Учебники

Література

Антонович И. И. Общественные движения и проблемы власти // Социально-политические науки. — 1991. — № 4.
Булавін О., Корнієвський О. Молодь і майбутнє сучасних політизованих громадських об'єднань // Політологічні читання. — 1992. — № 4.
Громов А. В., Кузан С. С. Неформалы: кто єсть кто? — M., 1990.
Зеленые в конце 80-х годов: Реф. Сб. — М., 1990.
Корнієвський О. А., Якушик В. М. Молодіжний рух та політичні об'єднання в сучасній Україні. — К., 1997.
Литвин В. Молодіжні суспільно-політичні організації // Політика і час. — 1991. — № 3.
Массовые демократические движения: истоки, политическая роль. — М., 1988.
Массовые движения и будущее // Общественные науки и современность. — 1992. — № 6.
Массовые движения в современном мире. — М., 1990.
Молодіжний і дитячий рух в Україні. Історія і генезис. — К., 1993.

< Назад   Вперед >
Содержание