Учебники

Запитання. Завдання

1. Чим була зумовлена необхідність виокремлення політичних знань у самостійну науку?
2. Назвіть основні причини домінування в політичній науці першої половини XX ст. досліджень американських вчених.
3. У чому полягає проблема пріоритету прав людини й громадянина як основи свободи? Проаналізуйте відповідні положення Конституції України.
4. Які проблеми досліджує сучасна західна політологія? Чому політологія як наука та навчальна дисципліна не розвивалася в колишньому СРСР?

< Назад   Вперед >
Содержание