Учебники

Література

Абашидзе А. X. Защита прав меньшинств по международному и внутригосударственному праву. — M., 1996.
Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. — К., 1997.
Етнополітичні конфлікти у посттоталітарному просторі. — К., 1999.
Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз) — К., 1998.
Лісовий В. С. Культура — ідеологія — політика. — К., 1997.
Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання державотворення. — К., 1997.
Римаренко Ю. І. Національний розвій України. — К., 1994.
Римаренко Ю. Картунов О., Курас І. Нація і держава. Теоретикометодологічний аспект. — К., 1998.
Свідзинський А. Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні // Розбудова держави. — 1997. — №10.
Україна XX ст. Проблеми національного відродження: Збірник наукових праць. — К., 1993.
Шелест Д. С., Юрченко M. M. Політикоправові основи етнодержавотворення в Україні. — Одеса, 1999.
Шморгун О. Україна: шлях відродження (економіка, політика, культура). — К., 1994

< Назад   Вперед >
Содержание