Учебники

Запитання. Завдання

1. Чим відрізняються політичні партії від громадських організацій?
2. Порівняйте умови виникнення та еволюції партійної системи у Великобританії та в Україні.
3. Визначте етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України.
4. Назвіть функції політичних партій ужитті громадянського суспільства

< Назад   Вперед >
Содержание