Учебники

Література

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. — К., 1991.
Драгоманов M. Вибране. — К., 1991.
Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2х т. — К., 1991.
Замалеев А. Д., Зоц В. А. Отечественные мыслители позднего средневековья: конец XIV — первая треть XVII в. — К., 1990.
Історія філософії України. Хрестоматія. — К., 1993.
Кухта Б. З історії української політичної думки. — Львів, 1991.
Мироненко О. М. Права і свободи людини у доробку українських мислителів XIX—початку XX століття. — К., 1995.
Мироненко О. М. Історія Конституції України. — К., 1997.
Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні ідеї на Україні. — К., 1991.
Політологія. Кінець XIX — початок XX ст.: Хрестоматія / За ред. О. Семківа. — Львів, 1996.
Потульницький В. Історія української політології. — К., 1992.
Скакун О. Ф. Драгоманов как политический мыслитель. — Харьков, 1993.
Український парламентаризм: Минуле і сучасне / Ю. С. Шемшученко, О. М. Мироненко, В. Ф. Погорілко та ін. — К., 1993

< Назад   Вперед >
Содержание