Учебники

Запитання. Завдання

1. Назвіть і проаналізуйте нові соціально-політичні інститути, юри-дично закріплені в Конституції України 1996 р.
2. Охарактеризуйте кризові явища в процесі становлення політичної системи України.
3. Які особливості перехідного етапу українського суспільства? Співставте їх із суспільно-політичним досвідом інших пострадянських країн

< Назад   Вперед >
Содержание