Учебники

Запитання. Завдання

1. Дайте визначення і поясніть співвідношення понять «громадські об'єднання», «громадські організації», «громадські рухи».
2. У чому полягають функції непартійних громадських об'єднань?
3. Дайте класифікацію громадських об'єднань за ознакою їх структурної організації (мета, статус, членство та ін).
4. Які особливості притаманні громадському руху? Охарактеризуйте основні види громадських рухів.
5. Охарактеризуйте особливості українського лобізму.

< Назад   Вперед >
Содержание