Учебники

Запитання. Завдання

1. Назвіть основні причини появи перших міфологічних тлумачень влади й держави.
2. Що нового в учення про політичну владу й державу вніс Аристотель?
3. У чому виявилася суперечливість політичних поглядів Аврелія Августина?
4. Співставте погляди на людину та її політичну діяльність Н. Макіа-веллі й І. Канта.
5. Сформулюйте основні ознаки схожості й відмінності у політичних ідеях представників різних національних шкіл політичної думки Нового часу.
6. Запропонуйте власний варіант порівняльного аналізу політичних ідей Давнього світу, Середньовіччя й Нового часу за такими параметрами: поєднання політики й моралі, функціонування держави, здійснення державної влади, відносини панування-під'порядкування

< Назад   Вперед >
Содержание