Учебники

Запитання. Завдання

1. Назвіть основні компоненти політичного життя.
2. У чому полягає відмінність між поняттями «політичний процес» і «політичні відносини»? Як вони впливають на політичну діяльність?
3. Охарактеризуйте рівень розвитку громадської думки в Україні та спробуйте визначити ступінь її впливу на політичне життя суспільства.
4. Що являє собою опозиція? Назвіть основні її різновиди, визначте її місце й роль у політичному житті.
5. Розкрийте нинішній стан політичного життя в Україні через аналіз понять «політичні потреби», «політичні інтереси», «політичні позиції», «політичні сили», «політична діяльність».

< Назад   Вперед >
Содержание