Учебники

ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МІРА СПІВПАДАННЯ ІНТЕРЕСІВ І НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблема співвідношення і взаємозв’язку понять “держава – суспільство – людина” складна і багатоаспектна. Вона мала різний зміст у різні історичні епохи. По-різному розглядались і функції держави: системоформуючий елемент суспільства; орган забезпечення його суверенітету; арбітр у відносинах між класами, верствами, прошарками, а також між суспільством і особою; гарант прав і свобод громадянина; орган управління загальними справами суспільства; орган забезпечення соціальної справедливості в суспільстві і т.д. Частина цих функцій держави розглянута в попередніх розділах. У цій частині увага буде зосереджена на соціально-правовій функції держави в умовах сучасної політичної та економічної модернізації України та на взаємодії держави і громадянського суспільства в забезпеченні обов’язків, прав і свобод людини.

Держава є не тільки сукупністю політико-правових інститутів, які регулюють життя суспільства. Вона має велику частку власності, сама веде економічну діяльність і регулює діяльність інших господарчих суб’єктів; а також соціальну (забезпечення необхідного рівня народжуваності дітей, піклування про дітей, інвалідів, пенсіонерів та підтримка малозабезпечених), освітню, оборонну, наукову і т.д. Держава є одночасно й ідеологічним інститутом, формує ідеал для себе і суспільства на майбутнє, проводить інформаційно-пропагандистську політику тощо. Тому держава як союз різних соціальних груп прагне не тільки забезпечити самовиживання суспільства, а й реалізувати історично обмежений принцип соціальної справедливості для своїх громадян. Безумовно, ступінь реалізації цього принципа залежить від типу політичного й економічного режиму, від співвідношення соціальних сил, волі еліт, зовнішніх чинників економічного і політичного розвитку тощо. Від цих чинників залежить і реалізація соціальних, політичних і духовних прав і свобод людини.

< Назад   Вперед >
Содержание