Учебники

Література

Безпека економічних трансформацій: 36. матеріалів «круглого столу». — К., 2000.
Геєць В. М. Державність України: на шляху до громадянського суспільства // Віче. — 1995. — № 5.
Державне управління: теорія і практика. — К., 1998.
Кисіль С. П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. — К., 1999.
Михальченко М., Самчук 3. Україна доби межичасся: Блиск та убозтво куртизанів. — Дрогобич, 1998.
Ніколаєва М. І. Трансформація політичної системи України: Інституціо-нальний аспект // Політологічний вісник: Збірник наукових праць, Вип. 6. — К., 2000.
Паніка Н. В., Головаха Є. І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994—1998): соціологічні показники. — К., 1999.
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. — К., 1998.
Політичні структури та процеси в сучасній Україні: Політологічний аналіз. — К., 1995.
Порівняльний аналіз політичіних структур Австрії і України. — Львів, 1996.
Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К., 1998.
Рудич Ф. М. Чи багато влади потрібно владі? (Україна в контексті трансформацій політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи). — К., 1998.

< Назад   Вперед >
Содержание