Учебники

Запитання. Завдання

1. Співставте поняття «міжнародні відносини» і «світовий політичний процес». У чому полягають особливості світового політичного процесу?
2. Охарактеризуйте різновиди, форми та рівні міжнародних відносин.
3. Яка структура Організації Об'єднаних Націй? Які політичні проблеми вона вирішує?
4. Назвіть і розкрийте глобальні проблеми сучасності.
5. Назвіть основні форми світового політичного процесу. Дайте їх визначення.
6. У чому полягає специфіка сучасного етапу світового політичного процесу? .
Теми рефератів
1. Конфлікт і консенсус у сучасних міжнародних відносинах.
2. Міжнародні організації та їх роль у розв'язанні конфліктних і кризових ситуацій.
3. Особливості міжнародних політичних відносин на сучасному етапі

< Назад   Вперед >
Содержание