Учебники

Запитання. Завдання

1. Дайте тлумачення поняттям «світ політики», «політична сфера суспільного життя».
2. Віднайдіть у наукових словниках пояснення терміна «політика», порівняйте їх і визначте наріжні поняття, пов'язані з цим феноменом.
3. Яка структура політики? Охарактеризуйте її основні елементи та порівняйте за змістом.
4. Назвіть основні різновиди політики.
5. Які функції виконує політика в суспільстві? Які з функцій політики є слаборозвинутими в сучасному українському суспільстві?
6. Чи можна політику розглядати як «чисту справу»? Сформулюйте основні критерії моральної політики з огляду на політичний розвиток сучасної України.

< Назад   Вперед >
Содержание