Учебники

Література

Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі XXI ст. Політичний аналіз. — К., 1995.
Гончаренко О. Поширення НАТО і Україна // Економічний часопис. — 1997. — № 4.
Грищенко Т. Геостратегія постбіополярності (Сучасні американські концепції та Україна) // Політична думка, — 1997. — № 1.
Дергачев В. А. Геополитика. — К., 2000.
Деркач А., Веретпенников С., Ермолаев А. Бесконечно длящееся настоящее. Украина: четыре года пути. — К.,1995.
Історія політичної думки / Дж. Г. Себайн, Т. Л. Торсон. — К., 1997.
Кононенко С. Новітня великодержавність // Політична думка. —1997. — №1.
Кудряченко А. Східна Європа на шляху змін. — К., 1990.
Кудряченко А.І. Європейська політика ФРН. 1970-1991 pp. — К., 1996.
Кудряченко А. І. Україна і НАТО. — К., 1997.
Політична система сучасної України. — К., 1998.
Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. — К., 1995.
Рудич Ф. М. Балканська криза: геополітичний вимір // Віче. — 2000.
Сікора І. Геополітична легітимація ролі України в новому світовому порядку // Політологічні читання — 1994. — № 1.
Україна та міжнародне співтовариство // Політична думка. — 1993. — № 1.
Українська державність у XX ст. і історико-політичний аналіз. — К., 1996.
Шпорлюк Р. Російське питання й імперська експансія // Політична думка. — 1996. — № 3-4.

< Назад   Вперед >
Содержание