Таким чином, вибори розглядаються як передача влади вд виборцв до тих, кого вони обирають, в ход яко народ делегу владн повноваження свопредставникам. З плином часу утвердились певн вимоги правила, виконання яких покликано забезпечити об'ктивне виявлення вол виборцв, утруднити чи зробити неможливою фальсифкацю результатв виборв. Найважливш з них закр плено у конституцях демократичних держав. Сукуп нсть таких конституцйних норм утворю конституцйний нститут виборв до органв державнота органв мсцевого самоврядування. Норми цього нституту можна подлит и на деклька груп: 1) норми, як закрплюють основн вимоги правила, пов'язан з самою процедурою проведення виборв; 2) норми, що визначають коло осб, як надляються активним виборчим правом, тобто правом обирати представникв до органв держави та органв мсцевого самоврядування; 3) норми, що визначають коло осб, як надляються пасивним виборчим правом, тобто правом бути обраними до органв державно влади, органв мсцевого самоврядування чи на виборну посаду. Конституцйний нститут виборв регламенту досить широке коло суспльних вдносин. Частина його, а саме норми, що встановлюють загальн правила вимоги до процедури виборв, та норми, як регламентують активне виборче право, зафксована у роздл III "Вибори. Референдум" та у роздл XI "Мсцеве самоврядування" Конституц Украни. Норми, як закрплюють пасивне виборче право, вмщено у роздлах Конституц ÿ, присвячених основам органзацÿ та дяльност конкретних виборних органв. Принципи виборчого права Украни Характеризуючи вибори референдум . Конституця Украни вказу, що вони формами безпосередньо демократ, через як народ здйсню сво волевиявлення (ст. 69). А в ст. 71 закрплено положення про те, що вибори до органв державнота органв мсцевого самоврядування вльними в дбуваються на основ загального, рвного прямого виборчого права шляхом тамного голосування. Принцип загальност виборв в Укран означа, що вс громадяни, як на день виборв досягли 18 рокв, мають право голосу. Цього права позбавляються лише т, кого у судовому порядку визнано недúздатними. При цьому треба мати на уваз, що факт недúздатност, як пдстава недопущення громадянина до участ у виборах, повинен бути встановлений саме судом. Наявнсть медичних висновкв про душевну хворобу громадянина без вдповдного ршення суду не да юридичних пдстав для позбавлення його права голосу. Рвень загальност виборв залежить вд усляких цензв, тобто умов, вдповднсть яким пдставою для допу щення громадян до участ у них. У сучасному свт розрзняють вковий ценз та ценз осдлосг. Вковий ценз обумовлю наявнсть виборчих прав досягненням певного вку. У бльшост держав вн становить 18 рокв, як в Украдеяких кравстановлено нший вковий ценз. Так, у Бразил, ран, Нкарагуа та на Куб вн дорвню 16 рокам. Ценз осдлост передбача надання громадянам права голосу лише за умови х проживання у крбо на територ вдповдного виборчого округу протягом певного строку. Так, у Франц вн становить шсть мсяцв, а у Новй Зеландÿ Ч три мсяц. Ранше велике поширення мали також майновий ценз (володння певним майном), освтнй ценз (вмння читати писати), релгйний ценз (сповдування державнодеяк нш, як нин застосовуються дуже рдко. Крм недúздатних, у деяких краправа голосу не мають й особи, як вдбувають покарання за вироком суду, вйськовослужбовц та особи, котр займають певн державн посади. Пряме виборче право означа, що громадяни, беручи участь у виборах, вддають сво голоси безпосередньо "за" чи "проти" кандидата на виборну посаду будь-якого рвня Ч вд члена органу мсцевого самоврядування до депутата Верховно Ради чи Президента Украни. Таким чином, пряме виборче право забезпечу остаточнсть виршення питання про зайняття виборно посади. Проводяться й непрям (багатоступенев) вибори, х призначають, наприклад, для обрання Президента США. У цй кран виборц обирають виборщикв, як вже безпосередньо голосують за того чи ншого кандидата у президенти. Кльксть виборщикв пропорцйна населенню того або ншого штату. У 1996 р. було 538. Голоси 379 з них забезпечили переобрання Б. Клнтона на другий президентський строк. Ще до свого обрання виборщики дають обцянку вддати сво голоси за конкретного кандидата. Тому, враховуючи персональний склад обрано колег виборщикв, ще до х голосування можна абсолютно точно визначити, кого буде обрано президентом краговорити, що у цьому раз акт голосування ма суто формальний характер. Непрямими двоступеневими виборами в ряд кран обираються верхн палати парламентв. А у Кита Все китайськ збори народних представникв (парламент) обираються непрямими триступеневими виборами. Конституцйним принципом виборв в Укра тамнсть голосування, яка передбача недопущення будь-якого нагляду контролю за волевиявленням виборцв. У первсних демократях вибори проводились вдкрито. Це могло бути пдняття руки, крик тощо. Однак таке голосування да змогу контролювати, спрямовувати подачу голосв виборцв тими, вд кого вони якимось чином залежать. Тамне голосування покликано запобгти цьому. Вдом рзн форми тамного голосування Ч шляхом опускання в амфору камнцв рзного кольору (свтлий Ч "за", темний Ч "проти"), написання на черепках, а пзнше на папер мен кандидата, за якого вддаться голос тощо. У сучасному свт тамне голосування здйснються шляхом опускання в урну бюлетенв, в яких вказан прзвища кандидатв на виборну посаду або варанти виршення проблеми, що виноситься на референдум. Виборець певним чином познача прзвище кандидата або варант ршення, за як вн вдда свй голос. Останнм часом набува поширення голосування за допомогою спецальних машин. Для забезпечення тамност голосування на виборчих дльницях встановлюються недоступн для зовншнього нагляду кабни, в яких виборц заповнюють бюлетен, або машини для голосування. При цьому кабни повинн бути встановлен таким чином, щоб через них, прямуючи до урн, пройшов кожен виборець. Рвнсть виборчого права Ч це наявнсть у виборцв однаково клькост голосв. За сучасних умов вона означа реалзацю принципу: "Один виборець Ч один голос". Конституця Укравстановлю, що вибори вльними. Це означа неприпустимсть будь-якого тиску на виборцв з метою примусити х голосувати не вдповдно до свох переконань, а так, як цього бажають нш особи чи структури. Вльне волевиявлення виборцв тамнсть голосування забезпечуються, наприклад, встановленням за х порушення кримнально вдповдальност. Абсентезм Завершуючи розмову про вибори, доцльно звернути увагу на те, що останнм часом все бльшого поширення набува абсентенеявка частини виборцв на виборч дльниц для голосування, ншими словами, х вдмова вд реалзац свого активного виборчого права. Абсентема негативн наслдки. Адже для визнання виборв такими, що вдбулися, для того, щоб за х результатами можна було визначити переможцв, необхдна участь певнозарестрованих виборцв. Неявка виборцв не дозволя сформувати виборн органи чи заповнити виборн посади. За таких умов виника потреба у проведенн нових виборв, а отже, й у додаткових фнансових затратах. Досить часто й повторн вибори не дають бажаних результатв, внаслдок чого виборн ваканс не заповнюються, що, до реч, стосуться депутатського складу Верховно Ради Украни та органв мсцевого самоврядування. У зв'язку з цим у деяких державах участь громадян у виборах вже розглядаться не як х право, а як х обов'язок. Такий пдхд аргументуться й тим, що у давнину участь у народних зборах була почесним обов'язком громадян, гнорування якого каралось якщо не за законом, то за звичам. За сучасних умов участь у виборах слд розглядати як громадську функцю, що здйснються не стльки в нтересах громадянина, скльки вдповдно до потреб забезпечення формування функцонування найважливших державних структур. Тому держава ма право вимагати вд свох громадян здйснення ц㺿 функцÿ пд загрозою застосування певних санкцй, що повинно дставати юридичний вияв в обов'язку (а не у прав) громадян брати участь у виборах. Законодавством ряду держав за неучасть у виборах передбачен певн санкц. В Аргентин особа, яка не брала участ у виборах, втрача право перебувати на державнй служб протягом трьох рокв, а у Грецÿ та Туреччин таку особу засуджують до позбавлення вол. У Бельг, залежно вд клькост прогнорованих виборв, передбачен рзн за розмрами штрафи. В тал участь громадян у виборах визнаться х обов'язком, за невиконання якого протягом п'яти рокв прзвища порушникв вносяться до спецальних спискв, як виставляються на загальний огляд. Деяк держави виходять з ситуацÿ, зумовленовизнання виборв такими, що вдбулися, навть якщо в них взяло участь менше половини зарестрованих виборцв. Якщо в Укрбсентезм буде поширюватись надал, то неминуче постане питання про запровадження одного з вироблених свтовою практикою засобв боротьби з ним. Поняття референдуму Референдум Ч це голосування усього населення держави (загальнодержавний референдум) або певно його частини (мсцевий референдум) з метою виршення найважливших питань державного суспльного життя. Референдум вибори мають спльний метод здйснення Ч голосування, але рзняться предметом. Вибори проводяться д ля визначення особи, яка з точки зору бльшост виборцв найбльш достойна займати виборну посаду. Завданням референдуму виршення важливих питань, не пов'язаних з наданням юридично сили мандатам якихось осб. Це може бути затвердження, змна чи скасування законв, розв'язання в межах держави проблем територального устрою тощо. У науковй тератур та законотворчй практиц нарвн з термном "референдум" нколи вживаться термн "плебсцит". У багатьох випадках х змст рвнозначний. Однак мж ними й вдмннсть. Референдум регламентуться нормами конституцйного права певно держави, його предметом може бути досить широке коло питань. А пдстави порядок проведення плебсциту, в основному, регулюються мжнародно-правовими актами, його предметом у бльшост випадкв виршення територальних спорв мж державами. Види референдуму Залежно вд тих чи нших ознак, розрзняють мперативний консультативний, конституцйний законодавчий, обов' язковий факультативний референдуми. мперативний консультативний референдуми рзняться юридичною силою х результатв. Акт, прийнятий мперативним референдумом, набува найвищо не потребу затвердження ншими суб'ктами. А метою консультативного референдуму виявлення точки зору населення щодо якогось питання, яка не ма обов'язководля державних органв. Цей вид референдуму ще називають всенародним опитуванням. Конституцйний референдум виршу питання, пов'язан з прийняттям конституц т㺿 або ншо крачи внесенням до не поправок. Шляхом законодавчого референдуму приймаються закони, спрямован на регулювання важливих проблем суспльного державного життя. Обов'язковий референдум проводиться у нашй кран з питань, як згдно з Конституцю можуть бути виршен лише за його допомогою Ч щодо змни територальних меж Укра(повинен призначатися Верховною Радою), ддя затвердження змн до роздлв , III, ХП Основного Закону нашо(призначаться Президентом). Всеукранський референдум може проголошуватися Президентом Украза нцативою народу. Цим покладено обов'язок на Президента призначати референдум для виршення конкретного питання, якщо цього вимагають не менш як 3 млн громадян Украмають право голосу. Для набуття обов'язковоц вимоги для Президента необхдно, щоб пдписи громадян на пдтримку референдуму були збран не менш як у двох третинах областей Украни не менш як по 100 тис. пдписв у кожнй з них. Як й у багатьох нших державах, в Украдля прийняття законопроектв, що стосуються податкв, бюджету та амнстÿ, проведення референдуму не допускаться. Конкретн питання, пов'язан з органзацúю та проведенням виборв референдуму, регламентуються Законом вд 3 липня 1991 р. "Про всеукранський та мсцев референдуми", Законом вд 5 липня 1991 р. "Про вибори Президента Украншими нормативно-правовими актами. Список тератури. 1. Конституця Украни. 2. Закон Украни Про вибори Президента Украни. 3. Закон Украни Про всеукранський та мсцевий референдуми. 4. Маклаков В.В. Избирательное право и избирательные системы буржуазных и развивающихся стран. - М., 1987.