Учебники

Запитання. Завдання

1. Проаналізуйте сучасне макросередовище в Україні та визначте особливості його впливу на розвиток мікроелементів політичного буття.
2. Наведіть приклади опитувань громадської думки в Україні та визначте ступінь їхнього впливу на розуміння суспільно-політичних процесів, що відбуваються в нашому суспільстві.
3. Проаналізуйте основні методи виборчої інженерії, що застосовувались в Україні під час виборчих кампаній.
4. Які основні способи формування іміджу політичного лідера є, на ваш погляд, конструктивними?

< Назад   Вперед >
Содержание