Учебники

Література

Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. — К., 2000.
Виборчі технології. Збірник матеріалів / Упорядник В.ЦІон. — К., 1998.
Выдрин Д. Очерки практической политологии. — К., 1991.
Гончаров Д. В. Теория политического участия. — М., 1997.
Кирилюк Ф. М., Кремень В. Г., Ирхин Ю. В. Психология и политика. — К., 1993.
Общая и прикладная политология. Учебное пособие. Под общ. ред, В. И. Жукова, Б. И. Краснова. — М., 1997.
Паніотго В. Маленькі хитрощі демократичної процедури // Філос. і соціол. думка. — 1998. — № 10.
Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. — К., 1997.
Пойченко А. М. Інноваційні технології і політична діяльність. — К., 1994.
Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності. — К., 1996.
Почепцов Г. Теорія комунікації. — К., 1996.
Практикум по политологии: Учебное пособие для вузов / Под ред. M. А. Василика. — М., 1999.
Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? — К., 1999.
Скиба В. И., Горбатенко В. П., Туренко В. В. Вступ до політології. — К.,, 1996.
Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. — М., 1980.
Щёкин Г. Теория социального управления. — К., 1996

< Назад   Вперед >
Содержание