Учебники

Запитання. Завдання

1. У чому полягають особливості феномена політичної культури?
2. Назвіть складові політичної свідомості соціального суб'єкта.
3. У чому сутність поведінського аспекта політичної культури? Яка його значущість і роль у розвитку та розумінні політичної культури?
4. Розкрийте зміст функцій та типів політичної культури.
5. Визначте основні напрямки і засоби формування політичної культури, соціального суб'єкта (у т. ч. в Україні)

< Назад   Вперед >
Содержание