Ефект доходу
 • Ефект заміни

 • Ефект масштабу

 • Ефективність зайнятості

 • Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці

 • Загальна криза державного соціалізму

 • Загальний економічний закон розвитку економіки

 • Загальнонаукові методи пізнання

 • ЗАДАЧИ

 • Закон зростання потреб

 • Закон спадної віддачі

 • Закон спадної корисності

 • Закони і категорії політичної економії

 • Законодательство и кооперация

 • Закономірності виникнення монополій. Концентрація і централізація

 • Заощадження

 • Заощадження та його функції

 • Заробітна плата: марксистській підхід

 • Заробітна плата: неокласичний підхід.

 • Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи

 • Зміст і типи економічного зростання

 • Значение и особенности развития промышленности потребительской

 • Значение и функции торговли потребительской кооперации

 • Значение общественного питания потребительской кооперации

 • Имущество потребительского общества: особенности управления

 • ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

 • История возникновения и развития зарубежной и

 • История возникновения и развития потребительской

 • История и современное состояние отечественной

 • История развития отечественной и зарубежной кредитной

 • История развития потребительской кооперации РБ.

 • История создания и Предпосылки

 • История создания Центросоюза России (МСПО)

 • Источники формирования имущества потребительского общества

 • Інституціональні основи ринкової економіки

 • Інфляція та її види і форми

 • Історичні межі натуральної форми організації виробництва

 • Історичні перспективи змішаної економіки

 • Історія етимології капіталу

 • Капітал підприємства

 • Капіталістична власність

 • Капіталістична приватна власність

 • Кейнсіанська теорія зайнятості: негнучкі ціни праці

 • Класифікація глобальних проблем

 • Класифікація груп країн світового господарства

 • Класифікація економічних систем та її критерії

 • Класифікація підприємств за розмірами

 • Класична теорія про витрати . Теорія трьох фа- кторів виробництва.

 • Классификация кооперативов

 • Ключевые вопросы экономики

 • Колективні договори

 • Конкуренція, її сутність і функції

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Контрольні запитання і навчальні завдання

 • Кооперативные принципы, разработанные до начала массового

 • Кооперативные принципы: понятие и значение

 • Кооперативные ценности: понятие и значение

 • Корисність продукту та її види

 • Кредит, його функції і форми

 • Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика

 • Кривые безразличия: сущность, свойства, предельная норма замещения

 • ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «В ПАМЯТЬ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ»

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА

 • ЛИТЕРАТУРА К 19, 20 И 21 ГЛАВАМ

 • Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное

 • Максимізація граничної корисності

 • Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору

 • Международная валютная система и валютный курс

 • Международное кооперативное движение (МКД)

 • Международный кооперативный альянс — крупная международная

 • Мера экономического успеха в современных обществах

 • Место и роль конкуренции в рыночной системе

 • Метод балансу народного господарства (БНГ)

 • Методи державного регулювання економіки

 • Методи обчислення суспільного продукту

 • Методология истории и теории кооперативного движения

 • МЕТОДЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 • Механизм взаимодействия экономических интересов пайщиков и

 • Механізм господарювання та право

 • Механізм дії закону зростання потреб

 • Мировое хозяйство: его содержание и структура

 • Міжнародна валютна система та етапи її розвитку

 • Міжнародна економічна інтеграція та її форми

 • Міжнародна кооперація

 • Міжнародна торгівля і теорії обґрунтування її необхідності

 • Міжнародна трудова міграція

 • Міжнародне науково-технічне співробітництво

 • Міжнародний рух капіталу і його форми

 • Міжнародні валютно-фінансові організації

 • Міжнародні міжрегіональні економічні об’єднання

 • Мінімальна заробітна плата

 • Многофункциональные кооперативы

 • Модели макроэкономического развития

 • Моделі економічного зростання

 • Моделі розподілу національного доходу

 • Монопольна земельна рента

 • Нагромадження та його норма

 • Назначение и функции кооперативов разных видов

 • Наймана праця і робоча сила як товар

 • Національні заощадження і норма заощаджень

 • Національні особливості змішаної економіки

 • Небезпека глобальних проблем

 • Необхідність перерозподілу національного доходу державою

 • Необхідність співробітництва в планетарному масштабі

 • Необходимость государственного вмешательства в экономику

 • Неокласична теорія зайнятості: гнучкі ціни праці

 • Номінальна і реальна заробітна плата

 • Нормативна політекономія

 • Норми прибутку

 • Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки

 • Об’єктивна необхідність соціальної орієнтації

 • Об’єктивні основи формування доходів населення

 • Об’єктивні передумови перерозподілу національного доходу

 • Обмен опытом и обучение специалистов

 • Оборот капіталу

 • Обоснование преимуществ экономического участия пайщиков в

 • Общая характеристика потребительского сектора в экономике

 • Объективные условия и противоречия экономического развития

 • Ознаки власності

 • Ознаки капіталізму вільної конкуренції

 • Оптова і роздрібна торгівля

 • Организационная структура управления МКА

 • Организационно-правовые основы создания кооперативов и их

 • Організаційно-економічні відносини та господарський механізм

 • Органы управления Центросоюза

 • Оренда і процент

 • Орендна плата

 • Основная литература по курсу

 • Основний капітал, його фізичний і моральний знос

 • Основні види міжнародної торгівлі

 • Основні елементи ринкової інфраструктури

 • Основні завдання ринкового механізму саморегулювання

 • Основні напрями державного регулювання

 • Основні ознаки державного соціалізму

 • Основні риси товарного виробництва

 • Основні теорії державного регулювання

 • Основні форми заробітної плати

 • Основні функції державних форм господарського механізму

 • Основные методы и принципы экономического анализа

 • Основные направления деятельности потребительской

 • Основные понятия, цели и задачи региональной политики

 • Основные признаки кооперативов как

 • Основные теории с/х кооперации

 • Основы макроэкономики. Макроэкономические параметры

 • Основы теории спроса и предложения

 • Особенности заготовительной деятельности потребительской кооперации

 • Особенности развития розничной торговли потребительской кооперации

 • Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі

 • Особливості дії законів обігу за повноцінних і неповноцінних грошей

 • Особливості попиту на фактори виробництва

 • Особливості сільськогосподарського виробництва

 • Отношение государства к кооперации: отечественный опыт

 • Отраслевая структура МКД

 • Отрасли хозяйственной деятельности потребительской кооперации

 • Пайщики — члены потребительского общества

 • Первісне нагромадження капіталу

 • Первісні форми власності

 • Передумови (причини) циклу

 • Перетворення грошей у капітал

 • Планомірна організація суспільного виробництва

 • Платіжний баланс

 • Поведение потребителя в рыночной экономике

 • Повна і неповна зайнятість

 • Позитивна політекономія

 • Позитивні аспекти праці

 • Показники економічного зростання

 • Полезность: общая и предельная. Закон убывающей предельной полезности

 • Политика Международного кооперативного альянса

 • Понятие «кооперативная система»

 • Понятие «кооперативное движение»

 • Понятие «признаки кооперативов»

 • Понятие и классификация кредитных кооперативов

 • Понятие и классификация потребительских кооперативов

 • Понятие и классификация производственных кооперативов

 • Понятие и классификация сельскохозяйственных кооперативов

 • Понятие классификации кооперативов, её необходимость при

 • Понятие кооператив, кооперация, кооперативное движение

 • Понятие ценностей и принципов кооперации, их соотношение

 • Понятие эластичности и ее виды

 • Понятие, структура и особенности функционирования

 • Понятия «кооперация» и «кооператив»

 • Поняття економічних функцій держави

 • Поняття ринкової інфраструктури

 • Попит і пропонування

 • Постійні і змінні витрати

 • Потребительская кооперация в период советской власти (1917-1990 гг.)

 • Праця і робочий день

 • ПРЕДИСЛОВИЕ

 • Предмет и методы экономической теории. Основы микроэкономики

 • Предмет истории и теории кооперативного движения как науки

 • Предмет экономической теории и ее функции

 • Предпосылки возникновения и развития кооперативов при капитализме

 • Предприятие в рыночной экономике

 • Представительство российской потребительской кооперации в МКА

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции

 • Примерный план лекции