Учебники

Запитання. Завдання

1. Зіставте кілька визначень політичного режиму і дайте власне категоріально-політологічне визначення даного явища.
2. Визначте спільні риси й відмінності у функціонуванні тоталітарного та авторитарного політичних режимів.
3. Порівняйте демократичні режими кількох країн (першого, другого і третього ешелонів капіталізму) за такими політологічними параметрами: стан громадянського суспільства, держава і політична мобілізація, система владного впливу.
4. У чому полягає відмінність державного і політичного режимів?

< Назад   Вперед >
Содержание